VENTİLATÖR SEÇİMİ
Doç.Dr. Sait Karakurt
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı
ENTÜBASYON
ENDİKASYONLARI
 Hava yollarının
korunması
 Sekresyonların
atılması
 İnvazif mekanik
ventilasyon
gereksinmesi



MEKANİK
VENTİLASYON
ENDİKASYONLARI
Solunum durması
Solunum yetersizliği
Solunum işindeki
artmanın solunum
yetersizliğine neden
olma eğilimi
Mekanik ventilasyonendikasyonlar

Gaz değişiminin iyileştirilmesi
– Hipokseminin düzeltilmesi
– Akut solunumsal asidozun düzeltilmesi

Solunum sıkıntısının giderilmesi
– Solunum işinin azaltılması
– Solunum kaslarının dinlendirilmesi

Basınç-volüm ilişkisinin değiştirilmesi
– Atelektazinin önlenmesi ya da düzeltilmesi
– Kompliyansın düzeltilmesi
– Akciğer hasarındaki artışın önlenmesi

Negatif basınçlı ventilasyon

Pozitif basınçlı ventilasyon

Kısmi destek

Tam destek
NIMV
IMV
Basınç destekli ventilasyon (PSV)
Volüm garantili basınç destekli
ventilasyon

PSV ile yeterli tidal volüm
sağlanamazsa önceden ayarlanabilen
tidal volüm ventilatör tarafından
sağlanır.
PAV (Proportional Assist
Ventilation)

Senkronize parsiyel ventilatör desteği

Hasta solunum eforuyla orantılı
ventilatör desteği

Hastanın solunum merkezi tarafından
kontrol edilen ek bir kas gibi görev
yapar
PAV (Proportional Assist
Ventilation)

Kompliyans ve rezistansı ölçerek solunum
mekaniklerini normalleştirecek ventilatör
desteğini sağlar

En önemli parça akım sensörüdür

Solunum mekanikleri ile ilgili sürekli bilgi
sağlanması klinik kararları kolaylaştırabilir
PAV-hasta ventilatör etkileşimi

Basınç, volüm ve akım eğrilerinden
hasta ventilatör etkileşimi kolaylıkla
kontrol edilebilir.
PAV-hasta ventilatör etkileşimi


Yetersiz destek
Aşırı destek
PAV-PSV karşılaştırılması


Akut solunum yetmezliğinde mortalite
ve entübasyon gereksinmesinin azalması
açısından fark yok
Hasta uyumunun, konforunun daha iyi
olma eğilimi dışında PSV’ye üstünlüğü
gösterilememiştir.
Gay, PC, Hess, DR, Hill, NS. Noninvasive proportional assist ventilation for acute respiratory insufficiency.
Comparison with pressure support ventilation. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164:1606.
Wysocki, M, Richard, JC, Meshaka, P. Noninvasive proportional assist ventilation compared with
noninvasive pressure support ventilation in hypercapnic acute respiratory failure. Crit Care Med 2002; 30:323.
Fernandez-Vivas, M, Caturla-Such, J, Gonzalez de, la Rosa J, et al. Noninvasive pressure support versus
proportional assist ventilation in acute respiratory failure. Intensive Care Med 2003; 29:1126.
PAV
BIPAP
BIPAP vision
EV VENTİLATÖRÜ
YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ
Yoğun bakım ventilatörleri ile
BIPAP karşılaştırılması

İnspirasyon
basıncı

Yoğun Bakım
Ventilatörü
BIPAP
++
+
Kaçak
kompansasyonu
+
++

Farklı modlar
++
+

Alarmlar
++
+

Monitör olanağı
++
+

O2 blender
++
-

Taşınabilirlik
+
++
Liesching, T, Kwok, H, Hill, NS. Acute applications of noninvasive positive pressure ventilation.
Chest 2003; 124:699
Basınç kontrollü ventilatörlerde
kaçak kompansasyonu
Basınç kontrollü ventilatörler

Basınç kontrolü ventilatörler sistemde ayarlanan
basıncı sağlamak için kısa sürede yüksek bir akım
oluştururlar.

Yüksek akım hızı, ventilasyon gereksinmesi fazla olan
hastaların gereksinmesini daha iyi karşıladığından
hasta uyumu daha iyidir.

Devrede kaçak varsa gerekli basıncı sağlamak için
akımı daha da arttırırarak kaçakları da kompanse
edebilirler.
Yoğun Bakım Ventilatörü-BIPAP
NIMV’da karşılaştırılması

YBÜ ventilatörü ile
– Daha kesin ve yüksek O2 sağlanabilir
– Ventilatör devrelerinde inspirasyon ve
ekspirasyon kollarının ayrı olması CO2’nin
yeniden solunmasını önler
– Büyük maske kaçakları ve hastanın ventilatörden
ayrılması daha kolay saptanabilir
– Daha fazla izlem ve alarm olanağı sağlar
Transport ventilatörleri

Kullanımı kolay olmalı

Hafif olmalı

Basınçlı O2 olmadan çalışabilmeli

Yüksek FiO2 verebilmeli

Şarjlı mümkün olduğunca uzun kullanılabilmeli

Sağlıklı ya da hasta (akut/kronik) akciğeri ventile edebilmeli

Yardımlı ve kontrollü ventilasyon sağlamalı

Yeterli alarm sistemi olmalı
Respir Care 2007;52(6):740-751
Ev ventilatörleri





Güvenilir
Yeterli alarm
Taşınabilir, şarjlı
Kolay kullanım
Kontrollü mod,
Asist-kontrol,
SIMV, IMV
PCV (PLV=Pressure Limited
Ventilation)

İnspirasyon belli bir
basınca
ulaşıldığında
sonlandırılır

Özellikle ARDS’de
daha homojen gaz
dağılımı sağlar ve
barotravma olasılığı
azalır.
APRV (Airway Pressure Release
Ventilation)

Alveolar ventilasyonu arttırmak için tasarlanmıştır

CPAP gibidir. Fakat inspirasyonda yüksek CPAP
değerine çıkılırken, ekspirasyonda yüksek CPAP
değerinden düşük CPAP değerine inilir

Hipoksemik solunum yetmezliğinde değerlidir.

Ciddi obstüksiyon ya da yüksek ventilasyon desteği
varlığında barootravma arttığı için kontrendikedir.
High frequency ventilationakciğer koruyucu ventilasyon çeşidi




High frequency positive pressure
ventilation
High frequency jet ventilation
High frequency ossilatory ventilation
High frequency percussive ventilation
High frequency ventilation- akciğer
koruyucu ventilasyon çeşidi

Düşük VT-yüksek frekans
(anatomik ölü boşluktan daha küçük VT-60-600/dakika)

Alveollerdeki aşırı gerilmesini ve solunum siklusuna
bağlı gelişebilecek atelektaziyi önlemek için
geliştirilmiştir

Gaz akımınının dağılımını küçük hava yolu direnci
belirler

ARDS ve bronkoplevral fistül gibi hava kaçaklarında
etkilidir.
Ventilatör seçimi



Gereksinmelerin karşılanması
Malzemelerin bulunabilirliği ve maliyeti
Teknik destek
Download

Slayt 1