KOPAONIK
BIZNIS FORUM 2014
KOPAONIK
BUSINESS FORUM 2014
Promenimo Srbiju u
Evropi koja se menja
Changing Serbia in
a Changing Europe
BIOGRAFIJE SPEAKERS´
govornika BIOGRAPHIES
A
leksandar Vlahović je diplomirao na
Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1987. godine. Karijeru je počeo kao
konsultant u Ekonomskom institutu gde
je 1992. godine postao direktor Centra
za konsalting. U Deloitte & Touche je od
1995. godine, a od 1999. godine postaje
partner u DT Central Europe. U julu 2000.
godine preuzima poziciju Office Managing
Partner DT za zemlje bivše Jugoslavije,
kao i Lead Valuation Partner za balkanske zemlje. Specijalizovan je za pružanje svih vrsta konsultantskih usluga u oblasti finansija, i pripajanja i akvizicija (M&A) u skladu sa prihvaćenim svetskim standardima.
Od 2001. do marta 2004. godine bio je ministar za
privredu i privatizaciju u prvoj demokratskoj Vladi Srbije čiji
je premijer bio dr Zoran Đinđić. Za vreme njegovog mandata pripremljeno je i usvojeno više važnih reformskih zakona, od kojih je ključan bio Zakon o privatizaciji. Do isteka
mandata uspešno je privatizovano više od 1300 preduzeća. Od aprila 2004. godine do maja 2012. bio je poslanik
u Skupštini Srbije, član Odbora za međunarodnu ekonomsku saradnju, član Odbora za privatizaciju i šef Parlamentarne delegacije Srbije u Skupštini Crnomorske ekonomske saradnje.
Septembra 2004. godine osniva EKI Investment, investiciono-konsultantsko preduzeće. Oktobra 2011. preuzima poziciju predsednika uprave Ekonomskog instituta, najstarije istraživačko-razvojne i konsultantske kuće u Srbiji
(osnovan 1947).
Decembra 2011. godine izabran je za predsednika Saveza ekonomista Srbije. Član je Srpskog poslovnog kluba
„Privrednik“. Član je Upravnog odbora Privredne komore
Beograda. Potpredsednik je Upravnog odbora Erste Bank.
Član je Nadzornog odbora Wiener Städtische osiguranja.
Volonterski obavlja funkciju potpredsednika Odbojkaškog saveza Srbije.
Govori engleski i ruski jezik.
A
leksandar Vlahovic began his career
as a management consultant at the
Economics Institute in 1987 upon graduation from the Faculty of Economics,
University of Belgrade. In 1992 he was
appointed Managing Director of the Consulting division. In 1995, Mr. Vlahovic
joined Deloitte & Touche as a consultant
and in 1999 became an equity partner of
Deloitte Touche Central Europe. In July
2000 he became the Office Managing
Partner for DT Yugoslavia, and was named Lead Valuation
Partner for the Balkans zone countries. He is specialized in
providing financial advisory and M&A services in accordance with international applied standards.
From 2001 to March 2004 Aleksandar Vlahovic was
the Minister of the Economy and Privatization in the first
democratic government of Serbia, appointed by the Prime
Minister Zoran Đinđic. During his term of office, numerous important reform statutes were prepared and adopted,
of which the principal one was the Privatization Law. By
the end of his mandate, more than 1,300 companies
were successfully privatized throughout Serbia. From April
2004 to May 2012 he was a Democratic Party representative in the Serbian Parliament, a member of the Committee
for International Economic Cooperation, and Head of the
Serbian Delegation to the Parliamentary Assembly of the
Black Sea Economic Cooperation (PA BSEC).
In 2004, Mr. Vlahovic founded EKI Investment, an investment company. Since October 2011 he is the President of the Managing Committee of the Economics Institute of Belgrade, the oldest think tank and consulting firm
in Serbia (founded in 1947).
In December 2011 he assumed the position of the
President of the Serbian Association of Economists.
Mr. Vlahovic is a member of the Serbian Business Club
“Privrednik”, a Vice-President of Managing Board of Erste
Bank as well as the Board of Directors of the Belgrade
Chamber of Commerce. He is also a member of the Supervisory Board of Wiener Städtische.
He also serves as Vice-President of the Volleyball Association of Serbia on a voluntary basis.
Fluent in English and Russian.
Aleksandar
Vlahović
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
T
oplica Spasojević rođen je 1956. godine. Diplomirao je na Ekonomskom
fakultetu u Beogradu. Tokom karijere,
koja je otpočela 1981. godine u Yugoslavia Commerce-u, bio je na različitim
rukovodećim funkcijama, od direktora
sektora do generalnog direktora, predsednika Upravnog odbora i direktora firme u Velikoj Britaniji i Rusiji. Početkom
devedesetih, suosniva firmu ITM, koja
vrlo brzo postaje lider jugoistočne Evrope u distribuciji, logistici i proizvodnji. Saradnja sa svetski
poznatim firmama i brendovima, kao što su: Sony, Nike,
Gillette, L’Oreal, GlaxoSmithKline, Unilever, SCA, Tommy
Hilfiger, Siemens, Bosh i dr. ITM je, takođe, značajan lider
u uglju, čeliku, petrohemijskim proizvodima, repromaterijalima i opremi za pivarsku i prehrambenu industriju. ITM je
danas holding od 15 kompanija u 7 zemalja, sa 1.500 zaposlenih. Etičko i socijalno odgovorno poslovanje, jedan su
od postulata koje je gospodin Spasojević ugradio u temelje ITM Group-e, ali i u mnoge strukovne organizacije kojima je bio osnivač i rukovodilac.
Danas je aktivan kao predsednik Udruženja korporativnih direktora Srbije (UKDS); potpredsednik savetodavnog odbora NALED-a; član skupštine Privredne komore
Beograda, potpredsednik Udruženja poslodavaca Srbije,
član predsedništva Saveza ekonomista Srbije, član kluba
„Privrednik“. Bio je potpredsednik Privredne komore Beograda, potpredsednik NALED-a, član Nacionalnog saveta
za konkurentnost Republike Srbije, član Saveta Ministarstva ekonomije, član Nacionalnog saveta za privredni oporavak, predsednik Stručnog Saveta za Superbrand Srbija 2012/2013, član Upravnog odbora Dostignuća mladih,
kao i drugih organizacija.
Bio je član SD „Crvena Zvezda“, član Upravnog odbora
KK „Crvena Zvezda“ i predsednik FK „Crvena Zvezda“. Danas je predsednik Upravnog odbora Teniskog saveza Srbije. Sve aktivnosti gospodina Spasojevića, na privrednom,
društvenom i sportskom planu, jesu usmerene da se stvori
bolja ekonomska i društvena klima, koja bi omogućila dalji razvoj društva.
Za svoja zalaganja bio je nagrađen međunarodnim nagradama za menadžment od strane kompanija Sony i Nike.
Dobitnik je priznanja Kluba privrednih novinara Srbije „Poslovni čovek 2006. godine, Priznanja Privrednik decenije
2011. godine, kao i biznismena godine (nagrada Planeta
Biznisa) za 2011. godinu.
oplica Spasojevic was born in 1956.
He graduated from the Faculty of Economics, the University of Belgrade. His
professional career began in 1981 at Yugoslavia Commerce where he held various key management positions, from Department Manager to CEO, the Chairman
of the Board and Executive of UK and
Russia Divisions. In the early 1990s, Mr.
Spasojevic co-founded the company ITM,
which quickly became a regional leader in
distribution, logistics and manufacturing. ITM has collaborated with world-renowned companies and brands such
as Sony, Nike, Gillette, L’Oréal, GlaxoSmithKline, Unilever,
SCA, Tommy Hilfiger, Nokia, Bosch, etc. ITM is also a significant leader in the production of coal, steel, petrochemical products, raw materials and equipment for brewing and
food industries. Today, ITM is the holding of 15 companies
operating in 7 countries, with 1,500 employees. Corporate
culture in ITM Group as well as in many professional organizations founded and leaded by Mr. Spasojevic is based on
the guiding principle of this successful businessman – ethical and socially responsible corporate governance.
Toplica Spasojevic is the President of the Serbian Association of Corporate Directors (SACD), Vice-President
of Advisory Board of NALED, Member of the Assembly of
Belgrade Chamber of Commerce, Vice-President of the
Serbian Association of Employers, a member of the Presidency of the Serbian Association of Economists, a member
of the Serbian Business Club “Privrednik”. He was VicePresident of the Belgrade Chamber of Commerce, deputy
president of NALED, a member of the National Competitiveness Council of the Republic of Serbia, member of the
Council of Ministry of Economy, member of the National
Economic Revival Council, president of the Expert Council
of Corporate Superbrands Serbia 2012/2013, member of
Managing Board of the Junior Achievement Serbia, etc.
He was a board member of the Sports association
“Red Star”, a member of the Board of basketball club “Red
Star” and the President of FC “Red Star”. Today, he is the
President of the Board of Tennis Association of Serbia.
For his efforts, he received the international management awards from Sony and Nike. He was presented with
the “Businessman of the Year” award in 2006 and the
“Businessman of the Decade” award in 2011 by the Club
of Economic Journalists of Serbia, as well as the “Businessman of the Year” (Planet Business Award) in 2011.
Toplica
Spasojević
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
T
I
vica Dačić je predsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova.
Rođen je 1966. godine u Prizrenu.
Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Bio je član Parlamentarne delegacije Narodne skupštine Republike Srbije u
Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope.
Obavljao je funkciju predsednika Poslaničke grupe u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u Skupštini SRJ. Savezni poslanik u Veću građana Savezne skupštine Savezne Republike Jugoslavije od
1992. godine. Narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije od 2004. godine.
Bio je ministar za informisanje u takozvanoj prelaznoj
Vladi Republike Srbije od oktobra 2000. do januara 2001.
godine. Bio je prvi potpredsednik Vlade − zamenik predsednika Vlade i ministar unutrašnjih poslova od jula 2008.
godine do jula 2012. godine.
Predsednik je Socijalističke partije Srbije od decembra 2006. godine.
Bio je predsednik Košarkaškog kluba „Partizan“ iz Beograda i potpredsednik Jugoslovenskog olimpijskog komiteta.
Dobitnik je priznanja „Najevropljanin“ za 2009. godinu.
Govori engleski i ruski jezik.
Oženjen, otac dvoje dece.
I
vica Dacic is Prime Minister and Minister of the Interior.
Born in 1966 in Prizren. Graduated
from the Faculty of Political Sciences, the
University of Belgrade.
He was a member of the Serbian
parliamentary delegation at the Council
of Europe Parliamentary Assembly. He
was president of the caucuses in the
parliaments of the Republic of Serbia and
the Federal Republic of Yugoslavia. In 1992 he was elected
member of the Citizens’ Council at the Parliament of the
Federal Republic of Yugoslavia. In 2004 he was elected
member of the Serbian parliament. He was Minister of
Information at the so-called “transitional” Serbian government from October 2000 to January 2001. He was First
Deputy Prime Minister and Minister of the Interior in the
Serbian Government from July 2008 to July 2012.
He has been leader of the Socialist Party of Serbia
since December 2006.
He was president of the “Partizan” basketball club
from Belgrade and vice president of the Yugoslav Olympics
Committee.
He received the award “The Best European” in 2009.
Speaks English and Russian.
Married, with two children.
Ivica Dačić
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
J
orgovanka Tabaković rođena je 21.
marta 1960. godine u Vučitrnu. Gimnaziju je završila 1977. godine. Iste godine upisala je Ekonomski fakultet u Prištini, na kojem je, zbog visokog proseka
ocena ostvarenog tokom prve dve godine
studija, koristeći pravo skraćenog studiranja, 14. maja 1981. godine diplomirala kao student generacije. Od 1981. godine do 1989. godine radila je kao profesor
ekonomskih predmeta u Srednjoj ekonomskoj školi u Prištini. Naredne dve godine obavljala je
poslove finansijskog direktora u trgovinskoj kući Grmija.
Početkom 1992. godine prelazi u Prištinsku banku a.d.
u sistemu Beogradske banke na mesto zamenika direktora
i na poslovima u bankarstvu ostaje do 1999. godine. Iste
godine zasnovala je radni odnos u Preduzeću za telekomunikacije Telekom Srbija a.d, u kojem je bila do trenutka stupanja na funkciju guvernera. Od marta 2005. do decembra 2008. godine obavljala je funkciju direktora Sektora
za logistiku, a zatim je radila kao stručnjak za ekonomske poslove.
Magistrirala je 1999. godine na temu „Reforma bankarskog sistema Jugoslavije“ na Ekonomskom fakultetu u
Prištini, a 2008. godine podnela je prijavu doktorske disertacije pod nazivom „Instrumenti centralne banke – dometi i
ograničenja na primeru Republike Srbije”. Doktorsku disertaciju odbranila je maja 2011. godine.
Od 1993. godine do 2000. godine birana je u tri saziva
Narodne skupštine Republike Srbije za narodnog poslanika, kao i od 2007. godine do danas. U dva mandata je bila
predsednik Odbora za finansije Narodne skupštine Republike Srbije. Od marta 1998. godine do oktobra 2000. godine obavljala je funkciju ministra za ekonomsku i vlasničku transformaciju u Vladi Republike Srbije.
Autor je više radova iz oblasti privatizacije i finansijskih
tržišta. Tokom 2006. i 2007. godine bila je angažovana
kao predavač na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu.
Udovica je, majka troje dece: Ivane, Milene i Nikole.
orgovanka Tabakovic was born on 21
March 1960 in Vucitrn. She graduated from High School in 1977 and enrolled
in the Faculty of Economics in Pristina.
Having obtained the right to an accelerated programme of studies due to a high
grade average in the first two years, she
graduated on 14 May 1981 as the student of the generation. From 1981 until
1989 she taught economics-related subjects in the Secondary Economics School
in Pristina. In the following two years, she worked as financial director in the trading company Grmija.
In early 1992, she was employed by Pristinska banka
a.d., part of the Beogradska banka system, as Deputy
General Manager and continued to work in the banking
industry until 1999. Since 1999 until her appointment as
Governor, she worked in the Telecommunications Company “Telekom Srbija”. She held the position of General
Manager of the Logistics Department from March 2005
until December 2008, after which she worked as an expert
for economic operations.
She obtained an M.A. degree in 1999 on the thesis
“Reform of the Banking System of Yugoslavia” at the Pristina Faculty of Economics. In 2008 she submitted a doctoral thesis proposal entitled “Central Bank Instruments
– Reaches and Limitations on the Example of the Republic
of Serbia”. She took her Ph.D. in economics in May 2011.
From 1993 until 2000 and from 2007 onwards, she
was elected Member of Parliament in three parliamentary convocations. She was appointed Chairman of the
Committee on Finance of the Serbian Parliament for two
terms of office. From March 1998 until October 2000, she
served as Minister of Economic and Ownership Transformation in the Serbian Government.
She has authored a number of studies on privatisation
and financial markets. In 2006 and 2007, she lectured at
the Faculty of Management in Novi Sad.
She is a widow and mother of three children: Ivana,
Milena and Nikola.
Jorgovanka
Tabaković
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
J
Ž
eljko Sertić je predsednik Privredne
komore Srbije (PKS) i član Borda direktora Evrokomore (Eurochambres).
Rođen je u Sečnju 1967. Osnovnu i
srednju školu završio je u Novom Sadu.
Diplomirao je na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment Univerziteta
Union u Beogradu.
Na funkciju prvog čoveka PKS došao
je krajem marta 2013, iz privatnog sektora, sa više od dve decenije privredničkog iskustva u rukovođenju malim i srednjim, proizvodnim i uslužnim kompanijama.
Za nepunih godinu dana, koliko je na čelu najveće
asocijacije srpske privrede, PKS je pokrenula reformu komorskog sistema Srbije i unutrašnjom reformom značajno
povećala efikasnost i podigla svoje institucionalne kapacitete za zastupanje i podršku privredi, promociju investicionih i izvoznih potencijala Srbije u svetu i edukaciju privrednika za procese evropskih integracija. Za postignute
rezultate Sertić je proglašen za najmenadžera jugoistočne
i srednje Evrope, a PKS za lidera privrednog napretka i najdinamičniju privrednu komoru regiona u protekloj godini.
Član je SME EUROPE I UEAPME sa sedištem u Briselu.
Govori engleski jezik.
Z
Željko Sertić
eljko Sertic is President of the Chamber of Commerce and Industry of
Serbia (CCIS) and a Member of the Eurochambres Board of Directors (Eurochambres).
He was born in Secanj, in 1967. He
finished the elementary and secondary
schools in Novi Sad. He graduated from
the Faculty of Business and Industrial
Management of the “Union” University
in Belgrade.
He was appointed to the position of the first man of
CCIS at the end of March 2013, having come from the private sector, with more than two decades of the entrepreneurial experience gained in managing small and mediumsized, production and service companies.
In the period of almost one year, during which he has
been at the head of the largest association of the Serbian economy, CCIS has initiated a reform of the chamber
system of Serbia; with the implementation of its internal
reform, it has increased substantially its institutional capacities for representing and supporting the economy, the
promotion of investment and export potentials of Serbia in
the world, and the education of businesspeople for the European integration process. For the results achieved, Mr.
Sertić was proclaimed the Best Manager in the Southeast
and Central Europe, and CCIS was proclaimed the leader
in the economic progress and the most dynamic Chamber
of Commerce and Industry in the Region in the last year.
He is a Member of SME EUROPE I UEAPME, seated
in Brussels.
He speaks English.
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
M
ihael Landesman je programski direktor Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i profesor ekonomije na Univerzitetu Johan Kepler, na
kome je takođe šef katedre za ekonomsku teoriju i kvantitativne ekonomske
analize. Njegova istraživanja su fokusirana na evropske ekonomske integracije, strukturne promene, ekonomski rast,
opšta područja međunarodnih ekonomskih odnosa, globalizaciju, tržišta rada i
migracije. Bio je član Saveta za ekonomsku politiku Evropske komisije za vreme mandata bivšeg predsednika Romana Prodija. Bio je učesnik i koordinator niza projekata
u domenu različitih aspekata evropskih integracija. Doktorirao je na Oksfordskom univerzitetu, bio je predavač,
saradnik i viši naučni saradnik na Univerzitetu Kembridž i
gostujući profesor na Univerzitetu Harvard (kao J. Šumpeter gostući profesor 1988/89 i Pjer Keler gostujući profesor 2008/09), kao i na brojnim univerzitetima širom sveta
(Brendis, Bazel, Osaka, Padova, Jerusalim, Centralnoevropski univerzitet, CERGE-EI , Mumbaj, itd).
Profesor Landesman je autor i koautor sledećih knjiga: Industrijsko restrukturiranje i trgovinska preorijentacija u Istočnoj Evropi (1994), Ekonomska transformacija i evropske integracije (1995), Proizvodnja i ekonomski
razvoj (1996), Nezaposlenost u Evropi (1999), Ekonomija strukturnih promena (2003), Stvaranje Nove Evrope –
izazov proširenja EU na istok (2004), Evropska ekonomija kroz američku prizmu (2007), Matematička ekonomija
i razvoj kapitalizma – na tragu Gudvinove teorije (2008).
ichael Landesmann is Scientific Director of the Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw;
www.wiiw.ac.at) and Professor of Economics at the Johannes Kepler University (www.econ.jku.at) where he is also
a department head of economic theory
and quantitative economic research. His
research focuses on European economic
integration, structural change, economic growth, general topics in international economic relations, globalization and labour markets
and migration. He was a member of the Group of Economic Policy Advisors under the chairmanship of former
EU Commission President Romano Prodi and participated in and coordinated a wide range of EU projects on different aspects of European integration. He has a D.Phil.
from Oxford University, was a Lecturer, Fellow and Senior Research Officer at Cambridge University and held visiting Professorships at Harvard University (where he was J.
Schumpeter Professor 1988/89 and Pierre Keller Visiting
Professor 2008/09) and a wide range of other universities
(Brandeis, Basel, Osaka, Padova, Jerusalem, Central European University, CERGE-EI, Mumbai, etc.).
Professor Landesmann is author and co-author of
the following books: Industrial Restructuring and Trade
Reorientation in Eastern Europe (1994), Transforming
Economies and European Integration (1995), Production
and Economic Dynamics (1996), Unemployment in Europe (1999), The Economics of Structural Change (2003),
Shaping the New Europe – The Challenge of EU Eastern
Enlargement (2004), The European Economy in an American Mirror (2007), Mathematical Economics and Capitalist
Dynamics – Goodwin’s Legacy Continued (2008).
Michael
Landesmann
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
M
P
avle Petrović je redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde predaje ekonometriju i makroekonomiju. Oblast interesesovanja
profesora Petrovića su kvantitativna
istraživanja u makroekonomiji i makroekonomske politike: fiskalna i monetarna.
Objavljuje u vodećim svetskim časopisima: Journal of Money Credit and Banking, Journal of Development Economics,
Journal of Comparative Economics, Journal of Macroeconomics... i recenzent je za većinu od njih. Bio je gostujući istraživač na univerzitetima Harvard, Princeton, Cornell.
Bio je urednik Kvartalnog monitora ekonomskih trendova i
politika u Srbiji (2007 -2011), gde se redovno analizira fiskalna politika i reforme u Srbiji. Bio je direktor i ko-osnivač CES Mecona-a (1992-1999) i intenzivno je sarađivao
sa guvernerom Avramovićem (1995-96), uključujući studije o fiskalnoj održivosti i reformama. Na poziv g. Avramovića (ispred Saveza za promene), tokom 2000. vodi projekat o ekonomskoj stabilizaciji i neophodnim reformama u
Srbiji, gde fiskalna reforma zauzima značajno mesto. Tokom 2001-2002. bio je pomoćnik ministra za finansije Vlade republike Srbije, zadužen za makroekonomsku i fiskalnu politiku, a 2003. godine bio je predsednik Saveta NBS.
Od 2011 je predsednk Fiskalnog saveta.
P
avle Petrovic is a full professor of
economics at University of Belgrade
where he lectures econometrics and
macroeconomics. Main interests are empirical research in macroeconomics and
macroeconomic policy: fiscal and monetary. He published in international journals such as: Journal of Money Credit and Banking, Journal of Development
Economics, Journal of Comparative Economics, Journal of Macroeconomics, Journal of International Money and Finance, Cambridge Journal of Economics, etc. and refereed for most of them. Visiting fellow at
Harvard, Princeton and Cornell Universities. Served as the
chief editor of Quarterly Monitor of Economic Trends and
Policies in Serbia,(2007 – 2011), a publication that regularly addresses fiscal policy and reform in Serbia. Cofounder and director of CES Mecon (1992-1999.) a thinktank, where he led projects on macro-stabilization and
reforms in transition. He was the President of National Bank of Serbia Council (2003-2004), and assistant finance minister in government of Serbia (2001-2002). He
is the president of the Fiscal Council since 2011.
Pavle Petrović
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
D
ragan Đuričin je redovni profesor
Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetima Strategijski menadžment i Menadžment projekata (osnovne
akademske studije), Poslovna strategija i Strategijske finansije (master studije)
i Ekonomika strategije (doktorske studije). Napisao je veći broj knjiga iz oblasti strategijskog menadžmenta, upravljanja projektima i ekonomike tranzicije.
Bio je gostujući profesor Univerziteta u Veneciji i profesor
Fulbright fondacije. Obavlja funkciju glavnog urednika časopisa „Ekonomika preduzeća“. Selektor je Kopaonik biznis foruma i suosnivač Menadžment foruma Jugoistočne
Evrope. Kao konsultant Deloitte-a radi skoro dve decenije,
a od 2007. godine je na poziciji predsednika Deloitte Srbija. Član je Nacionalnog saveta za ekonomski oporavak Vlade Republike Srbije. Bio je 15 godina predsednik Saveza
ekonomista Srbije. Takođe je bio član Ekonomskog saveta Vlade Republike Srbije. Član je odbora direktora u nekoliko organizacija: Metalac, Sintelon (Tarkett), Apatinska
pivara (Molson Coors), Imlek (Danube foods), Hypo Alpe
Adria Bank, Messer Technogas i Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje.
ragan Djuricin is a full professor at
the Faculty of Economics, University
of Belgrade. He teaches courses in Strategic Management and Project Management (graduate studies), Business Strategy and Strategic Finance (postgraduate
studies), and Economics of Strategy (doctoral studies). He wrote a dozen of books
in the fields of strategic management,
project management, and economic
transition. He was a visiting professor at the University of
Venice as well as a professor of Fulbright Foundation. He
is the editor in chief of Ekonomika preduzeca. He is the
executive chairman of the Kopaonik Business Forum and
cofounder of the SEE Management Forum. He has been
working for Deloitte for almost two decades, and since
2007 he has held the position of Chairman of Deloitte Serbia. He is also a member of the Council for Economic Recovery of the Government of the Republic of Serbia. He
was President of the Serbian Association of Economists
for fifteen years. He was a member of the Economic Council of the Government of the Republic of Serbia. He is/was
a member of the board of directors in several organizations
such as Metalac, Sintelon (Tarkett), Apatinska pivara (Molson Coors), Imlek (Danube foods), Hypo Alpe Adria Bank,
Messer Tehnogas and Cardiovascular Institute of Dedinje. Dragan Ðuričin
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
D
L
jubo Jurčić je profesor Međunarodne ekonomije na osnovnim studijama, i profesor Makroekonomskog menadžmenta i Odrednica međunarodne
konkurentnosti zemalja na postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U prethodnim razdobljima
predavao je sledeće predmete: Osnove
ekonomske analize, Nacionalno računovodstvo, Mikroekonomska analiza, Regulacija i tržište, Makroekonomija i Načela ekonomije.
Bio član Saveta predsednika Vlade Republike Hrvatske, ekonomski analitičar godine za 2010., 2011. i 2012.
godinu u izboru „Privrednog vjesnika“ iz Zagreba, predsednik nekoliko nadzornih odbora i upravnih odbora. Član
je Saveta Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu od 29. juna 2011. Ljubo Jurčić je aktuelni
predsednik Hrvatskog društva ekonomista. Objavio preko
150 radova od kojih je preko 50 naučnih radova. Redovno
piše kolumne iz područja međunarodne ekonomije i ekonomske politike.
L
jubo Jurcic has been a long-standing
Professor at the Faculty of Economics and Business in Zagreb. He is currently giving lectures in International Economics (undergraduate studies) as well
as Macroeconomic Management (graduate studies) and Determinants of Global Competition (graduate studies). In
the past he taught the following courses: Fundamentals of Business Analysis,
National Accounting, Microeconomic Analysis, Regulation
and Market, Macroeconomics and Principles of Economics.
Ljubo Jurcic is also a thriving politician: in 2002 and
2003 he performed the role of the Croatian Minister of
Economy; he used to be a member of the Prime Minister’s
Council and as of 2004 he is a Member of the Croatian
Parliament. Throughout his professional career Mr. Jurcic
has presided over several supervisory boards and management boards.
For the past 6 years he has been active as the President of the Croatian Economic Association. On 29 June
2011 he joined the Council of the Faculty of Electrical
Engineering and Computing. His work was recognized by
“Privredni Vjesnik” Zagreb which granted Jurcic the title
of “Economic Analyst of the year” for 2010., 2011. and
2012. Jurcic has published over 150 papers, out of which
50 are scientific papers. He is an avid columnist in the
field of international politics and economic policy in the
Croatian press.
Ljubo Jurčić
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
D
anica Purg je predsednik i dekan
IEDC-Poslovne škole Bled i predsednik CEEMAN-a, asocijacije 219 menadžerskih škola iz 54 države, osnovane u cilju jačanja razvoja menadžmenta u
centralnoj i istočnoj Evropi.
Dr. Purg je profesor liderstva na
IEDC-Poslovnoj školi Bled. Područje njenog posebnog interesa je traganje za načini na koje menadžeri mogu naći inspiracije u umetnosti, nauci i drugih oblasti. Za svoja izvanredna
dostignuća na području obrazovanja za međunarodni biznis, proglašena je za Međunarodnog dekana godine 2010
od strane Akademije za međunarodni menadžment (AIB).
Autor je i koautor više knjiga i brojnih članaka na području liderstva. U 2004.g. objavila je na engleskom knjigu Vođe i timovi – Pobedničko partnerstvo (Leaders and
Teams–The Winning Partnership). Prof. Purg je urednik
knjige Skriveni šampioni u Centralnoj, istočnoj Evropi i Turskoj: Stvaranje globalnih niša (izdavač: Springer, 2013).
Čest je govornik po pozivu na evropskim i američkim univerzitetima i međunarodnim konferencijama.
Prof. Purg je članica Međunarodne akademije za menadžment (IAM), Akademije za međunarodni menadžment
(AIB), počasni doktor Moskovskog državnog univerziteta za
menadžment (SUM), Estonske poslovne škole (EBS), Moskovske visoke poslovne škole (MIRBIS) i Moskovskog državnog univerziteta (MESI). Predsednik Slovenije odlikovao
ju je Počasnim ordenom slobode za njen doprinos razvoju menadžmenta u Sloveniji i centralnoj i istočnoj Evropi.
Član je brojnih međunarodnih savetodavnih odbora
poznatih poslovnih škola, a takođe je član i Evropskog kulturnog parlamenta (ECP), Radne grupe UN Global Compact za razvoj principa odgovornog obrazovanja za menadžment, a predsednik je UN Global Compact za Sloveniju.
2013.g. Danica Purg bila je nominovana izvršnim komitetom PRME (principi odgovornog obrazovanja za menadžment), inicijative koju je pokrenuo UN Global Compact.
Posle završetka studija na fakultetu političkih nauka u
Ljubljani, stekla je zvanje doktora nauka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Obimna dopunska usavršavanja obavila je na Harvardskoj poslovnoj školi, IMD u Lozani,
INSEAD-u u Fontenblou, Tehnološkom univerzitetu u Delftu, Londonskom Univerzitetu, Sorbomi i Kalamazoo koledžu u Mičigenu.
anica Purg is the President of the
IEDC-Bled School of Management,
Slovenia, and the President of CEEMAN,
the association of 219 management development institutions from 54 countries,
established with the aim to enhance
management development in Central and
Eastern Europe. She is also leading the
European Leadership Centre (ELC).
Prof. Purg is professor of leadership and effective management at the IEDC-Bled School
of Management. Her special field of interest is looking for
inspirations for managers from art and other professions.
In 2010 prof. Purg received the 2010 Educator of the Year
Award by the Academy of International Business (AIB) for
her outstanding achievements in international business
education. In 2013 Prof. Danica Purg was nominated
Chair of PRME (Principles of Responsible Management
Education) Steering Committee, the initiative started by UN
Global Compact.
She authored and co-authored several books and
numerous articles on leadership issues. In 2004 she edited and jointly wrote with professors Lynn Isabella, Pierre
Casse, Paul Claudel and Arnold Walravens the book Leaders and Teams – The Winning Partnership. In 2013 Prof.
Purg was the editor of the book Hidden Champions in CEE
and Turkey; Carving out a Global Niche (Springer, 2013).
She is a frequent guest speaker at European and American
universities and international conferences.
Prof. Purg is Fellow of Academy of International Business (AIB), fellow of the International Academy of Management (IAM), Doctor Honoris Causa at Moscow State
University of Management, Estonian Business School and
MESI - Moscow State University of Economics, Statistics
and IT, and honorary professor at Moscow International
Higher Business School (MIRBIS). President of the Republic of Slovenia awarded her with the “Honorary Order of
Freedom” for her contribution to management development in Slovenia and CEE.
After graduating from the Faculty of Political Science in Ljubljana, she completed her Ph.D. at the Faculty
of Political Sciences, University of Belgrade, and extensively studied at Harvard Business School, IMD Lausanne,
INSEAD Fontainebleau, Technological University Delft,
London University, Sorbonne and at Kalamazoo College,
Michigan.
Danica Purg
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
D
D
ušan Vujović je profesor na Fakultetu
za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA, Univerzitet Singidunum, Beograd) i pridruženi član Instituta za strategiju i konkurentnost na Harvard poslovnoj
školi, SAD. On je takođe konsultant Svetske banke u oblasti “istraživanja i razvoja” za inovacije, makroekonomske politike, fiskalne reforme i reforme sistema
upravljanja, istraživač CASE institute iz
Varšave i konsultant USAID-a u oblasti fiskalne i budžetske reforme. Tokom proteklih decenija Dr Vujović je rukovodio nizom važnih programa u Svetskoj banci uključujući
operativni program za Ukrajinu i viši program obuke u Joint
Vienna Institute, bio vodeći ekonomista u regionu centralne i istočne Evrope i u Nezavisnoj grupi za evaluaciju programa banke. Dr Vujović je autor ili koautor niza domaćih i
međunarodnih publikacija u oblasti makroekonomske politike, razvoja, institucionalnih reformi i pitanja tranzicije.
