7
XVII. ročník, SR - 1 € / CR - 0,86 €, červenec / júl 2013
Czech Republic
|
Slovak Republic
SPORTOVNÍ
Trh
SPRÁVA ZO
SARDÍNIE
Forever?
Londýn
GLOBAL RALLY
2014
Leto!
PRICHÁDZA
PROČ
PREDSTAVUJEME
FOREVER
PRODUKTY
NA DOVOLENKU
strana
22
VŠE O FLP SR A FLP CR
www.foreverliving.com
Po výběru státu zadáte vaše přihlašovací ID a heslo. Přihlašovacím ID je vaše číslo distributora (bez mezer a pomlček).
Heslo (jedenácticiferné číslo) vám bude zasláno do 15. dne
následujícího měsíce po zpracování vaší první objednávky
výrobků. Najdete ho na vašem Bonus Recapu.
KONTAKTY FLP SR
[email protected]
6
20
Telefónna ústredňa:
+421 2 54 41 69 61
Fax:
+421 2 54 41 91 03
Zákaznícky servis:
Petra Gálffyová
+421 2 54 64 34 02
Vedúca kancelárie a medzinárodný sponzoring:
Ľubica Olešová
+421 2 50 20 24 20
Telefonické objednávky:
Viera Slováková
+421 2 54 64 34 12
Účtovníctvo:
Katarína Boboková
+421 2 50 20 24 17
Ing. Juraj Irecký
+421 2 50 20 24 81
Marketing, mesačník Forever:
Mgr. Darina Majovská
+421 2 50 20 24 28
Ing. Marián E. Kalina, PhD.
+421 2 50 20 24 24
Richard Mudrončík
+421 2 50 20 24 44
KONTAKTY FLP CR
[email protected]
22
24
OBSAH:
REX MAUGHAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
DOPIS OD GENERÁLNÍCH MANAŽERŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
OCENENIA APRÍL / DUBEN 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
SUCCESS DAY OSTRAVA, 12. 5. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
NOVÉ POSTUPY V MARKETINGOVOM PLÁNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
POSTUPY V MARKETINGOVOM PLÁNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
SPRÁVA ZO SARDÍNIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
PROČ FOREVER? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
GLOBAL RALLY LONDÝN 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PRICHÁDZA LETO! TAK ZAČNITE BALIŤ DOVOLENKOVÉ KUFRE . . . 22
SPORTOVNÍ TRH UDRŽENÍ PRODEJŮ NA SPRÁVNÉ CESTĚ . . . . 24
Telefonní ústředna:
+420 244 466 012
Fax:
+420 244 466 010
Asistentka ředitelů:
Ivana Hrdá
+420 244 460 255
Vedoucí skladu:
Lenka Kulíšková
+420 244 400 791
Účetnictví:
Martina Baštová
+420 244 460 254
Markéta Liberdová
Telefonické objednávky a fakturace:
Vlaďka Fialová a Martina Slavětínská
+420 244 466 012
Mezinárodní sponzorování a měsíčník Forever – redakce v ČR:
Mgr. Václav Brejška
+420 244 400 834
LÉKAŘSKÝ PORADNÍ SBOR FLP CR A SR
h. doc. MVDr. Vojtech Lisák, CSc., MPH
+421 907 223 365
pondělí 13.00 – 15.00
MUDr. Emília Porubská
+421 918 106 189
úterý 18.00 – 20.00
MUDr. Štefan Košlík, CSc.
+421 907 224 397
středa 14.30 – 16.30
Bohumil Kempny, M.D.
+420 728 576 965
čtvrtek 13.00 – 15.00
MUDr. Milan Nasswettr
+420 728 577 452
pátek 17.00 – 19.00
KURZ  25,889 Kč / 
platný od 1.7. do 31.7.2013
MESAČNÍK VYDÁVA
Forever Living Products Slovak Republic, s.r.o.
Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 54 41 69 61, Fax: +421 2 54 41 91 03
e-mail: [email protected] | IČO: 35 711 248
ISSN 1339-066X
Výkonní riaditelia: Ing. Ivan Kiszling, Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia SR: Mgr. Karin Kiszlingová
Redakcia ČR: Mgr. Václav Brejška
Grafické spracovanie: Andrej Šišma
Tlač: X line, Novohradská 2, 821 09 Bratislava
Periodická tlač, registrovaná na MK SR pod. č. EV 3020/09
Tento časopis bol pripravený ako informačný materiál výhradne pre distribútorov FLP.
Jeho časti alebo celok i kópie vyhotovené akýmkoľvek spôsobom nesmú byť použité
na propagáciu výrobkov zákazníkom. Nevyžiadané príspevky nevraciame.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
3
REX MAUGHAN
Navyše, bez ohľadu na Vaše jedinečné stratégie budovania podnikania,
sú nesmierne dôležité naše zvyklosti. Ako nás na tejto akcii učil
Gregg, keď sa delíte o silu spoločnosti Forever s inými, nezabudnite
sa USMIEVAŤ! I keď máme distribútorov z celého sveta, úsmev je
univerzálnym jazykom. Nikdy to nebolo jasnejšie než na Rally, keď sme
spolu oslavovali úspechy. Ochota adaptovať do Vášho podnikania úsmev
Vám pomôže budúci rok pri dosahovaní kvalifikácie na Chairman’s
Bonus.
Rex Maughan - predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc.
„MY
SME
FOREVER!”
Bolo skvelé pozorovať, že mnohých, ktorí získali Chairman’s Bonus,
čakali distribútori z ich tímov, aby im zagratulovali, keď schádzali
z pódia, a spolu s nimi oslávili úspech. Keď dosiahnete Chairman’s
Bonus, „nabudíte“ svoje dolné línie a inšpirujete ich k tomu, aby sa
starali o svoje podnikanie. Autorka Karen Jensen raz povedala: „Môžete
spočítať jadierka v jablku, no nikdy nemôžete spočítať množstvo
jabĺk v jadierku. Keď učíte, nikdy neviete, koľko životov ovplyvníte.“
Chairman’s Bonus je motivácia, ktorú dosiahnu lídri, ktorí majú
možnosť učiť svoje stratégie iných. Keď sa budete snažiť o tento úžasný
cieľ, pamätajte, že ste učiteľom a vzorom pre Vaše dolné línie.
Gratulujeme tým, ktorí získali Chairman’s Bonus 2013! Vaše
odhodlanie a snaha o úspech boli na Rally evidentné a s hrdosťou som
ocenil každého jedného z Vás. V spoločnosti Forever máme šťastie,
že sme obklopení motivovanými a inšpirujúcimi ľuďmi. Už teraz sa
tešíme na naše najbližšie stretnutie Global Rally 2014 v Londýne! Je
čas vzájomne sa posilniť úsmevom a zamerať sa na ďalšie možnosti
úspechu. My sme Forever!
Bolo úžasné vidieť toľké množstvo našich najlepších distribútorov
a zamestnancov z rôznych krajín na našom prvom Global Rally
na Havaji! S hrdosťou sme rozdelili viac než 21 miliónov dolárov
formou Chairman’s Bonus šekov. Aké vlastnosti vidíme u distribútorov,
ktorí dosiahnu túto motivačnú úroveň? Bývajú to pracovití ľudia, ktorí
sa dokážu motivovať sami a neoblomne nasledujú možnosť dosiahnuť
svoje ciele.
Amy Purdy, motivačná rečníčka, nám na Rally pripomenula: „Ciele
si stavajte na pevnom základe a plány na piesku.“ Rád myslím
na Chairman’s Bonus ako na konkrétny cieľ, ktorý sa dá dosiahnuť
mnohými rôznymi prístupmi. Nikdy nestraťte cieľ z dohľadu, nezáleží
na tom, kde sa na ceste s Forever nachádzate. Dobrý plán na získanie
Chairman’s Bonusu je dôležitý, no nezabudnite, že hoci sa môžu
okolnosti zmeniť a naše plány môžu vyžadovať úpravu, cieľ je vždy
rovnaký – každý rok získať Chairman’s Bonus a zúčastniť sa Global
Rally.
