KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN
KATALOĞU
EYLÜL-2014
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
EN 420
EN 388
KORUYUCU ELDİVENLER İÇİN GEREKLİ ÖZELLİKLER
MEKANİK RİSKLERE KARŞI ÖZELLİKLER
A: Aşınmaya karşı dayanıklılık ; 1-4
B: Kes lmeye karşı dayanıklılık ; 1-5
C: Yırtılmaya karşı dayanıklılık ; 1-4
D: Del nmeye karşı dayanıklılık ; 1-4
EN 374
Sev ye
Sev ye
Sev ye
Sev ye
KİMYASALLARA VE İKROORGANİZMALARA KARŞI
KORUMA ÖZELLİKLER
EN 374-1: K myasallara Karşı Koruma Özell kler
EN 374-2: Hava ve Su Geç rmezl k Özell kler
EN 374-3: Moleküler Ölçüde Koruma Özell kler
EN 421
RADYASYON VE/VEYA RADYOAKTİF
KİRLENMEYE KARŞI KORUMA ÖZELLİKLER
EN 407
ISIYA VE ATEŞE KARŞI KORUMA ÖZELLİKLER
A: Yanmaya Karşı Dayanıklılık ; 1-4 Sev ye
B: Temas Durumunda Isıya Dayanıklılık ; 1-4 Sev ye
C: Convect ve Isıya Dayanıklılık ; 1-4 Sev ye
D: Rad ant Isıya Dayanıklılık ; 1-4 Sev ye
E: Küçük Er m ş Metal Parçalarına Dayanıklılık ; 1-4 Sev ye
F: Büyük Er m ş metal Parçalarına Dayanıklılık : 1-4 Sev ye
EN 511
SOĞUKTAN KORUMA ÖZELLİKLER
A: Conduct ve Soğuğa Karşı Koruma Özell kler ; 1-4 Sev ye
B: Temas Durumunda Soğuğa Karşı Koruma Özell kler ; 1-4 Sev ye
C: Su Geç rmezl k Özell kler ; 0-1 Sev ye
2
www.rem-enerj .com
Kişisel Koruyucu Donanımlar
E-001
EL KORUYUCUL AR
E-021
Gr Der Eld ven
Ölçü : 10,5”
Adet / Kol : 120 Ç ft
Süper Der Eld ven
EN388 (3221)
EN388 (2133) EN420
E-030
(Takv yel Sarı)
Ölçü : 10,5”
Adet / Kol : 120 Ç ft
E-041
Süper Der Eld ven
Ölçü : 10,5”
Adet / Kol : 120 Ç ft
Süper Der Eld ven
(Tek Parça Kırmızı Konçlu)
Ölçü : 10,5”
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (2133) EN420
EN388 (4242) EN420
Dr ver-X
E-051
Süper Der Eld ven
Ölçü : 10,5”
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4244) EN420
Sürücü Eld ven
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 72 Ç ft
EN388 (2122)
E-110192C
Süper Der Eld ven
(Tek Parça Sarı Konçlu)
Ölçü : 10,5”
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (3143) EN420
E-120440C
Süper Der Eld ven
(Tam Takv yel )
Ölçü : 10,5”
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4234)
www.rem-enerj .com
3
Kişisel Koruyucu Donanımlar
E-1308
E-021-SR
1. Kal te Yarma Der
Eld ven
Ölçü : 10 / XL
Adet / Kol : 120 Ç ft
İnce Yarma Der Eld ven
EN388 (4244) EN420
EN388 (-) EN420
E-023-KR
(Takv yel Sarı)
Ölçü : 10 / XL
Adet / Kol : 120 Ç ft
E-023-SR
1. Kal te Yarma Der
Eld ven
Ölçü : 10 / XL
Adet / Kol : 120 Ç ft
1. Kal te Yarma Der
Eld ven
Ölçü : 10 / XL
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (-) EN420
EN388 (-) EN420
E-041-KT
E-1305
Yarma Der Eld ven
Ölçü : 10 / XL
Adet / Kol : 120 Ç ft
Süper SÜET Eld ven
Ölçü : 10 / XL
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4233) EN420
EN388 (-) EN420
(Takv yel avuç ç ve şaret parmak sayes nde aşınma
d renc yüksekt r. Ağır şler ç n uygundur. )
E-027
E-041-YS
Yarma Der Eld ven
Ölçü : 10 / XL
Adet / Kol : 120 Ç ft
Yarma Der Eld ven
Ölçü : 10 / XL
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (-) EN420
(Takv yel avuç ç ve şaret parmak sayes nde aşınma
d renc yüksekt r. Ağır şler ç n uygundur. )
E-024-KR
EN388 (-) EN420
E-051-YS
Yarma Der Eld ven
Ölçü : 9 / L, 10 / XL
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4244) EN420
4
EL KORUYUCUL AR
Yarma Der Eld ven
Ölçü : 10 / XL
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4244) EN420
(Takv yel avuç ç ve şaret parmak sayes nde aşınma
d renc yüksekt r. Ağır şler ç n uygundur. )
www.rem-enerj .com
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
E-061 , E-071 , E-081
Kod
Ölçü
EN 388
EN 407
Kol / Ç ft
E-061
13.5” - 34cm
2132
413x4x
60
E-071
14” - 35cm
4543
413x4x
72
E-081
16” - 40cm
4543
413x4x
72
Kod
Ölçü
EN 388
EN 407
Kol / Ç ft
E-062
13.5” - 34cm
2132
413x4x
60
E-072
14” - 35cm
4543
413x4x
72
E-082
16” - 40cm
4543
413x4x
72
F yat
(USD)
E-062 , E-072 , E-082
F yat
(USD)
E-063 , E-073 , E-083
Kod
Ölçü
EN 388
EN 407
Kol / Ç ft
E-063
13.5” - 34cm
2132
413x4x
60
E-073
14” - 35cm
4543
413x4x
72
E-083
16” - 40cm
4543
413x4x
72
F yat
(USD)
E-064 , E-074 , E-084
Hak k yarma der eld ven.
Kod
Ölçü
EN 388
EN 407
Kol / Ç ft
E-064
13.5” - 34cm
2132
413x4x
60
E-074
14” - 35cm
4543
413x4x
72
E-084
16” - 40cm
4543
413x4x
72
F yat
(USD)
E-170418 C
14" - 35cm
14" - 35cm
Hak k yarma der eld ven.
Kod
EN 388
EN 407
Kol / Ç ft
S yah
3233
413x4x
60
Kırmızı
3233
413x4x
60
F yat
(USD)
Avuç ç takv yel d r.
E-101 , E-102
E-101
E-102
14" - 35cm
14" - 35cm
3
Argon Kaynakçı Eld ven
Kod
EN 388
EN 407
Kol / Ç ft
Sarı
2122
412x4x
144
Beyaz
2122
412x4x
144
F yat
(USD)
B leğe kadar ZIG der , b lekten sonra yarma der d r.
5
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
E-1309
E-1310
Kaynak Eld ven
(Esnek Kal tel ZIG Der )
Ölçü : 35cm - Avuç ç Takv yel
Kaynak Eld ven
(Yüksek Kal te Yarma Der )
Ölçü : 35cm - Avuç ç Takv yel
Adet / Kol : 30 Ç ft EN420
EN388 (3133) EN 407 (413X4X)
Adet / Kol : 30 Ç ft EN420
EN388 (4133) EN 407 (413X4X)
S1TK/08(250°C)
S1TK/18(250°C)
Kevlar Isı Eld ven / 38cm
(Pamuk Astarlı)
Ölçü :10(XL)
Kevlar Isı Eld ven / 28cm
(Pamuk Astarlı)
Ölçü :10(XL)
Adet / Kol : 30 Ç ft EN420
Adet / Kol : 30 Ç ft EN420
EN388 (4342) EN 407 (423X3X)
EN388 (4342) EN 407 (423X3X)
SL-03
C2AGP/18TK(500°C)
Kevlar Isı Eld ven
3 Parmaklı / 38cm
Ölçü :10(XL)
100% Kevlar Kes lmez
Kolluk (350mm)
Adet / Kol : 30Adet EN420
Adet / Kol : 30 Ç ft EN420
EN388 (154X) EN 407 (-)
EN388 (3243) EN 407 (443321)
Ölçü - S ze: S, M, L, XL
Ad / Paket - Pcs / Pack
:1
Metal Örgü Önlük
Metal Örgü Eld venler
RTCMG-01
6
RTCMG-02
EN 1082-1
RTCMG-03
www.rem-enerj .com
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
TK02P-B Latex
TK01-M N tr l
EN 455
Tek kullanımlıktır.
Pudrasız
Tek kullanımlıktır.
