TÜBİTAK
ITEA 3
Açılış Etkinliği
Ezgi BENER
TÜBİTAK
EUREKA Ulusal Koordinasyon Ofisi
29 Mayıs 2014, İstanbul
EUREKA Nedir?
TÜBİTAK
Uluslararası
İşbirliği
Ulusal
Destekler
Ar-Ge
EUREKA;
pazar odaklı,
kısa sürede ticarileşebilecek
ürün ve süreçlerin geliştirilmesine
yönelik projelerin desteklendiği
uluslararası Ar-Ge destek
programıdır.
Programda uluslararası işbirlikleri
oluşturulurken, projeler ulusal
Kaynaklarla (TEYDEB 1509)
desteklenmektedir.
2
EUREKA Programı
TÜBİTAK
1985’ten bu yana:
- 4000’den fazla Ar-Ge projesi
Her yıl:
- 300 civarında Ar-Ge projesi
- 29 Milyar Avro’nun üzerinde
Ar-Ge hacmi
- 1 Milyar Avro’nun
üzerinde Ar-Ge hacmi
3
Temel Özellikler
TÜBİTAK
• Uluslararası işbirliği ile oluşturulmalı
• Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı
• Ortaklar arasındaki iş bölümü dengeli olmalı
• Her ülkenin ulusal kuralı farklı olduğu için ilgili ülkelerin
ulusal kurallarına uygun olmalı
4
EUREKA Üyesi Ülkeler
TÜBİTAK
Almanya
Arnavutluk (NIP)*
Avusturya
Belçika
Bosna Hersek (NIP)*
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Fransa
Finlandiya
Hırvatistan
Hollanda
G. Kıbrıs Rum Yönetimi
G. Kore (Asosye Ülke)
İngiltere
İrlanda
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
Kanada (Asosye Ülke)
Karadağ
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Makedonya
Malta
Monako
Norveç
* NIP ya da Asosye Ülke :Tam üye değil, üyelik sürecinde. Tam üye ülkelerle birlikte projelere katılabilir
.
Polonya
Portekiz
Romanya
Rusya
San Marino
Slovakya
Slovenya
Sırbistan
Türkiye
Ukrayna
Yunanistan
Avrupa Birliği
5
Ne Tür Projeler Desteklenir?
TÜBİTAK
Maliyet düşürücü ve standart
yükseltici yeni tekniklerin
geliştirilmesi
Yeni ürün geliştirilmesi
ÜRÜN YENİLİĞİ
ÜRÜN YENİLİĞİ
Destek
kapsamı
Ürün kalitesi veya standardının
yükseltilmesi
SÜREÇ YENİLİĞİ
SÜREÇ YENİLİĞİ
Yeni üretim teknolojilerinin
geliştirilmesi
6
EUREKA’nın Avantajları
TÜBİTAK
Ar-Ge projeleri için en yüksek oranda hibe desteği,
Pazara yakın Ar-Ge,
%60, %75
kısa sürede ticarileşecek projeler
Ulusal kurallarla uluslararası boyutta Ar-Ge yapma,
Yeni teknolojilere kolay ve hızlı erişim
Alanında lider firmalarla çalışma
Yeni pazarlara açılma
7
know-how transferi
küme projeleri
ticarileşecek ürün veya süreçler
EUREKA’nın Bileşenleri
TÜBİTAK
• Standart Başvuru/İkili İşbirlikleri: teknoloji alanı kısıtı
olmaksızın, EUREKA üyesi en az iki ülkenin bir araya gelerek
başlattıkları pazar odaklı uluslararası ar-ge projeleridir
• Kümeler: Gözde teknoloji alanlarındaki firmaların bir araya
gelerek oluşturdukları yapılanmalar küme (cluster) olarak
adlandırılmaktadır.
• Şemsiyeler : EUREKA programlarında aktif rol alan EUREKA
üyesi ülke temsilcileri ve kümenin hedeflediği sektörü temsil
eden firmalar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla
kurulmuş sektörel yapılanmalardır
• Eurostars: Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin
projelerinin etkin ve hızlı bir şekilde desteklenmesini sağlayan
bir programdır.
