TRÜTZSCHLER – TOYOTA
Penye
dairesi
Trützschler GmbH & Co. KG Textilmaschinenfabrik
P.O. Box 410164 · 41241 Mönchengladbach, Germany · Duvenstr. 82-92 · 41199 Mönchengladbach, Germany
Telefon: +49 (0)2166 607-0 · Faks: +49 (0)2166 607-405 · E-mail: [email protected]ützschler.de · www.Trützschler.com
www.machines-for-textiles.com/blue-competence
4Cer teknolojisi:
Regülesiz Cer TD 7
6Sarım teknolojisi:
Trützschler-Toyota Superlap TSL 12
10Tarama teknolojisi:
Toyota-Trützschler Penye makinesi TCO 12
20Cer teknolojisi:
Regüleli cer TD 8-600
24Teknik veriler
4
Combing
Regülesiz Cer TD 7:
İstikrarlı verimlilik
Regülesiz cer makineleri genellikle hafife alınır
ve sadece fiyata önem verilerek imal edilirler.
­Trützschler faklı bir yaklaşım tarzını tercih etmiştir: Teknolojik ve nitelikli uzlaşmaları önlemek
için,TD 7 cer makinesi de regüleli cer TD 8
makinesinin çekim ünitesine ve böylece sağladığı
bütün avantajlara sahiptir:
• 3 üzeri 4 çekim ünitesi geometrisi
• Pnömatik baskılı üst silindirler
• Dijital kumandalı, bakımdan muaf,
son derece dinamik servo tahrik
• Ana çekim bölgesinde baskı çubuğu
• Düşük, enerji tasarruflu negatif basınç filtreli
mükemmel sürekli emiş sistemi
• Pnömatik tülbent geçirme
Çekim ünitesi direkt kova değiştirici üzerinde
Çekim ünitesinin direkt kova değiştiricinin üzerinde konumlandırılması sayesinde, TD 7 regülesiz
cer makinesinin bir kova değiştiriciden fazla yer
gereksinimi yoktur.
Dijital servo tahrik
Yoğun enerji ve bakım gerektiren mekanik dişli
burada komple iptal edilmiştir. Kova değiştiricideki döner tablanın kendine ait tahriki vardır.
Ana tahrik kademesiz kumandalı bir servo motordur. Bu sayede bakım gereksinimi ve mekanik
güç aktarımının ortadan kalkması ile akım tüketimi azaltılır.
Çekim ünitesinin kova değiştirici üzerinde düzenlenmesi sayesinde TD 7 çok az bir yere ihtiyaç
duyar.
Şekilde TD 7 regülesiz cer makinesinin belirgin ve kompakt yapısı görülmektedir.
Combing
Cer makinesi TD 7
dokunmatik ekrandan
kullanılır
İki çeşit cağlık modeli mevcuttur:
1. Standart giriş, iki sıra, çapı 600 ila 1000 mm arasında
olan 6 - 8 kova için
2. Yeni SERVO CREEL, kendine ait tahriki bulunan şerit
girişi, iki sıra, çapı 600 ila 1000 mm arasında olan 6 - 8
kova için.
Konforlu kullanım
Çekim ünitesindeki dijital tahrik ile cağlık bölümünün ve kova değiştiricinin seçenek dahilindeki
bireysel tahrikleri, devir sayısının kademesiz
şekilde ayarlanmasına olanak sağlar. Ayar direkt
olarak kullanımı kolay dokunmatik ekrandan
gerçekleştirilir. Yine dokunmatik ekrandan cağlık
ile çekim ünitesi arasındaki gerginlik çekimini ve
döner tablanın hızını (kovanın içindeki şerit istifi
geometrisi) kademesiz şekilde ayarlayabilirsiniz.
Kumanda personelinin doğrudan görüş alanında
bulunan renkli dokunmatik ekrana ilaveten, TD 7
cer makinesi güvenilir bir mikrobilgisayar kontrol
ünitesi ile teçhiz edilmiştir. Kumanda, TD 8 makinesinde olduğu gibi yandan gerçekleşir. Çekim
ünitesinin yana açılması sayesinde, makine
operatörü için ergonomik boş bir çalışma alanı
mevcuttur.
Çekim ünitesi, Trützschler
TD 8 regüleli cer makinesinin
çekim ünitesi ile aynıdır.
5
6
Penye dairesi
Trützschler-Toyota Superlap TSL 12
ÇOKLU TAHRIK TEKNOLOJISI
Yeni geliştirilen Multi-Drive-Sistem
Superlap ile yüksek kaliteli vatka
üretilmektedir. Bireysel tahrikler çekimin ve gerginliğin pamuk kalitesine
ve vatka ağırlığına uyarlanmasına
olanak tanır.
Her alt prosesin kendine ait tahriki
vardır.
n Çekim
üniteleri
kalanderi
n Alt vatka silindiri
n Üst vatka silindiri
n Baskı
Penye dairesi
Bireysel tahrikler vatka
oluşumunda optimizasyon
için olanak sağlar.