Az Pudralı
Ölçü : S,M,L,XL
Paket / Kol : 10
Paket / Adet : 100
Ölçü : S,M,L,XL
Paket / Kol : 10
Paket / Adet : 100
N tr l Eld ven
Ölçü : 8”, 9”, 10”
(Tam Kaplama)
Adet / Kol : 240 Ç ft
N tr l Eld ven
Ölçü : 8”, 9”, 10”
(Tam Kaplama)
Adet / Kol : 240 Ç ft
EN388 (3121)
EN388 (3121)
EN420
E-200
EN420
E-200 Blue
N tr l Eld ven
Ölçü : 8”, 9”, 10”
(3/4 Kaplama)
Adet / Kol : 240 Ç ft
N tr l Eld ven
Ölçü : 8”, 9”, 10”
(3/4 Kaplama)
Adet / Kol : 240 Ç ft
EN388 (3121)
EN388 (3121)
EN420
E-211
EN420
E-241
N tr l Eld ven
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 240 Ç ft
N tr l Eld ven
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 240 Ç ft
EN388 (3121)
EN388 (3111)
EN420
E-280
EN420
E-281
Örgü Eld ven
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 500 Ç ft
E-45
www.rem-enerj .com
2.10 $
E-201 Blue
E-201
Beyaz Pamuk Eld ven
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 500 Ç ft
E-395
Dalgalı Lateks Eld ven
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 240 Ç ft
Gerley Camcı Eld ven
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 240 Ç ft
EN388 (2131) EN420
EN388 (3121)
EN420
7
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
E-52
E-54
Lateks Camcı
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 240 Ç ft
Lateks Camcı
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 240 Ç ft
Renk Seçenekler : S yah, Mav , Yeş l
Renk Seçenekler : S yah, Mav , Yeş l
EN388 (2343) EN420
EN388 (3142) EN420
E-50
E-42
Naylon PU Eld ven
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
ESD Ant stat k PU Eld ven
Ölçü : 7”- 8”- 9”- 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4041) EN420
EN388 (3131) EN420
E-49
E-56
PU Eld ven
Ölçü : 7” - 8” - 9” - 10”
Adet/Kol : 240Ç ft /E N388 (4131) EN420
E-43
E-49 BB
Beyaz - Beyaz
E-49 GG
Gr - Gr
E-49 GS
Gr - S yah
E-49 SS
S yah - S yah
Beyaz - Gr
Beyaz - S yah
Beyaz - Beyaz
Beyaz - Turuncu
Beyaz - Mav
Ç zg l N tr l Naylon Eld ven
Ölçü : 9”- 10”
Adet / Kol : 240 Ç ft
EN388 (4121) EN420
E-46 MS
E-46 KS
E-46 GG
8
Gr - Gr
Beyaz - Gr
Kırmızı - S yah
E-43 GS
E-43 BM
E-43 SS
Gr - S yah
Beyaz - Mav
Sarı - S yah
N tr l Eld ven
Ölçü : 7” - 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 360 Ç ft (Poşet Adet: 1Ç ft)
EN388 (4121) EN420
E-44 BG
E-44 BS
E-44 BB
E-44 BT
E-44 BM
E-46
EN420 Cat.I
N tr l Eld ven
Ölçü : 8” - 9”- 10”
Adet / Kol : 360 Ç ft (Poşet Adet: 12 Ç ft)
EN388 (4121) EN420
E-43 GG
E-43 BG
E-43 KS
E-44
PVC Puanlı Örgü Eld ven
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
Mav - S yah
Kırmızı - S yah
Gr - Gr
E-44 GG
E-44 GS
E-44 KS
E-44 SS
E-44 MS
E-46 BS
E-46 TS
E-46 YS
E-46 GS
Gr - Gr
Gr - S yah
Kırmızı - S yah
Sarı - S yah
Mav - S yah
Beyaz - S yah
Turuncu - S yah
Yeş l - S yah
Gr - S yah
www.rem-enerj .com
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
E-92
E-91
M kro Köpük N tr l Eld ven
M kro Köpük N tr l Eld ven
Naylon Örgü
Naylon Örgü - PVCPuanlı
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4121) EN420
EN388 (4121) EN420
E-93
111555
Köpük N tr l Eld ven
Köpük N tr l Eld ven
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
Polyester Örgü
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4122)
EN388 (4121) EN420
111801
111805
Köpük N tr l Eld ven
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
Köpük N tr l Eld ven
Ölçü : 7”, 8”, 9”, 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4132)
EN388 (4121)
EN420
111815G
EN420
111818
Köpük N tr l Eld ven
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
Köpük N tr l Eld ven
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4121)
EN388 (4121)
EN420
E-57
EN420
151600
Köpük
N tr l Eld ven
Ölçü : 7” - 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
N tr l Eld ven
Ölçü : 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
Renk: Gr -Gr / Beyaz-Gr
EN388 (4122) EN420
EN388 (4121)
636510
www.rem-enerj .com
EN420
EN420
115100
Kevlar Eld ven
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 60 Ç ft
Kevlar Eld ven
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 60 Ç ft
EN388 (144X)
EN388 (4342)
EN420
EN420
9
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
126615
125415
Kış Eld ven
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 60 Ç ft
V brasyon Eld ven
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 60 Ç ft
EN511 (X2X) EN388 (1331) EN420
EN388 (4242)
839510
135620 / N tr l
Kes lmez Eld ven
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 60 Ç ft
Kes lmez Eld ven
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 60 Ç ft
EN388 (4543)
EN388 (4543)
EN420
EN420
145505B
141250Y
PU Kes lmez Eld ven
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 60 Ç ft
PU Kes lmez Eld ven
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 60 Ç ft
EN388 (4343)
EN388 (4543)
EN420
E-53
EN420
E-55
PU Kes lmez Eld ven
PU Kes lmez Eld ven
Cam Elyaf-L kra ve Naylon
Cam Elyaf-L kra ve Naylon
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4342) EN420
EN388 (4511) EN420
E-370
E-371
Petrolcü Eld ven
Petrolcü Eld ven
(Tam Kaplamalıdır.)
(Yarım Kaplamalıdır.)
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4121)
EN388 (3112)
EN420
E-380
EN420
E-381
Petrolcü Eld ven
10
EN420
Petrolcü Eld ven
(Tam Kaplamalıdır.)
(Yarım Kaplamalıdır.)
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4121)
EN388 (3112)
EN420
EN420
www.rem-enerj .com
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
E-300
E-311
PVC Eld ven
PVC Eld ven
(Tam PVC Kaplamalıdır.)
(Yarım PVC Kaplamalıdır.)
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 180 Ç ft
Ölçü : 10”
Adet / Kol : 180 Ç ft
EN388 (4121)
EN388 (4121)
EN420
E-327
EN420
E-335
PVC Eld ven
Ölçü : 27cm
Adet / Kol : 180 Ç ft
PVC Eld ven
Ölçü : 35cm
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4121)
EN388 (4121)
EN420
E-340
EN420
E-345
PVC Eld ven
Ölçü : 40cm
Adet / Kol : 120 Ç ft
PVC Eld ven
Ölçü : 45cm
Adet / Kol : 120 Ç ft
EN388 (4121)
EN388 (4121)
EN420
153410
EN420
VF5 EB
PVC Eld ven
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 120 Ç ft
PVC Eld ven - Kolluk
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 72 Ç ft
EN388 (4121) EN420
EN388 (4121) EN420
EN 374-2 EN 374-3
RF09 OR
D Model
Doğal Kauçuk
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 72 Ç ft
Kauçuk Eld venler
Ölçü : L/10 - XL/11
Adet / Kol : 72 Ç ft
EN388 (3241) EN420
EN 374-2 EN 374-3
EN388 (3111) EN374-2 EN420
H Ser s Kauçuk Eld venler
Ölçü : XL/11
Adet / Kol : 72 Ç ft
EN388 (3121) EN420
www.rem-enerj .com
Ürün
H1-45
H1-60
H2-45 Dalgalı Dış Yüzey
H2-60 Dalgalı Dış Yüzey
Kalınlık Uzunluk F yat / USD
45cm
0.70mm
58cm
0.75mm
45cm
0.90mm
58cm
0.90mm
11
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
NEB Ser s K myasal Eld venler
Neopren / Flok Astar
Ölçü : 7” - 8” - 9” - 10”
Adet / Kol : 144 Ç ft
Art. No
NEB 2113
NEB 2812
Uzunluk / (mm)
330 mm
320 mm
Kalınlık / (mm)
0.53 mm
0.71 mm
EN 388
2101
2110
Cat.
3
3
F yat / USD
NF Ser s K myasal Eld venler
N tr l / Flok Astar
Ölçü : 7” - 8” - 9” - 10”
Adet / Kol : 144 Ç ft
Art. No
NF 1513
NF 1813
NF 1815
Uzunluk / (mm)
330 mm
330 mm
380 mm
Kalınlık / (mm)
0.38 mm
0.45 mm
0.45 mm
EN 388
4101
4101
4101
Cat.
3
3
3
F yat / USD
FLB Ser s K myasal Eld venler
Doğal Kauçuk / Flok Astar
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 144 Ç ft
Art. No
FLB 2812
Uzunluk / (mm)
320 mm
Kalınlık / (mm)
0.71 mm
EN 388
3121
Cat.
3
F yat / USD
EN 388
2110
2111
3121
Cat.
3
3
3
F yat / USD
FL Ser s K myasal Eld venler
Doğal Kauçuk / Flok Astar
Ölçü : 7”- 8”- 9” - 10”
Adet / Kol : 144 Ç ft
Art. No
FL-1
FLO-2813
FLO-3312
12
Uzunluk / (mm)
300 mm
330 mm
320 mm
Kalınlık / (mm)
0.50 mm
0.71 mm
0.83 mm
www.rem-enerj .com
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
ATG Max Flex Ult mate - Kuru Ortamlarda
Tam Kaplı
Parmak Ucu Kaplı
Sürücü T p
Ölçü : 9” - 10”
Yarım Kaplı
Adet / Kol : 144 Ç ft
ATG Max Flex Endurance - Kuru Ortamlarda
Sürücü T p
Yarım Kaplı
Parmak Ucu Kaplı
Tam Kaplı
Ölçü : 9” - 10”
www.rem-enerj .com
Adet / Kol : 144 Ç ft
13
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
ATG Max Flex El te - Kuru Ortamlarda
Parmak Ucu Kaplı-Puanlı
Parmak Ucu Kaplı
Yarım Kaplı-Puanlı
Yarım Kaplı
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 144 Ç ft
ATG Max Flex Comport - Kuru Ortamlarda
Parmak Ucu Kaplı
Ölçü : 9” - 10”
14
Yarım Kaplı
Tam Kaplı
Adet / Kol : 144 Ç ft
www.rem-enerj .com
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
ATG Max Flex Act ve- Kuru Ortamlarda
Parmak Ucu Kaplı
Yarım Kaplı
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 144 Ç ft
ATG Max Dry - Islak ve Yağlı Ortamlarda
Tam Kaplı-Sürücü T p
Parmak Ucu Kaplı
Yarım Kaplı
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 72 Ç ft
www.rem-enerj .com
15
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
ATG Max Dry Plus - Islak ve Yağlı Ortamlarda
Parmak Ucu Kaplı
Adet / Kol : 72 Ç ft
Ölçü : 9” - 10”
Tam Kaplı
ATG Max Chem - K myasal Ortamlarda
Tam Kaplı-30 cm
Tam Kaplı-35 cm
Adet / Kol : 72 Ç ft
16
Ölçü : 9” - 10”
www.rem-enerj .com
Kişisel Koruyucu Donanımlar
ATG Max Cut Dry -
EL KORUYUCUL AR
Kuru Ortamlarda
Parmak Ucu Kaplı
Parmak Ucu Kaplı
Yarım Kaplı
Yarım Kaplı
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 72 Ç ft
ATG Max Cut O l - Kuru Ortamlarda
Parmak Ucu Kaplı
Parmak Ucu Kaplı
Yarım Kaplı
Ölçü : 9” - 10”
Avuç İç Der Takv yel
Adet / Kol : 72 Ç ft
www.rem-enerj .com
17
EL KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
ATG Max Foam -
Kuru Ortamlarda
Parmak Ucu Kaplı
Ölçü : 9” - 10”
ATG Max Foam -
Adet / Kol : 144 Ç ft
Kuru Ortamlarda
Parmak Ucu Kaplı
Parmak Ucu Kaplı
Ölçü : 9” - 10”
Adet / Kol : 144 Ç ft
18
www.rem-enerj .com
GÖZ KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
G-004 / G-004A
GÖZ KORUYUCUL AR
G-004G
(G-018)
Ürün AF
Kaynakçı Gözlüğü
(Yeş l)
Kol Aded : 144
F yat
G-004
G-004A
CE EN166 EN169
Kol Aded : 144 CE EN166 EN170
G-004S
G-026A-C
(G-021)
G-026A-S
Koruyucu Gözlük
Kaynakçı Gözlüğü
Kol Aded : 144
(Şeffaf ve Füme cam)
CE EN166 EN169
Ant fog (AF) CE EN166
G-027A
Kol Aded : 144
G-028 / G-028A
Ant fog (AF)
Kol Aded : 144
Ürün
G-029A
F yat
G-028
Kol Aded : 144
CE EN166-FT EN170
AF
G-028A
CE EN166-FT EN170
G-030A
21gr.
