ZNALECKÝ POSUDEK
č. 24113
o stanovení ceny nákladního motorového vozidla
Multicar M 26 L
Posudek vyžádán kým :
Žádost – usnesení č.j. :
Ing. Jiří Hanák, insolvenční správce dlužníka
C.S.Interier s.r.o.,
17. listopadu 646/10
708 00 Ostrava – Poruba
IČ: 26856093
není
Účel vyžádání posudku : stanovení obvyklé ceny nákladního motorového
vozidla.
Termín vypracování posudku : nestanoven
Posudek vypracoval :
Jaromír Kudlička
Starobělská 73/3138
700 30 Ostrava 3
tel.: 776761983
soudní znalec pro obory :
- ekonomika - ceny a odhady motorových vozidel,
- všeobecné strojírenství se specializací na autoopravárenství.
Zapsán u Krajského soudu v Ostravě pod poř. č. 3541.
Člen Komory soudních znalců ČR.
Doba, ke které je cena vozidla stanovena : 9. 1. 2013
Počet listů : 8
Počet předaných vyhotovení : 2
Znalecký posudek je vypracován podle Znaleckého standardu č. I/2005
-1-
OBSAH
0.
0.1
0.2
0.3
ÚVOD……………………………………………list č. 3
Znalecký úkol……………………………………………3
Spisové podklady………………………………………..3
Další použité podklady………………………………….3
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
NÁLEZ………………………………………….………3
Identifikace vozidla……………………………………. 4
Údaje o opravách………………………………………. 4
Výbava vozidla………………………………………….4
Technická prohlídka vozidla a zkušební jízda…………..5
Technický stav jednotlivých skupin vozidla…………….5
Pneumatiky………………………………………………6
Mimořádná výbava………………………………………6
2.
POSUDEK………………………………………………6
2.1 Výpočet technické hodnoty vozidla……………………...6
2.1.1 Výpočet základní amortizace…………………………….6
2.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla…………7
2.2 Výchozí cena vozidla…………………………………….7
2.3 Výpočet časové ceny vozidla…………………………….8
2.4 Výpočet obvyklé ceny vozidla…………………………...8
3.
ZNALECKÁ DOLOŽKA………………………………8
-2-
0.
ÚVOD
0.1 Znalecký úkol
Požadavkem objednavatele znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny
nákladního vozidla, reg. zn.: 4T1 7253 tovární značky Multicar M 26 L .
V uvedené věci byl přibrán znalec v oboru ekonomika - ceny a odhady
motorových vozidel, jehož úkolem bude zodpovědět následující :
1. Provést podrobnou technickou prohlídku motorového vozidla
2. Stanovit obvyklou cenu vozidla ke dni 9. 1. 2013
0.2 Spisové podklady
Technický průkaz vozidla, zápis o technické prohlídce vozidla.
1.
0.3 Další použité podklady
Znalecký standard č. I/2005, ceník značkové prodejny Auto
SAS – manipulační technika, webové stránky automobilky
autocas.cz, vlastní archív znalce.
1.
NÁLEZ
Pro vypracování znaleckého posudku byla znalci předložena kopie technického
průkazu vozidla (identifikace uvedena v odstavci 1.1), umožněna technická prohlídka
vozidla spolu se zkušební jízdou.
Pro zpracování a vypracování požadovaných znaleckých úkonů a závěrů dle
předloženého požadavku, bylo použito všech dostupných technických parametrů
o vozidlech, které z technického hlediska byly stejné nebo srovnatelné a bylo jich
možné využít.
Pro objektivní stanovení výše obvyklé ceny vozidla bylo dle potřeby využito
příslušných metod mechaniky opotřebení materiálu a konstrukčních prvků strojního
zařízení, všeobecně uplatňovaných cen při prodeji stejného vozidla, skutečných
prodejních cen stejného vozidla, přibližně stejného stáří, počtem ujetých kilometrů,
stejné výbavy
a stupněm opotřebení v daném regionu a pořizovací ceny nového užitkového vozidla.
