Neden Adana BTÜ?
Yüzde Yüz İngilizce Eğitim
Öğrenci Merkezli Eğitim
Her 5-10 Öğrenciye Bir Danışman
Elektronik Kütüphanecilik
Öğrenci Projelerinin Desteklenmesi
Yurt Dışı ve Sanayi Deneyimli Akademisyen Kadrosu
Akredite Araştırma Laboratuvarları
Yurt içi ve Yurt Dışı Öğrenci Değişimi
Uluslararası Üniversitelerle Ortak Diploma
Öğrenci İle Yakından İlgilenilen sıcak bir Ortam
01
www.adanabtu.edu.tr
Adana BTÜ kendisini tercih eden başarılı öğrencilere
burs desteği de vermektedir.
İlk 1.000 içerisindeki adaylara; aylık 2.000 TL
10.001 ile 20.000 arasındaki adaylara; aylık 500 TL
1.000 ile 5.000 arasındaki adaylara; aylık 1.500 TL
20.001 ile 30.000 arasındaki adaylara; aylık 400 TL
5.001 ile 10.000 arasındaki adaylara; aylık 1000 TL
30.001 ve 40.000 arasındaki adaylara; aylık 300 TL
40.001 ve 50.000 arasındaki adaylara; aylık 150 TL
Ayrıca;
Birinci sırada yerleşen öğrenciye 200 TL
İkinci sırada yerleşen öğrenciye 150 TL
Üçüncü sırada yerleşen öğrenciye 100 TL
02
www.adanabtu.edu.tr
Kurulmakta Olan Yeni Kampüsümüz
Biyomühendislik
Yaşam bilimlerindeki sorunlara fiziksel,
kimyasal, matematiksel ve mühendislik temelli
yaklaşımların birleşimiyle çözümler geliştiren,
biyoteknoloji sektörüne dayanan bir bilim dalıdır.
Biyomühendisler yeni cihazlar, yeni
üretim süreçleri ve teknikleri geliştirmekten, canlı
sistemleri anlamaya kadar geniş bir alanda farklı
disiplinleri bir araya getiren çalışmalar yaparlar.
5 alt dalı mevcuttur (Tablo 1),
biyomühendislik eğitimi alanlar bu alanlar hakkında
bilgi sahibi olurlar, lisansüstü aşamada bu alanlarda
uzmanlaşabilirler.
05
www.adanabtu.edu.tr
Tablo 1. Biyomühendislik alt dalları
BİYOMÜHENDİSLİK
Biyoproses
Mühendisliği
Genetik Mühendisliği
Hücre ve Doku
Mühendisliği
Biyomedikal
Mühendisliği
Biyoteknoloji
Nano-mikro Teknoloji
ve
Moleküler Mühendislik
Biyoproses Mühendisliği;
Zararlı atıkların mikroorganizmalar ile parçalanması,
Probiyotik ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi,
Mikroorganizmalar ile alkol üretimi ve araştırmaları,
Biyodizel üretimi…
Biyomedikal Mühendisliği;
Biyosensör geliştirilmesi,
Yapay organ ve implantların geliştirilmesi,
Polimer-hücre etkileşimleri…
Hücre ve Doku Mühendisliği;
Dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi,
üretilmesi(GDO),
Biyomalzeme geliştirilmesi,
Yarı-yapay organların geliştirilmesi,
Kanser araştırmaları…
07
www.adanabtu.edu.tr
Nano-Mikro Teknoloji ve
Moleküler Mühendislik;
Aşı araştırmaları, Antikor mühendisliği Doku iskelesi
araştırmaları Düşük ısıda çalışan enzimlerden deterjan
üretimi ve geliştirilmesi…
Genetik Mühendisliği;
Yeni klonlama teknikleri, Protein mühendisliği…
Biyoteknoloji;
Mikroorganizmalardan fermantasyon
ürünleri eldesi, Antibiyotik üretimi…
08
www.adanabtu.edu.tr
Neden Adana BTÜ
Biyomühendislik?
www.adanabtu.edu.tr
Tablo 2. 2014-2015 Öğretim yılı puan sıralaması
www.adanabtu.edu.tr
Amacımız;
Biyomühendislik ve biyoteknoloji alanlarında temel
bilgilere sahip, evrensel gelişmeleri takip edebilen
araştırmacı, üretici, girişimci, disiplinler arası
iletişimi güçlü, sorunları kolaylıkla çözebilen ve etik
değerlere sahip BİYOMÜHENDİSLERİN
yetiştirilmesidir.
Laboratuvarlarımız son teknoloji ürünü cihazlarla
donatılmıştır. Hali hazırda aşağıdaki alanlarda
araştırmalar/çalışmalar yapılabilmektedir;
•Mikrobiyoloji
•Hücre Kültürü
•Moleküler Biyoloji ve Genetik
11
www.adanabtu.edu.tr
Bir Biyomühendis olmak isterseniz,
siz hangi alanda çalışma tercih edersiniz?
•Biyoyakıt üretimi
•Hayvan ve bitki hücrelerinin üretimi
•Yeni biyoreaktörlerin tasarlanması
•Biyomalzeme ve doku iskeleleri geliştirilmesi
•Biyolojik olayların anlaşılması için matematik modellemeler
•GEN AKTARIMI araştırmaları
•Hücreler ve dokularla uyumlu sentetik biyomateryallerin geliştirilmesi
•Aşı ve tanı kitleri çalışmaları
•Yapay organların ve implantların geliştirilmesi
•İlaç araştırma ve geliştirilmesi
13
www.adanabtu.edu.tr
Bölüm mezunları aşağıdaki alanlarda iş imkanına
sahiplerdir;
Gen Mühendisliği
Biyoteknoloji
Adli Tıp
Organ Nakli Merkezi
Bakanlıklar
İlaç Firmaları
Medikal Firmalar
Hastaneler
14
www.adanabtu.edu.tr
Biyomühendis Olarak Çalışılabilecek Kurumlardan Bazıları
Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü,
Şap Enstitüsü,
Hıfzısıhha Enstitüsü,
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi,
Bakteriyoloji Enstitüsü,
Veteriner Araştırma Enstitüleri,
Veteriner Araştırma Enstitüleri,
Ulusal Meteoroloji Enstitüsü
Biyoteknoloji Merkezi,
Gıda Kontrol ve Araştırma Enstitüleri,
15
www.adanabtu.edu.tr
Adli Tıp ve Kriminoloji Laboratuvarları,
Organ Nakli Merkezleri,
Sağlık, Tarım ve Köy İşleri, Milli Savunma, Sanayi ve Ticaret, Gümrük, Çevre,
Enerji, Ulaştırma Bakanlıkları ve bağlı kuruluşları,
Farmasötik ve biyoteknoloji firmaları,
Medikal cihaz üreticileri,
AR-GE firmaları,
İlaç ve molekül geliştirme fabrika ve laboratuvarları ve hastaneler gibi geniş
bir alanda istihdam edilebilirler
Bunun yanında üniversitelerin biyomühendislik, biyomedikal mühendisliği,
moleküler biyoloji ve genetik bölümleri gibi birçok dalında akademisyenlik
imkanları da mevcuttur.
16
www.adanabtu.edu.tr
Gelecek biyoteknolojik buluşlarla şekillenecek ,
Gelecek Biyomühendislikte,
Gelecek ellerinizde !!!
Gelin geleceği hep birlikte inşa edelim !!!
17
www.adanabtu.edu.tr
Download

www.adanabtu.edu.tr - Biyomühendislik