2014 YILI “ŞUBAT” AYI FAALİYET RAPORU
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Kocaeli Sanayi Odası’nda Proje Çalışmaları
Kocaeli’nden Dünyaya: Derince Limanı ve Hinterlandı Projesi :
Kocaeli’nden Dünyaya: Derince Limanı ve
Hinterlandı
Projesinin
amacı,
Türkiye
Ekonomisinde önemli bir üretim merkezi olan
Kocaeli’nin Dünya ticaretine açılan kapısı
konumundaki limanlarının ekonomik katkısını en
üst seviyede kılmaya yönelik olmak üzere; Derince
Limanına düşen görevi ortaya koyabilmektir. Bu
amaç çerçevesinde Derince Limanın ortaklık,
yönetim, teknik altyapı, yatırım, ulaşım bağlantıları
ve diğer dışsal faktörler açısından durumu
belirlenmiş; her bir faktör açısından yapılması
gerekenler öneri olarak sunulmuştur.
Yöntemsel açıdan ise, yörenin çok çeşitli
alanlarında konuya yatkın ve yakın olan
tarafların, değerlendirme ve görüşlerinin
optimal
olarak
sentezlenerek
ortaya
konulması hedeflenmiştir. Bu yaklaşımla
konjonktürün etkileri, ekonomi, ticaret ve
özelde limancılık odaklı olarak, bir nevi öncü
masa başı çalışması ile irdelenmiştir. Bunun
yanı sıra, liman işinde uzman ve doğrudan
liman hizmeti verenler ile bahse konu
limanlarla hizmet ilişkisi olanlara kapsamlı
bir anket uygulanmıştır. Ayrıca söz konusu
anket çalışmasını tamamlayıcı nitelikte
doğrudan Derince Limanına yönelik derin
tecrübe ve uzmanlığı bulunan 7 kişi ile Delfi
tekniği yaklaşımıyla mülakatlar yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda belirlenen 3 ana konu üzerinde yine uzmanlardan oluşan odak
gruplar oluşturulmuştur. Bu gruplar Derince Limanına yapılması gerekli teknik-teknolojik yatırımlar,
lojistik ve bağlantıları konusu ile yönetim modelleri üzerinde beyin fırtınası yapıp öncelikli
önerilerini saptamışlardır. Akabinde ortak akıl çalışması için ilgili tüm kesimler bir araya gelerek
Derince Limanına yönelik ortaya çıkan sentez sonuçları belirlemişlerdir. Sözkonusu çalışmaların
neticesinde bir proje raporu hazırlanmış olup ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır. MARKA’ya
sunulacak olan Proje Nihai Raporu’nun hazırlanması çalışmaları ise devam etmektedir.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
1
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
AB Bilgi Merkezi Projesi :
05-06 Şubat 2014 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen ABMM
Koordinasyon Toplantısı’na iştirak edilmiştir.
Promosyon, poster, banner araştırmaları yapılmıştır.
2014 yılı etkinlik takvimi kapsamında aşağıda belirtilen etkinler planlanmıştır.

AB Bilgi Noktalarını Güçlendirme Etkinliği kapsamında; 14 Nisan 2014 tarihinde Zonguldak
TSO ile birlikte "Çevre Paneli ve Ağaç Dikimi"etkinliği.

Bölgesel Etkinlik kapsamında;09 Mayıs 2014 tarihinde "Cultural Day & Night" etkinliği.

25-28 Eylül 2014 tarihleri arasında "CÆMPLOYMENT Gençlik Kampı" etkinliği.

9 Mayıs 2014 tarihinde halk etkinliği kapsamında Sekapark Uçurtma Tepesinde, "T-Shirt
Boyama" etkinliği
Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM):

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) kapsamında oluşturulan Kurs
Yönetimi toplantılarına iştirak edilmiştir.