Baskı kalanderi
Üst vatka silindiri
Çekim kafaları
3 üzeri 3 çekim ünitelerine erişim çok kolaydır.
Trützschler'de alışılageldiği gibi, üst silindirler ayrı
ayarlanabilen pnömatik baskı fonksiyonuna sahiptir.
7
8
Combing
Yeni Superlap Trützschler-Toyota TSL 12 daimi
yüksek vatka kalitesini garanti eder
Sargının birinci metreden son metreye kadar aynı
özellikleri göstermesi gerekir. Bir taraftan düzgün
bir vatka ağırlığı diğer taraftan penye makinesinde
vatkanın hatasız bir şekilde boşaltılması gerekmektedir.
Penye makinesinde vatkanın kusursuz
boşaltılması için mükemmel bir kalanderleme
•
•
a
•
Her iki gereksinimi de karşılayabilmek için Superlap üzerinde vatka oluşum prosesinin senkronize
edilmesi gereklidir. Bu işlem özellikle çekim ve
kalanderleme prosesleri için geçerlidir. Malzemenin cağlıktan vatka makinesine beslenmesinde
liflerin korunması ön plandadır.
Bireysel şerit gözetim sistemli cağlık
a
a
b
Kalender ünitesi üç basınç noktası kullanır ( ).
Kalender silindirleri (a) arasındaki basınç noktalarına ilave olarak vatka silindiri (b) için bir kalenderleme noktası mevcuttur.
Cağlığın kelebek formu iyi bir erişim sağlar ve çok az yere
ihtiyaç duyar. 600 mm ve 1000 mm kova çapları için cağlık
versiyonları mevcuttur. 24, 28 ve 32 kat dublajlama seçilebilir.
Her şerit bireysel gözetilir. Bu sayede çok yüksek fonksiyonel
güvenilirlik ve kolay bir kullanım sağlanır.
Yeni geliştirilen masura besleme ünitesi hızlı bir vatka değişimine mümkün kılar
Boş masuralar yandaki bir açıklıktan panelin içine aktarılır.
Trützschler tarafından geliştirilen bu sistem vatka değişimi için gerekli olan süreyi azaltır.
Combing
En son teknoloji kontrol ve konforlu kullanım: Elektrik ve pnömatik kontrol panosu
Panonun açılması bir kapıyı açmak kadar kolaydır. Bu sayede makinenin her tarafına erişim mümkündür.
Üst silindirler ve kalender silindirleri gibi pnömatik
baskı ile çalıştırılan sistemler için kullanılan bütün
basınç ayarları kademesiz şekilde pnömatik ünitede ayarlanabilir.
3 üzeri 3 çekim ünitelerinin üst silindirleri, üst çekim ünitesi ile birlikte açılır ve bir butona basmak
suretiyle demonte edilebilir.
Hareket renkli dokunmatik ekrandan gerçekleştirilir.
9
10
Penye dairesi
Mükemmel bir birliktelik
TOYOTA PENYE HAZIRLAMA BILGI BIRIKIMI VE
TRÜTZSCHLER ÇEKIM SISTEMI TEKNOLOJISI
Bazı şeyler birbirine aittir. Tıpkı teknolojik yeni standartlar oluşturan bir
penye makinesinin geliştirilmesi için
birlikte çalışmaya karar veren TOYOTA
ve TRÜTZSCHLER gibi. Ürünün adı:
Toyota-Trützschler TCO 12.
TCO 12 Toyota şirketinin bilgisini
ve uzun yıllara dayanan deneyimini
yansıtmaktadır. Japon teknoloji devi
tarama prosesindeki ve servo motor
teknolojisindeki bir araya getirilmiş
teknik bilgilerini ve derin birikimini
dokuma makineleri için kullanıyor.
Trützschler ise regüleli çekim
sistemlerinin geliştirilmesindeki ve
imalatındaki tecrübesi ile iş ortaklığı-
na katkı sağlıyor. Toyota-Trützschler
Penye Makinesi TCO 12 en yüksek
performansta dahi aynı kalan, tekrarlanabilen kalite sunmaktadır ve
konvansiyonel penye makinelerine
göre kullanımı daha kolaydır.
Penye dairesi
Trützschler'in baskı çubuklu
sağlam çekim ünitesi, penye
makinesindeki yüksek
çekimler için tasarlanmıştır.
11
Penye dairesi
Koparma silindirlerinin burulması
12
%
Konvansiyonel bireysel tahrikte burulma (%100'e eşit)
100
80
60
40
20
0
8
7
6
5
2-IKIZ TAHRIK
KALITE SAPMALARININ ÖNÜNE GEÇEN VE
ETKINLIĞI ARTIRAN YENI TAHRIK TEKNOLOJISI
İnce yapıdaki koparma silindirlerinin
konvansiyonel bireysel tahrik sistemi, aşırı burulmaların oluşmasına yol
açar. Bunun sonucu olarak titreşimler, tarama kalitesinde ve döküntü
miktarında sapmalar meydana gelir.