f
Çok Hafi
Ant fog (AF)
Ayarlanab l r Sap
Kol Aded : 144
CE EN166-FT EN170
Ant fog (AF)
Ayarlanab l r Sap
Kol Aded : 144
CE EN166-FT EN170
G-027, G-028, G-029, G-030 Ser s Gözlük Renk Seçenekler
Ürün Kodu
G-027A-C
Şeffaf
G-027A-S
Füme
G-027A-Y
Sarı
20
Görsel
Ürün Kodu
G-028-C
G-028A-C
Şeffaf
G-028-S
G-028A-S
Füme
G-028-Y
G-028A-Y
Sarı
Görsel
Ürün Kodu
Görsel
Ürün Kodu
G-029A-C
G-030A-C
Şeffaf
Şeffaf
G-029A-S
G-030A-S
Füme
Füme
G-029A-Y
G-030A-Y
Sarı
Sarı
Görsel
www.rem-enerj .com
Kişisel Koruyucu Donanımlar
G-024A-C
GÖZ KORUYUCUL AR
G-025
G-024A-S
Toz Gözlüğü
(Vent ll - AF)
Kol Aded : 120
Kaynak Gözlüğü
(Vent ll )
Kol Aded : 144
Şeffaf veya Füme Cam
CE EN166
G-031A-C
CE EN166 EN175
G-032A-C
Toz Gözlüğü
Ant fog (AF)
Kol Aded : 120
Toz Gözlüğü
Ant fog (AF)
Kol Aded : 120
Şeffaf Cam
CE EN166
G-033A-C
Şeffaf Cam
CE EN166
G-034A-C
Toz Gözlüğü
(Vent ll - AF)
Kol Aded : 120
Ant fog (AF)
4 Hareketl
Kol Aded : 144
Şeffaf Cam
CE EN166
Şeffaf Cam
CE EN166
G-036A-G
G-038A-C
Kaynak Gözlüğü
(AF)
Kol Aded : 144
Kol Aded : 144
CE EN166 EN175
Şeffaf Cam
CE EN166
Ant fog (AF)
G-039A-C
Ant fog (AF)
4 Hareketl
Kol Aded : 144
Şeffaf Cam
CE EN166
www.rem-enerj .com
21
SOLUNUM KORUYUCULAR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
SOLUNUM KORUYUCUL AR
Paket: 20 Adet
Kol : 400 Adet
Kubbel Toz Maskeler
Kod
Ürün
DM-C1
FFP1- Vent ls z
DM-C1V
FFP1 - Vent ll
DM-C2
FFP2- Vent ls z
DM-C2V
FFP2 - Vent ll
DM-C3V
FFP3 - Vent ll
F yat (USD)
CE EN149 2001+A1:2009
Paket: 20 Adet
Kol : 400 Adet
Katlanab l r Toz Maskeler
DM-K1
FFP1- Vent ls z
DM-K1V
FFP1 - Vent ll
DM-K2
FFP2- Vent ls z
DM-K2V
FFP2 - Vent ll
DM-K3V
FFP3 - Vent ll
CE EN149 2001+A1:2009
Paket: 20 Adet
Kol : 400 Adet
Üç Panell Toz Maskeler
Kod
Ürün
F yat (USD)
DM-3K2
FFP2- Vent ls z
DM-3K2V
FFP2 - Vent ll
Dört Panell Toz Maskeler
Kod
Ürün
DM-K2V
F yat (USD)
DM-K1V
Ürün
DM-K1
Kod
CE EN149 2001+A1:2009
CE EN149 2001+A1
Paket: 1 Adet
Kol : 200 Adet
F yat (TL)
3300
FFP1 NR D Vent ls z
3310
FFP1 NR D Vent ll
4400
FFP2 NR D Vent ls z
4410
FFP2 NR D Vent ll
Konfor Ser s Kubbel Toz Maskeler
Kod
Ürün
Kol
V-210 SL
FFP1- Ventilsiz
240 Adet
V-210 SLV
FFP1 - Ventilli
120 Adet
V-220 SL
FFP2- Ventilsiz
240 Adet
V-220 SLV
FFP2 - Ventilli
120 Adet
V-230 SLV
FFP3 - Ventilli
60 Adet
F yat (USD)
CE EN149 2001+A1:2009
Konfor Ser s Katlanab l r Toz Maskeler
CE EN149 2001+A1:2009
Kod
Ürün
Kol
V-410 SLV
FFP1 - Ventilli
120 Adet
V-420 SL
FFP2- Ventilsiz
240 Adet
V-420 SLV
FFP2 - Ventilli
120 Adet
V-430 SLV
FFP3 - Ventilli
120 Adet
www.rem-enerj .com
F yat (USD)
23
Kişisel Koruyucu Donanımlar
V-425-SL-OV
SOLUNUM KORUYUCUL AR
V-44 SL
Kaynak Ser s Karbonlu
Toz Maskes
FFP2 Vent ll
Kol Aded : 120Adet
CE EN149 2001+A1:2009
Toz maskeler , toza maruz kalınan şlerde ve genell kle
nce tozlara, katı ve sıvı parçacıklara karşı etk n koruma sağlarlar.
Kullanıcının rahat solunum alıp vermes ç n vent ll veya vent ls z
seçenekler le 3 farklı modelde üret lmekted rler. 3 farklı model
seçeneğ de CE belgel d r. FFP1, FFP2 ve FFP3 seçenekl koruma
sınıfları le uygulama yapacağınız alanlarda daha rahat ve güvenl
çalışma olanağı bulab l rs n z. Koruma sınıfları aşağıda bel rt len
r sklerde kullanılab l r.
. FFP1 : Su ve Yağ bazlı toks k olmayan toza ve neme karşı 4xOEL’e
kadar koruma sağlar . FFP2 : Su ve Yağ bazlı toks k toza,neme ve
dumana karşı 10xOEL’e kadar koruma sağlar
. FFP3 : Su ve Yağ bazlı toza , neme ve dumana karşı 50xOEL’e kadar
koruma sağlar
EKO Ser s Toz Maskes
FFP1 Vent ls z
Kol Aded : 500Adet
CE EN149 2001+A1:2009
Muayene Maskes
Paket: 50adet
Kol Aded : 2000 Adet
2 Katlı:
3 Katlı:
/Paket
/Paket
Paket: 25 Adet
Katlanab l r Toz Maskeler
Kol : 500 Adet
CE EN149 2001+A1:2009
Kod
Ürün
ERA 1100
FFP1- Vent ls z
ERA 1100V
FFP1 - Vent ll
ERA 1200
FFP2- Vent ls z
ERA 1200V
FFP2 - Vent ll
ERA 1300
FFP3 - Vent ls z
ERA 1300V
FFP3 - Vent ll
24
F yat (USD)
www.rem-enerj .com
Kişisel Koruyucu Donanımlar
SOLUNUM KORUYUCUL AR
V-800 Yarım Yüz Gaz Maskes
Yarım Yüz Gaz Maskes , ç ft filtre le çalışır. Nefes verme
vent l tam ortada olup k rl havayı dışarı atar. Ayarlanab l r baş
bantları sayes nde rahat ve konforlu kullanım sağlar. Seçenekl
filtreler kullanım alanlarına göre değ şt r lmekted r.
- A1 P2 : Organ k Gaz ve buharlar, solvent ve h drokarbon.
- ABEK P2 : Organ k ve norgan k gaz ve buharlar, amonyak
b leşenler , h droklor k as t ve komb ne tüm gazlar.
- P2 : Katı ve sıvı part küller ana filtreye temas etmeden süzer ve
filtren n ömrünü uzatır.
Beden Seçenekler : Med um, Large
Kol Aded : 12
EN140
A1P2R
ABEK1 P2R
Gaz F ltres
V-800 Maske le çalışır
Kol Aded : 24 Ç ft
EN 14387
Gaz F ltres
V-800 Maske le çalışır
Kol Aded : 24 Ç ft
EN 14387
P3 Toz F ltres
P3 SL
Toz F ltres
Kol Aded : 24 Ç ft
Toz F ltres
Kol Aded : 60 Ç ft
EN 14387
EN 14387
F ltre fiyatları 1ç ft ç n ver lm şt r.
www.rem-enerj .com
25
Kişisel Koruyucu Donanımlar
SOLUNUM KORUYUCUL AR
3M 6800S Tam Yüz Gaz Maskes
- Aşırı derecede hafifit r 450 gr
- Gen ş görüş alanı
- Pol karbonat v zörler ç z lmelere d rençl d r
- Ekonom kt r
- Yumuşak, h po-alerjen k elastomer k yüze takılan parçası
- Ç ft filtre d zaynı nefes alma d renc n n düşümes n sağlar
- 4 bant süspans yonu, takılması ve çıkarılması kolay
- Ses let m alanı
- Benzers z 3M Süngü filtre sab tleme s stem
- EN136 Sınıfı 1/CE şaretl
- Ürüne filtre dah l değ ld r.
3M 6200 Yarım Yüz Gaz Maskes
6000 Ser s yarım yüz maskeler maks mum konfor, bas tl k
ve az bakım gerekt recek şek lde tasarlanmıştır, tekrar
kullanılab len maskelerd r. Ürün fiyatına filtreler dah l değ ld r.
- Düşük nefes alma d renc ç n ç ft filtre d zaynı
- Yumuşak, Hafif, elastomer k yüz parçaları
- Tasarruflu söküp çıkartılab len filtreler
- Eşs z 3M Süngü filtre sab tleme s stem
- Beş k d zaynlı baş bandı ve kolay takılab l r boyun bandı
- Düşük bakım
- EN140/CE şaretl kolay takılab l r boyun bandı
- Düşük bakım
- EN140/CE şaretl
3M 6051 A1
Organ k Gaz ve Buhar F ltres
3M 6054
Amonyak Gazı F ltres
3M™ 6000 ve 7000
Ser s yarım ve tam yüz
maskeler n n tümünde
kullanılab l r
3M™ 6000 ve 7000
Ser s yarım ve tam yüz
maskeler n n tümünde
kullanılab l r
EN 141/CE
EN 141/CE
3M 6057 ABE1
Organ k,Anorgan k, As tl Gaz ve
Buhar F ltres
3M 6055 A2
Organ k Gaz ve Buhar F ltres
3M™ 6000 ve 7000
Ser s yarım ve tam yüz
maskeler n n tümünde
kullanılab l r
3M™ 6000 ve 7000
Ser s yarım ve tam yüz
maskeler n n tümünde
kullanılab l r
EN 141/CE
EN 141/CE
3M 6075
Formaldeh t F ltres
26
3M 6059 ABEK1
Org., Anorg., As tl Gazlar,
Amonyak Gaz ve Buhar F ltres
3M™ 6000 ve 7000
Ser s yarım ve tam yüz
maskeler n n tümünde
kullanılab l r
3M™ 6000 ve 7000
Ser s yarım ve tam yüz
maskeler n n tümünde
kullanılab l r
EN 141/CE
EN 141/CE
www.rem-enerj .com
VÜCUT KORUYUCULAR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
PVC/POL/PVC
VÜCUT KORUYUCUL AR
Trafikç Yeleğ
Yağmurluk (0.32mm)
Pardesü:
Takım:
Kol Aded : 25
AP-01
Sarı ve Turuncu
Kol Aded : 200
Paket Aded : 1
CE EN 471
SL-01
Kaynakçı Önlüğü
Kaynakçı Kolluğu
Kol Aded : 20 Ç ft
Kol Aded : 20 Adet
CE EN 340 EN ISO 11611
CE EN 340 EN ISO 11611
LP-01
WH-01
Kaynakçı Tozluğu
Kaynakçı Başlığı
Kol Aded : 20 C ft
Kol Aded : 20 Adet
CE EN 340 EN ISO 11611
WJ-01
CE EN 340 EN ISO 11611
SL-02
Kaynakçı Ceket
Beden: L, XL, XXL
Kol Aded : 10 Adet
Der Kaynakçı Kolluğu
CE EN 340 EN ISO 11611
CE EN 340 EN ISO 11611
Kol Aded : 10 Adet
Yangın Battan yes
Yangın Söndürme
Battan yes
(160x200cm)
Kol Aded : 10 Adet
CE EN 1869
İlk Yardım K t
PL101 A
/ raçlar ç nd r.
