TRANSPARENTNOST
1. UVOD
Preduzeće za reviziju, finansijski i računovodstveni konsalting EuroAudit d.o.o.
Beograd osnovano je avgusta 2001. godine na osnovu licence Saveznog ministarstva za finansije
broj 5/2-03-0004/01 za obavljanje:
 revizije finansijskih izveštaja,
 revizije poslovanja,
 revizije specijalnih bilansa
 ocena kreditnog boniteta,
 usluga iz oblasti računovodstva,
 procene vrednosti imovine i kapitala,
 usluga iz oblasti primene propisa za obračun i plaćanje poreza i dr.
Preduzeće je dobilo dozvolu za obavljanje poslova revizije finansijskih izveštaja velikih i
srednjih preduzeća Republike Srbije broj 023-02-00099/2008-16 od 11.03.2008. godine u skladu
sa
Zakonom
o
računovodstvu
i
reviziji
(Sl.
glasnik
RS
46/2006).
Iako relativno mlado, preduzeće ima značajne reference po osnovu poslova:
 revizije finansijskih izveštaja,
 revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja,
 izrade projekata upravljačkog računovodstva (obračuna troškova i učinaka),
 ocene kreditnog boniteta i procene vrednosti imovine i kapitala,
 revizije projekata međunarodnih donacija,
 revizije obaveznih investicionih ulaganja u postupku privatizacije,
 usluge vezane za restrukturiranje privrednih društava i dr.
Naše konsultantske usluge i usluge revizije povoljno ocenjuju korisnici iz zemlje i inostranstva:
nerezidencijalna privredna društva, donatori i potencijalni investitori, a naše ekspertize koriste i
Vlade drugih zemalja. Verujemo da je to odraz stručnog i profesionalnog pristupa poslu.
Naša misija je da profesionalne usluge obavljamo maksimalno kvalitetno u skladu sa Zakonskim
propisima u Srbiji, Međunarodnim standardima i Kodeksom profesionalne etike.
2. OPIS PRAVNE FORME I STRUKTURE VLASNIŠTVA DRUŠTVA ZA
REVIZIJU
Društvo je osovano kao društvo kapitala sa ograničenom odgovornošću pod imenom
„EuroAudit” doo, Bulevar despota Stefana br.12/5, upisano u Registar Agencije za privredne
registre, br. reg. uloška 1-85054-00, Matični broj 17322290, PIB 100066150. Društvo su
osnovala tri fizička lica.
Vlasnici Društva su:
1. Prof. dr Milovan Filipović, Ovlašćeni revizor, državljanin Srbije, iz Beograda,
JMBG 1807946710169 - 60% udela.
2. Smiljka Rodić, državljanin Srbije, iz Beograda, JMBG 2904985715061 – 20%
udela.
3. Prof. dr Mirko Andrić, Ovlašćeni revizor, državljanin Srbije, iz Subotice, JMBG
2202951150001 – 20% udela. 1
Ukupan osnovni kapital društva iznosi 14.985.889,71 RSD.
3. OPIS UPRAVLJAČKE STRUKTURE
U skladu sa članom 198 Zakona o privrednim društvima, upravljanje društvom je organizovano
kao jednodomno. Organi društva su:
a) Skupština članova društva i
b) Direktor društva.
Članovi društva odlučuju na Skupštini o svim pitanjima koja prema zakonu spadaju u delokrug
Skupštine članova društva sa ograničenom odgovornošću. Društvo ima direktora, koji je član
Društva, a čiji mandat traje na neodređeno vreme sa neograničenim ovlašćenjima.
4. PODACI O POSLOVANJU U TOKU 2012. GODINE
Društvo nema povezanih lica koja obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije, niti je
obavljalo eksternu reviziju i konsultantske usluge kod istog ili sa njim povezanog društva.
Društvo je u toku 2012. godine ostavrilo ukupan prihod u iznosu od 98.717.335,80 RSD, od
čega:
a) Prihodi od usluga revizije
87.912.331,05 RSD,
b) Prihodi od ostalih usluga
3.776.811,14 RSD i
c) Ostali prihodi
7.028.193,11 RSD
1
Videti Prilog 1.
Prosečan broj zaposlenih na neodređeno vreme na dan 31.12.2012. godine je 29 radnika.
Ovlašćeni licencirani revizori sa preko tri godine radnog iskustva na poslovima eksterne revizije:
- dr Jovan Rodić
- dr Milovan Filipović
- dr Đoko Malešević
- Mr Jelena Krpić
- Miroslav Švedić
- Ljubinka Laković
sertifikat ovl. rev. 4/2-03-057/98,
"
" 5/2-02-0031/02,
"
" 545/10
"
" 842/11
"
" 363/09
"
" 5/2-02.0144/02
licenca 38/08
licenca 39/08
licenca 548/10
licenca 913/12
licenca 372/09
licenca 40/08
5. SPISAK JAVNIH DRUŠTAVA KOD KOJIH JE DRUŠTVO VRŠILO REVIZIJU
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA POSLOVNU 2011. GODINU
PODACI O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA JAVNIH DRUŠTAVA ZA (2011.)
