SAYI 56
MAYIS 2014
OTAM AYLIK BÜLTEN
OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI
U
ludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü ve Makine Mühendisliği
Bölümü tarafından 7.’si düzenlenen OTEKON 2014
Otomotiv Teknolojileri Kongresi ‘ne OTAM olarak üç bildiri
ile katıldık. Konferans süresi boyunca sunuşlarımızda ve
standımızda ilgisini bizden esirgemeyen tüm dostlarımıza
teşekkür ederiz. OTEKON da sunmuş olduğumuz makaleleri,
ilki bu sayıdan başlamak üzere Bültenimizde yer vermeye
çalışacağız.
OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ
TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ
nulu ve TÜBİTAK MAKİTEG Bilimsel Programları Başuzmanı
Sn. Hasan GÖNENÇ, “TEYDEB kapsamında Otomotiv sektörüne yönelik desteklere ilişkin istatistikler ve değerlendirme
ile 1511 Programı kapsamında Otomotive yönelik çağrılar”
konusunda birer sunuş gerçekleştirmişlerdir. Ardından
OTEP – Otomotivde Elektronik ve Gömülü Yazılımlar Çalışma
Grubu Başkanı Prof.Dr. Levent GÜVENÇ, grubun konusunda
hazırlamış olduğu “Stratejik Araştırma Eylem Planı” ile ilgili,
OTEP – Güç Aktarma Sistemleri Çalışma Grubu Başkanı Sn.
Rüştü ERGEN grubun konusunda hazırlamış olduğu
“Stratejik Araştırma Eylem Planı” ile ilgili bir sunuş ve OTEP
– Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalışma Grubu Başkanı Prof.Dr.
Orhan ALANKUŞ grubun konusunda hazırlamış olduğu
“Stratejik Araştırma Eylem Planı” ile ilgili birer sunuş yapmışlar; değerlendirme ve irdeleme bölümlerinde Bakanlıkların temsilcileri, sorumlu oldukları Otomotiv Stratejik Eylem
Planlarında OTEP’in üstlenmiş olduğu ve başarıyla yürütülen
eylemlerin arttırılarak devamı ile Bakanlıklara destek sunulması talep ve dilekleri ifade edilmiştir. Ayrıca tüm katılımcılarla, hazırlanması ve basımı henüz gerçekleştirilmiş olan
“Otomotiv Teknoloji Platformu Stratejik Araştırma Eylem
Planı Raporu” paylaşılmıştır.
Kamu Katılımlı OTEP Genel Kurulu
23/Mayıs/2014 Cuma günü OTEP Genel Kurul
Üyeleri ve davetlilerle düzenlenen Genel Kurul
Toplantısı başarı ile gerçekleşmiştir.
Program çerçevesinde; OTEP Genel Koordinatörü Prof.Dr. Ali G. GÖKTAN OTEP’in çalışmaları, son bir yılda gerçekleşen faaliyet ve aktiviteler ile önümüzdeki dönem için planlanan çalışmaları aktarmıştır. Daha
sonra davetli konuşmacılar; T.C. Ekonomi Bakanlığı, Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Uzmanı Sn. Selman KURT, “Ekonomi Bakanlığı Destek Mekanizmaları ve Girdi Tedarik Stratejileri Uygulamalarında Otomotiv Sektörü Gelişmeleri” konusunda; T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü, Sektörler Dairesi Başkanlığı I, Daire Başkanı Sn. Zühtü BAKIR, “Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Otomotiv Stratejik Planı” ko-
İÇİNDEKİLER
OTEKON 2014
Otep Kamu Katılımlı Genel Kurul Toplantısı
Design and Manufacturing of a Modular Steering
System Test Bench for Durability, Performance and
Characterization Test Applications (OTAM)
İletişim Bilgileri :
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi,
Motorlar ve Taşıtlar Laboratuarı,
OTAM A.Ş. 34396 Maslak / İstanbul
Tel:
0212 276 16 12
Faks:
0212 276 16 13
Eposta: [email protected]
Web:
www.otam.com.tr
1
1
2
TOSB
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
1. Cadde 12.Sokak No:6/6 97 Parsel 41420
Çayırova /KOCAELİ
Tel:
Faks:
0262 658 16 26
0262 658 17 27
MAYIS 2014
OTAM AYLIK BÜLTEN
Test Bench for Durability, Performance and Characterization Test Applications
2
MAYIS 2014
OTAM AYLIK BÜLTEN
Test Bench for Durability, Performance and Characterization Test Applications
3
MAYIS 2014
OTAM AYLIK BÜLTEN
Test Bench for Durability, Performance and Characterization Test Applications
4
MAYIS 2014
OTAM AYLIK BÜLTEN
Test Bench for Durability, Performance and Characterization Test Applications
5
MAYIS 2014
OTAM AYLIK BÜLTEN
Test Bench for Durability, Performance and Characterization Test Applications
6
MAYIS 2014
OTAM AYLIK BÜLTEN
Test Bench for Durability, Performance and Characterization Test Applications
7
MAYIS 2014
OTAM AYLIK BÜLTEN
Test Bench for Durability, Performance and Characterization Test Applications
İletişim Bilgileri :
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Yerleşkesi,
Motorlar ve Taşıtlar Laboratuarı,
OTAM A.Ş. 34396 Maslak / İstanbul
Tel:
0212 276 16 12
Faks:
0212 276 16 13
Eposta: [email protected]
Web:
www.otam.com.tr
8
TOSB
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
1. Cadde 12.Sokak No:6/6 97 Parsel 41420
Çayırova /KOCAELİ
Tel:
Faks:
0262 658 16 26
0262 658 17 27
Download

otam aylık bülten