4
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Navždy Váš
Rex Maughan
DOPIS OD GENERÁLNÍCH MANAŽERŮ
Přichází léto, pro mnohé vysněný čas například na dovolenou,
na rekonstrukci bytu, domu či chalupy. Někdo bude nešťastný, protože
nevydělal tolik, kolik na to všechno potřebuje, jiný nemůže sehnat místo
a z podpory žádnou dovolenou ani rekonstrukci nepořídí. Oslovte tyto
lidí a nabídněte jim příležitost v naší firmě. Jsou i tací, například
majitelé různých firem nebo fitcenter, kteří si nemají kdy vydechnout.
Od rána do večera jsou v práci, svou rodinu nevidí celý týden. Pracují
jako včeličky, všechny vydělané peníze investují zpět do firmy, a tak
se dostávají do nikdy nekončícího kolotoče. Kdyby tolik úsilí věnovali
snazší práci ve Forever, vydělali by mnohem víc a zůstalo by jim více
času na rodinu i jiné aktivity. Oslovte i tyto majitele menších firem,
které nejsou ziskové.
Karin a Ivan Kiszlingovi
Další kategorií jsou lidé, kteří celou dobu sní o svém ideálním
zaměstnání, ale jaksi se k němu neumějí dostat. Je velmi
pravděpodobné, že když se jim to dosud nepodařilo, nepůjde to
ani později. Ve Forever mají příležitost překlenout nepříznivé
období, dokud se jejich vysněné místo neuvolní. A pokud
budou pracovat pilně, jejich práce bude vyžadovat nahlédnutí
do našeho marketingového plánu a ten, jak víme, patří
mezi nejlepší na světě. Předestře takovému člověku všechny
možnosti práce v naší firmě. Vedle finančních výhod a podpory
zdraví nezapomeňte na automobilový program, odměňování
Chairman´s bonus, získání titulu Eagle manažer spojeného
s cestováním a dovolenými. Prezentujme vždy a všude úžasnou
příležitost pro lidi. Prací ve Forever si mohou plnit všechny své
sny. Svou činnost mohou rozšířit za hranice obou našich republik.
Vždyť společnost Forever má zastupitelské kanceláře po celém
světě. Všude se dá pracovat, všude se dá rozšiřovat soukromý
byznys. Na přednášce pro úspěšné distributory na Havaji
vystoupila anglická safírová manažerka, která sponzoruje své lidí
jen přes internet! Mnoho svých manažerů ještě neviděla a doufá,
že se s nimi setká. Jednoduše je oslovila přes sociální sítě Facebook,
Twitter, Linked in, Instagram, Pinterest a jiné. Měla problémy
s nadváhou, a tak popsala celý proces hubnutí s našimi výrobky
na internetu. Ozvalo se její množství lidí a všichni chtěli úspěšně
změnit svou váhu tak jako ona. Udělejte to i Vy. Popište a zobrazte svůj
problém, který Vám pomohly vyřešit výrobky naší společnosti.
Na dovolenou si vezměte s sebou naše ošetřující přípravky, vždyť
reprezentujete svou firmu. Nezapomeňte je nabídnout všem, které
znáte. Je dobré přibalit si i některé navíc. A třeba i katalog. Vždyť
soused na vedlejší dece se může pěkně spálit dočervena a vy budete mít
díky našim výrobkům sametovou a opálenou pokožku. Zkuste koupit
„PREZENTUJME
VŽDY A VŠUDE
ÚŽASNOU
PŘÍLEŽITOST
PRO LIDI.”
jen tak někde u vody Aloe First a ošetřit spálené místo. Že ho nikde
nemají? Ale Vy ano! Vy víte, kde se dá sehnat, Vy ho umíte zajistit
a přinést zákazníkovi.
Pěkné a bohaté léto přejí
Karin a Ivan Kiszlingovi
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
5
SRDEČNE
GRATULUJEME!!!
TOP 20 FLP SR a FLP CR – podľa celkového počtu bodov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
6
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva
Drobík Milan a Drobíková Jana
Kondéová Mária a Csala Roland
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
Bendelová Ema a Bendel Pavol
Ing. Czinege Karol
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
Rácová Janka a Ing. Rác Ľubomír
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
Řehák Michael a Mgr. Řeháková Eva
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Prom. ped. Drastichová Marie a Ing. Drastich Otmar
RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
Janetková Agnesa a Janetka Peter
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
Spěváková Klára
Horgosi Oto a Horgosiová Alžbeta
Máziková Adriana a Mázik Tomáš
Ing. Rýpar Rudolf a Rýparová Ingeborg
Žáčiková Alena a Žáčik Alojz
Berkešová Georgína a Berkeš Vojtech
SM
M
SM
M
SM
SM
M
M
M
SM
TOP 10 FLP SR
TOP 10 FLP SR
– osobné a nemanažérske body
– osobné a distribútorské body
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena
Rácová Janka a Ing. Rác Ľubomír
Bendelová Ema a Bendel Pavol
RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
Žáčiková Alena a Žáčik Alojz
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína
Kondéová Mária a Csala Roland
Ing. Czinege Karol
Balla Tibor a Ballová Marta
Éder Mária a Éder Tomáš
M
M
SM
M
M
M
SM
SM
M
M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pavlíková Monika
Dudinská Janka a Dudinský Allan
Kmeť Pavel a Kmeťová Janka
MUDr. Pásztor Ladislav a Pásztorová Viera
MUDr. Ragasová Helena
Žáčiková Alena a Žáčik Alojz
Gelleová Tunde a Ing. Gelle Róbert
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan
Fabiánová Mária a Fabián Karol
Górászová Adriana a Górász Tomáš
S
S
M
M
S
M
SM
SOM
M
M
TOP 10 FLP CR
TOP 10 FLP CR
– osobní a nemanažerské body
– osobní a distributorské body
Drobík Milan a Drobíková Jana
Žmolík Dušan a Žmolíková Lenka
Jilka Josef a Jilková Pavlína
PhDr. Szabó Hvězdoslava a Bc. Szabó Dezider
Zmudová Dagmar
Chejnová Blanka
Ing. Černota Jiří
Spěváková Klára
Jurečka Vítězslav
Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
FOREVER
SOM
SM
SM
SM
SM
SM
M
M
SOM
SM
Czech Republic | Slovak Republic
SM
M
M
SM
SM
SM
M
SM
SM
M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Krňoulová Milada a Krňoul Vratislav
Ing. Švéda Vladimír a Švédová Kamila
Bc. Mihlová Iveta a Mihle Petr
Drobík Milan a Drobíková Jana
Kotulová Eva a Ing. Kotula Martin
Pachtová Kateřina
MUDr. Nasswettr Milan a Nasswettrová Edita
Jurečka Vítězslav
Bc. Panajotovová Jana
Ing. Juráčková Ludmila a Ing. Juráček Jiří
M
M
S
SM
S
AS
AM
SM
M
M
VYSVETLIVKY: ZM – zafír manažér SOM – soaring manažér SM – senior manažér M – manažér AM – asistent manažéra S – supervízor AS – asistent supervízora
APRÍL / DUBEN
2013
MANAŽÉRI
FLP SR
RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav sponzor: Rácová Janka a Ing. Rác Ľubomír
SUPERVÍZORI
FLP SR
Dudinská Janka a Dudinský Allan
Mgr. Dudinská Janka
Mišáková Andrea
Pavlíková Monika
Sládeková Andrea a Sládek Štefan
Tuchová Iveta
sponzor: Mgr. Dudinská Janka
sponzor: RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
sponzor: Bráz Ondrej a Brázová Helena
sponzor: RNDr. Tomková Katarína a Tomko Ladislav
sponzor: Mišáková Andrea
sponzor: Ing. Kobulnický Milan a Mgr. Kobulnická Daniela
AUTOMOBILOVÝ
PROGRAM
5/2013
3. ÚROVEŇ
FLP SR:
Ing. Hledík Rudolf a Hledík Eva (SOM)
2. ÚROVEŇ
FLP CR:
Drobík Milan a Drobíková Jana (SM)
1. ÚROVEŇ
FLP SR:
Bendelová Ema a Bendel Pavol (SM)
Berkeš Vojtech a Berkešová Georgína (SM)
Kondéová Mária a Csala Roland (SM)
Mészároš Ernest a Mészárošová Katarína (M)
Ing. Tóth Ladislav a Tóthová Elena (M)
RNDr. Trizmová Tatiana a MUDr. Trizma Milan (SOM)
Zoznamy nových ASISTENTOV SUPERVÍZORA nájdete na www.foreverliving.com v sekcii NOVINKY.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
7
K. Spěváková (SM) – moderátorka dne
Ostrava, 12. 5. 2013
SUCCESS
DAY
ALOHA (ahoj) – pozdrav na Havaji při
příchodu a odchodu – znamená mám tě rád.
