TÜBİTAK
AR-GE ve YENİLİK DESTEK
PROGRAMLARI
TÜBİTAK
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
Ferhat Güner
Bilimsel Programlar Başuzmanı
14.01.2015
Adana Sanayi Odası
1
Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları
2
TÜBİTAK
Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları
3
TÜBİTAK
Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları
4
TÜBİTAK
Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları
5
TÜBİTAK
Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları
6
TÜBİTAK
Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları
7
TÜBİTAK
Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları
8
TÜBİTAK
Proje genel gider desteği
( %10 ek destek )
Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları
9
TÜBİTAK
TÜBİTAK
SAĞLIK / BİYOMEDİKAL /
TIBBİ CİHAZLAR
SEKTÖRÜ
10
Sağlık / Biyomedikal Sektörü
TÜBİTAK
• Sağlık / Biyomedikal / Tıbbi cihazlar sektörü ürün
çesitliliği nedeniyle inovasyona en açık ve dinamik
sektörlerden biridir.
• İleri teknolojileri içermesi nedeniyle akademik
işbirliğine en fazla açık olan sektörlerden biridir.
• Sektörde Ar-Ge çalışmaları genellikle ihtiyacın
oluştuğu yerde tıp doktorlarının, akademisyenlerin
ve üreticilerin yakın ve hızlı işbirliği ile başlar. Bu
çalışma şekline -büyük şirketlere kıyasla- daha
yatkın olan küçük ve genç şirketler sektörde
inovasyonun öncüsüdürler.
11
Sağlık / Biyomedikal Sektörü
TÜBİTAK
• Ülkemizde en fazla;
– Ortopedi ve fizik tedavi'ye yönelik ürünler (ameliyat
gereçleri, protez-ortez ve implantlar)
– Genel hastane donanımları (ameliyat/muayene
masa ve donanımları, hasta yatakları, sterilizasyon
ürünleri)
– Görüntüleme cihaz yazılımları,
– Laboratuvar test/analiz cihazları,
– Cerrahi el aletleri geliştirme
konularında Ar-Ge çalışmaları yapılmaktadır.
12
Sağlık / Biyomedikal Sektörü
TÜBİTAK
2013 yılında "Sağlık" başlığının BTYK Kararı ile Ulusal
Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016
Belgesi’nde ivme kazanılması gereken öncelikli alanlardan
biri olarak belirlenmesi ile birlikte, sağlık başlığı altında 5
ana konu üzerinde yol haritası ve eylem planları
hazırlıklarına başlanmıştır.
Sağlık başlığı altındaki 5 ana konu şu şekildedir:
Biyomedikal Ekipman, Tıbbi Tanı Kitleri, Biyomalzeme, İlaç
ve Aşı
TEYDEB Başkanlığı’nca 1511 kodlu destek programı
üzerinden bu başlıklar içinde proje çağrı duyuruları ilan
edilmiştir / edilmektedir. Böylece Sağlık alanında çok sayıda
proje başvurusunun yapılmasına imkan sağlanmıştır /
sağlanmaktadır.
13
TÜBİTAK
1511 Destek Programı Kapsamında
Sağlık Sektörüne Yönelik Çağrılar
14
Sağlık Sektörüne Yönelik Çağrılar
TÜBİTAK
1511 Destek Programı Kapsamında Sağlık Sektörüne
Yönelik Olarak Açılmış Olan Çağrılar
15
Sağlık Sektörüne Yönelik Çağrılar
TÜBİTAK
1511 Destek Programı Kapsamında Sağlık Sektörüne
Yönelik Olarak Açılmış Olan Çağrılar
16
Sağlık Sektörüne Yönelik Çağrılar
TÜBİTAK
1511 Destek Programı Kapsamında Sağlık Sektörüne
Yönelik Olarak Açılmış Olan Çağrılar
17
Sağlık Sektörüne Yönelik Çağrılar
TÜBİTAK
1511 Destek Programı Kapsamında Açık Bulunan Sağlık
Sektörüne Yönelik Çağrılar
18
TÜBİTAK
Tıbbi Cihazlar Sektöründen
TÜBİTAK Desteği ile Tamamlanmış
Proje Örnekleri
19
TURMAP Bilişim Teknolojileri Tic Ltd Şti (Ankara)
TÜBİTAK
• Mediview İleri Düzey 3 Boyutlu Medikal
Segmentasyon ve Etkileşim Sistemlerinin Tasarımı ve
Geliştirilmesi
• Proje Bütçesi: 757,000 TL
20
UCA Medikal Cihazları Tic. Ve San. A. Ş. (İstanbul)
TÜBİTAK
• UCA Plazma Neşteri (cerrahi operasyonlarda
kanamayı durdurmak, dokuları kesmek, koterize
etmek ve istenmeyen dokuları buharlaştırmak için
yüksek enerjili argon gaz kaynağı kullanan bir cihaz)
• Proje Bütçesi: 282,000 TL
21
MUKA Metal Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Kayseri)
TÜBİTAK
• Yeni Nesil Hastane Karyolası ve Hemşire Çağrı
Fonksiyonlu Hasta Karyolası Kumanda Sistemi
• İki Projenin Toplam Bütçesi: 336,000 TL
22
ELMED Elektr. Ve Medikal San. Ve Tic. A.Ş. (Ankara)
TÜBİTAK
• Vücut İçinden Endoskopik Yolla Taş Tedavisi İçin
Kombine Taş Kırma Sisteminin Geliştirilmesi
• Proje Bütçesi: 67,000 TL
23
PROTED Protez Ortez Ve Rehabilitasyon Ltd. Şti.