Şubat ayında 3 adet kurs için 45 kişi eğitime başlamıştır. Kurs öncesinde aday kursiyerlerin
mülakatı yapılmıştır.
KSO Veri Tabanı Güncellenmesi Projesi :
Veri tabanı güncelleme ve sektörlere göre tasniflendirme işi profesyonel ve zaman gerektiren bir is
oldugundan, bu önemli eksiklik ve problemin giderilmesi, Kocaeli Sanayi Odasının daha etkin ve
verimli çalısabilmesi, işletmelere daha fazla yarar saglayabilmesi açısından veri tabanının acilen
güncellenmesi ve sektörlere göre tasnif edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, Teknik Destekten
yararlanarak bu önemli faaliyetin gerçeklestirilmesi hedeflenmektedir.
2014 yılı Teknik Destek projesi kapsamında “Kocaeli Sanayi Odası Envanter Çalışması Üye Veri
Tabanlarının Güncellenmesi ve Sektör Ayrımının Yapılması” isimli proje ile Doğu Marmara Kalkınma
Ajansı’na başvuruda bulunulmuştur.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
2
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Odamızca Düzenlenen Toplantılar / Eğitimler
Şubat ayında Odamız üyelerine yönelik 7 adet ücretsiz bilgilendirme semineri gerçekleştirilmiştir.
Tehlikeli Müstahzarlar ve Güvenlik Bilgi Formları Hazırlayıcısı Eğitimi Bilgilendirme
Semineri…
07.02.2014 tarihinde Belgelendirme Müdürü Bülent ÜNLÜKALAYCI, Gıda Mühendisi Pınar ALTAN ve
Kimya Mühendisi Gizem TEMURLENK’in sunumları ile “Tehlikeli Müstahzarlar ve Güvenlik Bilgi
Formları Hazırlayıcısı Eğitimi” Bilgilendirme Semineri gerçekleştirilmiştir.
Islah OSB Çalışmaları İle İlgili Bilgilendirme Toplantısı…
Sanayinin yoğun olduğu ilimizde, Islah OSB
olarak
değerlendirilebilecek
bölgelerin
belirlenmesi
çalışmalarına,
Odamız
tarafından başlanmıştır. Bu doğrultuda
belirlenen alanlar içinde; Gebze Taşocakları
– Tavşanlı Köyü mevkiinin, söz konusu
madde kapsamında değerlendirilebileceği
düşünülmektedir. Yapılan ve yapılması
planlanan Islah OSB çalışmaları ile ilgili
bilgilendirmenin söz konusu mevkiide
faaliyet gösteren firmalara sunulması
amacıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kocaeli İl Müdürü Sn. İhsan ERTUĞRUL ve
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Planlama
Programlama ve Koordinasyon Kurumu Başkanı SN.Candan Umut ÖZDEN’in sunumları ile,
11.02.2014 Salı günü, Kocaeli Sanayi Odası Konferans Salonunda bir bilgilendirme toplantısı
düzenmiştir.
Portekiz ve Portekiz Şirketleriyle İşbirliği Fırsatları…
11 Şubat 2014 tarihinde, Odamızı ve
Odamız organizasyonunda TOSB ve
TAYSAD’ı ziyaret eden Portekiz Büyükelçisi
ve Portekiz Ticaret Ateşesi’nin ziyaretleri
ile ilgili tüm çalışmalar yapılmıştır.
Portekiz
Cumhuriyeti’nin
Ankara
Büyükelçisi Sayın Jorge CABRAL ve
Portekiz’in Ankara’daki Ticari Ateşesi
Sayın Celeste MOTA, 11 Şubat 2014 Salı
günü, Odamız organizasyonunda Kocaeli’yi
ziyaret etmişlerdir.
Ziyaret kapsamında, TOSB TAYSAD
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Binası Konferans Salonu’nda Sn. Büyükelçi ve Sn. Ticari Ateşe
tarafından, üyemiz firmalara, Portekiz ekonomisinin gelişimi, altın oturum izni, vize sorunları,
yatırım teşvikleri, Portekiz ve Portekiz şirketleriyle işbirliği fırsatları konularının aktarıldığı bir
sunum yapılmıştır.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
3
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Ambalaj ve Tehlikeli Atık Beyan Sistemleri Eğitimi…
20.02.2014 tarihinde Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü personeli Kübra Seymen ve Tuba
Yılmaz’ın sunumları ile “Ambalaj ve Tehlikeli Atık
Beyan Sistemleri” eğitimi gerçekleştirilmiştir.
South Carolina’ya Yatırım Konulu Tanıtım Programı…
26 Şubat 2014 tarihinde, Odamız ve ABD
İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret
Ateşeliği’nin organizasyonunda ABD South
Carolina Eyaleti Ticaret Ofisi Yatırım
Direktörü Ford Graham’in sunumları ile
TOSB ve TAYSAD’da South Carolina’ya yatırım
konusunda tanıtım programı
gerçekleştirilmiştir.
Aile(m) ve Şirket(im) Arasındaki Kritik Dengeyi Yönetmek Konulu Panel…
Odamız ve TAİDER Aile İşletmeleri
Derneği işbirliği ile, 27.02.2014
tarihinde, “Aile(m) ve Şirket(im)
Arasındaki Kritik Dengeyi Yönetmek”
konulu bir panel düzenlenmiştir. CGS
Center Kurucu Başkanı Güler MANİSALI
DARMAN’ın yönettiği panelde, Polisan
Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Necmettin BİTLİS, Türk Ytong San. A.Ş.
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Fethi
HİNGİNAR ve DMY Mühendislik
Yönetim Kurulu Başkanı Yasin ARIKAN;
aile şirketlerinin kurumsallaşması ile
ilgili deneyimlerini paylaşmıştır. Panele,
Odamız üyesi aile şirketlerinin özellikle
1. 2. ve 3. kuşak temsilcileri katılmıştır.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
4
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Rusya Federasyonu Tanıtım Günü…
Odamız organizasyonunda, Dış Ekonomik
İlişkiler
Kurulu
(DEİK)
ve
Rusya
Federasyonu Vladimir Bölgesi ASIA Organize
Sanayi Bölgesi Kurucu Şirketi işbirliğinde,
Odamızda, 27 Şubat 2014 tarahinde, “Rusya
Federasyonu
Tanıtım
Günü”
gerçekleştirilmiştir.
Sözkonusu program kapsamında, DEİK TürkRus İş Konseyi Koordinatörü Nurengiz Eşki
tarafından Rusya Federasyonu konusunda
bir bilgilendirme yapılmış, daha sonra da,
Sefa Llt. Şti’nin Rusya Federasyonu Vladimir
Bölgesi’nde kurduğu ASIA Organize Sanayi Bölgesini tanıtmışlardır. Sözkonusu OSB, Türkler
tarafından Rusya Federasyonu’nda ilk kurulan OSB’dir ve ilk Türk firması 2013 yılı sonunda OSB’de
faaliyete geçmiştir.
ODAMIZ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
60
50
40
30
20
10
0
Adet
2009
2010
2011
2012
2013
2014 OCAKŞUBAT
12
21
19
54
52
11
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
5
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Uluslararası İlişkilere Yönelik Çalışmalar
Türk – Avustralya İş Konseyi Kuruluş İmza Töreni…
18-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Odamız Yönetim Kurulu Başkanı, Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan’ın katılımı ile Sdney’de gerçekleştirilen Türk – Avustralya İş Konseyi Kuruluş İmza törenine
iştirak etmişlerdir.
Avustralya-Türk İş Konseyi’nin kuruluşundan sonra, DTİK üyesi ve bölgede yerleşik Türklerle bir
araya gelen Babacan ve Hisarcıklıoğlu, 120 kişiden fazla katılımın olduğu toplantıda, katılımcıların
sorularını cevaplayarak Türk ve Avustralya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi
yönünde fikir alışverişinde bulunmuşlardır.
Macar Başkonsolosu ve Beraberindeki Heyetin Odamızı Ziyareti…
24 Şubat 2014 tarihinde Macar Başkonsolosu Gabor
Kiss ve beraberindeki heyetin Odamızı ziyaretinde,
Odamız ve Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu
arasında imzalanan vize anlaşması, Macaristan’a
yapılacak ticari heyet organizasyonu ve işbirlikleri
üzerine görüşülmüştür.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
6
İŞ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Uluslararası İlişkilere Yönelik Çalışmalar
WFC Genel Konsey Toplantısı…
Apolitik bir sivil toplum
kuruluşu olan WCF, 12.000
oda ve bu odalara bağlı iş
dünyasının global ağını
birleştirerek
odalar
topluluğunun
temelini
oluşturmaktadır.
Dünya Odalar Federasyonu,
sadece
odaların
daha
üretken
olmasını
sağlamakla
kalmaz,
aralarındaki
bağı
da
kuvvetlendirir. Bu rolü ile
WCF küresel çapta eşsiz ve
gerçek bir forumdur.
WCF
faaliyetleri
ve
projeleri, yerel, bölgesel, ulusal ve karşılıklı olmanın yanı sıra kamu hukukuna ve özel hukuka göre
kurulu tüm odaları kapsamaktadır.
Özel sektörün gelişimini teşvik etmek, odaların kapasitelerini artırmak için WCF, Dünya Bankası,
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve bölgesel kalkınma bankaları da dahil olmak üzere çok
taraflı örgütler ile geniş çaplı güçlü bağlar geliştirmiştir.
Bu kapsamda, WFC’nin (Dünya Odalar Federasyonu) Genel Konsey Üyeliğine yeniden seçilen Yönetim
Kurulu Başkanımız, Genel Konsey toplantısına katılmak üzere, 25-28 Şubat tarihleri arasında Paris’te
düzenlenen toplantıya iştirak etmişlerdir.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
7
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Odamızca Oluşturulan Görüşler
2014 Şubat ayında, aşağıda belirtilen 5 konuda Oda görüşümüz hazırlanmıştır.

