AKCIONARI AMS OSIGURANJE ADO
obične akcije
RBR
NAZIV/PREZIME
IME
MESTO
NIŠ
1/4
BROJ AKCIJA BROJ GLASOVA
1
AIK BANKA A.D. NIŠ
2
AKSENTIJEVIĆ
LJILJANA
PANČEVO
700
1
700
1
3
ALEKSIĆ
DRAGANA
BEOGRAD
25
25
4
AMBAR DOO BEOGRAD
BEOGRAD
5
AMK JEDINSTVO
ZEMUN
6
AMK NOVI SAD
NOVI SAD
50
50
7
AMK VOŽDOVAC D.O.O.
BEOGRAD
4.050
4.050
8
AMK ZASTAVA S.PAZOVA
STARA PAZOVA
1.042
1.042
9
AMSS AGENCIJA DOO
BEOGRAD
950
950
10
ANDONOVIĆ
ĐORĐE
BEOGRAD
100
100
11
ANĐELKOVIĆ
DUŠICA
BEOGRAD
20
20
12
ARAMBAŠIĆ
MIRA
BEOGRAD
150
150
13
ARSENIJEVIĆ
DARKO
BEOGRAD
7
7
14
ATAKO
BEOGRAD
450
450
15
AUTO KODEKS
BEOGRAD
16
AUTO-MOTO DRUŠTVO BAR
BAR
17
AUTO-MOTO DRUŠTVO BERANE
18
AUTO-MOTO DRUŠTVO BLAŽO SM.
19
25
25
6.000
6.000
50
50
150
150
BERANE
50
50
KOTOR
50
50
AUTO-MOTO DRUŠTVO BUDVA
BUDVA
50
50
20
AUTO-MOTO DRUŠTVO ĐORĐE STAN.
BIJELO POLJE
50
50
21
AUTO-MOTO DRUŠTVO GROCKA
GROCKA
6.460
6.460
22
AUTO-MOTO DRUŠTVO GUČEVO
LOZNICA
50
50
23
AUTO-MOTO DRUŠTVO KANJIŽA
KANJIŽA
200
200
24
AUTO-MOTO DRUŠTVO LOVĆEN
CETINJE
25
AUTO-MOTO DRUŠTVO RAKOVICA
BEOGRAD
26
AUTO-MOTO DRUŠTVO ROŽAJE
27
AUTO-MOTO DRUŠTVO SAV.VENAC
28
AUTO-MOTO DRUŠTVO K.MITROVICA
29
30
50
50
23.900
23.900
ROŽAJE
50
50
BEOGRAD
50
50
K. MITROVICA
6.290
6.290
AUTO-MOTO DRUŠTVO P. RINČIĆ
NIŠ
5.350
5.350
AUTO-MOTO DRUŠTVO POBEDA DOO
POŽAREVAC
2.850
2.850
31
AUTO-MOTO KLUB ARANĐELOVAC
ARANĐELOVAC
32
AUTO-MOTO KLUB BUDUĆNOST
33
34
50
50
VRBAS
400
400
AUTO-MOTO KLUB ČUKARICA
BEOGRAD
350
350
AUTO-MOTO KLUB JASENICA
SMED.PALANKA
400
400
35
AUTO-MOTO KLUB KIKINDA
KIKINDA
36
AUTO-MOTO KLUB N. BEOGRAD D.O
NOVI BEOGRAD
37
AUTO-MOTO KLUB SUBOTICA
SUBOTICA
38
AUTO-MOTO KLUB ŠABAC
ŠABAC
39
AUTO-MOTO KLUB UŽICE
UŽICE
50
50
40
AUTO-MOTO KLUB VRAČAR
BEOGRAD
150