V tomto duchu se nesla atmosféra Success Day
v Ostravě v hotelu Park Inn jeden den před
35. výročím firmy Forever.
Přivítala nás Klára Spěváková, senior manažerka FLP, a ujala se
moderování oblečená v havajském stylu. Úvodní slovo předala
panu řediteli Ing. Ivanu Kiszlingovi, který nám představil společnost
Forever, doplnil informace z Global Rally na Havaji a promítl video
dokládající, že jsme součásti velké rodiny.
S obrovským nadšením a humorem nám Kateřina Opálková,
supervizorka FLP, představila výrobky rozdělené podle skupin.
Seznámila nás s tím, co používá její rodina a děti, a s jakými výrobky
je nejvíce spokojena. Moderátorka pak pozvala na pódium pět kolegů,
kteří mají zajímavé zkušenosti s výrobky. Jednou z nich byla Johanna
Borkovská (distributorka z Polska, ze skupiny paní Zmudové), která
prodělala onkologické onemocnění. Na závěr tohoto bloku nám bylo
promítnuto video o plantážích aloe vera.
Po přestávce se s námi o své zkušenosti s podnikáním ve Forever
přišli podělit někteří naši kolegové. Jako první začal Miroslav Beneš,
8
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Noví asistenti supervizora
supervizor FLP, vyprávěním o tom, jak se dostal ze svého klasického
podnikání až na Global Rally na Havaji. Paní Helena Sukovitá,
supervizorka FLP, nám sdělila, jak vnímá práci ve Forever: Hlavní
motor je přátelství a FLP je příležitost. FLP není prodej, ale žití. Je
to slovo. Učme se od orlů, naučme se létat. Se svými zkušenostmi
a poděkováním všem, kteří ji vedou, vystoupila také supervizorka
Věra Hrušecká. Na závěr nám Adam Drtílek, supervizor FLP, který
se rozhodl být na Global Rally na Havaji, sdělil, že když něco děláš,
úspěch se dostaví. Jen je třeba vydržet a mít víru.
Po zhlédnutí krásného videa z Havaje nás paní Dagmar Zmudová,
senior manažerka FLP, požádala, abychom se vrátili na zem.
Spolupráce s FLP není jen zábavou, ale také prací. Jak dosáhnout
pozice manažera a jak budovat nové manažery nám ukázala na své
historii podnikání ve Forever. Druhou část programu uzavíralo ocenění
aktivity 4cc, nových supervizorů a vyhlášení Top 10 FLP CR.
Po přestávce bylo vylosováno 20 výherců soutěže „Příležitost
s Forever“. Jak vydělávat s FLP a neomezovat své příjmy, na to se
zaměřil senior manažer Ing. Rudolf Rýpar. Řekl, že FLP má úžasný
nástroj jak udržovat a navazovat přátelství a marketingový plán firmy,
která byla navržena pro náš úspěch, jsou schody k lepšímu životu –
k vydělávání s úsměvem.
„Naplánujte si kvalifikaci na Eagle manažera a jeďte na náklady firmy
do USA na Lake Tahoe!“ vyzval ředitel Ivan Kiszling. V závěru tohoto
skvělého dne nás motivoval Milan Drobík, senior manažer FLP,
abychom odhodili staré zvyky, poděkovali si, že jsme tady, a ocenili se
za to, čím ve Forever jsme, i za čas, který této činnosti věnujeme. Jsme
těmi, co měli odvahu vystoupit z řady, ze šedi všedních dnů, a neměli
bychom se vzdávat svých snů. V závěru vyzdvihl manžele Drastichovy,
senior manažery, za jejich práci ve svém věku, na dálku pogratuloval
panu Ing. Otmarovi Drastichovi k jeho životnímu jubileu 90 let
a výročí 10 let u Foreveru a připomněl heslo pro letošní
rok – SMILE = úsměv.
Následovaly nejsilnější emoce, které jsou vždy spojeny s oceňováním
těch nejdůležitějších - našich asistentů supervizora, kteří dosáhli
dvoubodové úrovně.
Michael Řehák
senior manažer FLP
Noví asistenti supervizora
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
9
Ostrava, 12. 5. 2013
SUCCESS DAY
V. Hrušecká (S)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
Noví supervizoři
Mgr. K. Opálková (S) – Nabídka výrobků FLP
Ing. R. Rýpar (SM) - Vydělávejme s FLP
10
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Ocenění aktivity 4cc
H. Sukovitá (S)
M. Beneš (S)
A. Drtílek (S)
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
Naše zkušenosti s podnikáním ve FLP
Noví supervizoři
Ocenění aktivity 4cc
D. Zmudová (SM) – Spolupráce s FLP
M. Drobík (SM) – Odhoďte staré zvyky!
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
11
NOVÉ POSTUPY
V MARKETINGOVOM PLÁNE
RNDr. TOMKOVÁ KATARÍNA
a TOMKO LADISLAV
NOVÍ
MANAŽÉRI FLP
FIRMA FOREVER LIVING PRODUCTS
VSTÚPILA PRVÝKRÁT DO NÁŠHO ŽIVOTA
NA JAR V ROKU 2010. JEDNA MOJA
ZNÁMA MI JU PONÚKLA AKO ÚŽASNÚ
PODNIKATEĽSKÚ PRÍLEŽITOSŤ, ALE
JA SOM V TOM ČASE NIČ PODOBNÉ
NEHĽADALA, PRETOŽE SOM BOLA
ČASOVO DOSŤ VYŤAŽENÁ.
Život to zariadil tak, že sa Forever objavil opäť na scéne môjho života
v čase, keď moje zdravie už pár mesiacov nebolo v rovnováhe a zároveň
som vďaka ukončeniu určitých pracovných aktivít mala viac voľného
času. Môj bývalý kolega p. Ing. Ľubomír Rác aj s manželkou Jankou
mi s obrovským nadšením predstavili výrobky FLP, ale ja som bola
po určitých sklamaniach z minulosti tzv. „sieťový skeptik“, takže ich
nadšenie som s nimi nezdieľala. Podobne to dopadlo aj na stretnutí s ich
manažérkou p. Adrianou Mázikovou, ktorá si však svojou trpezlivosťou,
vytrvalosťou, priamosťou a predovšetkým pevným postojom a hrdosťou
na firmu FLP získala moju dôveru a neskôr aj moje ÁNO pre Forever
ako príležitosť. Manžel aj deti sa rozhodli ma podporovať, moji sponzori
ukázali cestu, aké zázraky robia výrobky s podlomeným zdravím svojich
priateľov a známych a ja som nevychádzala z údivu, na čo všetko má
Forever hojivé riešenia. Od prechladnutia, či migrény, cez vysoký tlak,
cukrovku, tuberkulózu, až po peňaženky. Osobne za jeden z najväčších
úspechov liečby považujeme radostné očakávanie dieťatka u manželského
páru, ktorý 5 rokov trápili problémy s neplodnosťou. Prekrásna
práca, kde sa z fanúšikov stávajú užívatelia produktov, z pozorovateľov
spolupracovníci, zo skeptikov nadšenci... Jednoduchý, zrozumiteľný
12
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
marketingový plán a tímová práca s našimi úžasnými sponzormi
Adrianou Gorászovou, Gabikou Mike-Fedorovou, Ľubom a Jankou
Rácovými pod vedením marketingovej „duracellky“ Adriany Mázikovej
nám priniesla za 6 týždňov pozíciu supervízor, za 29 týždňov pozíciu
asistent manažéra a za 33 týždňov od registrácie pozíciu manažér. Sme
hrdí na našich spolupracovníkov, ktorí idú v našich šľapajách a prinášajú
stále nové skúsenosti o skutočne zázračných účinkoch FLP výrobkov.