PL106/İş yerler ç nd r.
Ölçüler: 25x8x16(h)cm
Ölçüler: 31x12x24(h)cm
Duvara mote ed leb l r.
Kol Aded : 12 Adet
Kol Aded : 12 Adet
28
İlk Yardım K t
www.rem-enerj .com
Kişisel Koruyucu Donanımlar
VÜCUT KORUYUCUL AR
Beden
Kod
Kol
R-1030 30 gr Kapşonlu Toz tulumu
XL-XXL
75 Adet
R-1040 40 gr Kapşonlu Toz tulumu
XL-XXL
60 Adet
R-1050 50 gr Kapşonlu Toz tulumu
XL-XXL
50 Adet
R-1060 60 gr Kapşonlu Toz tulumu
XL-XXL
50 Adet
R-L45 Lam nel Toz tulumu
XL-XXL
50 Adet
F yat (USD)
100PE04 K myasal Tulum
Tekn k B lg ler:
• Üstün koruma ç n d k şs z ve
sızdırmazdır.
• Fermuar üzer nde bulunan şeffaf
kaplama sayes nde ekstra sızdırmazlık
sağlar.
• Yırtılmaya aşınmaya ve del nmeye karşı
yüksek d rençl d r.
• Belde bulunan elast k sayes nde vücuda
tam oturur.
• K myasal ve katı part küllere karşı yüksek
koruma sağlar.
Kullanım Alanları : Ac l durumlar, Yağ- laç
sanay , K mya-petrok mya, sağlık sektörü,
endüstr yel tem zl k ve bakım
0120
CAT III
5
TYPE 5B
EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010
EN 340:2003
Beden / S ze: M-L-XL-XXL
Ad / Kol - Pcs / Box : 25
100PE05 K myasal Tulum
Tekn k B lg ler:
• Üstün koruma ç n d k şs z ve
sızdırmazdır.
• Fermuar üzer nde bulunan şeffaf
kaplama sayes nde ekstra sızdırmazlık
sağlar.
• Yırtılmaya aşınmaya ve del nmeye karşı
yüksek d rençl d r.
• Belde bulunan elast k sayes nde vücuda
tam oturur.
• K myasal ve katı part küllere karşı yüksek
koruma sağlar.
Kullanım Alanları : Ac l durumlar, Yağ- laç
sanay , K mya-petrok mya, sağlık sektörü,
endüstr yel tem zl k ve bakım
www.rem-enerj .com
0120
CAT III
4
TYPE 4B
EN 14605:2005
+A1:2009
5
TYPE 5B
EN ISO 13982-1:2004
+A1:2010
EN 1149-5:2008
Beden / S ze: M-L-XL-XXL
Ad / Kol - Pcs / Box : 25
29
Kişisel Koruyucu Donanımlar
VÜCUT KORUYUCUL AR
VK-001-1 STARLINE PANTOLON
RENK
BEDENLER
KOLİ/AD
PAKET/AD
VK-001-1L
KOD
Lac vert
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
VK-001-1G
Gr
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
VK-001-01LR
Lac vert / Reflektörlü
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
VK-001-01GR
Gr / Reflektörlü
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
VK-001-02KT
Kot İş Pantolonu
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
FİYAT (TL)
VK-002-1 STARLINE CEKET
KOD
RENK
BEDENLER
KOLİ/AD
PAKET/AD
VK-002-1L
Lac vert
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
VK-002-1G
Gr
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
Kot İş Ceket
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
VK-002-02KT
FİYAT (TL)
VK-003-1 STARLINE KLASİK İŞ ÖNLÜĞÜ
KOD
RENK
BEDENLER
KOLİ/AD
PAKET/AD
VK-003-1L
Lac vert
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
VK-003-1G
Gr
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
FİYAT (TL)
VK-004-1 STARLINE BAHÇIVAN TULUM
RENK
BEDENLER
KOLİ/AD
PAKET/AD
VK-004-1L
KOD
Lac vert
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
VK-004-1G
Gr
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
FİYAT (TL)
VK-005-1 STARLINE BOY TULUM
KOD
(P)olo Yaka
RENK
BEDENLER
KOLİ/AD
PAKET/AD
VK-005-1L
Lac vert
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
VK-005-1G
Gr
S,M,L,XL,2XL,3XL
10
1
FİYAT (TL)
VK-006-1 STARLINE T-SHIRT (P) POLO YAKA - (K) KLASİK YAKA
KOD
RENK
BEDENLER
KOLİ/AD
PAKET/AD
VK-006P-1L
Lac vert
S,M,L,XL,2XL,3XL
20
2
VK-006P-1G
Gr
S,M,L,XL,2XL,3XL
20
2
VK-006K-1L
Lac vert
S,M,L,XL,2XL,3XL
20
2
VK-006K-1G
Gr
S,M,L,XL,2XL,3XL
20
2
(K)las k Yaka
FİYAT (TL)
Bu sayfadak tüm tekst l ürünler %100 pamuk çermekted r.
30
www.rem-enerj .com
BAŞ VE YÜZ KORUYUCULAR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
ST-01 Şapka Baret
BAŞ VE YÜZ KORUYUCUL AR
KT-01 Şapka Baret
Spor T p Baret
Beden: 54-60
Kol Aded : 30
Klas k T p Baret
Beden: 54-60
Kol Aded : 30
CE EN812
CE EN812
KT-01 (Polarlı)
1012-2
Polarlı Şapka Baret
Beden: 54-60
Kol Aded : 30
Çene Bağı
1540 ve 1548 e uyumludur.
CE EN812
Paket Aded : 30
1540 Baret
1538 Baret
Çene Bağsız - Hava Del kl
(Kulaklık Takılab l r)
Beden: 52-62
Kol Aded : 30
CE EN397
1548 Baret
Çene Bağsız
(Kulaklık Takılmaz)
Beden: 52-64
Kol Aded : 30
CE EN397
1580 Baret
Enseden Ayarlı Çene Bağsız - Hava Del kl
(Kulaklık Takılab l r)
Beden: 55-64
Kol Aded : 30
CE EN397
YS-51 Yüz S per /
Alınlık
Beden: 52-62
Kol Aded : 30
CE EN397
YS-53 Braket
Başa Takılır S perl k
Cam ürüne dah l değ ld r.
Kol Aded : 60Ad.
Paket Aded : 10Ad.
EN 166
32
Madenc Baret - Çene Bağsız
Barete Takılır Braket
Kol Aded : 100Ad.
Paket Aded : 50Ad.
EN 166
www.rem-enerj .com
Kişisel Koruyucu Donanımlar
BAŞ VE YÜZ KORUYUCUL AR
YS-57
YS-56 -C / YS-56-G
YS-56-C Şeffaf:15.00 $
YS-56-G Yeş l: 32.50$
Başa Takılır S perl k
YS-57 le uyumludurlar.
Kol Aded : 50Ad.
EN 166
Kol Aded : 10Ad.
EN 166
YC-80
YC-81
Plast k - El Maskes
Plast k - Baş Maskes
Kol Aded : 50
Kol Aded : 12
CE EN175
CE EN168 EN175
Baş Maskes
at k
Otomrarma
Ka
Baş Maskes
at k
Otomrarma
Ka
P ll - Baş Maskes
L -M - Baş Maskes
Kol Aded : 4
Kol Aded : 4
CE EN379 EN175
CE EN379 EN175
Leader
at k
Otomrarma
a
K
Otomat k Kararan
Kaynak Baş Maskes
Kol Aded : 6
CE EN379 EN175
Ölçü
Kol Adet
Paket Adet
Kaynak Camı - 777/9 (Gen ş)
Cam
110x80x3mm
400
100
Kaynak Camı - 787/11 (Gen ş)
110x80x3mm
400
100
Kaynak Camı - 888/13 (Gen ş)
110x80x3mm
400
100
Kaynak Camı - 777/9 (Dar)
110x50x3mm
500
100
Kaynak Camı - 787/11 (Dar)
110x50x3mm
500
100
Kaynak Camı - 888/13 (Dar)
110x50x3mm
500
100
Cam
Ölçü
Kol Adet
Paket Adet
Şeffaf Maske Camı - Gen ş 110x80x3mm
1000
100
Şeffaf Maske Camı - Dar
1000
100
110x50x3mm
CE EN166
www.rem-enerj .com
F yat (USD)
F yat (USD)
EN167 EN168
33
KULAK KORUYUCULAR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
MK-04 Manşonlu
Kulaklık
KUL AK KORUYUCUL AR
MK-05 Manşonlu
Kulaklık
SNR: 27.5dB
SNR: 30dB
Kol Aded : 60Ad.
Paket Aded : 10 Ad.
Kol Aded : 60Ad.
EN 352-1
Ad.EN 352-1
MK-03 Manşonlu
Kulaklık
BT-03 Barete Takılır
Kulaklık
SNR: 27dB
SNR: 26dB
Kol Aded : 30 Ad.
Kol Aded : 60Ad.
Paket Aded : 10 Ad.
EN 352-3
EN 352-1
MK-06 Manşonlu
Kulaklık
MK-07 Manşonlu
Kulaklık
SNR: 30dB
Kol Aded : 60
SNR: 32dB
Kol Aded : 40 Ad.
EN 352-1
EN 352-1
Kulak Tıkacı 1453-T
Kulak Tıkacı 1707-T
SNR: 31dB
Kol Aded : 250 Ç ft
Paket Aded : 50 Ç ft
EN 352-2
120.00 $
SNR: 27dB
Kol Aded : 250 Ç ft
Paket Aded : 50 Ç ft
EN 352-2
Kulak Tıkacı 2706 C
Kulak Tıkacı Ün tes
SNR: 28dB
Kol Aded : 250 Ç ft
Paket Aded : 50 Ç ft
EN 352-2
Dolu ün te çer ğ 2306
model kulak tıkacıdır.