-3-
1.1 Identifikace nákladního motorového vozidla
Nákladní motorové vozidlo Multicar M 26 L;
reg. zn.: 4T1 7253. Technický průkaz vozidla : UB 262924,
datum první registrace vozidla v ČR : 16. 1. 2007.
Značka a typ vozidla
Mutticar M 26 L
Druh vozidla
Technický průkaz série, číslo
Osvědčení o TP platné do
Výrobní číslo vozidla
Druh karosérie
Typ motoru
Obsah, výkon motoru
Druh a rozměr pneu
Reg. značka
Datum první registrace vozidla
Počet předchozích majitelů
Stav počítače ujetých kilometrů
užitkové, nákladní
UB 262924
17. 1. 2013
WMU2M26436W000223
sklápěč
8140.43B
2 800; naftový, 78 kW
195 R14C (6x)
4T1 7253
16. 1. 2007
0
83 950
1.2 Údaje o opravách
Užitkové sklápěcí nákladní vozidlo bylo do stavu tachometru 83 950 km
servisováno svépomocí. Dle dodaných podkladů a technické obhlídky znalce bylo
zjištěno, že vozidlo bylo v minulosti havarováno, byla vyměněna celá kabina. Na
vozidle nefunkční zadní čelo (utržený pant).
1.3 Výbava vozidla
Výbava užitkového nákladního vozidla odpovídá modelovému roku 2007, kabina
je dvoumístná, nákladní ložná plocha sklápěcí.
-4-
1.4 Technická prohlídka vozidla
Technická prohlídka užitkového nákladního vozidla Multicar M 26 L;
reg. zn.: 4T1 7243 byla provedena dne 9. 1. 2013 znalcem p. Kudličkou
za přítomnosti objednavatele znaleckého posudku.
Znalec předpokládá, že veškerá další dodaná dokumentace a podklady objednavatele
jsou pravdivé, správné a úplné.
Byly shledány následující skutečnosti a rozsah opotřebení vozidla :
- výrobní číslo karosérie souhlasí s čísly v předloženém technickém průkazu
vozidla,
- rozsah opotřebení odpovídá většímu počtu ujetých kilometrů, podrobně je
uvedeno v odstavci 1.5.
Technický stav vozidla zjištěn
prohlídkou dne dne
Zkušební jízda dne
Vozidlo řídil
Stav vozovky, atmosférické
podmínky
Počet ujetých km při zkušební jízdě
Stabilita vozidla v přímé jízdě
Stabilita vozidla při brždění provozní
brzdou
9. 1. 2013
9. 1. 2013
p. Kudlička
vozovka pod sněhem,
zamračeno, teplota -1 st. Celsia
6
vozidlo drží směr
brzdy rovnoměrné, menší
účinnost
1.5 Technický stav jednotlivých skupin vozidla
a, motor + spojka
b, převodovka, rozvodovka
c, přední náprava + řízení
d, zadní náprava
e, skříň karosérie
f, výbava karosérie
Skupina motor + spojka : motor vozidla v chodu, vykazuje známky úniků
provozních kapalin, zvýšená kouřivost.
Skupina převodovka, rozvodovka : mírné vůle v řazení jednotlivých převodových
stupňů vozidla - odpovídá najetým km a době provozu.
Skupina přední náprava a řízení : vůle v přední nápravě vozidla.
Skupina zadní náprava : odpovídá množství najetých km.
Skupina skříň karosérie : celkově dost opotřebovaná, na nákladovém prostoru
utržený úchyt zadního čela, lak již neplní estetickou ani ochrannou funkci, začínající
koroze podvozkových částí vozidla.
Skupina výbava karosérie: výbavy vozidla v horším stavu, odpovídá většímu
množství najetých km a firemnímu způsobu užívání vozidla.
-5-
1.6 Pneumatiky
Průměrná výchozí cena pneu na vozidle SAVA 195R14C je 1 435,-Kč/ks,
CNPP = 8 610,-Kč (zaokrouhleno). Na vozidle jsou namontovány výše uvedené
pneumatiky se zbytkem dezénu na předních kolech 20 % a na zadních kolech
se zbytkovým dezénem rovněž 20 %.
