VYDÁNÍ
01
TNT CSR newsletter
ŘÍJEN 2013
Chráníme životní prostředí před negativními
vlivy našeho podnikání.
Pomáháme zlepšovat podmínky pro život i práci.
Sdílíme vizi udržitelného podnikání.
Podporujeme projekty, které mají smysl.
Environmentální oblast
Sociální oblast
Ekonomická oblast
Odpovědné projekty
V TNT podporujeme udržitelné podnikání.
Jsme společností, která se stará o své zaměstnance, myslí na životní prostředí, transparentně hospodaří a pomáhá v rámci svých
možností, kde je třeba. Být odpovědnou
společností pro nás znamená aktivně participovat na řadě aktivit, které bychom vám
rádi postupně představili. Můžete se nechat
inspirovat anebo se zapojit. Pokud vás náš
newsletter neosloví, zahoďte jej do elektronického koše, kde přírodě neuškodí.
Miloš Malaník, Country general manager
ŘÍJEN 2013
TNT CSR newsletter
Podporujeme projekty, které mají
smysl
Ano, ano – plníme sny
Od roku 2011 spolupracuje TNT Express s neziskovým
sdružením Ano, ano. Společně jsme spustili unikátní projekt
SEN, který pomáhá dětem plnit jejich sny. SEN je zaměřen
na děti, které žijí v dětských domovech, mají zdravotní či
sociální hendicap a na děti z pěstounských rodin. Má dětem
pomoci rozvíjet jejich talent a podpořit je v jejich zájmech. V roce 2012 jsme pomohli splnit 22 snů. Více na www.ano.g6.cz. Tip
TNT
01
Co je CSR a proč by vás
mělo zajímat?
Před několika lety přijalo mnoho českých firem
koncept společenské odpovědnosti, nazývané často anglickou zkratkou CSR (Corporate Social
Responsibility), který doplňuje finanční dárcovství dalšími formami podpory veřejně prospěšných aktivit.
Pro zaměstnance, které chce firma získat a udržet je důležité, jak se jejich zaměstnavatel staví k řešení společenských problémů a zlepšování kvality života. Zapojování zaměstnanců do firemních
projektů CSR podporuje jejich pracovní motivaci a loajalitu vůči zaměstnavateli a ovlivňuje i postoje dalších klíčových cílových skupin jako jsou zákazníci, obchodní partneři i potenciální zaměstnanci.
Do práce na kole
je pro nás AutoMatické
Podporujeme občanskou iniciativu AutoMat, která podporuje
bezmotorovou dopravu a projekty na zvyšování kvality života
ve městech.V roce 2013 jsme se proto stali generálním partnerem kampaně Do práce na kole, která prosazuje aktivní
životní styl a vlídnější a dynamičtější město, ve kterém žijeme
a pracujeme. Třetí ročník soutěže Do práce na kole proběhl
v květnu 2013 a zapojilo se 11 měst a 4178 účastníků ze 761
firem. Celkově spolu účastníci ujeli přes 900 000 kilometrů, což je, jako kdyby dvaadvacetkrát objeli Zemi.
„Kampaň Do práce na kole je pro nás ideální výzvou, kdy můžeme udělat něco pro zkvalitnění našeho života ve městě. Náš tým Oranžové
šlapky se do kampaně zapojuje už několik let a ani letos si nenechal ujít příležitost ukázat, že naše firma šlape.“
Miloš Malaník, generální ředitel TNT EXPRESS ČR
Za TNT Express šlapaly letos 3 týmy. Nejlepší z našich zaměstnanců, z týmu Oranžových šlapek, dokonce za jeden měsíc urazil na
kole 793 kilometrů! Společnost TNT rozvezla všem týmům startovní balíčky s tričkem a sama se do kampaně zapojila, a to v Praze,
Brně i Ostravě.
Tip
TNT
Chcete se v oblasti CSR na cokoli zeptat? Kontaktujte naši CSR Managerku Petru Zděnkovou, která vám ráda poradí > [email protected]
TNT Express Worldwide, spol. s.r.o., Chrášťany 206, 252 19 Praha-západ
2
ŘÍJEN 2013
TNT CSR newsletter
CHRÁNÍME
životní prostředí před negativními
vlivy našeho podnikání.
