WELLSTAR VISION 2020
MARKETINGOVÝ PLÁN
Welcome to WellStar
World Leader in Bionic Your Activation Systems: BYAS®.
World Leader in Social Club Selling: SCS®.
WellStar International pre seba si určil dôležité ciele:
Každému človekovi by sme chceli pomôcť stať sa krásnym, štíhly a finančne samostatným.
SS
CE
100%
PRO
G
SS FOR SUC
RE
Od zavedenia BYAS® Séria a Social Club Selling® systémov sme
dosiahli niekoľko sto percentný nárast a kráčame po ceste smerom
k svetovému rekordu.
SS FOR SUC
RE
SS
CE
Vezmite si svoju budúcnosť do svojich rúk spolu s WellStarom a rozhodnite
sa Vy o svojom vlastnom živote. Pre očakávaný úspech Vám ručíme
s garanciou Progress for Success®. V opačnom prípade vrátime všetky
počiatočné náklady.
PRO
G
Sme hrdí na to, že Vám môžeme poskytnúť jedinečný príjmový a vzdelávací
program: Discover WellStar® Program.
Pozývame Vás: Spoznajte a obľúbte si WellStar prosperujte spolu s nami.
Úspešný systém WellStaru je ľahko sledovateľný a umožňuje dosiahnúť všetky Vami stanovené ciele.
Potrebné kroky k úspechu:
1
Štartujte ako nezávislý partner u WellStar.
2
Uzavrite pri štarte jeden Autoship-Program.
3
Kvalifikujte sa počas Faststartu v prvých 30 dňoch do pozície Junior Manager alebo
hoci aj do pozície National Vice President.
4
Sponzorujte 3 alebo aj viac partnerov, ktorých naučíte 1 – 4 kroky.
„Progress for Success“-úspešná záruka: Ak ste pripravení na to, aby ste týždenne jednu hodiny investovali
do svojho úspechu a týždenne raz sa zúčastnili v miestnom klube na školení (online prihlásenie), počas 12,
za sebou idúcich týždňoch, a po uplynutí 12 týždňov nie ste spokojní 100% s výsledkom – bez ohľadu nato,
že prečo – bez jediného slova Vám vrátime 100% ceny Vášho Faststart-Setu! Ako bonus si môžete ponechať
aj výrobky.
01 | WellStar Bonusplan
Social Club Selling®
S pomocou Social Club Selling® zrevolucionalizoval obchodné odvetvie priameho predaja. Viac sa už nerútime
za zákazníkmi, ale zákazníci prídu za nami do Beauty Style Klubov (BSC). Tu si každý môže skutočne
jednoducho zarobiť veľké peniaze. Partneri s pomocou voucherov pozývajú svojích priateľov a známych,
aby bezplatne testovali BYAS® systém. Vysoko kvalifikovaní Beauty Stylisti predstavia BYAS® systém a
ponúkajú na predaj výrobky. Tým pádom každý už od začiatku prvého mesiaca môže zarobiť stovky alebo
tisícky eúr.
WellStar-Partneri 2 jednoduchými spôsobmi môžu
zarobiť peniaze.
VP
BS
Hosť
1
Pozvite hostí do Beauty Style
Klubu a získajte 30% - 60%-ný
zisk.
2
Vybudujte si s partnermi jednu
skupinu a podieľajte sa aj na bonuse
pochádzajúceho po skupine.
WellStar Bonusplan | 02
Štartujte správne a zarábajte naraz hoci
aj na troch trhoch.
1. WellStar Starter-Kit balík za 49€
Vyznamenaný Webstar® online business center & online shop
Vyznamenaný Webstar® online tréning & online success center
Vyznamenaný Webstar® online marketing- & verbovacia webová plocha
WellStar Business Builder Presenter
WellStar Success Planner
WellStar Retail Builder Success Set
WellStar Retail Builder Tréning DVD
Wellstar Vision 2020 Momentum Plan Presenter
Dôležité: Alebo si zadarmo prevezmite, v prípade zakúpenia WellStar
začiatočného balíka, od Bronze Start Setu až do WellStar Gold Start Setu.
03 | WellStar Bonusplan
2. WellStar Štart opcie
2 PV
1. štart opcia – Začiatočný Bronze Set
Cieľ: Štart na trhu Eye Liftera
6 BYAS MOVE MST® Eye Lifter
Grátis: 1 WellStar Starter-Kit
Hodnota výrobku: 563€
Okamžitý nákup: 299€
Zisk: 264€
2. štart opcia – Začiatočný Silver Set
Cieľ: Štart na trhu Eye Liftera & Face Lifter
5 PV
7 BYAS MOVE MST® Eye Lifter
1 BYAS Face Lifter kompletný set, 2. séria
Grátis: 1 WellStar Starter-Kit
Hodnota výrobku: 1.231€
Okamžitý nákup: 699€
Zisk: 532€
Platba na splátky: 24,98€, 36 mesiac
2. štart opcia – Začiatočný Silver Set
Cieľ: Štart na trhu Eye Liftera & Body Lifter
5 PV
7 BYAS MOVE MST® Eye Lifter
1 BYAS Face Lifter kompletný set, 2. séria
Grátis: 1 WellStar Starter-Kit
Hodnota výrobku: 1.231€
Okamžitý nákup: 699€
Zisk: 532€
Platba na splátky: 24,98€, 36 mesiac
3. štart opcia – Začiatočný Gold Set
Cieľ: Štart na trhu Eye Liftera, Face Liftera & Body Liftera
10 PV
1 BYAS Face Lifter, 1 széria, kompletný set
1 BYAS Face Lifter, 2 séria, kompletný set
1 BYAS Body Lifter kompletný set
Grátis: 1 WellStar Starter-Kit, 7 BYAS MOVE MST® Eye Lifter
Hodnota výrobku: 2.229€
Okamžitý nákup: 1.299€
Zisk: 930€
Platba na splátky: 46,42€, 36 mesiac
kompletný set
kompletný set
kompletný set
WellStar Bonusplan | 04
3. WellStar Autoship-Program
S pomocou Autoship-Programu (ASP) môžete štartovať iba s 0,6 PV a mesačne s 69€-om.