Konvansiyonel penye makinesinin
verimliliği burada büyük ölçüde
kısıtlanır.
TCO 12 makinesinin yeni konsepti iki
kere iki eşzamanlı son derece dinamik servo motorlara dayanmaktadır.
Koparma silindirleri iki taraftan ikişer
motor vasıtası ile tahrik edilmektedir.
Bu sayede eşzamanlı bir çalışma ve
tüm tarama kafalarında tam olarak
karşılaştırılabilir hareket dizilerin
yapılmasına imkan vermektedir.
Olgular:
n Burulma
n Titreşim
rülür
n Birleştirme
işlemi kolay optimize
edilir
n Kalite
Bireysel tahrik teknolojisinin kullanılması sayesinde hareket dizisi makine
kumandası tarafından belirlenebilmektedir. Böylece ilk kez kullanım
odaklı bir birleştirme işleminin optimizasyonu mümkün olmaktadır.
%25 oranında azaltılır
%25'ten daha aşağı düşü-
ve döküntü miktarı açısından
sekiz tarama kafası arasındaki sapma
%50 oranından fazla azaltılır
n Tarama vuruşu 600 ¹/dak değerine
yükseltilir
Penye dairesi
Bireysel tahrik
2-IKIZ TAHRIK
Toyota-Trützschler 2-IKIZ TAHRIK sistemi ile
burulma % 75 oranında azaltılabilir.
4
3
2
1 Tarama kafaları
Yuvarlak taraklar ve çene ünitesi de yine iki taraftan tahrik
edilir. Burulma aynı şekilde azaltılır.
Bireysel tahrikli konvansiyonel bir penye makinesinde burulma
Yağ banyolu
şanzıman
Burulma
13
Combing
Multi-Servo-Tarama = Daha az titreşimde yüksek
tarama vuruşu
Diğer penye makinelerinde
geniş yağ banyolu
şanzımanın bulunduğu
yerde, TCO 12 penye
makinesinde sadece ince bir
çerçeve yer alır.
Mekanik kısıtlamaların bertaraf edilmesinden
dolayı Toyota-Trützschler penye makinesi TCO 12
daha yüksek sayıda tarama vuruşlarına erişebilmektedir. Koparma silindirlerinin her tarama
vuruşu için ters dönüş hareketi yapması gereklidir, dakikada 600 kez ve tam olarak tanımlanmış
bir karakteristik eğrisi üzerinde hızlanma ve
yavaşlama. Konvansiyonel penye makinelerinde
kumanda, yağ banyolu dişli sistemlerin karmaşık
mekanik elemanları tarafından gerçekleştirilir. Bu
eksi teknoloji artık miadını doldurdu. TT penye
makinesi ayrıca yuvarlak tarak ve çene ünitesi için
iki taraflı tahriklerle donatılmıştır.
Makine şasesi titreşim genliği [mm]
14
0,12
0,10
0,08
Uygun değer
0,06
0,04
Tarama vuruşu / Dakika
0,02
0
0
300
350
400
450
500
550
600
Yağ banyosu dişlisi ile konvansiyonel tahrik
Servo motorlu bireysel tahrik
Makine şasesindeki titreşimlerin ölçümü, yüksek tarama
vuruşların da dahi neredeyse imkansızdır,
Combing
Tarama kafaları arasında
döküntü miktarının yarıya
indirilmiş değişim katsayısı
7
Döküntü miktarı [CV %]
6
5
4
3
2
1
0
Konvansiyonel
Tahrikler
TCO 12
Tarama kafaları arasında
neps ayırma işleminin % 80
azaltılmış değişim katsayısı
25
Neps ayırma [CV %]
8 tarama kafası arasında tarama kalitesi
farklılıkları düşüktür.
Tek taraflı konvansiyonel tahriklerde koparma
silindirleri her ters dönüşte burulmaya maruz
kalabilir. Bu durum 8 tarama kafası arasında
tarama kalitesinde farklılıkların oluşmasına neden
olur. İki taraflı tahrik sekiz tarama yerinin hepsinde koparma silindirlerinin birbirine uygun şekilde
hareketini garanti eder. Bu sayede prosese bağlı
düzensizlikler azaltılır.
20
15
10
5
0
Konvansiyonel
Tahrikler
TCO 12
Tarama kafaları arasında
kısa lif ayırma işleminin
% 70 ten fazla azaltılmış
değişim katsayısı
20
Kısa lif ayırma [CV %]
Yeni servo motor teknolojisi
TCO 12 Penye makinesindeki şanzıman yerini
özel tasarlanmış servo motorlar almıştır. Çok sık
tekrarlanan ters dönüşler için son derece dinamik
olan bu motorlar Toyota dokuma makinelerinde
kendini binlerce kez kanıtlamıştır. İki taraflı tahrik
burulma kuvvetlerini ve açıları azaltır.
