ZNALECKÝ POSUDEK
č. 26413
ocenění dílenských strojů
Posudek vyžádán kým :
Ing. Jiří Hanák, insolvenční správce dlužníka
Eiffage Construction Česká republika, s.r.o.
Francouzská 6167
708 00 Ostrava – Poruba
IČ: 15504158
DIČ: CZ15504158
Žádost – usnesení č. j. :
není
Ze dne :
20. 4. 2013
Účel vyžádání posudku :
stanovení obvyklé ceny dílenských strojů
Termín vypracování posudku : nestanoven
Posudek vypracoval :
Jaromír Kudlička
Starobělská 73/3138
700 30 Ostrava 3
tel.: 776 761 983
soudní znalec pro obory :
strojírenství - všeobecné strojírenství
ekonomika - ceny a odhady
Zapsán u Krajského soudu v Ostravě pod poř. č. 3541.
Člen Komory soudních znalců ČR.
Doba, ke které je obvyklá cena strojů stanovena : 25. 4. 2013
Počet listů : 8
Počet předaných vyhotovení : 1
Znalecký posudek je vypracován podle Znaleckého standardu č. I/2005
a Úředního oceňování majetku 2005, zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku v aktuálním znění.
-1-
OBSAH
1. ÚVOD
Znalecký úkol
Spisové podklady
Další použité podklady
2. NÁLEZ
3. POSUDEK
Typ (model)
Popis
Materiál
Funkčnost
Zhodnocení
Doba a způsob používání
Výpočet obvyklé ceny dílenských strojů
4. ZNALECKÁ DOLOŽKA
-2-
1.
ÚVOD
Znalecký úkol
Požadavkem objednavatele znaleckého posudku je stanovení obvyklé
ceny jednotlivých dílenských strojů, nyní umístěných v halách areálu firmy Eiffage
Construction Česká republika, s.r.o. v Ostravě - Hrabové.
V uvedené věci byl přibrán znalec v oboru ekonomika a strojírenství
- odvětví všeobecné strojírenství, jehož úkolem bude zodpovědět následující :
1. Provést zevrubnou prohlídku výše uvedených dílenských strojů.
2. Stanovit obvyklou cenu dílenských strojů ke dni obhlídky tj. 22. 4. 2013.
Spisové podklady
1. Zápis z technické obhlídky výše uvedených strojů ze dne 22. 4. 2013.
2. Přehled investičního majetku dodán insolvenčním správcem.
Další použité podklady
Znalecký standard č. I/2005, dostupné ceníky nových a použitých dílenských
strojů v síti internet, Úřední oceňování majetku, technická prohlídka jednotlivých
strojů, vlastní archív znalce, konzultace ve firmách používajících podobné nebo
stejné typy strojů, dostupná inzerce těchto strojů.
2.
NÁLEZ
Pro vypracování znaleckého posudku byly znalci předloženy spisové podklady
a umožněna prohlídka jednotlivých druhů dílenských strojů.
Pro zpracování a vypracování požadovaných znaleckých úkonů a závěrů dle
předloženého požadavku, bylo použito všech dostupných technických parametrů
o daných typech dílenských strojů, které z technického hlediska byly stejné nebo
srovnatelné a bylo jich možné využít.
Pro objektivní stanovení výše obvyklé ceny daných typů dílenských strojů
bylo dle potřeby využito příslušných metod mechaniky opotřebení materiálu
a konstrukčních prvků strojního zařízení, všeobecně uplatňovaných cen při prodeji
stejných strojů, skutečných prodejních cen stejných strojů, přibližně stejného stáří,
s podobným způsobem užívání, stejným charakterem provozu a stupněm opotřebení
v daném regionu
a pořizovací ceny nových dílenských strojů.