D
usan Vujovic is a Professor at FEFA
(Faculty of Economics, Finance and
Administration) at the Singidunum University, Belgrade and an affiliate MOC
faculty member of the Institute for Strategy and Competitiveness of the Harvard
Business School, USA. He is a World
Bank consultant in the areas of R&D for
innovation, macroeconomic policy, and
fiscal and governance reform. He is a research fellow at CASE Institute, Warsaw, and a USAID consultant on the issues of budget and fiscal reform. Dr. Vujovic past career includes various positions at the World
Bank, such as Country Manager for Ukraine, and Co-Director of the Joint Vienna Comprehensive program for
government officials from the Former Soviet Union, Lead
Economist in Central and Eastern Europe region and in the
Independent Evaluation Group. He authored and co-authored a number of publications on macroeconomic policy, development, and institutional reform and transition
issues.
Dušan Vujović
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
N
ebojša Savić je profesor ekonomije
i konkurentnosti na FEFA – Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju i MOC profesor na Institute for Strategy
and Competitiveness, Harvard Business School, SAD. Ima više od 30 godina
iskustva u oblasti unapređenja konkurentnosti, upravljanja ekonomskim politikama i izgradnji institucija tržišne privrede.
Bio je direktor ekonomskih istraživanja u
Ekonomskom institutu i urednik „Konjunkturnog barometra“ Ekonomskog instituta.
Odlukom Narodne skupštine Srbije od novembra
2012. obavlja funkciju predsednika Saveta guvernera
NBS. Bio je član Nacionalnog saveta za unapređenje konkurentnosti Srbije. Od 1994-1999. bio je predsednik Saveza ekonomista Jugoslavije. Član je Predsedništva Saveza
ekonomista Srbije. Od 2002-2004. bio je član Upravnog
odbora i Predsednik Upravnog odbora Komercijalne banke, Beograd, a od oktobra 2006. do novembra 2012. bio
je član Upravnog odbora Alpha bank Srbija. Objavio je sedam knjiga i veliki broj radova u međunarodnim i domaćim
časopisima i publikacijama. Učestvovao je sa radovima na
svetskim kongresima ekonomista.
ebojsa Savic teaches Economics and
Competitiveness on FEFA – Faculty of Economics, Finance and Administration. He is an affiliate MOC faculty
member of the Institute for Strategy and
Competitiveness of the Harvard Business
School, USA. He has more than thirty
years of experience in improvement of
competitiveness, economic policy management and institution building for market economy. Dr Savic was a member of top expert teams
advising on economic reform policies in Serbia.
Since November 2012 he has been President of the
Council of Governor of NBS. He was a member of the Serbian National Competitiveness Council. Professor Savic
had served as President of the Yugoslav Economists Association and Editor-in-Chief of “Economic Barometer”,
leading monthly business cycle publication on Yugoslav
economy. He was a member of the Board of Directors of
Alpha Bank Serbia and was previously a President of the
Board of Directors of Komercijalna banka, Serbia.
Nebojša Savić
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
N
M
iroljub Labus je redovni profesor političke ekonomije na Pravnom fakultetu u Beogradu i bivši potpredsednik Savezne vlade i Vlade Republike Srbije. U
svom akademskom radu, profesor Labus
se bavio pitanjima iz oblasti makroekonomije, međunarodne trgovine, tranzicije i
korporativnog upravljanja. Pisac je udžbenika „Osnovi ekonomije“ i više drugih
knjiga i monografija. Članke je objavljivao
u domaćim i stranim časopisima. Pre nego što je doktorirao iz društveno-ekonomskih nauka radio je u advokatskoj
kancelariji; zatim je radio na matricama društvenih računa
i modelima opšte privredne ravnoteže u Saveznom zavodu za statistiku; bio urednik časopisa „Ekonomski trend“ i
„Konjunkturni barometar“. Miroljub Labus ima veliko iskustvo u međunarodnim ekonomskim pregovorima i diplomatiji. Značajno je doprineo da se obnovi članstvo zemlje u
međunarodnom finansijskim institucijama, da se reši problem spoljnog duga zemlje i da se pregovara sa EU o stabilizaciji i pridruživanju. Osnovao je 2007. godine konsultantsku firmu Belox Advisory Services.
M
iroljub Labus is a Professor of Economics at the Faculty of Law, University of Belgrade, and former Deputy
Prime Minister of Serbia. He has received
BA in Law and PhD in Economics from
the University of Belgrade. In his academic work, Dr. Labus is focused on macroeconomics, international trade, transition
and anti-trust protection. He has written a well-known textbook “Foundation
of Economics” and numerous monographs and articles in
professional journals. Dr. Labus has valuable experience in
statistics and applied general equilibrium modelling (CGE
and DSGE). He set up the statistical journal “Economic
Trend” and the business survey “Market Barometer”, and
served as their first Editor in Chief. As Deputy Minister, Miroljub Labus was instrumental in getting Serbia back to international financial institutions after a period of sanctions,
settling the country’s huge foreign debts, and negotiating
the SAA with the EU. He founded in 2007 the consulting
firm Belox Advisory Services.
Miroljub Labus
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
V
ladimir Vučković je vanredni profesor
na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju Megatrend univerziteta. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Oblasti
naučnoistraživačkog interesa su korporativne i javne finansije i međunarodna ekonomija. Urednik je časopisa „Makroekonomske analize i trendovi“. Član je
Fiskalnog saveta Vlade Republike Srbije, član predsedništva Saveza ekonomista Srbije i pridruženi član Naučnog društva ekonomista.
Objavio je više od 80 radova u naučnim i stručnim časopisima, a koautor je jednog udžbenika.
ladimir Vuckovic is Associate Professor of Economics at the Dept. of International Economics, Megatrend University. He received his BSc, MSc and
PhD from University of Belgrade, Dept.
of Economics. He lectures and writes on
corporate and public finance and international economics. He holds the position
of Editor-in-Chief of the Macroeconomic
Analyses and Trends economic bulletin.
He is a member of the Fiscal Council of
the Republic of Serbia, a member of the Presidency of the
Serbian Association of Economists and an associate member of the Scientific Association of Economists. Vladimir
Vuckovic authored more than 80 papers in scientific and
professional journals, and co-authored one textbook.
Vladimir
Vučković
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
V
M
irko Cvetković je rođen 16. avgusta
1950. god u Zaječaru. Diplomirao je
na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu gde je, nakon toga, magistrirao i doktorirao.
Mirko Cvetković je radio u Rudarskom institutu deset godina nakon čega
prelazi u Ekonomski institut (gde radi šest
godina), a zatim sledećih sedam godina
radi u konsultantskoj firmi CES Mecon.
Njegovo sledeće zaposlenje je savetnik
za ekonomska pitanja u Rudarskom institute, a 2005. godine postaje CEO firme Intercon Consulting. Osamdesetih
godina radi kao eksterni konsultant Svetske banke.
Posle demokratskih promena Mirko Cvetković postaje Zamenik ministra za Ekonomiju i privatizaciju u vladi Zorana Đinđića. Od 2003 do 2004 radi kao direktor Agencije za privatizaciju. 2007-me godine izabran je za ministra
finansija u vladi Vojislava Koštunice. Premijer postaje nakon izbora u 2008. Nakon punog mandata kraće vreme
(oko šest meseci) je poslanik u Skupštini Republike Srbije,
a zatim – sve do danas radi kao savetnik Svetske banke u
oblasti privatizacije.
Publikovao je veliki broj članaka i materijala o privatizaciji u zemlji i inostranstvu.
M
irko Cvetkovic was born in Zajecar
on August 16, 1950. He graduated from the University of Belgrade Faculty of Economics where he also received
his MComm and PhD.
Mr. Cvetkovic worked at the Mining
Institute for ten years and later at the
Economics Institute for another six years,
followed by seven years at the advisory
and research firm CES Mecon. After that
he was employed as adviser for economic issues at the Mining Institute. In 2005 he became
CEO at Intercom Consulting. In the 1980s he was external
consultant for the World Bank.
After democratic changes Mr. Cvetkovic served as
Deputy Minister of Economy and Privatisation in the Government of Zoran Djindjic. From 2003 to 2004 he was the
Director of the Privatisation Agency. In 2007 he became
Minister of Finance in the coalition government of Vojislav
Kostunica. He was elected Prime Minister in 2008. After
his full tenure he was MP (about six months) and now he
is adviser to the World Bank in the area of privatization.
He has published a number of papers and articles on
privatization in Serbia and abroad.
Mirko
Cvetković
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
T
oni Verheijen je u Beogradu od avgusta 2013. godine kao šef Kancelarije
Svetske banke u Srbiji. On se dolaskom
u Srbiju vratio u region koji Svetska banka naziva Evropa i centralna Azija, nakon što je prethodno radio u Odeljenju za
javni sektor i upravljanje između 2002. i
2006. godine u istom regionu.
Između 2007. i 2013. godine gospodin Verheijen bio je director director Odeljenja za javni sector i upravljanje u region južne Azije (sa
sedištem u Nju Delhiju u Indiji). Radio je i kao kao stručnjak
za javni sector i upravljanje za istočnu i centralnu Afriku (sa
sedištem u Kampali u Ugandi). Od 2002. Godine, kada je
počeo da radi za Svetsku banku, bavio se upravljanjem u
javnom sektoru, reformom državne administracije, borbom
protiv korupcije i pitanjima upravljanja privredom.
Radio je na projektima u južnoj i istočnoj Aziji, centralnoj i istočnoj Africi, Rusiji, centralnoj Aziji i centralnoj
i istočnoj Evropi.
Pre nego što je počeo da radi u Svetskoj banci, gospodin Verheijen je bio glavni tehnički savetnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Bratislavi (u Slovačkoj),
radio je i za OECD i za Evropski institut za državnu upravu. Bio je i predavač na mnogim univerzitetima, uključujući i Evropski koledž. Posebno se bavio problemima reformi
u zemljama centralne i istočne Evrope vezanim za njihovo
pridruživanje Evropskoj uniji, radeći kao savetnik u kancelarijama za pridruživanje EU i kao savetnik timovima koji su
vodili pregovore o pridruživanju.
Gospodin Verheijen je diplomirao na Erazmus univerzitetu u Roterdamu, magistrirao je međunarodne odnose na
Université Libre de Bruxelles a doktorirao na Leiden univerzietu.
ased in Belgrade since August 2013,
Tony Verheijen returned to the World
Bank’s Europe and Central Asia region
after having previously worked for the
Public Sector Management and Governance department in the same region from
2002-2006.
From 2007-2013, Mr. Verheijen
served as Sector Manager of the Public
Sector and Governance department in
South Asia (based in New Delhi, India) and as Lead Public Sector Management Specialist and Cluster Leader for
East and Central Africa (based in Kampala, Uganda). At
the World Bank since 2002, Mr. Verheijen has focused on
public sector management, civil service reform, governance and anti-corruption, and economic management issues.
He has worked on projects in South and East Asia,
Central and East Africa, Russia and Central Asia and Central and Eastern Europe.
Prior to joining the World Bank, Mr. Verheijen worked
as Chief Technical Adviser for the UNDP Regional Office
in Bratislava, Slovakia, for the OECD and for the European
Institute of Public Administration. He has also held teaching and research positions at various universities, including
the College of Europe. He has contributed in particular to
transformation processes in Central and Eastern European
states in the context of their EU accession, serving as
adviser to European Integration offices and EU accession
negotiation teams.
Mr. Verheijen graduated from the Erasmus University
in Rotterdam, holds an MA in International Relations from
the Université Libre de Bruxelles and a PhD from Leiden
University.
Tony Verheijen
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
B
M
ateo Patrone je direktor Evropske
banke za obnovu i razvoj (EBRD) za
Srbiju.
G. Patrone ima preko dvadeset godina iskustva u finansijskom sektoru i
privredi. On se 2008. godine pridružio
Evropskoj banci za obnovu i razvoj, i to
timu za investicije u kapital kompanija
sa fokusom na zemlje Zapadnog Balkana, Poljsku i Rusiju. U oktobru 2012. godine imenovan je za direktora Evropske banke za obnovu i
razvoj u Srbiji, u kojoj ova banka ima portfolio od 2,3 milijarde evra.
Pre dolaska u EBRD deset godina je bio direktor
private equity fonda, ogranka italijanske banke Finanziaria Internazionale, pokrivajući investicije u različitim
M
atteo Patrone is Country Director for
Serbia, European Bank for Reconstruction and Development.
Matteo Patrone has over 20 years
of experience in finance and industry.
In 2008 he joined the Corporate Equity
team of the European Bank for Reconstruction and Development where he
was supervising equity transactions with
a focus on Western Balkans, Poland and
Russian Federation. In October 2012 he was appointed Director of EBRD Resident Office in Serbia where the Bank
has a portfolio of 2.3 Bn Eur.
Prior to the EBRD he was managing director of the
private equity arm of Finanziaria Internazionale, an Italian
merchant bank, where he spent 10 years investing in a
broad range of sectors. Before that he was a senior manager of Accenture Strategic Services in Milan and worked
as project engineer and export sales manager in ENI and
Finmeccanica groups in the UK and Italy.
He holds an MBA from Insead and an MS degree cum
laude in Mechanical Engineering from Genoa University.
He is married and has one son.
Matteo Patrone
sektorima privrede. Pre toga je gospodin Patrone bio
na rukovodećoj poziciji u kompaniji Accenture Strategic
Services iz Milana gde je radio na upravljanju projektima, a kao rukovodilac prodaje na inotržištima radio
je u ENI i Finmeccanica Group u Velikoj Britaniji i Italiji.
Gospodin Patrone je magistrirao (MBA) na univerzitetu INSEAD u Francuskoj i magistraturu (MS
cum laude) u diplomirani je inženjer mašinstva-master
na univerzitetu u Đenovi.
Oženjen je i ima sina.
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
B
oris Marović rođen je u Le Havre u
Francuskoj. Završio je srednju ekonomsku školu u Novom Sadu, diplomirao
na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde
je magistrirao i doktorirao iz oblasti tržišta osiguranja. Svoje bogato radno iskustvo počeo je da stiče u bankarstvu, poljoprivredi i osiguranju. U ZOIL Vojvodina
radio je na poslovima direktora zajednice
rizika za osiguranje motornih vozila. Nalazio se na mestu pomoćnika generalnog direktora ZOIL
Novi Sad, generalnog direktora VOJVODINA RE, zamenika generalnog direktora DUNAV RE, direktora Glavne filijale VOJVODINA RE, pomoćnika generalnog direktora DDOR
Novi Sad i direktora Direkcije za reosiguranje Novi Sad-RE.
Bio je predsednik UO DDOR Novi Sad.
Prof. Marović je gostujući profesor Novosadskog Univerziteta, odnosno fakulteta Tehničkih nauka u Novom
Sadu. Profesor emeritus Boris Marović je predavač Nezavisnom univerzitetu u Banja Luci i fakultetu UDG u Podgorici.
Prošao je sva zvanja od docenta do redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu,
kao i zvanje redovnog profesora Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Profesor Marović predavao
je na redovnim i poslediplomskim studijama Ekonomskog
fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Fakulteta tehničkih nauka i Fakulteta za uslužni biznis u Novom Sadu, na
Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Podgorici, Nišu, Kragujevcu, Beogradu kao i na BK Univerzitetu. Rešenjem Saveznog sekretarijata za razvoj i nauku 2001. godine imenovan je za eksperta iz oblasti osiguranja, transporta i
špedicije.
Bio je predsednik Saveza ekonomista Vojvodine, predsednik Saveza ekonomista Srbije (dva mandata) i predsednik Saveza ekonomista Srbije i Crne Gore. Član je predsedništva i izvršnog odbora Saveza ekonomista Srbije. Do
sada je objavio 11 samostalnih i 16 koautorskih knjiga i
preko 100 stručnih i naučnih radova iz oblasti osiguranja,
transporta i špedicije. Živi i radi u Novom Sadu.
oris Marovic was born in Le Havre,
France. He finished high school in
Novi Sad, graduated at the Faculty of
Economics in Subotica, where he obtained master’s degree and doctorate in
the field of insurance. His rich experience
he began to acquire in the banking sector, agriculture and insurance sector. In
ZOIL Vojvodina he worked as a Director
of Vehicle Insurance. He was the Deputy
Director of ZOIL Novi Sad, Managing Director of VOJVODINA RE, Deputy Director of Dunav RE, Director of the Main
Branch of VOJVODINA RE, Deputy Director of DDOR Novi
Sad and Director of Reinsurance of Novi Sad RE. He was
Chairman of the Board of DDOR Novi Sad.
Prof. Marovic is a visiting professor at the University of
Novi Sad, Faculty of Technical Sciences.
Profesor emeritus Boris Marovic is a lecturer at the
Independent University of Banja Luka and Faculty UDG in
Podgorica.
He has held all academic titles, from Assistant Professor to Full Professor at the Faculty of Economics, University of Novi Sad, as well as the title of Full Professor of
the Faculty of Technical Sciences in Novi Sad. Professor
Marovic taught at the undergraduate and graduate studies at the Faculty of Economics, University of Novi Sad,
Faculty of Technical Sciences and Faculty of Business in
Services in Novi Sad, Faculty of Economics in Podgorica,
Nis, Kragujevac, Belgrade and the BK University. According to the decision of the Federal Secretariat for Research
and Development in 2001 he was appointed as an expert
in insurance, transportation and shipping.
He was the President of the Association of Economists
of Vojvodina, the Serbian Association of Economists (two
terms) and the Association of Economists of Serbia and
Montenegro. He is a member of the Presidency and the
Executive Board of the Serbian Association of Economists.
He has written 11 and co-authored 16 books and more
than 100 professional and scientific papers in the field of
insurance, transportation and freight forwarding. He lives
and works in Novi Sad.
Boris Marović
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
B
D
uško Jovanović je generalni direktor
Sava osiguranja i predsednik Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije.
G. Jovanović je završio Ekonomski
fakultet, smer Ekonomska politika i planiranje (1980).
Karijeru započinje 1983. godine kao
pripravnik (referent za investicije) u Narodnoj banci Srbije, u Zavod za izradu
novčanica i kovanog novca (NBS ZIN).
Finansijski direktor NBS ZIN-a postaje 1989. godine. Na
mesto zamenika generalnog direktora NBS ZIN-a (rukovodeće radno mesto sa posebnim ovlašćenjima i odgovornošću) postavljen je 1995. godine od strane tadašnjeg Guvernera Dragoslava Avramovića. Za generalnog direktora
NBS ZIN-a postavljen je 2000. godine. Od 2003. godine
bio je generalni direktor Organizacije za osiguranje Polis
a.d. iz Beograda. Za predsednika Upravnog odbora Društva Sava osiguranje a.d. postavljen je 2008 godine, a od
2012. je generalni direktor ove kompanije.
D
usko Jovanovic is a General Manager
of Sava Insurance AD
Mr. Jovanovic graduated from the
Faculty of Economics, major Economic
Policy and Planning, 1980.
His career path started in 1983 at
the National Bank of Serbia − the Institute for Manufacturing Banknotes and
Coins (NBS ZIN) where he first worked
as an investment officer. In 1989 he was
appointed Financial Manager of NBS ZIN. In 1995 he was
appointed Deputy General Manager of NBS ZIN (managing
position with special authorizations and responsibility) by
the then Governor, Dragoslav Avramovic. In 2000 he was
appointed CEO of NBS ZIN. In 2003 he became General
Manager of Polis JSC Insurance Organization, Belgrade.
In 2008 Mr. Jovanovic assumed the position of the
President of the Board of Directors in Sava osiguranje a.d.
Belgrade. Since 2012 he has been General Manager of
this company.
Duško Jovanović
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
B
ranko Krstonošić je rođen 26. novembra 1950. u Slavonskoj Požegi.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u
Beogradu. Pre nego što je došao na čelo
kompanije Wiener Städtische osiguranje, g. Krstonošić je bio generalni direktor kompanije Evropa osiguranje i direktor
prodaje u kompaniji Dunav osiguranje. Na
poziciji generalnog direktora WSO-a nalazi se od 5. februara 2003. godine.
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
B
Branko
Krstonošić
ranko Krstonosic was born on November 26, 1950 in Slavonska Pozega. He graduated from the Faculty of
Economics in Belgrade. Before WSO he
worked in the company Evropa osiguranje as General Manager and the company Dunav osiguranje as Head of Central
Sales division. He has been working in
the WSO as General Manager since February 5, 2003.
F
ranc Vajler je predsednik Izvršnog komiteta kompanije UNIQA Serbia i rukovodilac u UNIQA Group, zadužen za
poslovanje kompanije UNIQA International na srpskom tržištu. G. Vajler je počeo
da radi u sektoru osiguranja početkom
osamdesetih, i to u firmi Bundeslaender
Versicherung u Salzburgu. Najpre je bio
zadužen za poslove naknade štete u salzburškoj regiji, ali su se njegova zaduženja ubrzo proširila i na izdavanje polisa osiguranja, a zatim
i na ukupne aktivnosti vezane za segment neživotnog osiguranja. Prelaskom u Salzburger Landesversicherung, koja
je sada deo UNIQA Group (100% udeo u vlasništvu), stekao je iskustvo u upravljanju projektima, kao i u oblasti
pripajanja kompanija. Od 2004. godine bio je zadužen za
kreiranje strategije daljeg razvoja UNIQA Croatia, lokalne
kompanije UNIQA osiguranja. Kada je UNIQA ušla na srpsko tržište, njegova odgovornost se proširila i najpre je bio
menadžer projekta zadužen za integraciju tržišta, zatim za
implementaciju strategije, a trenutno je na čelu dve UNIQA
kompanije u Srbiji. G. Vajler je član Nadzornog i Savetodavnog odbora u nekoliko kompanija u okviru UNIQA grupe. Trenutno živi u Beogradu.
F
ranz Weiler is the CEO of UNIQA Serbia and a Senior Executive Manager
in UNIQA Group, bearing overall responsibility for Serbian operations of UNIQA
International. Mr. Weiler entered the insurance industry in the early eighties in
Bundeslaender Versicherung in Salzburg, Austria. First he was responsible
for claims settlement for the province of
Salzburg, but the scope was soon extended to underwriting and then to the whole non-life business. A change to Salzburger Landesversicherung, now
100% daughter company of UNIQA group, brought experience in project management and organizational mergers. In 2004 he was assigned to UNIQA Croatia to set up
the further strategy and development of local UNIQA insurance. When UNIQA started its operations in Serbia, the
assignment was extended and he joined the project as responsible integration manager, which was followed by the
implementation of business strategy and managing the
two UNIQA companies in Serbia. Mr. Weiler is a member
of Supervisory and Advisory Boards in several UNIQA companies. He lives presently in Belgrade.
Franz Weiler
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
O
livera Andrijašević je Predsednica Nadzornog odbora Komore ovlašćenih revizora Srbije i poseduje diplomu Ekonomskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu. Ima 19 godina iskustva u pružanju revizije i povezanih usluga, kao i
usluga procene vrednosti odnosno vrednovanja, restrukturiranja i strateškog razvoja.
U kompaniji EY je od 1997. godine
kada je preduzeće osnovano u Srbiji, promovisana je u Partnera 2006. godine.
Olivera je odgovorna za pružanje revizorskih usluga internacionalnim klijentima koji posluju u Srbiji, kao i lokalnim klijentima iz različitih industrijskih sektora. Poseduje
veliko iskustvo u reviziji finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa lokalnim računovodstvenim propisima kao
i MSFI. Takođe poseduje bogato iskustvo u pružanju usluga revizije, podrške pri poslovnim transakcijama (due diligence i corporate finance), poslovnog planiranja, finansijske analize i drugih usluga u Srbiji i drugim zemljama
Jugoistočne Evrope.
Aktivno promoviše odgovorno i održivo poslovanje.
livera Andrijasevic is a President of a
Supervisory Board of Serbian Chamber of Certified Auditors. Olivera holds a
BSc in Economics from the University of
Belgrade. She has over 19 years of experience in providing transaction advisory and assurance services, restructuring
projects and strategy development services to clients.
She has been with EY since 1997
when the firm set up its operations in
Serbia. She became a Partner in 2006.
Olivera is responsible for providing audit services to
international clients operating in Serbia as well as to local
clients from various industry sectors. She has vast
experience in audit of financial statements prepared in
accordance with local accounting standards as well as
in accordance with IFRS. Olivera is also experienced in
providing transaction support services, including due diligence and corporate finance assignments in Serbia and
the Southeast Europe region.
She actively promotes responsible and sustainable
business.
Olivera
Andrijašević
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
O
A
damandios Hadžistilis je direktor AXA
Osiguranja, najbrže rastuće osiguravajuće kuće na tržištu.
Diplomirao je statistiku i aktuarstvo
na Univerzitetu „Panepistimion Pireos“,
a poslovnu karijeru počinje 90-ih godina u kompaniji „Interamerican S.A“ kao
rukovodilac prodaje za 14 poslovnica i
150 agenata. Profesionalno usavršavanje nastavlja u kompaniji „P&K Securities“ gde napreduje do pozicije eksperta
za distribuciju. U tom periodu razvija maloprodajnu mrežu od 100 brokera koji su radili u 12 poslovnica širom Grčke. Do 2002. godine prodajna mreža dobila je sertifikat
ISO 9001:2000.
Godine 2003. preuzima poslove direktora prodaje za
zastupnike, mreže posrednika i bankoosiguranje u kompaniji „Interamerican SA“. U narednih pet godina rukovodio je
prodajnom mrežom od 2.000 agenata u 150 poslovnica u
Grčkoj, koji su ostvarili promet od preko 400 miliona evra i
operativne troškove veće od 10 miliona evra.
AXA Grupi pridružio se u Grčkoj 2008. godine kao rukovodilac distribucije i član Izvršnog odbora. Do aprila ove
godine bio je odgovoran za razvoj različitih distribucionih
kanala u ovoj kompaniji.
A
damantios Chatzistylis is CEO of AXA
Serbia, fastest growing insurer on the
market.
He graduated at Statistic and actuarial studies at University Panepistimion
Pireos and started his career in 90s in
Interamerican S.A as Head of sales for
14 branches and 150 agents. He prolonged improving of his career as distribution expert in P&k securities where
he designed and developed retail sales
network of 100 retail brokers working in 12 branches all
over Greece.
By 2002 sales network operation were certified with
ISO 9001:2000. In 2003 he accepted position of Sales
Director for tied agents, brokerage network and bancassurance in Interamerican S.A. For next 5 years he directed
sales network of 2,000 agents located in 150 branches in
Greece that generated turnover of over 400 ml Euros and
networks operational expenses over 10ml EUR.
In 2008 he joined the AXA Group in Greece as a Chief
Distribution Officer and member of Executive Board, where
he was responsible for developing various distribution
channels until April 2013.
Adamantios
Chatzistylis
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
S
nežana Ristanović je direktorka
Raiffeisen Future a.d. Beograd, Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom. Osnovnu školu i Gimnaziju
završila je u Čačku. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Gđa Ristanović je profesionalnu karijeru u osiguranju započela u Kolos osiguranju 1996. godine, gde je bila na poziciji
izvršnog direktora za pribavu osiguranja,
a tokom 2002. godine prelazi u Dunav – TBI a.d. i učestvuje u osnivanju prvog osiguravajućeg društva za penzijsko
osiguranje u Srbiji.
Od 2006. godine je u Raiffeisen Grupi na poziciji direktora Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom Raiffeisen Future i već sedam godina uspešno vodi
tim Društva.
Aktivno je učestvovala u izmeni i unapređenju zakonske regulative ne samo kod nas već i Republici Srpskoj,
gde je bila član radne grupe za izradu Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima.
Njen najveći doprinos u razvoju industrije dobrovoljnih
penzijskih fondova ogleda se u pozitivnom poreskom tretmanu dopunskih penzijskih doprinosa u Srbiji.
nezana Ristanovic is Managing Director of Raiffeisen Future a.d. Voluntary
Pension Fund Management Company.
She finished elementary and high school
in Cacak, and graduated at the Faculty of
Economics in Belgrade.
Ms. Ristanovic began her professional career in the insurance industry
with “Kolos” Insurance Company in 1996
as the Executive Director of the insurance
acquisition.
In 2002, she moved to “Dunav TBI” a.d. Insurance
Company and took part in the founding of the first pension
insurance company in Serbia.
Ms. Ristanovic joined Raiffeisen Group in 2006, as the
managing director of Raiffeisen Future VPF Management
Company and has been successfully leading the company
for over seven years.
She has actively participated in revising and improving
pension funds legislation in Serbia as well as in Republika Srpska, where she also was a member of the working
group for drafting the Law on Voluntary Pension Funds.
Her greatest contribution to the industrial development
of voluntary pension funds is reflected in the positive tax
treatment of supplementary pension contributions in Serbia.
Snežana
Ristanović
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
S
D
ragan Marković posle završenog Saobraćajnog fakulteta u Beogradu
svoje usavršavanje nastavlja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na
kojem stiče akademski naziv Magistra
tehničkih nauka. Svoju karijeru je započeo u JP PTT saobraćaja Srbija, nastavio u Pivari Čelarevo, koja je deo grupacije Carlsberg, a svoju karijeru u branši
osiguranja je punih osam godina gradio u
kompaniji DDOR Novi Sad. Trenutno zauzima poziciju izvršnog direktora kompanije Triglav Osiguranje u Srbiji, koja je deo moćne finansijsko-osiguravajuće grupacije − Triglav Grupe, lidera na tržištu Jugoistočne
Evrope. Član je Nadzornog odbora Privredne komore Beograda, kao i predstavnik Triglav Osiguranja a.d.o. u Skupštini Udruženja osiguravača Srbije.
D
ragan Markovic is a Executive Director of Triglav Insurance Company Serbia
After graduating from the Faculty
of Traffic and Transport Engineering, he
continued his education at the Faculty of
Technical Sciences in Novi Sad, which
granted him an academic title of Master of Technical Sciences. He began his
career at JP PTT “Srbija”, continued in
the brewery “Pivara Celarevo”, which is
a member of Carlsberg group. He built his career in the insurance industry for eight years with the company “DDOR
Novi Sad”.
Mr. Markovic currently holds the position of Executive Director of Triglav Insurance Company in Serbia that
is a part of the powerful financial-insurance group, Triglav
Group, a leader in the market of Southeast Europe. He is a
member of the Supervisory Board of the Belgrade Chamber of Commerce, as well as member of Assembly of Association of Serbian Insurers.
Dragan
Marković
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
V
ladan Manić je generalni sekretar
Udruženja osiguravača Srbije (UOS)
od aprila 2011. godine. Zamenik je predsednika Stručne radne grupe Vlade Republike Srbije za unapređenje sistema
osiguranja u saobraćaju, član Radne grupe Vlade Republike Srbije za sprovođenje
projekta osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda i član Ekspertskog
tima za dijalog sa privremenim institucijama samouprave u Prištini u okviru Grupe za implementaciju u oblasti “slobode kretanja”.
Pre preuzimanja funkcije generalnog sekretara UOS,
g. Manić je bio savetnik ministra finansija Vlade Republike
Srbije i koordinator Sektora za finansijski sistem. Autor je
većeg broja zakona u oblasti finansijskog sistema (bankarstvo, platni promet, devizno poslovanje, osiguranje, lizing,
hartije od vrednosti). Zaključkom Vlade bio je imenovan za
šefa delegacije Republike Srbije za pregovore sa Svetskom
bankom u vezi garancija za zaduživanje, kao i za člana delegacije Republike Srbije za pregovore u vezi sa projektom
osiguranja rizika u slučaju elementarnih nepogoda. Odlukama ministra finansija bio je imenovan za člana Komisije
za koordinaciju pregovora za pristupanje Svetskoj trgovinskoj organizaciji. G. Manić je član ekspertskog Odbora za
Interne regulative Saveta biroa Sistema zelene karte u Briselu. Tokom rada u državnim institucijama, zauzimao je i
pozicije višeg savetnika u Narodnoj banci Srbije (ranije Jugoslavije) i načelnika u Ministarstvu finansija i ekonomije Republike Srbije.