15
10
5
0
Konvansiyonel
Tahrikler
TCO 12
15
16
Combing
Toyota-Trützschler Multi-Servo-Teknolojisi
Vatka besleme silindiri
Servo motor
Vatka besleme silindiri
Toyota
Tarama teknolojisi
Üst çene mili
Besleme silindiri
çene tarafından tahrik edilir
Çene mili
Çene ünitesi
Servo motor
Temizleme fırçası
Yuvarlak tarak segmenti
Ana mil
Servo motor
Koparma silindiri
Servo motor
Servo motor
Koparma silindiri
Servo motor
Sevk silindiri
Masa kalender silindiri
Şerit aktarma silindiri
alt taraf
Trützschler
Çekim teknolojisi
Şerit aktarma silindiri
üst taraf
Giriş silindiri
Servo motor
Orta silindir
Sevk silindiri
Servo motor
Sevk makaraları
DISC MONITORING
Koyler
Kova tablası
Combing
Yüksek verimli regüleli cer makinesi ile çekim
sistemi teknolojisi
Toyota-Trützschler penye makinesi TCO 12
­Trützschler'in en yeni cer neslinin olgunlaşmış
çekim ünitesi ile donatılmıştır.
Baskı çubuklu 3 üzeri 4 çekim ünitesi
Bu çekim ünitesi geometrisi yıllardan beri penye
makinesinden sonra penye şeritlerininin regüleli
cer makinesi ile çekimi için başarılı bir şekilde
kullanılmaktadır.
Üst silindirlerin servis ömrü:
Üst silindirler yenilikçi bir yatak ile donatılmıştır.
Son derece düşük ısı oluşumu ile servis ömrü
­süresince yağlanmış olan yataklar, optimum
çalışma özelliklerini, kaplamaların uzun hizmet
ömrünü ve lif katlanmalarının etkili bir şekilde
önlenmesini sağlar.
Ayarlanabilen baskı çubuğu ana çekim alanında
kontrollü bir kılavuzluğu güvence altına alırken,
dördüncü üst silindir çekim ünitesinin çıkışında
daha özenli bir şerit dönüşünü temin eder. Çekim
alanı mesafelerinin ayarlanmasında üst silindirler
alt silindirlerin yatak bloklarının içine kılavuzlanır.
Bu yöntem – son derece hassas mekanikle bağlantılı olarak – optimal lif akışı için %100 eksen
paralelliği sağlar.
Üst silindirlerin yatakları taşlama işlemi için kolaylıkla
sökülebilir
17
18
Combing
DISC MONITOR:
Aynı kalan şerit numarası için güvence
DISC MONITOR gözünden hiç bir şey kaçmayan
sağlam ve güvenilir bir kalite sensörüdür. Üretilen
şeridin her bir santimetresini ölçer. Eğer şerit
düzgün değil veya hatalı ise, DISC MONITOR bir
ikaz gönderir ve penye makinesini durdurur.
Problemsiz işlem akışı için optimize edilmiş
şerit istifleme geometrisi
Penye makinesinin şerit sarım geometrisi,
şeritlerin cer makinesinin cağlık sehpasında
problemsiz bir şekilde işleme devam edebileceği
şekilde tasarlanmıştır. Şerit sarım geometrisinin
kumandası dokunmatik ekrandan gerçekleştirilir.
Bireysel kova tablasının tahriki kusursuz ve hızlı
bir optimizasyon sağlar.
DISC MONITOR ile sürekli şerit kontrolü
Otomatik kova değiştirici ve kumanda paneli ile baş kısım
İyi erişim sayesinde kolay kumanda
Trützschler cer makinelerinde olduğu gibi, çekim
ünitesinin kumandası yandan gerçekleştirilir.
Üst silindirler kaldırıldıktan sonra çekim ünitesinin
her tarafına erişim mümkündür ve operatör için
bir engel yoktur.
Uyarlanmış olan bir emiş sistemi makinenin temiz
kalmasını sağlar ve temizlik masraflarını azaltır.
Emiş sistemi çekim ünitesinin geometrisine uyarlanmıştır ve bandın tozunu mükemmel şekilde
giderir. Emiş başlıkları alt silindirler için entegre
sıyırıcılar ile donatılmıştır.
Dört üst silindirin hepsi aynı anda kaldırılabilir.
Üst silindirlerin emişi entegre edilmiştir.
Combing
Daha yüksek şerit kalitesi için
COMBING OPTIMIZER ve COUNT CONTROL
Sargının vatka ağırlığı vatkanın tüm uzunluğu
boyunca farklılık gösterir. Genelde bunun sonucu olarak şerit numarasında sapmalar oluşur.
Toyota-Trützschler penye makinesi TCO 12 bu
farklılıkları regülasyon sistemi COUNT CONTROL
ile bertaraf eder.
Kalite sensörü şerit numarasını hesaplar ve
kumandaya bir sinyal göndererek ana çekimde
gereken değişikliğin gerçekleşmesini sağlar.