B r m fiyatlar bel rt lm şt r.
Boş Ün te: 40.00 $
Kulak Tıkacı 2306
EN 352-2
SNR: 37dB
EN 352-2
Kol Aded : 2500 Ç ft
Paket Aded : 500 Ç ft
B r kol 5 dolu ün te çer r.
Ürün
SNR (dB) Kol Adet Paket AdetF yat ($)
2306 Dökme
37dB
1000Ç ft
100Ç ft
2306 Poşetl
37dB
1000Ç ft
100Ç ft
2306 C(Plast k İp)
37dB
500Ç ft
100Ç ft
C: Plast k İp - T: Tekst l İp
www.rem-enerj .com
35
İKAZ VE UYARI EKİPMANLARI
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
DELİNATÖRLER
NO
RESİM
1
2
3
4
5
6
7
www.rem-enerj .com
KOD
ÜRÜN ADI VE ÖZELLİKLERİ
R 2501
750 mm. Esnek Şerit Ayırıcı Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban çapı : 220 mm.
Üst Çap : 80 mm.
Ağırlık: 1,21 ± 0,1
R 2502
450 mm. Esnek Şerit Ayırıcı (Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban çapı : 220 mm.
Üst Çap : 80 mm.
Ağırlık: 0,94 ± 0,1
R 2507
300 mm. Esnek Şerit Ayırıcı (Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban çapı : 220 mm.
Üst Çap : 80 mm.
Ağırlık: 0,70 ± 0,1
R 2513
1000 mm. Esnek Şerit Ayırıcı (Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban çapı : 220 mm.
Üst Çap : 80 mm.
Ağırlık: 1,50 ± 0,1
R 2505
750 mm. Esnek Şerit Ayırıcı (Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban çapı : 220 mm.
Üst Çap : 70 mm.
Ağırlık: 1,21 ± 0,1
R 2506
450 mm. Esnek Şerit Ayırıcı (Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban çapı : 220 mm.
Üst Çap : 70 mm.
Ağırlık: 0,94 ± 0,1
R 2515
750 mm. Esnek Şerit Ayırıcı (Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban çapı : 220 mm.
Üst Çap : 90 mm.
Ağırlık: 1,60 ± 0,1
BİRİM FİYATI
TL
37
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
8
9
R 2516
450 mm. Esnek Şerit Ayırıcı (Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban çapı : 220 mm.
Üst Çap : 90 mm.
Ağırlık: 1,10 ± 0,1
R 2517
750 mm. Esnek Şerit Ayırıcı (Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban çapı : 220 mm.
Üst Çap : 110 mm.
Ağırlık: 1,90 ± 0,1
DEMONTE DELİNATÖR
10
R 2508
750 mm. Esnek Demonte(Tabansız) Delinatör
Malzeme: TPU
Üst Çap: 80 mm
11
R 2509
450 mm. Esnek Demonte(Tabansız) Delinatör
Malzeme: TPU
Üst Çap: 80 mm
REFÜŞ BAŞI TABELALARI
REFLEKTİF HARİÇ
12
R 2601
Esnek Refüj Başı Tabelası
Malzeme : TPU
Boy : 850 mm. Genişlik : 200 mm.
*Mikroprizmatik Yüksek Performans Reflektif
TEK TARAF REFLEKTİFLİ
REFLEKTİF HARİÇ
13
R 2602
Esnek Refüj Başı Tabelası
Malzeme : TPU
Boy : 850 mm. Genişlik : 200 mm.
*Mikroprizmatik Yüksek Performans Reflektif
TEK TARAF REFLEKTİFLİ
REFLEKTİF HARİÇ
14
R 2605
Esnek Refüj Başı Tabelası
Malzeme : TPU
Boy :1000 mm. Genişlik : 200 mm.
*Mikroprizmatik Yüksek Performans Reflektif
R 2603
Tabanlı Esnek Refüj Başı Tabelası
Malzeme : Taban PP, gövde HDPE, ayak
TPUGövde : 1000 x 220 x 75 mm.
Taban : 1000 x 220 x 50 mm.
*Mikroprizmatik Yüksek Performans Reflektif
R 2604
Kısa Tabanlı Esnek Refüj Başı Tabelası
Malzeme : Taban PP, gövde HDPE, ayak
TPUGövde : 1000 x 220 x 75 mm.
Taban : 440 x 220 x 50 mm.
*Mikroprizmatik Yüksek Performans Reflektif
TEK TARAF REFLEKTİFLİ
REFLEKTİF HARİÇ
15
TEK TARAF REFLEKTİFLİ
REFLEKTİF HARİÇ
16
38
TEK TARAF REFLEKTİFLİ
www.rem-enerj .com
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
REFLEKTİF HARİÇ
17
R 2701
Direğe Giydirilebilen Kutu Tip Refüjbaşı Levha
Malzeme : ABS
*Mikroprizmatik Yüksek Performans Reflektif
TEK TARAF REFLEKTİFLİ
REFLEKTİF HARİÇ
18
19
20
21
22
23
24
www.rem-enerj .com
R 2702
Bilgilendirme Uyarı Levhası
Malzeme : Gövde PVC, kapak ABS
Profil ölçüleri : 75 x 150 mm.
*Mikroprizmatik Yüksek Performans Reflektif
R 2503
750 mm. Tabanlı Esnek Şerit Ayırıcı (Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban : 1000 x 200 x 80 mm.
Taban Malzemesi : PPC
R 2504
450 mm. Tabanlı Esnek Şerit Ayırıcı (Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban : 1000 x 200 x 80 mm.
Taban Malzemesi : PPC
R 2510
R 2511
R 4001
R 4000
ÇİFT TARAF REFLEKTİFLİ
750 mm. Kısa Tabanlı Esnek Şerit Ayırıcı (Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban : 440 x 220 x 50 mm.
Taban Malzemesi : PPC
450 mm. Kısa Tabanlı Esnek Şerit Ayırıcı (Delinatör)
Malzeme : TPU
Taban : 440 x 220 x 50 mm.
Taban Malzemesi : PPC
Kaygan Zemin Uyarı Levhası - Baskılı
Malzeme : ABS
Yükseklik : 630 mm.
Üst Genişlik : 215 mm.
Alt Genişlik : 340 mm.
Kaygan Zemin Uyarı Levhası - Baskısız
Malzeme : ABS
Yükseklik : 630 mm.
Üst Genişlik : 215 mm.
Alt Genişlik : 340 mm.
39
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
TRAFİK LEVHALARI
25
R 4050
26
R 2800
27
R 2900
28
R 2901
29
R 2902
30
R 2903
31
32
40
R 2904
R 2905
Dikdortgen Levha
Malzeme : PP350 x 410 mm.
Üçgen Uyarı Levhası
Malzeme : PP
Yükseklik : 380 mm.
Yuvarlak Uyarı Levhası
Malzeme : PP
Çap : 280 mm.
Park Yasak Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
Malzeme : PP
Çap : 280 mm.
Sola Mecburi Yön Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
Malzeme : PP
Çap : 280 mm.
Sağa Mecburi Yön Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
Malzeme : PP
Çap : 280 mm.
Giriş Olmayan Yol Uyarı Levhası TEK YÖN
Malzeme : PP
Çap : 280 mm.
DUR Uyarı Levhası TEK YÖN
Malzeme : PP
Çap : 280 mm.
www.rem-enerj .com
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
33
34
R 2906
R 2907
35
R 2908
36
R 2909
37
R 2910
38
R 2801
39
40
www.rem-enerj .com
R 2802
R 2803
Öndeki Taşıtı Geçmek Yasaktır Uyarı Levhası TEK YÖN
Malzeme : PP
Çap : 280 mm.
Azami Hız Sınırlaması 30 KM Uyarı Levhası TEK YÖN
Malzeme : PP
Çap : 280 mm.
Azami Hız Sınırlaması 50 KM Uyarı Levhası TEK YÖN
Malzeme : PP
Çap : 280 mm.
Sağdan Gidiniz Yön Uyarı Levhası TEK YÖN
Malzeme : PP
Çap : 280 mm.
İlerden Sola Mecburi Yön Uyarı Levhası TEK YÖN
Malzeme : PP
Çap : 280 mm.
Her İki Taraftan Daralan Yol Uyarı Levhası TEK YÖN
Malzeme : PP
Yükseklik : 380 mm.
Sağdan Daralan Yol Uyarı Levhası TEK YÖN
Malzeme : PP
Yükseklik : 380 mm.
Soldan Daralan Yol Uyarı Levhası TEK YÖN
Malzeme : PP
Yükseklik : 380 mm.
41
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
41
R 2804
42
R 2805
43
44
R 2806
R 2807
İki Yönlü Trafik Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
Malzeme : PP
Yükseklik : 380 mm.
Dikkat Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
Malzeme : PP
Yükseklik : 380 mm.
Kasisli Yol Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
Malzeme : PP
Yükseklik : 380 mm.
Yolda Çalışma Var Uyarı Levhası ÇİFT YÖN
Malzeme : PP
Yükseklik : 380 mm.
FLAŞÖRLER
45
46
R 8501
R 8502
Flaşör Sarı
Malzeme : PC + ABS
Ölçüler : 95 * 240* 280 mm
Ağırlık : 800 gr
Flaşör Kırmızı
Malzeme : PC + ABS
Ölçüler : 95 * 240* 280 mm
Ağırlık : 800 gr
UYARICI YOL BUTONULARI
47
48
42
R 3200
R 3201
Oval Yol Butonu
Malzeme : PPC
Kedi Gözü Reflektör
Ağırlık: 200 gr
Mini Yol Butonu
Malzeme: PPC
Ölçüler: 128*77*30 mm
Reflektör: Swareflex 7*4 cam elementli.
Ağırlık: 160 gr
www.rem-enerj .com
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
49
50
51
52
53
54
55
56
www.rem-enerj .com
R 3202
Şerit Ayırıcı Esnek Yol Butonu
Malzeme : ABS + TPU
Ölçü :160 x 260 x 280 mm
Mikroprizmatik Reflektif
R 3203
Şerit Ayırıcı Yol Butonu
Malzeme: ABS
Ölçü : 160 x 260 x 40 mm
Ağırlık : 0,85 Kg ± 0,05 Kg
Mikroprizmatik Reflektif
R 3204
Şerit Ayırıcı Esnek İkaz Levhası
Malzeme : TPU
Ölçü :120 x 140 x 260 mm.
Ağırlık : 0,60 Kg ± 0,05 Kg
Montaj Epoksi İle
Mikroprizmatik Reflektif
R 3205
Road Separator Stud - Short
Material : PPC
Sizes:440 x 220 x 50 mm.
Weight : 1,25 Kg ± 0,05 Kg
Micro-Prismatic Reflective
R 3206
Şerit Sınırlama Butonu Cam Butonlu
Malzeme : PPC
Ölçü:1.000 x 200 x 80 mm.
Ağırlık : 4,5 Kg ± 0,05 Kg
Mikroprizmatik Reflektif
R 3207
Şerit Sınırlama Butonu
Malzeme : PPC
Ölçü:1.000 x 200 x 80 mm.