Vladan Manić ima i bogato iskustvo iz bankarskog
sektora. Bio je član Izvršnog odbora Marfin banke, izvršni
direktor u Vojvođanskoj i Societe Generale banci, kao i član
Upravnog odbora JUBMES banke.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu
na smeru Poslovne finansije i računovodstvo, nosilac je
zvanja ovlašćenog računovođe i revizora, ima položen državni stručni ispit. U više navrata se stručno usavršavao
u inostranstvu (SAD, Belgija, Francuska, Švajcarska, Nemačka) na teme supervizije finansijskog sistema, osiguranja depozita, upravljanja finansijskom krizom, mikro-kreditnih institucija i primene Direktiva EU u oblasti finansija.
Autor je velikog broja stručnih radova u specijalizovanim
časopisima i zbornicima radova.
ladan Manic is the Secretary General of the Association of Serbian Insurers (ASI) as of April, 2011. He is a Deputy
Chairman of the Expert Working Group of
the Serbian government for the improvement of traffic insurance system, member of the Working Group of the Serbian government for implementation of the
Catastrophe Risk Insurance Facility project, as well as a member of the Expert
negotiating team for dialogue with temporary institutions
of self-government in Pristina within the Implementation
Group in the area of "freedom of movement".
Before assuming the post of Secretary General of the
ASI, Mr. Manic was the advisor to the Minister of Finance
of the Republic of Serbia and the coordinator of the Financial System Department. He is the author of numerous laws
in the financial system (banking, payment services, foreign
exchange management, insurance, leasing, securities).
The Government has appointed Mr. Manic as a Head of the
Serbian delegation for negotiations with the World Bank on
guarantees for borrowing, as well as a member of the Serbian delegation for negotiations on the Catastrophe Risk Insurance Facility project. The Minister of Finance has appointed
Mr. Manic as a member of the Commission for Coordination
of negotiations on joining the World Trade Organization. Mr.
Manic is a member of the General Rules Committee of the
Green Card System Council of Bureaus in Brussels. He held
the position of senior adviser in the National Bank of Serbia
(former Yugoslavia) and the Head of a Department within the
Ministry of Finance and Economy of the Republic of Serbia.
Vladan Manic has a wealth of experience in the banking sector. He was a member of the Executive Board of
Marfin Bank, Executive Director at Vojvođanska and Societe Generale Bank, and also a member of the Managing
Board of JUBMES Bank.
He graduated from the Faculty of Economics at the
Department of Business Finance and Accounting, he is the
holder of a chartered accountant and auditor ranks, has
passed the professional exam for government officials. On
several occasions he took part in training schemes abroad
(USA, Belgium, France, Switzerland, Germany) on the topics of financial system supervision, deposit insurance, financial crisis management, micro-credit institutions and
the implementation of EU Directives in the financial field.
He is the author of numerous expert papers in specialized
journals and conference proceedings.
Vladan Manić
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
V
S
lavko Carić je predsednik Izvršnog
odbora Erste Bank a.d. Novi Sad, članice Erste Grupe koja je jedna od vodećih
finansijskih institucija u srednjoj i istočnoj Evropi.
Rođen je 1971. godine u Novom
Sadu. Školovao se u Americi i Švajcarskoj, gde je i diplomirao poslovnu administraciju 1995. godine na Univerzitetu u
Ženevi.
U januaru 2009. godine preuzeo je funkciju predsednika Izvršnog odbora Erste Banke u Srbiji. Prethodno, od
2007. godine, bio je zamenik predsednika, nadležan za poslovanje s pravnim licima i tržište kapitala.
Pre nego što se pridružio Erste Banci bio je direktor vodeće brokerske i investicione kuće u Srbiji − Synergy Capital. Tokom svoje karijere osnovao je nekoliko uspešnih
kompanija u oblasti trgovine i finansija. Od 2002. do 2003.
godine bio je generalni direktor i partner u brokersko-dilerskom društvu Citadel Securities.
Volonterski obavlja funkciju člana Upravnog odbora
Teniskog Saveza Srbije i člana Upravnog odbora Srpske
asocijacije menadžera.
Govori nekoliko jezika: engleski, francuski, italijanski,
ruski i nemački. Živi u Beogradu, oženjen je i ima troje
dece.
S
lavko Caric is CEO of Erste Bank ad
Novi Sad, member of Erste Group,
which is one of the leading financial institutions in Central and Eastern Europe.
Mr. Caric was born in 1971, in Novi
Sad. He was educated in America and
Switzerland, where he graduated in Business Administration in 1995 at the University of Geneva.
In January 2009 he assumed the
post of CEO of Erste Bank Serbia. Previously, since 2007
he was a Vice-President in charge of corporate banking
and capital markets.
Prior to joining Erste Bank, he was the Director of a
leading brokerage and investment company in Serbia −
Synergy Capital. During his career he founded several successful companies in the field of trade and finance. From
2002 to 2003 he was General Manager and Partner at
broker-dealer company Citadel Securities.
Voluntarily performs the function of Board member of
the Tennis Association of Serbia and member of the Managing Board of the Serbian Association of Managers.
He speaks several languages: English, French, Italian,
Russian and German.
Slavko Carić
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
V
ladimir Čupić je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Karijeru je počeo u kompaniji Deloitte & Touche kao finansijski savetnik.
Na mesto savetnika ministra ekonomije i privatizacije u Vladi Republike Srbije dolazi 2001, da bi ubrzo, po odluci Vlade Republike Srbije, postao direktor
Agencije za privatizaciju.
Naredne dve godine radi kao direktor i izvršni direktor za privatizaciju, a od marta 2003. Član
je Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd.
Od januara 2007. do maja 2013. bio je predsednik Izvršnog odbora. Sada obavlja funkciju predsednika AIK banke a.d. Niš.
Član je Odbora za bankarstvo i osiguranje Privredne
komore Srbije, član Upravnog odbora Srpske asocijacije
menadžera, član Poslovnog saveta Jugoistočne Evrope,
član Predsedništva Saveza ekonomista Srbije, kao i član
mnogih drugih udruženja i institucija.
Predavač je po pozivu na mnogim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima.
Govori engleski jezik. Živi u Beogradu, oženjen je i otac
dvoje dece.
V
Vladimir Čupić
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
ladimir Cupic graduated from the
Faculty of Economic in Belgrade. He
started his career in the company Deloitte & Touche as Financial Adviser.
He takes the position of Adviser to
the Minister of Economy and Privatization
in the Government of the Republic of Serbia in 2001, and shortly afterwards, upon
a decision of Government, he becomes
the General Manager of the Agency for
Privatization.
The following two years he is engaged at the positions
of General Manager and Executive Manager of the Agency
for Privatization, and since March 2003 he is member of
the Board of Directors of the Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
Belgrade. From January a 2007 till May 2013 he was
the Executive Board Director. Now he is at the position of
President of the AIK banka a.d. Nis.
He is a member of the Committee of Banking and Insurance of the Serbian Chamber of Commerce, member
of the Board of Directors of the Serbian Association of
Managers, member of the Business Council of Southeast
Europe, member of the Council Presidency of the Serbian
Association of Economists, as well as member of many
other associations and institutions.
He is a lecturer in residence at many domestic and
international assemblies.
Fluent in English. Lives in Belgrade, married and father
to two children.
G
oran Pitić je redovni profesor i predsednik Saveta Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA), kao
i predsednik Upravnog odbora banke
Societe Generale Srbija. Takođe je član
Upravnog odbora privrednog društva Metalac Holding iz Gornjeg Milanovca.
Doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje magistra je stekao na dva fakulteta – na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i na Katedri za ekonomiju
Univerziteta u Torontu. Specijalizirao je ekonomiju (poslediplomske studije iz oblasti Kvantitativne razvojne ekonomije) na Univerzitetu u Vorviku u Velikoj Britaniji školske
1991/92. godine. Takođe se usavršavao na Londonskoj
školi ekonomije i učestovao u velikom broju stručnih programa na univerzitetima u Francuskoj i Americi, kao i pri
institutima koji se bave finansijskim tržištima.
Od oktobra 2000. do marta 2004. godine, bio je ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom u prvoj demokratskoj Vladi Republike Srbije.
Član je predsedništva Saveza ekonomista Srbije,
Udruženja korporativnih direktora, član Upravnog odbora
Udruženja banaka Srbije. Objavio je pet knjiga u saradnji
sa drugim autorima, kao i mnogobrojne radove u domaćim i stranim publikacijama. Učestvovao je u nizu domaćih
i međunarodnih konferencija. Na FEFA predaje Makroekonomiju.
Govori tri strana jezika: engleski, francuski i španski.
G
oran Pitic is the President of the BoD
of Societe Generale Serbia. He is a
member of the BoD of Company Metalac Holding, Gornji Milanovac. He is a fulltime professor and Council President of
the Faculty of Economics, Finance and
Administration (FEFA).
Dr Pitic holds a PhD from the Faculty
of Economics, Belgrade University. He
also holds two MA degrees – from the
Belgrade Faculty of Economics, and from the University
of Toronto, Department of Economics. He specialized in
economics (postgraduate program in Quantitative Development Economics) at the University of Warwick, Great
Britain in 1991/92. He also received advanced training
at the London School of Economics, and participated in
a large number of specialized programs at universities in
UK, France and USA, and attended courses at financial
market institutes.
From October 2000 to March 2004, he held the position of the Minister of International Economic Relations in
the first democratic Government of the Republic of Serbia.
He is a Vice-President of FIC (Foreign Investment
Council), Member of the Presidency of the Serbian Association of Economists, the Serbian Association of Corporate
Directors, a Member of the BoD of Serbian Banks Association. He co-authored five books, and published many
papers in national and foreign publications. He participated
in a number of national and international conferences. He
teaches Macroeconomics at FEFA.
Dr Pitic speaks three foreign languages (English,
French and Spanish).
Goran Pitić
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
Z
oran Vojnović je predsednik Izvršnog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank
a.d. Beograd, od maja 2013. godine. Pre
toga, obavljao je funkciju glavnog izvršnog direktora i izvršnog direktora za poslove upravljanja rizicima u Hypo AlpeAdria-Bank a.d. Podgorica, dok je od
avgusta 2009. do kraja 2011. bio zamenik predsednika Izvršnog odbora Hypo
Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd zadužen
za upravljanje rizicima.
Rođen je 1956. godine u Beogradu. Diplomirao je na
smeru Međunarodne trgovine Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, a stekao titulu Executive MBA na
IMADEC univerzitetu u Beču. Bankarsku karijeru započeo
je u Sektoru poslova sa inostranstvom Jugobanke u Beogradu i filijali u Njujorku, nakon čega se vraća u Beograd
na mesto potpredsednika Izvršnog odbora, zaduženog za
poslove sa inostranstvom. Narodna banka Jugoslavije i
Agencija za rehabilitaciju banaka postavljaju ga 2001. godine za generalnog direktora Jugobanke u periodu rehabilitacije. Februara 2002. prelazi u UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, na mesto zamenika predsednika Izvršnog
odbora. Govori engleski i francuski jezik. Oženjen je i otac
jednog deteta.
oran Vojnovic is a Chairman of the
Executive Board of Hypo Alpe-AdriaBank a.d. Beograd, from May 2013. Before that, he held the position of CEO and
CRO of Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Podgorica and from August 2009 to 2011
end, he held the position of Deputy
Chairman of the Executive Board of Hypo
Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd – CRO.
Mr. Vojnovic was born in 1956 in
Belgrade. He graduated from the Department of International Trade of the Faculty of Economics, Belgrade University, and was awarded the title of the Executive MBA at
the IMADEC University in Vienna. He started his banking
career at the International Division of Jugobanka in Belgrade and its branch in New York, followed by his return to
Belgrade to the position of Vice-Chairman of the Executive
Board in charge of international transactions. In 2001, the
National Bank of Yugoslavia and the Bank Rehabilitation
Agency appointed him the CEO of Jugobanka in rehabilitation. In February 2002, Mr. Vojnovic made a transfer
to UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd to the position of
Deputy Chairman of the Executive Board. He is fluent in
English and French. Married, father of one.
Zoran Vojnović
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
Z
V
aleriy Ovsyannikov je profesionalni vrhunski menadžer orijentisan na rezultate, sa iskustvom u razvijanju korporativnog, ritejl i međunarodnog bankarstva,
prodajama, poslovima, projektnom i korporativnom finansiranju, upravljanju rizicima. Odlična umeća za rešavanje međuljudskih odnosa i dokazane sposobnosti
za projektno i timsko rukovođenje. Njegov cilj je globalna vrhunska pozicija u
bankarstvu/menadžmentu korišćenjem
progresivnog iskustva i odgovornosti tokom dvadeset godina i tečnog poznavanja engleskog i ruskog jezika. Od Avgusta 2012.godine je na poziciji Predsednika Izvršnog odbora Saberbank Srbije. Prethodno je radio 5 godina na
poziciji Predsednika Izvršnog odbora VTB banke u Jermeniji, zatim kao Potpredsednik grupacije Conversbank, Zamenik Predsednika Izvršnog odbora Moskovske banke za
obnovu i razvoj. Studirao je na Exeter Univerzitetu u Velikoj Britaniji kao i na Državnom Pedagoškom fakultetu u
Moskvi.
V
aleriy Ovsyannikov is a professional top manager results-oriented, with
experience in corporate development, retail and international banking, sales, operations, project and corporate finance
and risk management. He possesses excellent skills for resolving interpersonal relations and demonstrated ability to
project and team management. His goal
is a global top position in banking / management using progressive experience
and knowledge over twenty years and being fluent in English and Russian. Since August 2012 he is at the position
of Chief Executive Officer of Sberbank Serbia. Previously,
he worked five years at the position of the President of the
Executive Board of VTB Bank Armenia, then as Vice President Group Conversbank, Deputy Chairman of the Executive Committee of the Moscow Bank for Reconstruction
and Development. He studied at Exeter University in the UK
and the National Pedagogical University in Moscow.
Valeriy
Ovsyannikov
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
K
laudio Ćezario, predsednik Izvršnog
odbora UniCredit Banke Srbija a.d,
svoje profesionalno iskustvo je nadograđivao radom u nekoliko banaka u okviru UniCredita. Karijeru je započeo 1985.
godine u “Banco di Sicilia” (30 mld. aktive i oko 8.000 zaposlenih) u kojoj je sticao iskustvo u različitim oblastima, pre
nego što je 1999. godine imenovan za direktora Komercijalnih strategija i Razvoja
mreže (600 ekspozitura u Italiji) & direktnih kanala.
2004. godine počinje da radi u okviru “Banca di
Roma” (55 mld. eur aktive i oko 15.000 zaposlenih) gde
je bio odgovoran za nekoliko oblasti kako bi 2006. godine preuzeo funkciju direktora Planiranja i kontrole, zaduženog za upravljanje rizikom i interne rejting agencije, direktno odgovoran predsedniku Izvršnog odbora.
U novembru 2008. godine, Klaudio preuzima dužnosti direktora Strategije, planiranja i kontrole banaka u regionu Centralne i Istočne Evrope (CIE), u okviru Bank Austrije, odgovornim za 15 UniCreditovih banaka u regionu i
člana Izvšnog odbora Divizije CIE-e. Pored toga, bio je angažovan i u upravnim i revizorskim odborima u Mađarskoj,
Letoniji, Bugarskoj, Slovačkoj, kao i u upravnim odborima
u Banja Luci i Mostaru.
U maju 2012. godine, Klaudio je imenovan na sadašnju funkciju. Pored toga je i predsednik Upravnog odbora
UniCredit Lizinga i član Srpsko-italijanskog poslovnog saveta (SIBC).
Klaudio poseduje diplomu iz Poslovne ekonomije. Diplomirao je na Londonskoj poslovnoj školi na Programu
ubrzanog razvoja. Takođe je ovlašćeni knjigovođa u Italiji.
laudio Cesario, President of Management Board of UniCredit Bank Serbia JSC has matured a solid professional
experience in several banks within UniCredit. He started his career in 1985
in “Banco di Sicilia” (30 bln tot assets
and around 8,000 employees) covering
various business managerial positions
across the Bank until, in 1999, he became the Head of Commercial Strategies
and Development of Network (600 branches in Italy) & Direct Channels.
He moved to Banca di Roma (55 bln Eur tot assets
and around 15,000 employees) in 2004, where he was in
charge for several positions till when in 2006 he became
the Head of Planning and Control, Risk Management and
Internal Rating Agency, directly reporting to the CEO.
In November 2008, Claudio moves to Bank Austria
to a position Head of CEE Banks Strategy, Planning and
Control, responsible for 15 Banks in Central and Eastern
Europe in UniCredit and Member of CEE Division Executive
Committee. In addition, he was also serving in Supervisory
Boards and Audit Committees in Hungary, Latvia, Bulgaria,
Slovakia and in Supervisory Boards in Banja Luka and Mostar.
In May 2012 Claudio is appointed in the current function, in addition to being Chairman of UniCredit Leasing
Supervisory Board and Member of Serbian-Italian Business Council (SIBC).
Claudio holds a degree in Business Economics and he
is a graduate of the Accelerated Development Program of
London Business School. He is also a Certified Public Accountant in Italy.
Claudio Cesario
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
C
D
ejan Soskic je vanredni profesor na
Ekonomskom fakultetu (EFB) Univerziteta u Beogradu. Diplomirao je 1989.
godine – nagrada za najboljeg studenta
generacije Univerziteta u Beogradu, magistrirao na smeru Monetarna ekonomija i
bankarstvo 1993. i doktorirao iz oblasti
finansija 1999. na EFB-u. Na dodiplomskim studijama predaje predmete Finansijska trzista, Analiza hartija od vrednosti
i Ekonomska statistika. Na diplomskim studijama predaje
predmet Analiza rizika portfolia. Usavrsavanja: Drzavni univerzitet Floride, SAD (1994), Univerzitet Rod Ajland, Kingston, SAD (1998), Centralna banka Svajcarske, Letnji univerzitet, Gersenzee, Svajcarska (2001), Fulbrajt stipendija
za naucni rad, Univerzitet Nebraska, Omaha, SAD (2002).
Predavao je predmete u oblasti bankarstva i finansija na
dodiplomskim i diplomskim studijama na Univerzitetu Nebraska, Omaha, SAD (2002), Letnjem univerzitetu u organizaciji Wirtschaftsuniversität u Becu (2008-2010) i na
„Master studijama bankarstva i preduzetnistva“ u organizaciji Unikredit grupe (2005-2013), Italija. Tokom 2002.
bio je gostujuci predavac na nekoliko univerziteta u SAD:
Univerzitet Kalifornija u Berkliju, Univerzitet Nju Hejven i
Univerzitet Rod Ajland. Vodio je i bio angazovan kao savetnik na brojnim projektima u zemlji i inostranstvu. Između
ostalih aktivnosti, bio je clan Ekonomskog saveta predsednika Vlade Republike Srbije (2009-2010), clan predsednistva Naucnog drustva ekonomista Srbije (2006-2010),
predsednik Saveta Narodne banke Srbije (2009-2010) i
guverner Narodne banke Srbije (2010-2012).
Autor je knjige „Hartije od vrednosti: upravljanje portfoliom i investicioni fondovi” i koautor je knjiga „Finansijska tržišta i institucije”, „Ekonomska statistika” i „Berzanski pojmovnik”. Objavio je više od 40 članaka i referata iz
oblasti finansijskih tržišta i tranzicije.
D
ejan Soskic is Associate Professor
at the Faculty of Economics (EFB),
University of Belgrade. He graduated in 1989 – awarded as the best student of the generation by the University
of Belgrade, received his M.A. in Monetary Economics and Banking in 1993,
and Ph.D. in Finance in 1999 from EFB.
He teaches undergraduate courses Financial Markets, Securities Investments,
Economic Statistics as well as a graduate course Portfolio Risk Analyses. He specialized in Banking and Finance
at Florida State University (1994), University of Rhode Island (1998), Swiss Central Bank (2001), Fulbright Lecturing/Research Grant − University of Nebraska (2002). He
held lectures in this field on undergraduate and graduate
courses at University of Nebraska at Omaha, USA (2002),
Summer University of Wirtschaftsuniversität Wien (20082010), and on Master in Banking and Entrepreneurship organized by Unicredito Group (2005-2013), Italy. In 2002,
as a Fulbright scholar, he had a series of guest lectures at
University of New Heaven, University of Rhode Island, and
University of California at Berkeley. Professor Soskic headed and participated as a consultant in a number of projects
of national and international scope. He served as a Member of the Economic Council of the Prime Minister of Serbia (2009-2010), Member of the Board of Scientific Association of Serbian Economists (2006-2010), President
of the Council of the National bank of Serbia (2009-2010)
and Governor of the National bank of Serbia (2010-2012).
Professor Soskic has authored the book “Securities:
Portfolio Management and Mutual Funds” and coauthored
books “Financial Markets and Institutions”, “Economic
Statistics” and “Stock Exchange Lexicon”. He has published more than 40 papers in the fields of Financial Markets and Transition.
Dejan Šoškić
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
Č
edomir Jovanović je rođen 13. aprila
1971. godine u Beogradu.
Diplomirao dramaturgiju na katedri za filmski i TV scenario i dramaturgiju Fakulteta dramskih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.
Tokom studiranja radio kao novinar
za nekoliko beogradskih redakcija, agencija, radio i TV stanica.
Bio je jedan od ogranizatora studentskih protesta 1996/’97. godine. Osnivač i predsednik Studentskog političkog kluba.
Pristupa Demokratskoj stranci 1998. godine, a njen potpredsednik postaje u oktobru 2001. godine.
Učestvovao u izbornim kampanjama u septembru i
decembru 2000. godine. Tokom kampanje nalazio se na
mestu šefa Izbornog štaba Demokratske stranke i Demokratske opozicije Srbije. Na republičkim izborima decembra 2000. godine, izabran je za poslanika u Skupštini Srbije. Od januara 2001. do marta 2003. godine bio je na
funkciji šefa Poslaničke grupe DOS, odnosno DOS-Reforma Srbije. Najmlađi političar na toj funkciji u istoriji Srbije.
Čedomir Jovanović u Vladi Republike Srbije, formiranoj nakon tragične smrti dr Zorana Đinđića marta 2003. godine,
postaje potpredsednik Vlade zadužen za evropske integracije i koordinaciju reformi.
Učestvovao je u izradi Akcionog plana i daljoj harmonizaciji odnosa Srbije i Crne Gore. Jedan je od osnivača nevladine organizacije Centar za modernu politiku 2004. godine.
Predsednik Liberalno demokratske partije od njenog osnivanja 2005. godine.
Predsednik Poslaničke grupe LDP u Narodnoj skupštini.
Govori engleski. Oženjen Jelenom, ima sina Mihajla
Lajfa, ćerke Janu Hart, Zoru Fejt i Anđeliju Fej.
edomir Jovanovic, born on 13 April
1971 in Belgrade.
He received bachelor degree in
dramaturgy from the Department of
Film/TV Playwriting & Dramaturgy at the
Faculty of Drama Arts of the University of
Arts in Belgrade.
During his studies he worked as a
journalist with several different editorial
teams, news agencies, radios or TV stations.
He was a leader of the Students` Protest 1996-1997.
He was a founder and the president of the Student
Political Club.
He had joined the Democratic Party (DS) in 1998, while
in October 2001 he became party`s vice-chairperson.
He took part in the election campaigns as of September and of December 2000. During those, he chaired the
Campaign Committees of the Democratic Party and of
the Democratic Opposition of Serbia (DOS) respectively.
At the republican parliamentary elections in Serbia as of
December 2000, he was elected as member of the National Assembly. Between January 2001 and March 2003
he was taking office of the floor leader of the parliamentary
caucus of the DOS (later renamed as “DOS – Reforms of
Serbia”). He was the youngest politician in the history of
Serbia to have taken such position.
Following the tragic death of the PM Dr Zoran Đinđic
in March 2003, Cedomir Jovanovic took an office in the
Government of Serbia, becoming a vice-premier in charge
of European integration and the coordination of reforms.
He participated in drafting the Action Plan and in subsequent harmonization of the relations between Serbia and
Montenegro. In 2004, he was among the founders of the
NGO Center for Modern Politics. He has been the president
of the Liberal Democratic Party (LDP) ever since its foundation in 2005.
He is the floor leader of the parliamentary caucus of
the LDP in the National Assembly.
He speaks English. He has been married to Jelena,
with their son Mihajlo Life (Lajf) and daughters Jana Heart
(Hart), Zora Fate (Fejt) and Anđelija Faye (Fej).
Čedomir
Jovanović
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
C
S
aša Radulović je bivši ministar privrede Republike Srbije. Pre nego što je
postao ministar 2013. godine, od 2006.
bavio se preduzetništvom, reorganizacijom, stečajom, neproblematičnim kreditima (NPLs), ekonomskom i budžetskom
analizom, giljotinom propisa kao i poreskom analizom. Saša Radulović je licencirani stečajni upravnik i portfolio menadžer. Radio je kao savetnik Saveta
Evrope, OEBS-a, ambasade Sjedinjenih
Američkih Država, GIZ-a, NALED-a, kao i Asocijacije malih i srednjih preduzeća. Proveo je četiri godine kao konsultant/savetnik u kompanijama koje investiraju u oblasti
upravljanja, procene i razvoja biznis planova, analize tržišta i izboru investicija. Svoju karijeru je započeo u ,,Simensu'' u Nemačkoj i Sjedinjenim Američkim Državama
na sistemima za praćenje postrojenja za nuklearnu energiju, instaliranih u postrojenjima za nuklearnu energiju u
Nemačkoj, Rusiji i SAD-u. Od 1994. do 1996. je radio za
"Antares-EDS-Amdahl" u Torontu, kao glavni menadžer/
direktor tima zaduženog za razvoj i realizaciju baze podataka, koja je u pojedinim segmentima bio konkurentan
,,Oracle'' i ,,IBM'' bazama. Od 1997. do 2001, bio je generalni/upravni direktor i član upravnog odbora ,,TrueSpectra", prvo u Torontu, a kasnije i u San Francisku i Nju
Jorku. Sa svojim saradnicima je patentirao arhitekturu i algoritme za obradu slike na serverima. Od 1996. do 1998.
je bio potpredsednik za razvoj, a kasnije i član odbora direktora u ,,Interp Medical Network", koja proizvodi informacioni sistem za radiologiju. Gospodin Radulović je diplomirao Elektrotehniku na Univerzitetu u Sarajevu.
S
asa Radulovic is former Minister of
Economy in the Republic of Serbia.
Before becoming a Minister in 2013,
since 2006, Sasa Radulovic dealt with
entrepreneurship, reorganization, insolvency, non-performing loans (NPLs),
economic and budgetary analysis, regulatory guillotine, tax analysis. He is a licensed trustee and a portfolio manager. He also worked as an advisor to the
Council of Europe, OSCE, U.S. Embassy,
GIZ, NALED, as well as the Association of Small and Medium Enterprises. He spent four years as a consultant to
investment companies in the areas of management, evaluation and development of business plans, market analysis and investment selection. He started his career in "Siemens" in Germany and the United States on systems for
monitoring nuclear power plants, installed in nuclear power plants in Germany, Russia and the United States. From
1994 to 1996 he worked for "Antares-EDS-Amdahl" in Toronto, as the manager of the development team for realization databases, which has been in certain segments a
competition to "Oracle" and "IBM" bases. From 1997 to
2001, he was the Managing Director and Board Member
of "TrueSpectra", first in Toronto and then in San Francisco
and New York. With his associates he patented architecture and algorithms for image processing on servers. From
1996 to 1998 he was vice president for development, and
then a member of the Board of Directors at “Interp Medical
Network", which produced information system for radiology. Mr Radulovic received his BA in Electrical Engineering
from the University of Sarajevo.
Saša
Radulović
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
L
azar Krstić je rođen 1984. godine u
Nišu.
Diplomirao je magna cum laude matematiku i etiku, politiku i ekonomiju
2007. godine na Univerzitetu Jejl u Americi. U toku studija je izabran u prestižno akademsko društvo Phi Beta Kappa,
osvojač je više nagrada iz matematike i
dobitnik nekoliko naučno-istraživačkih
stipendija na temu ekonomske tranzicije
u zemljama srednje i istočne Evrope, uključujući i jednosemestralni studijski boravak u Berlinu o trošku Nemačke
službe za akademsku razmenu.
2007. godine Lazar se zaposlio u vodećoj svetskoj
konsultantskoj kući McKinsey & Company, gde je napredovao od mesta podslovnog analitičara do pozicije mlađeg
partnera u rekordnom roku od svega 5 godina. U toku svoje karijere koju je gradio između Sjedinjenih Američkih Država, Evrope i Bliskog istoka, najviše vremena je proveo na
projektima iz oblasti finansija, energetike i trgovine, radeći
za vodeće svetske firme na temama vezanim za strategiju, korporativno upravljanje i restrukturiranje. Neposredno
posle izbijanja Svetske ekonomske krize, početkom 2009.
godine, radio je i na pro bono projektu za Vladu Srbije na
izradi strategije povećanja konkurentnosti zemlje i privlačenja stranih investicija (koja nije implementirana).
U toku studija Lazar je radio nekoliko poslova, između
ostalog kao asistent finansijskog menadžera Departmana
za razvoj Univerziteta Jejl i kao asistent na Departmanu za
matematiku na predmetima algebre i analize. Lazar je takođe proveo nekoliko meseci na praksi u vodećem investicionom fondu Bridgewater Associates u SAD.
Pre odlaska na studije, Lazar je u nekoliko navrata
osvajao prva mesta na najvišim rangovima matematičkih
takmičenja u Saveznoj Republici Jugoslaviji i Republici Srbiji, i učestvovao je i predavao na seminarima matematike i liderstva u Petnici, Izraelu i Sjedinjenim Američkim Državama.
Dobitnik je jednog od prva 204 počasna pasoša sa
obeležjima Republike Srbije na predlog tadašnjeg zamenika predsednika Vlade, a povodom uspeha postignutih u
inostranstvu i dugoročne posvećenosti Srbiji.
Član je Mense Srbije od 2000. godine.
Govori engleski i služi se nemačkim i francuskim jezikom.
azar Krstic is born in Nis in 1984. He
graduated magna cum laude in Mathematics and Ethics, Politics and Economics in 2007 at Yale University in the United States. During the studies, he was a
member of the prestigious academic society “Phi Beta Kappa”. He was a winner of several awards in mathematics.
He also won several scientific research
grants for the research on economic
transition in Central and Eastern Europe, including a onesemester study stay in Berlin, which was funded by the
German Agency for Academic Exchange.
From 2007 he worked with a leading global-based
consulting firm McKinsey & Company, where he progressed from the post of a Business Analyst to the position
of a Junior Partner in only 5 years. During his career in
the United States, Europe and the Middle East working for
world leading companies, he mainly dealt with projects in
the areas of finance, energy and trade, with a focus on
strategy, corporate governance and restructuring. Shortly
after the outbreak of the global economic crisis, i.e. at the
beginning of 2009, he was involved in a pro bono project of
the Government of the Republic of Serbia, dealing with the
formulation of strategy aimed at improving the country's
competitiveness and attracting FDI (which has not been
implemented).
During his studies he was engaged as an Assistant
Financial Manager at the Yale University Office of Development and as a Teaching Assistant at the Department
of Mathematics for the subjects Algebra and Analysis. He
spent several months in training at Bridgewater Associates, a leading investment fund in the United States.
Before going to university, he won several first prizes
at mathematics competitions in the Federal Republic of
Yugoslavia and the Republic of Serbia. He participated and
lectured at seminars on leadership and mathematics in
Petnica, Israel and the United States.
He received one of the first 204 honorary passports
with emblems of the Republic of Serbia for the success
achieved abroad and long-term commitment to Serbia.
He is member of Mensa since 2000.
He is fluent in English, also speaks basic German and
French.
Lazar Krstić
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
L
Z
orana Mihajlović rođena je 1970. godine, u Tuzli. Osnovnu i srednju školu
završila je u Beogradu, kao najbolja u generaciji. Diplomirala (1993), magistrirala
(1998) i doktorirala (2001) na Univerzitetu u Beogradu – Ekonomskom fakultetu, sa temama iz oblasti energetike i ekonomije (doktorska disertacija “Energetika
i privredni razvoj – Analiza međuzavisnosti na primeru Srbije i zemalja Evropske
Unije”). Zvanje naučnog saradnika stekla
je 2006. godine, na Ekonomskom fakultetu u Beogradu,
zvanje docenta na Megatrend Univerzitetu 2008. godine, a
zvanje vanrednog profesora oktobra 2011. godine.