Pneumatiky na vozidle:
PNEU
LP
PP
2xLZ
2xPZ
Rozměr
215/60 R16
215/60 R16
215/60 R16
215/60 R16
Značka
Sava
Sava
Sava
Sava
Výchozí cena
pneumatiky
Technická hodnota THP %
1 435
1 435
1 435
1 435
20
20
20
20
Časová cena
pneumatiky
287
287
574
574
Celkem Kč
1 722,-Kč
Celkem časová cena pneu na vozidle CČPV = 1 720,-Kč s DPH (zaokrouhleno).
1.7 Mimořádná výbava
Na vozidle není mimořádná výbava.
2.1 Výpočet technické hodnoty vozidla
2.1.1 Výpočet základní amortizace vozidla
Doba provozu vozidla je stanovena od data prvního uvedení vozidla do provozu,
tj. 16. 1. 2007.
DP = 6 let (bez GO)………………ZAD = 70 %
Pramen - Znalecký standard č. I/2005
Stav tachometru k datu výpočtu – 83 950 km
ZA : ZAD + ZAP / 2 = 70 + 42 / 2 = 56 %
Pramen - Znalecký standard č. I/2005
-6-
2.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla
(a)
(b)
©
(d)
(e)
(f)
THSN
ZA
THS
PDS
PTHS
%
%
Tech.
stav
+(-)%
%
%
%
motor + spojka
100
56
0
44
24
10,6
převodovka
100
56
0
44
11
4,8
zadní náprava
100
56
0
44
9
4
přední náprava + řízení
100
56
0
44
11
4,8
kabina s výbavou
100
56
0
44
31
13,6
nástavba, rám + přísl.
100
56
-10
39,6
14
5,5
Skupina
(alternativy
dle koncepce vozidla)
Redukovaná technická hodnota vozidla…………….THVR = 43,3 %
2.2
Výchozí cena vozidla
Výchozí cena vozidla CN = 435 000 (s DPH).
Z důvodu, že v současnosti se již výše uvedený naprosto identický model
vozidla nevyrábí, bylo vycházeno s ceny nejpodobnějšího modelu s podobnou
výbavou a přibližně stejným motorem. Byl použit generační koeficient 0,8.
Výchozí cena vozidla je stanovena dle platného ceníku značkové prodejny
Auto SAS – manipulační technika a ověřena na webových stránkách prodejce
autosas.cz.
CN = 348 000,-Kč s DPH (zaokrouhleno).
-7-
2.3
Výpočet časové ceny vozidla
Výchozí cena
Výchozí cena pneu
Redukovaná cena vozidla
CN
CNPP
348 000,- Kč
CR
339 390,- Kč
8 610,- Kč
Redukovaná technická hodnota vozidla
THVR
43,3 %
Redukovaná technická cena vozidla
TCVR
146 956,- Kč
Časová cena pneu na vozidle
CČPV
1 720,- Kč
Časová cena mimořádné výbavy
CČVM
0,- Kč
CČV
Časová cena vozidla
148 676,- Kč
Časová cena vozidla ………CČV = 148 676,-Kč s DPH
2.4
Výpočet obecné ceny vozidla
Pro daný region, ve kterém se užitkové nákladní vozidlo pohybuje, s ohledem
na značku, rok výroby, celkový technický stav, výbavu vozidla
a zájem na trhu je ke dni ocenění koeficient prodejnosti 0,9.
zaokrouhluje se na 133 800,-Kč s DPH
Obvyklá cena vozidla představuje hodnotu (včetně DPH)…..133 800,-Kč
(tj. 110 600,-Kč bez DPH)
Slovy: stotřicettřitisícosmset korun českých s DPH
Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského
soudu v Ostravě, dne 28. 2. 2002 pod poř. č. 3541 pro základní obor ekonomika a
strojírenství, odvětví ceny a odhady motorových vozidel se zvláštní specializací pro
všeobecné strojírenství a autoopravárenství.
Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku
(dle ust. § 110a zák. č. 141/1961 Sb.)
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 24113 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.
3.
V Ostravě
dne 13. 1. 2013
Jaromír Kudlička
-8-
Download

Znalecký posudek vozidla MULTICAR