DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
EEM 401 Mühendislik Tasarımı Dersi Proje Konuları
(2014-2015 Güz Dönemi)
Aşağıdaki konular Prof. Dr. Nedim TUTKUN tarafından önerilmektedir.
PROJE NO
1
2
3
4
5
6
7
8
PROJE KONUSU
Elektrik sayacının GSM modül ile okunması
Mikrodenetleyici kullanarak adım motorlu güneş takip sistemi
PWM tabanlı kapalı çevrim DA motor denetleyici
Fotovoltaik paneller için optimal güç noktasını takip sistemi
Küçük güçlü AA-AA dönüştürücü tasarımı
Küçük güçlü DA-DA dönüştürücü tasarımı
Güneş enerjisi ile çalışan içecek veren otomat
Kırsal kesimde elektrik enerjisi sağlayan rüzgar türbini
ÖĞRENCİ SAYISI
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
2-3
Aşağıdaki konular Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK tarafından önerilmektedir.
PROJE NO
1
2
3
4
5
6
PROJE KONUSU
PLC Uygulaması
Güneş Enerjisi Uygulaması
Mikro Denetleyici Uygulaması
Matlab Simulink Uygulaması
DC AC Dönüştürücü Uygulaması
Kompanzasyon Uygulaması
ÖĞRENCİ SAYISI
6
2
2
1
2
2
Aşağıdaki konular Yrd. Doç. Dr. Mehmet UÇAR tarafından önerilmektedir.
PROJE NO
1
2
3
4
5
PROJE KONUSU
Lityum batarya için PFC’li şarj kontrol devresi tasarımı
Batarya şarj durumu izleme cihazı tasarımı
Labview tabanlı endüstriyel kontrol sistemi
Mikrodenetleyici tabanlı 1-fazlı sinüs PWM inverter tasarımı
Güneş Panelleri için MPPT’li bir akü şarj sistemi
ÖĞRENCİ SAYISI
3
2
5
3
3
Aşağıdaki konular Yrd. Doç. Dr. Fatih EVRAN tarafından önerilmektedir.
PROJE NO
1
2
3
4
5
6
PROJE KONUSU
Buck DC/DC Dönüştürücü Tasarımı (5W, Giriş gerilimi 20V, Çıkış gerilimi
10V)
Boost DC/DC Dönüştürücü Tasarımı (5W, Giriş gerilimi 15V, Çıkış gerilimi
25V)
Flyback DC/DC Dönüştürücü Tasarımı (5W, Giriş gerilimi 15V, Çıkış
gerilimi 30V)
Tam köprü AC/DC dönüştürücü tasarımı
Tam köprü DC Motor Denetimi
Buck-Boost DC/DC Dönüştürücü Tasarımı (5W, Giriş gerilimi 15V, Çıkış
gerilimi10V)
ÖĞRENCİ SAYISI
3
3
3
3
3
3
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
EEM 401 Mühendislik Tasarımı Dersi Uygulama Yönergesi
1) Mühendislik Tasarımı dersini seçmiş öğrenciler danışman öğretim elemanlarının
önerdiği proje konularına ve projelerde çalışacak öğrenci sayılarına göre kendi
gruplarını kurarak proje konularını en geç 2. Haftanın sonuna kadar seçerler.
2) Proje konusu belirlenen grup projenin teknik detaylarını kağıt üzerinde veya
bilgisayar ortamında tasarlar ve projelendirerek en geç 4. haftanın sonuna kadar
kendine bir yol haritası çıkarır.
3) Grup üyeleri her hafta en az bir defa Danışmanları gözetiminde toplanır ve proje
üzerinde birlikte çalışıp haftalık ilerleme takip edilir. Danışman bu toplantılarda
yoklama alarak öğrencilerin devamını kontrol eder.
4) Ara Sınav haftasında Danışman öğrenci veya grupların tasarımlarını ve bu
tasarımdan sonra gösterdikleri performanslarını içeren Ara Raporlarını dikkate
alarak bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme Ara sınav notu olarak
kaydedilir.
5) Gruplar Mühendislik Tasarımı dersi kapsamında yaptıkları projelerini ve bu
projeleri anlatan sonuç raporlarını derslerin son gününe kadar danışmanlarına
teslim ederler. Raporların hazırlanmasında Mühendislik Tasarımı dersi Yazım
Klavuzuna uyulur.
6) Her grup ya da öğrenci, kendi Sonuç Raporunu 15 dakikalık bir sunum ile
danışman öğretim elemanına sunar. Sunumu grup üyeleri paylaşarak yaparlar.
Sonuç Raporu, Sunum Performansı ve Sorulara verilen yanıtlar dikkate alınarak
Final Sınavı yerine geçmek üzere bir değerlendirme notu verilir.
NOT:
1) Projelerde danışmanlık yapacak 4 öğretim üyesine dengeli öğrenci
dağılımı sağlamak için her bir öğretim üyesinin yaklaşık 15 öğrenci için
proje konularını dağıtması planlanmıştır.
2) Proje konuları 22 Eylül Pazartesi günü ilan edilecek olup 23-26 Eylül
tarihleri arasında proje konusu seçimi yapılacaktır.
Download

Mühendislik Tasarımı Dersi Konuları ve Uygulama Yönergesi