TEK BRÜLÖRLÜ BORULU RADYANT ISITICI
TEK BRÜLÖRLÜ BORULU RADYANT ISITICI
Giriş
Özellikler
Modeller
Avrupa’nın ünlü radyant ısıtma
sistemi sağlayıcısı AmbiRad, tasarım
ve teknik performans anlamında
radyant ısı+cı endüstrisinin
standartlarını yükseltmeye devan
ediyor.
Yeni gelişmiş brülör teknolojisi
Vision serisinin iki Cpi mevcuDur;
• 15 KW’ tan 50 KW’ a kadar, 5kW aralıklarla
değişen brülör güç seçenekleri
• 55 ppm’ in al+nda NOx emisyonu(Standart
radyant ısı+cılardan %40 daha düşük)
• Standart VS serisi, U Cpi , Düz ,
ÇiGDüz olarak sunulmaktadır.
Isı+cı sistemler kendi aralarında
ferdî veya ortak bacalı şekilde
montaj yapılabilir.
Yeni yüksek verimli Vision serisi
radyant ısı+cıları verimlilik ve enerji
maliyetlerini düşürme açısından sıra
dışı performans sunmaktadır.
• Tamamı alev borusunun içerisinde
gerçekleşen yanma sayesinde daha küçük
brülör ebatları, daha düşük gürültü
seviyeleri(47dB)
• Yüksek verimli VSXE serisi, geri
kazanımlı eşanjörlü model.
Yalnızca U Cpi olarak
sunulmaktadır.
• Yeni “slimline” enjektörler uzun ve dügün
yayılmış bir ateş sağlar. Bu da radyant boru
boyunca sıcaklık dağılımının homojen
olmasına katkı sağlar. Dolayısıyla ısı+cının
taradığı alan büyür.
• VSXE modellerinde bulunan geri kazanımlı,
brülör yanına monte edilen eşanjörler ile ısıl
verim %90 lara kadar çıkmaktadır. Radyant
verim ise bu eşanjörler sayesinde %55 in
üzerine çıkmaktadır.
Avantajlar
Kolay Kurulum ve Bakım
• Üflemeli yakıcı modellerde tüm
elektrik kablolaması ürünün bir
noktasında toplanmış+r. Bu
sayede montaj süreci
olabildiğince kısal+lmış+r.
• Tüm modeller sadece yıllık,
yüzeysel bir bakımla işleClebilir.
Bir Buton Mesafesinde Kontrol
İmkanı
Herringbone Konfigürasyonu
Bütün modeller AmbiRad
"SmartCom" kontrol paneli ile
uyumludur. SmartCom kontrol
ünitesi bünyesinde barındırdığı yapay
zeka ile konforu ve yakıt tasarrufunu
üst noktalara taşımaktadır.
ihCyaçları karşılamak üzere
“Herringbone” sistemler özel yapısal
tasarlanmış+r. 10 ısı+cıya kadar ortak
egsost bağlan+sı imkanı veren bu
sistemlerde tahliye, duvardan veya
ça+dan yapılabilir.
O p"mum Maliyet ve Yakıt
Tasarrufu
Isının homojen dağılımı ve bekleme
modu kayıplarının minimize edilmesi
ile geleneksel radyant ısı+cılara
kıyasla %65 yakıt tasarrufu
sağlanmaktadır.
Kusursuz radyant performans:
ÜreClen ısının büyük kısmı zemin
seviyesine ulaş+rılır bu sayede enerji
sarfiya+ minimize edilir.
SmartCom Kontrol
Paneli
Küresel Radyant Sıcaklık
Sensörü
Herringbone Sistemlerin Belirleyici
Avantajları :
• OpCmize enerji verimliliği
• Tüm ısı+cılar ortak egsost gazını
paylaş+klarından bina içerisindeki
verim yükselir.
• Bina içi ısı dağılımı daha
düzgündür.
• Daha esteCk bir görünüm ve
düşük baca +kanma riski
• Binanın tek bir noktasından
egsost çıkışı
• Evrensel uygulama, yeni inşa
edilen binalarda veya eski
binalarda sorunsuzca
uygulanabilir.
TEK BRÜLÖRLÜ BORULU RADYANT ISITICI
Egzost
Taze Hava Girişi
Brülör
Isı+cı egzostları ferdî
veya ortak bacalı olarak
kurulabilir.
Eşanjörden geçirilebilen taze hava
girişi sayesinde iç ortamda temiz
hava bulunmadığı durumlarda
dışarıdan taze hava girişi mümkün
olmaktadır.
20 kW’tan 50kW’a kadar 5 kW’lık
aralıklarla güç seçenekleri.
Radyant boru içerisine yerleşCrilen
enjeksiyon sistemi ile alev boyu
uza+lmış+r. Uzun alev boyu
sayesinde boru içerisinde homojen
bir ısıl dağılımı sağlanabilmektedir.
NOx emisyonları 55 ppm’in
al+ndadır
Eşanjör
VSXE modellerinde bulunan
geri kazanımlı eşanjör ile ısıl
verim %90’lara kadar
çıkmaktadır. Radyant verim ise
bu eşanjörler sayesinde %55 in
üzerine çıkmaktadır.
