TÜBİTAK
Prof.Dr. Osman BABAARSLAN
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
24 Şubat 2014, Adana
Sunum İçeriği
TÜBİTAK
2
TÜBİTAK- Temel Görevleri
TÜBİTAK
Bilim ve Teknoloji politikalarının belirlenmesine katkıda
bulunmak
• Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Sekretaryası
Araştırma Yapmak
• Enstitüler (MAM, BİLGEM, SAGE, UME,....)
Destek Sağlamak
• Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
• Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)
• Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)
3
Ar-Ge ve Yenilik Çalışmaları Neden Önemli?
TÜBİTAK
Bilim, teknoloji ve yenilik, günümüzde
ekonomik, sosyal ve çevresel sorunların
çözümü ve sürdürülebilir gelişimi için
anahtar niteliğindedir.
Beton, çimento, demir-çelik ve aluminyum
gibi ham maddelerin birim kilogram fiyatları
maksimum sent’ler mertebelerinde iken,
bilgi ile birlikte bu maddelerin Otomobil,
Uçak, Helikopter, Uydu ve MikroChiplerde
kullanılması ile kilogram fiyatları milyon
dolar mertebelerine çıkabilmektedir.
4
TÜBİTAK
HİBE DESTEK İLE
NELER BAŞARILDI?
5
Onlar Başardı!
Hitit Bilgisayar Hizmetleri Ltd. Şti.
TÜBİTAK
6
Onlar Başardı!
Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic . A.Ş.
TÜBİTAK
7
Onlar Başardı!
San. ve Tic. Ltd. Şti.
FiberLAST Fiber Lazer Sistemleri ve Teknolojileri
TÜBİTAK
8
Onlar Başardı!
Mikro-Tasarım Ltd. Şti.
TÜBİTAK
640x512 CTIA ROIC
9
Onlar Başardı!
FNSS Savunma Sistemleri A.Ş.
TÜBİTAK
10
Onlar Başardı! HİDROMEK HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC.A.Ş.
TÜBİTAK
11
Onlar Başardı!
TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay San.A.Ş.
TÜBİTAK
12
TÜBİTAK
1995- 2013 Yılları Arasında Ne Yapıldı?
TÜBİTAK
21.127 Proje Başvurusu
*
Desteklenen 11.749 Proje
3,74 Milyar TL Destek
**
6,99 Milyar TL Ar-Ge Hacmi
**
*Ön başvurular dahildir.
**2013 yılı sabit fiyatlarıyla
14
1995-2013 Yılları Arası Adana
TÜBİTAK
Hibe
Destekte
263 Proje
Başvurusu
1.
Sırada
26,6
Milyon TL
Akdeniz
Bölgesi’nde
Adana
Hibe Destek
Hibe
Destekte
Türkiye’de
10.
Sırada
Desteklenen
136
Proje
Desteklenen
69
Firma
15
Adana İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
16
Adana İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
17
Adana İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
18
Adana İlinden Desteklenen Firmalar Hangileri?
TÜBİTAK
19
Proje Başvurularında KOBİ’lerin Payı
TÜBİTAK
20
Proje Başvurularının Sektörlere Göre Dağılımı
(1995-2013 Birikimli)
Başvuru sayısına göre ilk üç sektör;
•Makine ve İmalat %29
•Bilişim %17
•Elektrik-Elektronik %14
TÜBİTAK
21
Proje Başvurularının İllere Göre Dağılımı
(İlk 20 İl/1995-2013 Birikimli)
TÜBİTAK
22
Desteklenen Projelerin Firma Ölçeğine Göre Dağılımı
TÜBİTAK
2004-2013 yılları arasında;
KOBİ desteklenen proje sayısı 6,1 katına
Büyük ölçekli firmaların desteklenen proje sayısı 3,7 katına
23
Desteklenen Projelerde KOBİ’lerin Payı
TÜBİTAK
2007-2013 arasında
6,6 kat artış
2002-2007’ye göre 2,9 kat artış
1995-2001’e göre
24
Desteklenen Projelerin Dağılımı
TÜBİTAK
2005
2000
2013
Yıl Sonu İtibarıyla Projesi Desteklenmeyen iller
Yıl Sonu İtibarıyla Projesi Desteklenen iller
25
Firmalara Verilen Hibe Destek Tutarı
TÜBİTAK
2004-2013 arasında;
Hibe destek tutarı 3,4 katına çıkmıştır.