Vergi konularında Meslek Komitelerimizden gelen Oda görüşlerimiz Kocaeli Vergi Dairesi
Başkanlığı’na iletilmiştir.

Hava kirliliğinin kontrolü ve önlenmesi genelgesi hakkında ithal kömür bölümü ile ilgili
görüşlerimiz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’ye iletilmiştir.

NACE 2 Altılı ekonomik faaliyet sınıflamasına 2014 yılında yeni eklenen kodların tehlike
sınıflarına ilişkin görüşlerimiz TOBB’a iletilmiştir.

İstihdamı zorunlu personel ile tam zamanlı çalışacak personele uygulanacak taban ücretleri
hakkındaki Oda görüşü TMMOB’ye gönderilmiştir.

Pişmaniye üretimi için öngürelen şeker tahsis oranları hakkındaki Oda görüşü Ekonomi
Bakanlığı ve T.C.Şeker Kurulu’na gönderilmiştir.
ODAMIZ TARAFINDAN OLUŞTURULAN GÖRÜŞLER
30
25
20
15
10
5
0
Adet
2009
2010
2011
2012
2013
2014 OcakŞubat
12
21
19
28
19
7
Odamızca Hazırlanan Yayınlar
2014 Şubat ayında 1 adet yayın çıkartılmıştır.
 Kocaeli İmalat Sanayiinde Aylık Gelişme Raporu (2014.İGE.02)
ODAMIZ YAYINLARI (Adet)
60
40
20
0
23
38
41
43
33
7
2009
2010
2011
2012
2013
2014
OcakŞubat
Dergi
6
12
12
12
12
2
Bülten
6
5
4
0
12
2
11
21
25
21
19
3
Rapor/Yayın
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
8
ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Bakanlara Sunulan Dosyalar
06 Şubat 2014 tarihinde, Odamız Yönetim Kurulu üyeleri ve Meclis Başkanı, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Çevre Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’yi ziyaret ederek, sanayicilerin
sorunlarını içeren,
 Islah OSB Başvuruları
 OSB Platformu Projeleri
 Sanayi Kümelenmeleri
 Santek’13 Sanayi Ve Teknoloji Fuarı
 Muallimköy Bilişim Vadisi
 Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi
 Dilovası Bölgesinde Kentsel Dönüşüm
 Çevre İzinleri
 Deniz Master Planının Tamamlanması
 Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Yönetmeliği Uygulamaları
olmak üzere 10 ayrı konuda görüş dosyalarını iletmişlerdir.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
9
İNSAN KAYNAKLARI ÇALIŞMALARI
Personel Eğitimleri :
Şubat ayında 1 stajyer göreve başlamıştır. Stajyerin işe giriş işlemleri yapılarak oryantasyon
eğitimleri verilmiştir.
Personel Eğitim
Eğitim Adı
Eğitim Tarihi
Eğitime Katılan Oda
Çalışanı
Eğitimi
Düzenleyen
Kurum
1
Akreditasyon Eğitimi
07-08.02.2014
Aydın KILINÇ
TOBB
2
E-Bülten Hazırlama Eğitimi
18-19.02.2014
EB, SKA, ZA, YNY, EK, DD,
MÖ, AK, RÇ
GIZ
3
Mevzuat Eğitimi
24-2526.02.2014
EM,AEB,VA,AYK
TOBB
4
ERASMUS+
24.02.2014
YASEMİN NUR YÜCE
Ulusal Ajans
5
SEVESO II
10-14.02.2014
AYNUR HACIFETTAHOĞLU
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Yönetim Sistemleri :

2014 yılı Ana Süreç Hedefleri üzerinde çalışılarak, ana süreçler tamamlanmıştır.

21.02.2014 tarihinde tüm personelin katılımı ile stratejik hedef toplantısı gerçekleştirilmiştir.
İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞİTİMLER
Şubat ayında iştirak edilen kurul,toplantı ve eğitimlere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur.
İştirak Edilen Kurullar :

02 Şubat 2014 tarihinde Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel Kurul
Toplantısı’na Odamız Yönetim Kurulu Başkanı iştirak etmişlerdir.

07 Şubat 2014 tarihinde ICC Mali Genel Kurul Toplantısına Odamız Yönetim Kurulu Başkanı
iştirak etmişlerdir.

12 Şubat 2014 tarihinde KOSBAŞ Yönetim Kurulu toplantısına Odamız Yönetim Kurulu
Başkanı,Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi iştirak etmişlerdir.

21 Şubat 2014 tarihinde DOMİF’14 Doğu Marmara İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı
Düzenleme Kurulu toplantısına Odamız İnsan Kaynakları Uzmanı iştirak etmişlerdir.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
10
İŞTİRAK EDİLEN KURULLAR/TOPLANTILAR/EĞİTİMLER
İştirak Edilen Toplantı, Eğitim,Seminer,Fuar ve Etkinlikler :
