-3-
Dílenský stroj
nebo zařízení
Typ,
použití
mycí stůl
ekologický,
dílenský mycí
stůl
s čerpadlem
a sudem pro
mycí kapalinu
hydraulický
lis
CTC 5,
ruční lis se
stojanem,
hmotnost
280kg,
max. 25
MPa
vrtačka
sloupová
VS 32 A,
sloupová
vrtačka,
r.v. 1981,
napětí 380V
hydraulický
lis
CDC 30,
motor 380V,
max. 30
MPa,
v: 2m, stůl
1,5m, zvlášť
zařízení
s hydraul.
olejem
671107
funkční
stojanová
bruska
BL3D,
kotoučová,
napětí 380V,
r.v. 1978,
2 kotoučová,
pr. 250mm
rovinná
bruska
BM400,
v:80cm,
d:100cm,
š:70cm,
napětí 380V
671104
funkční
pův. stav
7/2004
7 let
2 340,-Kč
60%
pův. stav
7/2004
35 let
360,-Kč
10%
642208
funkční,
pokročilá
koroze
pův. stav
5/1966
47 let
5 400,-Kč
10%
IM č.
Funkčnost
70005
funkční
70297
funkční
Zhodnocení
Datum pořízení
Doba užívání
Pořizovací cena
Technická
hodnota
Časová cena
Koeficient
prodejnosti
Obecná cena
pův. stav
2/1994
19 let
33 770,-Kč
22%
pův. stav
7/1987
26 let
12 807,-Kč
10%
70280
funkční,
větší
opotřebení
pův. stav
5/1982
31 let
13 442,-Kč
10%
7 429,-Kč
0,8
3 233,-Kč
3
13 000,-Kč
1
20 340,-Kč
0,95
7 000,-Kč
0,5
7 000,-Kč
0,5
5 900,-Kč
9 700,-Kč
13 000,-Kč
19 300,-Kč
3 500,-Kč
3 500,-Kč
Druh nářadí
pákové
nůžky
ruční pákové
nůžky,
střih 20cm,
stůl
50x70cm
kotoučová
bruska
BL 25,
kotoučová,
napětí 380V,
r.v. 1983,
2 kotoučová,
pr. 250mm
ohýbačka
ruční,
klempířská
ohýbačka,
funkční
ohyb 2m
RO 1000/08
ruční
ohýbačka
okapů,
r.v. 1998,
váha 70kg
IM č.
Funkčnost
648770
funkční
hydraulické
nůžky
Ironworker,
střih,
děrování,
extérní
ovl. pult
a olejová
nádoba
70362
funkční,
dobrý stav
ohýbačka
Rozměry v m
(d x š x v),
stavba
vrtačka
sloupová
VS 32 A,
sloupová
vrtačka,
r.v. 1983,
napětí 380V
648724
funkční
649481
funkční
70498
funkční,
dobrý stav
648955
funkční
Zhodnocení
Datum pořízení
Doba užívání
Pořizovací cena
Technická
hodnota
Časová cena
Koeficient
prodejnosti
Obecná cena
pův. stav
12/2001
30 let
17 000,-Kč
39%
pův. stav
12/2002
11 let
385 000,-Kč
40%
pův. stav
4/2002
11 let
5 708,-Kč
40%
pův. stav
4/2005
30 let
800,-Kč
26%
pův. stav
3/1999
14 let
42 000,-Kč
27%
pův. stav
1/1999
15 let
8 000,-Kč
26%
13 000,-Kč
0,8
154 000,-Kč
0,7
2 283,-Kč
0,7
7 000,-Kč
0,5
11 340,-Kč
1,1
2 080,-Kč
1,4
10 400,-Kč
107 800,-Kč
1 600,-Kč
3 500,-Kč
12 500,-Kč
2 900,-Kč
-4-
Dílenský stroj
nebo zařízení
Typ,
použití
zakružovačka
lemovačka
okapů
ruční
lemovačka,
v: 65cm
stojanová
bruska
BL40,
r.v. 1980,
kotouč
400mm
vrtačka
sloupová
HK20,
sloupová
vrtačka,
380V,
výrobek
DDR,
r.v. 1972
tabulové
nůžky
MTV2000/4,
r.v. 1971,
v: 1,5m
prac. plocha
2m,
střiž. mat.
4mm
IM č.