8
EUREKA Programı - Genel Çerçeve
TÜBİTAK
EUREKA Fırsatları
KÜMELER
BAŞVURU ZAMANI
WEB ADRESİ
STANDART
Tüm alanlar
Her zaman
www.eurekanetwork.org
EUROSTARS
Tüm alanlar
2/Yıl
www.eurostars-eureka.eu
Yazılım çözümleri, servis yazılımları,
gömülü yazılımlar, e-sağlık
1/Yıl
www.itea2.org
2/Yıl
www.celticplus.eu
1/Yıl
www.catrene.org
ITEA 2
ŞEMSİYELER
TEKNOLOJİ ALANLARI
CATRENE
İletişim teknolojileri, mobil iletişim,
İnternet altyapıları
Mikro ve nano elektronik
EURIPIDES
Bütünleşik akıllı sistemler
2/Yıl
www.euripides-eureka.eu
ACQUEAU
EUROGIA+
Su teknolojileri
Yenilenebilir enerji
2/Yıl
2/Yıl
www.acqueau.eu
Manufuture Industry
Üretim sitemleri ve teknolojileri
1/Yıl
www.manufuture-industry.org
PRO-FACTORY
Üretim teknolojileri, esnek üretim
sistemleri, çevre dostu ürünler ve
üretim teknolojileri
Her zaman
www.profactory.eu
EUROAGRI
FOODCHAIN
Tarım ve gıda teknolojileri
Her zaman
www.euroagrifoodchain.eu
EUREKA TOURISM
Turizm sektöründeki teknolojik
yenilikler
Her zaman
www.eurekatourism.eu
EUREKABUILD 2
Yapı sektörüne yönelik ürün, hizmet
ve uygulamalı teknolojiler
Her zaman
http://www.eurekabuild2.eu
CELTIC+
www.eurogia.com
9
EUREKA Kümeleri
TÜBİTAK
Bilgi ve İletişim
Teknolojileri
Telekomünikasyon
Enerji
Su
İmalat
Türk firmaları için hedefimiz…
TÜBİTAK
12
EUREKA Programı - Genel Çerçeve
TÜBİTAK
EUREKA Fırsatları
KÜMELER
BAŞVURU ZAMANI
WEB ADRESİ
STANDART
Tüm alanlar
Her zaman
www.eurekanetwork.org
EUROSTARS
Tüm alanlar
2/Yıl
www.eurostars-eureka.eu
Yazılım çözümleri, servis yazılımları,
gömülü yazılımlar, e-sağlık
1/Yıl
www.itea2.org
2/Yıl
www.celticplus.eu
1/Yıl
www.catrene.org
ITEA 2
ŞEMSİYELER
TEKNOLOJİ ALANLARI
CATRENE
İletişim teknolojileri, mobil iletişim,
İnternet altyapıları
Mikro ve nano elektronik
EURIPIDES
Bütünleşik akıllı sistemler
2/Yıl
www.euripides-eureka.eu
ACQUEAU
EUROGIA+
Su teknolojileri
Yenilenebilir enerji
2/Yıl
2/Yıl
www.acqueau.eu
Manufuture Industry
Üretim sitemleri ve teknolojileri
1/Yıl
www.manufuture-industry.org
PRO-FACTORY
Üretim teknolojileri, esnek üretim
sistemleri, çevre dostu ürünler ve
üretim teknolojileri
Her zaman
www.profactory.eu
EUROAGRI
FOODCHAIN
Tarım ve gıda teknolojileri
Her zaman
www.euroagrifoodchain.eu
EUREKA TOURISM
Turizm sektöründeki teknolojik
yenilikler
Her zaman
www.eurekatourism.eu
EUREKABUILD 2
Yapı sektörüne yönelik ürün, hizmet
ve uygulamalı teknolojiler
Her zaman
http://www.eurekabuild2.eu
CELTIC+
www.eurogia.com
13
EUREKA Kümeleri
TÜBİTAK
 Sektöründe lider firmalar etrafında
oluşmuş yapılardır.
 Her küme belirli bir teknolojik alanda
faaliyet gösterir.
 Uzun vadeli stratejik birlikteliklerdir.
 Çağrı sistemi mevcut olup, genelde
yılda bir kez çağrı açılır.
 Uluslararası değerlendirmenin
ardından projeler ulusal kaynaklardan
fonlanır.
