İSMEPBÜLTEN
GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ
www.ipkb.gov.tr
www.guvenliyasam.org
İSTANBUL PROJE KOORDINASYON BİRİMİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR • 3 AYDA BİR YAYINLANIR • OCAK - MART 2014 • SAYI 2
İstanbul Halkı Güvenli Yaşam Eğitimleri
ile Afetlere Karşı Hazırlanıyor...
hazırlıklarının tamamlanmasına
yönelik ücretsiz olarak 2009
yılından beri Güvenli Yaşam
Eğitimleri verilmektedir.
Güvenli Yaşam 1, Güvenli Yaşam
2 ve Yerel Afet Gönüllüsü Eğitimi
olmak üzere 3 seviyeden oluşan
Güvenli Yaşam Eğitimleri ile
bireyler;
SİZ DE ÜCRETSİZ GÜVENLİ YAŞAM EĞİTİMLERİNE KATILIN
Doğa ve teknolojik kaynaklı
tehlikelerin afete dönüşmesi
engellenebilmekte ve ortaya
çıkaracağı olumsuzluklar
azaltılabilmektedir.
Risk azaltma çalışmaları olarak
bilinen bu faaliyetler içerisinde
en önemlilerinden biri de,
toplumun afetlere karşı hazırlık
kapasitelerinin artırılmasıdır.
Bu doğrultuda, İSMEP
kapsamında, İstanbul İl Afet
ve Acil Durum Müdürlüğü
koordinasyonunda İstanbul
Halkının afetlere karşı
• Evlerinde alacakları basit
önlemler ile olası bir
afet anında kendilerinin ve
ailelerinin can güvenliğini nasıl
sağlayabileceklerini
öğrenmekte,
• Mahallelerindeki ve
işyerlerindeki afet risklerini
azaltabilecek önlemleri
öğrenmekte,
• Profesyonel ekipler gelene
kadar bulundukları bölgede afet
sonrası müdahale yapma bilgi
ve becerisi kazanabilmekte,
• Küçük yangınlara müdahale,
ilkyardım, afetlerde psikolojik
destek bilgileri gibi konularda,
ailelerine ve yakın çevrelerine
bu doğrultuda yardımcı
olabilecek bilgi ve becerileri
kazanmakta,
• Afete dirençli şehirleşme için
kentsel risklerin farkında olarak
çözüm önerileri geliştirmekte,
• Afetlerde gönüllülük ve İstanbul
Güvenli Yaşam Gönüllü Sistemi
ile ilgili bilgi edinmekte,
• Afet ve acil durumlara
karşı toplumsal güçbirliği
oluşturabilmektedirler.
Birey, aile ve kurumlar düzeyinde
Güvenli Yaşam Kültürü’nün
oluşturulmasını amaçlayan Güvenli
Yaşam Eğitimleri ile bu güne
kadar 118.484 kişiye ulaşılmıştır.
Detaylı bilgi almak ve kayıt için,
0 (212) 455 56 00
www.guvenliyasam.org
İslam Kalkınma Bankası Resmi Ziyareti
İstanbul Proje Koordinasyon
Birimi (İPKB) heyeti, Sn. Kazım
Gökhan ELGİN Başkanlığında,
15-20 Mart 2014 tarihleri
arasında İslam Kalkınma
Bankası’na (IDB) resmi ziyarette
bulunmuştur. Heyete Kamu
Hastaneler Birliği Başkan
Yardımcısı Dr. Fuat KANTARCI
ve İstanbul İl Sağlık Müdür
Yardımcısı Dr. Metin TUNÇ
da eşlik etmiş ve IDB Başkan
Yardımcıları Sn. Ahmet TIKTIK
ve Sn. Birama Boubacar
SİDİBE tarafından en üst düzeyde
kabul edilmiştir.
Ziyaret kapsamında, Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin
yeniden yapımı için bankadan
temin edilen kredinin harcama
usul ve esasları görüşülmüş ayrıca
ISMEP projesi ve Türkiye Sağlıkta
Dönüşüm projesi hakkında
sunumlar gerçekleştirilmiştir.
Büyük ilgi ve alakayla karşılanan
sunumlardan sonra IDB yetkilileri
ISMEP’in başarısının altını bir kez
daha çizmiştir.
