Kontrol Paneli Görünümü
Kurulum Ve Kullanım Klavuzu
Model:SVC 020 BST
Teknik Bilgi Ve Danışma : 0 212 445 11 45
[email protected]
www.varsanstatik.com
1
Kumanda Paneli Görünümü
Kullanım klavuzunu okuyunuz.
Read operation manual.
Sigorta cihazın arkasındadır.
Breakers behind the unit.
SVC
0
LINE
Çalışma Şekli:
Elektrik verildiğinde kontrol paneli ışıkları yanar ve 3 beep
sesi duyulur.
Ekran da ilk görülen değerler tüm fazlar için sıfırdır.
Sistem oto kontrollerini gerçekleştirdikten sonra sıra ile
R S T fazları değerleri ekranda okunmaya başlar.
Her üç fazın voltaj değerleri limit dışında değilse çıkış
koruma kontaktörü çekerek çıkışa regüleli voltajı vermeye
hazır hale gelir.
Ekranda herhangi bir fazın yada tüm fazların değerlerinin
1 dakika süresince sıfır olarak kalması, fazlardan
bir veya bir kaçının limit dışında olduğu veya ilgili fazın
regüleli voltaj veremeyeceği bu yüzden çıkışını açmadığı
anlamına gelir.
Bu durumun uzun süre yaşanması halinde giriş voltaj
değerlerinin ehliyetli bir elektrikçi tarafından ölçülmesi ve
değerlerin yetkili teknik servise bildirilerek durum hakkında
bilgi alınması gerekir.
Sistemin çıkış vermeye hazır hale gelmesinden sonra
kumanda panelinden çıkışa verilecek enerjinin regüleli mi
yada regülesiz mi olacağı seçilmelidir. Bu seçimin yük
varken yapılması sakıncalıdır. Seçim sistem kapalı ikende
yapılabilir.
Kumanda paneli 1. Konum (Line) :
Girişin çıkışa direkt olarak aktarıldığı konumdur.
Bu konumda herhangi bir koruma yoktur. Sistemin açık veya
kapalı olması çıkış enerjisini kesmez. >>
2
3
Regülasyon istenmeyen durumlarda , yada rügülasyon
hatasının olduğu durumlarda bu konum kullanılabilir.
Kumanda paneli 2.Konum(SVC)
Çıkışa regüleli ve korumalı olarak enerji verilmesi bu konum
seçilerek sağlanır.
Enerjisi tüm şartlar sağlandığında ve regüle yapıldığında
çıkışa verilir.
Kontrol Paneli Ekranı:
1.Satır Marka ve güç bilgisi
2.Satır R Fazı bilgileri
3.Satır S Fazı bilgileri
4.Satır T fazı bilgilerini içerir.
Ayar menusune erişmek için alt ok düğmesine ardından
görüntülenmesi istenen mod için sağ veya sol ok’a basılır.
Menuden çıkmak için üst ok basılır.
Diğer parametreleri görüntülemek için alt ok ile geçiş yapılır.
Ekranda sırası ile,
Giriş voltaj aralığı - çıkş voltajı - güç ve akım sınırı - servis
irtibat bilgileri görüntülenebilir.
Diğer işlevler ve parametre ayarlamaya giriş sadece
yetkili servis şifresi ile ve teknik elemanlarımız tarafından
yapılabilmektedir. Bu ayarların yanlış yapılması ciddi sorunlara yol açabileceğinden direkt erişim engellenmiştir.
Peryodik Bakım
Tuş Takımı İle Kontrol Paneli Bilgilerini Değiştirme.
Satır Faz bilgileri,
giriş voltajı - çıkış voltajı - çıkış yükü
şeklinde veya
çıkış Voltajı - çıkış akımı - ısı değeri
şeklinde seçilebilir.
Giriş Çıkış voltaj bilgisi %0 hata ile Volt cinsinden
Isı değeri %0 hata ile Santigrat cinsinden
Akım bilgisi max yük değeri hariç %0 ila %10 arası değişken
hata ile Amper cinsinden gösterilmektedir.
4
Montaj yönergelerindeki şartlara uygun olarak montajı yapılan
ürünlerin yılda bir kez basınçlı hava ile temizlenmesi, hava
kanallarının ve fanlarının tozdan arındırılması sistemin daha
uzun ömürlü olması için gereklidir.
Montaj
Ürünün monte edileceği yerin su baskını, rutubet, aşırı toz,
aşırı sıcaklık gibi olumsuz koşullardan etkilenmeyecek şekilde
seçilmesi, ürünün sağ sol ve arka kısımlarında hava
sirkülasyonu olacak şekilde boşluk bırakılması, sirküle edilen
havada egsost dumanı vb olmamasının sağlanması gerekmektedir.
Montaj kabloları güce uygun kesitte olmalı,montaj vidalarının
tam ve eksiksiz olarak sıkıldığından emin olunmalıdır.