Funkčnost
648953
funkční
648952
funkční
671101
funkční,
velmi stará
670971
funkční
pův. stav
1/1999
14 let
9 000,-Kč
27%
pův. stav
1/1999
14 let
1 999,-Kč
27%
671103
funkční,
větší
opotřebení
pův. stav
7/2004
33 let
780,-Kč
10%
Zhodnocení
Datum pořízení
Doba užívání
Pořizovací cena
Technická
hodnota
Časová cena
Koeficient
prodejnosti
Obecná cena
pův. stav
7/2004
41 let
840,-Kč
10%
pův. stav
7/2004
42 let
3 960,-Kč
10%
2 430,-Kč
1,6
540,-Kč
1
9 000,-Kč
0,5
5 000,-Kč
0,6
5 700,-Kč
1
3 900,-Kč
500,-Kč
4 500,-Kč
3 000,-Kč
5 700,-Kč
ruční
zakružovačka
s převody,
prac.plocha
1m
Dílenský stroj
nebo zařízení
Typ,
použití
ohýbačka
ohýbačka
nůžky
ohýbačka
ohýbačka
ST 1235,
ruční
ohýbačka
s malou
pákou
20x20cm
KOCR
2050/2,
ruční
ohýbačka
profilu,
r.v. 1993
NPB 30,
nůžky na
stavební ocel
(roxory)
pojízdné
s kolečky
IM č.
Funkčnost
648767
funkční
70304
funkční
70219
funkční
Special 42S,
výr. Pedax,
ohýbačka
betonové
oceli,
made in
Germany,
r.v. 2004
70455
funkční
Zhodnocení
Datum pořízení
Doba užívání
Pořizovací cena
Technická
hodnota
Časová cena
Koeficient
prodejnosti
Obecná cena
pův. stav
10/2002
11 let
3 095,-Kč
40%
pův. stav
7/1991 ?
20 let
19 194,-Kč
21%
pův. stav
3/1990
23 let
15 350,-Kč
16%
Special 42S,
výr. Pedax,
ohýbačka
betonové
oceli,
made in
Germany,
r.v. 2003
70391
funkční,
dobrý stav
pův. stav
8/2004
9 let
340 000,-Kč
45%
1 238,-Kč
0,9
4 031,-Kč
0,9
2 456,-Kč
3
153 000,-Kč
0,8
143 766,-Kč
0,8
1 100,-Kč
3 600,-Kč
7 400,-Kč
122 400,-Kč
115 000,-Kč
-5-
pův. stav
12/2003 ?
9 let
319 480,-Kč
45%
Dílenský stroj
nebo zařízení
Typ,
použití
zakružovačka
ohýbačka
fréza
zařízení na
ohýbání
oblouků
hydraulické
nůžky
výr. Pedax,
SRN,
nůžky na
betonovou
ocel
ruční
zakružovačka,
modrý
ochranný lak
malá ruční
ohýbačka,
na trubky
a profily
6P83,
univerzální
fréza ruské
výroby,
r.v. 1983
651370
funkční
pův. stav
7/2006
7 let
79 300,-Kč
60%
70394
funkční
pův. stav
11/2004
9 let
235 000,-Kč
50%
70336
funkční
pův. stav
12/1992
21 let
10 982,-Kč
20%
641054
funkční
pův. stav
4/1987
26 let
1 670,-Kč
10%
670661
funkční
pův. stav
7/2004
30 let
34 240,-Kč
10%
47 580,-Kč
0,6
117 500,-Kč
0,7
2 196,-Kč
1
167,-Kč
5
50 000,-Kč
0,8
28 500,-Kč
82 300,-Kč
2 200,-Kč
800,-Kč
40 000,-Kč
Dílenský stroj
nebo zařízení
Typ,
použití
hydraulický
lis
CTC 5;
ruční
hydraulický
lis,
v: 180cm,
základna
70x40cm,
r.v. 1988
vrtačka
fréza
obrážečka
bruska
soustruh
DWA-EX
6313,
výr.
TOS,odhado
vaný r.v.
1983
FA 20,
univerzální
fréza,
r.v. 1954,
GO v r. 1966
7A420M,
svislá
obrážečka
ruské
výroby,
odhadovaný
rok výroby
1983
BL 25,
dvoukotouč.
bruska,
pr. 250mm,
r.v. 1989
SV 18 RD,
výr. TOS
Trenčín,
univerzální
soustuh
odhadované
stáří 40 let
IM č.