Od završetka fakulteta, uporedo se bavi naučnim i
stručnim radom u praksi. Bila je zaposlena u Prvoj ekonomskoj školi u Beogradu do 1996. godine, a do 2006.
godine radi u Javnom preduzeću Elektroprivreda Srbije –
Javnom preduzeću za prenos električne energije Elektroistok, na radnim mestima zamenika rukovodioca Službe
knjigovodstva, rukovodioca Službe plana i analiza i savetnika Sektora za finansijske poslove.
Od 2004-2006. godine angažovana je u Vladi Srbije,
kao savetnik potpredsednika Vlade za energetiku i politiku
zaštite životne sredine, nakon čega je radila u Javnom preduzeću Aerodrom Nikola Tesla Beograd, kao savetnik za energetsku efikasnost generalnog direktora, do 2007. godine.
Do 2010. godine obavljala je poslove savetnika za
energetiku tadašnjeg predsednika Vlade Republike Srpske, Milorada Dodika. Bila je član Upravnog odbora JP EPS
(2004-2007), kao i glavni i odgovorni urednik mesečnika
„EU Market“ (2007-2008), a od 2008. godine je zaposlena na Megatrend Univerzitetu. Oktobra 2011. godine imenovana je za prorektora za nauku tog Univerziteta.
Autor je i koautor četiri knjige iz oblasti energetike i
održivog razvoja, učesnik u mnogim nacionalnim i međunarodnim projektima i konferencijama i do danas je napisala i objavila preko dve stotine radova o problemima i
mogućnostima srpskog energetskog sektora, u komparaciji sa regionom i zemljama EU, a u cilju dostizanja održivog razvoja.
Član je Srpske napredne stranke od 2009. godine i
predsednik je Saveta stranke za energetiku i rudarstvo. Do
oktobra 2012. godine bila je član Predsedništva, kada je
na Skupštini Stranke, izabrana za potpredsednika SNS. Od
jula 2012. godine obavlja funkciju ministra u Ministarstvu
energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS.
Z
orana Mihajlovic was born 1970 in Tuzla. Completed primary and secondary
education in Belgrade as the highest academically ranked student of her class. In
1993, received her Bachelor’s degree from
the Belgrade University Faculty of Economics, where she also earned her master’s degree in 1998, and a doctorate degree in
2001 (with the thesis “Energy and Economic Development – correlation analysis on the
example of Serbia and the EU countries”).
Appointed research associate at the Belgrade Faculty of Economics in 2006 and named lecturer in 2008 and associate
professor in 2011 at private Megatrend University in Belgrade.
After completing post-graduate courses, Ms. Mihajlovic
has pursued scientific research, while at the same time applying her expertise to practice. She began her career as a high
school professor at the Belgrade First Economics Vocational
School, where she stayed until 1996. The next ten years she
spent with the Electric Power Industry of Serbia (EPS), in electricity transmission company Elektroistok, serving as deputy
head of Accounting Department, head of Planning and Analysis Department and Finance Department advisor.
In 2004, she joined the Office of Serbian Deputy Prime
Minister Miroljub Labus as his energy and environmental
protection advisor until 2006, when she took up the position of energy efficiency advisor to the general manager of
the Belgrade Nikola Tesla airport.
Until 2010 she was energy advisor to Republika Srpska Prime Minister Milorad Dodik. Ms. Mihajlovic sat on the
EPS Board of Governors (2004-07) and was editor in chief
of monthly magazine “EU Market” (2007-08). Since 2008,
she has been on the faculty of the Megatrend University
and was named Deputy Dean of Science in October 2011.
She has authored or co-authored four books focusing
on energy and sustainable development and has participated
in a number of domestic and international projects and conferences. Furthermore, she has written and published more
than two hundred scientific and research papers devoted to
problems and potential of the Serbian energy sector.
In 2009, she joined the Serbian Progressive Party (SNS)
and currently chairs the party Energy and Mining Council.
Before elected SNS deputy leader in October 2012, she was
a member of the party Presidency. Ms. Mihajlovic was an
MP in the Serbian Parliament from May till July 2012, when
she was sworn in as Minister of Energy, Development and
Environmental Protection of the Republic of Serbia.
Zorana
Mihajlović
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
I
gor Mirović je ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave i vršilac
funkcije ministra privrede. U više saziva
biran je za odbornika, pokrajinskog i narodnog poslanika.
Od septembra 2013. godine obavlja funkciju ministra za regionalni razvoj
i lokalnu samoupravu. Na čelu je srpskog
dela Međuvladine jugoslovensko-beloruske komisije za trgovinsku i ekonomsku
saradnju i Međuvladine komisiji za ekonomsku saradnju sa
Crnom Gorom. Predsednik je Nacionalnog saveta za regionalni razvoj i predsedavajući Saveta za decentralizaciju
Republike Srbije.. Od 30. januara 2014. vršilac je funkcije ministra privrede.
Od 2012. godine do danas je pokrajinski poslanik u
Skupštini AP Vojvodine.
Od 2008. do 2012. godine bio je potpredsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, a od 2004. do
2008. godine pokrajinski i narodni poslanik.
U periodu od 2004. do 2008. godine bio je direktor
Javnog preduzeća Zavod za izgradnju grada Novog Sada.
Od 2000. do 2004. godine bio je savezni poslanik u
Veću građana, a u periodu od 1998. do 2000. godine i zamenik ministra finansija u Vladi Republike Srbije.
Od 1996. do 2000. godine bio je pokrajinski poslanik
u Skupštini AP Vojvodine, od 1992. do 1996. godine narodni poslanik u Skupštini Srbije, a od 1992. do 1994. godine i potpredsednik Skupštine grada Novog Sada.
gor Mirovic is a minister of regional development and local self-government
and acting minister of economy. In several convenes elected as a counselor, provincial and national MP.
From September 2013 appointed
Minister of Regional Development and
Local Self-Government of the Republic of
Serbia. President of Serbian part of InterGovernmental Joint Committee for Trade
and Economic Cooperation with the Republic of Belarus,
as well as President of Serbian part of Inter-Governmental
Joint Commission for Economic Cooperation with Montenegro. He is the President of National Council for Regional
Development and the Chairman of the Council for Decentralization of the Republic of Serbia. From 30th January
2014 he is an acting Minister of Economy of the Republic
of Serbia.
Since 2012 he is the provincial Deputy in the Assembly of Vojvodina.
From 2008 to 2012 he was the Vice-President of the
Assembly of Autonomous Province of Vojvodina, and from
2004 to 2008 provincial and national MP.
In the period between 2004 and 2008 he was the
Director of the Public Enterprise Construction Institute of
the City of Novi Sad.
From 2000 to 2004 he was a federal Deputy in the
Chamber of Citizens, and in the period between 1998 and
2000 a Deputy to the Minister of Finance in the Government of the Republic of Serbia.
In the period between 1996 and 2000 he was a
provincial representative in the Assembly of Autonomous
Province of Vojvodina, from 1992 to 1996 national representative in the Assembly of Serbia, and from 1992 to
1994 the Vice-President of the Assembly of Novi Sad.
Igor Mirović
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
I
I
van Vujačić je vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na kome izvodi nastavu na predmetima Savremeni privredni sistemi i
Ekonomika evropskih integracija. Angažovan je kao gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u
Beogradu, gde predaje Međunarodne
ekonomske odnose i Američki privredni
sistem. Član je Upravnog odbora Američke privredne komore u Beogradu i nezavistan član Upravnog odbora Eurobanke u Beogradu.
Kao Fulbrajtov stipendista usavršavao se na Univerzitetu Mičigen u En Arboru od 1984 do 1985. godine. Bio
je učesnik Salzburškog seminara, konferencija Aspen instituta i uz podršku Kokalis fondacije – Harvard executive
leadership programa. Njegovo profesionalno interesovanje
usmereno je na pitanja privrednog sistema, tranzicije, privatizacije, makroekonomije i teorije privrednog razvoja, i
međunarodnih ekonomskih odnosa.
Bio je savezni poslanik na listi Demokratske stranke u
periodu 1992-1996. godine i šef poslaničke grupe u periodu 1994-1996.
Od 2002. do 2009. godine bio je ambasador u SAD.
I
van Vujacic is an Associate Professor at
the Faculty of Economics, University of
Belgrade, where he teaches Comparative
Economic Systems and Economics of EU
Integration. He is a visiting professor at
the Faculty of Political Science, University of Belgrade, where he teaches International Economic Relations and the American Economic System.
He is a member of the Board of Governors of the American Chamber of Commerce in Belgrade
and an independent member of the Board of Eurobank in
Beograd.
As a Fulbright scholar he spent 1983-1984 at the University of Michigan, Ann Arbor. He has participated in Aspen Institute conferences, the Salzburg Seminar and has
attended the Harvard Executive Leadership Program on a
Kokkalis Foundation Fellowship.
His professional interests are in the fields of economic
systems, transition, privatization, macroeconomics, international economic relations and development.
He was a member of the Federal Parliament of Yugoslavia in the period 1992-1996 for the Democratic Party
and the Faction leader in the period 1994-1996.
He served as Ambassador to the United States between 2002 and 2009.
Ivan Vujačić
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
T
anja Miščević je šef Pregovaračkog
tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i
profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Na fakultetu vodi predmete: Međunarodne organizacije, Sistem Ujedinjenih nacija, Politika proširenja EU i Istorija evropskih integracija. Predavala je kao
gostujući profesor na Vojnoj akademiji
Ministarstva odbrane, Centru za evropske integracije Univerziteta u Bonu, Diplomatskoj akademiji Ministarstva inostranih poslova Hrvatske, Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Od 2004. do 2012. vodila je
modul Međunarodne organizacije na Diplomatskoj akademiji Ministarstva spoljnih poslova Srbije.
Pre imenovanja za šefa Pregovaračkog tima u septembru 2013, bila je posebna savetnica za evropske integracije potpredsednika Vlade Srbije i ministra za spoljnu i unutrašnju trgovinu, kao i savetnica UN programa za razvoj za
projekte iz oblasti bezbednosti u regionu JIE. Od decembra 2010. do jula 2012. bila je državni sekretar za politiku odbrane Ministarstva odbrane Srbije. Prethodno je, od
2009. do 2010, bila član i potpredsednik Odbora Agencije
za borbu protiv korupcije. Od 2005. do 2009. bila je direktor Kancelarije za evropske integracije Vlade Srbije. Učestvovala je u pregovaračkom timu Srbije za zaključivanje
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU, vodila je
pregovarački tim Srbije za pregovore za zaključivanje Sporazuma o viznim olakšicama i Sporazuma o readmisiji između Republike Srbije i Evropske unije.
Potpredsednica je Evropskog pokreta u Srbiji.
anja Miscevic is Head of Negotiating
Team for the Accession of the Republic of Serbia to the European Union and a
Professor at the Faculty of Political Sciences in Belgrade. She teaches International Organizations, UN System, EU
Enlargement Policy, and History of European Integration. Ms. Miscevic lectured as a Visiting Professor at the Military Academy of the Ministry of Defence,
at the Centre for European Integrations of the University of Bonn, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia and the Faculties of
Law and Economics of the University of Montenegro. From
2004 to 2012, she was Head of the International Organizations course at the Diplomatic Academy of the Ministry
of Foreign Affairs of the Republic of Serbia.
Prior to her appointment as Head of the Negotiating team, Ms. Miscevic served as Special Advisor to the
Deputy Prime Minister responsible for foreign trade in
Serbian Government, and UNDP Senior Advisor for Security Projects in SEE region. From December 2010 to July
2012, Ms. Miscevic served as State Secretary for Defence
Policy at the Ministry of Defence of the Republic of Serbia.
Previously, from 2009 to 2010 she was a member and
Vice-President of the Board of the Anticorruption Agency.
From 2005 to 2009 she was the Director of the European
Integration Office of the Government of Serbia, member
of the Negotiating team for Stabilization and Association
Agreement negotiations, and Head of the Negotiating team
for Readmission and Visa Facilitation Agreement between
Serbia and the EU.
Ms. Miscevic is Vice-President of the European Movement in Serbia.
Tanja Miščević
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
T
M
ajkl Devenport predao je 19. januara
2013. godine svoje akreditive Predsedniku Republike Srbije.
Pre ovog imenovanja, Devenport je
bio Ambasador Velike Britanije u Srbiji od
januara 2011. godine.
Pre dolaska u Srbiju, Devenport je
bio direktor Direktorata za Rusiju, Centralnu Aziju i Južni Kavkaz u Ministarstvu
spoljnih poslova u Londonu. U periodu između 2007. i 2010. savetovao je tadašnje ministre inostranih poslova o odnosima Velike Britanije sa Rusijom i širim regionom, a bio je zadužen i za mrežu
od dvanaest diplomatskih predstavništava.
Njegova prva misija u inostranstvu u svojstvu britanskog diplomate bila je u Poljskoj 1990. godine, gde je bio
zadužen za osnivanje prvog Know-How Fonda, koji je, nakon pada komunizma, pružio podršku Poljskoj tokom rane
faze političkih i ekonomskih reformi. Sredinom devedesetih, Majkl je predvodio Odeljenje za mirovne misije UN u
Ministarstvu spoljnih poslova, nakon čega je naučio ruski
da bi 1996. godine otišao u ambasadu u Moskvu na poziciju prvog sekretara. 2000. godine Majkl se vratio u Poljsku kao trgovinski savetnik i generalni konzul pred samo
pridruženje te zemlje Evropskoj uniji, a 2004. godine je
imenovan na poziciju zamenika ambasadora u Kairu.
Majkl je završio osnovne studije francuskog i nemačkog jezika i književnosti na Univerzitetu Kembridž, nakon čega je predavao engleski na Univerzitetu u Gracu u
Austriji. Potom je završio studije prava u Londonu i postao pravni zastupnik pred Vrhovnim sudom 1988. godine, nakon što je prošao staž u londonskoj advokatskoj kući
Macfarlanes.
Majkl i njegova žena, dr Lavinija Devenport, imaju troje dece. Majkl je pasionirani teniser. Srpski je počeo da uči
još na Univerzitetu u Gracu 1982. godine, tako da sada nastavlja sa izučavanjem srpskog jezika.
M
ichael Davenport presented his credentials to the Serbian President on
19 September 2013.
Prior to this posting, he served as
the Ambassador of the United Kingdom
to Serbia since January 2011.
Before coming to Serbia, Davenport
was Director for Russia, Central Asia and
the South Caucasus in the Foreign and
Commonwealth Office (FCO) in London.
Between 2007 and 2010 he advised
successive Foreign Secretaries on Britain’s relations with
Russia and the wider region and was responsible for the
FCO’s network of twelve diplomatic missions.
His first foreign posting as a British diplomat was to
Poland in 1990, where he was responsible for establishing the first British Know-How Fund, supporting Poland’s
early political and economic reforms after the fall of Communism. In the mid-nineties Michael headed the FCO’s UN
Peacekeeping Section before learning Russian ahead of
a posting as First Secretary to Moscow in 1996. In 2000
Michael returned to Poland as Commercial Counsellor and
Consul-General in the run-up to Polish accession to the
European Union, and in 2004 was appointed Deputy Ambassador to Cairo.
Michael did his first degree in French and German language and literature at Cambridge University, after which
he taught English at Graz University in Austria. Later he
studied law at the College of Law in London and qualified
as a Solicitor of the Supreme Court in 1988, having trained
at the City firm of Macfarlanes.
Michael and his wife, Dr Lavinia Davenport, have three
children. Michael is a keen tennis player. He first started
learning Serbian at Graz University in 1982 and is continuing his studies.
Michael
Davenport
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
A
mbasador Majkl D. Kirbi je preuzeo
mesto ambasadora SAD u Republici
Srbiji 19. septembra 2012. godine, nakon službe na poziciji prvog zamenika
pomoćnika državnog sekretara u Birou
za konzularne poslove u Vašingtonu. Pre
službe u Vašingtonu, bio je na mestu ambasadora SAD u Republici Moldaviji. Ambasador Kirbi je karijerni diplomata koji
ima bogato trideset dvogodišnje radno
iskustvo u Stejt departmentu. Pre imenovanja na mesto
ambasadora SAD u Moldaviji, bio je generalni konzul u ambasadi SAD u Seulu, Južna Koreja.
Od 2001. do 2004. godine, ambasador Kirbi je bio na
poziciji generalnog konzula u ambasadi SAD u Varšavi, u
Poljskoj. Pre toga je bio načelnik konzularnog odeljenja u
Generalnom konzulatu u Krakovu, od 1988. do 1991. godine. Pored Poljske i Koreje, ambasador Kirbi je bio u službi
kao regionalni konzularni službenik u Generalnom konzulatu u Frankfurtu, u Nemačkoj, u periodu od 1996. do 1998.
godine, odakle je obavljao konzularne poslove na području zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza. Ambasador Kirbi je
takođe bio šef konzularnih odeljenja u Danskoj i Tanzaniji. Njegova prva diplomatska misija je bila u Džordžtaunu,
u Gvajani. Pored diplomatske službe u inostranstvu, ambasador Kirbi je u Vašingtonu najpre radio kao službenik u
odeljenju za Karibe, a zatim je obavljao dužnost direktora
Kancelarije za obaveštajnu koordinaciju u Birou za obaveštajne poslove i istraživanje.
Kao dete diplomate, ambasador Kirbi je proveo detinjstvo u raznim zemljama širom sveta, među kojima su
i Hong Kong i Libija, a zatim se školovao u Sjedinjenim
Američkim Državama. Diplomirao je istoriju na Univerzitetu
Pensilvanija, među najboljima u klasi, a studirao je istoriju
i biologiju na Univerzitetu Severna Karolina, u Čepel Hilu.
Suprugu Saru Pauelson Kirbi je upoznao u Parizu. Kirbijevi
imaju dve odrasle ćerke.
mbassador Michael D. Kirby assumed the position of U.S. Ambassador to the Republic of Serbia on September 19, 2012, after serving as Principal
Deputy Assistant Secretary for Consular Affairs in Washington, D.C. Prior to
holding this position in Washington, he
served as the U.S. Ambassador to the
Republic of Moldova. He is a career Foreign Service Consular Officer with nearly
32 years of service in the State Department. Immediately
prior to being named Ambassador to Moldova, he was the
Consul General in the U.S. Embassy in Seoul, South Korea.
From 2001 to 2004, Ambassador Kirby served as
Consul General in the U.S. Embassy in Warsaw, Poland. He
had served earlier in Poland as Chief of the Consular Section in Consulate General Krakow, from 1988 to 1991. In
addition to serving in Poland and Korea, Ambassador Kirby
served as Regional Consular Officer in Consulate General
Frankfurt, Germany, from 1996 to 1998, assisting Consular operations in countries throughout the former Soviet
Union. Ambassador Kirby also ran the consular sections in
Denmark and Tanzania. His first tour was in Georgetown,
Guyana. In addition to his overseas postings, Ambassador Kirby has served twice in Washington, D.C., first as
a Desk Officer in the Office of Caribbean Affairs and later
as Director of the Office of Intelligence Coordination in the
Bureau of Intelligence and Research.
The son of a diplomat, Ambassador Kirby was raised
around the world, including Hong Kong, Libya and the
United States. He earned a B.A. with Honors in History
from the University of Pennsylvania and studied History
and Biology at the University of North Carolina, Chapel Hill.
He met his wife, Sara Powelson Kirby, in Paris; they have
two adult daughters.
Michael D. Kirby
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
A
A
A
mbassador Heinz Wilhelm was born
on 4 July 1950 in Munich. He is married and has two children.
mbasador Hajnc Vilhelm rođen je
04.07.1950. godine u Minhenu. Oženjen, otac dvoje dece.
Obrazovanje
1977. godine gospodin Vilhelm završio je studije pravnih nauka na Ludwig
Maximilian Univerzitetu u Minhenu. U periodu od 1971. do 1973. godine studirao
je na Univerzitetu u Lozani, Švajcarskoj.
1977. godine položio je prvi državni ispit za pravnika,
a drugi državni ispit je absolvirao 1980. godine u Minhenu.
Od 1980. do 1982. godine gospodin Vilhelm bio je asistent profesora na Pravnom fakultetu Univerziteta u Minhenu.
A 1982. godine pridružio se Ministarstvu inostranih
poslova.
Education
In 1977 Mr. Wilhelm graduated in
law at the Ludwig Maximilians University
of Munich. From 1971 to 1973 he had
studied at the University of Lausanne,
Switzerland.
In 1977 he passed the first law state exam, in 1980
the second law state exam, both in Munich.
From 1980 to 1982 Mr. Wilhelm worked as Assistant
Professor at the law faculty of the University of Munich.
In 1982 he joined the German Ministry of Foreign Affairs.
Heinz Wilhelm
Diplomatska karijera
Diplomatska akademija, Bon (1982.-1984.)
Nemačka Ambasada u Rijadu, Saudijska Arabija
(1984.-1986.)
Stalno predstavništvo Nemačke pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku (1987.-1990.)
Ministarstvo inostranih poslova, u Bonu (1990.-1993.)
Nemačka Ambasada u Dakaru, Senegal, stalni zamenik ambasadora (1993.-1996.)
Ministarstvo inostranih poslova, u Bonu i Berlinu
(1996.-2001.)
Nemačka Ambasada u Londonu (2001.-2004.)
Predstavništvo Nemačke u Lagosu, Nigerija, šef Predstavništva (2004.-2006.)
Nemačka Ambasada u Parizu (2006.-2009.)
Ministarstvo inostranih poslova, šef odseka (2009.2012.).
Njegova ekselencija g. Vilhelm je ambasador Savezne
Republike Nemačke u Srbiji od 2012. godine.
Diplomatic Career:
Diplomatic Academy, Bonn (1982 – 1984)
German Embassy in Riyadh, Saudi Arabia (19841986),
Permanent Mission of Germany to the United Nations,
New York (1987-1990),
Ministry of Foreign Affairs, Bonn (1990-1993),
German Embassy in Dakar, Senegal, Deputy Ambassador (1993-1996),
Ministry of Foreign Affairs, Bonn and Berlin (19962001),
German Embassy in London (2001-2004),
German Mission in Lagos, Nigeria, Head of office
(2004-2006),
German Embassy in Paris (2006-2009),
Ministry of Foreign Affairs, Berlin, Head of Section
(2009-2012).
His Excellency, Mr. Wilhelm, has been the Ambassador of the Federal Republic of Germany to Serbia since
2012. KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
A
mbasador Fransoa Gzavije Denio je
opunomoćeni ministar prve klase.
Rođen je 4. marta 1955. Oženjen Aleksandrom Molden, otac četvoro dece.
Obrazovanje : diplomirao je na Politehničkoj školi (École Polytechnique,
1973), Nacionalnoj školi za statistiku i administraciju u ekonomiji − ENSAE (École Nationale de la Statistique
et de l›Administration Économique) i Visokoj školi za administrativne poslove –
ENA (École nationale d’administration), klasa Ljudska prava (1981).
Profesionalna i diplomatska karijera: administrator Nacionalnog instituta za statistiku i ekonomske studije INSEE
(1978), Direkcija za predviđanja Ministarstva ekonomije i
finansija (septembar-decembar 1978), Visoka škola za administrativne poslove (1979-1981), Ministarstvo inostranih poslova, odeljenje za ekonomske i finansijske poslove
(1981-1984), prvi sekretar, pa drugi savetnik u Francuskoj
ambasadi u Italiji (1984-1988), savetnik pri stalnoj misiji Francuske u Evropskoj zajednici u Briselu (1988-1992),
ministar-savetnik u Francuskoj ambasadi u Tunisu (19921995), diplomatski savetnik u kabinetu ministra za prostorno planiranje, opremu i saobraćaj, a zatim diplomatski
savetnik ministra za opremu, stanovanje, saobraćaj i turizam (1995-1997), pomoćnik šefa kabineta ministra inostranih poslova (1997), ambasador Francuske u Dominikanskoj republici (1998-2001), ambasador Francuske na
Bahamima na nerezidencijalnoj osnovi (1998-2001), direktor za pitanja strategije Ministarstva odbrane (20012005), ambasador, stalni predstavnik Francuske pri Kancelariji Ujedinjenih nacija i Međunarodnih organizacija u
Beču (2005-2009), misija u Prištini (septembar-decembar
2009), Ambasador zadužen za praćenje obnovljenih francusko-afričkih pregovora o sporazumima iz oblasti odbrane (april-septembar 2010).
Njegova ekselencija, g. Denio, je ambasador Republike Francuske u Srbiji od 29. septembra 2010. godine.
Odlikovanja: Vitez Legije časti i Orden zasluga za poljoprivredu u rangu oficira.
Govori nemački, engleski, španski i italijanski.
mbassador François-Xavier Denio is
Minister Plenipotentiary 1st class.
He was born March 4th, 1955. Married
to Alexandra Molden. He is the father of
four children.
Education: Graduated from Ecole
Polytechnique (1973-1976), the National
School of Statistics and of Economic
Administration (ENSAE) and the Ecole
Nationale d’Administration, ENA (19791981).
Professional and diplomatic career: Administrator of
the INSEE – French National Institute of Statistics and
Economic Studies (1978), Direction of Economic Forecast
in the Ministry of Economy and Finances (SeptemberDecember, 1978), École Nationale d’Administration – ENA
(1979-1981), Ministry of Foreign Affairs, economic and
financial affairs (1981-1984), First secretary, then second
counsellor in Rome (Quirinal) (1984 - 1988), counsellor
at the Permanent Representation of France to the European Communities in Brussels (1988-1992), Minister –
counsellor at the French Embassy in Tunisia (1992-1995),
Diplomatic advisor in the Minister’s Cabinet (Ministry of
Spatial Planning, Infrastructure and Transport), then to
the Minister of the Infrastructure, Housing, Transport and
Tourism (1995-1997), Deputy director of the French Foreign Minister Cabinet (1997), Ambassador to the Dominican Republic (1998-2001), Non resident ambassador to
the Bahamas, residing in Santo Domingo (1998-2001),
Director for strategy in the Ministry of Defense (20012005), Ambassador, Permanent Representative of France
to the United Nations and the International Organizations
in Vienna (2005-2009), Mission in Pristina (SeptemberDecember, 2009), Ambassador, in charge of the renegotiation of the French-African Defence Agreements (April
- September, 2010).
His Excellency, Mr. Denio has been Ambassador of the
Republic of France to Serbia since September 29th, 2010.
Decorations: Chevalier of the Légion of Honour, Officer
of the Mérite Agricole.
Spoken languages: German, English, Spanish, Italian.
François-Xavier
Denio
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
A
A
mbasador dr Johannes Eigner je rođen 1960. u mestu Bad Sankt Leonard u Koruškoj. Gimnazija i studije u
Gracu (Dr. iur.; pored toga studije usmenog i pismenog prevođenja sa francuskog i ruskog).
Postdiplomske studije u Francuskoj
(međunarodno pravo i međunarodno civilno pravo na Univerzitetu u Strazburu).
Godine 1985. stupa u diplomatsku
službu pri Ministarstvu spoljnih poslova Republike Austrije.
Godine 1987. Austrijska ambasada u Kairu (staž).
Od 1987. do 1995. Austrijska ambasada u Moskvi
(ataše za štampu, od 1992. zamenik šefa Misije).
Od 1995. do 1999. Beč (zamenik direktora odeljenja OEBS-a i Stalnog predstavništva Austrije pri OEBS-u).
Od 1999. do 2004. Austrijska ambasada u Bratislavi
(zamenik šefa Misije).
Godine 2004. Beč (Odeljene za proširenje EU, ENP,
privredne odnosi i odnose Evropske unije sa zemljama
istočne i jugoistočne Evrope).
Godine 2005. direktor Odeljenja za proširenje EU,
ENP, privredne odnosi i odnose Evropske unije sa zemljama istočne i jugoistočne Evrope; od 2008. i zamenik direktora Sekcije za integracionu i ekonomsku politiku
Oženjen je i ima dvoje dece.
Jezici: nemački (maternji), engleski, francuski, ruski,
slovački.
A
Johannes Eigner
mbassador Johannes Eigner, Ph.D.
is a born 1960 in Bad St. Leonhard/
Carinthia. Secondary school and studies
in Graz - Dr. iur.
Postgraduate studies in France (International Law at the University of Strasbourg).
1985 Entry into the Diplomatic Service at the Austrian Foreign Ministry.
1987 Austrian Embassy in Cairo (in-
ternship).
1987-1995 Austrian Embassy in Moscow (Press Attaché, Deputy Head of Mission since 1992).
1995-1999 Austrian Foreign Ministry (Deputy Head of
the OSCE Department and the Austrian Permanent Mission to the OSCE).
1999-2004 Austrian Embassy in Bratislava (Deputy
Head of Mission).
2004 Austrian Foreign Ministry (Department for EUEnlargement; ENP, EU and Economic Relations to Eastern
and South-Eastern European countries ).
2005 Head of the Department for EU-Enlargement;
ENP, EU and Economic Relations to Eastern and SouthEastern European countries; since 2008 also Deputy Director General for Economic Affairs and European Integration.
As of October 23, 2012 Austrian Ambassador to the
Republic of Serbia.
He is a married and have two children.
Languages: German (native language), English,
French, Russian, Slovak.
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
Đ
uzepe Manco je Ambasador u Beogradu od 3. juna 2013. godine. Od
januara 2012. godine do aprila 2013. godine bio je šef Službe za štampu i portparol Ministra, usmeravajući strategije
komunikacije Farnezine ka aktivnijoj ediplomacy, takođe preko novih medija i
društvenih mreža.
Godine 2010. i 2011. vodio je odeljenje za štampu Ambasade Italije u Vašingtonu, gde je već bio na službi od 1998. do 2002. godine.
U Stalnom predstavništvu u Njujorku je radio od 2005.
do 2009. godine, bio je član italijanske delegacije u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija dve godine od 2007. do
2008. godine. U tom periodu, na inicijativu Italije, u sedištu UN se pregovaralo i bila je doneta prva rezolucija o moratorijumu na smrtnu kaznu.
Njegovo ranije iskustvo na Balkanu odnosi se na period od 1995. do 1998. godine u Ambasadi u Tirani, za vreme krize uzrokovane propašću piramidalnih preduzeća u
Albaniji.
U Farnezini je radio u Direkciji za saradnju i razvoj,
u Direkciji za ekonomske poslove i u Generalnom sekretarijatu.
Đuzepe Manco je autor članaka o ulozi sredstava informisanja u borbi protiv terorizma i o komunikacijama u
okviru OUN. Bio je docent na Masteru za medjunarodnu
komunikaciju na Univerzitetu IULM u Milanu.
Rođen je 1967. godine, oženjen je Almom. Imaju dvoje dece.
mbassador Giuseppe Manzo assumed the position of Italian Ambassador to the Republic of Serbia on
June 3, 2013. A career diplomat, prior
to his current assignment he served as
Spokesman, Head of Press and Information Department of the Italian Ministry of
Foreign Affairs in Rome, focusing on ediplomacy to strengthen communication
strategies.
In 2010 and 2011 Giuseppe Manzo was Head of Press
Office at the Italian Embassy in Washington, D.C, where
he had been previously posted from 1998 to 2002. From
2005 to 2009 he was posted in New York, at the Italian
Mission to the UN, during Italy’s term in the Security Council and the campaign for a Moratorium on Death Penalty.
His previous experience on Balkan issues dates back
to 1995-1998, when he served at the Italian Embassy in
Tirana and followed the negotiations to end the violent riots
during 1997 financial crisis in Albania.
In Rome he has worked in the International Development Cooperation and Economic Affairs Departments and
on the staff of the Secretary General of the Ministry of
Foreign Affairs.
A former lecturer at Milan IULM University’s Master
in Communication for International Organization, Giuseppe
Manzo authored essays on the role of media in the war on
terror and on UN communication strategies.
Born in 1967, Giuseppe Manzo is married to Alma;
they have two sons.
Giuseppe Manzo
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
A
A
ca Marković je rođen 1952. godine u Kuršumliji, oženjen, otac je troje dece, završio Elektrotehnički fakultet u
Beogradu, magistrirao na Ekonomskom
fakultetu u Beogradu, a doktorirao na
Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu, juna 2000.
