WOOD & FRUITS d.o.o.
OGRANAK ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA
www.nisauto.co.rs
e-mail: [email protected]
Prerada voća i povrća odvija se u okviru društva sa ograničenom
odgovonošću ‚‚WOOD & FRUITS‚‚ koje je locirano u prigradskom naselju
Prva Kutina, udaljenom 11km od centra Niša. Plac je veličine 6ha i
opremljen je kompletnom infrastrukturom, a nalazi se pored puta NišGadžin Han.
Tehnološki proces smrzavanja i sušenja voća i povrća obavlja se u
objektu površine 2200m2, građen je u skladu sa HACCP standardom, a
završen je u zadnjem kvartalu 2011.godine.
U okviru objekta postoje tri celine:
- hala za pripremu voća i povrća veličine 350m2 sa instaliranom
kompletnom opremom za pripremu voća i povrća za smrzavanje i
sušenje
- deo za smrzavanje i čuvanje smrznutog voća i povrća, koji se sastoji od
komore za podhladu, stabilnog tunela za smrzavanje i četiri
dvorežimske komore za čuvanje smrznutih proizvoda. Komore
omogućuju da se istovremeno lageruje 950t smrznutih proizvoda
(kapacitet je utvrđen na bazi šljive). U okviru ove tehnološke celine
instalirana je rashladna oprema za hlađenje i smrzavanje na bazi freona
R404A koji je dozvoljen evropskim standardima.
- deo za sušenje obuhvata: dva tunela, svaki kapaciteta 10t za 24časa
(na bazi šljive), liniju za izbijanje koštica posle sušenja i liniju za etivažu
i konzerviranje suvih šljiva. Neophodno je napomenuti da se proces
sušenja obavlja toplom vodom, koja se zagreva u kotlarnici koja se
nalazi u pogonu za preradu drveta. Toplovodni kotlovi se lože drvnim
otpadom i piljevinom što omogućuje da se proces sušenja obavlja bez
korišćenja bilo koje druge vrste energije (gas, nafta, električna energija)
a samim tim i bitno smanjenje troškova sušenja.
Pogon je smešten u središtu izvora sirovine, a planirano je da se
organizuje sadnja i gajenje organskog voća i povrća.
Pošto ima dovoljno energije dobijene sagorevanjem otpada od
drveta, u drugoj fazi je planirana proizvodnja voćnih kaša, jer potražnja
za ovim poluproizvodima je prisutna na srpskom tržištu. Najveći trošak
pored sirovine u ovakvoj proizvodnji je energija (nafta, gas) čije cene
stalno rastu.
Izgrađeni objekti i ugrađena oprema omogućuju preradu sledećih
količina voća i povrća:
a) duboko smrznuti proizvodi: jagoda 300t, višnja 500t, malina
300t, kupina 300t
b) sušeni proizvodi: suva šljiva 400t, kajsija 100t, višnja 60t, jabuka 100t, kruška 100t, divlja jabuka
60t, šipurak 240t, paprika 200t, šargarepa 120t, kupus 60t
Sirovina za nabrojane proizvode nalazi se u okolini pogona, a najveća udaljenost je 60km. Ima
dovoljnih količina i za planiranu proizvodnju voćnih kaša.
a.d. Nišauto Grupa traži zainteresovane partnere za plasman smrznutih i sušenih proizvoda kao i
eventualnu dokapitalizaciju u vidu suvlaništva ogranka ili društva ‚‚WOOD & FRUITS ‚‚ d.o.o. u celini.
Download

ogranak za preradu voća smrzavanjem i sušenjem