(Ankara)
TÜBİTAK
• Tek ve Çok Merkezli, Hidrolik Ve Pnömatik Diz Eklemi
Seti Geliştirilmesi
• Proje Bütçesi: 133,000 TL
24
NÜVE Sanayi Malzemeleri İmalat ve Tic. A.Ş. (Ankara)
TÜBİTAK
• CO2 İnkübatör (mono-blok hazneli, harici ısıtmalı ve
mikrobiyoloji, onkoloji, hematoloji, tüp bebek
merkezleri, eczacılık v.b. laboratuvarlarda kullanılan
“kuluçka makinası” olarak da adlandırılan bir cihaz)
• Proje Bütçesi: 271,000 TL
25
HALICI Elektronik Ve Telekomünikasyon San. Ve
Tic. Ltd. Şti. (İstanbul)
TÜBİTAK
• Ön ve Arka Segment İçin Gelişmiş
Fakoemülsifikasyon Cihazı Geliştirilmesi (katarakt
tedavisinde kullanılan bir cihaz)
• Proje Bütçesi: 110,000 TL
26
BİLİMSEL Tıbbi Ürünler Paz.San.Ve Tic.Ltd.Şti. (İzmir)
TÜBİTAK
• 18/20 Parametreli Kan Sayım Cihazı Prototipi
Tasarımı Ve İmalatı
• Proje Bütçesi: 365,000 TL
27
ENDOSER Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Tic Ltd Şti
(İstanbul)
TÜBİTAK
• Rigid Optik Endoskopi Cihazı
• Proje Bütçesi: 185,000 TL
28
ETKİN Tıbbi Cihazlar Servis Ticaret Ve Sanayi Ltd.Şti
(İzmir)
TÜBİTAK
• LED Tabanlı Cerrahi Girişim ve Tanı Koyma
Aydınlatma Sistemi
• Proje Bütçesi: 192,000 TL
29
TÜBİTAK
Tıbbi Cihazlar Sektöründe
TÜBİTAK-TEYDEB Tarafından
Desteklenen
Ar-Ge Proje İstatistikleri
30
Sağlık Sektörü- Ar-Ge Proje İstatistikleri
TÜBİTAK
Yol Haritası Uyarınca 1511 Destek Programı Kapsamında
Gerçekleştirilen 2013 ve 2014 Yılları İstatistikleri
31
Sağlık Sektörü- Ar-Ge Proje İstatistikleri
TÜBİTAK
1995-2013 yılları arasında;
• %95’den fazlası KOBİ ölçeğindeki 468 firmadan
gelen 771 adet proje başvurusunun %61’i
desteklenmeye değer bulunmuştur.
32
Sağlık Sektörü- Ar-Ge Proje İstatistikleri
TÜBİTAK
"Sağlık" başlığının UBYTS'de
öncelikli alanlardan biri
olması, buna bağlı olarak
tıbbi cihazlarla ilgili çok
sayıda proje çağrısının
açılması
2007 yılında başlatılan ve KOBİ’lere avantajlı destek
sağlayan 1507 Programı, sektörde Ar-Ge çalışmalarına
ivme kazandırmış, başvuruların %91’i, 2007 ve sonraki
33
yıllara ait dönemde alınmıştır.
Sağlık Sektörü- Ar-Ge Proje İstatistikleri
TÜBİTAK
192 Firmanın desteklenen 290 adet projesi kapsamında; 1995-2013
yılları arasında 50,87 milyon TL hibe desteği verilmiştir.
Bu desteğin %91’i 2007‘den sonra verilmiştir.
34
Sağlık Sektörü- Ar-Ge Proje İstatistikleri
TÜBİTAK
"Sağlık" başlığının UBYTS'de
öncelikli alanlardan biri
olması, buna bağlı olarak
tıbbi cihazlarla ilgili çok
sayıda proje çağrısının
açılması
Sektörden gelen Ar-Ge projesi sayısı ve destek
tutarlarının tüm Ar-Ge projeleri içindeki oranı
giderek artmaktadır.
35
Sağlık Sektörü- Ar-Ge Proje İstatistikleri
TÜBİTAK
%47
%28
%9
Diğer İller: Adıyaman (1), Aydın (1), Bolu (1), Denizli (1), Elazığ(1) , Kütahya (1), Manisa (1), Mersin (1), Niğde (1),
Uşak (1), Zonguldak (1).
36
TÜBİTAK
Teşekkürler…
Download

Ar-Ge Proje İstatistikleri