04 Şubat 2014 tarihinde Odamız Genel Sekreteri, Güzeller OSB’de TOSYÖV toplantısına iştirak
etmişlerdir.
04 Şubat 2014 tarihinde Odamız Çevre Uzmanı, TOBB İstanbul’da, SEVESO toplantısına iştirak
etmişlerdir.
05 Şubat 2014 tarihinde Odamız Genel Sekreteri “Avrasya Ekonomi Forumu”na iştirak
etmişlerdir.
05-06 Şubat 2014 tarihlerinde Odamız Çevre Uzmanı ve İGE Memuru, ABMM Koordinasyon
toplantısına iştirak etmişlerdir.
06 Şubat 2014 tarihinde, Odamız YönetimKurulu Üyeleri ve Meclis Başkanı, Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Çevre Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’yi ziyaret etmişlerdir.
07 Şubat 2014 tarihinde Odamız Genel Sekreteri Şanlıurfa’da “Anadolu’da Ekonominin
Desteklenmesi Projesi” toplantısına iştirak etmişlerdir.
08 Şubat 2014 tarihinde Odamız İGE Memuru ”Enerji Verimli Sanayi” toplantısına iştirak
etmişlerdir.
07-13-14 Şubat tarihlerinde Odamız Bilgi İşlem Teknikeri, Mali İşler Sorumlusu, Üye
Hizmetleri Sorumlusu ve Belge Uzmanı, “TOBB Net araştırmaları” kapsamında Eskişehir SO,
Antep TO, Ankara Turmap ve TOBB Yazılım Müdürlüğü’nü ziyaret etmişlerdir.
12 Şubat 2014 tarihinde Odamız Genel Sekreteri “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Değerlendirme Toplantısı”na iştirak etmişlerdir.
12 Şubat 2014 tarihinde Odamız Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı ve Meclis üyeleri
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın katıldığı Sanayi Değerlendirme Toplantısına
iştirak etmişlerdir.
14 Şubat 2014 tarihinde Odamız Genel Sekreteri, İzmit Kaymakamı ile Odamızda toplantı
gerçekleştirmiştir.
14 Şubat tarihinde Odamız Genel Sekreteri, Rusya İşadamları Heyeti ile Odamızda toplantı
gerçekleştirmiştir.
17 Şubat 2014 tarihinde Odamız Çevre Uzmanı, “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri
Yönetmelik Revizyonları için geçen sene saha denetimlerinde görev alan teknik personel ile
birlikte toplantı gerçekleştirmişlerdir.
18 Şubat tarihinde Odamız Bilgi İşlem Teknikeri, Microsoftun düzenlediği “Office365”
toplantısına iştirak etmişlerdir.
25 Şubat 2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Wellborn Otel’de gerçekleştirilen
“Kocaeli Valiliği Vergi Rekortmenleri Ödül Töreni”ne iştirak etmişlerdir.
26 Şubat 2014 tarihinde Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı “Vergi Haftası” nedeniyle Meclis
Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerimizi ziyaret etmişlerdir.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
11
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meclis Toplantısı :
Şubat ayı Meclis toplantımızda Türk Hava Yoları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hamdi
TOPÇU’yu ağırladık…
Şubat ayı Meclis toplantısı, Türk
Hava Yolları Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Hamdi TOPÇU,
Türk Amerikan Ticaret ve
Sanayi Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Celal SEÇİLMİŞ
Kazakistan
Kocaeli
Fahri
Başkonsolosu Sayın Ali Kibar
,Türk Hava Yolları İştirakler
Başkanı Sayın Erdal Uğur,
Kocaeli Üniversitesi Rektörü
Sayın Sezer KOMSUOĞLU ile
AnadoluJet ve Cengiz Topel
Havalimanından
misafirlerin
katılımı ile gerçekleştirildi.
Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu
Başkanı
ve
İcra
Komitesi Başkanı Sayın Topçu,
sunumunda Cengiz Topel Havalimanı’ndaki Anodulu Jet’in hizmetleri, Cengiz Topel Havalimanının
bugünü ve geleceği ile THY’nin dünyadaki başarıları hakkında gurur verici bilgiler paylaşmıştır.
Meslek Komitesi Toplantıları :
3.Meslek Komitesi (Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu)
Odamızda Güvenli İhracat konusunda bir toplantı organize edilmesi yönünde öneri getirildi. Söz
konusu toplantıda;
 Yurtdışından müşteri bulma şekilleri (TUSKON, fuarlara katılım vs.)
 Direk ihracatta ödeme yöntemleri (Peşin ödeme, açık hesap, mal mukabili, akreditif, vs.)
 Tanımadığımız ve ilk defa ihracat yapacağımız müşterilerle malımızı ve paramızı nasıl
garantiye alacağımız (sigorta vs.) gibi konularda bilgilendirme yapılmasının faydalı olacağı
belirtilmişir.
5.Meslek Komitesi (Tekstil ve Giyim Eşyası Sanayi Grubu):
 5. Meslek Komitesi üyeleri ve Dual Brogstena Otomotiv ve Zeren Tekstil temsilcileri firmalarını
tanıttı ve tekstil sektörü üzerine görüşüldü.
 KOÜ Teknopark hizmetleri hakkında bilgi alındı.
 AR-GE çalışmalarının önemi üzerinde duruldu ve AR-GE için bütçesi yeterli olmayan firmaların
teknopark hizmetlerinden yararlanmasının faydalı olacağı belirtildi.
 Firmaların sahip olmadığı laboratuar imkânlarından KOÜ Teknopark vasıtasıyla
faydalanılabileceği görüşüldü.
 AR-GE çalışmalarında en önemli konulardan birinin literatür araştırması olduğu belirtildi ve KOÜ
Teknopark’ta AR-GE çalışması yapılırken, Kocaeli Üniversitesi’nin kütüphanesine de erişilmesinin
faydalı olabileceği belirtildi.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
12
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komitesi Toplantıları :
 Firmaların KOÜ Teknopark’ı yerinde ziyaret ederek faydalanabileceği konuları görmesinin yararı
üzerine görüşüldü. Eğer mümkün olabilirse, bir program çerçevesinde her ay Odamız Meslek
Komitelerinden, ilgili Meslek Grubu üyelerinin de davet edilmesiyle, Komite Toplantısının KOÜ
Teknopark’ta yapılması önerisinde bulunuldu. Böylece firmaların yararlanılabilecekleri
fırsatlardan (vergi avantajı vb.) haberdar olmaları, verilen hizmetlerin öğrenilmesi ve firmalarına
nasıl bir katma değer katılabileceğinin görülmesinin sağlanabileceği belirtildi. Bu çalışmanın
yapılması uzun vadede Kocaeli’de özellikle AR-GE yapmak isteyip de yapamayan KOBİ’lerin de ARGE yapmasına kolaylık sağlayacaktır.