Sonuç sürekli aynı kalan bir şerit numarasıdır.
COMBING OPTIMIZER ile
kalite iyileştirme
Servo tahrik teknolojisi ayarların otomatik olarak
iyileştirilmesine olanak sağlar. Optimal ayarlar COMBING OPTIMIZER tarafından, DISC
­MONITOR sensörünün gerçek zaman kalite
verileri vasıtası ile otomatik olarak gösterilir. İlave
bilgiler veri tabanında kaydedilir. Veri tabanı aktüel çalışma esnasında otomatik olarak güncellenir.
Bu kendi kendine öğrenme fonksiyonu ne kadar
sık kullanılırsa, şerit kalitesi o denli iyi olur.
COMBING OPTIMIZER ile TCO 12 bir tarama
prosesindeki laboratuvar testleri yapılmadan
otomatik kalite kontrol sistemine sahip olan ilk
penye makinesidir.
Kolay ve anlaşılır kumanda
Renkli dokunmatik ekran kolay bir kumandaya
imkan tanır. En önemli parametreler kademesiz
olarak ekrandan ayarlanabilir. Ayar makaralarının
ve kayış kasnaklarının değiştirilmesine gerek
yoktur.
Ekranda örneğin aşağıdaki ayarların seçimi
­mümkündür:
• Besleme gerginliği çekimi
• Koparma silindirleri zamanlaması • Masadaki gerginlik
• Ana çekim
• Kovaya olan şerit gerginliği (şerit istif geomet­
risinin optimizasyonu)
Büyük renkli dokunmatik ekran
Bir optimizasyon fonksiyonunun görüntüsü
Diğer ayarlar da yine aynı şekilde kolay ve hızlı
bir şekilde yapılabilir Yağ banyolu dişlide ayar işi
yoktur.
Şerit numarası sapması [%]
Kalite verilerinin sürekli gözetimi
DISC MONITOR şerit çıkış bölümünde şeridin
sürekli gözetim altında tutulmasını sağlar. Kovanın
içinde şeridin her bir santimetresi kontrol edilir.
0,6
0,4
0,2
0
- 0,2
- 0,4
- 0,6
B
a
ş
l
a
Regüle sistemsiz
n
COUNT CONTROL ile
Şerit numarasındaki vatka uzunluğu üzerinden ölçülen sapmalar
g
ı
ç
19
20
Penye dairesi
Kapsamlı güçlü yanlar
ÇEKIM ÜNITESI TEKNOLOJISI IÇIN
DAHA AZ HATA DAHA
YÜKSEK VERIMLILIK
­DEMEKTIR
Cer makinesi iplikhanenin kalite
filtresi olarak önemli bir fonksiyona
sahiptir. Kesin iplik hatalarına neden
olan cer şeridindeki hataların önüne
geçer. Bir başka deyişle: Cer makinesinden sonra kaliteyi iyileştirmek
artık mümkün değildir. Bu yüzden
her bir metre şeridin kalitesi son
çekim pasajından sonra büyük önem
taşımaktadır. Tam bu nokta Trützschler TD 8 regüleli cer makinesinin en
kuvvetli yanıdır. Makine iki versiyonda mümkündür.
1000 m/dak'ya kadar olan yüksek
üretim alanı için TD 8 makinesi mü-
kemmel çözümdür; penye tesislerinde
ise 600 m/dak'ya kadar üretim hızları
için TD 8-600 modeli en ideal makinedir. Her iki makine de kendi kullanım
alanlarında uzmandır ve uygun şekilde
teçhiz edilmişlerdir.
Penye dairesi
Gelecek güvencesi aynı zamanda bir teknoloji konusudur
Trützschler cer makinelerinin hepsi bilgisayar kumandalı direkt tahriklerle teçhiz edilmiştir. Bu yüzden, diferansiyel dişlisine, açılı dişliye ve ayar makaralarına bel bağlayan konvansiyonel konstrüksiyonlardan çok üstündürler.
Buna, pnömatik baskılı çekim ünitesini ve TD 8 regüleli cer makinesindeki
giren ve çıkan şeritlerin ölçümü için kullanılan yeni geliştirilen Trützschler
sensörleri ile teçhiz edilmiş kısa dalgalı, uyarlanabilir regülasyon sistemini
eklemek gerekir.
Kompakt yapı formu, gücü ve kolay kumandası sayesinde, regülesiz cer TD 7
de keza yenilikçi bir konsepttir.
3 üzeri 4 çekim ünitesi
Süvari silindirler sensörün
içine kontrollü bir şerit
beslemesi yapar
21
22
Combing
Trützschler çekim sistemi teknolojisi:
Mükemmel bir sonuç için önkoşul
Trützschler TD 8-600 cer makinesi penye
dairesi için özel bir cer makinesidir.