Čo dostanete:
• BYAS doplnkové výživy alebo BYAS kozmetické výrobky.
• Bezplatná doprava
• Štart a odmena v rámci programu Discover WellStar® Faststart-Program
ASP
hodnota:
137€
Okamžité ciele počas obdobia Faststartu v záujme
maximálneho bonusu
S pomocou demo setov, takže môžete štartovať s najminimálnejším vynaložením, máte môžnosť sa
kvalifikovať na vlastné bonusy znamenajúce najväčší príjem, taktiež aj na bonusy pochádzajúce po skupine!
1
Uzavrite ASP a zúčastnite sa tak na Faststarte.
2
Sponzorujte 5 priamych partnerov a držte ich aktívne s pomocou ASP.
V tomto prípade vlastný ASP od nasledujúceho mesiaca dostanete zadarmo.
3
Staňte sa Gold-kvalifikovaným (GoldQualifier). To znamená 10 PGV z vlastného alebo zákazníckeho obratu.
Tip: GoldQalifierom sa musíte sa stať k tomu, aby ste sa počas Faststartu mohli kvalifikovať na
Executive Director, Regional Vice President alebo National Vice President pozíciu.
4
Vybudujte si ďalších 2 vlastných BYAS zákazníkov spolu s 20 PGV v tom záujme, aby ste sa stali
PlatinQualifierom.
5
Dosiahnite aspoň Junior Manager pozíciu s 20 OrgaPV a s 2 partnermi á 5 PV k tomu, ako
DiamondQualifiera ste po celej skupine optimálne podielali na Faststart-bonuse.
05 | WellStar Bonusplan
Takto môžete získať už od začiatkov top príjem
Dosiahnite počas obdobia Faststartu najvyššiu pozíciu, ktorú si viete počas jedného roka udržať a po
ktorom dostanete optimálnu odmenu po skupine. Vaša pozícia a aktivita určí Váš príjem.
1. Retail zisk s vlastnými zákazníkmi, mesačne
Výrobok
Zákazník
1
2
4
8
12
20
30
Eye Lifter
30€
32€
35€
37€
39€
44€
48€
Face Lifter /
Body Lifter
200€
218€
236€
254€
272€
308€
344€
Stupne zľavy
Zľavu spolu s cenovou výhodou dostane mesačne pri vyplatení odmeny. Čím viac zákazníkov vybudujete v
mesiaci, tým viac zliav môžete získať. V najlepšom prípade môže získať hoci aj 40%-nú zľavu po PGV. To
znamená 60%-ný zisk.
Po každom Eye Lifteri sa podieľate na 0,5 PGV, po každom Face Lifteri alebo Body Lifteri to predstavuje 4,0 PGV.
PGV po Eye Lifteri
od
PGV cez Face / Body Lifter
1 PGV = 5%
od
8 PGV = 5%
od
2 PGV = 10%
od
16 PGV = 10%
od
4 PGV = 15%
od
32 PGV = 15%
od
6 PGV = 20%
od
48 PGV = 20%
od 10 PGV = 30%
od
80 PGV = 30%
od 15 PGV = 40%
od 120 PGV = 40%
Príklad: Takto môžete získať zľavu.
4 Face Lifter + 4 Body Lifter x 4 PGV = 32 PGV
zľava je = 15%
15% x 90€* x 32 PGV
= 432 PGV : 8 Lifter
= 54€ po každom Lifteri + 200€ cenové rozpätie
254€ celkový príjem
Dôležité:
Počas Faststartu dostanete
2/3 dosiahnutého cenového
rozpätia (retail profit).
Prvý, nad Vami stojaci Vlastník
klubu dostane časť 1/3, ako
tréning bonus.
* 1 PV = 90 € brutto. Tu udané odmeny a bonusy obsahujú DPH.
WellStar Bonusplan | 06
2. Skupinový bonus počas obdobia Faststartu
Začnite úspešne Faststart a dosiahnite skutočne vysoké príjmy zabezpečujúce leadership-bonus po priamych
partneroch, ako aj skupinový bonus po celkovej skupine.
Po.
Pi.
Pi.
Začiatočný týždeň
00:00
Pi.