Špeciálna gratulácia a poďakovanie patrí našim supervízorom Ľudke,
Monike, Janke a Janulke za odvahu prijať výzvy v správny čas a tešíme sa
na ďalšie postupy v našom tíme. To totiž vždy znamená, veľa zdravších,
spokojnejších a šťastnejších ľudí, lebo Forever je nielen cesta za zdravím,
hojnosťou a priateľmi, ale aj za harmóniou v sebe a v rodine.
S úctou,
Katka a Laco Tomkovi
„Urob čo môžeš, s tým,
čo máš a tam, kde si!“
NOVÉ POSTUPY
V MARKETINGOVOM PLÁNE
TUCHOVÁ IVETA
NOVÁ
SUPERVÍZORKA FLP
MILÍ ČITATELIA, MILÍ FOREVERÁCI,
PRIZNÁM SA, ŽE VEĽMI RADA ČÍTAM
TIETO MOTIVUJÚCE SKÚSENOSTI NOVÝCH
SUPERVÍZOROV. SOM POCTENÁ, ŽE MÔŽEM
AJ JA PRIDAŤ SVOJ ČLÁNOK, PRÍBEH, NECH
SI HO KAŽDÝ NAZVE PO SVOJOM.
V auguste 2012 som po prvýkrát počula o firme Forever a jej
majiteľovi Rexovi Maughanovi. Od tej chvíle som sa stala užívateľkou
týchto vzácnych produktov. Lenže firma nie je len o produktoch, ale
aj o vzťahoch – nielen pracovných, ale aj osobných a rodinných. Až
teraz vidím okolo seba rodičov, ktorí svojou opičou láskou zatajujú
svojim deťom svoje starosti, a tak ich púšťajú do života nepripravené
na negatívne stránky života. Celú generáciu našich rodičov a aj tú
moju postihol politický systém, ktorý nám veľa nedovoľoval a následky
poznačili aj naše osudy. Viaceré životné križovatky, na ktorých som sa
doposiaľ ocitla, boli dosť zložité, preto som naozaj spokojná, že som
sa väčšinou rozhodla správne. Forever mi otvoril tajomnú jaskyňu,
nový a skvelý svet, ktorý ma mimoriadne ženie vpred za mojím cieľom.
Stále som hľadala prácu, ktorá ma naplní a bude mojím koníčkom –
pomáhať ľuďom udržať si zdravie, ale hlavne im dať možnosť stať sa
finančne nezávislým. Som firmou Forever a filozofiou Rexa Maughana
veľmi nadšená a vždy viac a viac milo prekvapená.
Samozrejme, s veľkou vďakou myslím na tých, ktorí mi najviac
pomáhajú. Bez nich by som to nebola dokázala. Mojím najväčším
šťastím bolo, že mi Pán Boh poslal do cesty moju sponzorku,
manažérku Mgr. Danielku Kobulnickú a jej rodinku. Ďakujem, že
našla odvahu a predstavila mi Forever. Vďaka patrí aj PhDr. Helenke
Moznerovej, ktorá mi svojou ochotou a starostlivosťou pomohla
odstrihnúť sa od denného stereotypu. Vtedy som sa definitívne
rozhodla pre prácu vo Forever. Moja hlboká úcta patrí aj mojím
včeličkám – budúcim supervízorkám Mgr. Maruške Rajničovej
a Mgr. Milke Kmecovej.
Ďakujem svojej rodine, manželovi, ktorý ma rešpektuje a pomáha mi,
ďakujem mojim trom synom, budúcim diamantom Forever, všetkým,
ktorí užívajú produkty firmy Forever, a tak rozširujú rady zdravých
a šťastných ľudí. Každý inteligentný človek povie áno najzdravším
produktom sveta a tomu, že si prácou vo Forever môže vybudovať
finančnú nezávislosť.
S úctou,
Iveta Tuchová
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
13
POSTUPY
V MARKETINGOVOM PLÁNE
ČUKOVÁ TERÉZIA
a Ing. ČUKA JÁN
SUPERVÍZORI FLP
SOM VEĽMI RADA, ŽE SA MÔŽEM S VAMI
PODELIŤ O MOJE SKÚSENOSTI S FLP...
O SPOLOČNOSTI FOREVER SOM SA
DOZVEDELA V DECEMBRI 2011, KEDY
ZA MNOU PRIŠLA MOJA ZNÁMA ERIKA
KLIMEŠOVÁ, KTORÁ SA POTOM STALA
AJ MOJOU SPONZORKOU.
Oslovila ma spolu s Gabikou Mike Fedorovou, pretože som mala chorú
dcérku a lekári jej nedokázali pomôcť. Bola som zo všetkého zúfalá
a nevedela som si rady. Stálo nás to kopu peňazí a neboli z toho žiadne
výsledky. Tak sme sa s manželom rozhodli, že sa na to dáme a zakúpili
sme pre dcéru prvé produkty a zhruba po 4 mesiacoch užívania sa
objavili prvé výsledky a jej zdravotný stav sa krásne zlepšil. Lekárka bola
z toho všetkého nadšená a ja som videla, že to funguje. V marci 2012
som si bola v Senci prevziať zelenú stužku asistenta supervízora a vtedy
som sa zoznámila s Adrianou Mázikovou, ktorá bola tak nadšená pre
FLP produkty a hlavne marketingový plán, že strhla aj mňa. Vtedy som
sa rozhodla, že nebudeme výrobky len užívať, ale že chcem rozvíjať aj
svoje vlastné podnikanie s FLP. Hneď po príchode zo Senca som začala
pracovať, získavala som nových spolupracovníkov a v júni 2012 som sa
stala supervízorkou. Potom prišli rodinné problémy, ktoré ma nejako
zabrzdili. Vedela som, že budem pokračovať ďalej, len v tom momente
som akosi nemohla. Takže som sa utápala vo vlastných problémoch.
No prišiel apríl 2013 a Adriana Máziková ma oslovila s tým, že bude
na Kaskádach školenie Supervízor Plus, že som splnila kvalifikáciu a ak
mám záujem, odporúča mi to absolvovať, lebo mi to určite pomôže.
14
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Po pár sekundách váhania som jej povedala ÁNO. Priznám sa, že som
tam išla trochu s obavami. Ale keď som tam stretla tých fantastických
ľudí, absolvovala prednášky a videla, ako sa firma dokáže postarať
o ľudí, ktorí pre ňu pracujú, tak som dostala prílev novej energie. Toto
ma naštartovalo a rozhodla som sa, že do konca roka 2013 budem
Manažérka FLP. Dala som si tento záväzok a už teraz viem, že urobím
všetko možné aj nemožné, aby som túto pozíciu dosiahla. Odporúčam
všetkým, ktorí ešte váhajú, či sa k nám pridať alebo nie, aby našli
v sebe tú silu a pripojili sa. Je to vynikajúca spoločnosť, s vynikajúcimi
produktmi a s vynikajúcimi ľuďmi s obrovským srdcom a nadšením
pre pomoc iným, či už po zdravotnej alebo finančnej stránke. Viem, že
som sa rozhodla správne a že som na tom správnom mieste. A nakoľko
mojím mottom je:
„Nie šance, ktoré dostávame, ale naše
rozhodnutia ovplyvňujú náš život.“,
prajem vám i sebe v živote veľa správnych a šťastných rozhodnutí.
Čuková Terézia
POSTUPY
V MARKETINGOVOM PLÁNE
FÖLDIOVÁ DANA
„Už to trvá rok, preto to
treba rýchlo zmeniť...“ :)
SUPERVÍZORKA FLP
EŠTEŽE EXISTUJÚ TIE SOCIÁLNE SIETE...
MOŽNO BUDÚ MNOHÍ OPONOVAŤ, ALE MNE
SOCIÁLNE SIETE PRINÁŠAJÚ V PODSTATE ŠŤASTIE
A RADOSŤ. VĎAKA NIM MA NAŠLA AJ MOJA
PRIATEĽKA A TERAZ AJ SPONZORKA AĎKA MÁZIKOVÁ
PO DLHŠEJ ODMLKE V NAŠICH ŽIVOTOCH.
