SINDIKAT OBRAZOVANJA SRBIJE
REGIONALNI CENTAR ZA JABLANIĈKI OKRUG
Leskovac, 1.1.2014. godine
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZATEĈENO STANJE
UKUPNI PRIHODI
PLAĆENE OBAVEZE
∑
----
STANJE NA RAĈUNU
60,895.93
3,105,508.01
3,131,311.04
DATUM
31.12.2012.
35,092.90
31.12.2013.
PRIHODI
OSNOV
sindikalna članarina
obračun kamate
povraćaj sind. pomoći
sponzorstva/donacije
drugo
UKUPNO
RASHODI (placene obaveze)
OSNOV
platni promet
povratna sind. pomoć
bespovratna sind. pomoć
tekući troškovi
drugo
UKUPNO
TEKUCI TROŠKOVI - DETALJNO
dugovanja
90,945.13
najam prostorija
223,161.00
režije(struja, telefon...)
171,467.23
putni troškovi
156,271.00
kancelarijski materijal
105,613.20
štampa i reprezentacija
291,067.00
sportske igre OKR
229,894.00
sportske igre REP
397,400.00
seminari
260,806.00
sekcija žena
61,572.45
materijalni troškovi
188,191.30
novčana pomoć
UKUPNO
2,176,388.31
SIFRA
IZNOS
2,855,518.01
0.00
109,000.00
0.00
140,990.00
3,105,508.01
IZNOS
14,922.73
120,000.00
820,000.00
2,176,388.31
0.00
3,131,311.04
54.87
-13,161.00
-3,467.23
-16,271.00
-15,613.20
-61,067.00
-89,894.00
2,600.00
-60,806.00
38,427.55
-48,191.30
BILANS STANJA
PLANIRANO
91,000.00
210,000.00
168,000.00
140,000.00
90,000.00
230,000.00
140,000.00
400,000.00
200,000.00
100,000.00
140,000.00
900,000.00
2,809,000.00
OSNOV
A0
PRIHODI
A1
- clanarina
A2
- povracaj pomoci
A3
- sponz/donacije
A4
- drugo
UK. PRIHODI (A1+A2+A3+A4)
2,855,518.01
109,000.00
0.00
140,990.00
3,105,508.01
B0
RASHODI
B1
- platni promet
B2
- povratna pomoc
B3
- bespovr. pomoc
B4
- tekuci troskovi
UK. RASHODI (B1+B2+B3+B4+B5)
14,922.73
120,000.00
820,000.00
2,176,388.31
3,131,311.04
C0
OBAVEZE
C1
- obaveze (dugovanja)
UK. OBAVEZE (C1)
12,187.34
12,187.34
D0
POTRAZIVANJA
D1
- potrazivanja povr. pomoci
UK. POTRAZIVANJA (D1)
25460.00
25460.00
BILANS STANJA
BILANS STANJA (A0-B0-C0+D0)
-12,530.37
Finansijski izveštaj sa bilansom stanja za 2013. godinu uradio
predsednik Regionalnog centra Aleksandar Niĉić
Download

∑ SINDIKAT OBRAZOVANJA SRBIJE