Funkčnost
Zhodnocení
Datum pořízení
Doba užívání
Pořizovací cena
Technická
hodnota
Časová cena
Koeficient
prodejnosti
Obecná cena
670990
funkční
pův. stav
7/2004
25 let
3 560,-Kč
12%
670988
funkční
pův. stav
7/2004
30 let
760,-Kč
10%
670989
funkční
GO r. 1966
7/2004
59 let
5 300,-Kč
10%
670663
funkční
pův. stav
7/2004
30 let
16 080,-Kč
10%
670662
funkční
pův. stav
7/2004
24 let
25 970,-Kč
14%
670657
funkční
pův. stav
7/2004
40 let
14 060,-Kč
10%
20 000,-Kč
0,8
13 000,-Kč
0,7
20 000,-Kč
0,7
45 000,-Kč
0,7
3 636,-Kč
1
50 000,-Kč
0,8
16 000,-Kč
9 100,-Kč
14 000,-Kč
31 500,-Kč
3 600,-Kč
40 000,-Kč
IM č.
Funkčnost
Zhodnocení
Datum pořízení
Doba užívání
Pořizovací cena
Technická
hodnota
Časová cena
Koeficient
prodejnosti
Obecná cena
ohýbačka
-6-
Dílenský stroj
nebo zařízení
Typ,
použití
IM č.
Funkčnost
Zhodnocení
Datum pořízení
Doba užívání
Pořizovací cena
Technická
hodnota
Časová cena
Koeficient
prodejnosti
Obecná cena
bruska
stojanová,
pr. 250mm,
r.v. 1968
pákové
nůžky
NTP 1000/2,
ruční pákové
nůžky,
r.v. 1998
VOB 600,
vodorovná
obrážečka,
r.v. 1950
670742
funkční
pův. stav
7/2004
45 let
240,-Kč
10%
648954
funkční
pův. stav
1/1999
14 let
32 900,-Kč
27%
671105
po GO
pův. stav
7/2004
63 let
2 710,-Kč
10%
5 000,-Kč
0,5
6 000,-Kč
0,5
8 883,-Kč
1,4
50 000,-Kč
0,7
2 500,-Kč
3 000,-Kč
12 400,-Kč
35 000,-Kč
soustruh
bruska
bruska
S1250/1500,
hrotový,
univerzální
soustruh
r.v. 1979
670656
funkční
pův. stav
7/2004
34 let
16 760,-Kč
10%
dvoukotouč.
bruska,
1,2x0,7x0x0,
5m,
pr. 200mm
670743
funkční
pův. stav
7/2004
26 let
110,-Kč
10%
55 000,-Kč
0,8
44 000,-Kč
-7-
obrážečka
Pro výpočet je předpokládaná životnost většiny dílenských strojů 20 let.
Přesný rok výroby již nelze spolehlivě zjistit, při výpočtu je vycházeno ze
skutečného opotřebení a funkčnosti strojů.
Pořizovací ceny strojů nejsou výchozí ceny pro výpočet obvyklé ceny. Všechny
uvedené ceny ve znaleckém posudku jsou ceny bez DPH,
konečná obecná cena jednotlivých dílenských je po zaokrouhlení.
Při posuzování výše uvedených strojů znalec vychází z dostupných informací a
předpokládá, že konkrétní historie posuzovaných dílenských strojů
je objednavatelem dodána kompletně, nezkreslená a pravdivá.
Při výpočtu bylo vycházeno z nových cen, za které by bylo možné pořídit dílenský
stroj co nejpodobnějších parametrů, rozměrů, funkčností a kvality ke dni ocenění
těchto strojů tj. 25. 4. 2013.
4.
Znalecká doložka
Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského
soudu v Ostravě, dne 28. 2. 2002 pod poř. č. 3541 pro základní obor ekonomika a
strojírenství, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací pro všeobecné
strojírenství a autoopravárenství.
Jsem si vědom následků vědomě nepravdivého znaleckého posudku
(dle ust. § 110a zák. č. 141/1961 Sb.)
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 26413 znaleckého deníku.
Znalečné a náhradu nákladů účtuji podle připojené likvidace.
V Ostravě
dne 2. 5. 2013
Jaromír Kudlička
-8-
Download

Znalecký posudek obráběcích a dílenských strojů