Boli sme obe zavalené prácou. Hoci sme sa poznali 20 rokov, nebol čas
a príležitosti častejšie sa stretávať. Začiatkom roku 2012 Aďka v rámci
spolupráce s firmou Forever oprašovala svoje kontakty, čo je na tejto
práci čarovné...teraz to už viem a nasledujem ju. No vtedy mi to tak jasné
nebolo, s úžasom som na facebooku sledovala, čo to dievča robí, keď ju
každú chvíľku ovešajú stuhami a zavalia kvetmi. Dosť mi to vŕtalo v hlave,
no neopovážila som sa opýtať. Zato ona sa opýtala mňa, čo vlastne teraz
robím. Moje dve najstaršie deti v tom čase už boli v Austrálii a skúšali
ako chutí svet. Neskutočne mi chýbali a aj chýbajú... Netušila, že som
v životnom období, keď neviem po večeroch zaspať, lebo premýšľam, čo
so svojim životom ďalej. Táto príležitosť prišla ako blesk z jasného neba.
Stačili od Aďky dva stručné telefonáty a na druhý deň ráno som už stála
pred jej kanceláriou. Nedala som jej možnosť, aby na mňa vysypala celý
marketing, rozhodla som sa skôr než stihla čokoľvek povedať. Vedela som,
že vďaka pracovnej pozícii, ktorou veľa rokov žila, je schopná, zodpovedná
a dostatočne ambiciózna, takže nemalo zmysel ešte nad niečím uvažovať.
Teraz si myslím, že som reagovala veľmi múdro, že som neprepásla šancu,
ktorá sa mi v tej chvíli ponúkla. Spolupracovať s najúžasnejšou firmou
pod taktovkou najlepšej sponzorky na svete. Zobrala som to ako najväčšiu
príležitosť na svete. Išli sme hneď na vec. Po tom, ako som ju sfúkla, kde
bola posledný rok a prečo ma už dávno neoslovila, ma zaregistrovala
a objednali sme štartovací Touch. Týmto a prísľubom pomoci si to
samozrejme u mňa v momente vyžehlila.:) Vtedy sa začala zaujímavá
etapa môjho života. Popri štyroch malých deťoch z detského domova,
masérskej činnosti a iných drobných aktivitách, sme zvládali rodinné
prezentácie, samozrejme s úžasnou pomocou mojej sponzorky, a taktiež
vtedy ešte 16-ročnej najmladšej dcéry Danky a mojich skvelých rodičov,
ktorí sú mi vždy nápomocní. V takejto zostave sme to za šesť týždňov
dotiahli na pozíciu Supervízor. Na týchto prezentáciách som sa dozvedela
množstvo informácií, kde som našla riešenie aj na moje zdravotne
problémy. Hneď ma očaril Propolis, ktorý som cmúľala ako o dušu celý
večer, síce so znechuteným výrazom, ale s neskutočne rýchlym účinkom.
Keď to fungovalo na mne, tak som okamžite začala riešiť celú rodinu.
Musím dodať, že moja rodina je vzorová aj ako užívateľ a aj z pohľadu
spolupráce. Tak ako pred rokom, tak v tom pokračujem dodnes,
samozrejme bohatšia o kopec vedomostí a informácií, ktoré získavam
v prevažnej miere od mojej sponzorky a na všetkých akciách, ktoré mi
Forever ponúka. Moje nadšenie z práce s Forever sa stupňuje, rastie
úmerne, tak ako rastie tím mojich spolupracovníkov. Je to krásna práca,
ak sa dá vôbec prácou nazvať to, že mením myslenie ľudí pozitívnym
smerom. Jedno viem určite, nič iné už nikdy nechcem robiť, robím to už
na plný úväzok. Prišla som na to, že pomáhať ľuďom v akejkoľvek podobe
mám v povahe, akurát že Forever mi dal formu, akou to môžem robiť
najlepšie. Ďakujem Aďke, že si na mňa pred rokom spomenula, že ma
viedla, učila. Samozrejme ja to podám ďalej, veď to je zmyslom a poslaním
tejto práce. Rovnako ďakujem mojim spolupracovníkom, ktorí mi
dovolia, aby som ich aj ja ďalej učila a viedla.
V živote sa všetko zlé na dobré obráti, len treba veriť... že šťastie v podobe
dobrých ľudí si vás nájde, ale všetko ostatné je už na len vás!
Dana Földiová
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
15
Správa
zo
Sardínie
Kto nezažije dážď, nikdy neuvidí dúhu – týmito slovami vítal Rex Maughan
Eagle manažérov na Sardínii, v prekrásnom hotelovom komplexe Forte
Village Resort. S touto symbolikou presne vystihol nielen vrtochy počasia
pred naším príchodom, ale zároveň aj ocenil vynaložené úsilie vyše 2000
distribútorov z celého sveta, ktorí tak dostali príležitosť užiť si štedrú
odmenu za svoju prácu a prácu svojich tímov. A keď hovoríme o štedrosti,
verte, že vôbec nepreháňame! Je dosť nepravdepodobné, že by
sme si vybrali pre svoju dovolenku destináciu a ubytovanie,
kde jedna noc stojí 850 Eur a to bez stravy!
16
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
A PREDSA, VĎAKA FOREVERU SME MOHLI BYŤ
ÚČASTNÍKMI TOHTO ÚŽASNÉHO STRETNUTIA.
Čarovné prostredie, vyberané špeciality talianskej a svetovej
kuchyne, hotelový servis aký vidíme len vo filmoch, toto všetko
nám patrilo počas celého pobytu. Prechádzky medzi palmami, vôňa
zrejúcich citrónov a mandaríniek, ktoré sme si mohli natrhať, biela
pláž hotela, tyrkysové vlny mora a mnoho ďalších atrakcií nás znovu
a znovu utvrdzovali v našej viere, že spolupráca s Forever sa oplatí!
Na každom kroku a v každej minúte sme pociťovali vďaku zo strany
vedenia firmy, že nás môžu pohostiť na „Karibiku Európy“ – ako sa
nazýva tento krásny kút Talianska. Radosť, že môžu s nami stráviť
tieto dni vyjadrovali nielen slovne, ale aj s bezprostrednosťou,
ktorá prináleží len naozaj veľkým osobnostiam. Spoločná večera
s Rexom, jazda na bicykloch s Greggom a Aidanom, debata
o témach seminára so Stevom Hatchettom pri raňajkách, toto
všetko nám pripadalo ako uskutočnený sen. Keď Vás fotí na pláži
Rex Maughan a upozorňuje, aby ste sa natreli opaľovacím
krémom, cítite že patríte do veľkej rodiny Forever a vždy bude o Vás
postarané. Učiť sa od najlepších sme mali možnosť na seminároch,
kde lídri, ako Jayne Leach, Lino Barbosa, Magnus Adlercreutz,
Makfor Abutalyjev, ale aj samotný Rex Maughan, nám vyrozprávali
svoj príbeh a ukázali nám cestu ako dosiahnuť svoje ciele, ktoré sú
kľúčovým momentom našej práce.
V každej prednáške rezonovala dôležitosť pestovania dobrých
medziľudských vzťahov, sústredenie sa na vytýčené ciele, význam
každodennej aktivity. „Zdieľanie príležitosti nech sa stane Vaším
každodenným zvykom“ – zdôrazňovala Jayne Leach a my nemáme
dôvod si neosvojiť spôsob ich zmýšľania, vďaka ktorému sa stali
tak úspešnými. Neviazané konzultácie s diamantovými manažérmi
ako Miklós Berkics, Attila Gidófalvi alebo aj s dvojitými diamantmi
z Nigérie, toto všetko nám dodalo nesmierné odhodlanie a vieru pre
zvládnutie nových výziev. A ďalšia výzva je naozaj výnimočná.
Eagle Manager Retreat 2014
v Lake Tahoe v Kalifornii!