Sevk hızının 600 m/dak. ile sınırlandırılması
enerji tüketimini azaltır. Regülasyon tutumu,
450 - 550 m/dak olan standart tarama hızlarına
hassas şekilde uyarlanır.
Trützschler'in TD 8-600 regüleli cer makinesinde
buna gerek yoktur. Makine ayarları, malzeme
özellikleri ve ortam atmosferi gibi parametreleri
dikkate almak suretiyle optimal değeri otomatik
olarak belirleyen kendi kendini optimize sistemi
OPTI SET fonksiyonu standart bir özelliktir.
Çekim ünitesi geometrisinin hedefi:
daha iyileştirilmiş şerit düzgünlüğü
Trützschler baskı çubuklu 3 üzeri 4 cer ünitesini
daha da geliştirmeyi başarmıştır: Ayarlanabilen baskı
çubuğu ana çekim alanında kısa lifler için dahi kontrollü bir kılavuzluğu güvence altına alırken, dördüncü
üst silindir çekim ünitesinin çıkışında daha özenli bir
şerit dönüşünü temin eder. Çekim alanı mesafelerinin ayarlanmasında üst silindirler alt silindirlerin
yatak yuvalarının içine kılavuzlanır. Bu yöntem –
son derece hassas mekanikle bağlantılı olarak - lif
akışının optimal şekilde kontrolü için %100 eksen
paralelliği sağlar.
SERVO DRAFT:
Çok kısa uzunlukları düzeltmenin anahtarı
SERVO DRAFT şerit ağırlığındaki istenen değerden sapmaların son derece dinamik bir şekilde
dengelenmesini sağlar. SERVO DRAFT konvansiyonel konseptlerle gerçekleştirilmesi mümkün
olmayan bu kısa süre regülasyonunu başarmak
için özel tahrikler kullanır. Diğer özellikler aktüel
değerlerin tam olarak belirlenmesi, hatasız sinyal
işlemesi ve regüle sinyalinin direkt dönüştürülmesi.
Yeni oluk ve yoklama silindiri ünitesi
DISC LEVELLER
Sensör, sürtünmesiz ve life duyarlı bir ölçüm
yöntemi ile çalışır. Ölçüm yerinde çok yüksek,
ayarlanabilir bir basıncın kullanılmasına olanak
tanır. Böylece malzeme kalınlığındaki sapmaların
aktüel ölçüm sapmaları ile aynı seviyede olması
gerekir. Sensör azami doğruluk ile çalışır ve sinyal
kalitesi dış kaynaklardan etkilenmez. Bu sinyallerin SERVO DRAFT ile çekim değişimlerine aktarımı ile mükemmel regüleli bir şerit ve düzgün ve
istikrarlı bir şerit numarası elde edilir.
DISC LEVELLER yeni, sürekli yağlaması yapılmış,
konvansiyonel tasarımlardan daha katı bir yatak
ile teçhiz edilmiştir; buna rağmen bu yatak bir
parti değişiminde oluk ve yoklama silindirlerinin
kolayca değiştirilmesine olanak tanır.
Çekim ünitesini tek elle açıp
kapatmak mümkündür.
Üst silindirler güvenli bir
şekilde mesnetlerin içinde
kalır
OPTI SET: Ana çekim noktası regüle kalitesi
için çok önemlidir
Regüleli cer makineleri için son derece önemli olan bu noktayı hesaplamak için geçmişte
kapsamlı laboratuvar deneylerine ihtiyaç bulunuyordu.
Bireysel bileşenler ve
önemli noktalar burada
sadece kısmen açıklan­
mıştır.
Ayrıntılı bilgi için
www.truetzschler.com
web sitemizin download
kısmında yer alan 28
sayfalık "Cer makinesi TD"
broşürümüze bakınız.
Combing
Motor 4
SERVO CREEL
DISC LEVELLER
Motor 1
Motor 2
Kova döndürme tablası
Motor 3
DISC MONITOR
Diyagramda bir TD 8-600 cer makinesi görülmektedir.
Dijital servo motorlar:
Düşük bakım gereksinimi ve yüksek
hassasiyet
Trützschler'in TD 8-600 cer makinesi, çekim
silindirlerini dişli kayışlar vasıtası ile en kısa
mesafeyi kullanarak tahrik eden dijital motorlarla
teçhiz edilmiştir. Bu motorlar çekim hızı ve
sevk hızı için diferansiyel dişlisine veya ayar
makaralarına ihtiyaç duymazlar.
Düşük enerji tüketimi sayesinde yüksek
performans
Direkt tahrik ve mekanik dişlilerin ortadan kalk­
ması cer makinesinin akım tüketimini olumlu
yönde etkilemiştir: Uygulamaya bağlı olarak güç
tüketimi, üretilen beher kg şerit için takriben
0,020 kWh civarındadır.