PODACI O NARUČIOCU REVIZIJE
Red.
broj
Poslovno ime
1. "AVALA" AD. Beograd
Matični
broj
Veličina
Oblik
organizovanja
07092709
malo
ad
2.
"AGROVRŠAC" AD.
Vršac
08044694 srednje
ad
3.
"AUTOPREVOZ
JANJUŠEVIĆ" AD. Priboj
07155824 srednje
ad
4.
"BIGZ PUBLISHING"
AD. Beograd
07006462
malo
ad
07314094
malo
ad
5. "BOR" AD. Bor
6.
"VOJVODINAPUTPANČEVO" AD. Pančevo
08129126
veliko
ad
7.
"GRADNJA ZEMUN"
AD. Zemun
06851312
malo
ad
8.
"ENERGOMONTAŽA"AD.
07068115
Beograd
veliko
ad
malo
ad
"ZAVOD ZA
9. GEOTEHNIKU" AD.
Subotica
08181195
10.
"JEDINSTVO" AD.
Kikinda
08021937 srednje
ad
11.
"KLUZ PADOBRANI"
AD. Beograd
17195565 srednje
ad
12.
"MLEKARA" AD.
Loznica
07299141 srednje
ad
13.
"MLEKARA"-PLANA"
AD. Velika Plana
07200145 srednje
ad
14. "NIŠAUTO" AD. HK Niš
07153236 srednje
ad
15. "NIŠAUTO" AD. HK Niš
07153236 srednje
ad
UGOVOR O REVIZIJI
Poslovna
Datum
Predmet
godina za
zaključenja
revizije koju se vrši
ugovora
revizija
Revizija
08.04.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
05.04.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
14.06.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
11.04.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
14.04.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
08.07.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
08.07.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
16.03.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
28.04.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
18.03.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
05.04.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
19.04.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
19.04.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
19.04.2011.
finans.
2011.
izveštaja
Revizija
19.04.2011. kons.fin.
2011.
izv.
16. "PALISAD" AD. Zlatibor
07155930 srednje
ad
05.04.2011.
08238111
malo
ad
06.06.2011.
18. "PUTEVI" AD. Čačak
17041975
veliko
ad
08.07.2011.
19. "PUTEVI" AD . Užice
07156332
veliko
ad
26.05.2011.
20. "PUTEVI" AD. Požega
06991840
veliko
ad
11.04.2011.
21. "RAVNICA" AD. Bajmok
08049335 srednje
ad
18.03.2011.
"ROBNO TRANSPORTNI
22. CENTAR ŠABAC" AD.
07121750 srednje
Šabac
ad
30.12.2011.
17.
"POLJOPROMET" AD.
Ruma
23.
"RUMATRANS" AD.
Ruma
08039518 srednje
ad
19.04.2011.
24.
"SENTA PROMET" AD.
Senta
08720100 srednje
ad
11.04.2011.
07152906
ad
30.05.2011.
25. "SRBIJA" AD. Kraljevo
malo
26.
"STARI TAMIŠ" AD.
Pančevo
08047731 srednje
ad
05.04.2011.
27.
"TRADEVILLE" AD.
Beograd
20447753
veliko
ad
03.10.2011.
28.
"USLUGA" AD. Bačka
Topola
08061866 srednje
ad
14.04.2011.
29. "ŠIPAD" AD. Srbobran
08099728 srednje
ad
07.11.2011.
30.
IM "TOPOLA" AD. Bačka
08056781
Topola
veliko
ad
05.04.2011.
31.
IM "TOPOLA" AD. Bačka
08056781
Topola
veliko
ad
05.04.2011.
malo
ad
18.03.2011.
08142599 srednje
ad
18.03.2011.
08246670 srednje
ad
18.03.2011.
32. IMD "VESTI" AD. Užice
POLJOPRIVREDNO
33. PREDUZEĆE "POBEDA"
AD. Pobeda
34. PP "BEZDAN" AD.
07221622
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
kons. fin.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
Bezdan
35. PP "BORAC" AD. Šurjan
08057729
malo
ad
19.04.2011.
PREDUZEĆE ZA
36. PUTEVE "ZAJEČAR"
AD. Zaječar
07189826
veliko
ad
08.07.2011.
37.
PTK "PANONIJA" AD.
Panonija
08056811 srednje
ad
06.06.2011.
38.