Türkiye’nin risk azaltma ve sağlık
sektöründeki deneyimlerinin,
diğer IDB üye ülkelerinin gelişme
çabalarını destekleme konusunda
etkin biçimde kullanılması için
stratejik ortaklık yöntemleri
araştırılmıştır.
Bu bağlamda ISMEP projesinin
diğer üye ülkelere de rol model
olabilmesi amacıyla, Haziran
2014’deki IDB yıllık toplantısına
ve IDB ile Dünya Bankasının
ortak etkinliği olan Kore’deki
konferansa katılması için davet
etmişlerdir.
IDB yetkilileri, diğer üye ülkelere
bilgi aktarımı için bir köprü vazifesi
üstelenecek olan projede daimi
bir paydaş olarak bulunmak
istediklerini bildirmiştir.
İSMEPBÜLTEN
İstanbul AFAD Hasdal Komuta Kontrol
Merkezi Sahip Olduğu Donanım ve
Teknolojik Yenilikleriyle Dikkat Çekiyor
İstanbul Valiliği İl
Afet ve Acil Durum
Müdürlüğü’nün
son teknolojilerle
donatılmış Hasdal
Komuta Kontrol
Merkezi (KKM)
hizmet vermektedir.
Afet ve acil durumlarda kesintisiz
olarak faaliyet gösterecek şekilde
planlanmış olan Hasdal KKM
hizmet binası toplam kapalı alanı
7500m2 olup, eş zamanlı 500
görevli personelin masa başı
görevlerini yürütebileceği şekilde
tasarlanmıştır.
Ulaşım alternatiflerinin müsait
olduğu bir lokasyonda tesis
edilen yapı, ayrıca hava ulaşımına
olanak tanıyacak heliportları da
kampüsünde barındırmaktadır.
Afet durumlarında faaliyetlerin
hiçbir şekilde aksamaması için
3000m3 su deposu, 80 ton yakıt
deposu, BT altyapısını desteklemek
üzere yedekli kesintisiz güç kaynağı
ve jenaratörler ile donatılmıştır.
Afet ve kriz zamanlarında ortaya
çıkan haberleşme sıkıntılarının
oluşmaması için iletişim alt yapısı
telefon, faks, data, analog ve dijital
trunk telsiz sistemi, VSAT, uydu
telefonu, GSM, DECT, karasal
haberleşme, mikrodalga link gibi en
son teknoloji ürünler ile yedekli ve
alternatifli bir yapı kurulacak şekilde
tesis edilmiştir. BT altyapısı uçtan
uca yedekli bir mimaride tasarlanan
binanın bünyesinde 7/24 izlenen bir
veri merkezi oluşturulmuştur.
Kriz zamanında karar vericilerin
en doğru ve en güvenilir bilgiye
ulaşabilmelerini sağlamak üzere
Hasdal Komuta Kontrol Merkezi
Operasyon Salonunda tesis edilen
Görüntü Duvarı üzerinde MOBESE
ve İBB Kamera görüntülerinin
tamamına, Kandilli verilerine,
meteoroloji verilerine, Coğrafi
Bilgi Sistemi ve Afet Yönetim Bilgi
Sistemi karar destek sistemleri
raporlarına ulaşmak mümkündür.
Diğer taraftan çok uluslu
müdahalelerde simultane
tercüme desteğine olanak
tanıyacak donanımlar, video
konferans altyapısı, canlı yayınların
operasyonlara engel teşkil
etmeden gerçekleştirilmesine
yönelik gerekli altyapı, afet
durumlarında halka ulaşabilmek
adına yayın yapılmasını
sağlayacak radyo yayın odası bina
yeteneklerine kazandırılmıştır.
Hasdal KKM’nin bir yedeği
olacak olan Akfırat KKM
inşaatı da önümüzdeki aylarda
tamamlanacaktır. Akfırat KKM
yerleşkesi 8.100m2 depolama
alanı olmak üzere toplam
17.350m2 kapalı alana sahiptir.
Bu merkezin altyapısını
oluşturmak üzere halen ihtiyaç
duyulan gerekli haberleşme
iletişim ekipmanlarının ve BT alt
yapısı donanım ekipmanlarının
tedarik çalışmaları devam
etmektedir.