Ağırlık : 4,5 Kg ± 0,05 Kg
Mikroprizmatik Reflektif
R 9020
Yüksek Etkili Hız Sınırlayıcı Kasis SARI
Malzeme : PPC
Ölçüleri:350*250*50mm
Ağırlık:1.320 gr
Reflektör: 4+4 Mikroprizmatik Reflektif
R 9021
Yüksek Etkili Hız Sınırlayıcı Kasis Kapağı SARI
Malzeme : PPC
Ölçüleri:250*100*50mm
Ağırlık:340 gr
43
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
57
58
59
60
61
62
R 9022
Yüksek Etkili Hız Sınırlayıcı Kasis SİYAH
Malzeme : PPC
Ölçüleri:350*250*50mm
Ağırlık:1.320 gr
Reflektör: 4+4 Mikroprizmatik Reflektif
R 9023
Yüksek Etkili Hız Sınırlayıcı Kasis Kapağı SİYAH
Malzeme : PPC
Ölçüleri:250*100*50mm
Ağırlık:340 gr
R 9024
Kedi Gözlü Yol Kasisi 500mm
Malzeme: PPC
Ölçüleri: 500*500*45 mm
Renk : Sarı
Ağırlık: 3,13 kg ± 0,10 kg
R 9025
Kedi Gözlü Yol Kasisi Kapağı 500mm
Malzeme: PPC
Ölçüleri: 285*500 mm
Renk : Sarı
Ağırlık: 1,1 kg ± 0,10 kg
R 9026
Kedi Gözlü Yol Kasisi 500mm
Malzeme: PPC
Ölçüleri: 500*500*45 mm
Renk :Siyah
Ağırlık: 3,13 kg ± 0,10 kg
R 9027
Kedi Gözlü Yol Kasisi Kapağı 500mm
Malzeme: PPC
Ölçüleri: 285*500 mm
Renk : Siyah
Ağırlık: 1,1 kg ± 0,10 kg
TRAFİK KONİLERİ
63
64
44
R 5001
50'lik Kırılmaz Trafik Konisi (Refllektifsiz)
Malzeme: PVC
Ölçü: 285*500 mm
Ağırlık: 1,3 kg ± 0,1 kg
R 5002
50'lik Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifli)
Malzeme: PVC
Ölçü: 285*500 mm
Ağırlık: 1,3 kg ± 0,1 kg
www.rem-enerj .com
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
65
66
67
68
69
70
71
72
73
www.rem-enerj .com
R 5003
75'lik Kırılmaz Trafik Konisi (Refllektifsiz)
Malzeme: PVC
Ölçü: 385*750 mm
Ağırlık: 3 kg ± 0,2 kg
R 5004
75'lik Kırılmaz Trafik Konisi (Tek Refllektifli)
Malzeme: PVC
Ölçü: 385*750 mm
Ağırlık: 3 kg ± 0,2 kg
R 5005
75'lik Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Refllektifli)
Malzeme: PVC
Ölçü: 385*750 mm
Ağırlık: 3 kg ± 0,2 kg
R 5013
75'lik Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Refllektifli) AĞIRLIKLI
Malzeme: PVC
Ölçü: 385*750 mm
Ağırlık: 5,7 kg ± 0,2 kg
R 5009
75'lik Kırılmaz Trafik Konisi EKONOMİK (Refllektifsiz)
Malzeme: PVC
Ölçü: 385*750 mm
Ağırlık: 2,3 kg ± 0,2 kg
R 5010
75'lik Kırılmaz Trafik Konisi EKONOMİK (Tek
Refllektifli)
Malzeme: PVC
Ölçü: 385*750 mm
Ağırlık: 2,3 kg ± 0,2 kg
R 5011
75'lik Kırılmaz Trafik Konisi EKONOMİK (Çift
Refllektifli) Malzeme: PVC
Ölçü: 385*750 mm
Ağırlık: 2,3 kg ± 0,2 kg
R 5006
90'lık Kırılmaz Trafik Konisi (Reflektifsiz)
Malzeme: PVC
Ölçü: 385*900 mm
Ağırlık: 3,6 kg ± 0,2 kg
R 5007
90'lık Kırılmaz Trafik Konisi (Tek Refllektifli)
Malzeme: PVC
Ölçü: 385*900 mm
Ağırlık: 3,6 kg ± 0,2 kg
45
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
74
75
76
77
78
79
80
81
82
46
R 5008
90'lik Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Refllektifli)
Malzeme: PVC
Ölçü: 385*900 mm
Ağırlık: 3,6 kg ± 0,2 kg
R 5014
90'lik Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Refllektifli)
Malzeme: PVC
Ölçü: 385*900 mm
Ağırlık: 4,7 kg ± 0,2 kg
R 5012
90'lik Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Refllektifli) AĞIRLIKLI
Malzeme: PVC
Ölçü: 385*900 mm
Ağırlık: 6,3 kg ± 0,2 kg
R 5040
52'lik Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Refllektifli)
Malzeme: PVC
Ölçü: 400*520 mm
Ağırlık: 1,7 kg ± 0,1 kg
R 5041
70'lik Kırılmaz Trafik Konisi (Çift Refllektifli)
Malzeme: PVC
Ölçü: 400*700 mm
Ağırlık: 2,3 kg ± 0,1 kg
R 5020
Kedi Gözlü Reklam Konisi(Ağırlıksız)
Malzeme: PPC
Ölçü: 350*500 mm
Renk: Kırmızı
Ağırlık: 0,94 kg ± 0,1 kg
R 5021
Kedi Gözlü Reklam Konisi(Ağırlıklı)
Malzeme: PPC
Ölçü: 350*500 mm
Renk: Kırmızı
Ağırlık: 4 kg ± 0,2 kg
R 5022
Kedi Gözlü Reklam Konisi(Ağırlıksız-Tabelalı)
Malzeme: PPC
Ölçü: 350*500 mm
Tabela Ölçüsü: 350 * 410 mm
Renk: Kırmızı - Beyaz
R 5023
Kedi Gözlü Reklam Konisi(Ağırlıklı-Tabelalı)
Malzeme: PPC
Ölçü: 350*500 mm
Tabela Ölçüsü: 350 * 410 mm
Renk: Kırmızı - Beyaz
www.rem-enerj .com
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
UYARI VE REKLAM DİKMELERİ
83
84
85
86
87
88
89
90
www.rem-enerj .com
R 6001
Dubalı Uyarı Dikmesi (MICIR TABANLI)
Malzeme: PP+PE
Ölçü: Ø110*1200 mm
Ağırlık: 12 kg ± 1 kg
R 6002
Dubalı Uyarı Dikmesi (KAUÇUK TABANLI)
Malzeme: PP+PE
Ölçü: Ø110*1200 mm
Ağırlık: 12 kg ± 1 kg
R 6003
Dubalı Uyarı Dikmesi İNCE (MICIR TABANLI)
Malzeme: PP+PE
Ölçü: Ø60*1200 mm
Ağırlık: 4,5 kg ± 0,5 kg
R 6008
Dubalı Uyarı Dikmesi İNCE (KAUÇUK TABAN)
Malzeme: PP+PE
Ölçü: Ø60*1200 mm
Ağırlık: 4,5 kg ± 0,5 kg
R 6004
Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (MICIR TABANLI)
Malzeme: PP+PE
Ölçü: Ø110*650 mm
Ağırlık: 12 kg ± 1 kg
R 6005
Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (KAUÇUK TABANLI)
Malzeme: PP+PE
Ölçü: Ø110*650 mm
Ağırlık: 12 kg ± 1 kg
R 6006
Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (MICIR TABANLI +
TABELALI)
Malzeme: PP+PE
Ağırlık: 12 kg ± 1 kg
Ölçü : Ø110*650 mm
Tabela Ölçüsü: 350 * 410 mm
R 6007
Dubalı Reklam ve Uyarı Dikmesi (KAUÇUK TABANLI +
TABELALI)
Malzeme: PP+PE
Ağırlık: 12 kg ± 1 kg
Ölçü : Ø110*650 mm
Tabela Ölçüsü: 350 * 410 mm
47
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
HIZ SINIRLAYICI KASİSLER
91
92
93
94
95
96
97
98
48
R 9000
600 mm kauçuk hız kesici (6 Reflektörlü)
Malzeme : NR/SBR
Renk: Siyah
Ölçüler (L*w*h) : 600*500*45 mm
R 9001
600 mm kauçuk hız kesici başlığı
Malzeme : NR/SBR
Renk: Siyah
Ölçüler (L*w*h) : 600*300*45 mm
R 9002
500 mm kauçuk hız kesici (4 Reflektörlü)
Malzeme : NR/SBR
Renk: Siyah
Ölçüler (L*w*h) : 500*500*45 mm
R 9003
500 mm kauçuk hız kesici başlığı
Malzeme : NR/SBR
Renk: Siyah
Ölçüler (L*w*h) : 500*300*45 mm
R 9004
400 mm kauçuk hız kesici (2 reflektörlü)
Malzeme : NR/SBR
Renk: Siyah
Ölçüler (L*w*h) : 400*500*45 mm
R 9005
400 mm kauçuk hız kesici başlığı
Malzeme : NR/SBR
Renk: Siyah
Ölçüler (L*w*h) : 400*250*45 mm
R 9006
300 mm kauçuk hız kesici (2 reflektörlü)
Malzeme : NR/SBR
Renk: Siyah
Ölçüler (L*w*h) : 300*330*40 mm
R 9007
300 mm kauçuk hız kesici başlığı
Malzeme : NR/SBR
Renk: Siyah
Ölçüler (L*w*h) : 300*150*40 mm
www.rem-enerj .com
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
HİSSEDİLEBİLİR YÜRÜME YÜZEY VE KOLON KÖŞE KORUYUCU
99
100
101
102
R 7003
Hissedilebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri (UYARICI
YÜZEY)
Malzeme : TPU
Ölçüleri:40*40*8 (METRE FİYATI) - (YAPIŞTIRICISIZ)
R 7004
Hissedibebilir Yürüme Yüzeyi İşaretleri (KILAVUZ
YÜZEY)
Malzeme : TPU
Ölçüleri:40*40*8 (METRE FİYATI) - (YAPIŞTIRICISIZ)
R 7005
Otopark Kolon Köşe Koruyucu
Malzeme : PVC
Ölçüler : 385*900 mm
Ağırlık : 1,90 Kg ± 0,1
R 7006
Otopark Kolon Köşe Koruyucu
Malzeme : PVC
Ölçüler : 70*120*800 mm
Ağırlık : 1,90 Kg ± 0,1
AKSESUARLAR VE ÖZEL ÜRÜNLER
103
104
105
R 3000
Levha Bağlantı Aparatı (Takoz)
Malzeme : DKP Sac, Galvaniz kaplamalı
M8*15 Geomet kaplamalı civata ile birlikte
R 3105
Ø16 Plastik Dübel + Vida + Pul Set
Malzeme : PP + Çelik
Boy : 90 mm.