150
41
AUTO-MOTO KLUB VRNJAČKA BANJA
V. BANJA
150
150
42
AUTO-MOTO KLUB ČAČAK
ČAČAK
400
400
43
AUTO-MOTO SAVEZ CRNE GORE
PODGORICA
12.750
12.750
44
AUTO-MOTO SAVEZ SRBIJE
147.050
147.050
45
BAIĆ
LJILJANA
SREMSKI KARLOVCI
46
BAKRAČ
ZORAN
PODGORICA
47
BANCA INTESA AD BEOGRAD-KASTODI
RAČUN
48
BDD M&V INVESTMENTS AD
49
BELEGANSKY
50
BEO MONET DOO BEOGRAD
51
BLAGOJEVIĆ
52
BEOGRAD
50
50
15.400
15.400
2.253
2.253
150
150
10
10
650
650
BEOGRAD
1.287
1.287
NOVI BEOGRAD
4.580
4.580
278
278
BEOGRAD
261
261
NATAŠA
OMOLJICA
2
2
BLAGOJEVIĆ
VOJISLAV
BEOGRAD
9
9
53
BOGDANOVIĆ
MILOŠ
KRUŠEVAC
50
50
54
BOROVNICA
RANKO
BAČKA PALANKA
55
BOŽIĆ
MIRJANA
BEOGRAD
56
BPM EKSPORT-IMPORT
BEOGRAD
50
50
57
BRAUNOVIĆ
IGOR
BEOGRAD
350
350
58
BRDARIĆ
MILOŠ
NOVI SAD
30
30
59
BREKIĆ
SVJETLANA
BEOGRAD
18
18
60
BRKIĆ
JADRAN
NOVI BEOGRAD
10
10
61
CEKIĆ
SRĐAN
NOVI BEOGRAD
40
40
TIHOMIR STOIANOV SOFIJA, BUGARSKA
50
50
250
250
AKCIONARI AMS OSIGURANJE ADO
obične akcije
RBR
NAZIV/PREZIME
IME
MESTO
2/4
BROJ AKCIJA BROJ GLASOVA
62
ĆIRIĆ
VLADIMIR
BEOGRAD
2
2
63
ĆOSIĆ
ALEKSANDAR
BEOGRAD
304
304
64
DAVIDOVIĆ
DRAGAN
ČAČAK
65
DELTA BROKER A.D. BEOGRAD
66
DIMITRIJEVIĆ
RADE
67
DIMITRIJEVIĆ
RADE
68
DIMITRIJEVIĆ
69
DOMANOVIĆ
70
14
14
4.699
4.699
BEOGRAD
600
600
KRUŠEVAC
250
250
SRBOLJUB
ZVEČAN
283
283
MLADEN
BEOGRAD
5
5
DOO AMC ZVEZDA
PANČEVO
50
50
71
DOO AUTO-MOTO KLUB RUMA
RUMA
72
DOO AUTO-MOTO KLUB BAČKA
B. PALANKA
73
DOO VRM INVEST NOVI SAD
NOVI SAD
26
26
74
ĐAKOVIĆ
VLADAN
BEOGRAD
1.046
1.046
75
ĐINĐIĆ
NENAD
BEOGRAD
76
ETIKO PRODUKT D.O.O.
77
FILIPOVIĆ
78
NOVI BEOGRAD
250
250
1.250
1.250
2.170
2.170
NOVI BEOGRAD
915
915
ŽARKO
BEOGRAD
250
250
GAKOVIĆ
NENAD
KAĆ
79
GAVRILOVIĆ
VELIŠA
80
2
2
VRŠAC
31
31
GBD GORENJSKO BORZNO P.DR.