Radyant Borular
Özel ısıl işlem görmüş, yüksek
mukavemetli, yüksek yayıcılık değeri
olan radyant borular uzun
ömürlüdür ve tüm kullanım süresi
boyunca yayıcılıklarını korurlar.
Standart Radyant Isı,cı
AmbiRad Vision (VSXE)
Türbülatörler
Paslanmaz çelik türbülatörler sayesinde boru içerisinde radyal
olarak ivmelenen sıcak egzost gazları, boruyla daha fazla temas
ederek homojen bir boru sıcaklığı elde edilmesine yardımcı olur.
TEK BRÜLÖRLÜ BORULU RADYANT ISITICI
Radyant Isıtma
Genel Uygulama
Vision Uygulamarı
Güneşle aynı man+kla çalışan radyant
ısı+cılardan yayılan elektromanyeCk
ışınlar, yolları üzerinde, çarp+kları ka+
cisim ve yüzeyleri ısı+rlar. Baş üstüne
monte edilen Ambirad radyant
ısı+cılar üreTkleri infrared ısıyı
reflektörler sayesinde, doğrudan
zemine yönlendirebilir.
Radyant ısıtma sistemleri
endüstriyel ve Ccari uygulamalarda
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Özellikle ortamdaki havanın hızlı
değişCği, hangarlar, atölyeler,
fabrikalar gibi büyük hacimlerde
sıklıkla tercih edilmektedir.
• Havacılık hangarları
Vision serisi radyant ısı+cılar bu tür
büyük hacimleri göz ardı etmeden,
daha küçük endüstriyel ve Ccari
hacimlerde de uygulama imkanı
vermektedir.
• Açık-Kapalı spor alanları
İnfrared enerjisi etkileşime girmeden
hava içerisinden doğrudan geçer. Bu
ışınlar ka+ bir cisim veya insan ile
temas eTğinde taşıdığı enerjiyi ısı
enerjisine dönüştürür. Bunun
sonucunda sıcak ve konforlu bir ortam
oluşur.
Radyant ısı+cılardan yayılan ışınların
çarp+ğı yerde ısıya dönüşmesi
prensibi sayesinde sadece gerekli
alanları ısıtmak mümkündür.
Genel olarak kapısı çok açılıp
kapanan, büyük hava değişimlerine
maruz olan, bölgesel ısıtma ihCyacı
olan alanlarda rahatlıkla
uygulanabilir.
Yüksek verimli Vision serisi radyant
ısı+cıların yüksek performansı ile
işletme maliyetleri düşürülmüştür.
Bunun sonucu olarak ta geleneksel
radyant ısı+cılara kıyasla
amorCsman süresi daha kısadır.
• OtomoCv endüstrisi atölyeleri ve
galerileri
• Fabrikalar
• Perakende sa+ş noktaları
• Depolar
• Atölyeler
Teknik Veriler
Gaz Besleme
Elektrik Besleme
Akım
Harici Elektrik Sigortası
Ateşleme
Egzost
Teknik Veriler
Model
Nominal Isı Girdisi
Nominal Gaz İhCyacı
1/2" İç Dişli Bağlan+
230 V 50Hz Monofaz
1 Amper Maks.
3 Amper Harici
Elektronik Program Başlatmalı Buji Ateşlemeli
127 mm (5")
Vision U Tipi Vakum Fanlı VSU
kW
m^3/
VS15UT4
15,8
VS15UT
15,0
VS20UT
19,5
VS25UT
23,5
VS30UT
29,5
VS35UT
36,0
VS40UT
40,0
1,5
1,5
1,9
2,3
2,8
3,4
3,8
4,2
4,6
3417
240
500
43
4142
240
500
50
5066
240
500
60
6029
240
500
70
5709
260
500
92
5709
260
500
92
7471
260
675
121
7471
260
675
121
4~5
3.6~4.5
4.5~7
3.5~5
5~8
4~5
5.5~9
4~6
6~10
4.5~6.5
6.5~11
5~7
7~12
5.5~8
7.5~13
6~9
VS15UT
VS20UT
VS25UT
VS30UT
VS35UT
Tüm Modellerde 180
Tüm Modellerde 280
Tüm Modellerde 500
1700
1700
Tüm Modellerde 1200
Tüm Modellerde 500
VS40UT
Boy-Ağırlık Verileri
Uzunluk
mm
2219
Braket Yüksekliği
mm
260
Braket Genişliği
mm
675
Toplam Asılı Ağırlık
kg
41
Tavsiye Edilen Asma Yüksekliği Aralığı
Yatay
m
4~5
Açılı/Duvara Monte
m 3,5~4,5
