ODGOVOR BR. 1-P NA PONUDU
ZA MINERALNA ĐUBRIVA 2015
_________________________
_________________________
(naziv i adresa Proizvođača)
Ugovorena površina u 2015:
ha
Broj ugovora:
Na osnovu Opštih pravila poslovanja u proizvodnji i otkupu šećerne repe broj 2/2012 koja su na
osnovu člana 8.5 Ugovora o otkupu i isporuci šećerne repe za 2015. godinu (u daljem tekstu: Ugovora),
njegov sastavni i obavezujući deo, prihvatamo da Organizator proizvodnje za naše potrebe nabavi mineralno
đubrivo za proizvodnju šećerne repe roda 2015, kako je dato u tabeli:
Vrsta
mineralnog đubriva
Naručujem:
Paritet isporuke
Cena - €/t
bez PDV-a
Pakovanje
AN 33,5% N
Kutina
fco Petrovaradin ili
S.Mitrovica
340,00
25/1 (na paletama)
UREA 46% N
Rusija
fco Novi Sad, Pančevo,
S.Mitrovica
370,00
fco kupac
525,00
fco kupac
521,00
GLOBAL PK 16:32
0,5% B, 2% MgO, 0,2% Zn
kompleksno
GLOBAL PK 16:32
0,5% B, 2% MgO, 0,2% Zn
kompleksno
50/1
(nepaletizovana) ili
big bag
25/1
(na paletama po
1,25t)
big bag, 600/1
Pakovanje
Tona:
25/1
25/1
600/1
Proizvođač će obavezu za naručeno đubrivo za koje se opredelio izmiriti kompenzacijom za isporučenu
šećernu repu roda 2015. U slučaju da je Proizvođač potpisao Ugovor sa dinarskom cenom, kao osnova
za preračunavanje evra u dinare koristiće se zvaničan srednji kurs NBS na datum isporuke poslednje količine
šećerne repe roda 2015. godine.
Na osnovu Opštih pravila poslovanja u proizvodnji i otkupu šećerne repe broj 2/2012 naručeno đubrivo se ne
može vratiti.
Ovaj odgovor na ponudu ima pravni značaj zaključenja Ugovora o prodaji i ne može se opozvati (raskinuti)
bez pristanka Organizatora proizvodnje.
Napomena:
Pre potpisivanja obavezno proveriti sa Vašim savetodavcem raspoloživost đubriva zbog
ograničenosti količina.
Datum: _______________
__________________________
Potpis proizvođača
M.P.
Download

Sunoko Cenovnik đubriva 2015