Örnek No: 25*
T.C.
ANKARA
28. İCRA DAİRESİ
2013/7270 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın
yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini
bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve
bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin
isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur. 02/08/2014
Nuri DİLER
İcra Müdür Yardımcısı
99333
1.İhale Tarihi: 10/09/2014 günü, saat 10:05 - 10:10 arası.
2.İhale Tarihi: 15/10/2014 günü, saat 10:05 - 10:10 arası.
İhale Yeri: Ankara Adliyesi 3 nolu mezat salonu
No
1
Takdir Edilen
Değeri TL.
30.000,00
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1
%1
06DN1384 Plakalı , 2011 Model , MITSUBISHI Marka ,
COLT ZM44 1.3 MPI İNV.ELEG.MT Tipli , 4A90AM3659
Motor No'lu , XMCXNZ33ABF023017 Şasi No'lu , Rengi
Gri , ANAHTARI VAR, RUHSATI YOK, TEYİP VAR,
KOLTUK KILIFLARI TAM, BÜTÜN ÇALIŞIR AKSAMI
TAM, SAĞ ARKA KAPI ALT KISMINDA İÇERİ DOĞRU
ÇÖKÜKLÜK VAR, MUHTELİF KÜÇÜK ÇİZİKLERİ
VAR.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
Download

Örnek No: 25* T.C. ANKARA 28. İCRA DAİRESİ