1. týždeň
23:59
Pi.
2. týždeň
23:59
Pi.
3. týždeň
23:59
4. týždeň
23:59
23:59
Dôležité: Faststart = Začiatočný týždeň, do piatku, plus 4 celé týždne. Vyplácanie
odmien sa uskutočňuje týždenne (= týždeň + 14 dní).
Po obrate každého priameho partnera sa podieľate na odmene.
Kvalifikácia
VP
JM
M
DIR
RVP
NVP
OrgaPV
--
20
50
100
300
600
Priamy partner, každý s 5 PGV
--
2
4
6
8
10
Qualifier
Bonus
VP
JM
M
DIR
RVP
NVP
Silver
Semi priami VP s 5 PGV
14€
27€
45€
68€
90€
113€
Gold
Single priami VP s 10 PGV
27€
54€
90€
135€
180€
225€
Platin
Double priami VP s 20 PGV
54€
108€
180€
270€
360€
450€
Diamond Triple Vy, ako JM + 20 PGV
81€
162€
270€
405€
540€
675€
100€
200€
400€
1.000€
3.000€
Bonusová pozícia priamo po partneroch v skupine
s dosiahnutím 20 PGV
Diferenciálna Odmena a Matching Bonus
Po nepriamych partneroch v skupine sa podieľate na Diferenciálnej Odmene a po partneroch s Vami v rovnakej
pozícií sa podieľate na Matching Bonuse.
Obratová pozícia
VP
JM
Diferenciálny bonus
po GoldQualifieroch nachádzajúcich sa v
skupine (každé 10 PGV)
--
na
na
na
na
na
27€
63€
108€
153€
198€
Matching-Bonus
--
--
--
10%
10%
10%
Junior Manager
M
5
10
20
PGV
5
PGV
Spolu: 20 OrgaPV
= 2 VP, každý aspoň s 5 PGV
07 | WellStar Bonusplan
RVP
Junior Manager
Plus DiamondQualifier na FS Triple Bonus
PGV
PGV
DIR
5
PGV
5
PGV
Spolu: 30 OrgaPV
= 2 VP, každý aspoň s 5 PGV + Vy, s 20 PGV
NVP
Executive Director
Regional Vice President
10
10
PGV
5
PGV
5
PGV
5
PGV
PGV
5
PGV
5
PGV
5
PGV
5
PGV
5
PGV
Spolu: 100 OrgaPV
Platí 50%-pravidlo*
5
PGV
5
PGV
5
PGV
5
PGV
5
PGV
5
PGV
Spolu: 300 OrgaPV
Platí 50%-pravidlo*
Prehľad
bonusov
1
Fastart pozície dosiahnete vždy na nasledujúci týždeň. K tomu potrebujete priamych partnerov a
zjednotený obrat do konca Faststart-týždňa (piatok, do 23:59).
2
Single- & Double-Faststart-Bonus vyplácame týždenne.
3
Triple-Faststart-Bonusy & Pozičné bonusy na konci Faststartu, vypočítame v súlade s tými pozíciami,
ktorú ste dosiahli počas celého Faststartu. Túto sumu vyplácame s posledným Faststart-týždňom.
4
Pozičné bonusy vyplácame po všetkých takých priamych partneroch, ktorí dosiahli pozíciu JM alebo
aj NVP, plus dosiahli 20 PGV.
5
Double-Bonusy vyplácame po všetkých takých priamych partneroch, ktorí dosiahli počas Faststartu
sponzora hornej línie, aspoň s 2 BYAS zákazníkmi, 20 PGV.
6
Triple-Bonusy vyplácame všetkým priamym partnerom, ktorí dosiahnú pozíciu Junior Manager a
počas faststartu dosiahne 20 PGV.
7
Matching Bonus vyplácame týždenne po odmenách Faststartových partnerov. K tomu musíte dosiahnúť
aspoň pozíciu Executive Director a Váš partner musí byť takým partnerom prvej línie, ktorý s Vami
dosiahol rovnakú pozíciu. Podmienkou však je, aby medzi Vami nebol druhý partner s vyššou pozíciou.
Matching Bonus X Áno
Matching Bonus X Nie
DIR
DIR
DIR
RVP
* 50%-pravidlo: Maximálne
50% úspešného obratu môže
pochádzať z najsilnejšej línie.
50% úspešného obratu musí
pochádzať teda zo zvyšných línií,
ako aj z vlastného obratu.
DIR
WellStar Bonusplan | 08
Takto môžete počas Faststartu zarobiť peniaze
1. TÝŽDEŇ
2. TÝŽDEŇ
Distribučný partner: 27€-ová úroveň.
Junior Manager: 54€-ová úroveň.
NP
JM
NP
54€
NP
2x
27€
2x EK 200€
SPOLU
VP
VP NP NP
27€
2 x 27€
2 x 27€
27€
= 54€
= 400€
= 454€
54€
54€
4x
27€
2x
54€
SPOLU
= 108€
= 108€
= 216€
3. TÝŽDEŇ
4. TÝŽDEŇ
Executive Manager: 90€-ová úroveň.
Executive Director: 135€-ová úroveň - dosiahne uplynutím 4 týždňov.