SERVO CREEL:
Yeni cağlık mükemmelliği
Yeni şerit besleyici SERVO CREEL gerçek bir
teknik yenilik. İlk kez bir cağlık ünitesi bireysel bir
tahrik ile teçhiz edildi. Bunun bir çok avantajları
var:
• Cer makinesi ile mekanik bağlantı kalkar
• Cer makinesine olan gerginlik çekimi çok hassas (dokunmatik ekrandan kademesiz olarak)
optimize edilebilir.
• Regüle motoru cağlığın sürekli hızlanması ve
frenlemesi ile daha fazla zorlanmaya maruz
kalmaz = yüksek regüle dinamiği = iyileştirilmiş
regüle kalitesi
• Daha az yer gereksinimi
Dokunmatik ekran:
Daha kolay kullanım için bizim katkımız Makinenin dokunmatik ekrandan kumandasının bir çok
avantajı vardır: Dokunmatik ekran ile büyük ölçüde lisandan bağımsız olan semboller ve diyagramlarla operatörün yönlendirilmesi mümkündür.
Ayrıca ekranda sadece o anki durumda gerekli
olan veya uygulanabilen işletme fonksiyonları
gösterilebilir. Bir fonksiyon arızasının meydana
gelmesi halinde ekranda sadece hata yeri değil,
hataya ilişkin işaretlenmiş bir hata resmi veya
diyagramı da gösterilir.
Ayrı tahrikli SERVO CREEL
Regüleli cer makinesinin
ekranı döndürülebilir
şekilde tasarlanmıştır ve
doğrudan operatörün
çalışma alanına
yerleştirilmiştir.
23
8154
688
7434
1650
*
688
4754
1850
4754
4684
Teknik veriler:
Regülesiz Cer TD 7
7451
6407
7358
6407
7358
6708
3958
2448
2448
2763
2763
688
6708
3958
2651
688
1850
7451
688
7504
*
4684
8154
7504
*
7434
688
1850
8084
1850
8084
1650
Combing
*
24
2651
Model:
1000 m/dak'ya kadar sevk hızına sahip regülesiz tek kafalı cer makinesi.
Besleme:
Standart giriş veya SERVO CREEL şerit girişi, 6 veya 8 kat dublajlama
Malzeme:
Yakl. 60 mm uzunluğa kadar lifler
Malzeme beslemesi: 15–50 ktex (g/m)
Çekim:
4- ila 10 kat
Çekim ünitesi:
Ayarlanabilen baskı çubuklu 3 üzeri 4 sistemi, üst silindir için pnömatik baskı, entegre
emiş sistemi
Emiş sistemi
Kesintisiz 600 m3/h (–350 Pa) veya 0,9 kW kurulu gücü ile entegte filtre
Kova değiştirici
Format
Yükseklik
400 – 1000 mm 
900 – 1500 mm
Elektrik gücü
kurulan
tüketilen
0,8 kW
0,55 kW
Toplam kurulu güç Cer makinesi
6,3 kW
Tüketilen güç Cer makinesi
Beher kg cer şeridi için
Ses basınç seviyesi
0,020 – 0,030 kWh
84 dB(A)
Combing
L
10
00
Teknik veriler:
Trützschler-Toyota Superlap TSL 12
L1
Kova yüksekliği: 1000 – 1500 mm
Ekipman:
•Optimize bakım erişimi için fonksiyon odaklı
tasarım
•Kapsamlı operatör bilgisi için renkli dokunmatik
ekran ile güvenilir bilgisayar kontrolü
•Bakımdan muaf dijital kontrollü servo motorlar
•Ana çekimin, vatka ağırlığının ve vatka sarım
­gerginliğinin kademesizce ayarlanması için
bireysel tahrikler
•Vatka sarım basıncının bireysel ayarı
•Tek şerit kopma gözetimli sürtünmesiz cağlık
•Bireysel dolaşma gözetimi ile 3/3 çekim ünitesi
•Makine duruşlarında hızlı kaldırılabilen her üst
silindir için ayrı kontrol edilebilen pnömatik
baskı
•3 baskı silindiri, kolay regüle edilebilir pnömatik
baskı
•Merkezi güvenlik sistemi
•Patentli vatka masurası beslemesi
•Sürekli basınç kontrolü ile merkezi emiş sistemi
•Vatka taşıma arabası ile manuel vatka taşıma
veya otomatik taşıma sistemi
Miktar
Kova-
L
L1
Yer ihtiyacı
24
600
6018
6638
37,2 m2
32
600
6018
7907
44,4 m2
24
1000
6435
8823
56 m2
32
1000
6435
10816
69 m2
Üretim:
400 kg / h
Sevk hızı:
maks. 150 m/dak
Çalışma eni:
300 mm
Vatka çapı:
maks. 650 mm
Vatka masurası çapı:
200 mm
Vatka sarma süresi:
3 min
Vatka değiştirme süresi:
30 sn. daha az
Vatka ağırlığı:
maks. 25 kg
Vatka ağırlığı
Toplam çekim:
50 ila 80 ktex
(300 mm en)