26
Hibe Destek Tutarının Firma Ölçeğine Göre Dağılımı*
TÜBİTAK
%55
%48
*2013 yılı sabit fiyatlarıyla
%55 %59
%58
2004-2013 arasında;
KOBİ’lere ödenen hibe destek tutarı 4,9 katına
Büyük ölçekli firmalara ödenen hibe destek tutarı 2,3 katına çıkmıştır.
27
Hibe Destek Tutarında KOBİ’lerin Payı*
TÜBİTAK
KOBİ’lerin
2013’deki
payı %61
*2013 yılı sabit fiyatlarıyla
28
TÜBİTAK TEYDEB Yapılanması
TÜBİTAK
Teknoloji
Grupları
Makine İmalat Teknolojileri
Grubu (MAKİTEG)
Malzeme, Metalurji ve
Kimya Teknolojileri Grubu
(METATEG
Destek
Grupları
Teknoloji Transfer
Mekanizmaları
Destekleme Grubu
Eğitim, Tanıtım ve Program
Değerlendirmeler
Müdürlüğü (ETAP)
(TEMEG)
Elektrik, Elektronik
Teknolojileri Grubu
(ELOTEG)
Stratejik Programlar
Müdürlüğü (STAP)
Bilişim Teknolojileri Grubu
(BİLTEG)
Biyoteknoloji, Tarım, Çevre
ve Gıda Teknolojileri Grubu
(BİYOTEG)
Ulaştırma, Savunma, Enerji
ve Tekstil Teknolojileri Grubu
(USETEG)
Girişim Sermayesi
Destekleme Grubu
Mali Denetleme ve
Sözleşmeler Müdürlüğü
(MADES)
29
TÜBİTAK
TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları Hedefi
TÜBİTAK
Bilimsel
Bilgi
Teknolojik
Bilgi
Ürün, Süreç, Yöntem veya
Sistem
31
Ürün Yeniliği
TÜBİTAK
Dünya İçin
Yeni Bir Ürün
Geliştirilmesi
Ülke İçin Yeni
Bir Ürün
Geliştirilmesi
Firma İçin Yeni
Bir Ürün
Platformu
Firmada
Mevcut Bir
Ürünün Yeni
Modellerinin
Geliştirilmesi
Firma İçin Yeni
Bir Ürün
Geliştirilmesi
32
Proje Değerlendirme Süreci
TÜBİTAK
Değerlendirme: Hakem raporları
dikkate alınarak, proje önerisinin destek
kararı, TEYDEB Grup Yürütme Komitesi
tarafından alınır. Projelerin
değerlendirilmesi 3 boyutta yer alan
kriterlere göre gerçekleştirilir.
1.Projenin endüstriyel
Ar-Ge içeriği,
teknoloji düzeyi ve
yenilikçi yönü,
3.Proje
çıktılarının
ekonomik yarara
ve ulusal
kazanıma
dönüşebilirliği.
2.Proje planı ve
kuruluşun
altyapısının
uygunluğu,
33
Başvurular, online 7/24 olarak, 365 gün
TÜBİTAK
https://eteydeb.tubitak.gov.tr
https://eteydeb.tubitak.gov.tr
• Proje
• başvuru
• değerlendirme
• karar
• izleme
• hibe ödeme
süreçleri PRODİS üzerinden yürütülmektedir.
34
1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
TÜBİTAK
Amacı
Özel sektör kuruluşlarının, Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek, Ar-Ge
yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.
Destek Miktarı
Temel destek oranı % 40 olacak şekilde, proje giderlerinin en fazla %60’ı hibe
olarak desteklenmektedir. Başarıyla tamamlanan proje sahibi firma KOBİ ise,
proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü
Destek Süresi
Proje bazında en çok 36 ay
Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri
35
1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
TÜBİTAK
Amacı
KOBİ’lerin ikisi ortaklı olmak kaydıyla ilk 5 projesine(3+2) avantajlı bir
şekilde destek sağlayarak Ar-Ge projesi yapmaya teşvik etmek.