Jsme si vědomi toho, že provozní
činnosti společnosti TNT Express mají nepříznivý dopad na
životní prostředí. Proto se snažíme hledat cesty, jak co nejvíce šetřit přírodní zdroje.
Green office
Od ledna 2013 jsme v TNT spustili nový interní projekt Green Office. Cílem projektu
je ekologicky šetrný chod firmy, který příznivě ovlivní zodpovědné chování zaměstnanců
a zákazníků k přírodě a samozřejmě ušetří náklady a zdroje. Přínosem projektu má být
snížení zátěže na naše okolí a blízké, zvýšení konkurenceschopnosti firmy a samozřejmě
ušetření nákladů, které jsou mnohdy zbytečně vysoké. A jak toho dosahujeme?
Nechceme přikazovat zaměstnancům, co mají a nemají dělat, ale nabízet jim
možnosti, které vedou k větší šetrnosti vůči životnímu prostředí. Osvojení takového chování působí kladně nejen na životní prostředí,
ale je také dobrým příkladem pro okolí.
01
Podporujeme
elektromobilitu
Společnost TNT Express fandí
elektromobilitě a v roce 2012
otevřela ve svém sídle v Praze Chrášťanech dobíjecí stanici pro
elektromobily společnosti ČEZ.
Proto také usilovně pracujeme
na tom, aby se náš vozový park
v brzké době rozrostl o první
vlastní elektromobil.
Tip
TNT
Jak na zelenou kancelář?
Radí nám chytrý kurýr! V prostorách
naší společnosti se setkáte s EKO
cedulkami, které nabádají zaměstnance, aby nebyli lhostejní k ochraně životního prostředí. Ekologicky
vzdělaný kurýr nám pomáhá
rozhodnout se všude tam, kde vidíme možnost náklady
snižovat a chovat se k přírodě šetrněji.
Zatočili jsme s elektroodpadem
Na základě spolupráce se společností Rema
Systém, která se stará o ekologické nakládání s
elektroodpadem, jsme letos uspořádali „Velkou
sběrovou akci“ zaměřenou na sběr starých nebo
nepotřebných elektrospotřebičů. Celkem se nám
podařilo vybrat 780 kg vysloužilých elektrozařízení.
Při počtu 350 zaměstnanců to vychází na 2,23 kg
vybraného elektroodpadu na osobu za pouhý jediný den.V roce 2011 odevzdal průměrný občan České republiky 5,4 kg. Vybraný elektroodpad se skládal především z malých
domácích elektrospotřebičů, zařízení IT a telekomunikace a chladicích zařízení.
Recyklací odevzdaných elektrozařízeních se ušetřilo 378,88 kg CO2, což odpovídá například najetým 2613 km malým benzinovým autem (do obsahu 1,3 l motoru).
Tip
TNT
Chcete se v oblasti CSR na cokoli zeptat? Kontaktujte naši CSR Managerku Petru Zděnkovou, která vám ráda poradí > [email protected]
TNT Express Worldwide, spol. s.r.o., Chrášťany 206, 252 19 Praha-západ
3
ŘÍJEN 2013
TNT CSR newsletter
pomáháme zlepšovat podmínky pro
život a práci.
TNT Express je zodpovědným zaměstnavatelem se silným a zkušeným týmem, který se nebojí investovat svůj čas do podpory dobré věci a pomoci ostatním.
Pomáhali jsme při
letošních povodních
Povodně 2013 měly pro mnoho lidí v České republice fatální důsledky a tato
náhlá událost nezůstala lhostejná nikomu z nás. Společnost TNT Express
poslala na konto jedné z postižených obcí – Obříství – finanční pomoc
v hodnotě 100 000 Kč. Našim zaměstnancům se podařilo k této částce přidat neuvěřitelných 65 233 Kč. Věříme, že věnovanou částkou jsme pomohli
alespoň trochu napravit obci Obříství způsobené ztráty.
Tip
TNT
01
Buďte také
zodpovědným
zaměstnavatelem.
Stačí málo.
TNT zaměstnancům zajišťuje bezpečné pracovní prostředí, které je
nediskriminující a plně v souladu s dodržováním lidských práv.