M
DIR
90€
135€
JM JM
54€
54€
VP
VP NP NP
27€
4 x 36€
4 x 36€
2 x 63€
2 x 63€
27€
90€
8x
36€
4x
63€
2x
90€
SPOLU
M
90€
M
90€
90€
2 x 8 x 45€
= 288€
= 252€
= 180€
= 720€
16x
45€
8x
81€
4x
108€
2x
135€
SPOLU
JM JM
54€
54€
VP
27€
2 x 4 x 81€
VP
27€
2 x 2 x 108€
NP NP
1 x 2 x 135€
= 720€
= 648€
= 432€
= 270€
= 2.070€
ZÁVEREČNÝ ÚČET: VY ste sta stali RVP, 180€-vou úrovňou.
1. 8x „Doubles“ (priami partner s 20 PGV), E1 x 180€
1.440€
2. 8x „Triples“ (Vy, ako JM + 20 PGV), E1 x 180€
1.440€
3. 6x bonusová pozícia po priamych partneroch s 20 PGV
1.400€
2x JM á 100€ = 200€ + 2x M á 200€ = 400€ + 2x DIR á 400€ = 800€
4. Príjem po 1 - 4 týždni
CELKOVÝ PRÍJEM POČAS FASTSTARTU
3.460€
7.440€
Hore uvedené bonusy a obrat sa môže zvýšiť alebo znížiť v závislosti od veľkosti skupiny. Bonusy obsahujú
DPH zákonom uložený.
09 | WellStar Bonusplan
3. Momentum-Team-Bonus následne po Faststarte
Po Faststarte sa podieľate na Momentum-Team-Bonuse po priamych faststartových partneroch, ako aj v skupine
nachádzajúcich sa faststartových partneroch.
Po obrate po každom priamom partnerovi dostanete odmenu.
Kvalifikácia
VP
JM
M
DIR
RVP
NVP
IVP
AMBA
CA
Single Bonus
27€
54€
90€
135€
180€
225€
252€
279€
306€
54€
108€
180€
270€
360€
450€
504€
558€
612€
81€
162€
270€
405€
540€
675€
756€
837€
918€
--
100€
200€
400€
1.000 € 3.000 €
--
--
--
X priamy VP, s 10 PGV GoldQualifier
Double Bonus
X priamy VP, s 20 PGV PlatinQualifier
Triple Bonus
X 5 VP, mesačne s 5 PGV DiamondQualifier
Pozičný bonus
Po Faststartových partneroch
nachádzajúcich sa v skupine
Po nepriamych partneroch v skupine sa podieľate na Diferenciálnej Odmene a po partneroch s Vami v rovnakej
pozícií sa podieľate na Matching Bonuse.
Obratová úroveň
Diferenciálny Bonus
na
Matching Bonus
VP
JM
M
DIR
RVP
NVP
IVP
AMBA
CA
--
27€
63€
108€
153€
198€
227€
252€
279€
--
--
--
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Faststart-príjmový príklad
AMBA – 279€-ová úroveň
AMBA
279€
Priamy bonus
Team-bonus
5X5
= 50 PGV
NOVÉ
2 X FS
DIR
+ 20 PGV
135 €
5X 558€
= 2.790€
2X 558€
= 1.116€
+ Diferenciálny
Bonus 144€ ako
skupinový partner
RVP
180€
NVP
225€
IVP
252€
Diferenciálny
Bonus 99€ ako
skupinový partner
Diferenciálny
Bonus 54€ ako
skupinový partner
Diferenciálny
Bonus 27€ ako
skupinový partner
Uvedené bonusy a obrat sa môže zvýšiť alebo znížiť v závislosti od veľkosti skupiny. Bonusy obsahujú DPH
zákonom uložený.
WellStar Bonusplan | 10
4. Európa Pool (EP)
Od pozície Executive Director mesačne sa môžete kvalifikovať na Európa Pool.
1
Kvalifikácia: Aktívny, 0,6 PV-ový ASP a 8 E1 Nové PV + 20 FS PV. Ďalej
musíte mesačne splniť obrat potrebný k pozícií.
2
Mesačné vyplatenie: 50% pre všetkých Európskych, kvalifikovaných
partnerov (Európa Pool), a 50% pre všetkých, kvalifikovaných partnerov
danej krajiny (Národný Pool).
Európa Poolbonus
2.000.000€
Ročné priemerné hodnotyr
1.000.000€
480.000€
240.000€
120.000€
72.000€
48.000€
24.000€
7.200€
RCA
TCA
DCA
CA
AMBA
IVP
NVP
RVP
DIR
ôležité vedieť –Pozičná kvalifikácia podľa úrovňového plánu:
do pozície Executive Director X Počas jedného mesiaca je potrebné splniť potrebný obrat.
Od pozície Regional Vice President X Potrebný obrat je potrebný splniť po 3 za sebou idúcich
mesiacoch. Následne po prvej kvalifikácií musíte preukázať pozičný obrat.
Hore uvedené bonusy a obrat sa môže zvýšiť alebo znížiť v závislosti od veľkosti skupiny. Bonusy obsahujú
DPH zákonom uložený.