Destek Miktarı
Proje bütçesi üst sınırı 500.000 TL,
Proje giderlerinin %75’i
Proje Hazırlama ve Hazırlatma Giderleri
Yeminli Mali Müşavir Giderleri
Başarıyla tamamlanan projelerde proje fikir sahibi araştırmacıya 7.500 TL teşvik ödülü
Destek Süresi
Proje bazında en çok 18 ay
Daha sonra…
1501 ve diğer destek programları ile devam edilebilir…
36
1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programı
TÜBİTAK
Amacı
Ülkemiz firmalarının EUREKA, EUROSTARS ve ERA-NET gibi işbirliği
ağlarındaki Ar-Ge projelerine katılımını sağlamak.
Destek Miktarı
Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.
Büyük firmalarda proje giderlerinin %60’ı
KOBİ’lerde proje giderlerinin %75’i hibe olarak desteklenmektedir.
Destek Süresi
Proje süresinde kısıtlama yoktur.
Kimler Başvurabilir?
Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın ülkemizde yerleşik tüm sermaye
şirketleri
37
1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
TÜBİTAK
Amacı
Üniversite/kamu araştırma enstitülerindeki bilgi birikiminin, KOBİ ve büyük
her ölçekteki kuruluş tarafından ürüne/sürece dönüştürülerek
ticarileştirilmesini sağlamak.
Destek Miktarı
Proje bütçe üst sınırı 1.000.000 TL*, %75’i TÜBİTAK, %25’i KOBİ,
%60’ı TÜBİTAK, % 40’ı Büyük,
• Proje Bütçesine ek olarak; Proje Teşvik İkramiyesi 180.000 TL*
• Proje Kurum Hissesi 50.000 TL TÜBİTAK tarafından karşılanacak*
• 3 ay süreli TÜBİTAK tarafından karşılanacak 10.000 TL’lik fizibilite
desteği
Destek Süresi
Proje bazında en çok 24 ay
Kimler Başvurabilir?
Proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden KOBİ’ler ve büyük
ölçekli firmalar ile üniversite ya da kamu araştırma kurumları (yürütücü
38
kuruluş) ortak olarak başvurabilmektedir.
1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
TÜBİTAK
Müşteri Kuruluş
(KOBİ veya Büyük
Ölçekli)
Teknoloji Transferi
Büyük Ölçekli Firma ise,Proje bütçesinin % 40’ı
Proje Önerisi
Müşteri Talebi
KOBİ ise, Proje bütçesinin % 25’i
Proje Başvurusu
KOBİ ise; Proje bütçesinin % 75’i,
Büyük Ölçekli Firma ise,
Proje bütçesinin %60’ı
Yürütücü Kuruluş
Üniversite/Kamu Araştırma
Kurumu
Proje Teşvik İkramiyesi
Proje Kurum Hissesi
39
1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
TÜBİTAK
Amacı
Üniversiteler, sanayi/ticaret odası veya ihracatçı birliklerin proje fikirlerini
hayata geçirmek için düzenleyecekleri ortaklık arayışlarına yönelik
etkinliklere finansal destek sağlamak.
Destek miktarı
2013 yılı için;
Ulusal düzeyde 25.000 TL,
Uluslararası katılımlı olması durumunda 30.000 TL
Kimler Başvurabilir?
En az bir üniversite ile;
Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi odası, İhracatçı Birliğinden
herhangi biri veya daha fazlasının katılımcı olmasıyla bu kuruluşlardan
herhangi biri
40
1511Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve
Yenilik Projeleri Destekleme Programı
PROJE
BAŞVURUSU
ÇPDK ÖN
İNCELEMESİ
ÇAĞRI
Hakem
Değerlendirmesi
ÇPDK
Değerlendirmesi
TÜBİTAK
Teknoloji
Grup
Yürütme
Komitesi
KARAR
DEĞERLENDİRME
Avantajlar nelerdir?