İSMEPBÜLTEN
1149 yataklı yeni hastanenin inşaatı başlıyor
İPKB’den Sağlıkta büyük hamle
İPKB, Göztepe
Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ni
Yeniden Yapıyor
Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, İSMEP Projesi
kapsamında, sismik izolasyon
teknolojisi ile yeniden yapılıyor.
Projenin ilk fazının 2017
Haziran ayında tamamlanması
öngörülüyor. Bu faz bittiğinde
mevcut hastanenin tüm
fonksiyonları karşılanabilinecek.
Hastanenin yeniden yapım
finansmanı için geçtiğimiz aylarda
Hazine Müsteşarlığı ile
Avrupa Yatırım Bankası
arasında kredi anlaşması
imzalanmıştı.
Avrupa Yatırım Bankası’ndan
sağlanan bu kredi Göztepe
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin
yeniden yapımında kullanılacak.
Sismik Yalıtım Sistemi
Deprem sırasında bile hizmette
kalacak hastane yıllık 1 milyon
500 bin ayakta ve 50 bin yatan
hastaya hizmet verecek yeni
hastane, olası bir depremin
ardından kesintisiz hizmet
verebilecek şekilde sismik yalıtımlı
olarak ve akıllı bina teknolojiyle
inşa edilecek.
Çocuk Hastalıkları (Pediatri)
Tedavisinde Uzmanlık
Otel Konforunda Tek ve Çift
Kişilik Hasta Odaları
Çocuk hastalıkları konusunda
uzmanlaşmış bir Genel Hizmet
hastanesi olarak planlanan yeni
hastanenin tek ve çift kişilik
tüm odaları Sağlık Bakanlığı
tarafından oluşturulan nitelikli
hasta yatağı tanımına uygun
olarak içinde tuvaleti, banyosu, en
fazla iki hasta yatağı, televizyonu,
telefonu, yemek masası, etajeri
ve yatılabilen refakatçi koltuğu
bulunacak şekilde yapılacak.
Kesintisiz Sağlık Hizmeti
İki aşamada yapılacak yeni
hastane, mevcut hastanenin
işleyişi kesintiye uğramadan inşa
edilecek.
Enerji ve Çevre Dostu
Tasarımda Liderlik
Göztepe Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Leed Gold (Yeşil
Bina) Sertifikasına aday öncü
bir kamu hastanesi olacak.
Enerji tasarruf sistemleri ile
donatılacak hastane,trijenerasyon
merkezi ile kendi elektriğinin
önemli bir kısmını doğalgazdan
üretebilecek. Açığa çıkan ısı
enerjisi ile de hastanenin ısıtılması
ve soğutulması sağlanarak
işletme maliyetleri önemli ölçüde
azaltılacak.
İSMEP Sağlık Yatırımları
Programı
İSMEP Sağlık Yatırımları Programı
kapsamında Okmeydanı, Göztepe,
Kartal ve Marmara Üniversitesi
Eğitim Araştırma Hastaneleri ve
Ümraniye Kadın Doğum ve Çocuk
Hastalıkları Hastanesi’nde yapılan
çalışmalarda, sağlık sektöründe
önemli iyileşmelere imza atıldı.
Çalışmalar sonucunda toplam
1 milyon m2 alana ve 4.466
yatak kapasitesine ulaşılacak.
İSMEP örnek projelerle İstanbul’u
güçlendirmeye devam ediyor.
Gönüllüler, Güvenli Yaşam Gönüllülük
Sistemi Çatısı Altında Buluşacaklar
Afet ve acil durum müdahale
çalışmalarında görev alacak
hizmet grupları ve koordinasyon
birimlerine ait sorumlulukları
tanımlamak, İstanbul’un afet
öncesi, sırası ve sonrasındaki
müdahale planlamasının temel
prensiplerini belirlemek amacıyla
İstanbul Afet Müdahale Planı
(İSTAMP) hazırlanmıştır. Plan’ın
bir parçası olarak İstanbul
Güvenli Yaşam Gönüllülük
Sistemi’nin oluşturulmasına
yönelik çalışmalar
yürütülmektedir.
Hazırlanan Gönüllülük Sistemi;
kentteki gönüllü potansiyelinin
İSTAMP’a entegre edilerek tüm
paydaşların katılımı ve ortak aklı
ile oluşturulmaktadır.
