FORM MAKİNA
1 -> 2
https://l veb.euromsg.com/Reports/Campa gnPrev ew.asp?ID=03890...
Bu e-postayı görüntülemekte sorun yaşıyorsanız lütfen tıklayınız.
Sayı 58 Ek m 2012
Form Mak na bültenler n n kasıtsız olarak spam f ltres ne takılmamasını sağlamak ç n
form.mak [email protected] adres n adres defter n ze ekley n z.
L der Sujet Markası "Waterjet Corporat on" Gen ş Ürün Yelpazes ve Form Mak na
Güvences İle Artık Türk ye'de
• WATERJET CORPORATION kurulduğu 1991 yılından bu yana yüksek basınçlı su jet prens b le çalışan
mak nalar üretmekted r ve sektöründe sayısız başarılara ve g tt kçe büyüyen b r üne sah pt r.
• 1997 yılında İtalya, Monza'da bulunan, bugünkü ana üret m tes sler n n ve genel merkez n n bulunduğu yen
fabr kasına taşınmışlardır.
• 2000 yılında WATERSTONE adında mermer yüzey şleme, mermer blok çıkarma ve tünel mak naları üreten
k nc üret m tes s kurulmuştur.
• 2001 yılında çer snde yen b r showroom ve Ar-Ge departmanlarının da bulunduğu kapas tey %50 arttıran
üçüncü üre tm tes s faal yete geçm şt r.
• 2006 yılında M tsub sh 'n n b r kuruluşu olan MC Mach nery System Inc. le tüm Kuzey Amer ka pazarında
satış ve serv s ç n anlaşmaya varılmıştır.
17.1.2014 13:50
FORM MAKİNA
2 -> 2
https://l veb.euromsg.com/Reports/Campa gnPrev ew.asp?ID=03890...
Waterjet Corporat on modeller hakkında tekn k özell k ve f yat b lg s almak ç n b z mle rt bata geç n z...
Eğer bu bülten yanlış k ş ye gönder ld ğ n düşünüyorsanız veya ler k sayıların
s ze ulaşmasını stem yorsanız aşağıdak "S stemden çıkmak st yorum" l nk ne
tıklayarak ma l l stem zden çıkab l rs n z.
* Bu bülten ve geçm ş bültenler kaydetmek ve yazdırmak ç n lütfen tıklayınız.
İSTANBUL SATIŞ:
Şer fal Mahalles
Mevdud Sokak No: 40
Ümran ye / İstanbul
T. 0 (216) 527 3 202
F. 0 (216) 527 4 958
İSTANBUL SERVİS:
Şer fal Mahalles
Mevdud Sokak No: 40
Ümran ye / İstanbul
T. 0 (216) 526 5 162
F. 0 (216) 526 5 163
ANKARA:
Hasemek Kooparat f
1122. Cad. 1465 Sok.
No: 27 İved k
O.S.B 06370
Ost m/ANKARA
T. 0 (312) 395 0 333
F. 0 (312) 395 0 339
İZMİR:
Atatürk Organ ze
Sanay Bölges
10024 Sk. No: 1
35620 Ç ğl /İZMİR
T. 0 (232) 328 0 410
F. 0 (232) 328 0 413
BURSA:
N lüfer T caret
Merkez Alaatt n Bey
Mah. Otomasyon Plaza
636. Sokak No: 16/B
16110 N lüfer/BURSA
T. 0 (224) 443 1 162
F. 0 (224) 443 2 480
Bu e-postanın zn n z dışında gönder ld ğ n düşünüyorsanız lütfen tıklayınız.
© Copyr ght 2009. FORM MAKİNA A.Ş. İstanbul, Türk ye. Tüm hakları saklıdır.
17.1.2014 13:50
Download

DIŞİŞLERİ BAKANLıĞı