Za 720 CC sa dostať do Ameriky je naozaj jedinečná príležitosť
pre každého, kto sa tak rozhodne! A to, že na brehoch Lake Tahoe
zažijete niečo výnimočné, niečo neopakovateľné, niečo čo zmení
Váš život Vám zaručujú Vaši priatelia
Marika, Roland, Ági, Peter, Katka a Ernest
Arrivederci Sardegna
– See you at Lake Tahoe!
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
17
Proč
Forever:
Již více než třicet let poskytuje
společnost Forever obyčejným lidem
neobyčejné podnikání. Podnikání se
skutečným potenciálem, neomezeným
výdělkem a prokázanými rychlými
výsledky.
18
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
NEJÚČINNĚJŠÍ A NEJEFEKTIVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ
SÍŤOVÉHO MARKETINGU
S výborným zdravím, výživou, kontrolou hmotnosti, sportem, péčí
o pleť, krásou, a dokonce i produkty pro zvířata, jsou možnosti na trhu
nekonečné, pokud zároveň šíříte i informaci, že zdravého a bohatého
životního stylu se dá dosáhnout a ve skutečnosti je to mnohem
snadnější, než si mohou lidé myslet.Těm, kteří mají podnikatelského
ducha, nabízí Forever jako společnost síťového marketingu možnost
rozvinout stabilní a úspěšné podnikání z kteréhokoliv místa na zemi.
Ale v rámci konkurenčního průmyslu, což dělá z Forever společnost
síťového marketingu.
FOREVER  STABILITA, UDRŽITELNOST
S konzistentním nárůstem prodeje a náboru lidí je společnost Forever
i stabilní, i udržitelná. Když vidíte nepřetržitý růst za posledních 30 let,
Forever se ani zdaleka nepodobá neúspěšné společnosti. Je to podnikání,
které nadále roste a roste. Je to bohatá soukromá firma bez dluhů.
Forever odolal ekonomickému neklidu a recesi a poskytuje všem svým
distributorům neustálou finanční jistotu a klid v duši. Má pobočky ve více
než 150 zemích po celém světě. A v těchto zemích je přítomnost Forever
(Asociace přímého prodeje = DSA) a Investors in People (Investoři
do lidí = IIP), vítězové cen Gold and Champion a významná akreditace
společnosti Forever jsou jasným dokladem našeho závazku
dokonalosti a také silné sítě distributorů.
JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST  RYCHLÉ VÝSLEDKY
Forever vám pomáhá převzít kontrolu nad vaší kariérou a finanční
situací. Společnost Forever je efektivní, důvěryhodná a solidní
alternativa konkurenčnímu každodennímu osmihodinovému blázinci.
Za budování týmu a malé množství aktivit měsíčně získáte ve Forever
„královský příjem“ do konce života. Marketingový plán společnosti
Forever je suverénně nejlepší, s neomezeným potenciálem výdělku
a dlouhodobými finančními zisky. Jednoduchost a sofistikovanost
vám umožní převzít kontrolu, rozhodnout, jak daleko chcete zajít. Je
to jednoduché. Postupujte podle plánu a uvidíte výsledky. Navíc je
v nabídce mnoho štědrých odměn, které dále zvyšují váš výdělečný
potenciál. Chairman‘s Bonus spolu s autoprogramem a cestováním
po celém světě je jedním z nejštědřejších motivačních programů
v nabídce síťového marketingu.
Finanční stabilita, bohatá
společnost bez dluhů
Dlouhodobě fungující firma
ve více než 150 zemích
Společnost působící
35 let na trhu
Neomezený
potenciál výdělku
Snadno pochopitelný
marketingový plán
Štědré motivační
programy
60 denní garance vrácení
peněz na všechny produkty
Bonusy
a odměny
Rozsáhlá podpora
a školení
Široká nabídka
kvalitních produktů
silnější než kdykoliv předtím. Příležitost nabízená společností Forever byla
tak jedinečná, že se k ní v roce 2012 připojil více než milion nových lidí.
Tentýž rok 2,3 milionu distributorů postoupilo v marketingovém plánu
a mnozí se kvalifikovali na úžasné motivační programy.
VYNIKAJÍCÍ PRODUKTY, ÚŽASNÉ
PŘÍLEŽITOSTI NA TRHU
Klíčem je kvalita a ve společnosti Forever je kvalita základem
výrobního procesu. Od rostliny až po produkt zapojujeme nejetičtější
a environmentální techniky, takže produkty hovoří při používání
samy za sebe. Společnost Forever si stojí za slovem. Tak moc si je
jistá kvalitou svých výrobků, že pokud není zákazník zcela spokojen,
nabídne mu garanci vrácení peněz do 60 dnů. Co se týče tržního
potenciálu, možnosti jsou nekonečné. Forever nabízí celou škálu
produktů od výživy až po kontrolu hmotnosti a od sportu až po péči
o pleť. Společnost Forever se nemusí omezovat pouze na mezeru
na trhu, je otevřena pro mnohé. Její kvalitní rozmanitá produktová
řada opravdu zaujme všechny zákazníky a vysvětluje, proč se vracejí
a chtějí další. Široký záběr a množství Forever produktů pomáhají
distributorům přistupovat k trhu a vybírat si z něj využíváním prudce
se rozvíjejících oblastí, jako jsou lukrativní trh zdraví a vzkvétající
průmysl kontroly hmotnosti.
DŮVĚRYHODNOST
Společnost Forever rozšířená na pěti kontinentech je v globálním
měřítku důležitá. Členové asociace Direct Selling Association
ZAČÁTEK  BEZPROBLÉMOVÝ
Zahájit podnikání se společností Forever je velmi jednoduché.
Na rozdíl od mnoha společností síťového marketingu nemá Forever
žádné vstupní poplatky a žádná malá písmenka, která vás přinutí vzít
nohy na ramena:
• Bezplatná registrace / žádné vstupní poplatky
• Žádné každoroční poplatky
• Nízké počáteční náklady
• 48-hodinové dodání zboží, takže žádné skladování
• Všechny pozice jsou trvalé
• Pozice se nedají koupit, jsou zasloužené
• Neomezený příjmový potenciál
• Licence na mezinárodní prodej zdarma
• Automobilový program
• Cestování po světě
• Chairman‘s Bonus
• Osobní sponzor a školitel
• Mnoho podpory včetně akreditovaných profesionálů
• Množství podpůrných materiálů
• Odborné přednášky
Těm z vás, kteří již jsou součástí této prosperující firmy, gratulujeme
a těšíme se na vaše úspěchy. Těm, kteří ještě neobjevili, jaká skvělá
společnost Forever je, klademe otázku: Na co ještě čekáte? Toto jsou
ty správné produkty, správný čas, správná příležitost!
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
19
Global Rally je nepochybne jednou
z najvýznamnejších a najvzrušujúcejších
udalostí medzi motivačnými programami
spoločnosti Forever. Na Global Rally
2014 sa stretne 20 000 distribútorov
z celého sveta v O2 aréne v Londýne
pri oslave a odmeňovaní úspechov
spoločnosti Forever.
VERTE V TO!
Global Rally 2014 bude príležitosťou zoznámiť
sa s najlepšími v tomto podnikaní, zúčastniť
sa prepracovaných a vylepšených školení, byť
svedkom veľkých ocenení a zažiť ešte väčšiu
zábavu. Tým, ktorí sa kvalifikujú na Global Rally
2014, bude predstavený koncept podnikania,
v ktorom neexistujú žiadne obmedzenia
– podnikanie bez hraníc.
2014/20,
CIEĽ: LONDÝN.
Global Rally bude významnou skúsenosťou pre distribútorov s programom plným večerí,
školení, plánovaných aktivít, ocenení, uvedenia produktov a s tým spojených školení, šekov
za Chairman’s Bonus, a samozrejme aj ubytovanie v najlepších a najluxusnejších hoteloch
– a to všetko v jedinečnej a vzrušujúcej destinácii. Zbaľte si kufre, idete do Londýna!
20
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
Ďalšie informácie o Global Rally 2014 nájdete na:
DOSIAHNITE TO!
ŽITE TÝM!