Sabit destek oranı:
• KOBİ (%75)
• Büyük Ölçekli (%60)
Proje genel gider desteği
( %10 ek destek )
Birden fazla ön ödeme
(transfer ödemesi)
Komite kararı ile Yurtdışı
Danışmanlık ve Hizmet
Alımı giderinin %20
sınırını aşabilmesi
Personel maaşları için
daha yüksek limitler
41
1512 Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
TÜBİTAK
Girişimcilik eğitimi
ve iş rehberi desteği
Aşama 1
İş fikrinin projeye
dönüştürülmesi
Değerlendirme
İş
rehberi
desteği
Aşama 2
Şirketleşme ve teknolojik
doğrulama
Teknogirişim Sermayesi Desteği
(100.000 TL; hibe)
Değerlendirme
BSTB
Teknogirişim
programını
başarıyla
tamamlayan
firmalar
Aşama 3
TÜBİTAK 1507 Destek Programı
(550.000 TL; % 75 hibe)
Aşama 4
Ticarileştirme
Proje pazarları, girişim sermayesi
şirketleri
PAZARA
GİRİŞ
Değerlendirme
42
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
TÜBİTAK
Amacı
Üniversitelerdeki bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek
ticarileştirilmesi, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği
oluşturulması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede
üretilmesine yardımcı olunması amacıyla faaliyet gösteren Teknoloji
Transfer Ofisleri (TTO)’ni desteklemek
Destek Miktarı
İlk 5 yıl Temel destek oranı % 80 olacak şekilde, yıllık 1.000.000 TL,
İkinci 5 yıl için Temel destek oranı % 60 olacak şekilde, yıllık 1.000.000 TL
Destek Süresi
Destekleme süresi proje bazında 5 yıldır. Bu süre en fazla 5 yıl daha uzatılabilir (Toplam 1o yıl).
Kimler Başvurabilir?
Üniversiteler, üniversitelerin ortak olduğu şirketler, teknopark yönetici şirketleri, teknopark yönetici
şirketinin ortak olduğu şirketler bulunmaktadır.
43
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme
Programı
Başvurabilecek Kuruluşlar
Yükseköğretim
kurumu
bünyesindeki
birimler
Teknopark
yönetici
şirketleri
Yükseköğretim
kurumlarının
ortak olduğu
şirketler
Teknopark
yönetici
şirketlerinin
ortak olduğu
şirketler
TÜBİTAK
Destek Oranları
Destek süresi
5 yıl
+ 5 yıl
Destek
Miktarı
Üst limiti yıllık
1.000.000 TL
Üst limiti yıllık
1.000.000 TL
Destek Oranı
%80
%60
TTO Hizmet Modülleri
Farkındalık,
tanıtım,
bilgilendirme ve
eğitim
Destek
programlarına
yönelik lojistik
hizmet
Fikri Sınai
Hakların yönetimi
ve lisanslama
Proje geliştirme
(üniversite sanayi
işbirliği)
Şirketleşme ve
girişimcilik
hizmetleri
44
Destek Kapsamındaki TTO’lar
TÜBİTAK
Boğaziçi
Ege
Gazi
Hacettepe
Koç
ODTÜ
Özyeğin
Sabancı
Selçuk
Yıldız Teknik
Anadolu
Bilkent
Dokuz Eylül
Erciyes
Gaziantep
İstanbul
İstanbul Şehir
İstanbul Teknik
İYTE
Uludağ
45
1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı
TÜBİTAK
Amacı
Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi ürün ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli
bulunan KOBİ ölçeğindeki Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki
finansman ihtiyaçlarının girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması
Destek Miktarı
-Fon büyüklüğünün en fazla %20’si TÜBİTAK tarafından hibe olarak karşılanır. Bu oran Bilim Kurulu kararı ile
artırılabilir.
Fon büyüklüğünün en az %79’u özel yatırımcılar tarafından en az %1’i fon yöneticileri tarafından karşılanır. (Bu
oranlar, TÜBİTAK’ın fona yaptığı hibe destek oranı esas alınarak belirlenir).
Desteklenen Fon Süresi
Yatırım dönemi :5 yıl
Çıkış dönemi: 7 yıl (en fazla 3 defa 1 er yıllık uzatma)
Fon Yatırımcıları Kimlerdir?
TÜBİTAK, özel yatırımcılar ve fon yöneticileri
46
1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite
Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Ar-Ge ve yenilik alanlarında sağlanan kamu desteklerinin daha etkin ve
verimli kullanılmasını sağlayacak mekanizmaların desteklenmesi ile ulusal
yenilik ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
• Eğitim (proje yönetimi vb..)