11 | WellStar Bonusplan
WellStar Marketingový plán – Mimoriadny príjem v každej pozícií
Pozícia
VP
TR
JM
MAN
DIR
2 aktívny VP
á 10 PV
aspoň 2 PGV
1 mesiac
2 aktívny VP
á 25 PV
aspoň 5 PGV
1 mesiac
100 PV
0,6 PV
2 aktívny VP
á 5 PV,
aspoň 2 PGV
1 mesiac
laspoň 10 PGV
1 mesiac
E1
5%
5%
5%
5%
5%
5%
E2
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5% / 20%
5% / 20%
Kvalifikácia*
E3
E4
E5
CD
100 PV
inkluzíve 20
EKPV po 2 za
sebou idúcich
mesiacoch
vlastník klubu
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
Pozícia
RVP
NVP
IVP
AMBA
CA
DCA
TCA
RCA
2 línie á 100 PV
inkl. 20 EKPV
plus 200 PV
skupinový
obrat po 3 za
sebou idúcich
mesiacoch
vlastník klubu
3 línie á 100 PV
inkl. 20 EKPV
plus 500 PV
skupinový
obrat po 3 za
sebou idúcich
mesiacoch
vlastník klubu
4 línie á 100 PV
inkl. 20 EKPV
plus 1.000 PV
skupinový
obrat po 3 za
sebou idúcich
mesiacoch
vlastník klubu
5 línií á 100 PV
inkl. 20 EKPV
plus 2.500 PV
skupinový
obrat po 3 za
sebou idúcich
mesiacoch
vlastník klubu
7 línií á 100 PV
inkl. 20 EKPV
plus 5.000 PV
skupinový
obrat po 3 za
sebou idúcich
mesiacoch
vlastník klubu
9 línií á 100 PV
inkl. 20 EKPV
plus 10.000 PV
skupinový
obrat po 3 za
sebou idúcich
mesiacoch
vlastník klubu
11 línií á 100 PV
inkl. 20 EKPV
plus 25.000 PV
skupinový
obrat po 3 za
sebou idúcich
mesiacoch
vlastník klubu
12 línií á 100 PV
inkl. 20 EKPV
plus 50.000 PV
skupinový
obrat po 3 za
sebou idúcich
mesiacoch
vlastník klubu
E1
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
E2
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
E3
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
E4
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
E5
5% / 20%
5% / 20%
5% / 20%
5% / 20%
5% / 20%
5% / 20%
5% / 20%
5% / 20%
E6
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
E7
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
E8
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
E11
5%
5%
5%
5%
5%
E12
10%
10%
10%
10%
10%
Kvalifikácia*
E9
E10
* Platí 50%-né pravidlo počas obratovej kvalifikácií k dosiahnutiu pozície.
WellStar Bonusplan | 12
5. Dosiahnutie Team-Bonusu & pozície podľa úrovňového plánu
Prehľad
1
Team-Bonus podľa úrovňového plánu vyplácame mesačne.
2
Partneri sa kvalifikuje s 0,6 PV-ovým ASP-om alebo na základe PGV (zákazníci alebo vlastné
dodatočné objednávky), s 2,0 PV-m.
3
Kvalifikácia: Junior Manager > do E4-: ASP + 2 E1 Nové PV. Executive Director > do E4: ASP + 4 E1
Nové PV. Regional Vice President > od E4: ASP + 8 E1 Nové PV.
Dôležité vedieť: E1 Nové PV je PGV Vami sponzorovaných, faststartových partnerov.
4
Alternatívna kvalifikáciana E1 Nové PV: do pozície M > od 12 línie, každá s 1 PV-om. Ako DIR > od
24 línie, každá s 1 PV-om. Od RVP do IVP: od 36 línie, každá s 1 PV-om. Od pozície AMBA: od 48
línie, každá s 1 PV-om.
5
S 5 priamymi novými partnermi, z ktorých každý dosiahol 5 PGV v danom mesiaci, sa kvalifikoval na
5. úroven, (namiesto 5%) 20%.
6
Do 3 kalendárnych rokov sponzoroval, sa podieľate na 20%-bonuse po 100 priamych partneroch
splniacich 5 PGV, po 5 úrovni, bez kvalifikácie – a to do konca života!
7
Do pozície Executive Director môžete dosiahnúť pozície počas 1 mesiaca s rôznymi obratmi
potrebných k pozícií, pritom musíte dbať na 50%-né pravidlo, podľa ktorého 50% obratu musí
pochádzať mimo najsilnejšej líníe.
8
Od pozície Regional Vice President vtedy dosiahnete jednu pozíciu, ak spĺňate jeho adekvátny obrat
po 3 za sebou idúcich mesiacoch, pričom dosiahntete počet potrebných línií. Každá jedna linka musí
dosiahnúť aspoň 100 PV, z ktorého 20 EK PV (zákaznícky obrat všetkých línií). Aj vtedy je v platnosti
50%-né pravidlo.
9
Od pozície Regional Vice President musíte byť kvalifikovaným vlastníkom klubu s dosiahnutým 100
PV/ 20 EK PV v klube.
