TÜBİTAK
ABÇPM Ulusal Koordinasyon Ofisi
Marie Skłodowska-Curie Ekibi
Numan GÖLÜKCÜ
H2020 Marie Skłodowska Curie Alanı
Ulusal İrtibat Noktası-UİN
17 Haziran 2014- Hacettepe Üniversitesi
“Marie Skłodowska Curie Bilgi Günü”
TÜBİTAK
İçerik
TÜBİTAK
Adım Adım Proje Başvurusu
2
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
TÜBİTAK
Genel Bir Bakış
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
3
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
TÜBİTAK
Kullanıcı Hesabı Oluşturma
4
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
TÜBİTAK
Participant Portal Kullanıcı Girişi
5
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
TÜBİTAK
Participant Portal’ı Keşfedin
6
Proje Başvurusu Süreci- Participant Portal
TÜBİTAK
Çağrı Seçim Süreci
7
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
TÜBİTAK
Bireysel Burslar Çağrı Sayfası
8
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
TÜBİTAK
IF Çağrısı Başvuru Sistemi
9
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
TÜBİTAK
Proje Önerisi Oluşturma
10
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
TÜBİTAK
PIC N umarası
11
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
TÜBİTAK
Proje Önerisi Yönetimi
12
Proje Başvurusu Süreci - Participant Portal
TÜBİTAK
A ve B Formları
13
Projenin Sunumundan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler
!
TÜBİTAK
• Projenin çağrıların amaç ve isteklerine cevap verebilecek
şekilde hazırlanmamış olması,
• Ekibin/konsorsiyumun alandaki yetkinliğinin eksik
olması,
• Proje tedarik zincirinin tam oluşturulmaması, projenin
son kontrollerinin profesyonelce yapılmaması
• Projenin etik konuları kapsamasına rağmen yeterince
açıklama yapılmaması
• Projenin getireceği yararların yeterince açıklanamaması
• Bazı bölümlerin tekrar bilgileri olması sebebiyle bir
yerden kopyalanıp aynen yapıştırılması gibi hatalar
Türk Hakemlerimizden görüşler ve öneriler için:
• http://www.h2020.org.tr
14
Proje Başvurusu Süreci – A Formu
TÜBİTAK
15
Proje Başvurusu Süreci- B Formu
TÜBİTAK
16
Proje Başvurusu Süreci- B Formu
TÜBİTAK
* 1-4 arası maksimum 10
sayfayı içerecek şekilde
oluşturulmalıdır.
17
Değerlendirme Kriterleri
TÜBİTAK
1. MÜKEMMELİYET
“Excellence”
2. ETKİ
“Impact”
3.YÜRÜTME
“Implementation”
•Projenin bilimsel kalitesi (varsa inter-multi disipliner olma özelliği)
•Yenilikçi yönleri
•Araştırmanın kredibilitesi
• Araştırma hedeflerinin bilgi transferi ve araştırmacının kariyer
gelişimi için eğitimi açısından kalitesi, açıklığı
• Ev sahibi kuruluşun kalitesi
•Araştırma ve yenilikçilikle ilgili insan kaynağının, yeteneğinin ve
çalışma koşullarının gelişimi
•Araştırmacıların potansiyelinin ortaya çıkarılması ve yeni kariyer
perspektiflerinin keşfedilmesi
•İletişim ve çıktı dağılımı için alınacak önlemlerin etkinliği
• İş planının etkinliği ve tutarlılığı
•Görevlerin ve kaynakların dağılımındaki uyum
• Kalite yönetimi ve risk yönetimi dahil projenin yönetim yapısının ve
sürecinin uygunluğu
• Kurumsal çevrenin uygunluğu
(altyapı ve yönetimsel kapasite)
18
Proje Başvurusu Süreci- B Formu
TÜBİTAK
19
Proje Başvurusu Süreci- B Formu
TÜBİTAK
20
Proje Başvurusu Süreci- B Formu
TÜBİTAK
21
Başvuru Değerlendirme Süreci
TÜBİTAK
Son başvuru tarihinden sonra
Komisyon
hakem
havuzundan
hakemleri
seçer
Sessiz okuma
Panellere
göre
hakemlere
paylaştırılan
projeler önce
hakemlerce
sessiz okuma
adı altında
değerlendirilir
Brüksel’e davet
Puanların açıklanması
Komisyon’un
A-B-C-D
belirlediği 1
listelerinin
haftalık süreçte
açıklanması
hakemler
ve müzakere
Brüksel’de
toplanarak
sürecinin
3’erli gruplar
başlaması
halinde proje
puanı üzerinde
uzlaşırlar
*Alanında uzmanlaşmış tüm araştırmacılar hakem olmak üzere Avrupa Komisyonu‘na başvuruda
bulunabilirler.
22
Etkinliklerimiz & Destekler
TÜBİTAK
Bilgilendirme & Duyuru
Eğitim Programları
Farkındalık Oluşturma
Uygulamada Rehberlik
Partner Bulma Desteği
Motivasyon Aşılama
Çift Yönlü Bilgi Akışı (EC ↔ TR)
www.h2020.org.tr
TÜBİTAK
Etkinlik & Duyurular
TÜBİTAK
•Türkiye’nin farklı şehirlerinde
“Bilgi Günleri” düzenliyoruz.
•Bilgi Günlerine ‘Ev Sahipliği’
yapıyoruz
Farkındalık Oluşturma
TÜBİTAK
•Uluslararası Etkinlikler
www.fp7.org.tr/destinationturkey
Sosyal Medya & Dokümantasyon
TÜBİTAK
•Proje Önerisi Taslağı
•Pratik Bilgi Notları
•Bütçe Hesaplama Aracı–IF
•ESR Rapor Özetleri
•Partner Arama Formları
Açık
Pozisyonlar
Sabbatical
İzini
Yeni
Oluşturulan
TEŞVİKLER !
Ev Sahibi
Kurum
Kümeleri
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
TÜBİTAK
http://ec.europa.eu/euraxess/
TÜBİTAK
TÜBİTAK
Teşekkürler...
Tel: (312) 468 53 00 / dahili: 1067-1069
Fax: (312) 427 40 24
[email protected]
[email protected]
Download

Proje Başvurusu Süreci