KRANJ
9
9
81
SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJAKASTODI RAČUN
BEOGRAD
500
500
82
GOŠIĆ
ŽELJKO
BEOGRAD
2
2
83
HADŽINI
ARIF
NOVI BEOGRAD
63
63
84
HRISTIĆ
DANIELA
NOVI SAD
20
20
85
IGNJATOVIĆ
GORAN
MOTRIĆ
86
INEK HOLDING DOO BEOGRAD
87
88
89
IVANOVIĆ
MIROSLAV
POŽAREVAC
90
IVANOVIĆ
TATJANA
BEOGRAD
91
JANKOVIĆ
DUŠAN
92
JAPUNDŽIĆ
GORAN
93
JARC
94
1
1
BEOGRAD
127
127
INFOPROJEKT DOO
BEOGRAD
100
100
INVEST AS-COM DOO
NOVI SAD
17
17
7
7
250
250
GROCKA
16
16
NOVI BEOGRAD
37
37
STANA
VLASOTINCE
93
93
JARIĆ
MARKO
BEOGRAD
95
JASIKA
NIKOLA
INĐIJA
96
JEKNIĆ
MIODRAG
BEOGRAD
10
10
97
JEVTIĆ
RADOŠ
BEOGRAD
180
180
98
JOKSIMOVIĆ
SVJETLANA
BEOGRAD
99
JOSIĆ
IVAN
VRŠAC
100 JOVANOVIĆ
ANA
BEOGRAD
5
5
101 JOVANOVIĆ
DARKO
BEOGRAD
20
20
102 JOVIŠEVIĆ
PETAR
STARA PAZOVA
250
250
103 KALIČANIN
NATAŠA
BEOGRAD
250
250
104 KARANOVIĆ
LJILJANA
BEOGRAD
5
5
105 KISO
NEMANJA
BEOGRAD
5
5
106 KOMAZEC
DUŠAN
NOVA PAZOVA
1
1
107 KOSTIĆ
BOJAN
BEOGRAD
10
10
108 KOSTIĆ
RADMILA
NOVI BEOGRAD
109 KRALJEV
SINIŠA
ZADAR
110 KREJIĆ
NATAŠA
111 LAZIĆ
MIROSLAV
112 LAZOVIĆ
ZVEZDAN
113 LILIĆ
2
2
150
150
5
5
10
10
5
5
202
202
NOVI SAD
12
12
SMEDEREVO
11
11
BEOGRAD
5
5
JELENA
NOVI BEOGRAD
5
5
114 LJUBOTINA
MIROSLAV
BEOGRAD
17
17
115 LUČIĆ
NOVAK
NOVI BEOGRAD
116 LUKIĆ
DRAGANA
BEOGRAD
117 LUKIĆ
STEFAN
SMEDEREVSKA PALANKA
118 MACURA
SLOBODAN
BEOGRAD
119 MANASIJEVIĆ
NENAD
VRANJE
120 MANDIĆ
SLAVOLJUB
KOSOVSKA MITROVICA
121 MARIĆ
RADE
122 MARINKOVIĆ
RUŽICA
37
37
150
150
7
7
635
635
17
17
1.010
1.010
BEOGRAD
88
88
VRANJE
10
10
AKCIONARI AMS OSIGURANJE ADO
obične akcije
RBR
NAZIV/PREZIME
IME
MESTO
3/4
BROJ AKCIJA BROJ GLASOVA
123 MARKOVIĆ
MARKO
BEOGRAD
65
65
124 MARTINOVIĆ
DRAGANA
BEOGRAD
3
3
125 MAŠKOVIĆ
NOVICA
NOVI BEOGRAD
5
5
126 MATIĆ
DRAGAN
BEOGRAD
550
550
127 MATIĆ
OLIVER
JAGODINA
1.575
1.575
128 MATIĆ-BRBORA
OLIVERA
NOVI BEOGRAD
24
24
129 MILENKOVIĆ
MILAN
BEOGRAD
2
2
130 MILIĆ
ĐORĐE
NOVI SAD
5
5
131 MILINKOVIĆ
ANA
BEOGRAD
3
3
132 MILUTINOVIĆ
TIJANA
VRŠAC
10
10
133 MINIĆ
MIODRAG
BEOGRAD
50
50
134 MINIĆ
SAVO
NOVI BEOGRAD
18
18
135 MIRIĆ
MILICA
BEOGRAD
5
5
136 MIRIĆ
MIROSLAV
BEOGRAD
5
5
137 MIŠOVIĆ
MIODRAG
NOVI BEOGRAD
16
16
138 MLADENOVIĆ
VLADIMIR
VRANJE
3
3
139 MOMČILOVIĆ
BOBAN
BEOGRAD
10
10
140 MONPHREY LTD.
TORTOLA
15.500
15.500
141 NASTIĆ DRAGUTINOVIĆ
NEVENA
BEOGRAD
10
10
142 NEGIĆ
RADENKO
BEOGRAD
10
10
143 NIKOLIĆ
PREDRAG
BEOGRAD
3
3
60
60
144 NIŠAUTO HOLDING KOMP. AD
NIŠ
145 OGNJANOVIĆ
RATOMIR
POŽAREVAC
50
50
146 PANTELIĆ
ZORAN
BEOGRAD
250
250
147 PAUNOVIĆ
MIROSLAV
BEOGRAD
150
150
148 PAVLOVIĆ
ZORAN
NOVI BEOGRAD
149 PD AMSS D.O.O. BEOGRAD
150 PEĆANAC