Radni odnos je prvi put zasnovao
1977. godine u RK SSO na poslovima
člana sekreterijata Predsedništva i predsednika Komisije za radne akcije, a od decembra 1980.
godine radi u Elektroprivredi Srbije u Dispečerskom centru.
Od 2001. godine Odlukom Nastavnog veća Visoke škole
elektrotehnike i računarstva strukovnih studija u Beogradu
izabran je za profesora strukovnih studija za oblast Elektorenergetika, gde drži nastavu iz predmeta Menadžment u
elektroenergetici, a od 2008. godine i nastavu iz Osnova
elektroenergetike. U periodu od 1987-1990. godine obavlja dužnost rukovodioca Odeljenja za operativno upravljanje elektroenergetskim sistemom EPS-a, a od 1990. godine do 1997. godine obavlja dužnost Glavnog dispečer
Elekroprivrede Srbije. Juna 1997. godine imenovan je za
pomoćnik generalnog direktora EPS-a i direktora Direkcije
za upravljanje elektroenergetskim sistemom.
Od avgusta 2000. godine do juna 2001. godine radi
kao direktor JP Elektroistok Beograd. Od avgusta 2001. do
avgusta 2004. godine radu u EPS-u kao koordinator u Direkciji za upravljanje EES, a od avgusta 2004. do avgusta
2005. radi kao pomoćnik direktora za razvoj u Direkciji za
razvoj i investicije. Maja 2005. odlukom Narodne Skupštine RS izabran je za člana Saveta agencije za energetiku.
Jula 2009. izabran je za Predsednika Upravnog odbora JP
Elektroprivreda Srbije do 11.12.2013.godine kada ga Vlada
Republike Srbije imenuje za Predsednika Nadzornog odbora JP Elektroprivrede Srbije. Odlukom Vlade RS u decembru 2010. godine imenovan je za člana Saveta Univerziteta u Beogradu. Autor i koautor je sedam knjiga, objavio je
preko trideset stučnih i naučnih radova. Član je Izvršnog
odbora CIGRE Srbije, i Upravnog odbora Privredne komore
Srbije. Od 2011.-2013.godine predavao je na master studijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu.Od 2012.godini stiče zvanje vanrednog profesora na ALFA Univrezitetu.
A
ca Markovic was born in 1952 in Kursumlija, married, father of three children, graduated from the Faculty of Electrical Engineering in Belgrade, got a MSc
from the Faculty of Economics in Belgrade and got a PhD from the Faculty of
Economics in Subotica, University of Novi
Sad in June 2000.
He got his first employment in 1977 in
RK SSO Serbia as a Member of the Secretariat of the Presidency and the President of the Commission
for Work Actions. He has been working in “Elektroprivreda
Srbije” in Dispatch Center since December, 1980. In 2001, he
was appointed a professor of professional studies in electricity sector at the Advanced School of Electrical Engineering
and Professional Studies in Computer Sciences in Belgrade,
where he has been teaching Management in Electricity Sector
and Electricity Sector Basics since 2008. In the period 19871990 he held the position of the Head of the Department for
Operational Management of the Energy System of EPS, and in
the period 1990-1997 held the position of the Head Dispatcher of “Elektroprivreda Srbije“. He was appointed General Manager Assistant of EPS and Manager of the Department for Energy System Management in June 1997. From August 2000
until June 2001 he held the position of Director of JP “Elektroistok” Belgrade. From August 2001 until August 2004 he
worked in EPS as a Coordinator in the Department for Energy
System Management, and from August 2004 until August
2005 he worked as an Assistant Manager of the Department
for Development and Investments. He was an elected member
of the Council of the Energy Agency of the Republic of Serbia
in May 2005. Pursuant to the Decision of the Government of
the Republic of Serbia he was elected Chairman of Management Board of JP “Elektroprivreda Srbije” in July 2009. From
December 2013 decision of the Government of the Republic
of Serbia, he was elected Chairman of the Supervisory Board
of JP Electric Power Industry of Serbia.
Following the decision of the University Council in Belgrade in December 2010 to january 2013, he was elected
Deputy President of the University Council in Belgrade.
He is the author and co-author of seven books and more
than thirty of his professional and scientific papers were published. He is the member of the Executive Board of CIGRE
Serbia and the Management Board of the Serbian Chamber of
Commerce. From 2011 until 2013 he lecturer at the Faculty
of Economics master studies in Belgrade. Since of 2012, he
gained the title of Associate Professor at the ALFA University.
Aca Marković
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
D
ušan Bajatović je rođen 29. novembra 1967. godine. Po obrazovanju je
inženjer elektrotehnike i diplomirani ekonomista. Više puta biran na odgovorne
dužnosti u državnim organima: poslanik
i šef odborničke grupe u Skupštini državne zajednice Srbija i Crna Gora, Narodne Skupštine Republike Srbije, kao i
u Skupštini AP Vojvodine. Takođe je bio
i potpredsednik Izvršnog veća Autonomne Pokrajine Vojvodine, član Izvršnog odbora regionalne Privredne Komore u Novom Sadu kao i generalni sekretar Omladinskog saveza Srbije i član Saveta univerziteta. U
njegovoj radnoj biografiji stoji i to da je bio osnivač i direktor Televizije Most u Novom Sadu. Vlada Republike Srbije,
na sednici održanoj 23. oktobra 2008. godine, imenovala je g. Bajatovića za generalnog direktora Javnog preduzeća Srbijagas.
Dušan Bajatović trenutno je poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srbije i predsednik republičkog Odbora za
odbranu i bezbednost.
Dušan Bajatović je Izvršni direktor „South Stream „
d.o.o Novi Sad i Predsednik Nadzornog odbora PSG „Banatski Divor „ d.o.o Novi Sad .
Član je više domaćih i međunarodnih organizacija od
kojih je najznačajne članstvo u Evropskom poslovnom kongresu u svojstvu člana Predsedavajućeg komiteta. Dobitnik je više nagrada za najboljeg privrednika u 2010. godini
(zlatna plaketa za vizionara godine, najhumaniji čovek Srbije, zlatni svetionik – marketinški podvig godine).
Dušan Bajatović govori ruski jezik.
usan Bajatovic was born on November 29, 1967. He holds degrees both
in Electrical Engineering and Economy.
He held a number of responsible positions within the State Authorities: a Member of Parliament and the head of MP
group in the Assembly of the State Union
of Serbia and Montenegro, the National
Assembly of the Republic of Serbia, and
the Assembly of the Autonomous Province of Vojvodina. He was also the Vice President of the Executive Council of the Autonomous Province of Vojvodina,
member of the Executive Board of the Regional Chamber
of Commerce in Novi Sad, as well as Secretary-General of
the Youth Association of Serbia and member of the University Council. He was the founder and director of “Most”
TV station from Novi Sad. On October 23, 2008 he was
appointed CEO of the Public Company “Srbijagas” by the
Government of the Republic of Serbia.
Currently, Mr. Bajatovic is a Member of Parliament in
the National Assembly of the Republic of Serbia and the
President of the Parliamentary Board for Defense and Security.
Mr. Bajatovic is also Executive Director of „South
Stream“ d.o.o Novi Sad and Chairman of the Supervisory
Board of UGS „Banatski Divor“ d.o.o Novi Sad.
He is a member of numerous national and international organizations, the most important being the European
Business Congress, where he is a member of the Presiding
Committee. Recipient of several awards for the Businessman of the Year in 2010 (the “Visionary of the Year” gold
plaque, the “Greatest Humanitarian” in Serbia, “Golden
Lighthouse” for the visionary management of the year).
Mr. Bajatovic speaks Russian.
Dušan Bajatović
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
D
A
leksandar Obradović je od septembra
2012. godine prvi čovek Javnog preduzeća »Elektroprivreda Srbije«. Pre toga
je bio na najodgovornijim funkcijama u
Generalnom sekretarijatu predsednika
Republike Srbije i u kompanijama Ene
Tel Solutions, ČEZ Srbija, Nove elektrane
Republike Srpske, Lafarge - Pariz, Arthur
D. Little - Prag, ATOZ Marketing Services
- Prag i Jurg Marquard Group Publishing GmbH - Prag. Rođen je 1974. godine.
A
leksandar Obradovic has been the
head of Javno preduzece “Elektroprivreda Srbije” since September 2012.
Before that, he held the most responsible
positions in the General Secretariat of the
President of the Republic of Serbia and
in the companies EneTel Solutions, CEZ
Srbija, Nove elektrane Republike Srpske,
Lafarge - Paris, Arthur D. Little - Prague,
ATOZ Marketing Services – Prague and
Jurg Marquard Group Publishing GmbH Prague. He was born in 1974.
Aleksandar
Obradović
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
L
jubomir Aksentijević je rođen 9. jula
1940. u Beogradu. Diplomirao je na
Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Smer za međunarodnu ekonomiju. Dalje usavršavanje iz oblasti investicionog bankarstva stekao je u okviru
Top-Manager seminara, Projektno finansiranje nafte i gasa (Pariz, London, Njujork, 1983. i 1985).
Od 1963. do 1979. godine bavi se
brojnim poslovima iz oblasti spoljne trgovine, turizma i nauke, nakon čega dolazi na mesto eksperta u Ekonomskom odeljenju Francuske Ambasade u Beogradu.
U januaru 1982. godine započinje impresivnu tridesetogodišnju karijeru u okviru banke Societe Generale, Pariz, gde obavlja brojne istaknute funkcije. Kao predstavnik
banke Societe Generale, Pariz, za Kazahstan i Kirgistan u
Alma-Ati, organizuje finansiranja u industriji i infrastrukturi, rudarstvu, sektoru nafte i gasa, hemijskoj industriji, poljoprivredi. Osnivač je Societe Generale banke u Alma-Ati i
Taškentu. Na poziciji regionalnog predstavnik Societe Generale banke za Azerbejdžan, Gruziju, Jermeniju, rukovodi i aktivno učestvuje u projektnom finansiranju termoelektrana, avio-industrije, naftnih polja, naftovoda i gasovoda,
među kojima je i naftovod iz Bakua za Čejhan, Turska, u
vrednosti od 3,5 milijardi $. Kao regionalni direktor za razvoj investicionog bankarstva banke Societe Generale, Pariz, za region Jugoistočne Evrope (SEE ) i kao savetnik generalnog direktora banke Societe Generale Srbija, bavi se
koncipiranjem i sprovođenjem razvojne strategije investicionog bankarstva u regionu, poslovnih linija i proizvoda svih
banaka Societe Generale u regionu kao i nadzorom nad većim investicionim bankarskim projektima Grupe u regionu.
U periodu od 2010. do 2011. angažovan je kao savetnik potpredsednika Vlade Republike Srbije za evropske integracije, za privredu i međunarodne finansije zadužen za
rukovođenje projektima, pregovore sa EIB, EBRD, Bankom
Evropske zajednice.
Trenutno obavlja funkciju specijalnog savetnika Ministra energetike, razvoja i zaštite životne sredine za razvoj
i finansije.
Odlikovan je Nacionalnim ordenom za zasluge Republike Francuske (1989) i Ordenom viteza Legije časti
(2002). Imenovan je za Savetnika za spoljnu trgovinu Republike Francuske sa Azerbejdžanom (2003).
Govori francuski, engleski i ruski.
jubomir Aksentijevic was born on July
9, 1940, in Belgrade. He graduated
from the University of Belgrade Faculty of
Economics, at the Department for International Economic Relations. Further education in the field of investment banking, he gained at Top-Manager seminars,
Project Financing of Oil and Gas (Paris,
London, New York, 1983 and 1985).
From 1963 to 1979 he was engaged
in numerous jobs in the field of international trade, tourism and science, after which he gets the
position of expert in Economy department of French Embassy in Belgrade. In January 1982 begins his impressive
30-year-long career at Societe Generale Bank, Paris, where
he held various prominent positions. As Societe Generale
Bank, Paris, Head Representative for Kazakhstan and Kyrgyzstan in Almaty, he organized investments in industry and
infrastructure, mining, oil and gas sector, chemical industry,
agriculture. He was the Founder of Societe Generale in Almaty and Tashkent. While at the position of Regional Representative of Societe Generale Bank for Azerbaijan, Georgia,
Armenia, he managed and actively participated in project
financing of power plants, aircraft industry, oil fields, oil and
gas pipelines, including the Baku-Tbilisi-Ceyhan Pipeline,
with investment value of $ 3,5 billion. As Regional Director for investment banking development of Societe Generale
Bank, Paris, in the region of South East Europe (SEE) and as
Assistant to Managing Director of Societe Generale Bank,
Serbia, he conceptualized and implemented investment
banking development strategy in the Region, business lines
and products for all Societe Generale Banks in the Region
as well as supervised large scale investment banking projects of the Group in the Region.
From 2010. to 2011. he was appointed Assistant to
Serbian Deputy Prime Minister for European Integrations,
Economy and International Finance in charge of managing the projects, negotiations with EIB, EBRD, European
Central Bank.
He currently holds the position of Special Assistant to
Minister of Energy, Development and Environmental Protection for development and finance.
He was decorated the National Order of Merit Franche
Republic(1989) and the Chevalier (Knight) of the Legion of
Honour (2002). He was appointed Advisor for International
trade between Republic of France and Azerbaijan (2003).
He speaks French, English and Russian language.
Ljubomir
Aksentijević
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
L
N
ikola Petrović je generalni direktor
Javnog preduzeća Elektromreža Srbije. Petrović je diplomirani ekonomista
koji je pre angažmana u javnom sektoru
stekao bogato iskustvo radeći na rukovodećim pozicijama u domaćim i inostranim kompanijama. Sredinom devedesetih
živeo je u Švajcarskoj gde se bavio poslovima uvoza, izvoza i prodaje sirovina
iz Afrike. Posle toga, radio je i usavršavao se na londonskoj berzi. Po povratku u Srbiju, osniva
uvozno-izvoznu firmu koja se bavila trgovinom voćem i povrćem. U oblasti energetike najpre se istakao kao direktor
firme Eco Energo group, gde se bavio primenom najnovijih
tehnologija u eksploataciji zelene energije i izgradnjom hidrocentrala. Na čelo EMS-a dolazi u septembru 2012. godine i na toj poziciji je postigao značajne rezultate koji se
ogledaju u ubrzanom završetku kapitalnih elektroenergetskih investicija, boljim finansijskim rezultatima poslovanja i
dobijanjem sertifikata za integrisane menadžment sisteme.
Nikola Petrović je rođen 1974. godine u Beogradu, oženjen
je i otac je dvoje dece.
N
ikola Petrovic is a general manager
of the Public Enterprise Elektromreza
Srbije. He holds an MSc in Economics.
Prior to his engagement in public sector, he gained extensive experience by
working in local and international companies at managerial positions. He lived
in Switzerland in mid-Nineties, dealing with import, export and sale of raw
materials from Africa. Following that, he
worked and professionally developed at the London Stock
Exchange. After coming back to Serbia, he established an
import/export company dealing with fruits and vegetables
trade. In the energy industry, his first prominent post was
a director of an Eco Energo group company, where he dealt
with implementation of the cutting edge technologies in
the green energy utilization and hydro power plants construction. He took on an EMS General Manager position
in September 2012, where he made a significant impact,
by facilitating a completion of capital electrical energy investments, better financial results as well as obtainment of
integrated management systems certificate. Nikola Petrovic was born in 1974 in Belgrade. He is married and a father of two.
Nikola Petrović
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
Z
oran Obradović je rođen 1950. u Crnoj Gori, gde je završio osnovnu školu. Maturirao je u Beogradu i diplomirao na Ekonomskom fakultetu, na smeru
Spoljna trgovina.
Karijeru je započeo 1975. godine u
General Export-u, u sektoru Reeksporta.
Po osnivanju sektora za naftu, prelazi u
isti, gde kao direktor sektora u dva mandata vodi Genex-ove poslove međunarodne trgovine naftom i derivatima u Frankfurtu i Londonu.
Godine 1990. prelazi u bliskoistočnu naftnu kompaniju Petrogas sa sedištem u Londonu.
Posle dve godine, 1992. godine, sa parterima osniva
u Londonu Petrobart LTD sa sedištem u Moskvi i filijalama
u Kazahstanu (Alma Ata), Uzbekistanu (Taskent) i Azarbejdžanu (Baku). Delatnost kompanije čini trgovina sirovom naftom i derivatima i barter poslovi sa robom (metali,
žito, pamuk). Na tržištu bivše Jugoslavije, Petrobart pravi mešovite kompanije sa kompanijama Makpetrol i Rafinerijom Skoplje (Perointex) i Jugopetrol Kotor (Adria Petrol
LTD). Petrobart sa ovim kompanijama i prometom od više
miliona tona nafte i derivata predstavlja jednog od značajnih snabdevača tržišta bivše Jugoslavije.
Danas Petrobart LTD, sa svojim preduzećima u Srbiji i Bosni zastupa međunarodni brend AVIA koji broji preko 2500 benzinskih stanica u centralnoj Evropi i intenzivno
radi na širenju AVIA lanca na domaćem tržištu. Sa svojim skladištem za tečne derivate na Savi-Dunav, PetrobartAvia je među značajnijim uvoznicima i distributerima naftnih derivata na ovom tržištu.
Godine 2010, Zoran Obradović je izabran za prvog
predsednika Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS)
koji okuplja sve najrelevantnije učesnike na tržištu nafte
i derivata.
oran Obradovic was born in 1950 in
Montenegro. He graduated in Economics in Belgrade, specializing in foreign trade.
Began his career in 1975 in General
Export in the Reexport sector. Upon its
formation, becomes Director of the oil
sector where for two terms he heads
Genex’s International trading of crude oil
and products in Frankfurt and London.
In 1990, he moves into the Middle Eastern oil company Petrogas headquartered in London.
Two years later in 1992 in London, he founds with
partners Petrobart Ltd, headquartered in Moscow with offices in Kazakhstan (Alma Ata), Uzbekistan (Tashkent), and
Azerbaijan (Baku). Company’s focus is on crude oil and
products trading, and bartering of commodities (metals,
corn, wool). In the ex-Yugoslavia market, Petrobart forms
joint venture companies with Makpetrol and Skoplje Refinery (Perointex), and with Jugopetrol Kotor (Adria Petrol
Ltd). Through these companies and a turnover of several
million tonnes of crude oil and products, Petrobart is one of
the major suppliers in the market of the former Yugoslavia.
Today Petrobart Ltd, with its companies in Serbia and
Bosnia, represents the international brand AVIA that has
over 2,500 petrol stations in Central Europe, and is intensively working on network expansion in the local market.
With its storage facility of liquid oil products on the shores
of the Sava and Danube rivers, Petrobart-Avia is one of
the major importers and distributors of oil products in this
market.
In 2010, Zoran Obradovic was elected as the first
president of the Association of Oil Companies of Serbia
(UNKS) whose members represent the main players in the
crude oil and products market.
Zoran Obradović
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
Z
G
oran Novaković je partner u kompaniji NIS Energowind.
Diplomirao na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Magistrirao poslovnu administraciju na MIT Sloan School of Management,
Massachusetts, USA.
Usavršio se u oblastima finansija i
energetike.
Tokom svoje karijere radio kao ministar Energetike u Vladi Republike Srbije.
Bio je direktor kompanije ENRON za energiju, gas i
naftu na području bivšeg Sovjetskog Saveza.
Takođe radio u kompanijama Glencore AG i JP Morgan, NY.
G
oran Novakovic is a Managing partner at NIS Energowind. Graduated from the Faculty of Civil
Engineering, University of Belgrade.
MBA from MIT Sloan School of Management, Massachusetts, USA.
Expertise in finance and energy.
During his career has worked as the
Minister of Energy and Mining in the Serbian Government.
Mr. Novakovic was Head of ENRON’s Power, Gas and
Oil business in the former Soviet Union.
He also worked at Oil Trader for Glencore AG and as an
Emerging Markets Traader in JP Morgan, New York City. Goran Novaković
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
D
ragijana Radonjić Petrović je svoju profesionalnu karijeru započela 1995. godine, kao broker, u Beogradskom eskontnom centru iz koga 1997.
godine prelazi u brokersko-dilersko društvo M&V Investments. Posle kraćeg vremena zauzima funkciju generalnog direktora i svojim zalaganjem ovu brokersku
kuću dovodi do liderske pozicije na domaćem finansijskom tržištu. M&V Investments je godinama jedna od vodećih
brokerskih kuća po ostvarenom prometu i broju transakcija finansijskim instrumentima u Srbiji.
Od aprila 2010. do avgusta 2012. godine bila je državni sekretar Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja zadužena za oblast regionalnog razvoja i preduzetništva.
Takođe je bila zadužena za koordinaciju EU IPA projekata i
bilateralne međunarodne pomoći u okviru nadležnosti ministarstva, ukupne vrednosti blizu 150 miliona evra.
Avgusta 2012. imenovana je na poziciju posebnog savetnika ministra u Ministarstvu finansija i privrede, nadležna za preduzetništvo i konkurentnost. Inicirala je pripremu
programa i zakona za jačanje ovih oblasti. Koordinirala je
timom eksperata koji su uspešno organizovali poslednje tri
emisije evroobveznica. Takođe je imenovana za nacionalnog službenika za odobravanje i u toj funkciji značajno je
unapredila proces uspostavljanja sistema za decentralizovano upravljanje pretpristupnim fondovima EU.
Inicirala je donošenje nacrta Zakona o rizičnom kapitalu, koji je novina u Srbiji, jer ova oblast ranije nije bila regulisana.
Od avgusta 2013 je Predsednik Upravnog odbora M&V
Investments a.d. i član Upravnog odbora Beogradske berze.
Potpredsednik je Saveza ekonomista Srbije, član Poslovnog kluba Privrednik i UKDS-a (Udruženje korporativnih direktora Srbije).
ragijana Radonjic Petrovic started
her professional career in 1995 as
a broker in Belgrade Discount Centre.
In 1997 she moved to the same position
in broker-dealer company, M&V Investments. Shortly after joining the company,
she became the General Manager making the company a leader in the domestic financial market. M&V Investments is
one of the leading broker-dealer for many
years with highest turnover and number
of transactions, trading with all securities issued in Serbia.
From April 2010 to August 2012 she was the State
Secretary responsible for regional development and entrepreneurship promotion in the Ministry of Economy and
Regional Development. She was also in charge of coordination of EU IPA and bilateral donor assistance within the
Ministry’s competences, in total amount near 150 million
euro.
In August 2012 she was appointed Special Advisor
to the Minister in the Ministry of Finance and Economy,
in charge of entrepreneurship and competitiveness and
as such initiated preparation of programs and laws for
strengthening these areas. She has been a coordinator
of the team experts that successfully managed the last
three processes of Eurobond issue. She is also appointed
National Authorizing Officer and as such has significantly
accelerated establishing the system of decentralized management of EU funds.
Ms. Petrovic also formally initiated the drafting of the
Law on Venture Capital, which is completely new in Serbia,
since this and similar financial instruments haven’t been
legally regulated in Serbia before.
From August 2013 she is a Chairperson of the Board
of M&V Investments and a member of the Board of Directors of Belgrade Stock Exchange.
She is a Vice President of Serbian Association of
Economists, a member of Business Club “PRIVREDNIK”
and UKDS (Association of Corporate Directors of Serbia).
Dragijana
Radonjić Petrović
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
D
S
iniša Mali je rođen 25.08.1972. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kao Ron
Brown stipendista, Siniša je 1999. godine magistrirao na Washington University
u St. Louis-u, SAD, smer finansije (Master of Business Administration diploma). Siniša je takođe magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U 2013.
godini, Siniša je odbranio doktorsku disertaciju na temu:
“Kreiranje vrednosti kroz process restruktuiranja i privatizacije - Teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji”, na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.
U 2001. godini, Siniša Mali je postavljen za pomoćnika ministra za privatizaciju u Ministarstvu za privredu i privatizaciju Vlade Republike Srbije. Krajem 2001. godine
Siniša prelazi u Agenciju za privatizaciju gde postaje direktor Centra za tendersku privatizaciju. Na ovoj poziciji, Siniša ostaje do kraja 2003. godine. Početkom 2004. godine,
Siniša Mali je osnovao svoju kompaniju koja se bavi savetovanjem u oblasti kupovine i prodaje preduzeća (mergers
& acquisitions), finansijskog restrukturiranja, konsolidacije
poslovanja, i savetovanja kompanija radi poboljšanja njihovih finansijskih performansi.
Pre preuzimanja položaja pomoćnika ministra za privatizaciju, Siniša je radio u Credit Suisse First Boston u New
Yorku u Mergers & Acquisitions grupi. Pre toga, Siniša je
proveo četiri godine kao rukovodilac u jednoj od četiri najveće konsultantske firme na svetu, Deloitte & Touche, od
čega dve godine u Pragu i dve godine u Beogradu, gde je
radio na poslovima privatizacije, kupovine i prodaje preduzeća, restrukturiranja i konsolidacije, poslovne analize, itd.
Trenutno, Siniša Mali obavlja funkciju predsednika Privremenog organa grada Beograda i savetnika prvog potpredsednika Vlade Republike Srbije za ekonomska pitanja. Predsednik je Upravnog odbora FIAT Automobili Srbija,
Upravnog odbora Komercijalne banke i Upravnog odbora Air
Serbia, kao i član Upravnog odbora Kliničkog centra Srbije.
Siniša je nosilac zvanja Chartered Financial Analyst
(CFA) i član CFA Instituta, Serbian Business Angels
Network-a, Fulbright Alumni Association of Serbia i British-Serbian Business Club-a. Takođe, nosilac je licence
portfolio menadžera koju izdaje Komisija za hartije od vrednosti Republike Srbije.
Oženjen je i otac troje dece.
S
inisa Mali was born on August 25th
1972, in Belgrade, Serbia, where he
graduated from the School of Economics,
University of Belgrade. As a Ron Brown
scholar, Mr. Mali received a Master of
Business Administration degree in Finance from Washington University u St.
Louis-u, SAD. Mr. Mali also received a
Master of Arts degree from the School
of Economics, University of Belgrade. In
2013, Sinisa defended his PhD dissertation with the topic
“Value Creation through Restructuring and Privatization Experience of Serbia”, at the Faculty of Organizational Sciences, University of Belgrade.
In 2001, Sinisa Mali was appointed as the Assistant
Minister for privatization in Ministry of Economy and Privatization, Government of the Republic of Serbia. Sinisa
also worked at the Agency of Privatization of the Republic
of Serbia as a Director of the Tender Privatization Center.
In 2004, Sinisa established a consulting company specialized in Mergers & Acquisitions, financial advisory, financial
restructuring, and business consolidation of private and
public enterprises.
Prior to the appointment as the Assistant Minister for
privatization, Sinisa worked for Credit Suisse First Boston
in Mergers & Acquisitions group. Before that, Sinisa spent
four years as a Manager in the Financial Advisory Services
of Deloitte in Belgrade and Prague.
Currently, Sinisa Mali is engaged as the President of
the Provisional Council of City of Belgrade and acts as
an Economic Adviser to the First Deputy Prime Minister
of the Republic of Serbia. He also acts as a Chairman of
the Board of FIAT Automobiles Serbia, Komercijalna banka
a.d., and Air Serbia d.o.o, and he is a Board member of
Clinical Center of Serbia.
Sinisa is a Chartered Financial Analyst (CFA) and a
member of CFA institute, Serbian Business Angels Network, Fulbright Alumni Association of Serbia and BritishSerbian Business Club. He is a licensed portfolio manager
at the Belgrade Stock Exchange.
Sinisa is married and a father of three children.
Siniša Mali
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
L
jerka Puljić rođena je 1954. godine u
Zagrebu, gdje je završila osnovno školovanje i gimnaziju kao i studij na Ekonomskom fakultetu (smjer plan i analiza). Po
završetku studija Ljerka Puljić započinje
karijeru zapošljavanjem u tadašnjem Republičkom ministarstvu za znanost, tehnologiju i informatiku, gdje se najviše bavila
praćenjem i politikom razvoja znanstvenih
kadrova. Nakon položenog stručnog ispita
i godinu i devet mjeseci rada odlazi iz državne administracije, procijenivši da će svoje želje i ambicije uspješnije moći
ostvariti u gospodarstvu te se zapošljava u kompaniji Ledo.
Karijeru u Ledu započela je na najjednostavnijim poslovima plana i analize s kojih je vrlo brzo promaknuta na
poslove unapređenja organizacije te marketinga, gdje je
1989. godine postala direktorica marketinga. Na poslovima direktorice marketinga zatječe je 1994. godine preuzimanje Leda od strane Agrokora, nakon čega je ubrzo imenovana glavnim direktorom Leda. U razdoblju od 1995. do
1998. godine obavlja restrukturiranje Leda, novi investicijski ciklus i kadrovski potpuno obnavlja kompaniju. 1998.
godine imenovana je izvršnim direktorom marketinga
Agrokora, centralne funkcije na kojoj je bila odgovorna za
koordinaciju i kontroling marketinških aktivnosti svih Agrokorovih kompanija. 2000. godine postaje članicom Uprave
Agrokora odgovornom za Agrokorove strateške poslovne
grupe u području planiranja, marketinga, prodaje i nabave. Na toj poziciji ostaje do danas, a od 2008. godine odgovorna je i za Agrokorovu Poslovnu grupu poljoprivreda.
Tijekom karijere pohađala je niz stručnih konferencija,
bila sudionicom niza seminara te prošla različite programe
edukacije. Posljednjih godina sudjeluje i kao gost predavač na visokoškolskim institucijama, stručnim skupovima
i konferencijama. Članica je Nacionalnog vijeća za konkurentnost, te predsjednica Udruge trgovine u Hrvatskoj gospodarskoj komori.
2010. godine Ljerka Puljć je u Londonu u organizaciji European Supermarket Magazina (ESM) i Institute of
Grocery Distribution (IGD) izabrana među 20 najuspješnijih poslovnih žena u Europi za izvrsnost u sektoru hrane i maloprodaje.
Dobitnica je nagrade CROMA za Životno djelo 2010.
Ljerka Puljić živi u Zagrebu i majka je jedne kćeri. U
svojoj karijeri rukovodila se prvenstveno načelom da je
predan rad i učenje osnova za svaki uspjeh. U svojoj karijeri odgojila je niz danas uspješnih poslovnih ljudi.
rs Puljic is responsible for Agrokor’s
strategic business groups, comprising the management and control of businesses belonging to the Agrokor Group.
Ljerka Puljic was born 1954 in Zagreb, where she attended Primary and
Secondary School and graduated from
the Faculty of Economics (Major: Planning and Analysis) in 1979. After graduation Mrs. Puljic started her career at the
Ministry of Science and Technology as trainee and executive staff associate, engaging in scientific staff monitoring
and development policies. After passing her professional
exam she left the state administration to join Ledo, having
decided that her wishes and ambitions would more successfully be accomplished in business.
From 1981 until 1998 she worked at Ledo in various
roles and departments, including; Planning and Analysis,
Executive Staff Associate for Organization, Head of Planning
and Analysis. She was appointed Director of Marketing in
1989. The acquisition of Ledo by Agrokor in 1994 still found
her in the position as Director of Marketing, soon to be promoted to Managing Director of Ledo. The period between
1995 and 1998 saw her restructuring Ledo, implementing a
new investment cycle and completely reviving the company
in personnel terms. In 1998 she was appointed as Executive
Director of Marketing at Agrokor, a central function where
she was responsible for the coordination and controlling of
the marketing activities of all Agrokor Group companies. In
the year 2000 she became Board Member at Agrokor in
charge of the company’s Strategic Business Groups in terms
of planning, marketing, sales and purchasing. She has remained in this position to date, while since 2008 she has additionally been in charge of the Agriculture Business Group.
During the course of her career Mrs. Puljic has attended a number of professional conferences, seminars
and went through various education programs. In recent
years she has also participated as guest lecturer / guest
speaker at Universities, expert meetings and conferences.
She is Member of the National Competitiveness Council and President of the Retail Association with the Croatian
Chamber of Commerce. In 2010 Ljerka Puljic was selected
among 20 most successful European business women for
excellence in the Food and Retail Sector by the European
Supermarket Magazine (ESM) and the Institute of Grocery
Distribution (IGD) in London.
She received the 2010 CROMA Lifetime Achievement Award.