Bu kapsamda; 13 çalıştaya
toplam 93 kurum ve kuruluştan
358 uzman ve yönetici katıldı.
Sistemin hayata geçirilmesinin
yanında işlerliğinin ve
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına
yönelik akreditasyon çalışmaları
da paralel olarak başlatılmıştır.
Akreditasyon çalışmalarının
Ekim 2014’e kadar bitirilerek
uygulamaya geçilmesi planlanıyor.
Akreditasyon Bileşeni
doğrultusunda İstanbul Afet
Müdahale Planı’nında görevli
kamu kurum ve kuruluşlar,
üniversiteler, gönüllü kuruluşlar ve
konunun uzmanı kişiler çağrılarak
teknik düzeydeki çalışmalar afet
yönetim prensipleri ile birleştirildi.
“25 – 26 Şubat tarihlerinde
gerçekleştirilen son çalıştaya
katılan Başbakanlık AFAD
Başkanı Sayın Fuat OKTAY,
akreditasyon ile ilgili yapılan
çalışmadan duydukları
memnuniyeti ifade ederken,
çalışma sonuçlarını tüm Türkiye
çapında hayata geçirecekleri
bilgisini paylaştı.”
İSMEPBÜLTEN
GELECEĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ
www.ipkb.gov.tr
www.guvenliyasam.org
İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin eğitime katkısı devam ediyor
14 okul daha yıkılıp yeniden yapacak
İstanbul Proje
Koordinasyon Birimi
(İPKB), İSMEP
kapsamında 14 okulu
daha yıkıp yeniden
yaparak eğitim
hizmetine sunacak.
Okulların eski halleri
ile 235 olan toplam
derslik sayısı da 514’e
yükselecek.
İstanbul Proje Koordinasyon
Birimi (İPKB), 17 Ağustos ve
12 Kasım 1999 depremlerinin
ardından 2006 yılında hayata
geçirilen İstanbul Sismik Riskin
Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık
Projesi (İSMEP) kapsamında,
muhtemel afetlere karşı
İstanbul’da başta okullar ve
hastaneler olmak üzere kamu
binalarını yenilemeye devam
ediyor.
Bu amaçla İPKB, İSMEP
kapsamında 14 okulu daha
yeniden yıkıp yapacak. Okulların
tamamı yaklaşık 95 milyon TL’ye
mal olacak. 14 okulun eski halleri
ile 235 olan toplam derslik sayısı
da 514’e yükselecek. 2014 yılı
içinde Milli Eğitim Bakanlığı’na
teslim edilecek 14 yeni okulda,
toplam 14 Bin 150 öğrenci,
güvenle eğitim alabilecek.
Bugüne kadar 163 okulu yıkıp
yeniden eğitimin hizmetine sunan
İPKB, 26 okulun da yeniden
yapımını devam ettiriyor. Ayrıca
540 okul güçlendiren ve onaran
İPKB, 44 okulun güçlendirilmesi
için ihale sürecini başlattı. İSMEP
kapsamında okulların yeniden
yapım projeleri ile İstanbul’un
eğitim kapasitesinin artmasına
katkı sağlanıyor.
YENİDEN YAPILACAK OKULLAR
•Bağcılar Hızır Reis İ.Ö.O.
•Eyüp Alibeyköy Anadolu Lisesi
•Eyüp İslambey İ.Ö.O.
•Gaziosmanpaşa Alparslan İ.Ö.O.
•Gaziosmanpaşa
Gaziahmetmuhtarpaşa İ.Ö.O.
•Kadıköy Semiha Şakir İ.Ö.O.
•Küçükçekmece İsmet Aktar E.M.L.
•Maltepe 120.Ziraat Bankası İ.Ö.O.
•Sancaktepe Turgut Aydın İ.Ö.O.
•Sultanbeyli Ahmet Yener İ.Ö.O.
•Sultanbeyli Atatürk Çitfliği İ.Ö.O.
•Sultanbeyli Şehit Öğretmen
Hamit Sütmen İ.Ö.O.
•Sultangazi Anafartalar İ.Ö.O.
•Ümraniye Mediha Tansel İ.Ö.O.
Bağcılar Hızır Reis İÖO
Download

İSMEP Ocak-Mart Dönemi