14
EUREKA Kümeleri
TÜBİTAK
Bilgi ve İletişim
Teknolojileri
Telekomünikasyon
Enerji
Su
İmalat
EUREKA Kümeleri
TÜBİTAK
Küme Projelerinde Yer Almanın Avantajları
TÜBİTAK
 Avrupa’nın lider firmalarıyla birlikte çalışmak
 Geleceğin teknolojilerine şimdiden şekil veren ekipte
yer almak
 Uzun vadedeki, stratejik projelerin içerisinde
bulunarak, rekabet öncesi ortak araştırmalara
katılmak, ilgili alanlardaki standartlardan ve teknik
düzenlemelerden önceden haberdar olmak
17
Kümenin Amacı
TÜBİTAK
INFORMATION TECHNOLOGY FOR EUROPEAN ADVANCEMENT
Yazılım Yoğun Sistem ve Servisler
• Avrupa’daki bir çok rekabetçi sektörün temeltaşı
• inovasyonun önemli bir tetikleyicisidir
AMAÇ:
- Yazılım yoğun Sistem ve Servisler alanında Avrupa’nın lider
olmasını sağlamak
- Büyük sanayi kuruluşları, KOBİ'ler, üniversiteler, araştırma enstitüleri
ve kullanıcı kuruluşların bir arada projeler gerçekleştirliliği bir işbirliği
platformu oluşturmak
- ITEA kümesini destekleyen ülkeler tarafından ayrılan mevcut ulusal
fonların en iyi şekilde kullanılarak, mali yardım sağlanmasını
desteklemektedir
18
ITEA 3 Kümesi Yönetim Kurulu
TÜBİTAK
19
Türkiye’nin ITEA Performansı
TÜBİTAK
ITEA 2 8. çağrı
Proje Sayısı - Ülkeler
TÜBİTAK
ITEA 2 8. çağrı
Adam Yıl - Ülkeler
TÜBİTAK
EUREKA’nın Ulusal Yönetimi
TÜBİTAK
Uluslararası Koordinasyon
|
EUREKA
Ulusal Koordinasyon Ofisi
Ulusal Fonlama
|
Teknoloji & Yenilik Fonlama
Programları Başkanlığı
(TEYDEB)
1509
Endüstriyel
Araştırma
Fonlaması
Ar&Ge
Akademik
Araştırma
Fonlama
Fonlama
Bilim Bursu
ve Hibeler
EUREKA UKO Görevleri
TÜBİTAK
Bilgilendirme faaliyetleri
Eğitim ve çalıştay organizasyonları
Saha ziyaretleri
Firma eşleştirme çalışmaları
Proje hazırlama sürecinde danışmanlık
EUREKA kümelerinde ülkemizin temsili
Yürüyen projelerin takibi ve koordinasyonu
Ülkeler arası işbirliklerinin geliştirilmesi
24
www.eureka.org.tr
TÜBİTAK
25
www.itea3.org
TÜBİTAK
26
ITEA PO Days
TÜBİTAK
27
Küme Projelerine Başvuru Süreci
TÜBİTAK
1.Adım
2.Adım
3.Adım
4.Adım
5.Adım
28
• Proje özetinin ilgili küme yönetimine sunulması
• Proje özetini küme teknik komitesinin değerlendirmesi
• Sonucu olumlu ise tam proje teklifinin ilgili küme yönetimine sunulması
• Projenin ITEA 3 etiketi alması
• Projenin, TÜBİTAK tarafından ulusal değerlendirmeye tabi tutulması
TÜBİTAK
1509
Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı
TÜBİTAK
1509 Programı
Uluslararası İşbirliği,
Firmalara Neler Vadediyor?
Alanında lider
kuruluşlarla ortak
araştırma ve teknoloji
geliştirme olanağı
Yeni pazarlara açılma olanağı
İleri teknolojiye erişim ile
daha yenilikçi ürün/süreç
geliştirme kabiliyeti
30
1509 Programı
TÜBİTAK
Uluslararası Ortaklı Proje
Desteği İçin Adres:
Uluslararası proje çağrılarına Türkiye’de yerleşik firmaların sunduğu projeler,
TEYDEB tarafından 1509-TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri
Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir.
