Elektromobilita nejsou „jen“ vozidla na elektřinu
Ing. Jan Vurm
Siemens, s.r.o.
Inteligence procesní infrastruktury
20.9.2012
© Siemens 2012
IC MOL
základ pro individuální dopravu šetrnou k životnímu prostředí
Strana 2
2012/09
Siemens, s.r.o. / MOL
Electromobilita: „Inteligentní“ rozhraní pro sítě, systémy řízení
dopravy a budovy
Inteligentní sítě
Inteligentní řízení generování a spotřeby
energie
Integrace obnovitelných zdrojů energie
spojená se stabilizací a zkvalitněním sítě
obousměrný tok energie kombinovaný s
decentralizací generování energie
Inteligentní systém řízení dopravy
Integrované řešení pro řízení dopravy,
dopravní dohled a kompletní informační systém
Plná interaktivita – komunikace, zpětná
vazba,snížení zátěže…
mýtný systém
Schopnost uchování – stabilizace sítě
(obnovitelné zdroje)
komplexní řešení správy parkovacího systému
kompletní provoz a řízení dopravního a
veřejného osvětlení
Elektromobilita – součást Inteligentních
sítí
Elektromobilita – součást inteligentního
systému řizení dopravy
jako Inteligentní spotřebitel s funkcí
řízení zátěže / spotřeby
řešení pro car sharing
jako zásobník energie
Strana 3
2012/09
Inteligentní budovy
řešení integrované dopravy
Zdroj produkce – zpětný odprodej do sítě,
energetická soběstačnost, omezování
závislosti na síti
Elektromobilita – součást Inteligentních
budov
zásobníky energie
součást řízení zátěže mezi uživateli budov
a infrastrukturou
Siemens, s.r.o. / MOL
Vítejte ve světě elektromobility
Integrované modulární řešení
Software
Software
Software
Software
Administrace nabíjecí
infrastruktury
Řízení zátěže / spotřeby
Management
zákaznických dat
Fleet management
AC technologie
Indukční technologie
Normální nabíjení
od 2 do 8 hodin
Nabíjení bez kabelů
od 2 do 8 hodin
DC technologie
Výměnná technologie
Rychlé nabíjení
od 15 do 30 minut
Rychlá výměna baterií
Integrované modulární řešení splňující všechny předpoklady – od nabíjecích stanic AC, DC i indukčních až po
výkonný softwarový nástroj
Strana 4
2012/09
Siemens, s.r.o. / MOL
Vítejte ve světě elektromobility
Individuální řešení
Veřejné nabíjení
Od 2 do 8 h
indukční nabíjení
Domácí nabíjení
Během 8h / 30 min
AC/DC Wall Box
Veřejné nabíjení –
parkoviště
Od 1 do 8 h
AC nabíjecí stanice
polo- Veřejné nabíjení –
Hotel
Od 1 do 8 h
AC nabíjecí stanice
Domácí nabíjení
Během 8h
Induktivní nabíjení
polo- Veřejné nabíjení –
Fleet
Během 30 min.
DC nabíjecí stanice
polo- Veřejné nabíjení –
nákupní střediska
Od 1 do 8 h / 30 min.
AC/DC nabíjecí stanice
Korporátní nabíjení –
zaměstnanci
Od 1 do 8 h
AC nabíjecí stanice
Veřejné nabíjení–
tankovací stanice
Od 1 do 8 h / 30 min.
AC/DC nabíjecí stanice
Strana 5
polo- Veřejné nabíjení –
Fleet, Taxi
Během 8 h
Induktivní nabíjení
2012/09
polo- Veřejné nabíjení–
parkovací domy
Od 1 do 8 h / 30 min.
AC/DC nabíjecí stanice
Korporátní nabíjení –
Fleet
Během 30 min.