Çap : 16 mm.
R 3100
Ø16 Plastik Dübel
Malzeme : PP
Boy : 90 mm.
Çap : 16 mm.
AKSESUARLAR VE ÖZEL ÜRÜNLER
106
R 3109
Trifon Vida 10*120
Malzeme : Çelik
Boy: 120 mm
Çap: 10 mm
107
R 3101
Delinatör Bağlantı Adaptörü
Malzeme : PP
Çap : 70 mm.
www.rem-enerj .com
49
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
108
R 3102
Koni Kancası (ZİNCİR TAKMAK İÇİN)
Malzeme : PP
109
R 3103
Delinatör Bağlantı Adaptörü
Malzeme : PP
Çap : 80 mm.
110
R 3104
Reklam Konisi Ağırlığı
Malzeme: PP
Ölçü: 330*50
Ağırlık: 3 kg ±0,2 kg
111
R 3115
ikaz Bantı
Ölçü : 70mm * 500 Metre
112
R 3106
Uyarı Dikme (DUBA) KALIN Alt Taban
Malzeme : PP
113
R 3107
Kalın Dikme (DUBA) KALIN Alt Taban (KAUÇUK)
Malzeme : SBR KAUÇUK
114
R 3108
Uyarı Dikme (DUBA) İNCE Alt Taban (MICIR TABAN)
Malzeme : PP
115
R 3119
Delinatör Epoksi İle Yapıştırma Tabanı
116
R 3112
Trafik Konisi Adaptörü (Levha Ve Flaşör Aparatı)
50
www.rem-enerj .com
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
AKSESUARLAR VE ÖZEL ÜRÜNLER
117
R 3110
Plastik Trafik Zinciri (KIRMIZI BEYAZ) (1 METRE)
118
R 3111
Plastik Trafik Zinciri (SARI SİYAH) (1 METRE)
119
R 3120
Plastik Trafik Zinciri (KIRMIZI BEYAZ) EKONOMİK
(1 METRE)
120
R 3121
Plastik Trafik Zinciri (SARI SİYAH) EKONOMİK
(1 METRE)
121
R 3116
PVC Koni Ağırlığı
Mercek Ayna
2mm Akr l k Mercek Ayna / DIN EN ISO 9001:2008
KOD
RENK
ÖLÇÜ (Ø)
AĞIRLIK
(yaklaşık)
MALZEME
12226 TGA
12227 TGA
12228 TGA
12229 TGA
Sarı Çerçeve
Gümüş Çerçeve
Sarı Çerçeve
Gümüş Çerçeve
800mm
800mm
600mm
600mm
6.0 kg.
6.0 kg.
4.0 kg.
4.0 kg.
ABS
ABS
ABS
ABS
FİYAT
(TL)
NOT: Ø50 - Ø75mm arası d reğe M Ø 8 özel aparat, V da dübel le d rekt duvara uygulanab l r.
www.rem-enerj .com
51
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
İkaz ve Uyarı Levhaları 25x35cm
52
www.rem-enerj .com
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
İkaz ve Uyarı Levhaları 25x35cm
www.rem-enerj .com
53
İK A Z VE UYARI EKİPMANL ARI
İkaz ve Uyarı Levhaları 25x35cm
Levhalarda özel ebatlar ç n b z mle rt bata geç n z...
Fosforlu Işıldayan Levhalar
54
(Ölçüler farklılık göstermektedir)
www.rem-enerj .com
DÜŞÜŞ KORUYUCULAR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
Bel Destekl Emn yet Kemer
Paraşüt T p Emn yet Kemer
Bel T p Emn yet Kemer
Ürün Kodu H-D 124
Materyal
Ağırlık
Kol / Adet
DÜŞÜŞ KORUYUCUL AR
%100 Polyester
1050 gr.
12
Paket İçer ğ : 1.20mt Lanyard ve 1 Ad. Karab na
EN 358 - EN 354 - EN 362
Tam Korumalı Vücut
Kuşağı
Ürün Kodu H-D 127
Materyal
Ağırlık
Kol / Adet
%100 Polyester
1050 gr.
16
Paket İçer ğ : 1.20mt Lanyard ve 1 Ad. Karab na
EN 361 - EN 354 - EN 362
70.00 TL
Poşetl : 72.00 TL - Kutulu:
Paraşüt T p Emn yet Kemer
Bel Destekl (Paraşüt
T p ) Emn yet Kemer
Tam Korumalı Vücut
Kuşağı
Ürün Kodu H-D 128
Materyal
Ağırlık
Kol / Adet
%100
Polyester
1550 gr.
12
Paket İçer ğ : 1.20mt Lanyard ve 1 Ad. Karab na
EN 358 - EN 361 - EN 354 - EN 362
Tam Korumalı Vücut
Kuşağı
Ürün Kodu H-D 227
Materyal
Ağırlık
Kol / Adet
%100 Polyester
1050 gr.
16
Paket İçer ğ : 1.20mt Lanyard ve 2 Ad. Karab na
EN 361 - EN 354 - EN 362
Bel Destekl (Paraşüt T p ) Emn yet Kemer
Bel Destekl Kurtarma T p Emn yet Kemer
Tam Korumalı Vücut
Kuşağı
Ürün Kodu H-D 228
Tam Korumalı Vücut
Kuşağı
Ürün Kodu H-D 329
Materyal
Ağırlık
Kol / Adet
%100 Polyester
1650 gr.
12
EN 358 - EN 361 - EN 354 - EN 362
56
Materyal
Ağırlık
Kol / Adet
%100 Polyester
1750 gr.
12
EN 361 - EN 361 - EN 813
www.rem-enerj .com
Kişisel Koruyucu Donanımlar
YK-L-10
DÜŞÜŞ KORUYUCUL AR
YK-L-11
Enerj Absorblayıcı
Kol Adet: 50
Paket Adet: 1
35mm
CE EN355:2002
1.5mt-12mm
CE EN355:2002
YK-L-13
YK-L-12
Enerj Absorblayıcı
İk z Ara Halat
Paket Adet: 10
1.5mt-12mm CE EN355:2002
YK-L-14
Enerj Absorblayıcı
Ara Halat
Paket Adet: 25
1.8mt-30mm
17mm Çel k Karab na
K l tl S stemPaket
Adet: 100
Paket Adet: 10
1.8mt-30mm
CE EN355:2002
YK-K-30
Enerj Absorblayıcı
İk z Ara Halat
CE EN362:2004 CLASS B
CE EN355:2002
YK-K-31
www.rem-enerj .com
Enerj Absorblayıcı
Ara Halat
Paket Adet: 25
YK-K-32
55mm Çel k Kanca
Karab na
Paket Adet: 25
60 mm Alüm nyum
Kanca Karab na
Paket Adet: 25
CE EN362:2004 CLASS T
CE EN362:2004 CLASS T
57
Nv roclean , k md r?
%100 doğaldır
Çevre dostudur
H çb r toks k ve Kanserojen madde çermez
Tamamen katkısız ve kokusuzdur
Tem zled ğ yüzeyde kes nl kle k r bırakmaz
Tem zl ğ n yanı sıra buzlu yüzeylerde kaydırmazlık sağlar
ABD’n n konusunda EPA sert fikasına sah p tek ürünüdür
Süper em c özell ğ sayes nde 5 defaya kadar tekrar kullanım sağlar
KG/ 12.20 $
Kol Adet: 1
Kullanım Alanları:
Karayolları , Oto Bakım tes sler , Petrol Sanay ve Benz nl kler , Gıda Sektörü
Sanay ve Fabr kalar , Sosyal tes sler v.s g b b r çok alanda
Nv roclean Toz Urunu
(9 kg paketlerde)
% 100 doğal ve çevre dostudur.
Süper em c d r ve emd ğ ürünü tekrar bırakmaz.
5 defaya kadar tekrar kullanılır.
Her türlü sıvıyı ve yarı sıvıyı absorbe eder.
Tüm sert yüzeylerde (beton, fayans, mermer, pvc, asfalt,
epoxy vb.) kullanılab l r.
Tem zled g yüzeyde kes nl kle k r, nem ve z b rakmaz.
Adet / 27.00 $
Boa Genel Amaçlı Em c Sos s
( 12 cm X 120 cm, 1850-2000 gr )
Kol Adet: 5
Özel em c kumaşının çer s nde Nv roclean toz
absorbanı çermekted r.
Ortalama 10 l tre sıvı atık absorbe eder.
Tam doyuma ulaşana kadar tekrar tekrar
kullanılmaktadır
Her turlu sıvı atıkta kullanılab l r
Sızıntı veya döküntüler engellemede üstün
performans serg ler
Adet / 28.00 $
Kol Adet: 5
Mangoose (firavun fares ) yast k
( 40 cm X 50 cm, 2350-2500gr )
Özel em c kumaşının çer s nde Nv roclean toz
absorbanı çermekted r.
Ortalama 10 l tre sıvı atık absorbe eder.
Tam doyuma ulaşana kadar tekrar tekrar
kullanılmaktadır
Her turlu sıvı atıkta kullanılab l r.
Sab t sızıntıların altında veya oluşmuş
döküntüler n üzer ne at larak kullanılab l r.
58
www.rem-enerj .com
ÜRÜN
ÖLÇÜ
KOLİ/AD.
18mm x 25m
24mm x 25m
36mm x 25m
48mm x 25m
96
72
48
36
48mm x 10m
48
25mm x 15m
32
50mm x 15m
16
25mm x 15m
32
50mm x 15m
16
45mm x 25m
54
72mm x 25m
36
96mm x 25m
24
45mm x 30m
96
45mm x 40m
96
45mm x 100m
72
Yer İşaretleme Bandı
(Sarı - S yah)
50mm x 25yrd
36
Ç ft Taraflı
Köpük Bant
(Yeş l - S yah)
15mm x 10m
20mm x 10m
25mm x 10m
30mm x 10m
40mm x 10m
50mm x 10m
78
60
48
42
30
24
ft Taraflı Bant
19mm x 2m
100
24mm x 2m
100
Genel Amaçlı
Maskeleme Bandı
Tam r Bandı / Duct Tape
(Gr )
Kaydırmaz Bant
(S yah)
Kaydırmaz Bant
(Sarı - S yah)
Alüm nyum Bant
Kol Bandı Akr l k
(Şeffaf & Kahvereng )
(Beyaz - Beyaz)
Teflon Bant
Elektr kç Bantı
www.rem-enerj .com
12mm x 0.07 x 30gr x 10mt
1.000
0.13mm x 17mm x 7mt.
500
FİYAT (USD)
59
6:1 Koruma Faktörü
Polyester Sapan
TON
0.5mt.
($)
1mt.
($)
2mt.
($)
3mt.
($)
4mt.
($)
5mt.
($)
6mt.
($)
8mt.
($)
10mt.
