w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
Sadrzaj
s
r
.
ad
w
w
w
e
s
.
w
ww
Uvod……………………………………………………………………………………3
1.Pojam, smisao i sema kalkulacije…………………………………………………….3
2.Vrste kalkulacija……………………………………………………………………...4
3.Metode kalkulacija…………………………………………………………………....5
3.1. diviziona kalkulacija…………………………………………………………….....6
3.2. kalkulacija ekvivalentnih brojeva………………………………………………….6
3.3. kalkulacija vezanih proizvoda……………………………………………………...7
3.4. dodatna kalkulacija…………………………………………………………………8
4.Zakljucak…………………………………………………………………………….10
5.Literatura…………………………………………………………………………….10
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
k
s
r
ina
ww
m
e
s
w.
s
r
.
d
a
r
i
k
ww
s
r
.
ad
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
s
r
.
d
a
r
i
k
e
s
.
w
e
s
.
w
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
w
k
s
r
na
s
r
.
irad
2
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
s
r
.
ad
Obracun troskova( kalkulacija)
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
Svako preduzece, bez obzira na granu kojoj pripada i delatnost kojom se bavi, duzno je
e
s
.
w
da vodi urednu evidenciju o svom poslovanju. Svaki korak koji se preuzme u proizvodnom
w
w
w
ww
procesu mora da prodje kroz poslovne knjige. U tu svrhu koristi se razna poslovna
dokumentacija. U svemu tome vazno je da preduzece ostvari dobit, tj. da ostvari profit. Pored
toga sto tezi ka profitu, preduzece treba da vodi racuna i o kvalitetu svojih proizvoda, kao i o
tome kako da zadrzi stare i pridobije nove korisnike svojih proizvoda.
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
Pored svega toga, trgovinska preduzeca moraju stalno vrsiti formiranje cena svojih
k
s
r
ina
proizvoda. U tu svrhu koristi se kalkulacija, kao evidencija poslovanja trgovinskih preduzeca.
U okviru ovog seminarskog rada, konkretno u prvom delu govoricemo o samom
m
e
s
w.
pojmu, smislu i semi kalkulacije, vrstama kalkulacije koje postoje a u daljem nastavku
pozabavicemo se sirom tematikom i problematikom kalkulacije.
ww
e
s
.
w
ww
1.Pojam, smisao i sema kalkulacije
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
Pojam kalkulacije – “Kalkulacija kao pojam predstavlja metodoloski postupak koji se
r
i
k
s
ar
primenjuje u izracunavanju cene kostanja i prodajne cene. Kalkulacija je metod pomocu
n
i
m
.se
kojeg ( obuhvatanjem i raspodelom troskova po nosiocima – jedinici proizvoda ili usluge)
e
s
.
w
dolazimo do cena kostanja i prodajnih cena po kojima ce se vrsiti realizacija na trzistu.” (1)
w
w
w
Smisao kalkulacije – osnovni smisao kalkulacije jeste utvrdjivanje cene kostanja i
ww
prodajne cene proizvoda odnosno usluga. A drugi, siri smisao kalkulacije bi bio kontrola
ekonomicnosti poslovanja preduzeca i utvrdjivanje poslovne politike preduzeca.
s
r
.
d
kira
Sema kalkulacije (2 ) varira u zavisnosti od vrste kalkulacije koje se vrsi. Konkretno
s
r
.
d
kira
prikazacemo semu kalkulacije jedne prodajne cene. Ona izgleda na sledeci nacin:
s
r
.
d
a
r
i
k
1. Fakturna cena
s
r
a
in
2. Zavisni troskovi nabavke
I
m
e
s
w.
Nabavna cena (1+2)
e
s
.
ww
3. Razlika u ceni
ww
w
II Prodajna cena (1+3)
3. Porez na promet
III Prodajna cena sa porezom na promet (2+4)
k
s
r
na
s
r
.
irad
3
w
w
w
1) Stevan Kukoleca, “Ekonomika preduzeca”, 1971, br. str. 299
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
2) Aleksandar Jovanovic, “ Poslovna ekonomija”, 1996, br.str. 72
r
i
k
s
ar
2.Vrste kalkulacija
s
r
.
ad
n
i
m
.se
e
s
.
w
Postoje sledece vrste obracuna troskova odnosno kalkulacija a to su:
w
w
w
1)prosta kalkulacija koja moze biti: direktna metoda i procentna
2)slozena kalkulacija
ww
3)nabavna cena
s
r
.
d
ir a
5)kalkulacija uvoza i izvoza.
k
s
r
ina
1) Prosta kalkulacija se primenjuje kada se zavisni troskovi nabavke odnose na samo
jedan robni artikal, pa se i u celom iznosu samo na njega zaracunavaju. Postoje dve vrste
m
e
s
w.
e
s
.
w
metoda proste kalkulacije: direktna i procentna metoda.
Direktna metoda. Kod direktne metode se prvo izracunava cena za celu kolicinu
ww
ww
kupljenje robe, pa se, da bi se dobila nabavna cena po jedinici mere, dobijeni iznos deli sa
kolicinom robe.
s
r
.
d
a
r
i
k
kir
s
r
.
d
ira
4) prodajna cena ( marza i rabat)
Procentna metoda. Po ovoj metodi troskovi nabavke se izrazavaju u procentima u
s
r
.
ad
odnosu na ukupnu cenu robe i dobija se nabavna cena po jedinici mere.
r
i
k
s
ar
2) Slozena kalkulacija se koristi kada se zavisni troskovi nabavke dele na vise artikala.
Osnova za podelu ovih troskova moze da bude ili kolicina robe ili vrednost robe. Postoje i
n
i
m
.se
troskovi koji se posebno zaracunavaju za posebne vrste robe. Oni se nazivaju posebni
e
s
.
w
troskovi. Troskovi u kojima je bitna tezina robe na primer kod troskova prevoza, dele se
w
w
w
ww
prema tezini svake vrste robe. Nasuprot ovome postoje troskovi na primer troskovi osiguranja
koji zavise od vrednosti robe, pa se prema tome kriterijumu i raspodeljuju. Posebni troskovi
se jednostavno pridodaju robi na koju se odnose.
s
r
.
d
a
s
r
.
d
kira
3) Nabavna cena se izracunava po troskovnom principu. Formira se od fakturne cene
uvecane za troskove nabavke. U zavisne troskove nabavke ulaze troskovi prevoza, utovara,
s
r
a
in
pretovara, istovara, osiguranja robe na putu od dobavljaca do kupca, carina i sl.
4) Prodajna cena. U momentu nabavke trgovinska preduzeca ulazu svoja sredstva u robu
m
e
s
w.
e
s
.
ww
po njenoj nabavnoj vrednosti, tako da su angazovana sredstava i sredstva koja se ocekuju od
ww
prodaje te robe razliciti, i to tacno za uracunatu razliku u ceni. Ova kalkulativna cena se
w
pretvara tek prodajom u ostvarenu razliku u ceni. Razlika u ceni javlja se u obliku slobodno
formirane razlike u ceni, marze ili rabata.
s
r
.
d
a
r
i
k
k
s
r
na
s
r
.
irad
4
Download

12401-Ekonomija-Kalkulacija