31
32
1509 Programı
TÜBİTAK
Uluslararası Ortaklı Proje
Desteği İçin Adres:
EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET kapsamında oluşturulan uluslararası
ortaklı projelerde her bir ortağın Ar-Ge faaliyetleri kendi ülkesindeki destek
sağlayan kuruluşun iç işleyişine göre desteklenir ve izlenir.
32
1509 Programı
TÜBİTAK
Uluslararası Programlar
33
1509 Programı
TÜBİTAK
Uluslararası Programlar/EUREKA
Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek
ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin
desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır.
Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal
kaynaklarla desteklenmektedir.
Ortak Proje
www.eureka.org.tr
www.eurekanetwork.org
34
1509 Programı
TÜBİTAK
Başvuru Koşulları
Projede en az bir yabancı ortak ile çalışıyor olmak
Her bir ortağın, kendi ülkesindeki fon sağlayıcısına başvurmuş olması
(Her firma kendi ulusal fon sağlayıcısınca desteklenir.)
36
1509 Programı
TÜBİTAK
Başvuru Koşulları
Tüm ortak firmaların, eş zamanlı, uluslararası
programlardan birine (EUREKA, EUROSTARS, ERANET) başvurmuş olması
37
1509 Programı
TÜBİTAK
Programın Destek Kapsamı
Proje Bütçesi
Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.
Destek Miktarı
Büyük firmalarda proje giderlerinin % 60’ı
KOBİ’lerde proje giderlerinin % 75’i hibe olarak desteklenmektedir.
Destek Süresi
Proje süresinde kısıtlama yoktur.
!İlgili uluslararası programın çağrısında kısıtlanabilir.
38
TÜBİTAK
1509 Programı
Başvuru ve Değerlendirme
Yaban
cı
Ortak
Yabancı
Fon
Sağlayıcı
Proje
Önerisi
Proje
Önerisi
(AGY
103)
PRODİS üzerinden
Uzman Hakem
Firma
Destek Kararı
Değerlendirm
e Raporu
Teknoloji Yürütme
Grubu Komitesi 39
1509 Programı
TÜBİTAK
Sunduğu Kazanımlar
Yeni teknolojilere kolay ve hızlı erişimin sağlanması
Know-how transferinin gerçekleşmesi
Uluslararası alanda lider firmalarla çalışma olanağının sağlanması
Yeni pazarlara açılma yollarının oluşturulması
40
TÜBİTAK
1509 Programı
Nasıl Başvurulur?
Başvurular, PRODİS üzerinden yapılır.
Dikkat
Uluslararası proje teklifinizi çağrı metninde
belirtilen son tarihten (deadline) önce hazırlayınız.
41
1509 Programı
TÜBİTAK
Öneriler
Uluslararası program ve 1509 program
başvurularını paralel yapınız.
EUREKA Küme (Cluster) organizasyonları içinde
olmaya çalışınız.
Teknolojik yeteneğinize uygun ERA-NET Proje
çağrılarını izleyerek başvuru yapmaya çalışınız.
Proje ortağı bulmaya yönelik uluslararası proje
pazarı vb. etkinliklere katılım sağlayınız.
Avrupa Birliği programları (EUROSTARS gibi) proje
değerlendiriciliğine başvuru yapınız.
42
1509 Programı
TÜBİTAK
TÜBİTAK’ın Kılavuzluğu
Yurt dışındaki firmalardan hangisi
veya hangileri ile ortak olabilirim?
Hangi Uluslararası programa
başvurmalıyım?
Çağrılı uluslararası programların
çağrılarını nasıl takip edebilirim?
(Not: Bu konularda TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) ve
TEYDEB ERA-NET proje sorumluları yardımcı olmaktadır.)
43
Ayrıntılı Bilgi;
www.tubitak.gov.tr/1509
[email protected]
TÜBİTAK
Ekibimiz…
TÜBİTAK
TEŞEKKÜRLER
Soru ve görüşlerinizi için;
Tel: 0312 468 5300
Ezgi BENER
Göksel ÇABUK
Melike SEVİMLİ
(dahili: 2580)
(dahili: 1452)
(dahili: 1976)
www.eureka.org.tr
[email protected]
45
Download

EUREKA