09.02.2015
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
10.Sınıf
Meslek Esasları ve Tekniği
22.Hafta ( 23 – 27 / 02 / 2015 )
OKSİJEN KAYNAĞI VE EKİPMANI
Slayt No: 33
Merkezi sistemde;
oksijen belli bir merkezden duvar içindeki boru sistemi
ile hasta yataklarının başucuna kadar ulaştırılır.
Oksijenin duvardan çıkış yerine flowmetre (oksijen
akımını ölçen alet) ve humidifer (oksijen nemlendirme
kabı) yerleştirilir ve ihtiyaç halinde
buradan kullanılır.
4
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Oksijen gazı tıpta en yoğun olarak kullanılan tıbbî
gazlardan biridir. Oksijen, farklı
sistemlerle, üç formda;
a.) sıkıştırılmış gaz (sıkıştırılmış gaz silindirleri/ oksijen
tüpleri),
b.) sıvı (sıvı oksijen sistemleri),
c.) konsantre hava (oksijen
(konsantratörleri) ile elde edilerek düşük ve
yüksek akımlı cihazlar aracılığıyla hastaya uygulanır.
2
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
3
5
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
6
1
09.02.2015
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Medikal oksijen tüpü;
Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı dolum tesislerinde
doldurulmalıdır.
. Oksijen basınç altında bu tüplere
doldurulur.
. İçindeki oksijen oranları %98 oranında saflaştırılmış
oksijen gazıdır.
. Medikal oksijen tüpleri basınca dayanıklı tüpler
olup, patlama riski minimize edilmiştir.
7
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
10
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Oksijen tüplerini kullanırken ;
Oksijen tüpünün ana kapağı sıkı bir şekilde
kapatılmalıdır.
Oksijen tüpüne ateşle yaklaşılmamalı ve oksijen
tüpünün yakınında sigara içilmemelidir.
Oksijen tüpü, tüp taşıma arabasında taşınmalı ve
güvenli bir yerde muhafaza edilmelidir.
Oksijen tüpü asla düşürülmemelidir.
8
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Değişik özellikte ve hacimde oksijen tüpleri mevcuttur.
Genellikle alanda E tipi oksijen tüpleri
kullanılmaktadır. Standart E tipi oksijen tüpü 625 700L oksijen içerir
ve
basıncı yaklaşık olarak başlangıçta 2000 psi (pounds
per square inch) iken kullanıldıkça
tüketim oranında azalır.
11
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Oksijen tüpünün güvenliğini sağlamadan oksijen
tüpü asla ayakta tutulmamalıdır.
Oksijen tüpü, yan yatırılıp yuvarlanarak veya
dibinden sürüklenerek asla kullanılmamalıdır.
Oksijen araç gereçlerinin bulunduğu yere (Oksijen
Var - Sigara İçilmez, gibi ) uyarıcı levha asılmalıdır.
Oksijen tüpü ile ilişkisi olan gereçlerde motor yağı,
petrol ürünü veya yağlı sabun asla kullanılmamalıdır.
9
12
2
09.02.2015
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Regülatör oksijen tüpüne tam olarak
yerleştirilmelidir.
Regülatör kavanozuna uygun seviyede distile su
doldurulmalıdır.
Oksijen tüpünün üzerindeki ekipmanların (humidifer,
flovmetre, regülatör) çalışıp çalışmadığı kontrol
edilmelidir.
Oksijen tüpleri radyatör elektrik prizi vb. yerlerden
uzak tutulmalıdır.
13
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Oksijen tüpleri her zaman serin, havalanan bir odada
önerilen emniyetli koşullarda saklanmalıdır.
Her zaman oksijen tüpleri hidrostatik açıdan kontrol
ettirilmelidir. Bu kontrol her 5 yılda bir yapılmalıdır.
Oksijen hastaya takılmadan önce tüm bağlantıları
kontrol edilmelidir
14
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Tüpün basıncı sürekli kontrol edilmeli, tüp tam olarak
boşalmadan şirkete/
teknik servise haber verilmelidir.
Regülatör yerleştirildiğinde kaçak kontrolü yapılmalı
eğer kaçak varsa derhal
şirkete/ teknik servise bildirilmelidir.
15
16
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
Oksijen Kaynağı Ekipmanı
Oksijen kaynağı ekipmanı;
1.)) regülatör,
2.)) flovmetre ,
3.)) humidifer
olmak üzere üç bölümden oluşur.
17
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
1. Regülatör ( Basınç Ayarlayıcı / Düzenleyici)
Oksijen tüpündeki basınç, hastaya oksijen vermek için
çok yüksektir.
Basıncın uygun seviyeye
(40-70-psidpound)
düşürülmesi gerekir.
basıncı düzenlemek üzere,
regülatör adı verilen
göstergeli
düzenleyiciler kullanılır.
18
3
09.02.2015
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
2. Flowmetre (Akımölçer/ Debimetre)
Flowmetre, hastaya verilen oksijenin litre olarak
dakikadaki akış hızını ayarlar.
En sık kullanılan
flovmetreler,
“basınç ayarlı” akımölçerler
ve “bourdan” akımölçerlerdir.
19
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
3. Humidifer (Oksijen Manometre Kavanozu,
Nemlendiriciler)
Humidifer, oksijen
kaynağından gelen
oksijenin nemlenmesini
sağlayan, cam veya
plastikten yapılmış,
akımölçerlere bağlı
olarak kullanılan
bir oksijen kaynağı
ekipmanıdır.
20
Oksijen Kaynağı ve Ekipmanı
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
21
4
Download

Dosya1