Ljerka Puljić
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
M
E
dvard Jakopin je pomoćnik ministra
za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu, rukovodilac Sektora za strateške
analize i istraživanje. U periodu od 20012011. bio je direktor Republičkog zavoda
za razvoj. Sva akademska zvanja (osnovne, postdiplomske, doktorske studije)
stekao je na Ekonomskom fakultetu u
Beogradu. Autor je brojnih naučnih radova iz oblasti makroekonomije, planiranja
privrednog razvoja, strukturnih promena, konkurentnosti,
regionalnog modeliranja. Rukovodio je projektnim timovima u više istraživačkih projekata i studija: Nacionalna strategija privrednog razvoja Srbije 2006-2012, Strategija regionalnog razvoja Republike Srbije 2007-2012, Strategija i
politika razvoja industrije Republike Srbije 2011-2020. i dr.
Nacionalni je predstavnik u Evropskoj asocijaciji istraživačkih razvojnih institucija, a od 2004. je član i Izvršnog
odbora EADI-a. Član je Predsedništva Saveza ekonomista
Srbije i vanredni član Naučnog društva ekonomista Srbije.
E
dvard Jakopin is Assistant of Minister of Regional Development and Local Self-Government, Head of the Department for Strategic Analysis and
Development Research. During the period 2001-2011 he was Director of the Republic Development Bureau. He obtained
all the academic titles (BSc, MSc, PhD)
at the Faculty of Economics in Belgrade.
He has written numerous scientific papers in the field of macroeconomics, economic development planning, structural changes, competitiveness and
regional modeling. He has been the project team leader in
various research projects and studies: the National Strategy for Economic Development of Serbia 2006-2012, the
Strategy for Regional Development of the Republic of Serbia 2007-2012, Industrial Policy of Serbia 2011-2020, etc.
He is national representative at the European Association of Development Research and Training Institutes, and
since 2004 he has been a member of the EADI Executive
Board. He is a member of the Board of the Serbian Association of Economists and an associate member of the
Scientific Society of Economists.
Edvard Jakopin
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
D
ragan Lončar je vanredni profesor
Ekonomskog fakulteta u Beogradu
na predmetima Upravljanje projektima i
Strategijski menadžment i prodekan za
finansije i organizaciju Ekonomskog fakulteta. Kao stipendista Shell fondacije,
2003. godine završava magistarske studije iz oblasti menadžmenta na Univerzitetu Kembridž (Judge Business School)
u Velikoj Britaniji. Doktorirao 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kao stipendista
Fulbright fondacije, 2009. godine završio postdoktorske
istraživačke studije, iz oblasti finansijskog menadžmenta, na Univerzitetu Čikago (Booth Business School). Autor
značajnog broja naučno-istraživačkih radova i konsultantskih projekata za veći broj domaćih i inostranih kompanija.
Dragan Lončar poseduje prestižnu CFA licencu iz oblasti
finansija. Član je Cambridge i Fulbright asocijacija u Srbiji, kao i međunarodnog istraživačkog projekta Global Operations Research vođenog od strane Bristol School of Business and Law. Akademski je direktor zajedničkog MBA
programa Texas A&M University i Ekonomskog fakulteta
u Beogradu i član predsedništva Saveza ekonomista Srbije i redakcije časopisa „Ekonomika preduzeća“. Oženjen je
i otac dva sina, Luke i Vuka.
ragan Loncar is Associate Professor
at the Faculty of Economics in Belgrade in Project Management and Strategic Management and Associate Dean
for Finance and Organisation at the same
faculty. He graduated from the Faculty
of Economics in 2001, completed Master course in Management Studies at the
University of Cambridge (Judge Business
School) in 2003, and acquired PhD title
at the Faculty of Economics in 2007. He was awarded Fulbright scholarship (academic year 2008/2009) for postdoctoral research in financial management. The research
was completed during 2009 at the University of Chicago (Booth Business School). He is the author of significant number of research papers and consulting projects.
He possesses CFA certificate in the field of finance. He is
a member of Fulbright and Cambridge Associations and an
active member of Global Operations Research Project led
by Bristol School of Business and Law. He is academic director of joint MBA program of Faculty of Economics Belgrade and Texas A&M University. He is a member of the
Serbian Association of Economists and the Editorial Board
of its journal “Ekonomika preduzeca”. He is married and
has two sons, Luka and Vuk.
Dragan Lončar
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
D
V
ladislav Cvetković je direktor za razvoj poslovanja u „PricewaterhouseCoopers Consulting“. Radi i na Ekonomskom Fakultetu u Beogradu na katedri za
Poslovne finansije i računovodstvo.
Obavljao je funkciju Direktora Agencije za Privatizaciju u periodu 2009 2013. Godine. U ovom periodu operativno rukovodio svim poslovima u Agenciji,
privatizacionim i kompleksnim postprivatizacionim procesima, uključujući i monitoring privatizacionih ugovora i unapredjenja regulative privatizacije.
U periodu 1994. – 2000. radio na poslovima revizije i finansijskog konsaltinga u „Deloitte“, u Srbiji i Centralnoj i Istočnoj Evropi.
U periodu 2001. – 2007. angažovan u Narodnoj Banci Srbije i Agenciji za osiguranje depozita, kao savetnik u
Sektoru za poslove kontrole i vodeći savetnik za privatizaciju banaka. U ovom periodu, kao rukovodilac većeg broja
projekata vezanih za reformu bankarskog sektora, direktno
uključen u formulisanje i uspešno sprovodjenje strategije
privatizacije banakarskog sektora u Srbiji, kao i za samu
privatizaciju veceg broja domaćih banaka.
U periodu 2004-2005. obavljao funkciju člana Saveta Narodne Banke Srbije, a 2006–2009. godine funkciju predsednika Upravnog Odbora Komercijalne banke a.d.
Beograd.
Autor je većeg broja napisa i učesnik domaćih i medjunarodnih skupova iz oblasti finansija, privatizacije i bankarstva, kao i član radnih tela za pripremu predloga zakona iz
privredno-ekonomskih oblasti.
V
ladislav Cvetkovic is the Advisory
Market Leader Director in PricewaterhouseCoopers Consulting in Serbia.
He also works at the Faculty of Economics of the Belgrade University, department for Finance and Accounting.
In 2009 – 2013, he served the
function of the Director of Privatization
Agency. The rewsponsibilities included
the operational management, privatization origination and execution, postprivatization monitoring, and improvements in privatization
framework.
He has had a significant contibution to the development of financial reform projects of the Serbian transition
governments since 2001. The agenda included sucessfull
restructuring of Serbian banking sector, regulatory improvements in financial legislation, privatization strategy
development and numerous banking and insurance companies privatization and restructurings, with the National
Bank of Serbia, Ministry of Finance and Bank Rehabilitation Agency. He was also responsible for a number of complex privatization transactions within the framework of the
Ministry of finance and other relevant Serbian insititutions.
In 1994. – 2000. worked in auditing and financial advisory in Deloitte, in Serbia and CEE.
He has served on the supervisory board of the National Bank of Serbia in 2004-2005 and was a chairman of the
Management board of Komercijalna Banka in 2006-2009.
Vladislav
Cvetković
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
Z
oran Ćirović je rođen 24. februara 1969. godine u Beogradu. Zvanje doktora ekonomskih nauka stekao je
aprila 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od jula 2011. godine obavlja dužnost
predsednika Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije.
U periodu od septembra 2007. godine bio je na funkciji pomoćnika ministra
u Ministarstvu finansija Republike Srbije.
Od novembra 2007. godine je predstavnik Republike
Srbije u Administrativnom savetu Banke za razvoj Saveta
Evrope, a marta 2012. godine je izabran za potpredsedavajućeg Administrativnog saveta Banke.
Član je Komiteta za finansijsku stabilnost.
Član je Odbora za javni nadzor nad obavljanjem poslova revizije.
Do septembra 2012. godine bio je ovlašćeni predstavnik Republike Srbije u mešovitom Komitetu za raspodelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ iz Aneksa C Sporazuma o pitanjima sukcesije.
U višegodišnjem periodu bio je član Upravnog odbora
Beogradske berze, predsednik Skupštine akcionara Banke Poštanska štedionica a.d., Beograd, kao i predsednik
Upravnog odbora Agencije za osiguranje depozita.
oran Cirovic, Ph.D. was born in Belgrade 24 February 1969. He earned
the postgraduate academic doctoral degree – Doctor of Philosophy at the Belgrade University, Faculty of Economics in
April 2003.
In July 2011, he has been appointed
Chairman of the Republic of Serbia Securities Commission.
In the period from September 2007,
he was discharging a function of an Assistant Minister in
the Ministry of Finance of the Republic of Serbia.
From November 2007, he serves as a representative
of the Republic of Serbia at the Administrative Council of
the Council of Europe Development Bank. In March 2012
he was elected for a position of Vice-Chairman of the Administrative Council of the Bank.
Mr. Cirovic is a member of the Comittee for Financial
Stability.
He is a member of the Audit Oversight Board.
Until September 2012, he was an authorized representative of the Republic of Serbia in the Committee for
the Distribution of Financial Assets and Liabilities of the
former SFRY from the Annex C of the Agreement on the
Succession of the former SFRY.
Over the years, he was a member of the Board of Directors of the Belgrade Stock Exchange, President of the
General Meeting of Shareholders of the Postal Savings
Bank, Belgrade, and the President of the Board of Directors of the Deposit Insurance Agency.
Zoran Ćirović
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
Z
M
iloš Đurković je direktor Hewlett Packard Srbija od oktobra 2010. Proveo
je više od 20 godina u IT industriji u Srbiji
i susednim zemljama. Bio je generalni direktor IBM Srbije, kao i šef predstavništva kompanije Cisco Systems, odgovornih
za tržišta Srbije, Crne Gore, Makedonije
i Albanije. Prethodna angažovanja uključuju niz rukovodećih i prodajnih pozicija
u nekoliko kompanija i institucija u Srbiji. Diplomirao je na Univerzitetu u Beogradu, Fakultet elektrotehnike. Bio je član Upravnog odbora NALED-a (Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj), a još uvek je
član Udruženja korporativnih direktora Srbije. Od oktobra
2011. godine, nalazi se na mestu predsednika Američke
privredne komore u Srbiji. Aktivan je u sportu i član Upravnog odbora veslačkog kluba „Crvena zvezda”. Oženjen je
i otac dvoje dece.
M
ilos Djurkovic is Managing Director
of Hewlett Packard Serbia. He assumed this position in October 2010. Milos has spent more than 20 years working
in IT industry in Serbia and neighboring
countries. He was the General Manager of IBM Serbia as well as the Head of
the Representative Office of CISCO Systems, responsible for the markets of Serbia, Montenegro, Macedonia and Albania. Previous roles included a number of managing and
sales positions in several companies and institutions in
Serbia. He graduated from University of Belgrade, Faculty
of Electrical Engineering. He was a member of the Managing Board of NALED (National Alliance for Local Economic Development), and still is a member of Association of
Serbian Corporate Directors. Since October 2011, he has
held the position of the President of American Chamber of
Commerce in Serbia. He is active in sports and a member
of the Managing Board of the Rowing Club “Red Star”. He
is married and father of two children.
Miloš Ðurković
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
D
ejan Turk je predsednik Upravnog odbora Vip mobile. Posle završetka studija na Bečkom univerzitetu za ekonomiju
i poslovnu administraciju, studije marketiga i finansija, 1995. Dejan Turk se zaposlio u McDonald’su Slovenija gde je započeo karijeru kao menadžer restorana,
a završio kao izvršni direktor lanca restorana u Sloveniji i Hrvatskoj. Dejan je došao u Telekom Austrija Grupu u avgustu
2004, kada je postao rukovodilac marketinga i prodaje u
Si.mobilu u Sloveniji. U avgustu 2006. imenovan je za člana Upravnog odbora odgovornog za tržištno poslovanje, a
od marta 2007. do februara 2014. obavljao je posao predsednika Upravnog odbora Si.mobila. Dejan preuzima dužnost predsednika Upravnog odbora Vipa 1. marta 2014.
Dejan je dobitnik mnogih uglednih priznanja za šestogodišnje uspešno rukovođenje Si.mobilom (Excel 2009,
Menadžer godine 2009, Priznanje za najveća postignuća
u poslovanju i ekonomiji Slovenije za 2013.). Bio je predsednik Slovenačke asocijacije menadžera i predsednik UO
UNICEF fondacije u Sloveniji.
ejan Turk is a President of the Management Board Vip mobile. After
graduating from the Vienna University of
Economics and Business Administration
in marketing and finances in 1995, Dejan Turk was employed by McDonald’s
Slovenia where he began his career as
a restaurant manager and finished as the
CEO of the chain of restaurants in Slovenia and Croatia. Dejan joined TAG in August 2004, when he became the head of marketing and
sales at Si.mobil. In August 2006 he was appointed Member of the Board responsible for market operations and
from March 2007 to February 2014 he was the Chairman
of the Management Board of Si.mobil. Dejan takes over as
CEO of Vip mobile on March 1st 2014.
Dejan is the winner of many prestigious awards for the
6-year successful management of Si.mobil (Excel 2009,
Manager of the year 2009, Award for the Top Achievements in Slovenian Business and Economy for 2013). He
was also a President of the Managers’ Association of Slovenia and Chairman of UNICEF Foundation in Slovenia.
Dejan Turk
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
D
U
ve Fredhajm, generalni direktor Telenora u Srbiji, je došao na ovu poziciju
iz sedišta Telenor grupe, gde je bio direktor Tržišta u industrijskom razvoju.
Pre toga, od 2003. do 2009. godine,
bio je generalni direktor Telenora u Mađarskoj. Tokom 20 godina u Telenor grupi Fredhajm je radio i na poziciji starijeg
potpredsednika za proizvode i tržišta Telenor mobajla u Norveškoj (2001-2002) i
na poziciji izvršnog direktora za marketing i zamenika generalnog direktora Kivistara u Ukrajini (1999-2001). Novi
generalni direktor Telenora u Srbiji bio je član Upravnog
odbora Telenora u Crnoj Gori (2005-2008) i član Izvršne
komisije mobilnog operatora Didži u Maleziji (2001-2002),
a trenutno je član Upravnog odbora Telenora u Norveškoj.
Fredhajm ima zvanje mastera poslovne administracije
i marketinga Škole za poslovnu administraciju iz Osla. Tokom dugogodišnjeg boravka u inostranstvu stekao je bogato multikulturalno iskustvo i naučio brojne jezike – danski, švedski, engleski, nemački i francuski.
O
ve Fredheim, CEO of Telenor Serbia, came to this position from Telenor Group Headquarters, where he
was heading the Markets Unit within the
Group Industrial Development.
Prior to that, Fredheim served as
CEO, Telenor Hungary, from 2003 to
2009. He has been with Telenor for 20
years. Ove Fredheim has been in diverse
management positions in Telenor Group,
including Telenor Mobile, Norway (Senior Vice President
Products and Markets, 2001-2002) and Kyivstar, Ukraine
(Deputy Chief Executive Officer and Chief Marketing Officer 1999-2001). He was a member of the Board of Directors in Telenor Montenegro (2005-2008), Member of
Operating Committee in DiGi, Malaysia (2001-2002) and
currently participates in the Board of Directors in Telenor
Norway.
Fredheim holds an MBM (Master of Business and
Marketing) from BI The Norwegian Business School. His
years abroad have enriched his vast multicultural experience and helped him learn several languages: Danish,
Swedish, English, German and some Russian and French.
Ove Fredheim
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
J
ovan Radunović je redovni profesor
Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Optički komunikacioni sistemi su oblast naučnoistraživačkog i nastavnog rada kojom se bavi. Do sada je
objavio nekoliko udžbenika i više od 130
naučnih i stručnih radova, od čega su 50
radova publikovani u vrhunskim međunarodnim naučnim časopisima. Oblast
stručnog rada profesora Radunovića
obuhvata optimizaciju telekomunikacionih sistema i regulaciju telekomunikacionog tržišta. Učestvovao je ili rukovodio u realizaciji više od 50 projekata i studija.
Profesor Radunović je u više navrata bio član saveta i
upravnih odbora na pojedinim fakultetima i institutima Univerziteta u Beogradu i Nišu, a jedno vreme je i predsedavao radom Upravnog odbora Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Bio je angažovan kao ekspert u saveznom, a zatim i
u republičkom Ministarstvu za telekomunikacije i Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj. Dopisni je član Akademije inženjerskih nauka Srbije (AINS).
Maja 2005. godine Narodna skupština Republike Srbije izabrala je profesora Radunovića za predsednika Upravnog odbora Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL), na period od 5 godina. Marta 2011. godine, nakon
sprovedenog javnog konkursa i na predlog Vlade RS, Narodna skupština RS ga je ponovo izabrala za predsednika
UO Republičke agencije za elektronske komunikacije (RATEL), na novi period od 5 godina.
RATEL je u svom dosadašnjem radu, kao nezavisno
regulatorno telo u sektoru telekomunikacija, postigao zavidne rezultate u stvaranju uslova za razvoj tržišta telekomunikacija, koji se mogu sagledati u oblasti mobilnih i fiksnih mreža, kao i u radio-difuziji. Uvedenom regulativom
obezbeđeni su uslovi za razvoj savremenih mobilnih telekomunikacionih sistema, a otvoreno tržište sa tri operatora obezbedilo je niže cene i nove usluge i servise. Regulisanje fiksnih telekomunikacionih sistema je omogućilo
ravnopravno korišćenje svih tehnologija i stvorilo uslove za
otvaranje tržišta i učešće više operatora. Rezultat je pojava
objedinjenih usluga širokopojasnog pristupa, u okviru paketa koji sadrže fiksnu i mobilnu telefoniju, Internet i IPTV.
U oblasti radio-difuzije stvoreni su uslovi za prelazak sa
analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa.
ovan Radunovic, PhD, is a full-time professor at the University of Belgrade
School of Electrical Engineering. Optical
communications systems are the field of
his scientific, research and educational interest. During his university career he has
published several teaching textbooks and
more than 130 scientific and expert papers, out of which more than 50 have been
published in leading international scientific
journals. Professor Radunovic’s expertise
includes optimization of telecommunication systems and regulation of the telecoms market. He participated in or conducted
the realization of more than 50 projects and research studies.
Professor Radunovic served several terms as a member
of the councils and managing boards of the University of Belgrade and University of Nis faculties and institutes, and one
term as the Chairman of the Managing Board of the Faculty
of Economics in Belgrade. He was the expert consultant with
the Federal and, later, the Republic Ministry of Telecommunications, and also with the Ministry of Science and Technological Development. He is a corresponding member of the
Academy of Engineering Sciences of Serbia (AESS).
In May 2005, the National Assembly of the Republic
of Serbia elected professor Radunovic as Chairman of the
Managing Board of the Republic Telecommunications Agency (RATEL), for a 5-year period. In March 2011, on the proposal of the Government, the National Assembly of the Republic of Serbia elected professor Radunovic as Chairman
of the Managing Board of the Republic Agency for Electronic
Communications (RATEL) for a second 5-year term.
Acting as an independent regulatory body in the telecommunications sector, RATEL achieved remarkable results
in establishing conditions for the Serbian telecoms market
development. The results can be seen in the field of fixed
and mobile networks and services, as well as in the broadcasting sector. The implemented regulations enabled the development of modern mobile telecommunications systems,
while the open market with three operators offered lower
prices and new services. The fixed telecommunications
systems regulation enabled the exploitation of various technologies, market liberalization and entry of new operators.
The result of the undertaken activities is the emergence of
bundled broadband access services, in the form of packages
consisting of fixed and mobile telephony, Internet and IPTV.
The activities related to broadcasting created the conditions
for the analog to digital TV broadcasting switchover.
Jovan
Radunović
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
J
A
leksandar Bakoč dipl. Ing. elektotehnike je generalni direktor kompanije
Algotech, regionalnog sistem integratora u domenu Informacionih i komunikacionih tehnologija koja posluje u 6 zemalja centralne i istočne Evrope. Član je
World Entrepreneurship Foruma (WEF),
Američke privredne komore (AmCham),
Srpske Asocijacije Menadžera (SAM) i
Udruženja Korporativnih Direktora Srbije
(UKDS). Osnivač je i član borda direktora u nekoliko Start-Up kompanija kao što su Trizma, Multicard, SolvIT Networks i Nanjee. Takođe je osnivač Customer Contact Asocijacije Srbije (CCAS) i pokretač niza
preduzetničkih projekata među kojima su i AlgoCloud i
FreeFax.
A
leksandar Bakoc B. Sc EE is General
Manager at Algotech, a regional ICT
system integrator company. Algotech operates in six Central and Eastern European countries. He is a member of World
Entrepreneurship Forum (WEF), American Chambers of Commerce (AmCham),
Serbian Association of Managers (SAM)
and Serbian Association of Corporate Directors (UKDS). He is founder and board
member of few Start-Up companies like
Trizma, Multicard, SolvIT Networks and Nanjee. At the
same time, he is founder of Customer Contact Association
of Serbia (CCAS) and initiator of entrepreneurship projects
like AlgoCloud i FreeFax.
Aleksandar
Bakoč
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
M
iloš Nikolić je direktor operacija za
IBM Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju. Posle skoro petnaest godina rada u IT sektoru, od čega više od
pet u IBM-u, postavljen je na poziciju direktora operacija 2013. gde je njegova
odgovornost kreiranje lokalne strategije, rukovodstvo svih funkcija i upravljanje kadrovima.
Pre dolaska u IBM, gospodin Nikolić
je bio na poziciji menadžera za tehničke servise u kompaniji Hewlett Packard gde je usavršio svoje tehničko znanje
i stekao relevantno iskustvo. Pridružio se IBM timu 2008.
kao menadžer za globalne tehnološke servise gde je proveo dve godine, posle čega je usledila pozicija menadžera softverske grupe gde je razvijao softverski biznis za IBM
Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Albaniju i aktivno učestvovao u menjanju imidža kompanije sa uglavnom hardverski
orijentisane ka softveru i uslugama u skladu sa globalnim
korporativnim smernicama.
ilos Nikolic je rođen 1972. u Beogradu, u Srbiji. Po struci je inzenjer.
Milos Nikolic is Chief Operating Officer for IBM Serbia, Montenegro, Macedonia and Albania. After nearly fifteen
years of experience in IT industry, out of
which 5 years in IBM, he assumed the
position of Chief Operating Officer in
2013 where he is accountable for local
strategy, cross functional leadership and
people management.
Prior to IBM, Mr. Nikolic was appointed Technical Services Manager at Hewlett Packard where he mastered his
technical knowledge and experience. He joined IBM team
in 2008 as Global Technical Services Manager where he
spent two years, followed by a position of Software Group
Manager developing IBM Serbia, Montenegro, Macedonia
and Albania software business and actively participating in
shifting the company’s image from mostly hardware oriented towards software and services in line with the global
corporate directions.
Milos Nikolic was born in 1972 in Belgrade, Serbia. He
holds a degree in electronics.
Miloš Nikolić
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
M
D
arko Radičanin je pored studija na
Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i profesionalnog usavršavanja na Institutu Adižes SEE, diplomirao
na Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu. Ima dvadesetdve godine iskustva u
strateškom kreiranju projekata i menadžmentu. Posle deset godina provedenih u
marketingu i prodaji, pravi zaokret u karijeri u smeru razvoja i sprovođenja programa USAID-a za unapređenje zajednica radeći za CHF International, BoozAllenHamilton i DAI.
Poseduje iskustvo u povezivanju sa zvaničnicima Vlade Republike Srbije i opština, a uticajan je u kreiranju i sprovođenju održivih projekata, razvijanju i praćenju pokazatelja
i vođenju tima. Saradnju sa programima Junior Achievement započinje 2003. godine kroz donatorske aktivnosti u
jugoistočnoj Srbiji, a član tima JA u Srbiji zvanično postaje 2010. godine. Pored sopstvenog ubeđenja da je radost
važna, voli da citira da “Svako može da bude cool, ali izuzetnost zahteva veliku praksu”.
B
esides studying at Faculty of Transport and Traffic Engineering in Belgrade University gained professional
knowledge in Adizes Institute SEE, Darko
graduated in Aviation Academy in Belgrade. He has twenty-two years of working experience in strategic project design and management. After ten years in
sales and marketing his career has been
switched in development and implementation of USAID community development
programs with CHF International, BoozAllenHamilton and
DAI. He is experienced in liaising with National Government and municipal officials, and instrumental in designing
and implementing sustainable programs, developing and
tracking performance indicators, leading the team. Affiliation with Junior Achievement started with initial activities
through donor support in southeastern Serbia in 2003. He
officially joined the JA Serbia team in 2010. Besides personal belief that “Joy is important” he likes to quote that
“Anybody can be cool, but being awesome takes practice.”
Darko
Radičanin
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
S
vetlana Kisić je specijalna savetnica
u Ekonomskom institutu u Beogradu
i profesor u Beogradskoj poslovnoj školi–
visokoj školi strukovnih studija.
Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U daljem profesionalnom usavršavanju stekla je licencu MTM analitičara
(Švedski institut za organizaciju rada,
Stokholm).
Konsultantsku karijeru započela je 1987. god. u Ekonomskom institutu, a zatim od 1994-2007. god. nastavila u Deloitte, na poziciji direktora u Sektoru za finansijski
konsalting. Na mestu specijalne savetnice u Ekonomskom
institutu, angažovana je od 2007. godine. Specijalizovana
je za problematiku iz oblasti privatizacije, restrukturisanja
preduzeća, definisanja strategije razvoja. U svojoj konsultantskoj karijeri radila je na više od 90 projekata. Rukovodila je na više od 60 projekata.
Član je Upravnog odbora UniCredit banke u Srbiji od
2011. godine i član Upravnog odbora UniCredit leasing od
2012. godine. Bila je predsednica Upravnog odbora Holdinga „Viskoza“, Loznica (2003-2008.god.) i predsednica Nadzornog odbora Ekonomskog instituta (2006-2012.
god.).
Član je Predsedništva Saveza ekonomista Srbije i član
Udruženja korporativnih direktora.
Predsednica je Upravnog odbora Dostignuća mladih u
Srbiji i predsedava radom organizacije Ženska vlada. Član
je Glavnog odbora Evropskog pokreta u Srbiji.
Objavila je samostalno i kao koautor veći broj knjiga, studija i članaka. Učestvovala je u radu mnogobrojnih
stručnih konferencija i savetovanja.
vetlana Kisic is a special advisor at
the Economics Institute in Belgrade
and lecturer at the Belgrade Business
School.
She began her consulting career in
1987 at the Economics Institute, and
from 1994 to 2007 continued it as Director of the Financial Consulting Department at Deloitte.
She worked on more than 90 consulting projects in different economic fields, such as privatization, restructuring, development of strategic plans
and organizational issues etc. Thereby, she was project
manager on more than 50 projects.
Svetlana Kisic earned the B.Sc. and M.Sc. degrees
at the Faculty of Economics, University of Belgrade. She
also attended numerous training courses and received the
MTM analyst license from the Swedish MTM Group AB,
Stockholm.
She is member of the Supervisory board of the UniCredit Bank Serbia from 2011 and the Supervisory board
of the UniCredit Leasing Serbia from 2012. She was the
president of the Supervisory board of the Economics Institute (2006-2011) and chairman of the Supervisory board
of the company Viskoza Holding Loznica (2003–2009).
She is a member of the Presidency of the Serbian Association of Economists and member of Serbian Association of Corporate Directors.
She performs duties of the chairperson of the Women’s Government, as well as duties of the president of the
Supervisory board of Junior Achievement Serbia. She is
also a member of the Board of the European Movement
in Serbia.
She has published, both independently as well as a
coauthor, a great number of books, studies and articles.
Svetlana Kisić
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
S
K
ori Udovički je osnivač i direktorka
Centra za visoke ekonomske studije
(CEVES), nevladine organizacije posvećene ekonomskom razvoju Srbije. Nakon
rada u UNDP-u, na funkciji pomoćnika
generalnog sekretara Ujedinjenih nacija
i bila direktor Regionalnog biroa razvojnog programa Ujedinjenih nacija za Evropu i zajednicu nezavisnih država (zemlje
bivšeg Sovjetskog Saveza) 2012. godine
vratila se u Srbiju, i reuspostavila Centar za visoke ekonomske studije. Pre toga osnovala je Fondaciju za razvoj
ekonomskih nauka, i uspostavila „Kvartalni monitor ekonomskih trendova i politika u Srbiji“. Trenutno je član savetodavnog odbora Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj
(EBRD), član Upravnog odbora Građanskih inicijativa, i nezavisni član Upravnog odbora Telenor banke.
Od 2001-2004 godine, g-đa Udovički je bila guverner Narodne banke Srbije, ministarka energije i rudarstva,
i specijalni savetnik ministarstva finansije u vladi Republike
Srbije. Od 1993-2001 godine, gospođa Udovički je radila u Međunarodnom monetarnom fondu. Diplomirala je na
Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a magistrirala i doktorirala ekonomiju na Univerzitetu Jejl.
K
ori Udovicki has recently returned to
head the Center for Advanced Economic Studies (CEVES) in Belgrade, after holding the position of Assistant Secretary-General, Assistant Administrator
of UNDP and Director of its Regional Bureau for Europe and the CIS since 1 February 2007.
She is currently a member of EBRD’s
Transition to Transition Advisory Board,
and of the Board of Directors of Civic Initiatives, and independent member of Board of Directors of Telenor bank.
Prior to joining UNDP, she was the Founder and President
of CEVES, and of the Foundation for the Advancement of
Economics (FREN).
In 2001-2004 Ms. Udovicki served as Governor of the
National Bank of Serbia, Minister of Energy and Mines, and
Special Advisor to the Minister of Finance and Economy
in the Government of Serbia. From 1993 to 2001 Ms.
Udovicki worked at the International Monetary Fund. Educated in Belgrade, Ms. Udovicki holds an M. Phil. (1988)
and Ph.D. (1999) in Economics from Yale University.
Kori Udovički
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
V
idosava Džagić rođena je 1963. godine u Valjevu. Diplomirala je na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1987. godine. Profesionalnu karijeru je gradila u
fabrici „Gradac“. Bila je predsednica Regionalne privredne komore Valjeva, a od
2008. godine je na poziciji potpredsednice Privredne komore Srbije (PKS). Član je
Saveta Akreditacionog tela Srbije, predsednik Saveta za stručno obrazovanje i
obrazovanje odraslih i član žirija za Nacionalnu nagradu za
poslovnu izvrsnost u Srbiji, član Upravnog odbora Srpske
banke. Rukovodilac je tima PKS koji sa timom IFC sprovodi projekat unapređenja korporativnog upravljanja u Srbiji.
idosava Dzagic was born in 1963, in
Valjevo. She graduated from the Faculty Mechanical Engineering of the Belgrade University, in 1987. She built her
professional career in the Factory „Gradac“. She was a President of the Valjevo Regional Chamber of Commerce and
Industry, and since 2008 she has occupied the position of Vice-President of the
Chamber of Commerce and Industry of
Serbia (CCIS). She is a member the Council of the Accreditation Body of Serbia, President the Council for Vocational Education and Training of Adults, and a Jury Member
for the National Award for Business Excellence in Serbia,
and a Member of the Srpska banka Managing Board. She
is a leader of the CCIS Team which, together with the IFC
Team, implements the Project on improvement of corporate governance in Serbia.
Vidosava Džagić
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
V
D
arko Budeč ima internacionalno obrazovanje i diplomu Elektrotehničkog
fakulteta u Beogradu.
U 25. godini prvi posao ga vodi u
Irak, gde prvo radi kao rukovodilac kapitalnog projekta u Bagdadu, da bi sa 27
godina bio najmlađi branch manager u
tadašnjoj Jugoslaviji. Po izbijanju rata u
Iraku i povratku u Beograd, radi u nekoliko firmi kao menadžer, uglavnom u sektoru usluga i trgovine.
1992. osniva sopstvenu firmu BUCK i već tada započinje saradnju sa industrijskim dizajnerima i razvoj novih i
inovativnih proizvoda. Takva strategija se dobro pokazala
tokom krize 2008, i kasnije, kada je BUCK dobio prvu internacionalnu nagradu za industrijski dizajn, i postao prva
srpska firma sa takvim uspehom. Od tada, BUCK je osvojio desetine nacionalnih i internacionalnih nagrada za dizajn, dok je sam Budeč prvi nacionalni laureat Ernst& Young
nagrade Preduzetnik godine 2012.