Tutuşabilir Yüzeylerden O lması Gereken Uzaklık
Model
VS15UT4
Reflektör Üstünden VS Modelleri
mm
Reflektör Üstünden VSA Modelleri
mm
Brülör ve fan üstünden
mm
Radyant boruların al+ndan
mm
Yanlardan
mm
Fan çıkışından yatay olarak
mm
Isı+cı sonundan duvara kadar
mm
1500
900
VS45UT VS50UT
44,0
48,0
VS45UT VS50UT
2100
1100
Vision U Tipi Geri Kazanımlı Eşanjörlü Üflemeli VSXE
Model
VSXE20UT
VSXE25UT
VSXE30UT
VSXE35UT
VSXE40UT
VSXE45UT
Nominal Isı Girdisi
kW
20,0
25,0
32,0
36,0
40,0
44,0
Nominal Gaz İhCyacı
m^3/h
1,9
2,4
3,1
3,4
3,8
4,2
Boy-Ağırlık Verileri
Uzunluk
mm
4100
5900
Braket Yüksekliği
mm
Tüm Modellerde 420
Braket Genişliği
mm
Tüm Modellerde 670
Toplam Asılı Ağırlık
kg
75
102
Tavsiye Edilen Asma Yüksekliği
Aralığı
Yatay
m
5.5~8
6~9
6.5~10
7~11
7.5~12
8~13
Açılı/Duvara Monte
m
4.5~6
5~6
5~7
5.5~7.5
6~8
6.5~9
Tutuşabilir Yüzeylerden O lması Gereken Uzaklık
Model
VSXE20UT
VSXE25UT
VSXE30UT
VSXE35UT
VSXE40UT
VSXE45UT
Reflektör Üstünden VS Modelleri
mm
Tüm Modellerde 180
Brülör ve fan üstünden
mm
Tüm Modellerde 500
Radyant boruların al+ndan
mm
2300
2500
Yanlardan
mm
Tüm Modellerde 1300
Fan çıkışından yatay olarak
mm
Tüm Modellerde 1200
Isı+cı sonundan duvara kadar
mm
Tüm Modellerde 700
VSXE50UT
49,5
4,7
7660
130
8.5~14
7~10
VSXE50UT
Model
Nominal Isı Girdisi
Nominal Gaz İhCyacı
Boy-Ağırlık Verileri
Uzunluk
Braket Genişliği
Toplam Asılı Ağırlık
Tavsiye Edilen Asma Yüksekliği Aralığı
Yatay
Açılı/Duvara Monte
Model
Reflektör Üstünden VS Modelleri
Reflektör Üstünden VSA Modelleri
Brülör ve fan üstünden
Radyant boruların al+ndan
Yanlardan
Fan çıkışından yatay olarak
Isı+cı sonundan duvara kadar
Model
Nominal Isı Girdisi
Nominal Gaz İhCyacı
Model
Nominal Isı Girdisi
Nominal Gaz İhCyacı
Boy-Ağırlık Verileri
Uzunluk
Toplam Asılı Ağırlık
kW
m^3/h
m
mm
kg
Vision Düz Tip Üflemeli
VS15LF
VS20LF
VS25LF
13,8
19,5
23,5
1,3
1,9
2,3
8
235
53
10,5
295
72
10,5
295
72
VS30LF
29,5
2,8
VS35LF
36,5
3,5
VS40LF
40,0
3,8
VS45LF
45,0
4,3
VS50LF
50,0
4,8
12,5
295
84
13,5
295
126
16
295
147
16
295
147
16
295
147
m
4~5
5~7
5~7
5~9
5~11
5~11
6~12
m 3.5~4.5
4~5
4~5
4~6
4~7
4~7
5~8
Tutuşabilir Yüzeylerden O lması Gereken Uzaklık
VS15LF
VS20LF
VS25LF
VS30LF
VS35LF
VS40LF
VS45LF
mm
Tüm Modellerde 150
mm
Tüm Modellerde 280
mm
Tüm Modellerde 500
mm
1500
1700
2100
mm
Tüm Modellerde 750
mm
Tüm Modellerde 1200
mm
Tüm Modellerde 500
Vision Düz Tip Vakum Fanlı
VS15LI
VS20LI
VS25LI
VS30LI
VS35LI
VS40LI
VS45LI
kW 15
19,5
23,5
29,5
3
40
44
m^3/h 1,4
1,9
2,3
2,8
3,4
3,8
4,2
Vision ÇiA Düz Tip Vakum Fanlı
VS15DL
VS20DL
VS25DL
VS30DL
VS35DL
VS40DL VS45DL
kW
30,0
39,0
47,0
59,0
72,0
80,0
88,0
m^3/h
2,8
3,8
4,6
5,6
6,8
7,6
8,4
m
kg
16
106
21
144
21
144
25
168
27
252
32
294
32
294
enersistem
MÜHENDĐSLĐK DANIŞMANLIK LTD.ŞTĐ.
ANKARA ISTANBUL
Boyabat sok. No:15/5 GaziOsmanPaşa 06670 Ankara Cenap Şehabettin Sk. No:102 Koşuyolu 81020 Đstanbul
Tel : 0312 446 7466 Tel : 0 216 327 9190
Fax : 0312 446 7469 Fax : 0216 327 9181
[email protected] [email protected]
7~13
6~9
VS50LF
VS50LI
50
4,8
VS50DL
100,0
9,6
32
294
Download

vision turkçe - 3 Boyut Enerji Sistemleri