1,14 – 3,33
Kova çapı:
600 ... 1000 mm
Kova yüksekliği:
1500 mm'ye kadar
Dublajlamalar:
24, 28, 32 kat
Toplam kurulu güç
13,8 kW
25
Combing
Teknik veriler:
Toyota-Trützschler Penye makinesi TCO 12
6150
300
1075
1705
2131
331
1855
4295
1080
1925
26
1705
2131
4295
Kafa sayısı:
8
Tarama vuruşu / Dakika:
mekanik 600 Tarama vuruşu/dak'ya kadar
Dublajlama:
8
Şerit numarası
3 – 6 ktex (Ne 0,2 – 0,1)
Vatka çapı:
maks. 650 mm
Vatka eni:
300 mm
Maksimal vatka ağırlığı:
25 kg (net)
Vatka masurası çapı:
200 mm
Vatka ağırlığı:
maks. 80 g/m
Besleme:
ileri (geri uygulanabilir)
Besleme rampası
16, (17), 18, 20, 22 mm
Kova çapı:
600 mm
Kova yüksekliği (tekerli kova):
1.200 mm
Güç tüketimi
4,4 kW (500 tarama vuruşunda)
Atık hava:
Merkezi (zemin altı veya zemin üstü)
Feragat:
Bu broşürü en iyi bilgileri kullanarak büyük bir titizlikle hazırladık. Buna rağmen yazım hatası veya teknik değişikliklerden sorumluluk
kabul edilmez. Standart sevkiyata ait olmayan, bazı özel donanımlarda görülen resimler ve şekiller sadece bilgi amaçlı kullanılmıştır.
Kullanıma sunulan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi için bir garanti veremeyiz. Hizmete sunulmuş bilgilerin
kullanılmasından veya dağıtılmasından ortaya çıkacak olan maddi veya manevi hasarlara ilişkin bize veya yazarlara karşı tüm tazminat talepleri, bu bilgilerin hatalı veya eksik olduğu tespit edilse dahi, kabul edilmez. Verdiğimiz bilgiler bağlayıcı değildir.
Baskı no.: 14011-7/14-tu · Agentur Brinkmann GmbH, Krefeld
Combing
Teknik veriler:
Cer TD 8-600
Regüleli cer TD 8-600
9414
9414
8364
4614
8364
688
9449
688
8399
9449
688
8399
4649
8084
7434
8154
688
8154
688
4684
1550 1550
*
*
*
*
1450 1450
4614
7434
8084
688
4649
688
7504
7504
688
4754
4754
1850 1850
*
*
*
*
1650 1650
4684
* 2070-3510 mm, kova yüksekliğine göre
7451
2651
Malzeme:
Yakl. 60 mm uzunluğa kadar lifler
Malzeme beslemesi: 15–50 ktex (g/m)
2651
Çekim ünitesi:
3958
Ayarlanabilen baskı çubuklu 3 üzeri 4 sistemi, üst
silindir için pnömatik baskı, entegre emiş sistemi
Emiş sistemi
Kesintisiz 600 m3/h (–350 Pa) veya 0,9 kW kurulu
gücü ile entegte filtre
Kova değiştirici
Model/Makine
Format
Yükseklik
Elektrik gücü
Kurulu
tüketilen
TD 8-600
400 – 600 mm 
900 – 1500 mm
0,8 kW
0,55 kW
Tüketilen güç Cer makinesi
Beher kg cer şeridi için
Ses basınç seviyesi
takr. 0,020 kWh
84 dB(A)
688
Tüm seçeneklerin
ayrıntılı 688
listesi için
www.truetzschler.
com web sitemizin
download kısmında yer
alan "Cer makinesi TD"
broşürümüze bakınız.
1850 1850
7358
6708
7358
3958
6708
2448 2448
Besleme:
Standart giriş veya SERVO CREEL şerit girişi, 6
veya 8 kat dublajlama
Çekim:
4- ila -11 kat
2763 2763
Model:
6407
7451
Tarama prosesinden sonraki uygulamalar için
6407
600 m/dak'ya kadar sevk hızına sahip regüleli tek
kafalı cer makinesi
27
S P I N N I N G
N O N W O V E N S
MAN-MADE FIBERS
CARD CLOTHING
Fiber preparation
Opening/Blending
Staple fiber lines
Metallic wires
- Bale opening
Card feeding
Filament lines
- Spinning
- Blending
Cards/Crosslapping
- BCF
- Nonwovens/
- Cleaning
Wet laying lines
- Industrial yarn
- Opening
Web needling
Precursor lines
- Open End
- Foreign matter
Hydro entanglement
Carbon fiber lines
Flat tops
Longstaple
Chemical bonding
Fillets
- Dedusting
Thermobonding
Carding segments
- Tuft blending
Finishing
Service machines
- Waste recycling
Drying
Service 24/7
Cards
Heatsetting
Draw frames
Winding
Combing machinery
Slitting
separation
www.truetzschler.com
Download

TRÜTZSCHLER – TOYOTA