ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIM İMALATI ALANINDA
PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ
(13-14-15 Haziran 2014/ Isparta)
ETKİNLİK PROGRAMI
Koordinatör
Prof. Dr. M. Cengiz KAYACAN
Eğitmenler
Prof. Dr. M. Cengiz KAYACAN
Prof. Dr. Kubilay ASLANTAŞ
Prof. Dr. Akgün ALSARAN
Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ
Doç. Dr. Oğuz ÇOLAK
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. M. Cengiz KAYACAN
Yrd. Doç. Dr. Gülçin ŞATIR
Yrd. Doç. Dr. Kenan TÜFEKÇİ
Katılımcılar
A Grubu
B Grubu
Revizyon no: 1
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makine Mühendisliği Bölümü
Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Süleyman Demirel Üniversitesi Proje Koordinatörlüğü
Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Akademik Araştırma Projesi Hazırlama Grubu
Üniversite- Sanayi İşbirliği Projesi (SANTEZ, TEYDEB, vb.) Hazırlama Grubu
Revizyon tarihi: 24.04. 2014
1.GÜN
Dersin / Etkinliğin Konusu
Öğretim Üyesi/Eğitmen
08:30-09:00
Kayıt ve Açılış Programı
A Grubu
B Grubu
Etkinlik Koordinatörü/Eğitmen 1:
09:00-11:00
2237 Proje Eğitim Etkinliğinin Amacı,
Uygulanacak Eğitim Programın Tanıtılması,
Katılımcıların Tanışması, Proje
Katılımcılarının VİZYON 2023 ve UBTYS
Öncelik Alanları Doğrultusunda Proje
Konularının Gözden Geçirilmesi ve
Belirlenmesi
Prof. Dr. M. Cengiz KAYACAN
Eğitmen 2: Prof. Dr. Kubilay ASLANTAŞ
Eğitmen 3: Prof. Dr. Akgün ALSARAN
11:00-11:15
11:15-12:15
Ulusal ve Uluslararası Hibe Programlarının
(Akademik Araştırma ve Sanayi İşbirliğine
Yönelik) Tanıtımı, Program Kapsamı ve
Proje Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi
Gereken Hususlar (Proje İade Nedenleri)
Genel Başvuru Süreci, Proje Öneri
Formlarının Tanıtımı,
Projelerdeki Terminoloji ve Ek Belgeler (Etik
Kurul, Yasal/Özel İzin, Feragat Formu, Fikri
Mülkiyet Hakları, Destek Yazıları ve
Örneklerle Tanıtılması)
Eğitmen 5: Doç. Dr. Oğuz ÇOLAK
Uygulama
Etkinlik Koordinatörü/Eğitmen 1:
Prof. Dr. M. Cengiz KAYACAN
B Grubu
Eğitmen 2:
Eğitmen 3:
Prof. Dr. Kubilay
ASLANTAŞ
Prof. Dr. Akgün
ALSARAN
Teorik
Teorik/Uygulama
Teorik
Kahve – Çay Arası
Panel Değerlendirme Sistemi
Akademik Araştırma Projeleri İçin: Özgün
Değer, Yöntem, Proje Yönetimi, Ekip ve
Araştırma Olanakları, Yaygın Etki, Ulusal
Kazanım, Bütçenin Uygunluğu, konunun
panelistler tarafından anlatılması ve
değerlendirilmesi, verilen puanlar ve şekli
Üniversite- Sanayi İşbirliği Projeleri İçin:
Endüstriyel Ar-Ge İçeriği ve Teknolojik Yönü,
Ekonomik Yarara ve Ulusal Kazanıma
Dönüşebilirliği, Pazar Araştırması, Proje Ekibi
ve Sanayi Kuruluşunun Yeterliliği, İş Planı,
Bütçenin Uygunluğu
16:00-17:00
+
Eğitmen 4: Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ
Öğle Yemeği
A Grubu
14:30-15:00
15:00-16:00
Teorik
Kahve – Çay Arası
12:15-13:30
13:30-14:30
Teorik/Uygulama
Proje başvurularında yer alan konu, kapsam,
yöntem-metot kısımları hakkında bilgi
Katılımcılarının proje fikirlerini bu başlıklarla
( konu, kapsam, yöntem-metot) hazırlaması,
17:00-18:00 Eğitmenlerin koordinasyonunda tartışmaya
açması
Revizyon no: 1
Eğitmen 2:
Prof. Dr. Kubilay
ASLANTAŞ
Eğitmen 3:
Prof. Dr. Akgün
ALSARAN
Teorik
Eğitmen 4:
Doç. Dr. Oğuzhan
YILMAZ
Eğitmen 5:
Doç. Dr. Oğuz
ÇOLAK
Eğitmen 4:
Eğitmen 5:
Doç. Dr. Oğuzhan
YILMAZ
Doç. Dr. Oğuz
ÇOLAK
Eğitmen 2:
Prof. Dr. Kubilay
ASLANTAŞ
Eğitmen 3:
Prof. Dr. Akgün
ALSARAN