Global Rally je dosiahnuteľné a môžete sa
na ňom zúčastniť, no vyžaduje si to vytrvalosť,
obetavosť a odhodlanie. Nezabudnite, nie je to
iba o tom, čo zažijete na výlete, ide o vašu cestu
za cieľom. Zmyslom tejto úžasnej motivácie je
pomôcť vám rozvinúť pochopenie pre stanovenie
si cieľov, uvedomenie si, čo je dosiahnuteľné
a snažiť sa zo všetkých síl dostať sa tam. Je to
o učení najlepších techník a udržiavaní vášho
podnikania na tej správnej ceste.
Kvalifikácia na Global Rally je jednoduchá: získajte
aspoň 1 500 kreditných bodov za jeden kalendárny
rok alebo sa kvalifikujte na Chairman’s Bonus. Áno,
to je všetko! Žiadne komplikované pravidlá, žiaden
text malými písmenkami. Získajte 1 500 kreditných
bodov od 1. januára do 31. decembra 2013 alebo
sa kvalifikujte na Chairman’s Bonus v rovnakom
období a spoločnosť Forever sa postará o všetko
ostatné. Zaujímavosťou je, že koľko kreditných
bodov distribútor získa počas jedného kalendárneho
roka, toľko bude môcť zažiť na Global Rally.
,000/O2
A čo to pre vás znamená?
Global Rally a motivačný program Chairman’s Bonus boli
spoločne vytvorené, aby vám pomohli vyzdvihnúť vaše
podnikanie na vyššiu úroveň. Nie je žiadny dôvod nerozvíjať
globálne podnikanie. Pamätajte: je iba jeden svet.
Dokážete to!
www.foreverglobalrally.com
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
21
PRICHÁDZA
Leto!
Tak začnite
baliť dovolenkové
kufre
DLHO OČAKÁVANÉ LETO
KONEČNE PRICHÁDZA.
AJ VY SA NAŇ PRIPRAVTE
A VYCHUTNAJTE SI SLNKO
PLNÝMI DÚŠKAMI! MYSLITE
NA DLHÉ PRECHÁDZKY
V PRÍRODE, UVOĽNENÚ
NÁLADU, ČAROVNÉ
PREŽITIE LETNEJ
DOVOLENKY…
22
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
SKÚSME SA SPOLOČNE PUSTIŤ DO PRÍPRAV A ZAHÁJIŤ
DOVOLENKOVÚ LETNÚ SEZÓNU! NÁSLEDNE BUDETE MÔCŤ
AJ VY, AKO DISTRIBÚTOR, POMÔCŤ OSTATNÝM PRICHYSTAŤ
BATOŽINU A UŽIŤ SI LETO NAPLNO! NIE VŽDY JE JEDNODUCHÉ
SPRÁVNE ODHADNÚŤ, ČO MÁ BATOŽINA OBSAHOVAŤ. TO PLATÍ
PREDOVŠETKÝM PRE VÝROBKY STAROSTLIVOSTI O PLEŤ, TELO
A VLASY, KTORÉ MAJÚ TAKISTO ZA ÚLOHU CHRÁNIŤ PRED
SLNKOM. PRETO SME PRE VÁS VYPRACOVALI ZOZNAM
VÝROBKOV, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ.
ALOE SUNSCREEN & ALOE
SUNSCREEN SPRAY
Každý si želá stráviť príjemné dovolenkové
chvíle, ktoré však nejdú ruka v ruke so
spálenou pokožkou. Na prvom mieste
zakomponujte preto do vášho zoznamu
výrobok Aloe Sunscreen. Aloe Sunscreen,
ako aj Sunscreen Spray sú výrobky
najvyššej kvality, ktoré vďaka ochrannému
faktoru 30
ochránia vašu pleť pred slnečnými lúčmi
a zároveň jej dodajú zamatovú hebkosť.
Neváhajte si zaplávať, pretože vode odolné
vlastnosti tohto opaľovacieho krému účinne
ochránia vašu pleť počas 40 minút pobytu
vo vode. Prajeme vám preto bezstarostné
čítanie knihy na pláži či osviežujúci kúpeľ
v mori!
Aloe Sunscreen, Obj. č. 199
Aloe Sunscreen Spray, Obj. č. 319
ALOE VERA GELLY
Zjemňujúce a osviežujúce vlastnosti aloe
vera na podráždenú pokožku sú dávno
známe. Aloe Vera Gelly má rovnaký účinok
ako čistý výťažok dužiny z aloe vera. Gél
sa rýchlo vstrebáva do pokožky, uľahčuje
jej regeneráciu a poskytne okamžitý
ukľudňujúci účinok.
Obj. č. 61
ALOE FIRST
Základné zloženie výrobku z aloe vera, propolisu
a rastlinných výťažkov, ako je napr. harmanček,
zabezpečí ukľudňujúci účinok. Ako sprej umožňuje
ľahké a šetrné nanášanie hlavne pri úpale. Je
ideálny na zjemnenie a ochranu vašej pokožky
i vlasov proti zaťažujúcim účinkom slnka a chlóru.
Obj. č.40
ALOE LOTION
Hydratačné mlieko po opaľovaní je ideálnym prostriedkom
na upokojenie pleti i pokožky tela po slnečnom kúpeli.
Obsahuje totiž výťažok z jojoby a vitamín E. Zároveň rýchlo
obnovuje prirodzené pH pokožky a zachováva ju jemnú
a pružnú.
Obj. č. 62
ALOE LIPS
Balzam na pery do každého
vrecka, ktorý účinne zvláčňuje
popraskané pery. Rýchly
ukľudňujúci účinok
a príjemná chuť zabezpečia
i po celodennom pobyte
na pláži, že vaše pery
ostanú pôvabné a jemné.
Obj. č. 22
Užite si vašu dovolenku
naplno
vďaka výrobkom Forever!
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
23
UDRŽENÍ PRODEJŮ NA SPRÁVNÉ CESTĚ
SPORTOVNÍ
SPORTOVNÍ TRH ZŮSTAL PRUŽNÝ
A RAPIDNĚ SE ROZMÁHÁ ZEJMÉNA
V NÁVAZNOSTI NA LOŇSKOU
OLYMPIÁDU. VYPADÁ TO TAK, ŽE VELKÁ
BRITÁNIE NAČERPALA HODNĚ INSPIRACE
Z VÝJIMEČNÝCH VÝKONŮ SVÝCH
DOMÁCÍCH ATLETŮ NA LONDÝNSKÝCH
HRÁCH, PŘIČEMŽ JEDNOTLIVCI VŠECH
VĚKOVÝCH KATEGORIÍ CÍTÍ POVZBUZENI
ZAČÍT S NĚJAKOU SPORTOVNÍ NEBO
FITNESS AKTIVITOU.
24
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
t
trh
Podle statistik
by měl mít světový
sportovní trh v roce
2015 hodnotu
145 miliard dolarů.
SPORTOVNÍ TRH JE ÚSPĚŠNOU OBLASTÍ, KTERÁ SE NADÁLE
ROZRŮSTÁ SPOLU SE VZNIKEM NOVÝCH TYPŮ CVIČENÍ PODOBNÝCH
AKTUÁLNĚ VELMI POPULÁRNÍMU „ZUMBA ŠÍLENSTVÍ“ A SE
ŠIROKÝM SPEKTREM DOSTUPNÝCH SPORTOVNÍCH PRODUKTŮ
V SOULADU S POTŘEBAMI KLIENTŮ. TY MOHOU SAHAT OD
PRODUKTŮ NA OPTIMALIZACI VÝKONU NEBO UDRŽENÍ HLADIN
ENERGIE A MOHOU MÍT RŮZNÉ FORMY, AŤ UŽ V PODOBĚ DOPLŇKŮ
STRAVY, SPORTOVNÍCH NÁPOJŮ NEBO SPECIALIZOVANÝCH KRÉMŮ,
AŽ NAPŘÍKLAD PO ZKLIDNĚNÍ UNAVENÝCH SVALŮ ZOTAVUJÍCÍCH
SE ZE ZNIČUJÍCÍ NÁMAHY V POSILOVNĚ.
KDY JE TEN SPRÁVNÝ ČAS VSTOUPIT
NA SPORTOVNÍ TRH?
