DERS :
MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ
KONU : OKSİJEN TEDAVİSİ
1.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) ( ) Oksijenin kimyasal simgesi O2 dir.
b.) ( ) Oksijen , canlıların sindirimi için gerekli temel maddedir.
c.) ( ) Oksijen, vücuda solunum yoluyla girer.
d.) ( ) Hayati organlara oksijen sağlanması amacıyla, hastaya doğrudan oksijen vermek
gerekir.
e.) ( ) Myokardın işini arttırmak , oksijen tedavisinin amaçlarındandır.
2.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) ( ) Hipoksiyi tedavi etmek , oksijen tedavisinin amaçlarındandır.
b.) ( ) Oksijen tedavisinde, ilaç gibi doz ayarlaması yapılmaz.
c.) ( ) Solunum durmasını takiben 4-6 dakikada , organizmadaki oksijen rezervi tükenir.
d.) ( ) Oksijenin kimyasal simgesi CO2 dir.
e.) ( ) Solunan havanın % 21 ‘ i oksijen, % 79 ‘u da azot ve eser gazlardan oluşur.
3.) Normal oda havasında soluyan bir kişide arteriyel oksijen basıncının ( PaCO2 ) 80
mmHg ‘nın altında olması ----------------------------- nin varlığını gösterir.
4.) Hipoksemi veya hipoksiye karşı en sık görülen cevap ---------------------------- işinin
artmasıdır.
5.) Aşağıdakilerden hangisi , oksijen tedavisinin temel amacıdır ?
a.) Kanamayı durdurmak b.) Mikroorganizmaları yok etmek
b.) Hastanın ateşini düşürmek
d.) Doku oksijenasyonunu sağlamak
e.) Hasta veya yaralının bilinç düzeyini belirlemek
6.) Aşağıdakilerden hangisi , oksijen tedavisinin prensiplerinden DEĞİLDİR?
a.) Güvenli bir hava yolu sağlanması
b.) Oksijenin ilaç olarak düşünülmesi
c.) Oksijen verebilmek için solunumun mutlaka durmuş olması
d.) Oksijen tedavisinde kullanılacak aracın hastaya uygun olması
e.) Oksijenin mutlaka nemlendirilerek verilmesi
7.) Aşağıdakilerden hangisi , hipoksi nedenlerinden DEĞİLDİR?
a.) Akciğere ulaşan kanın yetersiz olması b.) Doku oksijenlenmesinin fazla olması
c.) Oksijen taşınmasında bozukluk
d.) Oksijenin akciğerden kana geçişinin yetersiz olması
e.) Doku ödemi , karbonmonoksit zehirlenmesi vb. durumlar
8.) Aşağıdakilerden hangisi , hipoksi belirtisidir ?
a.) Nistagmus
b.) Siyanoz
c.) Bel ağrısı
d.) Diyare
e.) Reflü
9.) Arteriyel kan gazlarını yazın :
a.)
b.)
c.)
10.) Arteriyel kanın pH ‘ı -------------------------- tir.
11.)Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Periferik oksijen saturasyonu ,pulse oksimetre ile izlenir.
b.) (
) Oksijen mutlaka nemlendirilerek verilir.
c.) (
) Oksijen tüpleri 15 litre büyüklüğünde plastik tüplerdir.
d.) (
) Medikal oksjen tüpü, Sağlık Bakanlığından onaylı dolum tesislerinde doldurulur.
e.) (
) Oksijen tüpü yerde, ayakla iterek taşınır.
12.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Periferik oksijen saturasyonu PaCO2 şeklinde ifade edilir.
b.) ( ) Oksijen tedavisinde, oksijen bir ilaç gibi düşünülüp, etkileri ve yan etkileri
değerlendirilir.
c.) ( ) Merkezi sistemde , oksijen belli bir merkezden, duvar içindeki boru sistemi ile
hasta yataklarının başucuna kadar ulaştırılır.
d.) ( ) Oksijen araç- gereçlerinin bulunduğu yere ( oksijen var-sigara içilmez, gibi ) uyarıcı
levha asılmalıdır.
e.) (
) Oksijen tüpleri radyatör veya elektrik prizi yanında tutulur.
13.) Aşağıdakilerden hangisinde , oksijen kaynağı ekipmanı doğru verilmiştir?
a.) Flowmetre – venturi maske
b.) Regülatör – flowmetre – venturi maske
c.) Humidifer – regülatör – balon-valf-maske d.) Regülatör – flowmetre – humidifer
e.) Regülatör – humidifer – venturi maske
14.) Aşağıdakilerden hangisi , solunumu olan hastada kullanılan oksijen uygulama yöntemi
DEĞİLDİR ?
a.) Balon-valf – maske
b.) Basit yüz maskesi
c.) Geri dönüşsüz maske
d.) Nazal kanül
e.) Kısmi geri dönüşlü maske
15.) Solunumu olan hastalarda kullanılan oksijen araçlarına iki örnek verin :
a.)
b.)
16.) Solunumu olmayan hastalarda kullanılan oksijen araçlararına iki örnek verin :
a.)
b.)
17.) Kauçuk veya plastikten yapılmış, ağız ve burnu içine alacak şekilde düzenlenmiş,
akciğerlerin oksijenlenmesi ve ventilasyonu için kullanılan araçlara ------------------------------------------------------- denir.
18.) Burun girişinden orofarenkse kadar itilen, distal kısmında birkaç çıkış deliği olan
plastik kataterlere ------------------------------------------------ denir.