Teorik
Uygulama
Eğitmen 4:
Doç. Dr. Oğuzhan
YILMAZ
Eğitmen 5:
Doç. Dr. Oğuz
ÇOLAK
Revizyon tarihi: 24.04. 2014
2. GÜN
08:30-10:00
Dersin / Etkinliğin Konusu
Projenin İş Planı, İş Takvimi, B Planı
oluşturulması hakkında bilgi
10:00-10:15
10:15-12:15
Proje başvurularında yer alan
ekip/ekipman ve yapılabilirlik kısımları
hakkında bilgi
Akademik Araştırma Projeleri İçin:
Başarı Ölçütleri, Risk Yönetimi,
Bilimsel/Akademik/Ekonomik/Ticari/Sosyal
Kazanımlar ve Proje Çıktılarının Yayılımı
kısımları hakkında bilgi
Revizyon no: 1
Eğitmen 4:
Eğitmen 5:
Doç. Dr. Oğuzhan
YILMAZ
Doç. Dr. Oğuz
ÇOLAK
Eğitmen 4:
Eğitmen 5:
Doç. Dr. Oğuzhan
YILMAZ
Doç. Dr. Oğuz
ÇOLAK
Teorik
Teorik
Öğle Yemeği
Eğitmen 2:
Prof. Dr. Kubilay
ASLANTAŞ
Teorik
Üniversite- Sanayi İşbirliği Projeleri İçin:
Endüstriyel Ar-Ge İçeriği ve Teknolojik
Yönü, Ekonomik Yarara ve Ulusal
Kazanıma Dönüşebilirliği, Pazar
Araştırması, Sanayi Kuruluşunun Yeterliliği
kısımları hakkında bilgi
15:00-15:30
15:30-17:30
Teorik/Uygulama
Kahve – Çay Arası
12:15-13:30
13:30-15:00
Öğretim Üyesi/Eğitmen
Eğitmen 3:
Prof. Dr. Akgün
ALSARAN
Kahve – Çay Arası
Katılımcılarının proje fikirlerini bu
başlıklarla hazırlaması,
Eğitmenlerin koordinasyonunda
tartışmaya açması
Eğitmen 2:
Prof. Dr. Kubilay
ASLANTAŞ
Eğitmen 3:
Prof. Dr. Akgün
ALSARAN
Eğitmen 4:
Eğitmen 5:
Doç. Dr. Oğuzhan
YILMAZ
Doç. Dr. Oğuz
ÇOLAK
Uygulama
Revizyon tarihi: 24.04. 2014
3.GÜN
09. 00-10.30
Dersin / Etkinliğin Konusu
Öğretim Üyesi/Eğitmen
Proje bütçelerinin oluşturulması
Katılımcıların proje bütçesi oluşturmaları
ve alınacak ekipman/sarf vb. malzemelere
yönelik gerekçelerin oluşturulması
hakkında bilgi
10:30-11:00
11:00-12:30
Eğitmen 2:
Eğitmen 3:
Prof. Dr. Kubilay
ASLANTAŞ
Prof. Dr. Akgün
ALSARAN
Teorik
Kahve – Çay Arası
Proje başvurularında yer alan özgün
değer, yaygın etki, katma değer, literatür
taraması kısımları hakkında bilgi
12:00-13:30
13:30-15:00
Eğitmen 2:
Eğitmen 3:
Prof. Dr. Kubilay
ASLANTAŞ
Prof. Dr. Akgün
ALSARAN
Teorik
Öğle Yemeği
Eğitmen 3:
Eğitmen 2:
Proje önerilerinin her yönden
eksikliklerinin giderilmesi ve önerilerin
nihai form hale getirilmesi, katılımcının
projede gördüğü veya sormak istediği
konuda eksikliklerin giderilmesi
15:00-15:30
15:30-16:30
Teorik/Uygulama
Prof. Dr. Akgün
ALSARAN
Prof. Dr. Kubilay
ASLANTAŞ
Eğitmen 1:
Eğitmen 4:
Doç. Dr. Oğuzhan
YILMAZ
Uygulama
Prof. Dr. M. Cengiz
KAYACAN
Kahve – Çay Arası
Proje Yönetimi ve Projelerde İletişim
(Ekip Çalışması, Liderlik, Motivasyon vb.)
Etkinlik Koordinatörü/Eğitmen 1:
Prof. Dr. M. Cengiz KAYACAN
Teorik
Eğitmen 3:
Prof. Dr. Akgün
ALSARAN
Eğitmen 2:
16:30-17:30
Araştırma Projesi Online Başvuru Süreci,
(Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) ve Proje
Yönetim Sistemi (PYS), PRODIS ve BİLTEK
Ar-Ge web portalı tanıtımı, örnek
uygulama
Proje önerilerinin olgunlaştırılması
17:30-18:30
Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Kubilay
ASLANTAŞ
Uygulama
Eğitmen 4:
Eğitmen 1:
Doç. Dr. Oğuzhan
YILMAZ
Prof. Dr. M. Cengiz
KAYACAN
Etkinlik Koordinatörü/Eğitmen 1:
Prof. Dr. M. Cengiz KAYACAN
Eğitmen 2: Prof. Dr. Kubilay ASLANTAŞ
Eğitmen 3: Prof. Dr. Akgün ALSARAN
Eğitmen 4: Doç. Dr. Oğuzhan YILMAZ
Uygulama
Eğitmen 5: Doç. Dr. Oğuz ÇOLAK
18:30-19:00
Revizyon no: 1
Kapanış Töreni-Sertifika Dağıtımı
Revizyon tarihi: 24.04. 2014
Download

Eğitim Proğramı | PDF - Süleyman Demirel Üniversitesi