Podnikání na sportovním trhu je skvělé. Nemá žádné omezení. Když je
léto za dveřmi, mnozí se snaží zlepšit to, jak vypadají, a jak se cítí.
JAK NAŠE PRODUKTY ZAPADNOU
DO SPORTOVNÍHO TRHU?
Sportovní trh může být plný konkurence, s množstvím dostupných
produktů zaměřených na výkon nebo posilování a nabírání svalové
hmoty. Ale prémiová produktová řada společnosti Forever má
faktory, které způsobují, že vyčnívá z řady. Je správným společníkem
spotřebitele, který velmi dbá o své zdraví. Od specializovaných krémů
na uklidnění kloubů a svalů po cvičení, jako jsou Aloe Heat Lotion
a MSM Gel, až po doplňky, které pomáhají povzbudit tělo (Forever
Garcinia Plus a Forever Bee Polen). Tyto produkty jsou ideální pro
milovníky sportu nebo pro ty, kteří se zajímají o fitness. Další produkty
na podporu energie jsou například FAB, Fast Break a ARGI+. Ty
podporují celkový dobrý zdravotní stav.
Množství produktů z produktové řady společnosti Forever bylo
otestováno HFL Sports Science, přední světovou nezávislou laboratoří
na výzkum léků, která poskytla mezinárodně důvěryhodnou expertízu
obsahující všechny aspekty dopingových kontrol pro profesionální
sporty. Tyto produkty zahrnují i Forever Bee Pollen, Forever
Freedom, Aloe Vera Gel, Forever Lite Ultra s aminoteinem, Aloe
Heat Lotion, Aloe MSM Gel, ARGI + a Forever Arctic Sea.
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
25
JAK PŘISTUPOVAT
K SPORTOVNÍMU TRHU?
Je množství sportovních zanícenců, které můžete s našimi produkty
oslovit. Zapojení spotřebitelů a propagace výhod produktu pomůže
podnítit skutečný zájem. Školení pomáhají získat důkladné znalosti
o produktech, což se ukáže, když mluvíte se spotřebiteli. Rovněž
tvorba sportovní facebookové stránky může pomoci inspirovat,
motivovat a podporovat klienty s podobnými zájmy. Taková stránka
také podporuje zanícení spotřebitelů, motivuje je k vyprávění a sdílení
svých zážitků. Forever má i množství literatury, která vám může
pomoci prodat produkty sportovní řady.
STUDIE Č. 1:
Manažer Gary Easter sloužil 24 let v Parachute Regiment and Army
Physical Training Corps (Výsadkový pluk a armádní tělocvičný sbor),
pak si koupil Health Club, který se po 17 letech rozvoje stal největším
nezávislým klubem zdraví a fitness v Dorchesteru. Je klíčovým
příkladem toho, jak úspěšným se může podnikání s Forever stát, když
se zaměříte na takovou širokou oblast trhu sportu a fitness spolu
s neustále rostoucím množstvím spotřebitelů, kteří dbají o své zdraví.
„Zjistil jsem, že ačkoliv jsem vlastnil klub, klub vlastnil mě. Neustále
jsem pracoval, až 80 hodin týdně, a měl jsem velmi málo času pro
sebe. Zmeškal jsem velkou část toho, jak moje děti rostly, a doslova
jsem neměl žádný život. Začal jsem osobně trénovat Andyho Waringa.
Navrhl mi, abych začal používat Forever Freedom na artritidu v obou
kolenou a chronické zranění šlachy, na které jsem trpěl. Zkusil jsem
to a k mému překvapení jsem o čtyři týdny necítil v kolenou žádnou
bolest a o osm týdnů nebylo ani stopy po po zranění. Byl jsem tak
ohromen výsledky, že jsem se rozhodl podívat na společnost Forever
z obchodního hlediska a uvědomil jsem si, že je to možnost, kterou
jsem hledal. Za 18 měsíců jsem na částečný úvazek vydělával víc
z mého podnikání s Forever než z klubu zdraví. Nečekal jsem, že při
vydělávání peněz pro zabezpečení budoucnosti zbude čas na množství
zábavy. Propaguji produkty v mém klubu tak, že mluvím o tom, jak
mohou naše produkty nebo podnikatelské možnosti nejlépe pomoci
konkrétním lidem. Jako majitel posilovny mám tu výhodu, že klienti
přicházejí za mnou. Mám v klubu i mnohé nástěnky, kde propaguji
produkty společnosti Forever, a také výkladní skříně, kde propaguji
produkt měsíce spolu se zkušenostmi.“
STUDIE Č. 2:
Distributor Paul Spencer byl instruktorem Muay Thai posledních 21 let
a bojoval od svých 13 let. Po splnění svých bojových ambicí se rozhodl
jít do důchodu, ale tři roky poté mu byly nabídnuty dva světové tituly
Muay Thai. Rozhodl se, že se zúčastní, a začal trénovat, ale objevila se
nešťastná skutečnost, která nakonec vedla k zablokování jeho obou
loktů. Vysvětluje, jak mu užívání Forever Aloe Vera Gelu pomohlo
zotavit se z bolestivého úrazu, kromě jiných zdravotních problémů,
kterými trpěl: „Během své kariéry bojovníka jsem měl zlomených 37
kostí a měl jsem vybité nebo zlomené všechny přední zuby od kořene.
Proto jsem poznal, co je to bolest, a můj práh bolesti byl vyšší než
Podnikání na sportovním trhu je skvělé
Nemá žádné OMEZENÍ.
26
FOREVER
Czech Republic | Slovak Republic
u ostatních lidí. Ale bolest v loktech byla nesnesitelná a nedovolila
mi ani spát, ani pracovat. Nepředstavitelná bolest mě přinutila jít
na konzultaci k mému lékaři a ten mi diagnostikoval revmatoidní
artritidu v obou loktech. Můj tréninkový režim v ten den skončil a byl
jsem zcela zničen. Roky, které pak následovaly, byly těžké a bolestivé
a nic mi opravdu na bolest a nepohyblivost nepomáhalo. Začal
jsem užívat Forever Aloe Vera Gel. Uvědomil jsem si, že jsem lépe
spal a zpočátku jsem to připsal únavě z mých dvanáctihodinových
pracovních dnů. Po pár týdnech se mi stav obou loktů zlepšil a bolest
téměř zmizela. Byl jsem neuvěřitelně šťastný. Během následujících
týdnů se moje ruce opět stávaly silnými a zlepšila se i mobilita
kloubů. Jakmile jsem začal užívat tento gel, zpozoroval jsem dva
nečekané účinky. Jedním z nich bylo, že už neužívám po celoživotních
problémech s astmatem inhalátory k léčbě astmatu. Druhým je, že
jsem měl trochu tuku v játrech a měl jsem vysoké hodnoty enzymů
ALT a AST v krvi, což může vést k poškození jater. Nedávno jsem
absolvoval krevní testy a lékař mi řekl, že funkce mých jater je
v normálu. Tento problém s játry jsem měl 16 let a vždy mi říkali, že
s tím nemůže nikdo nic udělat. Jediná věc, která mi změnila život
a je dostatečně významná na to, aby upravila činnost mých jater, je
Forever Aloe Vera Gel. Nyní mohu trénovat jen s malou bolestí nebo
úplně bez ní a opět prožívám ‚normální‘ život.“
Czech Republic | Slovak Republic
FOREVER
27
om
lly
.c
lra
ba
gl
o
er
w
.fo
re
v
w
w
od
m
u
no h
jed jšíc mi
ne ce a 4
yb ujú ram 01 o
ch ruš og ly 2 léh e
po vz pr al ce lav r.
ne aj i l R z os ve
je a n ým ba ov ri re
ly h čn lo or p o
al jšíc tiva G út ýne ti F
l R ne o Na trib nd nos
ba m i m r. dis Lo loč
lo a z ve
G ýzn med ore 000 ne v spo
jv í
F
é v
na st ti 20 r o
z alo nos ne 2 a ech
t
ud loč tre v O úsp
o s a í
sp sa vet an
s
ov
eň
a
Download

FOREVER 07 2013.indd