DC nabíjecí stanice
Siemens, s.r.o. / MOL
Vítejte ve světě elektromobility
Inteligentní domácnost
Elektromobilita
 Doprava je významným zdrojem
emisí CO2
 Do roku 2020 předpokládá Evropa
provoz až 2,5 mil. elektrických
vozidel
Operační centrum
Inteligentní domácnost
 Dostupnost komplexní nabíjecí
infrastruktury je jednou ze
základních podmínek úspěchu
 80% cest je kratších než 50 km
Provozovatel sítě
Tok energie
Strana 6
2012/09
 Bateriové úložiště elektrických
vozidel použitelné jako úložná
kapacita pro „vyrovnávání“
obnovitelných zdrojů
komunikace
Siemens, s.r.o. / MOL
Vítejte ve světě elektromobility
Inteligentní společnosti
Elektromobilita
 Doprava je významným zdrojem
emisí CO2
 Do roku 2020 předpokládá Evropa
provoz až 2,5 mil. elektrických
vozidel
Operační centrum
Inteligentní společnost
 Dostupnost komplexní nabíjecí
infrastruktury je jednou ze
základních podmínek úspěchu
 80% cest je kratších než 50 km
Provozovatel sítě
Tok energie
Strana 7
2012/09
 Bateriové úložiště elektrických
vozidel použitelné jako úložná
kapacita pro „vyrovnávání“
obnovitelných zdrojů
komunikace
Siemens, s.r.o. / MOL
Vítejte ve světě elektromobility
Inteligentní Města
Elektromobilita
 Doprava je významným zdrojem
emisí CO2
 Do roku 2020 předpokládá Evropa
provoz až 2,5 mil. elektrických
vozidel
Operační centrum
Inteligentní město
 Dostupnost komplexní nabíjecí
infrastruktury je jednou ze
základních podmínek úspěchu
 80% cest je kratších než 50 km
Provozovatel sítě
Tok energie
Strana 8
2012/09
 Bateriové úložiště elektrických
vozidel použitelné jako úložná
kapacita pro „vyrovnávání“
obnovitelných zdrojů
komunikace
Siemens, s.r.o. / MOL
Elektromobilita v praxi
Umístění
domácí / privátní
■ Vlastník nabijí své auto doma
■ Nejčastěji pomocí wall boxu
polo - veřejná
■ Zabezpečené oblasti,
vlastněné/provozované soukr.
Společnostmi
■ Nejčastěji pomocí WB nebo nabíjecí
stanice
zákazník
Scénář
■ Přístup pro velice omezený okruh lidí
Strana 9
■ Není potřeba identifikace / platby
■ Mnoho osob, omezeno na definované
skupiny osob (např. zaměstnanci)
veřejná
■ Vlastník nabijí své auto na veřejném
prostranství
■ Nejčastěji pomocí nabíjecí stanice
■ Nabíjecí stanici mže použít kdokoli
■ Identifikace / platba pomocí ID karty
■ Identifikace / platba v hotovosti,
kreditní kartou, mobilní platba, platební
roaming
■ Privátní uživatelé
■ Municipality
■ Čerpací stanice
■ Municipality
■ Správa budov
■ Poskytovatelé služeb
■ společnosti
■ Poskytovatelé služeb
■ Poskytovatelé služeb
■ Provozovatelé parkovišť ■ Správa budov
■ OEM
■ Nákupní centra
2012/09
■ Provozovatelé sítí
■ hotely
Siemens, s.r.o. / MOL
Elektromobilita v praxi
Města
Dodavatelé energie
Provozovatelé fleetů
Strana 10
Poskytovatelé služeb
2012/09
Provozovatelé parkovišť
Čerpací stanice
Hotely, restaurace,
nákupní centra
Společnosti,
správy budov
Výrobci automobilů
Privátní uživatelé
Siemens, s.r.o. / MOL
Elektromobilita v praxi
AC Wall Boxy
AC nabíjecí stanice
Charge & Drive
Charge & Drive
Výměnná stanice
Charge & Drive
Induktivní nabíjení
Charge & Drive
Strana 11
2012/09
AC nabíjecí systémy
Park & Charge
Softwarové vybavení