Príklad: E1 Nové PV
8 E1 Nové PV
„sila päťky“
VY
Partner:
FS
3 PGV
FS
5 PGV
Váš príjem:
VY
3
9
27
81
243
VY
5
25
125
625
3.125
Partner:
Váš príjem:
8.748€*
112.500€*
* Základ: ako partner 2 PGV VP
Príklad:
Executive Director
100 PV
v jednom mesiaci
s 50%-ným
pravidlom*
40 PV
13 | WellStar Bonusplan
Príklad:
International Vice President
1.000 OrgaPV
4 línie á 100 PV
počas 3 mesiacov
VY
30 PV
20 PV
100 PV
+ 20 EKPV
VY
100 PV
+ 20 EKPV
100 PV
+ 20 EKPV
100 PV
+ 20 EKPV
6. Founder Pool
Exkluzívny a vysoký zisk prinášajúci podiel z firemného obratu WellStaru.
Každý WellStar-Partner má k dispozícií
1 rok, začínajúc od svojho štartu, aby sa
kvalifikovali na vlastnú Founder-pozíciu.
Po uplynutí roka alebo po tom, čo sa všetky
ponúknuté Founder-miesta maximálne
zaplnili, už nemôžete kvalifikovať do
Founder-Poolu. K tomu, aby ste mohli byť
oprávneným na bonus vo Founder-Poole,
je potrebná nová ročná rekvalifikácia.
Founder-pozícia
Founder filozofia
„Všetkým partnerom chceme oznámiť, že Oni, ako top vedúci
WellStaru, významne prispievajú k štruktúre podniku. WellStar
je samofinančná a finančne úplne nezávislá firma a zo zisku
nedostávajú ani banky ani externí investori. Úspechy a zisky
zdieľame len s našími top vedúcimi, ktorých považujeme za
podielových vlastníkov, preto aj úspechy musíme mať spoločné“.
Christian Wiesner, generálny riaditeľ WellStaru
Miesta
Grand Royal
Ambassador
Počas 12 mesiacov:
12 línií á 300 PV / 20 EK PV
pluz 100.000 OrgaPV
1
+ 0,25
aj 44.558.296 €
Founder-dpm snov,
hodnota: 3 miliónov €,
plus Mega-Learjet-Bonus
Royal Crown
Ambassador
Počas 6 mesiacov:
12 línií á 100 PV / 20 EK PV
plus 50.000 OrgaPV
3
+ 0,5
aj 22.058.296 €
Founder-dom snov,
hodnota: 1 miliónov €,
plus Learjet-Bonus
Triple Crown
Ambassador
Počas 6 mesiacov:
11 línií á 100 PV / 20 EK PV
plus 25.000 OrgaPV
10
+ 0,5
aj 7.058.296 €
Founder-partnerské
hodinky, HUBLOT
Big Bang diamantmi
vykladané zlaté hodiny
Double Crown
Ambassador
Počas 6 mesiacov:
9 línií á 100 PV / 20 EK PV
plus 10.000 Orga-PV
12
+ 0,5
aj 3.596.758 €
Founder-hodiny, HUBLOT
Big Bang diamantmi
vykladané zlaté hodiny
Crown
Ambassador
Počas 6 mesiacov:
7 línií á 100 PV / 20 EK PV
plus 5.000 Orga-PV
25
+ 0,5
aj 1.796.758 €
Founder-hodiny, HUBLOT
Big Bang zlaté hodinky
Executive
Ambassador
Počas 6 mesiacov:
5 línií á 100 PV / 20 EK PV
plus 2.500 Orga-PV
50
+ 0,5
aj 896.758 €
Gravierter Founder zlatý
pečatný prsteň
International
Vice President
Počas 3 mesiacov:
4 línií á 100 PV / 20 EK PV
plus 1.000 Orga-PV
100
+ 0,5
aj 446.785 €
Founder-cesta, v
luxusným podmienkách,
na ostrov Maledinvy,
1 týždeň, pre 2 osoby
National
Vice President
Počas 3 mesiacov:
3 línií á 100 PV / 20 EK PV
plus500 Orga-PV
200
+ 0,5
aj 221.785 €
Founder Prada aktovka
Regional
Vice President
Počas 3 mesiacov:
2 línií á 100 PV / 20 EK PV
plus 200 Orga-PV
1.000
+ 1,0
aj 109.285 €
Gravírozott WellStar
Founder pero, Montblanc
majstrovské dielo
Počas 3 mesiacov
100 PV / 20 EK PV
2.000
1,0
aj 45.000 €
Founder-Gala pre
vlastníkov klubov v Berlíne
Gold Club
Percento Founder Bonuss
Founder Pozičná
Prémia
Kvalifikácia Founder Klub
V prípade dosiahnutia 0,5 milónového ročného PV- firemného obratu ako kvalifikovaný ako WellStar
Founder-Partner ročne dostanete Founder-podiel na základe Founder-plánu. Príklady na Founder-bonus
predstavujeme v prípade 20.000 klubov a spolu 100 miliónového ročného obratu.
* Počas kvalifikácie do Founder-klubu je v platnosti 50%-né pravidlo. Uvedené bonusy obsahujú zákonom
uložené DPH.
WellStar Bonusplan | 14
7. Auto-Program
Vy jazdíte na aute Vaších snov, a my platíme!