($)
1
2.25
3.05
4.65
6.78
8.55
10.50
13.60
18.60
23.10
2
4.50
5.30
7.70
10.90
14.00
17.25
20.55
27.50
33.40
40.00
3
7.80
11.50
16.80
20.50
26.50
31.50
40.50
50.50
61.50
4
12.00
17.95
22.50
29.00
35.30
41.85
55.20
68.50
81.80
5
12.50
21.70
30.80
39.80
49.40
60.60
77.35
95.90
114.80
6
25.50
26.60
37.50
45.90
56.80
67.40
89.10
111.00
132.00
181.90
8
35.00
51.70
65.75
80.20
95.50
127.00 156.40 187.65
260.00
10
55.00
75.00
92.00
110.00 130.00 180.00 210.00 250.00
350.00
12
75.00
92.00
111.00
125.70 165.50 216.00 262.50 315.00
437.75
15
115.00 120.00 150.00 195.00 220.00 310.00 360.00 450.00
550.00
16
122.60 128.00 160.00 208.00 235.00 330.00 384.00 480.00
587.00
20
150.00 209.00 250.00 290.00 380.00 460.00 550.00
800.00
60
12mt.
($)
16mt.
($)
www.rem-enerj .com
AYAK KORUYUCUL AR
Kişisel Koruyucu Donanımlar
AYAK KORUYUCUL AR
Tüm ayakkabı modeller m z n Kol Adetler : 10 Ç ftt r.
LAVA Bas c
Kompoz t Burun
Beden: 39-46
CE
EN20345 S2
ETNA Bas c
Magma
Kompoz t Burun
Beden: 39-46
Kompoz t Burun
Beden: 39-46
CE
EN20345 S2
CE
EN20345 S2
ETNAProffesyonel
Ca ro
Kompoz t Burun +
Reflektörlü
Beden: 39-46
CE
EN20345 S2
Taga Gear
Kompoz t Burun
Beden: 39-46
CE
EN20345 S1
Sasso
Kompoz t Burun
Beden: 39-46
Kompoz t Burun
Beden: 39-46
CE
EN20345 S1
CE
EN20345 S1
PU ve PVC Ç zme
Kol M ktarı : 5 / Ç ft
SRC Taban
Numaralar : 40-45
Renk: Hak
62
ÜRÜN
KOD
STANDART FİYAT (€)
Çel k Burunsuz PU010440 EN 20345 04
Çel k Burunlu
PU015440 EN 20345 S4
Çel k Tabanlı
PU015540 EN 20345 S5
www.rem-enerj .com
Kişisel Koruyucu Donanımlar
AYAK KORUYUCUL AR
230 R JERİKO / ÇELİK
BURUNLU
SİYAH / S1
Beden: 36-46
230 JERİKO / ÇELİK
BURUNLU
232 R JERİKO / ÇELİK
BURUNLU
SİYAH / S2
SİYAH / S1
Beden: 36-46
Beden: 36-46
232 JERİKO / ÇELİK
BURUNLU /
GRİ-SÜTLÜ KAHVE-SİYAH/ S1
210 JERİKO / ÇELİK
BURUNLU /
DELİKLİ / BEYAZ
SİYAH- MAVİ / S1
Beden: 36-46
Beden: 36-46
234 R JERİKO / ÇELİK
BURUNLU /
234 JERİKO / ÇELİK
BURUNLU /
DELİKLİ /
SİYAH / S1
Beden: 36-46
DELİKLİ / SİYAH /
SÜTLÜ KAHVE / S1
Beden: 36-46
238 JERİKO / ÇELİK
BURUNLU /
LAGUNA-SİYAH
BEYAZ - S2
240 JERİKO / ÇELİK
BURUNLU
DELİKLİ- SİYAH
SÜTLÜ KAHVE / S1
Beden: 36-46
Beden: 36-46
240 R JERİKO / ÇELİK
BURUNLU
DELİKLİ
SİYAH / S1
Beden: 36-46
242 JERİKO/ÇELİK
BURUNLU
ALPİNA / SİYAH / S2
Beden: 36-46
Tüm ayakkabı modeller m z n Kol Adetler : 10 Ç ftt r.
www.rem-enerj .com
63
Kişisel Koruyucu Donanımlar
AYAK KORUYUCUL AR
022 LODER / ÇELİK
BURUNLU
SİYAH / S2
Beden: 36-46
028 LODERNUBUK
ÇELİK BURUNLU
030 LODER / ÇELİK
BURUNLU
DELİKLİ
DELİKLİ
SÜTLÜ KAHVE / S1
SİYAH / S1
Beden: 36-46
030 R LODER / ÇELİK
BURUNLU
Beden: 36-46
032 LODER / ÇELİK
BURUNLU
DELİKLİ
SİYAH / S2
SİYAH / S1
Beden: 36-46
Beden: 36-46
034 LODER / ÇELİK
BURUNLU
032 R LODER / ÇELİK
BURUNLU
SİYAH / S1
DELİKLİ /
SİYAH - S. KAHVE/ S1
Beden: 36-46
Beden: 36-46
034 R LODER / ÇELİK
BURUNLU
DELİKLİ /
SİYAH - SANDALET/ S1
042 LODER / ÇELİK
BURUNLU
ALPİNA - SİYAH
VİZON / S1
Beden: 36-46
Beden: 36-46
070 R LODER / ÇELİK
BURUNLU
060 LODER / ÇELİK
BURUNLU
SİYAH / S2
Beden: 36-46
SİYAH / S1
Beden: 36-46
Tüm ayakkabı modeller m z n Kol Adetler : 10 Ç ftt r.
64
www.rem-enerj .com
Kişisel Koruyucu Donanımlar
AYAK KORUYUCUL AR
080 LODER / ÇELİK
BURUNLU
MAVİ - SİYAH / S2
Beden: 36-46
082 LODER / ÇELİK
BURUNLU
084 LODER / ÇELİK
BURUNLU
TORNADO
KAHVE / S1
TONADO-KIRMIZI
SİYAH-MAVİ / S1
Beden: 36-46
Beden: 36-46
086 LODER / ÇELİK
BURUNLU
088 LODER / ÇELİK
BURUNLU /
TORNADO - SİYAH
S. KAHVE - MAVİ/ S1
TORNADO/ NUBUK
ONORAKLI- CIRTLI
S.KAHVE / S1
Beden: 36-46
Beden: 36-46
094 LODER / ÇELİK
BURUNLU /
092 LODER / ÇELİK
BURUNLU
DELİKLİ / BORA/
SİYAH / S1
BORA - SİYAH / S2
Beden: 36-46
Beden: 36-46
094 R LODER / ÇELİK
BURUNLU /
106 JÜPİTER / ÇELİK
BURUNLU
BORA - SİYAH - S1
SİYAH / S2
Beden: 36-46
200 LODER / ÇELİK
BURUNLU
PANAMA - VİZON
SİYAH / S2
Beden: 36-46
Beden: 36-46
230 R LODER/ÇELİK
BURUNLU
SİYAH / S1
Beden: 36-46
Tüm ayakkabı modeller m z n Kol Adetler : 10 Ç ftt r.
www.rem-enerj .com
65
Kişisel Koruyucu Donanımlar
AYAK KORUYUCUL AR
021 LODER / BOT
ÇELİK BURUNSUZ
SİYAH / O2
Beden: 36-46
023 LODER / BOT
ÇELİK BURUNLU
026 LODER / BOT
ÇELİK BURUNLU
İZABECİ
SİYAH / S2
SİYAH / S2
Beden: 36-46
Beden: 36-46
072 R LODER / BOT
ÇELİK BURUNLU
204 LODER / BOT
ÇELİK BURUNLU
SİYAH / S1
SİYAH / S1
Beden: 36-46
Beden: 36-46
22 LODER / BOT
ÇELİK BURUNLU
221 LODER / BOT
ÇELİK BURUNSUZ
VİZON- S2
SİYAHS.KAHVE / O1
Beden: 36-46
Beden: 36-46
236 JERİKO / ÇELİK
BURUNLU
236 LODER / ÇELİK
BURUNLU
HAWK BOT
SİYAH - BEYAZ - S2
HAWK BOT
SİYAH - S2
Beden: 36-46
Beden: 36-46
236 R LODER / ÇELİK
BURUNLU
237 JERİKO-LODER
ÇELİK BURUNSUZ
HAWK BOT
SİYAH - S1
HAWK BOT
SİYAH - O2
Beden: 36-46
Beden: 36-46
Tüm ayakkabı modeller m z n Kol Adetler : 10 Ç ftt r.
66
www.rem-enerj .com
Kişisel Koruyucu Donanımlar
YEPAZ F500
ÇELİKBURUNLU
AYAK KORUYUCUL AR
YEPAZ F500
ÇELİK BURUNLU
SİYAH / S1
TİRAN
SİYAH / S2
Beden: 36-46
TIGER YA-700 BOT
KOMPOZİT BURUNLU
Beden: 36-46
TIGER F-500
KOMPOZİT BURUNLU
10 KW İZOLE
SİYAH / S2
10 KW İZOLE
SİYAH
Beden: 36-46
Beden: 36-46
BLACK FOOT RIO
ÇELİK BURUNLU
LION YA-700 BOT
KOMPOZİT BURUNLU
20 KV İZOLE
CIRTLI
SİYAH / S2
SİYAH / S2
Beden: 36-46
MONTANA T 603
ÇELİK BURUNLU
Beden: 36-46
ALASKA YA 700
ÇELİK BURUNLU
SİYAH - S2
Beden: 36-46
SİYAH / S1
Beden: 36-46
Tüm ayakkabı modeller m z n Kol Adetler : 10 Ç ftt r.
www.rem-enerj .com
67
Kişisel Koruyucu Donanımlar
ALASKA YA-700
ÇELİKBURUNLU
AYAK KORUYUCUL AR
BARİ T 406
ÇELİK BURUNLU
BOT
CIRTLI
SÜET / S1
SİYAH / S2
Beden: 36-46
HAWAI T 405
ÇELİK BURUNLU
Beden: 36-46
BARCELONA F-503
ÇELİK BURUNLU
SÜET / S2
Beden: 36-46
Beden: 36-46
CESAR T 414
ÇELİK BURUNLU
YALTA F 514
ÇELİK BURUNLU
SÜET / S1
CIRTLI
SİYAH / S1
Beden: 36-46
NEVADA YA 700
ÇELİK BURUNLU
Beden: 36-46
MIAMA T 406
ÇELİK BURUNLU
SİYAH - S2
CIRTLI SÜET
KAHVERENGİ / S1
Beden: 36-46
Beden: 36-46
MİSAFİR AYAK KORUYCU
ÇELİK BURUNLU
DİZ KORUYUCU
Tüm ayakkabı modeller m z n Kol Adetler : 10 Ç ftt r.
68
www.rem-enerj .com
www.rem-enerj .com
ReM Çevre ve İş Güvenl ğ Tasarruf C hazları Enerj Danışmanlık San. T c. Ltd. Şt .
İstasyon Mahalles , Kartepe Sanay S tes , F Blok No:239 Kartepe/KOCAELİ
Alemdar VD. 734 072 4625
Tel: 0.262.373 64 96 Gsm: 544.830 34 80
[email protected] .com
Download

EYLÜL-2014 - rem