S. P. "LASTA" AD.
Beograd
07019734
veliko
ad
18.03.2011.
39.
S. P. "LASTA" AD.
Beograd
07019734
veliko
ad
18.03.2011.
40.
TP "INEX SOKOLICA"
AD. Prijepolje
07270640
malo
ad
14.06.2011.
41. UP "TISA" AD. Senta
08248699
malo
ad
28.04.2011.
42. UT "SLOGA" AD. Užice
07258682 srednje
ad
14.06.2011.
43.
HI "PRVI MAJ" AD.
Čačak
07326939 srednje
ad
06.06.2011.
44.
VT "KRAGUJEVAC" AD.
07148950
Kragujevac
malo
ad
16.03.2011.
45. "SIMPO" AD. Vranje
07105681
veliko
ad
08.07.2011
46. "SIMPO" AD. Vranje
07105681
veliko
ad
08.07.2011
47.
"ČAČANSKI GLAS" AD.
Čačak
20145706
malo
ad
06.06.2011.
48.
"ELEKTROPORCELAN"
AD. Novi Sad
08008418
malo
ad
22.12.2011.
49. "ŠUMADIJA " AD. Rača
07113706
malo
ad
19.04.2011.
50. "CHEMOS" AD. Palić
08067619 srednje
ad
19.09.2011.
51. PP "POBEDA" A:D. Boka
08057699
ad
31.03.2011.
ad
01.11.2011.
52.
"TRGOVINA 22" AD.
Kragujevac
malo
07165218 srednje
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
kons. fin.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
kons. fin.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
izveštaja
53.
AIK "BAČKA TOPOLA"
AD. Bačka Topola
08056004 srednje
ad
08.10.2011.
54.
AIK "BAČKA TOPOLA"
AD. Bačka Topola
08056004 srednje
ad
08.10.2011.
55.
"AUTOTRANSPORT"
AD. Kraljevo
07193050 srednje
ad
07.06.2011.
56.
"AUTOTRANSPORT"
AD. Kraljevo
07193050 srednje
ad
07.06.2011.
"ŠUMADIJA
TRANSPORT I
57.
ODRŽAVANJE" AD.
Čačak
07182422
malo
ad
14.06.2011.
58.
"STARI GRAD" AD.
Čačak
07182538
malo
ad
01.11.2011.
59.
"PROLETER" AD.
Ivanjica
07190409 srednje
ad
11.04.2011.
60.
"SPEKTAR INVEST" AD.
07115903
Paraćin
malo
ad
19.04.2011.
61.
"MINOS" AD. Gornji
Milanovac
07315163
malo
ad
30.11.2011.
62.
"NEDIĆ AGRAR" AD.
Boćar
08028656
malo
ad
15.07.2011.
63.
"FABRIKA REZNOG
ALATA" AD. Čačak
07181965 srednje
ad
30.12.2011.
64.
"FABRIKA REZNOG
ALATA" AD. Čačak
07181965 srednje
ad
30.12.2011.
65. "ZLATICA" AD. Lazarevo 08035466 srednje
ad
18.03.2011.
27.12.2011.
66.
"BUDUĆNOST" AD.
Subotica
08067538 srednje
ad
67.
"AUTOTEHNA" AD.
Topola
07123302
malo
ad
68.
"FABRIKA OPRUGA
ČAČAK" AD. Čačak
07290586
malo
ad
69.
"METALOTEHNA
TRADE" AD. Beograd
06673244
malo
ad
70.
"NOVI PAZAR PUT" AD.
07195303
Novi Pazar
malo
ad
19.04.2011.
30.12.2011.
02.11.2011.
29.06.2011.
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
kons. fin.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
kons. fin.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
kons. fin.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
2011.
izveštaja
71.
GP "GRANIT PEŠČAR"
A.D.
KONFEKCIJA
72. "ŽELEZNIČAR" A.D.
Subotica
KONFEKCIJA
73. "ŽELEZNIČAR" AD.
Subotica
07099274
13.12.2011.
veliko
ad
08057478 srednje
ad
27.12.2011
08057478 srednje
ad
27.12.2011
OPŠTINE – Revizija finansijskih izveštaja za poslovnu 2011. godinu
Red. broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Naziv klijenta
OPŠTINSKA UPRAVA ARANĐELOVAC
OPŠTINSKA UPRAVA ALEKSINAC
OU BRUS
SO V. HAN
SO VRBAS
OPŠTINA MALI IĐOŠ
SO MIONICA
OPŠTINA PLANDIŠTE
OPŠTINSKA UPRAVA ČOKA
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
finans.
izveštaja
Revizija
kons. fin.
izveštaja
2011.
2011.
2011.
PRILOG 1
PRILOG 2
Download

TRANSPARENTNOST