Na Európa Pool, po pozíciách je potrebné kvalifikovať sa po 3 za sebou idúcich mesiacoch, tým pádom sa
kvalifikujete aj na WellStar Auto-Program.
Kvalifikačný obrat
Vlastná kvalifikácia
Kategória áut
Prevzatie
nákladov*
100 PV
1 mesiac
0,6 PPV + 8 E1 NOVÉ
PV + 20 FS PV
Mercedes A-Class,
BMW radu 1
600 EUR
Club Director
100 PV, po 2 za sebou
idúcich mesiacoch
0,6 PPV + 8 E1 NOVÉ
PV + 20 FS PV
Mercedes A-Class,
BMW radu 1
600 EUR
Regional
Vice President
2 línie á 100 PV / 20 EK PV
plus 200 OrgaPV, po 2 za
sebou idúcich mesiacoch
0,6 PPV + 8 E1 NOVÉ
PV + 20 FS PV
Mercedes C- Class,
BMW radu 3
900 EUR
National
Vice President
3 línie á 100 PV / 20 EK PV
plus 500 OrgaPV, po 3 za
sebou idúcich mesiacoch
0,6 PPV + 8 E1 NOVÉ
PV + 20 FS PV
Mercedes E- Class,
BMW radu 5
1.200 EUR
International
Vice President
4 línie á 100 PV / 20 EK PV
plus 1.000 OrgaPV, po 3 za
sebou idúcich mesiacoch
0,6 PPV + 8 E1 NOVÉ
PV + 20 FS PV
Mercedes S- Class,
BMW radu 7
2.000 EUR
Executive
Ambassador
5 línií á 100 PV / 20 EK PV
plus 2.500 OrgaPV, po 3 za
sebou idúcich mesiacoch
0,6 PPV + 8 E1 NOVÉ
PV + 20 FS PV
Mercedes SL,
BMW radu 6
2.500 EUR
Ambassador a vyššie
pozície
7 línií á 100 PV / 20 EK PV
plus 5.000 OrgaPV, po 3 za
sebou idúcich mesiacoch
0,6 PPV + 8 E1 NOVÉ
PV + 20 FS PV
Mercedes SLS AMG,
Bentley Continental
3.500 EUR
Pozícia
Executive Director
Počas kvalifikácie na Auto Program je v platnosti 50%-né pravidlo. Mesačné maximálne prevzatie nákladov,
spolu s DPH.
15 | WellStar Bonusplan
8. Maledivské Master-University
See the vision & feel the spirit
Strávte jeden vzrušujúci týždeň pod palmami, ktorý zmení Váš život.
Staňte sa v prvom 6 mesiaci Regional Vice Presidentom a kvalifikujte sa na maledivskú cestu WellStar Master
University, ako aj na špeciálne školenie WellStar obchodného riaditeľa, Christiana Wiesnera, ktorá Vás pomôže
na ceste vedúcej k pozícií Crown Ambassador.
All inkluzív, dovolenka snov, s prvotriednymi trénermi.
WellStar Bonusplan | 16
Pojmy a definície
Pohľad do najdôležitejších.
Vlastník klubu (CO)
Beauty Style Kluby môže prevádzkovať výlučne iba WellStar-partner, sám alebo s viacerými partnermi spoločne.
Podmienkou je platný BSC prevádzkové povolenie (licencia), ktorú vydáva WellStar. V rámci BSC otvorenia a
prevádzky je v platnosti Všeobecné Beauty Style Klub pravidlá (Club Rules).
Hodnota provízií (PV)
Ku každému výrobku patrí daná PV-hodnota, ktorá určí províziu. Vo všeobecnosti platí, že za obrat v hodnote
100 EUR netto prislúcha približne 1 PV. Po PV bruttó 90 EUR prebieha cez Plán Dobropisov. Týmto spôsobom
každý partner v súlade so svojou pozíciu v Marketingovom pláne dostane po každom, v skupine dosiahnutom
PV-obrate na základe percentuálneho výpočtu bruttó 90 EUR odmeny.
PPV & PGV
PPV = osobné PV = osobná objednávka.
PGV = osobný skupinový obrat.
PGV zahŕňa aj PPV, ako aj Vaše objednávky Vaších osobný koncových užívateľov.
Obchodné cenové rozpätie (HSP)
Zisk pochádzajúci z rozdielu medzi nadobudnutým tovarom a predajom tovaru. Cenový rozdiel sa vtedy zaúčtuje,
ak zákazník objednáva priamo u WellStar na objednávacom hárku alebo cez webshop.
Osobná náhrada = zvýšený cenový rozdiel
Okrem všeobecného cenového rozdielu, čo znamená cca. 30% - 40%, koncom Faststartu, prostredníctvom
osobných príjmov zákazníkov (= PGV), na ďalšiu, mesačnú 10% - 40% náhradu sa môžete kvalifikovať. Nakoľko
sa možnosť náhrady nevzťahuje na akciové výrobky, preto sa to v PGV ani nezobrazuje.