6.Meslek Komitesi (Ağaç ve Ağaç Ürünleri Sanayi Grubu)
KOSGEB’in Sektörde İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı hakkında KOSGEB Kobi Uzmanı Hakan
Demirci tarafından proje konusunda bir bilgilendirme yapıldı.
7.Meslek Komitesi (Kağıt Ürünleri ve Matbaacılık Sanayi Grubu)
“Oluklu mukavva üretimi ve oluklu mukavvadan kutu üretimi” ile ilgili fireler hakkında görüşüldü.
Komitenin yapmış olduğu araştırma ve değerlendirme neticesinde üretim türü ve proses özellikleri
de dikkate alınarak, söz konusu üretimlerde oluşabilecek firelerin %4 ile %10 arasında değişebileceği
kararlaştırılmıştır.
8.Meslek Komitesi (Kömür ve Petrol Ürünleri Sanayi Grubu)
Madeni yağlarla katı atık yağlarının ÖTV oranlarının aynı olması konusunda görüş oluşturulmasına
karar verildi.
9. 10. Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler S.Grubu)
 9 ve 10. Komite faaliyetlerinin ve alınan başarılı sonuçların Odamız Meclisi ile paylaşılmak üzere
gündem önerisi olarak sunulması kararlaştırıldı.
 Son ekonomik gelişmeler kur ile ilgili etkiler komitece tartışılmıştır.
 ADR yönetmeliğinin (tehlikeli maddelerin kara yolu ile taşınmasına dair yönetmelik) yürürlüğe
girmiş olduğu ifade edilerek, yaşanan problemler görüşüldü. Taşıma kurallarının ve alt yapının
henüz hazır olmamasına rağmen, yönetmelik yayınlandığından uygulamanın sağlıksız başladığına
işaret edildi. Uygulama noktasında olan kamu yetkililerinin de bilgi eksikliği sebebi ile ceza
uygulamalarının yerinde olmadığı ifade edilerek ceza maddelerinin uygulanmasının ileri bir tarihe
ertelenmesi gerektiği görüşülmüştür. Yönetmelik kapsamında UN sertifikalı ambalajların
kullanılmasının beklendiği, ancak hem eski ürünlere ait ambalajların buna uymadığı ve bu
ürünlere ait uygulamanın nasıl olacağının bilinmediğine ve yeni imal edilecek ürünler için de UN
sertifikalı ambalaj üretimlerinin yok veya yetersiz olduğu ifade edilmiştir.
 Bu konudaki uygulamaların ne olması gerektiği, üretimin ve ihracatımızın aksamaması için
alınması gereken önlemler hakkında konunun taraflarının da davet edileceği bir toplantı
düzenlenmesi kararlaştırıldı. Toplantıya kimya üreticisi firmalar, ambalaj üreticileri, bu konudaki
STK’lar ve lojistik firmalarının da davet edilmesinin yararlı olacağı belirtildi.
 Yapılacak toplantının ardından ortaya konacak noktalar üzerine EBSO ve İSO’nun da
bilgilendirilmesi ve beraber hareket etmenin uygun olacağı ifade edilmiştir.
 ÖTV teminatı uygulaması ile ilgili gelinen son nokta ve yaşanmakta olan aksaklıklar tartışıldı.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
13
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komitesi Toplantıları :
12. Meslek Komitesi (Kauçuk ve Plastik Ürünler Sanayi Grubu)
Doğalgaz ile ilgili üyelerimizin yaşadıkları sıkıntılar hakkında görüşüldü. AES Entek A.Ş. firmasının
üyelerimize göndermiş olduğu yazı komite toplantısında değerlendirildi. 06.02.2014 tarihinde
gönderilen söz konusu yazıda ülke genelinde yaşanan sıkıntı nedeniyle doğalgazda kısıntıya
gidilebileceği ve 07.02.2014 tarihinden itibaren doğalgazda sıkıntı yaşanabileceği belirtilmiştir.
Üretim yapan firmalar için önem taşıyan bir konunun üyelerimize 1 gün önce duyurulmasının yanlış
olduğuna ve konunun hassasiyetinin enerji dağıtım firmalarına iletilmesine karar verildi.
18. Meslek Komitesi (Demirdışı Metaller Sanayi Grubu)
 Demir dışı metallerin (Alüminyum başta olmak üzere) temini ile ilgili olarak “Girdi Tedarik Sistemi
oluşturma” konusunda TALSAD (Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği)’ın davet edileceği bir
toplantı organize edilmesi,
 Alüminyum ithalatına ilişkin TÜİK’ten bilgi alınmasına karar verildi.
 Sanayi Bakanımız Fikri Işık’a sunulmak üzere bir dosya hazırlanması için “Türkiye’deki ve
Dünyadaki Maden Rezervleri” hakkında Araştırma Servisince bir çalışma yapılması. Bu çalışma da
kullanılmak üzere Maden- Metalurji Mühendisleri Odalarının yaptığı çalışmalardan, Etibank ve
MTA’dan yararlanılabileceği görüşüldü.
 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen işleri Dairesi Başkanlığı- Yapı işleri Kontrol Şube
Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda, devam eden projelerinden olan “Sekapark Alanı 1. Kağıt
Fabrikası Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi yapım işi”nde kullanılan “Alüminyum Güneş Kırıcılar” için
rayiç fiyatı konusunda görüş talep edilmiş olup, Komitece belirlenen malzeme fiyatının günlük
kura göre hesap edildiğinde 8,80 TL /Kg (1 ton için LME(Londra Metal Borsası)+2300 $)
olabileceği, işçilik ve montaj ücretinin ise ayrıca hesap edilebileceği belirtilmiştir.
20.Meslek Komitesi (Elektrik Aletleri Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayi Grubu)
 KOÜ Teknopark’ın şartlarının iyileştirilmesi için bir toplantı yapılmasına karar verildi. Komite ve
Meslek Grubunun toplantıya davet edilmesine, toplantının Meclis Üyemiz Kadir Decdeli tarafından
organize edilmesine karar verildi.
 Meslek Komitesi olarak Odamızın ve Sanayinin tanıtımını için THY uçaklarında kullanılmak üzere
broşür ve tanıtım filmi gibi materyaller hazırlamasına karar verildi.
 12 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Meclis toplantısı sonrasında Poliform ve Baff firmalarının
ziyaret edilmesine karar verildi.
 Mart ayı sonunda Ostim kümelenmesinin ziyaret edilmesine, ziyarete Meslek Grubu ve Marbiltek
üyelerinin de katılmasına karar verildi.
21.Meslek Komitesi (Elektrikli Teçhizat Ürünleri Sanayi Grubu)
T.C. Gebze 3.İş Mahkemesinde görülmekte olan dava nedeniyle; elektrik teknisyeni olarak çalışan
davacının alabileceği aylık brüt ve net ücretler hesaplandı.
