DERS : KADIN SAĞLIĞI HASTALIKLARI VE BAKIMI
KONU : KADIN HASTALIKLARINDA UYGULANAN MUAYENE METOTLARI
1.) Aşağıdakilerden hangisi, mutlaka jinekolojik kontrol yapılması gereken
durumlardandır?
a.) Karnın üst bölgesinde ağrı
b.) Adet düzensizlikleri
c.) Zamanında adet kanamasının başlaması
d.) Mide-bağırsak şikayetlerinde
e.) Mesane problemlerinde
2.) Jinekolojik anamnez alırken, hastaya sorulması gereken sorulara iki örnek verin :
a.)
b.)
3.) Obstetrik anamnez alırken,, hastaya sorulması gereken sorulara iki örnek verin :
a.)
b.)
4.) Hastanın gözle muayenesine -------------------- denir.
5.) Hastanın steteskopla dinlenerek yapılan muayenesine ------------------------------ denir.
6.) Kendi kendine meme muayenesi ------- adımda yapılır.
7.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise ( D), yanlış ise ( Y) yazın :
a.) (
) Pelvik muayene mesane dolu iken yapılır.
b.) (
) Pelvik muayene litotomi pozisyonunda yapılır.
c.) (
) Vaginal spekülüm,, pelvik muayenede kullanılan araçlardandır.
d.) (
) Serviks ve vaginayı incelemek için kullanılan alete diyafram denir.
e.) (
) Bimanuel muayene, jinekolojik masada yapılır.
8.) Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru
ise ( D) , yanlış ise ( Y) yazın :
a.) ( ) Bimanuel muayene, jinekolojik pozisyonda yapılır.
b.) (
) Rektovaginal muayene, genital kanser şüphesinde uygulanan bir yöntemdir.
c.) (
) Spekülüm muayenesinde vaginal smear alınamaz.
d.) (
) Semi-sitting litotomi pozisyonu, bimanuel muayenede kolaylık sağlar.
e.) ( ) Kendi kendine meme muayenesinin 5. adımında , meme başı sıkılıp , süt, yeşilimsi yada
kanlı bir akıntı gelip gelmediğine bakılır.
9.) Aşağıdakilerden hangisi, jinekolojik muayenede en sık kullanılan pozisyondur ?
a.) Dorsal rekümbent
b.) Trandelenburg
c.) Ortopne
d.) Litotomi
e.) Prone
10.) Aşağıdaki araçlardan hangisi, pelvik muayenede KULLANILMAZ ?
a.) Gastroskop
b.) Vaginal spekülüm
c.) Uzun bir forseps
d.) Vazelin
e.) Smear ve kültür materyali
11.) Aşağıdakilerden hangisi, jinekolojik bakımın yararlarından DEĞİLDİR ?
a.) Kısırlığın önlenmesi
b.) Kanserlerin erken tanısı
d.) Erken tanı ve tedavi
c.) Üremenin artması
e.) Genital hastalıklardan koruma
12.) Aşağıdaki bilgilerden hangisi, obstetrik anamnezde YER ALMAZ ?
a.) Akıntı ve kanamanın karakteri
b.) Toplam doğum sayısı
c.) Kullanılan doğum kontrol yöntemi
d.) Yaşayan çocuk sayısı
e.) Toplam gebelik sayısı
13.) Memelerin gözle yapılan muayenesinde özellikle aşağıdakilerden hangisine bakılır ?
a.) Meme başında çöküklük
b.) Memede akıntı
d.) Memelerde asimetri
e.) Hepsi
c.) Deride portakal kabuğu görüntüsü
14.) Özellikle rahim ağzı ( serviks ) kanserlerinin ve kanser öncesi lezyonların erken tanınması
ve enfeksiyonları kontrol etmek için kadınlara yapılan özel rahim ağzı tarama testi ,
aşağıdakilerden hangisidir?
a.) Vaginal kültür
b.) PAP smear
d.) Retansiyone küretaj
c.) Probe küretaj
e.) LEEP konizasyon
15.) Aşağıdakilerden hangisi, elle yapılan muayenedir ?
a.) Oskültasyon
b.) Perküsyon
d.) Palpasyon
e.) Hepsi
c.) İnspeksiyon
Download

Kadın_Hastalıklarında_Uygulanan_Muayene_Metotları_quizz