Elektromobilita jako součást Smart Grids
Elektromobilita versus SmartGrids
• Setkání dvou doposud samostatně se
vyvíjejících aktivit
• Spojení je nezbytné
• Může přinést velice pozitivní efekty
• Spojení dvou silných průmyslových
odvětví – automobilového průmyslu a
energetiky
• Problematické rozšíření elektromobility
na konvenčních základech energetiky
Elektromobilita versus SmartGrids
• Technologie ve fázi „zrodu“
• Bouřlivý rozvoj v posledních cca 2
letech
• Velký potenciál rozšíření, operativní
náklady na provoz velmi nízké
• Závislé na technologickém rozvoji
baterií, jejich cena a výdrž je zásadní
faktor k rozšíření
• Standardizace a sériovost přinese
dramatické zlevnění baterií i aut (viz.
paralela s FVE)
• Výroba aut doposud pouze v malých
sériích
Elektromobilita versus
Smart Grids
• Technologie ve fázi „dospívání“
• Systém inteligentních rozvodných sítí,
efektivní koordinace od výroby el.
energie až po spotřebu „odpovědným
zákazníkem“
Smart Metering
• Systém inteligentních komunikujících
elektroměrů
• Cílem je získat větší kontrolu nad
spotřebou a přenést zodpovědnost za
odchylku na odběratele
• Nasazeno plošně, řádově desítky
miliónů elektroměrů – smartmetrů
• Akcelerováno spíše regulátorem
• Přínosy
– Ochrana proti blackoutům, regulace
odběrové křivky, snížení netechnických
ztrát, rychlá změna tarifů, automatizace
odečtů, kvalitativně jiná data z elektroměrů
Roční odběrový diagram
• Odběrový diagram ukazuje denní
spotřebu elektrické energie, podle
spotřeby se řídí zdroje el. energie
Diagram zatížení 1985 - 2009
1985
1986
1987
6500000
1988
1989
6000000
2007
1990
1991
1992
5500000
1993
1994
1995
5000000
MW
1996
1997
2008
1998
4500000
1999
2000
2001
4000000
2002
2003
3500000
2004
2005
1993
2006
3000000
2007
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Měsíc
Srpen
Září
Říjen
Listopad Prosinec
2008
2009
Denní odběrový diagram
• Vyrovnanost odběrového denního
diagramu se v posledních letech zhoršuje z
mnoha důvodů – nové zdroje,
unboundling, masivní export/import…
• Cílem regulace zrovnoměrnění diagramu –
pak je cena nejlevnější
Zdroj ČEZ Měření 03/2010
Nové zdroje
• Přes 8.000 MW ve FVE a VE již
povoleno – neregulovatelné zdroje
Vliv FVE na výrobu elektřiny
Přenosové sítě
• Elektromobil bude zásadním
spotřebičem s velkým odběrem
• Nároky nejen na dobíjecí stanice, ale i
na distribuční soustavu
• 30000 rychle se dobíjejících automobilů
(63A) plně spotřebuje produkci JETE
• Dnes jsou v ČR miliony aut – nutnost
regulace
• Distribuční sítě jsou historicky dobře
připraveny, Česká republika je
tradičním tranzitním místem
Tranzitní přenosové kanály
Zdroj: projekt EWIS
Smart Metering jako prostředek
• Evropská legislativa požaduje, aby do
roku 2020 bylo nainstalováno 80%
smartmetrů zapojených do systému
• V ČR je velmi rozvinutý systém HDO
• V dnešní době je využití omezení díky
unboudlingu tj. oddělení distribuce a
obchodu (komu slouží HDO?)
• Smart Metering by měl umožnit lepší
segmentaci do menších odběratských
skupin a cílenější nasměřování služeb
Smart Metering v zahraničí
• Zahraničí
– Itálie – 100% - 25M elektroměrů
– Skandinávie – 90% procent dálkově
odečítataných elměrů
– Španělsko – jasný plán a roll-out
Smart meters
are already
installed
Smart meters are
being installed
Roll-out plan is
decided
Roll-out plan
is under
discussion
There is no rollout planned
Denmark (15%)
Iceland (15%)
Finland
Austria
Hungary
Italy (90%)
Denmark (35%)
Greece
Czech Republic
Luxembourg
Sweden (99%)
Italy (5%)
Italy
Denmark
The Netherlands (4%)
Spain
France
Germany
Great Britain
Ireland
The Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovak Republic
Zdroj: European Energy
Regulators CEER & ERGEG
Smart Metering v tuzemsku
• Tuzemsko
– ČEZ Pilotní projekt AMM cca 2k elměrů,
zkouška technologie
– ČEZ Rozšířený pilotní projekt 40k elměrů,
plošné osazení lokalit, Smart city Vrchlabí
– PRE- Pilotní projekt AMM cca 3k elměrů
– EON – Pilotní projekt okolí Vyškova, cca
3k elměrů
Technologický rozvoj
• Nutno řešit dvě oblasti technologického
rozvoje
– Elektromobily a dobíjecí stanice, typy
dobíjecích stanic a jejich vybavení
(domácí, veřejné, fleetové)více např.
přednáška Molaris
– Distribuční sítě a jejich schopnost dodávat
elektrickou energii v dostatečném
množství a kvalitě
• Smart Grids mohou být prostředkem k
dílčímu řešení bodu 2
• Pro budoucí rozvoj elektromobility je
nutné změnit energetickou legislativu,
tarifní programy atd.
Závěr
• Elektromobilita musí být provázána s
regulací distribuční soustavy, domácí
regulovatelné dobíjecí stanice hrají
zásadní roli
• Z principu věci je nutno konstatovat, že
elektromobil bez elektřiny prostě
nepojede…
Děkuji za pozornost
Ing. Aleš Mikula, MBA
ZPA Smart Energy
Trutnov
Download

prezentace - Aleš Mikula