23.Meslek Komitesi (Genel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Grubu)
Doğu Marmara Abigem A.Ş.’den Dilek Hazar “Sektörel Know-How Desteği” sağlama konusunda
bilgilendirme yapmıştır. “Sektörel Know-How Desteği” konusunda yurtdışındaki uygulamalar ile ilgili
araştırma yapılmasına karar verildi.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
14
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komitesi Toplantıları :
24. 25. Meslek Komiteleri (Motorlu Kara Taşıt Araçları ve Yan Sanayi Ürünleri Sanayi
Grubu / Diğer Ulaşım Araçları Bakım ve Onarım Sanayi Grubu)
 Euro’daki dalgalanmaların sektör üzerindeki etkileri istişare edildi.
 Mahkemenin talebi üzerine; bir şirkette 2003’ten bu yana çalışan bir kamyon şoförünün aylık
kazancının ortalama 1700 TL brüt olabileceği görüşü oluşturuldu.
 İşten ayrılış tazminatları, kıdem tazminatları hakkında farklı uygulamalar üzerinde görüş
alışverişinde bulunuldu.
 İzmir EBSO ‘da gerçekleştirilen müşterek meslek komitesi toplantısı değerlendirildi katılımın
azlığının sebepleri üzerine konuşuldu. Bir sonraki ev sahibi Oda olarak nasıl yüksek katılım
sağlanabileceği görüşüldü.
 Otomotiv sanayi sektöründe ülkemizde bulunan muhtelif test merkezleri nerelerdir, hangi testleri,
hangi maliyetlere yaptıkları hakkında bir envanter oluşturulması gerektiği görüşüldü.
 Bundan sonraki toplantılarda, toplantı tarihinden bir hafta önce sektör sorunları ile ilgili toplantı
gündemine girebilecek önerilerin bir mail ağında toplanmasına karar verildi.
 Bir sonraki toplantıya müteakip TOSB ’da bulunan OTAM tesislerini ziyaret edilmesi planlandı.
26.Meslek Komitesi (Mobilya İmalatı Sanayi Grubu)
 Sektör Raporu hakkında bir çalışma yapılmasına karar verilmiştir.
 Gruptaki üyelere, büyük ölçekli üyeler de olmak üzere, üye ziyaretleri programı yapılması kararı
verilmiştir.
 ISO (İstanbul Sanayi Odası) Mobilya Komitesi’ne bir ziyaret yapılmasına ve ortak bir toplantı
yapılması kararı alınmış, ilgili ziyaretin 18 Şubat 2014 Salı günü saat 13.00’de yapılması
kararlaştırılmıştır.
27.Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu) &
33.Meslek Komitesi (Metal Döküm Sanayi Grubu)
 Bu ay içerisinde Oda’mıza yeni üye olan firmalara üye ziyareti yapılması yönünde fikir birliğine
varıldı.
 Piyasa koşulları ile ilgili görüşüldü.
 Döküm sektöründen kaynaklanan döküm kumu atıkları ve bertarafı ile ilgili görüşüldü. Döküm
kumunun tehlikeli atık olup olmadığı konusunda tartışıldı.
 Firmalardan kaynaklanan döküm kumunun tesislerin yakınında depolanması için gerekli
altyapıların oluşturulması konusunda görüş bildirildi.
 Türkiye’de atık envanteri olup olmadığı konusunda araştırma yapılması konusunda fikir birliğine
varıldı. Bakanlıkça bu konuda bir araştırma yapılarak yayınlandığı konusunda Komite Üyelerine
bilgi verildi.
 Tehlikeli atıkların bertarafı konusunda komite üyelerine bilgi verildi.
28.Meslek Komitesi (Bina ve Bina Dışı Yapı İmalatı Sanayi Grubu)
 T.C Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Kontrol Şube
Müdürlüğü’nün 02.12.2013 tarihli “Yeni Fiyat Alımı” konulu yazısında yüklenici firmaya
yaptırılmakta olan “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uzunçiftlik Spor Kompleksi Yapım İşi” ile ilgili
fiyat tespiti tarafımızca; 40*40*3 mm sıcak daldırma galvaniz m2 kafes tel örgü yapılması birim
teklif fiyatı 7.50 TL montajlı teklif fiyatı 11.00 TL olarak tespit edilmiştir.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
15
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Meslek Komitesi Toplantıları :
30.Meslek Komitesi (Özel Amaçlı Makine İmalatı Sanayi Grubu)
T.C. İstanbul 15.İş Mahkemesinde görülmekte olan Alacak davası nedeniyle; teknik servis elemanı
olarak çalışan davacının alabileceği aylık brüt ve net ücret tespiti yapıldı.
Meslek Komiteleri Grup Toplantıları :
9. 10. Meslek Komiteleri (Boya ve Sanayi
Gazları S.Grubu / Temel Kimyasal Ürünler
S.Grubu)
Odamız Kimya Sanayi Grubu Üyelerine yönelik
06.02.2014
tarihinde
ADR
Yönetmeliği
uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantısı
yapıldı. Söz konusu toplantıya TSE Uzmanı,
Ambalaj Sanayicileri Derneği, Kimyasal Madde
Üreticileri Lojistik Firmaları da konuk
konuşmacı olarak katıldı.
5.Meslek Komitesi (Tekstil ve Giyim Eşyası Sanayi
Grubu)
27.02.2014 tarihinde 5.Meslek Komitesi toplantısının
ardından 5. Meslek grubu içinde yer alan firmaların ve
KOÜ Rektör Yardımcısı Ali DEMİRCİ’nin de katılımıyla
bir toplantı gerçekleştirilmiştir. KOÜ Teknopark Genel
Müdürü Sadık ZEMİZOĞLU katılımcılara Teknopark ile
ilgili sunum yapmıştır.
17.Meslek Komitesi (Metal Yapı Sanayi Grubu)
Odamız 17.Meslek Komitesi ve TAİDER Aile
İşletmeleri Derneği işbirliği ile 27 Şubat 2014
tarihinde “Aile(m) ve Şirket(im) Arasındaki Kritik
Dengeyi Yönetmek” konulu bir panel organize
edilmiştir.
26.Meslek Komitesi (Mobilya İmalatı Sanayi Grubu)
18.02.2014 tarihinde Odamız 26.Meslek Komitesi
İstanbul Sanayi Odası’nda ilgili Meslek Komitesi ile bir
araya gelerek sektörün sorunları ve çözüm önerileri
hakkında görüştü.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
16
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Üye Ziyaretleri :
3.Meslek Komitesi’nin (Hazır Yemek ve Şekerleme Sanayi Grubu) Üye Ziyaretleri
10.02.2014
ASYA ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
10.02.2014
İTİNA GIDA DARICA ŞUBESİ
10.02.2014
KENT GIDA MADDELERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
12.Meslek Komitesi’nin (Kauçuk ve Plastik Ürünler Sanayi Grubu) Üye Ziyaretleri
18.02.2014
TÜRK PİRELLİ A.Ş.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
17
MECLİS TOPLANTILARI/MESLEK KOMİTESİ TOPLANTILARI