19.) Hastanın burun deliklerine yerleştirilen , yaklaşık 1,5 cm. uzunluğunda iki tane burun
deliği çıkıntısı olan, ince uzun polietilen yada plastikten yapılmış, iki ucu açık hortum
şeklinde olan kanüle ---------------------- denir.
20.) Basit yüz maskesi ve ona bağlı şeffaf torbadan ( rezervuar ) oluşan maskeye ------------------------------------------------------------------- denir.
21.) Kısmi geri dönüşlü maske, uzun süre kullanılırsa, yüzde ------------------------ olabilir.
22.) Yüksek yoğunlukta oksijen verilebilen en uygun maske -------------------------------- dir.
23.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Geri dönüşsüz maske ; özellikle hipoksi veya şokta olan hastalarda kullanılır.
b.) ( ) Venturi maske ; basit yüz maskesi ve oksijeni aktarmak üzere değişik oranlarda
oksijen geçişine izin veren değişik renkli adaptörlerden oluşur.
c.) (
) Cep maske ; bir maske ve balon şeklinde bir torbadan oluşur.
d.) (
) Nazal kanül uygularken, hastaya dorsal rekümbent pozisyonu verilir.
e.) (
) Nazal kanül ile oksijen verirken, 5 litre / dakikadan fazla akışla verilmemelidir.
24.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere , cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Geri dönüşsüz maske, KOAH ‘lı hastalarda kullanılır.
b.) (
) Venturi maske , kontrollü yüksek akışlı oksijen verme cihazıdır.
c.) (
) Oksijen çadırı, bir yaşın altındaki çocuklarda kullanılır.
d.) ( ) Balon maske, çocuğun başını çevreleyen şeffaf plastikten yapılmış, çadır şeklinde
maskedir.
e.) (
) Nebulizer maskede, nebül formunda ilaçlar verilebilir.
25.) Aşağıdakilerden hangisi , mekanik ventilasyon endikasyonlarından DEĞİLDİR?
a.) Solunum yetmezliği olan akciğer hastaları
c.) Ağır pulmoner emboli
b.) Burkulmalar
d.) İleri astım hastaları
e.) Pulmoner ödem
26.) Aşağıdakilerden hangisi , basit yüz maskesi ile kullanılabilecek oksijen akım hızıdır ?
a.) 6 litre / dakika
b.) 15-20 litre / dakika
d.) 10-15 litr / dakika
c.) 12-15 litre / dakika
e.) 2-3 litre / dakika
27.) Hiperbarik oksijen tedavisi uygulamasında seanslar kaç aşamada tamamlanır ?
a.) 1
b.) 2
c.) 3
d.) 4
e.) 5
28.) Aşağıdakilerden hangisi , hiperbarik oksijen tedavisinin etki mekanizmasıdır?
a.) Antihipoksik etki
b.) Antitoksik etki
d.) Antiödem etki
e.) Hepsi
c.) Antibakteriyel etki
29.) Aşağıdakilerden hangisi , oksijen tedavisinin komplikasyonlarındandır?
a.) Solunum depresyonu
b.) Atelektazi
d.) Enfeksiyon
e.) Hepsi
c.) Oksijen zehirlenmesi
30.) Mekanik ventilasyonu tanımlayın :
31.) Mekanik ventilatörü tanımlayın :
32.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Mekanik ventilatör bir solunum cihazıdır.
b.) (
) Yoğun bakım ventilatörleri, en gelişmiş ventilatörlerdir.
c.) (
) Ventilatörün ekranı alkolle temizlenir.
d.) (
takılır.
) Ventilatörün ekspiryum valfi, her kullanımdan sonra sökülüp, temizlenip tekrar
e.) ( ) İnvaziv mekanik ventilasyon; endotrakeal tüp veya trakeostomi uygulanarak
yapılan mekanik ventilasyondur.
33.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Mekanik ventilatörde, inspiryum ve ekspiryum gazları birbirine karışır.
b.) (
) Transport ventilatör, hasta nakillerinde kullanılır.
c.) (
) Hipoksiyi düzeltmek , mekanik ventilasyonun amaçlarındandır.
d.) ( ) Non-invaziv mekanik ventilasyon ; endotrakeal tüp kullanmadan ventilasyonun
sağlanmasıdır.
e.) (
) Mekanik ventilasyon, gribal enfeksiyonlu hastalara uygulanır.
34.) Aşağıdakilerden hangisi , mekanik ventilasyonda başarısızlık nedenlerindendir?
a.) Ventilatör ayarlarının hatalı yapılması
b.) Tüpe yeterli oksijen gelmesi
c.) Ventilatörün ayarlarının doğru yapılması
d.) Doğru entübasyon
e.) Hepsi
35.) Aşağıdakilerden hangisi , mekanik ventilasyonda dikkat edilmesi gereken noktadır?
a.) Yoğun bakımdaki tüm hastalar mutlaka mekanik ventilatöre bağlanır.
b.) Akciğerlerin havalanması devamlı olarak izlenir.
c.) Hastaya mutlaka kuru hava solutulur.
d.) Hasta hemogram tetkikleri ile takip edilir.
e.) Cihazın inspiryum hattına kesinlikle bakteri filtresi takılmaz.
36.) Aşağıdakilerden hangisi , oksijen tedavisindeki hasta için doğru DEĞİLDİR?
a.) Solunum egzersizleri
b.) Sık pozisyon değişimi
c.) Buhar uygulaması
d.) Tam hareketsizlik
e.) Öksürme
HARİKA ATA
Download

Oksijen_tedavisi_quizz