Aktívny status
K vyplateniu provízií, ako aj k dosiahnutiu provízií potrebuje každý partner mesačne aktívny status.Čiže:
Mesačne musíte dosiahnúť buď najnemenej 0,6 PPV s ASP-om alebo 2,0 PGV prostredníctvom vlastných alebo
zákazníckych objednávok. Prosíme, aby ste nezabudli: V tom záujme, aby ste sa mohli zúčastniť Faststart
Incentive Programu, musí uzavrieť vlastný Autoship, ktorý musí byť aktívny aj počas obdobia Faststartu.
E1 Nové PV
Je to priamy realizovaný obrat vo fáze Faststartu Vášho nového partnera s vlastnými koncovými užívateľmi ( Vaša
1. úroveň = E1). E1 nové PV je potrebný na 4. a nasledujúce úrovne kvalifikácie od pozície „Junior Manager”
a vyššie, taktiež je potrebný aj k Európa Pool-u. Od úrovne „Junior Manager” je už potrebné 2 E1 nové PV, od
úrovne „Executive Director” je potrebný 4 E1 nové PV a od pozície „Regional Vice President” 8 E1 Nové PV
potrebujete k tomu, aby 4. úrovňami a pod ním sa podieľali na províziách.
17 | WellStar Bonusplan
OrgaPV
Celkový obrat organizácie, vrátane aj Vašej vlastnej PPV.
OrgaPV obsahuje aj volumen Vášho osobného nákupu (PPV).
Príklad: Vaši partneri spolu nakúpili v hodnote 50 PV, Vy ale v hodnote 2 PV. V tomto prípade Vaša OrgaPV
je = 52 PV.
BV – Business Volume
Okrem hodnoty PV každý výrobok disponuje aj s BV-hodnotou, ktorá je veľmi dôležitá pri dosiahnutí pozície v
Pláne dobropisov! Táto hodnota z Incentive-cieľov môže narastať za krátky čas, avšak z hľadiska bonusu nie je
relevantným.
Dosiahnutie pozície
Vzhľadom k danej pozícií s vhodnými príjmami dosiahnete nové úrovne. Nakoľko v prípade kvalifikačného obratu
je smerodajné čiastočne alebo celkom skupinový príjem, je v platnosti 50% pravidlo. To znamená, Znamená
to, že z požadovaného príjmu môže maximálne 50% pochádzať z Vašej najsilnejšej zákazníckej linky. Čiže
50% príjmu musí byť zo zvyšných zákazníckych liniek, ako aj z Vášho vlastného príjmu. V tom záujme, aby ste
sa kvalifikovali na danú pozíciu, obrat potrebný k pozícií musíte splniť počas 1 mesiaca do pozície „Executive
Director”. K pozícií „Club Director”2, od pozície „Regional Vice President” 3 za sebou idúcich mesiacoch je
potrebné splniť obrat. Úrovne nadobúdajú platnosť v každom prípade v danom mesiaci na konci Faststartu, ďalej
po Faststarte a následne začiatkom nasledujúceho mesiaca. K tomu, aby ste sa kvalifikovali od pozície CD na
vyššie pozície, musíte byť vlastníkom klubu. K jeho dosiahnutie je potrebné 100 PV obratu po líniách ( z toho
aspoň 20 EK PV BYAS zákaznícky obrat).
Dynamická komprimácia
WellStar Partner dostáva svoje provízie podľa danej pozície a úrovne na každú aktívnu úroveň a hĺbku. Neaktívne
úrovne (pod = 0,6 PVG) sa započítajú k tomu najbližším, vyšším úrovniam (= komprimácia).
Predajné partnerské linky
K jednej predajnej partnerskej linke partrí ten predajný partner a aj jeho skupina, ktorému ste sponzorom Vy.
O „Aktívnej linke“ vtedy hovoríme, keď aspoň 1 predajný partner, sám disponuje s 0,6 PPV.
Auto Program
Auto bonus (prevzatie mesačných prevádzkových nákladov vozidla) vyplatíme vtedy, ak sa kvalifikácia skutočne
uskutočnila (ako potvrdenie príjmeme napr. predloženie lízingovej zmluvy). Takto viete preukázať, že ste si kúpili
vhodné auto, na ktorom je označenie BYAS Car Promotion Dekoset). Vozidlá musia patriť do uvedenej kategórie
WellStar Auto Programu, a musí mať bielu farbu. Vozidlo musí byť nové. Auto Program môže byť odlišný v
závislosti od krajín.
WellStar Bonusplan | 18
5873 | 052014
WellStar Slovakia s. r. o. | Lazaretská 8 | Bratislava 81108 | Slovakia | zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro., Vložka č.86309/B | IČO: 46959050 | VAT- ID-Nr.: SK2023699733 | Sídlo: Berlin, Firemný register: Amtsgericht Charlottenburg (HRA 34621) Verejná obchodná spoločnosť:
WELLSTAR Beteiligungs GmbH | Firemný register: Charlottenburg (HRB 90176), Konateľ: Christian Cyrus Wiesner | Kontakt: Wellstar GmbH & Co. KG
Magyarországi Fióktelepe Lajos utca 30, 1023 Budapest | Hungary | Tel: +36 (1)336-2470 | Fax: +36 (1)336-2479
[email protected] | www.wellstar-company.com
Download

5 - Wellstar