Üye Ziyaretleri:
15.Meslek Komitesi’nin (Demir ve Çelik Sanayi Grubu) Üye Ziyaretleri
19.02.2014
DİVA METAL ÜRETİM VE PAZ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ
19.02.2014
COŞKUN HADDECİLİK
19.02.2014
OUTOKUMPU ÇELİK SERVİS MERKEZİ A.Ş.
19.02.2014
ÇEL-MER ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
27.Meslek Komitesi (Makine Kurulum Hurda Atık Bertarafı ve Enerji Sanayi Grubu)
28.02.2014
LANG YÜZER OTOMOTİV YAN SAN. VE TİC. A.Ş.
28.02.2014
NEZİH TİCARET KİMYA VE ENDÜSTRİYEL
HAM. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
18
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
KSO Odavizyon Dergisi :
Her ay çıkartılan KSO Odavizyon dergimizin 89.sayısında gündemdeki
konulara yer verilerek, altı üyemizin roportajının çıkması
sağlanmıştır.
Basına Gönderilen Bültenler :
Odamız aktivite ve faaliyetlerini kamuoyuna duyurmak amacıyla Şubat ayında 13 adet basın bülteni
yerel-ulusal-görsel ve yazılı basına gönderilmiş olup detaylar aşağıda sunulmuştur.
Basın Bülteni
Tarihi
Konu
Ocak ayı ihracatı 12,15 milyar dolar ile tarihi rekor oldu
03 Şubat 2014
KSO Başkanı Zeytinoğlu İtalya’da İş Forumunda konuştu
03 Şubat 2014
Kocaeli Sanayi Odası Yönetiminden yeni Bakanlar Işık ve Güllüce’ye Ziyaret
06 Şubat 2014
Euler Hermes, Kocaeli’li işadamlarına “ticaretin hayat sigortası”olan “alacak
sigortası”nın önemini anlatacak
07 Şubat 2014
2013 yılında sanayi üretimi yüzde 3,4 büyüdü
10 Şubat 2014
Portekiz Büyükelçisi Cabral’dan KSO’yu ziyaret
11 Şubat 2014
Cari açık artıyor
13 Şubat 2014
Zeytinoğlu, DEİK Başkan Yardımcısı oldu
13 Şubat 2014
İşsizlik oranı Kasım 2013’te yüzde 9,9 olarak gerçekleşti,
17 Şubat 2014
KSO Başkanı Zeytinoğlu, Avustralya’da ülkemizi temsil etti
24 Şubat 2014
Şubat ayı kapasite kullanım oranı yüzde 73.3 oldu
25 Şubat 2014
Vergi Dairesi Başkanı Koşucu ve Ekibi, KSO’yu ziyaret etti
26 Şubat 2014
Ocak ayı ihracatı 12,5 milyar dolar oldu
28 Şubat 2014
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
19
ODA GÖRÜNÜRLÜLÜK VE TANITIM FAALİYETLERİ
Takip Ettiğimiz Basında KSO :
Odamız, Şubat ayında 34 kez ulusal, 194 kez yerel olmak üzere toplam 228 kez yazılı basında yer
alınmıştır
Basın Kuruluşu
Adana 58 Ocak
Adapazarı
Adapazarı Akşam Haberleri
Avrupa Gazetesi
Anayurt
Aynalı Pazar
Barış (Ankara)
Başkent Ankara
Bilecik Sakarya Gazetesi
Bizim Kocaeli
Bizim Sakarya
Bizim Yaka
Bursa Hayat
Bölge Haber (Kocaeli)
Çağdaş Kocaeli
Çanakkale Haber
Çanakkale Kalem
Çayırova Gazetesi
Cumhuriyet
Derince Ekspres
Dokuz Sütun
Dünya
Ekonomi Gazetesi
Ekovitrin
Gebze Haber
Gözlem
Günboyu
Habertürk
Haberci(Mersin)
Hürriyet
Hürses
İstanbul Gazetesi
İstiklal Gazetesi
Kalenin Sesi
Kobi Efor
Kocaeli
Kocaeli Demokrat
Kocaeli Ekonomi Gazetesi
Kocaeli Hürriyet
Kocaeli Manşet
Kocaeli Pusula
Küresel Ana Haber
Marmara Gebze
Mavi Kocaeli
Haber
Sayısı
1
1
1
1
1
1
3
1
2
5
1
15
1
1
17
1
1
2
1
13
1
3
1
1
11
1
4
1
1
1
6
1
1
1
1
16
19
2
1
9
2
3
2
11
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
20
Mersin İmece
Metal Makina
Milliyet
Ovapınar
Özgür Kocaeli
Posta Ek
Radikal
Sabah Güney
Sabah Maramra
Sakarya Yenigün
Sakarya Yenihaber
Son Nokta(Adana)
Son Saat
Star
Taşıma&Kaldırma Üniteleri
Ticaret Gazetesi
Tigris Haber
Trakya Demokrat Gazetesi
Türkiye
Türkiye de Yeniçağ
Vatan
Yarın (Ankara)
Yeni Akit
Yeni Asya
Yeni Ekonomi
Yeni Marmara
Yeni Mesaj
Yeni Sakarya
Yeni Şafak
24 Saat Gazetesi
TOPLAM
1
1
1
9
16
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
ULUSAL
228
Ayrıca Odamız şubat ayında;
 256 kez internet haberlerinde
 25 kez twitter/24 kez facebook
 3 kez ulusal TV kanallarında, 7 kez yerel TV kanallarında
yer almıştır.
HABER KANALI
Bloomberg HT
Kocaeli TV
TV 41
HABER SAYISI
3
2
5
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
21
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
1- Tanzim Edilen Kapasite Raporları:
Şubat ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 15, Çayırova Temsilciliği tarafından 13 adet, Gebze
Temsilcilği tarafından 17 olmak üzere; toplam 45 adet Kapasite Raporu tanzim edilmiştir.
KAPASİTE RAPORU (Adet)
60
57
54
45
50
40
30
20
10
0
2013 Şubat
2014 Ocak
2014 Şubat
Gebze Temsilciliği
12
26
17
Çayırova Temsilciliği
15
12
13
Merkez
27
19
15
2- Kapasite Raporlarında ilave ve değişiklik işlemleri :
Şubat ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 8, Çayırova Temsilciliği tarafından 1, Gebze Temsilciliği
tarafından 5 adet olmak üzere; toplam 14 adet Kapasite Raporunda ilave ve değişiklik işlemleri
yapılmıştır.
3- Kapasite Raporları Suret Tasdik İşlemleri :
Şubat ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 457 sayfa, Çayırova temsilciliği tarafından 577 sayfa,
Dilovası Temsilciliği tarafından 59 sayfa ve Gebze Temsilciliği tarafından 443 sayfa olmak üzere;
toplam 1536 sayfa Kapasite Raporu Suret Tasdik İşlemleri yapılmıştır.
KAPASİTE SURET TASTİĞİ (Adet)
2339
2500
2000
1687
1536
1500
1000
500
0
2013 Şubat
2014 Ocak
2014 Şubat
Gebze Temsilciliği
232
660
443
Dilovası Temsilciliği
50
164
59
Çayırova Temsilciliği
807
1162
577
Merkez
598
353
457
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
22
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
4- Çeşitli Konularda Tanzim Edilen Ekspertiz Raporları :
Şubat ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 57 adet, Çayırova temsilciliği tarafından 78 adet,
Dilovası temsilciliği tarafından (Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri dahil) 28 adet ve Gebze Temsilciliği
tarafından 69 adet olmak üzere; firmaların talepleri üzerine çeşitli konularda toplam 232 adet
belge/ekspertiz raporu tanzim edilerek ilgililere verilmiştir.
ÇEŞİTLİ BELGELER (Adet)
250