Govori italijanski i engleski. Posebno se zanima za dizajn i internacionalni marketing. Odlučan je da od BUCK-a
napravi renomirani internacionalni dizajnerski brend.
D
arko Budec has international education and the degree in engineering
acquired in Faculty of Electric engineering in Belgrade.
At the age of 25 his first job took him
to Iraq, where he was firstly employed
as manager of a capital investment project in Baghdad, after which (at the age
of 27) he became the youngest branch
manager in the former Yugoslavia. Due to
the war in Iraq, he returned to Belgrade, where he worked
as manager, mostly in services and sales.
In 1992 Mr. Budec founded his own company BUCK,
starting straightaway the cooperation with industrial designers and developing new and innovative products. Such
a strategy has proven to be a good one during the 2008
crisis, and later on, when BUCK was internationally awarded for the first time for industrial design, thus becoming
the first Serbian company to succeed in this. Ever since,
BUCK has won dozens of national and international awards
for design, while Mr. Budec was the first national winner of
Ernst& Young Entrepreneur of the year 2012 competition.
Mr. Budec speaks English and Italian. He is particularly interested in design and international marketing. He
is determined to make BUCK a renowned international designer brand name.
Darko Budeč
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
J
ovan Milić je rođen u Nišu 21.5.1996.
godine. Osnovnu školu „Miroslav Antić“, završava veoma dobro, a nakon nje
upisuje Mašinsko- tehničku školu „15.
maj“. Svoju popularnost stiče kao predsednik učeničke kompanije „Bumerang
Wooden Svord“, ali i kao najmlađi dobitnik nekoliko priznatih nagrada. Jovan je
mnogo toga radio u svom, za sada mladom životu. Bio je saradnik dnevnih novina iz naše zemlje, novinar portala „Moje novosti“ i „Enovosti“. Široj javnosti takođe, postaje poznat kreiranjem
web sajta za svoje odeljenje, gde postavlja lekcije iz svih
predmeta koje uče njegovi drugari iz odeljenja. Jovan je
dobitnik najvišeg gradskog priznanja nagrade „11.januar“.
Jovan, sa svojih 18. godina govori čak pet jezika(srpski,
engleski, španski, turski i ruski), a kako kaže nikada se
nije osećao usamljeno jer mu je život veoma urban. Jovan
važi za velikog humanistu, budući da je mnogima pomogao
sakupljanjem garderoba i ostalog. Njegova kompanija bavi
se proizvodnjom bumeranga u različitim oblicima. Njegovi
proizvodi promovisani su na multikulturalnoj večeri UNESCO-a, ove godine. Jovan Milić je i autor romana: „Niška
kaldrma“ i dečijeg romana „Da imam krila“. On se još bavi
glumom, novinarstvom i pevanjem. Kako nezvanično stoji u komentarima na portalu „Hello“ magazina, Jovan je
bio i u konkurenciji za HELLO! Ličnost godine. Podizao je
svest o globalnom zagrevanju i proglašen je od strane portala „Novosti“ za najuticajniju ličnost u medijima. Inače,
Jovan je učestvovao i na projektima koje su organizovala
razna udruženja, kao što su: „Udruženje samohranih majki“, „ Aces“, „PDIS“... Jovan je i aktuelni član parlamenta
svoje srednje škole, ali je i član kancelarije za mlade svoje matične opštine. Jovan je takođe i vlasnik tri tv kanala, jednog radio kanala, ali je i osnivač svog net medija pod
nazivom: „Jovan Milić Network“, u sklopu koga je i objavio
svoje romane, ali i u sklopu koga će krenuti da vodi svoju
emisiju. Jovan je početkom godine proglašen i za Ambasadora kulture. U planu ima studiranje, ali i dalju promociju svog rada i svoje države.
ovan Milic, was born in Nis,
21.05.1996. year. Elementary School
" Miroslav Antic", ends well, and after it
entered the Mechanical-Technical School
"May 15". His popularity gained as president of the student company" Boomerang Wooden Sword", but as the youngest winner of several prestigious awards.
Jovan has a lot working in his, for now
young life. He is a Fellow of daily newspapers in the country, the journalist portal "My News" and
"E - News". The general public also became known for
creating a web site for his department, which sets the lessons in all subjects taught by his friends from the department. Jovan was awarded the highest award of the City of
Nis - The "11. January." Jovan, with his 18 years speaks
five languages (Serbian, English, Spanish, Turkish, and
Russian), and he says he never felt lonely because his life
is very urban. Jovan goes to the great humanist, since it is
much helped by collecting clothes and other things, but he
says likes to shoot his humane acts. His company produces boomerangs in various forms. It's products are promoted in a multicultural evening of UNESCO, this year. Jovan
Milic is also the author of the novel, "Niska kaldrma" and
the children's novel "Da imam krila." He is still involved in
acting , singing and journalism. With its main school has
launched a campaign for cleaner Nis, where together with
his friends organize cleaning the school yard. According to
unofficial standing in the comments on the website, " Hello" magazine, Jovan was also in the running for HELLO !
Person of the Year. Raising awareness about global warming and was named by the portal "News" for the most influential figure in the media. Otherwise, Jovan participated in projects organized by various associations , such as
the "Association of Single Mothers", "Aces", "PDIS" ... Jovan is a current member of parliament of his high school,
but is also a member of the Youth Office of their home municipality. Jovan is also the owner of three television channels, one radio channel, but is also the founder of his net
media named "Jovan Milic Network", under whom he published his novels, but also in part of which will go to run
his own show.
Jovan Milić
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
J
M
ilan Beko (1961), diplomirani saobraćajni inženjer.
Karijeru je započeo u marketinškoj
agenciji Spectra, zajedničkom preduzeću osnovanom sa agencijom Oglilvy &
Mather. Spoljnotrgovinsko preduzeće Dibek (bilo je jedno od vodećih u regionu
u domenu robe široke potrošnje) osniva
1991.
Od 1997. do 2000. radio je u Vladi Republike Srbije kao ministar za privatizaciju i ekonomsku transformaciju, potom kao ministar za stratešku privatizaciju. U Saveznoj vladi bio je ministar za privredu i izvršni
predsednik Upravnog odbora Grupe Zastava Kragujevac.
Posle petogodišnjeg upravljanja kompanijom Ross
South East, investicione grupe za trgovinu, investiranje i
bankarstvo, pridružio se investicionom fondu Salford & Danube Foods Group, regionalnom proizvođaču hrane i pića,
prvo kao menadžer za restrukturiranje preduzeća Knjaz
Miloš, te kao CEO i član Upravnog odbora DFG od osnivanja. DFG je vlasnik preduzeća: Koncern Bambi, Knjaz Miloš, Imlek, Mlekara Subotica, Novosadska mlekara, Impaz,
Banjalučka mljekara, itd.
Danas je predsednik Nadzornog odbora Koncerna
Bambi a.d. i suvlasnik Luke Beograd, kompanije Novosti i
građevinskog preduzeća Deneza.
Oženjen je i ima četvoro dece.
M
ilan Beko (1961), B.Sc. (traffic engineer).
Started his career in Spectra marketing agency, a joint company founded
with Oglilvy & Mather. In 1991 he founded Dibek, a foreign trade company, which
became one of the leaders in the region
in the trade of consumer goods.
Between 1997 and 2000 he worked
in the Government of the Republic of
Serbia as a Minister of privatization and economic transformation and later as aminister for strategic privatization.
In the Federal Government he was a Minister of economy
and Executive Chairman of the Board of Zastava Group,
Kragujevac.
After five year’s management of Ross South East, an
investment group for trade, investment and banking, he
joined the investment fund Salford & Danube Foods Group,
regional food and beverage producer, first as a Manager
for restructuring of Knjaz Milos company, then as CEO and
member of the Board of DFG since its founding. DFG is
owner of the companies: Bambi Corporation, Knjaz Milos,
Imlek, Subotica Dairy, Novi Sad Dairy, Impaz, Banjaluka
Dairy, etc.
Today he is a President of Supervisory Board of Bambi
Corporation and co-owner of Port Belgrade, company
Novosti and construction company Deneza.
Married, four children.
Milan Beko
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
M
iodrag Kostić, predsednik kompanije MK Group, rođen je 25. avgusta
1959. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, na smeru
Informacione tehnologije 1983. godine,
kada i počinje svoje putovanje u svet privatnog preduzetništva koje uspešno traje
više od 30 godina.
Poslovni sistem, koji danas broji više
od 35 preduzeća i zapošljava više od
4.500 radnika u Srbiji i Ukrajini i kao takav spada među
one koji čine okosnicu domaće privrede, nastao je 1983.
godine kao mala privatna firma za trgovinu, uvoz-izvoz i
proizvodnju. Danas je ova kompanija među najvećim i najsnažnijim kompanijama u domaćem agraru.
Kao čovek koji rukovodi trenutno najveću vertikalno integrisanu poljoprivrednu kompaniju u celoj Evropi, sa ozbiljnim planovima za proširenje i na druga tržišta poput Rusije, Belorusije, Kazahstana, Sudana, Miodrag Kostić jedan je od najvećih eksperata i poznavalaca menadžmenta
u agrarnoj i šećernoj industriji.
Stalne poslovne izazove pronalazi u ulaganju u hotelski
i apartmanski kompleks na Kopaoniku i u osnivanje kompanije, MK Mountain Resort, pod čijim okriljem se nalaze
hoteli Grand i Angella, kao i apartmansko naselje Konaci „Sunčani Vrhovi”. Osim turizma, nove investicije vezane su za razvoj obnovljivih izvora energije, a 2011. godine,
MK Group preuzima i domaću kompaniju „Carnex“, vodeću kompaniju na teritoriji Srbije u oblasti proizvodnje mesa
i mesnih prerađevina.
Predsednik je Upravnog odbora AIK banke, član udruženja poslodavaca „Poslodavac”, predsednik kluba „Privrednik” i „Srpsko-beloruskog poslovnog saveta’’ i član
brojnih domaćih i međunarodnih poslovnih udruženja.
MK Group i njen lider Miodrag Kostić, osluškuju zajednicu u kojoj posluju i na osnovu toga sistematski i planski
investiraju u društvo, pružajući pomoć tamo gde je najpotrebnija, što, između ostalog, potvrđuje i Zadužbina porodice Kostić, koja je postala Roditeljska kuća za decu obolelu od raka, ali i izgradnja kuće za mlade u SOS Dečijem
selu u Kraljevu 2012.godine.
Osim toga, dobitnik je priznanja „Najbolji menadžer u
2013.godini”, „Najbolji industrijalac”, „Najuspešniji čovek
Vojvodine”, „Najuspešniji privrednik”, „Najbolji menadžer
Jugoistočne Evrope 2011. i drugih, a kompanija MK Group je u više navrata proglašena i za najuspešniju kompaniju u Srbiji i regionu.
iodrag Kostic, the president of MK
Group, was born on August 25th,
1959. He graduated from the Faculty of Economics at the department
of Information Technology in 1983.
Upon graduation, he started his journey
into the world of private entrepreneurship
- a journey that has been a very successful one for the past 30 years.
Established in 1983, the MK Group business system developed from a small private company specialized
in trade, import-export and production, MK Group has grown into
a system which currently consists of 35 companies and employs
more than 4,500 workers in Serbia and Ukraine, and is one of
the companies that form the backbone of the domestic economy.
Miodrag Kostic is one of the top businessmen, not only in
Serbia, but in the region as well. He currently chairs the largest vertically integrated agricultural corporation in the whole
of Europe, with serious plans for expansion into the markets
of Russia, Belarus, Kazakhstan and Sudan. Miodrag Kostic is
among the top experts in the agricultural and sugar industry.
Miodrag Kostic discovered new challenges in investing
in hotel and apartment complex in Kopaonik and a company, MK Mountain Resort. Apart from tourism, new investments are made in developing renewable energy sources.
In 2011, MK Group took over a local leading company in
the production of meat and meat products, “Carnex”.
He is the president of the Management Board of AIK
Bank, a member of the employers association “Poslodavac”, the President of the “Privrednik” club and the “Serbian-Belarus business council,’’ apart from membership
in numerous local and international business associations.
MK Group and its leader Miodrag Kostic listen to the
community and are able to systematically invest in society
by providing assistance where it is most needed, which
was proved by establishing Endowment of the Kostic family, and the Parents’ house that provides temporary home
to parents whose children are suffering from cancer as
well as by constructing a youth house - the SOS Children’s
village, which was completed in late 2012.
Additionally, he received awards such as “The Best
Manager in 2013”, “The Best Serbian Industrial in 2013” ,
“The Most Successful Person in Vojvodina”, “The Most Successful Entrepreneur”, “The Best Manager in Southeastern
Europe in 2011”, etc., while the company MK Group has
been declared the most successful company in Serbia and
the region on several occasions and received many awards.
Miodrag Kostić
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
M
S
lobodan Petrović je diplomirao na
Univerzitetu u Beogradu 1974 godine
i stekao diplomu Inženjera elektrotehnike. Odmah po diplomiranju zaposlio se u
Energoprojektu, kompaniji za konsalting
i inženjering. Kao mlad inženjer radio je
kao projektant i konsultant na različitim
projektima na polju elektroenergetskih
sistema prenosa i termoelektrana. Kao
direktor, rukovodio je različitim ograncima i dvema kompanijama u okviru Energoprojekt grupe. Bio je projekt menadžer konsultantskog
ugovora na Bliskom istoku 10 godina. Vrednost projekta
sa troškovima finansiranja iznosila je 1.1 milijardi USD. U
istom periodu inicirao je i organizovao dva investiciona projekta za kompaniju – na Bliskom istoku bio je to stambeno
poslovni blok sa 12 vila, 60 apartmana sa bazenom, klubom, teniskim terenima i fiskulturnom salom. Drugi projekat bio je u Beogradu – fabrika za proizvodnju čepova
za PET boce.
Od avgusta 2002 godine do danas je partner u Danube foods grupi i generalni direktor Imlek AD Beograd. Danube foods grupa posluje u sistemu VDP sa sedištem u
Londonu. U vodeće investicije ovog fonda spada i preuzeto
vlasništvo nad više kompanija od kojih su nekoliko najvećih mlekara u Srbiji i regionu ( među kojima su Imlek, , Subotica, Mlijekoprodukt .. ), “Knjaz Miloš” kompanija za preradu mineralnih voda i konditori “Bambi-Banat”.
U radnu biografiju Slobodana Petrovića treba dodati i
privatne poslove koje vodi zajedno sa svojim sinovima. To
je maloprodajni lanac Miroč, Kladovo i VISARIS, kompanija
za istraživanje, razvoj i proizvodnju digitalnih rendgen aparata, koja postepeno gradi imidž renomiranog proizvodjača
visokokvalitetnih medicinskih proizvoda.
M
r. Petrovic graduated from the Faculty of Electrical Engineering, the
University of Belgrade, in 1974 when he
began his career at Energoproject, the
largest Serbian consulting and engineering company, where he occupied various
positions until 2002.
He started there as a young engineer, and then he worked as a designer
and supervisor on different projects in
the area of thermal power and transmission systems. Later on, Mr. Petrovic managed different departments and two companies in the Group as their director. He was the project manager with Consultant Company
of a billion dollar project in the Middle East for 10 years.
Mr. Petrovic started and organized two capital projects
for the company: Middle East compound project, including 12 villas, 60 apartments with swimming pools, club
houses, tennis courts and a gymnasium, and a Belgrade
factory of PET bottle top caps.
He remained with the Company until 2002 when he
became a partner within Danube foods Group and the general manager of Imlek AD Belgrade.
Largest investments of Danube foods Group includes
several Companies among which are the largest Diaries in
Serbia and the Region (Imlek, Subotica, Mlijekoprodukt,
Bimilk ), Knjaz Milos, beverage company and Bambi-Banat, producer of confectionary and sweets.
Slobodan
Petrović
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
B
ranislav Grujić, mašinski inženjer, rođen 1961. godine u Beogradu. Suvlasnik i kopredsednik PSP–Farman HOLDING-a, jedne od pet vodećih kompanija
za građevinarstvo i razvoj u Moskvi i Moskovskoj oblasti. PSP–Farman HOLDING
se bavi projektovanjem, razvojem, gradnjom i opremanjem objekata, a kroz mrežu predstavništava i zavisnih kompanija
posluje na teritoriji Ruske Federacije, Belorusije, Ukrajine, Belgije, Italije i Srbije.
Sa preko 3000 zaposlenih, kompanija je do sada izgradila preko 2.000.000 kvadratnih metara fabrika, poslovnih,
komercijalnih, stambenih i sportsko rekreativnih objekata.
U Srbiji PSP-Farman Holding raspolaže velikim portfoliom
nekretnina, a u toku je izgradnja dva značajna projekta,
WEST 65 i hotela Cortyard by Marriott.
Nakon završenog osnovnog i srednjeg obrazovanja u
Nemačkoj i Srbiji, a zatim stečene diplome mašinskog inženjera na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i
postdiplomskih studija u Karlsruheu, Nemačkoj, g. Grujić
proveo je neko vreme baveći se naukom i u mladosti postigao značajan uspeh kao asistent profesora Teorijske mehanike na katedri za mehanizaciju na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dalje usavršavanje nastavio je
učestvujući na kongresima u Srbiji i inostranstvu kao i radom na brojnim komercijalnim projektima.
Postao je direktor Odeljenja za inženjering u preduzeću Jugodrvo 1992. godine i ostao na tom položaju do
1994. godine, kada je odlučio da napusti Jugoslaviju.
U maju 2010. godine izabran je za predsednika Srpskog poslovnog kluba „Privrednik“. Kopredsednik je međuvladine organizacije „Russian-Serbian Business Dialogue“
(RSBD) i član Udruženja Korporativnih Direktora Srbije.
Predsednik je Poslovnog saveta Srbija-Rusija pri Privrednoj komori Srbije. Potpredsednik je Nacionalnog saveta za
privredni oporavak pri Vladi Srbije. Aktivan je u različitim
oblastima sporta i humanitarnog rada.
Dobitnik je mnogobrojnih nagrada za stručna dostignuća uključujući nekoliko titula „Menadžer godine“ u Srbiji i Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi. U 2012. godini je poneo titulu „Najevropljanina godine“ u oblasti privrede.
Govori nemački, engleski, ruski i italijanski. Otac je
tri sina.
ranislav Grujic, mechanical engineer,
born in 1961 in Belgrade. Co-owner
and co-president of PSP–Farman Holding, one of the five leading companies in
construction and development in Moscow and Moscow region. This company is engaged in design, development,
construction and equipping of facilities.
Through a network of representative offices and subsidiary companies, it operates in the territory of the Russian Federation, Belarus, Ukraine, Belgium, Italy and Serbia. With
over 3000 employees, the company has so far built over
2,000,000 m2 of factory, office, commercial, residential
and recreational sports facilities. In Serbia, the PSP-Farman Holding owns a large portfolio of properties, while the
construction of two major projects, WEST 65 and Cortyard
by Marriott hotel, is currently underway.
After primary and secondary education in Germany
and Serbia, he graduated in mechanical engineering at
the University of Belgrade and finished graduate studies in
Karlsruhe, Germany. Early in his career Mr. Grujic achieved
a significant success as a teaching assistant in Theoretical
Mechanics at the University of Belgrade. He participated in
conferences in Serbia and abroad and worked on numerous commercial projects.
In 1992 he became Executive of the Department of
Engineering at “Jugodrvo” and remained in that position
until 1994 when he decided to leave Yugoslavia.
In May 2010 he was elected president of the Serbian
Business Club “Businessman”. He is Co-chairman of the
intergovernmental organization “Russian-Serbian Business Dialogue” (RSBD) and a member of the Serbian Association of Corporate Directors. Also he is President of
the Serbian Business Council Russia-Serbian Chamber of
Commerce and Vice-President of the National Council for
the economic recovery under the Serbian Government. He
is active in various fields of sports and humanitarian work.
He has received numerous awards for professional
achievements including several “Manager of the Year” titles in Serbia and Central and Eastern Europe. In 2012 he
got the award for “The Best European” in the economy.
Fluent in German, English, Russian and Italian. He is
the father of three sons.
Branislav
Grujić
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
B
D
aniel M. Boehi je završio ekonomiju
i poslovnu administraciju na Univerzitetu u Cirihu gde je stekao zvanje doktora nauka iz oblasti strateškog menadžmenta. 1994. je počeo svoju karijeru u
svetskim kom-panijama, kao što su IBM,
Nestle, Da-none, zauzimajući pri tom različite rukovodeće pozicije u Švajcarskoj,
Nemačkoj, Čileu i Meksiku. 2002. godine, dr Boehi je postao generalni direktor/
CEO kompanije Kapri-Sone, najvećeg svetskog brenda za
decu iz kategorije pića koji je prisutan u više od 100 zemalja sveta. 2005. godine pridružio se Du-nav Hrana Grupi
(DFG) na poziciji Direktora za operacije (odgovornog za sve
tri kompanije Imlek/Subotica/Knjaz Miloš i Bambi). 2008.
godine dr Boehi postaje član Nad-zornog odbora kompanije IDS Bojromi, najvećeg proizvođača prirodne mineralne vode u bivšem Sovjetskom savezu. A od 2012. godine dr Boehi je na pozi-ciji Izvršnog direktora za operacije
kompanije Bambi koja je u 2013. zabeležila rekordne prodajne i finansijske rezultate u svojoj istoriji. Od novembra
2013. godine obavlja funkciju i generalnog direktora kompanije Knjaz Miloš.
D
aniel M. Boehi graduated from the
University of Zuerich in Economics
and Business Administration and made
his PhD on Strategic Management. In
1994 he started his career with IBM,
Nestle and Danone occupying different
managerial positions in Switzerland, Germany, Chile and Mexico. In 2002 he became worldwide General Manager / CEO
of Capri Sonne, the largest kids beverage
brand in the world with the presence in over 100 countries.
In 2005 he joined Danube Foods Group (DFG) as Chief Operating Officer (responsible for all three assets Imlek/Subotica/Knjaz Milos and Bambi). In 2008 he joined the Supervisory Board of IDS Borjomi, the largest water company
in the former Sowiet Union. And since 2012 he leads Bambi company as Chief Operating Company, company that in
2013 achieved the best sales and financial results ever.
From november 2013 he leads Knjaz Milos as a CEO.
Daniel M. Boehi
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
D
uško Knežević, doktor pravnih i ekonomskih nauka Univerziteta Beograd,
osnivač je i predsjednik Atlas Grupe.
Atlas grupa osnovana je prije 25 godina u tadašnjoj Jugoslaviji i danas predstavlja jednu od najuspješnijih grupacija
u regionu Jugoistočne Evrope. Pod liderstvom dr Kneževića, Atlas Grupa prerasla je u međunarodno priznatu kompaniju, koja obuhvata 30 kompanija koje
se bave bankarstvom, finansijama, nekretninama, građevinarstvom, turizmom, obrazovanjem,
zdravstvom i medijima. Osim toga, dr Knežević je posvećen izgradnji jakih poslovnih veza i partnerstava sa finansijskim institucijama kao što su Abu Dhabi Capital Group
u vlasništvu kraljevske porodice iz UAE, Bursa Istanbul,
Mace London, Piraeus Bank, EBRD, Century 21 Real Estate, Turner Real Estate USA . Osnivač je i predsjednik
Upravnog odbora dva univerziteta u Crnoj Gori i Srbiji: Univerzitet Mediteran – prvi privatni univerzitet u Crnoj Gori i
Beogradska bankarska akademija u Srbiji.
Kroz Atlas Fondaciju, koja je osnovana 2010. godine,
dr Knežević je posvećen stvaranju novih društvenih vrijednosti i osnaživanju međunarodnih odnosa, unaprijeđenju i
aktivnoj integraciju regiona u globalnu zajednicu. U 2010.
godini, dr Knežević je postao član Globalne inicijative Klinton čime se obavezao da će pomagati u iznalaženju rješenja za probleme koji na svjetskom nivou predstavljaju jedne od najvećih izazova: siromaštvo, zaštita životne sredine,
zdravstvo i obrazovanje. Nakon toga pokrenuo je inicijativu
Balkan Networking organizovanjem Inauguralne konferencije “Balkanska inicijativa za jačanje društva Jugoistočne
Evrope” u maju 2010. godine, zajedno sa Globalnom inicijativom Klinton i Vladom Crne Gore.
Dr Duško Knežević diplomirao je finansije i bankarstvo na Ekonomskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.
Na istom fakultetu završio je i master studije takođe iz finansija i bankarstva. Doktorirao je na temu “Pravni i ekonomski preduslovi održivosti penzijsko osigravajućeg sistema” na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Dr
Knežević drži predavanja iz predmeta u vezi sa finansijama na Beogradskoj Bankarskoj Akademiji.
usko Knezevic, PhD of Legal and
Economic Studies at University of
Belgrade, is the Founder and President
of the Atlas Group. The Atlas Group was
founded 25 years ago in Yugoslavia and
it represents one of the most successful
groups in the South-East Europe region
today. Under leadership of Dr Knezevic,
Atlas Group has grown into an internationally acknowledged company, consisting of 30 companies including banks,
finance, real estate, construction, tourism, education,
health and media. Furthermore, Dr Knezevic is committed to building up strong business relationships and partnerships such as Abu Dhabi Capital Group owned by Royal family from UAE, Bursa Istanbul, Mace London, Piraeus
Bank, EBRD, Century 21 Real Estate, Turner Real Estate
USA. He is the Founder and President of the board of two
universities, in Montenegro and in Serbia: Mediterranean
University - the first private university in Montenegro, and
the Belgrade Banking Academy in Serbia.
Through Atlas Foundation, founded in 2010, Dr Knezevic is dedicated to creating new societal values and
empowering international relations, promotion and active integration of the region to the global community.
In 2010, Dr Knezevic became a member of the Clinton
Global Initiative where he has been committed to help in
finding solutions to the world’s most pressing challenges:
poverty, environment, health and education. Subsequently,
he launched the Balkan Networking Initiative by organising
the Inaugural Conference “Balkan Networking for Social
Empowerment of South-Eastern Europe” in May 2011 in
Montenegro, together with the Clinton Global Initiative and
the Government of Montenegro. In 2011, Dr Knezevic became one of the first Board members of the newly established SUMMIT100 Business Leaders of Southeast
Europe: A new deal for a new age.
Dr Knezevic graduated Finance and Banking at the
Faculty of Economics, University of Belgrade. There he
completed his Master degree also in Finance and Banking.
He finished his PhD entitled: “Legal and Economic Prerequisites for the Sustainability of Pension Insurance System”
at the Faculty of Law, University of Belgrade. Dr Knezevic
lectures in finance-related subjects at the Belgrade Banking Academy.
Duško
Knežević
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
D
S
imeon Comokos je diplomirao pravo i ekonomiju na Univerzitetu u Atini. Osnovao je dve kompanije, SGT u Atini (1997) i TGI u Beogradu (2001), koje
se bave korporativnim komunikacijama i
odnosima s javnošću i koje uspešno vodi
svih proteklih godina. Pre toga, radio je
kao ekspert za komercijalna pitanja u
Američkoj ambasadi u Atini (1973-1980)
i direktor Američko-grčke privredne komore (1980-1997). Takođe je bio angažovan kao generalni sekretar i blagajnik Saveta američkih
privrednih komora za Evropu (1990-1993) i kao generalni sekretar Grčko-turskog poslovnog saveta (1993-1998).
Osnivač je Poslovnog saveta Grčka-SAD, Grčko-mađarskog poslovnog saveta, Grčko-egipatskog poslovnog saveta.
G. Comokos je 2006. godine osnovao Grčko-srpski
poslovni savet, čiji je aktuelni predsednik.
S
ymeon Tsomokos studied Law and
Economics at the University of Athens. He established SGT, in Athens in
1997 and TGI in Belgrade in 2001, both
Corporate Communications and Public Affairs companies, which he presides
successfully all these years. In the past
he has served as Commercial Specialist at the US Embassy in Athens (19731980) and CEO at the American-Hellenic Chamber of Commerce (1980-1997).
He has also served as Secretary General & Treasurer of the
Council of the American Chambers of Commerce based in
Europe (1990-1993) and as Secretary General of the Business Council Greece-Turkey (1993-1998). He is also the
founder of the Business Council for Greece-United States,
the Greek-Hungarian Business Council, the Greek-Egyptian Business Council, while in 2006 he established the
Business Council Greece-Serbia which he presides.
Symeon
Tsomokos
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
C
hristian Otto Neu studirao je pravo u
Lozani, Minhenu i Njujorku, poseduje diplomu doktora pravnih nauka - Dr.
jur. –stečenu na Univerzitetu u Minhenu, kao i diplomu magistra pravnih nauka
stečenu na Univerzitetu u Njujorku. Član
je Advokatske komore Nemačke; objavio
je veći broj radova iz oblasti intelektualne
svojine i zakona o privrednim društvima.
Više od 25 godina radi u delatnosti osiguranja, gde je obavljao funkcije generalnog direktora, člana odbora direktora, generalnog direktora kao izvršnog člana odbora direktora, potpredsednika i
predsednika različitih kompanija u Nemačkoj, Švajcarskoj,
Belgiji, Turskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu i Italiji. Trenutno
obavlja poslove potpredsednika Odbora direktora i generalnog direktora DDOR Novi Sad.
hristian Otto Neu studied law in Lausanne, Munich and New York, holds a
Doctor’s degree - Dr. jur. - from Munich
University as well as a Master of Laws
degree from New York University. He is
admitted to the bar in Germany; various
publications in the fields of intellectual
property law and company law. He has
worked for more than 25 years in the insurance industry where he held the office
of general manager, director, managing
director, vice-president and president in various companies in Germany, Switzerland, Belgium, Turkey, UK, Ireland
and Italy. He currently serves as vice- president and CEO
of DDOR Novi Sad.
Christian
Otto Neu
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
C
R
onald Seeliger imenovan je za generalnog direktora Hemofarma u julu
2012. godine.
Kao lider na domaćem farmaceutskom tržištu i peti na listi najvećih izvoznika u Srbiji, Hemofarm je u prethodnom
periodu imao najveći, rekordni obim proizvodnje u 53-godišnjoj istoriji, učvrstio
poziciju u okviru STADA Grupe i, za postignute, impresivne rezultate, nagrađen od
nekoliko najznačajnijih institucija.
Od 2013. godine, dr Ronald Seeliger je i predsednik
Nemačko – srpskog privrednog udruženja, aktivno doprinoseći unapređenju partnerstva nemačke i srpske privrede, ali i reformi u zemlji, kako bi Srbija bila atraktivnija stranim investitorima.
Diplomirao je i doktorirao na Tehničkom univerzitetu u
Berlinu, pohađao londonsku školu ekonomije i govori nekoliko svetskih jezika. Bogato iskustvo sticao je na visokim pozicijama u značajnim internacionalnim kompanijama, među kojima i na poziciji šefa finansijskog upravljanja
u Formuli 1.
Dr Ronald Seeliger je na tradicionalnoj listi 50 najmoćnijih stranaca u Srbiji dnevnog lista Blic na 18 poziciji.
R
onald Seeliger was appointed Hemofarm CEO in July 2012.
As the leader on the local pharmaceutical market and the fifth largest exporter in Serbia, Hemofarm has recently
seen the largest – record production output in its 53-year long history. It has reconfirmed its position within the STADA
Group, and it received awards for achieving impressive results from several most
important institutions.
Since 2013, Dr Ronald Seeliger has also been the
Head of the German–Serbian Business Association, actively contributing to the progress of partnership between
German and Serbian economies, and also to the reforms
in Serbia, rendering Serbia more attractive to foreign investors.
He graduated from and earned his doctor’s degree at
the Berlin Technical University. He attended the London
Business School and he speaks several international languages. He has gained precious experience working on
high-ranking positions in important international companies, among which was the one of the Chief of Financial
Management in Formula 1.
According to the Blic daily, Dr Ronald Seeliger is on
18th place among 50 most powerful foreigners in Serbia.
Ronald
Seeliger
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
F
ilipos Karamanolis je predsednik Izvršnog odbora Eurobank-e u Srbiji od
juna 2008. godine. Eurobank a.d. Beograd danas je jedan od najvećih investitora u zemlji i vodeća banka na ključnim
pozicijama u većini najvažnijih oblasti poslovanja.