Sistem nötr bağlanmadan asla çalıştırılmamalı nötr kablo
kesitide uygun değerde seçilmelidir.
5
Montaj kablolarının eksiz ve izole olması, montajın mutlaka
yetkili teknik personel veya ehliyetli bir elektrikçi tarafından
yapılması gerekmektedir.
Sigorta: Cihazın ÖNÜNDE bulunan kompakt şalter
regüle sistemine aittir. Kapatılması veya açılması
regüle sisteminin kapatılıp açılmasını sağlar. Montaj sonrası
sistemin çalışması için “on” pozisyonuna alınmalıdır.
Regüle sisteminde oluşabilecek olası bir arıza vb durumlarda
bu sigorta ile sistem devre dışı bırakılmalıdır.
Çalışma esnasında sigortanın atması halinde çıkış yükünde
kısa devre olup olmadığı kontrol edilmeli ardından tekrar
“on” pozisyonuna getirilmelidir.
Bağlantı şekli her ürünün bağlantı noktasında etiketler ile
belirlenmiştir.R S T giriş U V W çıkış uçlarıdır.
NOTR BAĞLI DEĞİLKEN CİHAZI ÇALIŞTIRMAYINIZ.!!!
Kontrol Paneli Mesajları
Giriş Yüksek
Giriş Düşük
Çıkış Düşük
Çıkış Yüksek
Aşırı Isınma
Aşırı Yük
Sistem herhangi bir fazda voltaj limitleri aşıldığında otomatik
olarak çıkışı kesecek ve voltaj düzelene kadara çıkış vermeyecektir. Bu esnada kontrol paneli çıkışı kapatma sebebini gösterecektir.
Voltajlar limit dahiline döndüğünde sistem tekrar çıkış verecektir.
Aşırı Yük ve Aşırı Isınma uyarısında ise sistem korumaya
geçecek ve korumada kalacaktır.
Aşırı yük uyarısı alındı ise çıkış yükü kontrol edilmeli ve
azaltılmalıdır. Bu işlem sonrası cihazın sigortasından kapatılmalı ve yeniden açılmalıdır.
Aşırı Isınma uyarısı alındı ise sistem sigortasında kapatılmalı
çevresel faktörler kontrol edilmeli cihazın hava sirkülasyonu ve
tozdan etkilenip etkilenmediği kontrol edilerek bir süre sonra
sigortası tekrar açılmalıdır.
Tüm hataların sürekli tekrar etmesi durumunda mutlaka
yetkili servise danışınız.
Yetkili servis haricinde cihaza müdahale edilmesi cihazınızın
garanti dışı kalmasına sebep olacaktır.
Modeller:
Bu Klavuz C100, C80, C60, C40 modeller
için geçerlidir.
Not:
Ürünün montaj yeri değişikliği mutlaka yetkili servis veya ehliyetli bir
elektrikçi tarafından klavuza uygun olarak yapılmalıdır. Yük durumu
tespit edilmeden bu işlem yapılmamalıdır.
6
7
Montaj Aşamaları
1.Şebeke enerjisini kes
2.Giriş çıkış kablolarını lastikten geçir.
3.Giriş enerjisini rst sırası ile bağla.
4.Çıkış kablolarını uvw sırası ile bağla.
5.Giriş ve çıkış notr lerini bağla.
6.Şalteri line konumuna al.
7.Giriş enerjisini ver.
8.Şalteri SVC pozisyonuna al.
9.Kompakt şalteri ON pozisyonuna al.
Sistem regüle modunda çalışmaya başlamıştır.
9
4
3
6
5
2
8
9
GARANTİ BELGESİ
Ürün Seri No
Fatura No: .......................................
Garanti Başlangıç Tarihi: ..../..../........
Garanti Bitiş Tarihi
: ..../..../........
Montaj Sorumlusu
Garanti Şartları
1.Ürün montaj klavuzuna uygun olarak monte edilmiş olmalıdır.
2.Ürün montajı yetkili servis elemanı tarafından yapılmış olmalıdır.
3.Ürünün çevresel faktörlerden etkilenmemesi sağlanmış
olmalıdır.
4.Ürünün peryodik bakımları yapılmış olmalıdır.
5.Ürüne herhangi bir teknik müdahale olmamış bağlantı
noktası hariç kapakları açılmamış olmalıdır.
6.Ürün kısa devre yükte çalışmaya zorlanmış olmamalıdır.
Doğa olaylarından kaynaklanan hasarlar
Nakliye esnasında meydana gelen hasarlar
Montaj hataları, kullanım hatalarından kaynaklanan hasarlar
Garanti kapsamına girmez.
Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 2 yıldır.
Ürün tamir süresi 30 iş günüdür.
Yedek parça temin garantisi 10 yıldır.
Bayii Kaşesi
Son Kullanıcı Bilgileri / Kaşesi
10
11
Download

Kurulum Kullanım Klavuzu - Statik Voltaj Regülatörleri