BEOGRAD
VLADIMIR
151 PETAR DRAPŠIN AUTO-MOTO DRUŠ.
BEOGRAD
ZRENJANIN
5
5
23.000
23.000
100
100
2.250
2.250
152 PETRAŠINOVIĆ
MAJA
BEOGRAD
30
30
153 PETROVIĆ
MARJAN
BEOGRAD
743
743
154 POLIĆ
MIRKO
ZEMUN
100
100
155 POPOVIĆ
RAJNA
BEOGRAD
156 POROBIĆ
MILORAD
3
3
ZEMUN
200
200
157 PROGRES D.O.O.
NOVI SAD
224
224
RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD-KASTODI
158
RAČUN
MARIBOR
160
160
159 RATKOVIĆ
EMINA
160 REFOMENT CONSULTING
KRAGUJEVAC
NOVI BEOGRAD
6
6
436
436
161 RISTIĆ
IVICA
BEOGRAD
3
3
162 SAVIĆ
DUŠKO
BEOGRAD
12
12
163 SAVOVIĆ
VLADA
KRUŠEVAC
164 SEBIĆ
MILAN
BEOGRAD
165 SIROTANOVIĆ
IVAN
BEOGRAD
8
8
LJUBLJANA
32
32
166 STANFIN DOO
4
4
150
150
167 STANIĆ
JOVO
NOVI BEOGRAD
15
15
168 STANKOVIĆ
LJUBOMIR
NOVI NEOGRAD
1
1
169 STEFANOVIĆ
RADE
NOVI BEOGRAD
5
5
170 STEVANOVIĆ
NENAD
BEOGRAD
47
47
171 STOJANOVIĆ
BORICA
BEOGRAD
100
100
172 STOJANOVIĆ
MANDA
NOVI BEOGRAD
18
18
173 STOJANOVIĆ
PETAR
NOVI BEOGRAD
22
22
174 STOJANOVIĆ
SVETLANA
JAGODINA
40
40
175 STOJKOVIĆ
OLGA
ZEMUN
10
10
176 ŠAPIĆ
VLADIMIR
ZEMUN
50
50
177 ŠATLAN
DRAGAN
ZEMUN
3
3
178 ŠINŽAR
MIROSLAV
BELA CRKVA
22
22
179 ŠKULETIĆ
DARKO
BEOGRAD
178
178
BEOGRAD
272
272
6
180 TEZORO BROKER AD
181 TODIĆ
NIKOLA
BEOGRAD
6
182 TODOROVIĆ
DOBRILA
ZEMUN
4
4
183 TOŠIĆ
SLOBODAN
AZANJA
50
50
AKCIONARI AMS OSIGURANJE ADO
obične akcije
RBR
NAZIV/PREZIME
IME
MESTO
4/4
BROJ AKCIJA BROJ GLASOVA
184 TRIFUNOVIĆ
NATAŠA
BEOGRAD
11
11
185 UGRINOVIĆ
ŽIVADIN
BEOGRAD
250
250
186 UZELAC
RADAN
BEOGRAD
487
487
187 VASILJEVIĆ
IVANA
KULA
75
75
188 VASOVIĆ
MILENKO
BEOGRAD
3
3
189 VASOVIĆ
RADOŠ
BEOGRAD
419
419
190 VELICKI
SLOBODAN
BEOGRAD
191 VELJOVIĆ
EDMIR
ZEMUN
192 VICTORIA GROUP AD BEOGRAD
BEOGRAD
193 VIŠNJIĆ
VUKAŠIN
VRŠAC
194 VLAISAVLJEVIĆ
JELENA
195 VLAISAVLJEVIĆ
MARIJA
VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI SAD196
KASTODI RAČUN
5
5
22
22
789
789
30
30
BEOGRAD
200
200
BEOGRAD
200
200
NOVI SAD
674
674
197 VUČKOVIĆ
VLADIMIR
BEOGRAD
25
25
198 VUJOVIĆ
JELENA
BEOGRAD
300
300
199 VUJOVIĆ
MILAN
NOVI BEOGRAD
200 VUJOVIĆ
OGNJEN
BEOGRAD
201 VUKAJLOVIĆ
DEJAN
BEOGRAD
11
11
BEOGRAD
500
500
202 YU AUTO MOTO KLUB BEOGRAD
10
10
300
300
203 ZDRAVKOVIĆ
IVAN
NOVI BEOGRAD
4
4
204 ZORIĆ
NADA
BEOGRAD
40
40
205 ŽARIĆ
BRANKO
NOVI SAD
15
15
206 ŽEČEVIĆ
MARKO
KRAGUJEVAC
20
20
207 ŽIVADINOVIĆ
OLGICA
POŽAREVAC
208 ŽIVANOVIĆ
ALEKSANDAR
BEOGRAD
209 ŽIVKOVIĆ
RADICA
NOVI BEOGRAD
9
9
50
50
9
9
210 AUTO-MOTO DRUŠTVO ULCINJ
ULCINJ
50
50
211 AUTO-MOTO DRUŠTVO B. LAZOVIĆ
PODGORICA
50
50
212 KAMPING KARAVANING KLUB BEOGRA
BEOGRAD
50
50
Download

Zapisnik sa održane 31. vanredne skupštine, sa