Dáváme příležitost všem žadatelům o pracovní pozici bez rozdílu a neděláme rozdíly
mezi zaměstnanci, pokud jde o pohlaví, národnost, rasu, vyznání, zdravotní postižení či
sexuální orientaci. Zajišťuje pro své zaměstnance školení a pomáháme jim v rozvoji.
Důležitý je pro nás také proces vytváření a integrace nových pracovníků, rozvoj
a udržení současných a přivedení vysoce
kvalifikovaných pracovníků do společnosti,
řízení výkonnosti, plánování kariér a nástupnictví a odměňování.
TNT dětem – spolupořádali jsme
Dětský den pro děti z dětských domovů
Ve spolupráci se sdružením Ano, ano, které dlouhodobě podporujeme, jsme
uspořádali již druhý ročník dětského dne, tentokrát pod názvem Desetiboj
jinak aneb děti dětem. 8. června jsme na kladenském Sletišti přivítali více než
70 dětí z dětských domovů. Akce se zúčastnilo mnoho našich zaměstnanců se svými rodinami a díky prodeji výrobků dětí z dětského domova se podařilo
vybrat 4 100 korun. Za tuto částku splnilo
sdružení Ano, ano sen devítiletému Alexovi,
který přišel kvůli zákeřné nemoci o nohu.
Den si užili nejen děti, ale také všichni, kdo
se přišli podívat či zasoutěžit si. To vše se
podařilo díky našim zaměstnancům a sponzorům akce, děkujeme.
Tip
TNT
Chcete se v oblasti CSR na cokoli zeptat? Kontaktujte naši CSR Managerku Petru Zděnkovou, která vám ráda poradí > [email protected]
TNT Express Worldwide, spol. s.r.o., Chrášťany 206, 252 19 Praha-západ
4
ŘÍJEN 2013
TNT CSR newsletter
01
Dobrovolnické dny
V naší společnosti nabízíme všem zaměstnancům v rámci zaměstnaneckých benefitů
možnost zúčastnit se 3 dobrovolnických
dnů. Dva organizuje ve spolupráci s neziskovým sektorem přímo společnost TNT
Express, jeden si může zaměstnanec sám
navrhnout a zorganizovat. Dohromady
přinášíme výběr dobrovolnických aktivit za
rok 2013. Inspirujte se.
Kč
8 100
Zorganizovali jsme bazárek a za výdělek nakrmili psy v útulku
V červnu 2013 jsme zorganizovali výprodej zimního oblečení s názvem Dámský bazárek. Za výtěžek z bazárku ve výši 8 100 Kč jsme nakoupili psí granule,
konzervy a pamlsky, které jsme věnovali psímu útulku nedaleko Buštěhradu.
Pomáhali jsme na cyklistickém závodu sdružení Ano, ano
Zaměstnanci TNT Express pomohli s organizací a koordinací dopravy na silnicích během cyklistického závodu První šlápnutí pořádaného sdružením
Ano, ano. Závod konaný v polovině dubna v Hřebči symbolicky otevíral letošní cyklistickou sezónu.
Tip
TNT
Stačí si vybrat.
Staňte se také firemním
dobrovolníkem. Inspiroval vás náš příklad? Tak navštivte web www.dobrovolnik.cz,
kde najdete databázi dobrovolnických
příležitostí.
Tip
TNT
Čistili jsme park a zasadili strom
Ve spolupráci s Nadací Partnerství jsme v květnu uspořádali
dobrovolnický den v zámeckém parku Lednice. Skupinka našich
zaměstnanců pomohla odstranit nálety u starých dubů a jako
vzpomínku zasadila v parku jasan ztepilý, který nese jméno
naší společnosti. Strom, který jsme za naši společnost zasadili,
se stal neoddělitelnou součástí zámecké zahrady, jež spadá na
Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Stav našeho stromu i lednického parku budeme dále sledovat.
Chcete se v oblasti CSR na cokoli zeptat? Kontaktujte naši CSR Managerku Petru Zděnkovou, která vám ráda poradí > [email protected]
TNT Express Worldwide, spol. s.r.o., Chrášťany 206, 252 19 Praha-západ
5
Download

TNT CSR NEwSlETTER