BİDEB Fonlarının genel
tanıtımı
Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim
2232 - Yurda Dönüş Araştırma Burs Programı
2221-Konuk veya Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı
2241-Sanayi Odaklı Tez Destekleme Programı
06.03.2015
Prof. Dr. Duran Üstek
remer
http:///remer.medipol.edu.tr
Sistem Biyolosisi Laboratuvarı
Genom
Proteom
Görüntüleme
Deney Hayvanları
Araştırma laboratuvarları
ARBİS Araştırmacı Bilgi Sistemi
Türkiye'nin araştırmacı
veritabanını oluşturmak ve sürekli
olarak güncellemek amacıyla,
TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve
geliştirilen web tabanlı bir
uygulamadır.
http://arbis.tubitak.gov.tr
ARBİS (devam)
 Proje başvurusu yapma durumunda olsak da olmasak da
ARBİS’e kayıtlı olmanın çok faydası var.
 “TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı
(ARDEB), Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
(TEYDEB) tarafından yürütülen proje destek programları için
hakem ve izleyici havuzları,
 AB Yedinci Çerçeve Programı için TÜBİTAK tarafından açılan
web sayfasında (http://www.fp7.org.tr) ortak bulma,
tartışma forumlarına katılma, e-ileti alma ve yazma gibi
iletişim platformları,
gibi farklı amaçlı veritabanlarında da yer alacaklardır. “
Temel Destek Kaynakları
Üniversite İçi
– BAP
– BÜVAK
Sanayi
Ulusal
– TÜBİTAK
– DPT
Uluslararası
– AB ÇP
– İkili, Çoklu Anlaşmalar
Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynakları Desteklerinin Kariyer Aşamalarına Göre Sınıflandırılması
(Kaynak: 21. BTYK Dosyası – Ek Kararlar)
Ulusal Kaynaklar : TÜBİTAK
http://www.tubitak.gov.tr
http://sihirbaz.tubitak.gov.tr/
TÜBİTAK Destekleri
Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)
Sanayi Ar-Ge Destekleri (TEYDEB)
Kamu Kurumları Ar-Ge Destekleri (KAMAG)
Bilim ve Toplum Destekleri (BTD)
AB Çerçeve Programları Destekleri (ABÇPM)
İkili ve Çoklu İşbirlikleri (İÇİM)
Bilim İnsanı Destekleme Programları (BİDEB)
Proje Değerlendirme Süreci
I
I
Bilim İnsanı Destekleme Programları
(BİDEB)
 2221 – Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı
 2232 – Doktora Sonrası Geri Dönüş Burs Programı

2241-Sanayi Odaklı Tez Destekleme Programı
2221 – Konuk Bilim İnsanı
Destekleme Programı
Üniversitelerimiz, kamu veya özel
sektör kurum ve kuruluşlarında
– araştırmalara katılmak,
– teknolojik yenilikler getirmek,
– seminerler, konferanslar, dersler vermek
üzere
Türkiye’ye getirilmesi, davet edilmesi
için destek verilir. .
Destek süresi en çok toplam 12 aydır.
 Araştırma yapma
 Konferans/kongre/çalıştay düzenleme, seminer verme
 Ders verme
 Ortak proje yazma, vb.
 gibi her türlü akademik çalışma ve Ar-Ge faaliyetlerini
gerçekleştirmesine destek verilmektedir
 Ayrıca, Akademik İzin Dönemini (sabbatical) Türkiye’de
geçirmek isteyen bilim insanları da program
kapsamında desteklenmektedir.
 Başvurular, konuk bilim insanını davet eden ilgili bilim
insanı tarafından yapılır.
2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı
Davet Eden
Araştırmacı
Destek Süresi
12 ay (en çok)
Burs Miktarı
3.000 $
Yol Desteği
Sağlık Sigortası
Başvuru Dönemleri Her ay başvuru alınır
• Üniversit
e
Doktora
Derecesi
Eğitim
Araştırma
BİDEB
Burs
???
• Özel/Ka
mu
Kuruluşla
5 Yıl
Deneyim
rı
Dönem Son Tarihi Her ayın son iş günü
3 aydan uzun
3 aydan kısa
Özgeçmişler
Özgeçmişler
Davetin Gerekçesi
Davetin Gerekçesi
Araştırma Önerisi
Çalışma Planı
Etkinlik Programı
2232 – Doktora Sonrası Geri
Dönüş Burs Programı
 Süresi en çok 24 aydır.
 Bursiyerin yurt dışından Türkiye’ye
dönüşüne ait yol gideri bir defaya mahsus
olarak program kapsamında TÜBİTAK
tarafından karşılanır.
 Programa başvuru yapabilmek için
başvuru döneminin ilk günü itibariyle son
36 ay içinde en az 30 ay yurt dışında ikamet
etmiş olmak yeterli olacaktır.
2232 Yurda Dönüş Burs Programı
Davet Edilen
Araştırmacı
• Lisans
Sonrası
6 Yıl
Deneyi
m
Eğitim
Araştırma
BİDEB
• Yüksek
Lisans
Sonrası
4 Yıl
Deneyi
m
Burs
???
• Doktor
a
Sonrası
2 Yıl
Deneyi
m
Burs Süresi
24 ay (en çok)
Burs Miktarı
3.250 TL
Yol Desteği
Araştırma Desteği
30.000 TL
Başvuru Dönemleri Her ay başvuru alınır
Dönem Son Tarihi Her ayın son cuması
Başvuru
İzleme
Lisans Öğrencilerine Yönelik Programlar
Proje Destekleri
Yarışma
Programları
Yarışma Katılım ve
Organizasyon Destek
Programları
2209/A Araştırma
Projeleri Desteği
2241/B Sanayi
Entegre Lisans
Bitirme Projeleri
Yarışması
2209/B Yurt İçi
Lisans Proje
Yarışması Desteği
2241/A Sanayi
Entegre Araştırma
Projeleri Desteği
2242 Lisans
Öğrencileri Yazılım
Projeleri Yarışması
2209/C Yurt Dışı
Lisans Proje
Yarışmalarına
Katılım Desteği
2241/A Sanayi Entegre Araştırma Projeleri Desteği
3. Sınıf
Lisans
Öğrencisi
Son Sınıf
Lisans
Öğrencisi
Sanayi
Danışmanı
Akademik
Danışman
Destek Süresi
12 ay (en çok)
Destek Miktarı
4.000 TL
Destek
Kapsamı
Sarf Malzemesi
Kırtasiye
Ulaşım
Analiz İşlemleri
Başvuru
Eğitim
Araştırma
BİDEB
Burs
???
İzleme
Teşekkürler...
Download

BİDEB Fonlarının Kısa Tanıtımı