Phase Shifting Transformers
Martin Pokluda
Sekundární technika
Harrachov, 24. – 26. 9. 2013
Obsah
Důvody k nasazení PST
Co je to PST, jak funguje a k čemu slouží?
Očekávané toky v r.2015 – EWIS, upravený
(High Wind Nord Best Estimation)
1594MW
3392MW
1437MW
197MW
2035MW
Nové prvky v provozu v r.2015
V ČEPS všechna kritéria splněna
2712MW
Očekávané toky v r.2015 (+ PST mezi DE-PL)
1875MW
(+281MW)
2500MW (-892MW)
903MW
(-534MW)
45MW
(-152MW)
2010MW
(-25MW)
Nové prvky v provozu v r.2015
Přetížená vedení
Kritérium N-1 nesplněno
2588MW (-124MW)
Možné řešení – Instalace PST mezi DE-ČR
1090MW
(-500MW)
2500MW (-892MW)
903MW
(-534MW)
376MW
(+573MW)
1909MW
(-130MW)
V ČEPS všechna kritéria splněna
2401MW (-310MW)
Důvody k nasazení PST
Co je to PST, jak funguje a k čemu slouží?
PST – základní princip
̅
-
-
̅=
̅
(
−
+
)
=
(
∙ ∗̅ )
=
(
∙ ∗̅ )
α
α=0
Fázový posun řídí
přenos činného výkonu
̅
Změna napětí řídí
přenos jalového výkonu
PST – schéma zapojení
#
Sériové vinutí
L1
!
"
"
L2
α
L3
Budící vinutí
!
!
=
∙
∙
PST – konstrukční provedení
Sn = 1400 MVA
Un = 400/400 kV
α = ± 25°
PST – rozměry a instalace
Sn=1300MVA
Un=400kV
reg. úhel ±23°
vxšxd = 10x13x18m
celk. hmotnost 950t
hm. oleje 251t
PST – konstrukční provedení
Sn = 600 MVA; Un = 400/400 kV; α = ± 40°
PST – umístění v rozvodně
TR Divača (Slovinsko); Sn = 600 MVA; Un = 400/400 kV; α = ± 40°
PST – rozměry a instalace
rozměry pole
cca 55x270m
by pass pro zapínání
bez přerušení
Sn = 2x2x850MVA
Un = 400/400kV
α0 = ± 30°
PST – použití v okolních TSO
PST – příklady použití
Celková přenosová schopnost
167MW
P=666MW
Z1=z, Pmax=1000MW
P=666MW
Z2=z, Pmax=1000MW
167MW
A
B
334MW
P=666MW
Z3=z/2, Pmax=1000MW
PST vytváří kruhový tok činného výkonu
PST kompenzuje rozdílnou impedanci
zvýšení přenosové schopnosti koridoru
PMAX=2000MW
PST – příklady použití
Vyrovnání obchodních a fyzikálních toků
(Zdroj EWIS)
Rozdíl mezi obchodními a fyzikálními toky činného
výkonu v jednom ze scénářů EWIS
Závěrečné shrnutí
Už víme, proč se o nich uvažuje.
Víme, jak fungují.
Víme, jak se s nimi zachází a jaký mají vliv na
přenosovou soustavu.
Vedeme elektřinu nejvyššího napětí
Martin Pokluda
Specialista oddělení Sekundární technika
ČEPS, a.s
Elektrárenská 774/2
Praha 10
[email protected]
www.ceps.cz
Download

Phase Shifting Transformers