AC satelitní systémy
Charge & Drive
Komponenty pro
nabíjecí infrastrukturu
DC nabíjecí stanice
Charge & Drive
Podpora
Siemens, s.r.o. / MOL
Softwarové nástroje - inteligence elektromobility
Řízení a ovládání veřejné a polo-veřejné
nabíjecí infrastruktury
Přidaná hodnota pro uživatele el. vozidla
Administrace
nabíjecí infrastruktury
Management zákaznických dat
Řízení zátěže/spotřeby
 Autorizace uživatelů
 Zřízení a ovládání uživatelského účtu
 Roaming
 Vyhledávání nabíjecích stanic
 Vzdálená údržba
 Mobilní monitoring průběhu nabíjení
 Řízení zátěže/spotřeby
 Rezervace nabíjecích stanic
 Bezpečné platby a účtování
Strana 12
2012/09
Siemens, s.r.o. / MOL
Charging infrastructure
Operační centrum
Softwarové operace a aplykace běžící „v pozadí“
EV infrastruktura
Nabíjecí HW a SW platforma s přímím rozhraním k EV
Veřejné nabíjení
Strana 13
2012/09
Polo-veřejné nabíjení
Domácí nabíjení
Siemens, s.r.o. / MOL
Drivergy,
platforma pro elektromobilitu
Drivergy, platforma pro elektromobilitu společnosti Siemens
založena na modulárním konceptu,
přináší řešení pro každý provozní scénář!
Strana 14
2012/09
Siemens, s.r.o. / MOL
Source London
Strana 15
2012/09
Siemens, s.r.o. / MOL
Kompletní schéma elektromobility
~2,400 řidičů
Zabezpečený přístup
~733 nabíjecích bodů
Bezplatné nabíjení
(během pilotní fáze)
výjimky z
dopravních poplatků
Strana 16
2012/09
Veřejné/Privátní
partnerství
Siemens, s.r.o. / MOL
Provozovatelé nabíjecích stanic
Ubytovací zařízení
Nemocnice
parkoviště
Supermarkety
Půjčovny automobilů
Letiště
Strana 17
Univerzity
2012/09
Siemens, s.r.o. / MOL
Source London Back Office
Vydávání karet
Dodávky Siemens :
samoobslužnost
platby
 Kompletní vývoj a
implementace
back office IT systému
Systém uživatelských
účtů
 Provoz non-stop 24/7
zákaznického servisu
Transakční mngmt
přístup
Přístup k
nabíjení
podpora
Technická
a zákaznická
podpora
24/7 Call Centrum
dostupnost
Strana 18
2012/09
Siemens, s.r.o. / MOL
Registrace a členství - source London
Strana 19
2012/09
Siemens, s.r.o. / MOL
Bezpečné platby
Strana 20
2012/09
Siemens, s.r.o. / MOL
Podpora
24/7 Call Centrum
 Provoz 24/7
 Umístěno v UK
 Denní zákaznická linka
 Nepřetržitá linka technické
podpory
 Two Site operations
 Obecné dotazy a dotazy k vyúčtování
 Nahlášení poruch a nefunkčnosti stanic
 Dotazy k platbám
 Administrace Účtů
 Reporting a monitoring
Strana 21
2012/09
Siemens, s.r.o. / MOL
Technická podpora a servis poruch
 Jednoduché a jednotné tel číslo
 24/7
 Rychlá a přesná alokace
 On Line reporting
Strana 22
2012/09
Siemens, s.r.o. / MOL
Nová nabíjecí síť – Source London
Boris Johnson, starosta Londýna
„Mým cílem je akcelerace nástupu elektrických vozidel a
chci aby se Londýn stal epicentrem elektrického provozu
v Evropě.
Vzrůstající počet motoristů volí čistší, zelenější
elektrický provoz přinášející řidiči spoustu výhod. Mimo
jiné například i 100 % slevu na dopravních poplatcích.
To přináší značný benefit pro životní prostředí našeho
města.“
Strana 23
2012/09
Siemens, s.r.o. / MOL
Děkuji za Vaši pozornost
Strana 24
2012/09
Page
24
Siemens, s.r.o.
/ MOL
© Siemens
Download

Ing. Jan Vurm.pdf