£
¡•sı
T
't-
'»V/« ^
Sayı
Konu
T.C.
A B A N T İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
: 76600635-200
:
\ 0
WX
10 Ekim 2014
TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İlgi
: Travnik Üniversitesi Rektörlüğünün 27/09/2014 tarihli yazısı.
Bosna Hersek'te bulunan Travnik Üniversitesinin 2014-2015 eğitim-öğretim yılında
Türkçe eğitime başlayacağı, bu sebeple Türkiye'den de öğretim elemanı istihdam edileceği ve
doktorasını tamamlamış kişilere kadro açılacağı ilgi yazı ile bildirilmektedir.
Bilgilerinizi ve ilgili öğretim elemanlarına duyurulması konusunda gereğini rica
ederim.
5
rof. Dr. Ha>(n COŞKUN
Rektör
EKLER:
1- Yazı (1 sayfa)
DAĞITIM:
-Eğitim Fakültesi Dekanlığına
-Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
-Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
-Tıp Fakültesi Dekanlığına
-Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
İzzet Baysal Kampusu 14280 Gölköy-BOLU Telefon: 0(374) 254 10 00 Faks: 0(374) 253 46 34
j
U N İ V H R S H Y OF i R A V N I K
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE,
BOLU
27.09.2014
Bosna Hersek'te bulunan Travnilc Üniversitesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Türkçe
eğitime başlayacaktır. Bu sebeple Türkiye'den de öğretim Elemanı istihdam edilecektir.
Doktorasını tamamlamış kişilere kadro açılacaktır.
İlgili birimlere duyurulmasını talep ediyoruz.
Kadro açılacak bölüm ve verecekleri dersler:
Diş hekimliği için: Diş morfolojisi dersi
İnşaat mühendisliği ve Mimarlık için: Matemalik, Fizik( Fen-Edebiyat Fakültesinden de
olabilir)
Psikoloji ve pedagoji bölümü için: Psikoloji 1, Pedagoji 1
Hukuk için: Sosyoloji ile hukuk sosyolojisi, Devlet ve hukuk bilimine giriş, Devlet ve
hukukun ekonomik esasları, Devletler tarihi ve hukuksal gelişimi
Başvuru için Gerekli Evraklar:
* Özgeçmiş(CV)
* Pasaport fotokopisi
* İkametgah
* Doktora belgesi
İletişim
Derya SAĞLIK
[email protected]
Tel: 0553 407 01 43
İD Bruj: 42363»86frfiWi3: ü ı . Sud. RjcScnja 051- 0-Reg-07-0(>0020: Rcgisıar v i s o k o i k o l s k i h ustanova K S B / S B K
rcgiMsr P od b ı o j e m 10 na ş u a n l a 00010: Sifra djelatnosli 85.42: I raıısakcijski racun UniCmdil Ba^ka 33Ş 9 0 0 2 2 0 035 4703:
A k j a k o n / u l a lir. 5. 7 2 2 7 0 Travnık. c-mail: um.uavıiik o a m a ; U - o m
Download

Travnik Üniversitesi Rektörlüğünün 27/09/2014 tarihli