220
174
200
150
89
100
50
0
2013 Şubat
2014 Ocak
2014 Şubat
Gebze Temsilciliği
16
46
69
Dilovası Temsilciliği
9
12
16
Çayırova Temsilciliği
29
53
78
Merkez
35
63
57
5- Uluslararası Dış Ticarette Kullanılan Belgelerin “Boş Form” Satışları :
Şubat ayında toplam 7955 adet Boş Form satılmış olup,
görülmektedir.
sözkonusu satış rakamları aşağıda
BOŞ FORM
SATIŞI
MERKEZ
GEBZE
A.TR
B.ATR
EUR.1
EUR-MED
MENŞE
20
1.900
110
0
173
3.002
1.980
295
0
5
0
200
0
0
0
64
101
100
0
5
3.086
4.181
505
0
183
OCAKŞUBAT AYI
TOPLAM
BOŞ FORM
SATIŞI
7.585
8.731
1.570
0
591
0
0
0
0
0
0
2203
5.282
200
270
7.955
18.477
FORM A
ŞUBAT AYI
BOŞ FORM
SATIŞI
ÇAYIROVA DİLOVASI
ŞUBAT AYI
TOPLAM BOŞ
FORM SATIŞI
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
23
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
ŞUBAT AYI BOŞ FORM SATIŞI (ADET)
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
A.TR
B.ATR
EUR.1
EUR-MED
MENŞE
FORM A
TOPLAM
20
1900
110
0
173
0
2203
3.002
1980
295
0
5
0
5282
ÇAYIROVA
0
200
0
0
0
0
200
DİLOVASI
64
101
100
0
5
0
270
ŞUBAT AYI TOPLAM
BOŞ FORM SATIŞI
3086
4181
505
0
183
0
7955
OCAK - ŞUBAT AYI
BOŞ FORM SATIŞI
7585
8731
1570
0
591
0
18477
MERKEZ
GEBZE
6- Onaylanan Dolaşım Belgeleri :
Şubat ayında Belge Servisi, Merkez tarafından 838 adet, Çayırova temsilciliği tarafından 92 adet,
Dilovası Temsilciliği tarafından 293 adet ve Gebze Temsilciliği tarafından 22 adet olmak üzere;
toplam 1245 adet ATR, EUR1, Form ABC, Form A onaylanmış olup, aylık onay miktarları aşağıda
sunulmuştur.
Belge Çeşitleri
ATR Dolaşım Belgesi
Eur1 Dol. Sertifikası
Eur-Med Dolaşım
Sertifikası
Form ABC (Menşe Şah.)
Form A(Özel Menşe Şah.)
Dilovası
Temsilciliği
97
124
1
Çayırova
Temsilciliği
1
10
0
Gebze
Temsilciliği
5
8
0
70
1
71
10
9
0
349
111
293
92
22
838
TOPLAM
Merkez
38
340
0
DOLAŞIM BELGESİ (Adet)
1236
1245
2013 Şubat
2014 Ocak
2014 Şubat
30
17
22
Dilovası Temsilciliği
245
498
293
Çayırova Temsilciliği
38
50
92
839
671
838
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Gebze Temsilciliği
Merkez
1152
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
24
BELGE HİZMETLERİ VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARI
Şubat ayı itibariyle; Dilovası Temsilciliği tarafından yapılan YATIRIM TEŞVİK BELGESİ işlemlerinin
sayısal genel görünümü;
Yapılan İşlemler
Yeni Yatırım Teşvik Belgesinin Düzenlenmesi
YTB İthal/yerli makine ve techizat listeleri Revizyon
İşlemleri
Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı
Adet
0
1
0
Yatırım Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi
2
TOPLAM
3
ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Üye Kaydı İşlemleri
Şubat ayında yapılan kayıt işlemleri sonucu üye sayımız (askıda olan üyelerimiz dahil) 2356’dır.
5174 sayılı Kanunun 9'ncu maddesi gereği yapılan ve istihbarat neticesinde Şubat ayında kaydı
yapılan ve mükellefiyetini yerine getiren firmalar;
Hukuki Statü
Merkez
Çayırova
Dilovası
Gebze
Toplam
a) Anonim Şirket
2
0
0
2
4
b) Limited Şirket
2
1
0
3
6
c) Kollektif Şirket
0
0
0
0
0
d) Hakiki Şahıs
0
0
0
0
0
e) Komandit Şirket
0
0
0
0
0
f) Kamu Kuruluşları
0
0
0
0
0
g) Vakıf
0
0
0
0
0
TOPLAM
4
1
0
5
10
Sınai faaliyeti son bulan (kaydı silinen) firmalar;
Hukuki Statü
Merkez
a) Anonim Şirket
3
b) Limited Şirket
0
c) Kollektif Şirket
0
d) Hakiki Şahıs
0
e) Komandit Şirket
0
f) Kamu Kuruluşları
0
g) Vakıf
0
TOPLAM
3
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
25
ÜYE HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Şubat ayı itibariyle; Üye kayıt, istihbarat ve kayıt silme faaliyetlerinin sayısal genel görünümü;
İstihbaratı
Yapılan Firma
Sayısı
0
Kaydı Yapılan
Firma Sayısı
Kaydı Silinen
Firma Sayısı
Askıda Olan Firma
Sayısı
10
3
425+40= 465
Toplam Aktif Üye
Sayısı
1891
ÜYE KAYITLARININ GEÇMİŞ DÖNEMLE
KARŞILAŞTIRILMASI
20
17
15
13
10
2013 Şubat
2014 Ocak
2014 Şubat
17
13
10
10
5
0
Adet
DESTEK HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Gelen/Giden Evrak ile Gönderilen Posta/Kargo Sayısal Görünümü
01-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Merkez, Çayırova,Dilovası ve Gebze Temsilciliklerimizin gelen ve
giden evrak dağılımı aşağıda görüldüğü gibidir;
Ayrıca Odamız merkez ofisi tarafından gelen evrakların 100 tanesine çıkış işlemi yapılmış olup,
22.110 adet evrak modem, 550 adet manuel olmak üzere toplam 22.660 adet faks çekilmiştir. 3148
adet dokümanın kargo işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Merkez
Çayırova
Dilovası
Gebze
Toplam
GELEN EVRAK
393
98
3
90
584
GİDEN EVRAK
322
103
24
95
544
GELEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)
GİDEN EVRAK DAĞILIMI (Adet)
750
600
500
400
300
200
100
0
700
650
600
550
500
Adet
2013 Şubat
578
2014 Ocak
693
2014 Şubat
584
Adet
2013 Şubat
2014 Ocak
2014 Şubat
423
531
544
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
26
DESTEK HİZMETLERİ ÇALIŞMALARI
Bilgi İşlem Çalışmaları

Şubat ayında Odamız web sayfası 3.498 kez ziyaret edilmiştir.

Şubat ayında web sayfamıza 28 adet haber girişi ile 25 adet güncelleme gerçekleştirilmiştir.

Bir adet yazıcı ve ortak kullanım amacıyla bir adet adet dizüstü bilgisayar alınmıştır

Kullanmadığımız elektronik ürünlerimiz İzmit Endüstri Meslek Lisesine temrinlik malzeme
olarak bağışlanmıştır.
Salon Tahsisleri

Şubat ayında Odamız toplantı salonları 17 kez ücretsiz tahsis edilmiştir.
ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel KYÖD Ortaokulu ile 50.
Yıl Ortaokulu öğrencilerinin eserlerinden oluşan
'Yarısı senin yarısı benim; dünya hepimizin' isimli
ortak resim sergisi Odamız sergi salonunda
gerçekleştirilmiştir.
2014 Yılı Şubat Ayı Birim Faaliyetleri
27
Download

Şubat 2014 Faaliyet Raporu İndir