• Mentörlük
• Kümelenme
• İş birliği ağları
• Proje pazarı
• Yatırım pazarı
Bu alanlarda çağrılar açılacak.
TÜBİTAK
1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite
Artırılmasına Yönelik Destek Programı: 1. Çağrı
1. «Üniversitelerde Girişimcilik Sertifika Programları Oluşturulması ve
Yürütülmesi» Çağrısı açıldı.
2. Çağrının amacı;
– Üniversitelerin, girişimcilik alanında Sertifika Programları başlatmasını
ve yürütmesini teşvik etmek
3.
Başvuru yapabilecek kuruluşlar: Türkiye’de faaliyet gösteren yüksek
öğretim kurumları
Takvim:
1 Ağustos-1 Kasım 2013: Çağrı Başvuruları
25 Aralık 2013: Sonuç duyurulması
1 Şubat 2014: Destek başlangıcı
TÜBİTAK
1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite
Artırılmasına Yönelik Destek Programı: 2. Çağrı
1. «Özel Sektör Firmalarının Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesini Artırmaya Yönelik
Mentörlük Mekanizması Geliştirilmesi ve Uygulanması» Çağrısı açıldı.
2. Çağrının amacı;
– KOBİ ölçeğindeki özel sektör firmalarının Ar-Ge ve yenilik odaklı faaliyet
yapabilme kapasitelerini artırmaya yönelik mentörlük mekanizmasının
geliştirilmesi ve uygulanması
3. Başvuru yapabilecek kuruluşlar: Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri ve
kanunla kurulmuş vakıflar
Takvim:
6 Aralık-7 Şubat 2014: Çağrı Başvuruları
Mart 2014: Sonuçların duyurulması
1 Nisan 2014: Destek başlangıcı
TÜBİTAK
1602 Patent Destek Programı
50
TÜBİTAK
Amaç
Ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası
patent başvuru sayısının artırılması, gerçek
ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya
teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent
sayısının artırılması
1602 Patent Destek Programı
TPE
Araştırma Raporu
Rusya Patent Ofisi
Desteği
İsveç, Avusturya,
Danimarka Patent Ofisleri
Ulusal Patent
Destekleri
İnceleme Raporu
Desteği
TPE Araştırma ücreti
Rusya Araştırma
ücreti
400.-€
TPE
TPE
1. İnceleme ücreti
Rusya Patent Ofisi
Rusya
1. İnceleme ücreti
İsveç, Avusturya,
Danimarka Patent Ofisleri
Patent Başvurusu Vekil Desteği
TÜBİTAK
400.-€
250.-TL
Ulusal Patent Tescil Ödülü
3.000.-TL
Ulusal Patent Tescil Vekil Ödülü
2.000.-TL
51
1602 Patent Destek Programı
TÜBİTAK
 Uluslararası Patent Destekleri
 Başvuru ve Araştırma Raporu Desteği
 İnceleme Raporu Desteği
 Patent Ödülü
Patent Başvuru
Desteği
Uluslararası
Patent Destekleri
İnceleme Raporu
Desteği
Patent Tescil
Ödülü
EPO
4.000.-TL
PCT
JPO, USPTO
USPTO
EPO
JPO
PCT üyesi diğer
ülkelere yapılan
başvuru
USPTO, JPO veya
EPO yapılacak her
bir tescil
2.000.-CHF
4.000.-TL
5.000.-TL
5.000.-TL
10.000.-TL
5.000.-TL
10.000.-TL
52
Firmalara Öneriler
TÜBİTAK
Büyük ölçekteki işletmeler Ar-Ge merkezleri oluşturmalı
Üniversite sanayi işbirliği sürekliliği sağlanmalı
KOBİ’ler Ar-Ge birimi oluşturmalı, nitelikli personel
çalıştırmalı
Gerektiğinde üniversitelerden, deneyimli yetkin kişi ve
kuruluşlardan danışmanlık hizmeti almalı
Özgün ürün geliştirip üretmeli
53
TÜBİTAK
Teşekkürler…
Download

TÜBİTAK - Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi