KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo
Izvod iz Cjenovnika usluga
A Cjenovnik usluga za saglasnosti, informacije, projektovanje, puštanje gasa
R.br.
Naziv usluge
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
Izdavanje saglasnosti na lokaciju
Individualni stambeni objekat - domaćinstvo
Objekat kolektivnog stanovanja
Poslovni objekat
Izdavanje saglasnosti na trasu infrastrukturnog objekta
Sa ucrtavanjem gasne mreže do A3
Svaka dodatna karta formata A3
Izdavanje informacije o mogućnosti priključenja
Individulani stambeni objekat - domaćinstvo
Postojeći objekat kolektivnog stanovanja (po ulazu)
Poslovni objekat
Izrada projektnog rješenja nemjernog dijela UGI
Za objekat kolektivnog stanovanja u fazi izgradnje (po ulazu)
Izrada idejnog projekta DGM
Za dužinu gasovoda do 200 m
Za dužinu gasovoda od 200 m do 1000 m
Svaki dodatni m’
Izrada glavnog projekta DGM
Za dužinu gasovoda do 200 m
Za dužinu gasovoda od 200 m do 1000 m
Svaki dodatni m’
Pregled projekta DGM
Saglasnost na projekat sa stanovišta Distributera
Izrada glavnog projekta priključnog gasnog voda (PGV) za
potrebe kupca
2.1.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.
7.1.
8.
8.1.
Novi priključni gasovod
8.2.
Izmještanje priključnog gasovoda
8.3.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.3.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
Izmještanje gasovoda i izrada priključnog gasnog voda (PGV)
Pregled projekta unutrašnjih gasnih instalacija
Individualni stambeni objekat - domaćinstvo
Objekat kolektivnog stanovanja
Poslovni objekat
Pregled složenih projekata - kotlovnica
Izdavanje energetske saglasnosti
Stambeni objekat – domaćinstvo, Q ≤ 100 KW
Poslovni objekat, Q ≤ 100 KW
Za Q > 100 KW obračun se vrši po KW
Pregled UGI kod kupaca kategorije male privrede i
domaćinstava
Prvi pregled se ne naplaćuje
Drugi i svaki naredni pregled UGI kod kupaca iz kategorija
mala privreda i domaćinstva ako su prethodno eviden. nedostaci
11.
11.1.
11.2.
Cijene u KM
Jedinica
mjere
25
50
50
kom
kom
kom
50
25
kom
kom
30
80
90
kom
kom
kom
650
500
1000
0,5
kom
kom
kom
kom
m
1050
2100
0,5
kom
kom
m
340
kom
(glavni projekat
besplatno, dok investitor
vlastitim sredstvima
pribavlja saglasnosti)
(glavni projekat
besplatno, dok investitor
vlastitim sredstvima
pribavlja saglasnosti)
kom
kom
700
kom
20
50
50
200
kom
kom
20
50
1
kom
kom
KW
-
kom
40
kom
kom
KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo
R.br.
Naziv usluge
12.
12.1
Pregled UGI kod novih kupaca kategorije velike privrede
Prvi pregled se ne naplaćuje
Drugi i svaki naredni pregled UGI kod kupaca iz kategorije
12.2
velika privreda ako su prethodno evidentirani nedostaci
13.
Puštanje gasa
Puštanje gasa u objekte individualnih kupaca po svim
13.1
osnovama.
Pu
Puštanje gasa malim kupcima –poslovni prostor po svim
13.2
osn osnovama
13.3 Puštanje gasa velikim kupcima po svim osnovama
13.4
Neovlaštena potrošnja gasa kod individualnih kupaca
13.5
Ne
Neovlaštena potrošnja gasa kod malih kupaca .
Cijene u KM
Jedinica
mjere
-
kom
70
30
kom
50
kom
100
kom
Prema obračunu po
aktuelnom normativnom
aktu – Pravilniku o
utvrđivanju i obračunu
neovlaštene i
neregistrovane potrošnje
prirodnog gasa.
Prema obračunu po
aktuelnom normativnom
aktu – Pravilniku o
utvrđivanju i obračunu
neovlaštene i
neregistrovane potrošnje
prirodnog gasa.
kom
kom
B. Cjenovnik usluga izgradnje i održavanja
R.br.
Naziv usluge
2.3.
2.4.
Izgradnja priključka na gasnu mrežu, vertikala i
gasovoda
Izgradnja ili sanacija priključka ǿ 32mm i ǿ 63mm priključak dužine do 20m
-priključak dužine od 20 m /svaki dodatni met./ obračunava se
Napomena: utrošeni materijal obračunava se po prosječnim
cijenama, a građevinski radovi na izradi priključka prema
stvarnim troškovima
Izgradnja ili sanacija usponskog voda (vertikala) i izgradnja
ili sanacija gasovoda
Utrošeni materijal obračunava se po prosječnim cijenama a
troškovi montaže prema cijeni rada radnika ili prema stvarnim
troškovima izvođača radova angažovanog od strane
Sarajevogasa
Geodetske usluge
Izrada elaborata priključnog gasovoda do 20 m
Svaki dodatni m’ geodetskog snimanja
Izrada elaborata DGM do 150 m
Svaki dodatni m’ geodetskog snimanja
Obilježavanje trase postojećeg priključnog gasovoda
Obilježavanje trase postojećih gasovoda DGM
R.br.
Naziv usluge
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
Cijene u KM
50
5
Prema stvarnim
troškovima
Jedinica
mjere
kom
kom
20
3,5
200
3
20
90
kom
m
kom
m
kom
kom
Cijene u KM
Jedinica
mjere
3.1.
Ugradnja mjerno regulacionih setova G2,5 –G6
50
kom
3.2.
Ugradnja MRS G10- G25
100
kom
Cjenovnik usluga KJKP “Sarajevogas” d.o.o.
KJKP SARAJEVOGAS d.o.o. Sarajevo
3.3.
3.4.
3.5.
Ugradnja MRS G 40 - G 250
(uključujući i ugradnju korektora ako je potrebno)
Ugradnja MRS G 400 i više
(uključujući i ugradnju korektora ako je potrebno)
Ugradnja prijemno regulacionih stanica do 2500Sm³/h
4.
Demontaža MRS
5.
Cijene rada radnika
VSS
VŠS
SSS
VKV radnik
KV radnik
PK radnik
NK radnik
Naknada za mjerno mjesto
Mjerno-regulacioni set G-2,5 -G-6 (domaćinstva)
Mjerno-regulacioni set G-2,5 -G-6 (poslovni objekti)
Mjerno regulaciona stanica G-10 do G-65
Mjerno regulaciona stanica G-100 do G-250
(uključujući i korektor ako je instalirtan)
Mjerno regulaciona stanica G-400 i više
(uključujući i korektor ako je instalirtan)
Prijemno-regulaciono stanica do 2500 Sm³/h sa mjernom
linijom
Priprema, servis, ispitivanje i kalibracija mjernih uređaja
(zamjena dijela uređaja se posebno obračunava)
Mjerila protoka gasa sa mjehom od G1,6 do G6
Mjerila protoka gasa sa mjehom od G10 do G25
Rotaciona i turbinska mjerila prot. gasa od G16 do G65
Rotaciona i turbinska mjerila protoka gasa od G100 do G650
Rotaciona i turbin. mjerila protoka gasa od G1000 do G2500
Elektronski korektor i flow kompjuter
Transmiter temperature
Ttransmiter pritiska
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
Napomena: Sve cijene u Cjenovniku su date bez uračunatog PDV-a.
Cjenovnik usluga KJKP “Sarajevogas” d.o.o.
180
kom
300
kom
500
kom
30
kom
30
26
21
23
21
14
10
h
h
h
h
h
h
h
2
4
30
mjesec
mjesec
mjesec
60
mjesec
80
mjesec
100
mjesec
50
70
180
320
600
160
100
80
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Download

Izvod iz Cjenovnika usluga A Cjenovnik usluga za