G. Karamanolis pridružio se Eurobank Grupi 2001. godine kako bi razvio
poslovanje u oblasti potrošačkih finansijskih usluga u Bugarskoj, a potom je u novembru 2005. godine prešao u Rumuniju na poziciju izvršnog potpredsednika Bancpost, ćerke kompanije grupe. Pre
dolaska u Eurobank Grupu, radio je na različitim pozicijama u kompaniji British Airways u Londonu i Egnatia Bank
u Grčkoj.
G. Karamanolis je predsednik Upravnog odbora Helenskog privrednog udruženja Srbije koje za cilj ima promovisanje najbolje poslovne prakse, znanja i partnerstva između Grčke i Srbije.
Takođe je član Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije.
Diplomirao je na smeru Matematika na Aristotel Univerzitetu u Solunu u Grčkoj, i magistrirao iz oblasti Menadžmenta i operativnog istraživanja na Univerzitetu Warwick
Business School u Velikoj Britaniji.
Oženjen je i ima dve ćerke.
hilippos Karamanolis has been President of the Executive Board of Eurobank in Serbia since June 2008. Eurobank is one of the largest investors in
the country and a leading bank holding a
key position in most major business areas.
Mr. Karamanolis joined the Eurobank
Group in 2001 in order to launch their
consumer finance operations in Bulgaria and moved to Romania in 2005 as
Executive Vice President of the Group’s local subsidiary
“Bancpost”. Before joining the Eurobank Group he held
various positions in British Airways, London and “Egnatia
Bank” in Greece.
Mr. Karamanolis is also the President of the Board of
Directors of the Hellenic Business Association in Serbia
whose aim is to promote best business practices, knowhow and commercial partnerships between Greece and
Serbia.
He is a member of the Board of Directors of the Association of Serbian Banks.
He holds a BSc degree in Mathematics from the Aristotle University of Thessaloniki, Greece and an MSc in
Management Science and Operational Research from the
Warwick Business School, UK.
Mr. Karamanolis is married and has two daughters.
Philippos
Karamanolis
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
P
S
tathis Natsis je od 2002. godine izvršni direktor Grupe za poslovanje u
inostranstvu u kompaniji TERNA S.A. –
GEK Group, jednoj od vodećih građevinskih kompanija u Grčkoj. Uspešno je
započeo internacionalizaciju poslovanja kompanije osnivanjem podružnica
na Balkanu (Srbija, Rumunija, Bugarska,
BJR Makedonija i Albanija), Bliskom istoku (Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, Bahrein, Kraljevina Saudijska Arabija, Irak) i Libiji. Na ovim
tržištima učestvovao je u razvoju poslovanja Grupe u segmentima izgradnje velikih infrastrukturnih objekata i značajnih građevinskih projekata, kao i u segmentu podizvođačkih poslova izgradnje elektrana i industrijskih objekata
po principu „ključ u ruke“. Predsednik je Upravnog odbora
divizije Međunarodne podružnice u okviru Grupe.
Karijeru je započeo kao građevinski inženjer u kompaniji Heracles General Cement Co. (član Lafarge Group-e),
jednog od najvećih proizvođača cementa u Grčkoj, u kojoj je u periodu od 1980. do 2001. postepeno napredovao
ka višim menadžerskim nivoima. Kao šef projekata, direktor korporativnog razvoja i direktor proizvodnje učestvovao je u širenju poslovanja ove kompanije kako u Grčkoj,
tako i u inostranstvu. U tom smislu, radio je u Saudijskoj
Arabiji, Jordanu, Egiptu, Alžiru, Nigeriji, Italiji, Francuskoj,
Portugalu, Velikoj Britaniji, SAD, Brazilu, Paragvaju, Indiji,
Turskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Albaniji, BJR Makedoniji i Kazahstanu.
Rođen je u Kairu 1955. godine. Diplomirao je građevinu na Univerzitetu tehničkih nauka u Atini 1979. U periodu
od 1981-2000. učestvovao je na svim najznačajnijim konferencijama iz oblasti građevinarstva i pohađao kurseve iz
menadžmenta, finansija, upravljanja projektima, upravljanja ljudskim resursima i pregovaranja u organizaciji EEDE &
ELKEPA. Od 1997. do 1998, pohađao je MBA program na
Ashridge Management College u V. Britaniji, kurseve „Krizni menadžment i rešavanje problema“, „Strategija konkurentnosti i situaciono liderstvo“ u BCI Educational Centre
u Atlanti, i „Dodata ekonomska vrednost i restrukturiranje
ljudskih resursa“ u Lafarge edukacionom centru u Francuskoj.
Član je Inženjerske komore Grčke, Udruženja građevinskih inženjera Grčke i udruženja Ashridge MBA Alumni. Ima
sertifikat najvišeg ranga za oblast građevine koji mu je dodeljen od strane Ministarstva građevine Grčke.
Govori grčki, engleski i francuski.
S
tathis Natsis is Executive Director,
Overseas Business of TERNA S.A. –
GEK GROUP, one of the leading construction companies in Greece, since 2002.
He has successfully initiated the Group’s
international activity by establishing subsidiary companies in the Balkans (Serbia,
Romania, Bulgaria, Fyrom and Albania),
the Middle East (Qatar, United Arab Emirates, Bahrain, Kingdom of Saudi Arabia,
Iraq) and Libya. In these markets he developed the business of the Group in the large infrastructure works, the
prominent building projects and the EPC contracting of
power plants and industrial facilities. He is a member of
the Board of Directors in the Group’s overseas subsidiaries
as active Chairman or Managing Director.
He started his career as Civil and Structural Engineer
in Heracles General Cement Co. (member of the Lafarge
Group), one of the biggest cement producing companies
in Greece where he gradually climbed the ladder of hierarchy from 1980 to 2001. As Head of Projects & Corporate Development Director & Production Director he took
part and executed the expansion projects of the company
both in Greece and overseas. In this context he worked in
Saudi Arabia, Jordan, Egypt, Algeria, Nigeria, Italy, France,
Portugal, UK, USA, Brazil, Paraguay, India, Turkey, Serbia,
Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Albania,
Fyrom and Kazakhstan.
He was born in Cairo, Egypt in 1955. He studied Civil
and Structural Engineering in the National Technical University of Athens and obtained his Diploma in 1979.
From 1981 to 2000 he participated in all major Conferences for Civil & Structural Engineers (Reinforced Concrete – Earthquake provisions, Soil Engineering, Port &
Marine works, etc.), as well as in Courses in Advanced
Management, Finance, Project Management, Human
Resources & Negotiation organized by EEDE & ELKEPA.
From 1997 to 1998 he attended an MBA programme in
the Ashridge Management College, UK; Crisis Handling &
Problem Solving, Competitive Strategy & Situational Leadership Courses in the Atlanta BCI Educational Centre, USA;
and Economic Value Added & Human Resources Restructuring Course at the LAFARGE Educational Centre, France.
He is a member of the Technical Chamber of Greece TEE,
a member of the Civil Engineering Association of Greece, a
member of Ashridge MBA Alumni.
He speaks Greek, English, Arabic and French.
Stathis Natsis
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
A
ndreas Beikos je rođen 1962. godine
u Kaserine, Tunis.
Diplomirao na Governors State University, University Park, IL , SAD gde je
stekao titulu Master of Business Administration ( MBA ) 1986. godine.
Od 1987-1989 radio je u Nacionalnoj
Banci Argentine u Njujorku, a od 19891992 radio je u Prvoj Nacionalnoj Banci Čikaga.
Od 1993 -1999 radio je kao Viši
bankarski analitičar u Capital Intelligence, Agenciji za rejting i medjunarodnu analizu banaka na Kipru , gde je bio
zadužen za finansijsku analizu banaka koje se nalaze u Turskoj , Kuvajtu, Mađarskoj i Sloveniji i delovao kao predsednik i član odbora za rejting koji odobrava rejtinge banaka.
Od 1999 godine radi u Evropskoj investicionoj banci u Luksemburgu.
Od 1999 - 2004 bio je Viši kreditni službenik odgovoran za diversifikovani portfolio zajmova finansijskih institucija i klijenata unutar i izvan Evropske Unije,
a od 2004-2010 radio je kao Viši službenik za zajmove gde je doprineo razvoju poslovanja EIB u Aziji (Vijetnam , Indonezija , Filipini , Tajland, Šri Lanka, Bangladeš, Pakistan, Jemen i Mongolija ) i u Latinskoj Americi
, uglavnom u Meksiku , Kolumbiji, Ekvadoru i Paragvaju.
Imenovan za šefa Regionalne kancelarije EIB za zapadni
Balkan 2010. godine.
Govori engleski, francuski, španski, srpski, grčki i slovenački.
Oženjen je, otac jednog deteta.
ndreas Beikos is a born in Kaserine,
Tunisia, 1962.
Graduated from Governors State
University, University Park, IL, USA
where he obtained Master of Business
Administration (MBA) in 1986.
From 1987-1989 he worked at the
Banco de la Nación Argentina in New
York, and from 1989-1992 he worked at
the First National Bank of Chicago.
From 1993 -1999 he was a Senior
Bank Analyst at the Capital Intelligence, International Bank
Analysis and Rating Agency in Cyprus where he was in
charge of financial analysis of banks located in Turkey, Kuwait, Hungary and Slovenia and acted as a Chairman and
Member of CI’s Rating Committee which approves banks’
ratings.
Since 1999 he works at the European Investment
Bank, Luxembourg.
From 1999- 2004 he was Senior Credit Officer responsible for a large diversified financial institutions’
portfolio of loans (including asset-backed securities) and
counterparts within and outside the European Union and
from 2004-2010 he was a Senior Loan Officer where he
contributed to the development of the Bank’s operations in
Asia (Vietnam, Indonesia, Philippines, Thailand, Sri Lanka,
Bangladesh, Pakistan, Mongolia and Yemen) and in Latin
American, principally in Mexico, Colombia, Ecuador and
Paraguay.
He was appointed Head of EIB Regional Office for the
Western Balkans in 2010.
Speaks English, French, Spanish, Serbian, Greek and
Slovenian.
He is married, father of one child.
Andreas
Beikos
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
A
M
inistar Dragan Glamočić je prodekan na Poljoprivrednom fakultetu u
Novom Sadu, stručnjak je za stočarstvo
i autor svetski poznatih programskih sistema „Sesame“ za određivanje novčane
vrednosti hraniva i „Multimix“ za optimizaciju obroka i smeša.
Član je Saveta Univerziteta u Novom
Sadu, Društva zootehničara Vojvodine,
Američkog udruženja za nauku u mlekarstvu i saradnik Nacionalnog istraživačkog
saveta SAD. Bio je rukovodilac i član radnih grupa za izradu
nekoliko zakonskih akata i pratećih pravilnika kao i predsednik radne grupe za izradu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja za period od 2014-2024. godine u oblasti stočarstva.
Tokom studijskih putovanja, boravio je na mnogim
svetskim i američkim institutima i univerzitetima kao što je
„Ohio State University“, a kao autor odnosno koautor potpisao je tri knjige, monografiju, skripte i brojne publikacije.
Objavio je više od 200 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima.
Ministar Glamočić govori engleski i služi se ruskim jezikom.
Rođen je 1968. godine u Futogu, oženjen je i otac troje dece.
M
inister Glamocic is the Dean of the
Faculty of Agriculture in Novi Sad,
an expert in animal husbandry and author of world renowned software systems
“Sesame”, for determination of feed values and “MultiMix” for meals and mixtures optimization.
He is member of the Council of the
University of Novi Sad, the Society of
Zoo-technicians of Vojvodina, the American Association of Science in dairy sector, and member of the National Research Council of the
United States. He was director and member of working
groups for development of several legal acts and related
rule books, as well as the chairman of the working group
for development of the Strategy of Agriculture and Rural
Development for the period of 2014-2024, in the field of
animal husbandry.
During study visits, he visited many international and
American Institutes and Universities, such as the “Ohio
State University”, and as the author, or co-author, he wrote
three books, monograph, scripts, and numerous publications. He published more than 200 scientific and professional works in national and international journals.
Minister Glamocic speaks English language fluently.
He was born in 1968 in Futog, he is married and has
three children.
Dragan
Glamočić
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
M
iljan Ždrale je Head Agribiznis Sektora za Region Jugoistocne Evrope
(viši bankar), Grupa industriju, trgovinu i
agrobiznis, EBRD bankarske divizije.
Stekao je značajno znanje iz oblasti
finansija i menadžmenta tokom trinaest
godina rada u komercijalnom i investicionom bankarstvu u međunarodnom okruženju, kao i upravljajući bankarskim investicijama u vlasnički i dužnički kapital
(equity/debt) i projektima u ekonomijama
zemalja u tranziciji.
Diplomirao je ekonomiju, na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu 2000. godine. Pohađao je dvogodišnji Program
za analitičare u EBRD-u u Londonu (2004) i Program za
Private Equity izvršne menadžere na Poslovnoj školi Said
Univerziteta u Oksfordu (2010).
Pridružio se EBRD-u 2002. godine i radio u različitim odeljenjima banke: Nekretnine i turizam, Infrastruktura, a od januara 2006. godine i Agrobiznis (FMCG i Maloprodaja). Samo u Agrobiznis timu, učestvovao je i vodio
više od 25 transakcija u vrednosti većoj od 1.0 milijarde
evra. Odgovoran je za projekte EBRD u sektoru agribiznisa
od primarne poljoprivrede, FMCG do maloprodaje i logistike u regioni Jugoistocne Evrope (ex Yu, Albanija,Bugarska
i Rumunija). Ovi projekti su finansirani različitim finansijskim instrumentima od učešća u kapitalu do finansiranja
putem dužničkih instrumenata, i nekih hibridnih instrumenata. Zadužen za veze sa mnogim velikim međunarodnim
kompanijama (Carlsberg, Bunge, Delhaize Group, CHS iz
SAD-a itd.), kao i sa mnogim regionalnim igračima iz zemalja Zapadnog Balkana.
Od 2009. godine nalazi se na poziciji nezavisnog direktora u Nadzornom odboru kompanije Carlsberg u Belorusiji a od Decembra 2013 je clan Nadzorno Odobra Agri
Europe, jedne od vodecih kompanije u sektoru agribznisa sa poslovanjem u Srbiji i Ukrajini. Govori engleski, ruski i srpski/hrvatski.
Odeljenje za Agrobiznis se smatra jednim od najuspešnijih bankarskih timova u okviru EBRD-a. Godišnja ulaganja stalno rastu. Tim se trenutno sastoji od više od 40
profesionalnih bankara koji rade na oko 60 projekata u
vrednosti većoj od 800 miliona evra godišnje. Među klijentima se nalaze kako velike multinacionalne kompanije kao
što su Cargill, Danone, Parmalat i Carlsberg, tako i lokalne
kompanije i lokalne banke.
iljan Zdrale is a Head of Agribusiness for South East Euope (Senior
Banker) as part of Industry, Commerce
and Agribusiness Group in the Banking division. Gained strong financial and
management skills acquired during 13
years in a Commercial/Investment Banking international environment combined
with managing banking equity/debt investments/projects in transition economies countries.
In 2000 he graduated from the University of Belgrade,
Faculty of Economics, Bachelor of Arts (4 years) in Economics, Major: Finance, Banking, and Insurance. In 2004
he joined a 2-year Analyst Programme at EBRD in London. In 2010 he attended Private Equity Programme for
Executives at the Said Business School at the University
of Oxford.
Joined the EBRD in 2002 and has worked in various Banking Departments, namely Property & Tourism,
Infrastructure and since January 2006 in Agribusiness
(FMCG & Retail). Only in Agribusiness team participated/
led more than 25 transactions in the amount of more than
EUR 1.0 bln. He is responsible for EBRD projects in agribusiness, food retail and FMCG in South East Europe (ex
Yu, Albania,Bulgaria and Romania). These projects were
funded with various financing instruments from equity participation to debt funding and some hybrid instruments.
Responsible for relationship with many large international
companies (Carlsberg, Bunge, Delhaize Group, CHS from
USA etc), as well as for many regional players from SEE.
Since 2009 he has been a Non-Executive Director at
the Supervisory Board of Carlsberg’s operations in Belarus
and since December 2014 has became a Non-Executive
Director at the Supervisory Board of Agri Europe, on of the
leading agribusiness conglomerate operating in Serbia and
Ukraine. Fluent in English, Russian and Serbian/Croatian.
The Agribusiness Department is viewed as one of the
most successful banking teams within the EBRD. Annual
commitments increase steadily. The team now includes
more than 40 professional bankers doing cca 60 projects
above EUR 800 million annually. Its clients range from
large multinationals such as Cargill, Danone, Parmalat,
and Carlsberg, to local companies and local banks.
Miljan
Ždrale
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
M
M
iladin Ševarlić je redovni profesor i
šef Katedre ekonomike poljoprivrede i tržišta na Poljoprivrednom fakultetu
u Beogradu, počasni profesor Volgogradskog državnog agrarnog univerziteta,
član Odbora za selo SANU, specijalni savetnik u Ekonomskom institutu i konsultant većeg broja firmi i asocijacija iz sektora agroprivrede.
Objavio više od 300 radova. Član je
ekspertskih timova za izradu četiri nacionalne strategije razvoja (poljoprivrede – 1982, 1999. i
2014; zadrugarstva − 2012). Održao preko 200 predavanja na skupovima u zemlji i inostranstvu.
Predsednik je Društva agrarnih ekonomista Srbije, Saveza poljoprivrednih inženjera i tehničara Srbije i Zadružnog pokreta, a član Naučnog društva ekonomista, European Association of Agricultural Economists (EAAE ) i
redakcija naučnih časopisa „Industrija“ i „Известия“.
Dobitnik je „Vukove nagrade“ za 2012. godinu.
M
iladin Sevarlic is full-time Professor and Chief of the Department of
Agricultural Economics and Markets at
the Faculty of Agriculture in Belgrade,
Honored Professor of Volgograd’s State
Agrarian University, member of Board for
village of SASA, Special Adviser in the
Economics Institute and consultant to a
number of companies and associations
from the agribusiness sector.
He published more than 300 papers.
He was a member of the expert teams for creation of four
national development strategies (for agriculture – 1982,
1999 and 2014; and cooperatives - 2012). He delivered
more than 200 lectures both at home and abroad.
He is the President of the Serbian Association of Agricultural Economists, Association of Agricultural Engineers
and Technicians of Serbia and the Cooperative Movement,
a member of the Scientific Society of Economists, European Association of Agricultural Economists (EAAE) and
the editorial boards of scientific journals “Industry” and
“Известия”.
He received “Vuk’s reward” for 2012.
Miladin
Ševarlić
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
M
iroslav Miletić rođen je 19.11.1957.
godine u Jagodini, u porodici prosvetnih radnika. Roditelji su službovali u
Senju, Novom Pazaru, da bi se 1963. godine doselili u Kostolac, gde je Miroslav
završio osnovnu školu. Gimnaziju je pohađao u Požarevcu. Završio je Pravni fakultet u Beogradu 1981. godine.
Godine 1982. zaposlio se u tada
OOUR Fabrika dečjeg keksa i vafla “Bambi” u Požarevcu na poslovima pravnog referenta. Od 1985.
do 1987. godine radi u SDK Filijala Požarevac na poslovima
pravnika u inspekciji, za koje vreme polaže pravosudni ispit. Vraća se u “Bambi” na poslove sekretara, da bi 1989.
godine bio izabran za sekretara Skupštine opštine Požarevac, gde radi do 1992. godine, kada se vraća po treći put
u, tada RO Fabrika dečjeg keksa i vafla “Bambi” na poslove
pomoćnika direktora za pravne, kadrovske i opšte poslove.
Dana 27.10.1995. godine imenovan je za v.d. direktora, a 02.02.1996. godine za generalnog direktora “Bambija”, na kojoj dužnosti je i danas. Koncern za proizvodnju
i promet konditorskih proizvoda “Bambi” a.d. Požarevac je
lider konditorske industrije Srbije sa preko 20% tržišnog
učešća u konditorskim proizvodima i oko 40% tržišnog
učešća u keksu, gde je “Plazma keks” neprikosnoveni lider
i jedna od najpoznatijih robnih marki na ovim prostorima.
Koncern “Bambi” je takođe primer uspešno izvršene privatizacije, moderne organizacije, standardizacije sistema upravljanja kvalitetom i marketinški orjentisana kompanija,koja uživa veliko poverenje svojih potrošača.
Kompanija je od 2004.godine u sastavu Danube Foods Group čiji su vlasnici investicioni fondovi kojima upravlja Salford.
Kompanija zapošljava oko 1.000 stalno zaposlenih radnika u 4 fabrike konditorskih proizvoda u Požarevcu i Vršcu. U godinama svetske ekonomske krize Kompanija beleži
odlične poslovne rezultate, od kojih su poslednje 4 godine do sada bile najuspešnije u istoriji preduzeća,a prošla 2013. godina je najuspešnija godina poslovanja dosada.
Miletić je bio u više navrata član Upravnog odbora
PKS, predsednik Grupacije konditora pri PKS do 2009. godine, a od 2007. do 2011. godine obavljao je dužnost predsednika Skupštine PKS.Član je GEP (Global Economic Policy) pri ICC (Međunarodnoj trgovinskoj komori) u Parizu i
član UO NALEDA.Od decembra 2011.godine Miletić obavlja dužnost potpredsednika PKS.
Živi i radi u Beogradu. U braku sa Draginjom 32 godine. Imaju dva sina, Miroslava (26) i Milenka (18).
.
KOPAONIK
BIZNIS FORUM 2014
M
iroslav Miletic was born in Jagodina
on 19.11.1957, in the family of educational workers.He graduated from Faculty of Law in Belgrade in 1981.
He got employment in “Bambi” Pozarevac in 1982, as Legal Clerk.
On 27.10.1995 he was appointed as
interim Director, and on 02.02.1996 as
General Manager of “Bambi”, which is
position he still occupies.
Concern for Production and Trade in Confectionery
“Bambi” JSC Pozarevac presents leader in confectionery industry of Serbia with over 20% of market share in
terms of confectionery products and 40% of market share
in biscuits, where “Plazma biscuit” presents undisputable
leader and one of the most famous brands in this territory.
“Bambi” is also an example of successful privatisation, modern organisation, standardisation of quality management system and marketing-oriented company, which
consumers highly trust. Since 2004 company is within
Danube Foods Group, being owned by investment funds
managed by Salford.
Company employs around 1.000 FTEs in 4 confectionery factories in both Pozarevac and Vrsac. In years of
economic crisis company records great business results,
out of which 4 past ones have been the most successful
years in the history of the company, while 2013 was the
most successful business year ever.
Miletic has been several times members of Managing Board of Serbian Chamber of Commerce, Chairman
of Confectionery Group before Serbian Chamber of Commerce until 2009, and from 2007 to 2011 he acted as
Assembly Chairman of Serbian Chamber of Commerce. He
is member of GEP (Global Economic Policy) before ICC (International Chamber of Commerce) in Paris and Managing
Board of NALED. Since December 2011 Miletic acts as
Serbian Chamber of Commerce Vice-President.
He lives and works in Belgrade,in marriage (32) with
Draginja,and they have Miroslav (26) and Milenko (18).
Miroslav Miletić
S
aša Vitošević je rođen je 23. juna
1969. godine u Prizrenu. Diplomirao
na odseku zaštite bilja na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Govori engleski jezik.
Poslovnu karijeru započeo je 1994.
godine u kompaniji Laboratorija-Beovita
da bi je 2000. godine nastavio kao Savezni ministar poljoprivrede, a potom i
kao Savetnik predsednika Jugoslovenske
banke za međunarodnu ekonomsku saradnju i Specijalni
savetnik generalnog direktora Nacionalne štedionice. Od
2005. godine je generalni direktor kompanije Poslovni sistem Global seed u Novom Sadu.
Tokom godina obavljao je funkcije Predsednika upravnog odbora JUBMES banke, člana upravnog odbora Nacionalne štedionice, Predsednika upravnog odbora Skijališta
Srbije, a danas je predsednik Holštajn asocijacije Srbije.
Radio je i na mnogim projektima u saradnji sa vladama Japana, SAD-a, Norveške i Italije u oblasti poljoprivrede, kao i na pokretanju Registra i kreditiranja poljoprivrednih gazdinstava.
Oblasti istraživanja i interesovanja su agrarna politika,
finansiranje agrara i ruralna ekonomija i agrobiznis.
S
asa Vitosevic was born on 23 June
1969 in Prizren. He graduated from
the Faculty of Agriculture in Belgrade,
Department of Plant Protection. He
speaks English.
His career in business started in
1994 in the company Laboratory-Beovita. In 2000 he continued as the Federal
Minister of Agriculture, and then as a
Adviser to President of Yugoslav Bank for
International Economic Cooperation and Special Advisor to
the General Director of the National Savings Bank. Since
2005, he has been General Manager of Global seed Group
in Novi Sad.
Over the years he worked as a President of the Board
of JUBMES Bank, a board member of the National Savings
Bank, Chairman of the Board of Ski Resorts of Serbia, and
now as President of the Holstein Association of Serbia.
He also worked on many projects in cooperation with
the governments of Japan, U.S., Norway and Italy in the
field of agriculture, as well as on startup of Registry and
lending to agricultural households.
Areas of research and interest are agricultural policy,
financing of agriculture, and rural economy and agribusiness.
Saša Vitošević
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
J
asna Atanasijević je na poziciji glavnog ekonomiste u Hypo Alpe-Adria
banci od oktobra 2009. Doktorirala je
2013. godine na Univerzitetu Pariz 1 –
Sorbona, prethodno stekavši Master iz finansija i bankarstva na Univerzitetu Tuluz
1 (2003), kao i diplomu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu (2002).
Pre ovoga, radila je kao istraživač i član
odbora direktora u Centru za visoke ekonomske studije (CEVES) i bila član redakcije „Kvartalnog monitora ekonomskih trendova i politika
u Srbiji“, publikacije Fondacije za razvoj ekonomske nauke (FREN). Stekla je iskustvo u reviziji i konsaltingu radeći
u KPMG-u. Autor je brojnih članaka objavljenih u stranim i
domaćim naučnim i stručnim časopisima. Urednik je mesečne publikacije „Economic Digest – vodič kroz finansijske i tržišne trendove“ i stručni urednik NIN-ovog specijalnog izdanja „Top 500“. Njena profesionalna i istraživačka
interesovanja tiču se finansija, ekonomske integracije, makroekonomske i monetarne politike, kao i finansijskog posredovanja u novim tržišnim privredama.
asna Atanasijevic is the chief economist at Hypo Alpe-Adria-Bank in Serbia since October 2009. She obtained a
PhD from University Paris 1 Sorbonne
in 2013 and holds a Master’s degree in
banking and finance from University Toulouse 1—Sciences Sociales (2003) as
well as a Bachelor’s degree from Faculty of Economics, University of Belgrade
(2002). She worked previously as researcher and member of managing board
of a local think-tank (Center for advanced economic studies, CEVES) and member of the editing board of “Quarterly monitor of economic trends and policies in Serbia” –
a flagship publication of the Foundation for advancement
of economic science (FREN). She has experience in audit and advisory service from KPMG. She has a number of
published research and policy papers both internationally and locally. She is editor in chief in monthly publication
“Economic Digest – finance and market trends guide” and
co-editor in NIN magazine’s special annual edition “Top
500”. Her main professional and research interest are finance, economic integration, macroeconomic and monetary policy issues and financial intermediation in emerging economies.
Jasna
Atanasijević
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
J
D
ragan Šagovnović je generalni direktor Ekonomskog instituta. Tokom
svog dosadašnjeg radnog veka provedenog u Ekonomskom institutu, bio je na
pozicijama istraživača pripravnika, istraživača, direktora Centra za konsalting, izvršnog direktora i vršioca dužnosti direktora.
Bio je angažovan na preko 200 različitih projekata. U vreme mandata Dragana Šagovnovića kao direktora konsaltinga, Institut se vratio na mesto vodeće srpske konsultantske
institucije. Kao izvršni direktor, nastavio rad na konsultantskim poslovima i započeo obnovu i restrukturiranje naučnog potencijala Ekonomskog instituta. Kao generalni direktor, nastoji da Ekonomski institut afirmiše kao srpski
razvojni institut.
Savetnik je direktora kompanije Silbo, jednog od najvećih distributera prehrambenih proizvoda u Srbiji i član
Nadzornog odbora Industrije precizne mehanike.
Član je Predsedništva Saveza ekonomista Srbije i
Srpske asocijacije menadžera. Član je Redakcionog saveta
naučnog časopisa „Известия“ Volgogradskog državnog
agrarnog univerziteta.
Objavio je 12 stručnih radova i aktivno učestvovao u
radu više domaćih i međunarodnih konferencija.
Nikada nije bio član nijedne političke partije, niti zaposlen u javnom sektoru.
D
ragan Sagovnovic is General Manager of the Economics Institute. During his career at the Economics Institute
he has held several positions: Research
Trainee and Research Assistant, Director
of the Consulting Center, Executive Director, and Acting Director.
Mr. Sagovnovic has been engaged
in over 200 different projects. During
his term of office as the Director of the
Consulting Department, the Institute regained its leading position in the field of consulting. As the
Executive Director he continued the consulting work and
initiated revival and restructuring of the scientific potential
of the Economics Institute. Nowadays, he is trying to establish the Institute as the Serbian development institute.
He is an Advisor to the Director of the company Silbo,
one of the largest food distributors in Serbia, and a member of the Supervisory Board of the company “Precizna
Mehanika” (precision machine industry).
Dragan Sagovnovic is a member of the Presidency
of the Serbian Association of Economists and the Serbian Association of Managers. He is a member of the Council of Editors of scientific journal “Известия” published by
the Volgograd State Agricultural University.
He has published 12 papers in the field of economics
and actively participated in numerous national and international conferences.
He has never been a member of any political party or
employed in the public sector.
Dragan
Šagovnović
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
D
ejan Janjatović je završio Ekonomski
fakultet u Novom Sadu i magistarske
studije iz poslovne administracije (MBA)
u Budimpešti.
Timu ProCredit banke pridružio se
2001. godine, a direktor ekspoziture u
Novom Sadu postaje već naredne, 2002.
godine. Tokom 2005. godine, Janjatović
dolazi na poziciju Regionalnog direktora
Banke, a krajem 2006. u Centrali banke
je preuzeo zaduženja direktora Kreditnog sektora. Od druge polovine 2008. godine član je Izvršnog odbora ProCredit banke, što je nastavak doslednog profesionalnog napretka kroz razne pozicije koje je obavljao.
Kao deo menadžment tima, Dejan je posvećen vrednostima odgovornog bankarstva u svim aspektima poslovne politike, što po njegovom verovanju predstavlja najbolju
osnovu i garanciju za dugoročan poslovni odnos sa klijentima, kao i za stabilan razvoj zaposlenih i same institucije.
ejan Janjatovic obtained a degree
in economics from the University
of Novi Sad and subsequently earned a
master’s degree in business administration from a university in Budapest.
He joined ProCredit Bank in 2001
and was appointed branch manager of
the Novi Sad branch in 2002. In 2005,
Mr. Janjatovic became one of the bank’s
regional managers, and at the end of
2006, he was put in charge of the bank’s head office credit department. In 2008, based on his strong performance
in the positions he had held and his extensive experience
with ProCredit Bank, he was appointed a member of the
Executive Board.
As a part of the management team, Mr. Janjatovic is
strongly committed to ProCredit Bank’s values of responsible banking in all aspects of the corporate policy which
in his belief presents the fundamental basis and guarantee
for long-term business relationships with clients, and at
the same time enables the ongoing professional development of staff and the sound overall development of the
institution itself.
Dejan Janjatović
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
D
G
oran Petković je redovni profesor na
Ekonomskom fakultetu Univerziteta
u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1986. godine. Na istom fakultetu je stekao diplomu
magistra, a zatim i doktora nauka, 1989.
i 1994. godine. Objavio je, samostalno ili
kao koautor, sledeće publikacije: „Pozicioniranje trgovinskih preduzeća“, „Kanali marketinga“, „Trgovinski marketing“,
„Prodaja i menadžment prodaje“, „Istraživanje web orjentacije jezika na tržištima u razvoju“, „Mikrofinansiranje u
Srbiji“ u publikaciji „Nasuprot mikrofinansiranju: Potkopavanje održivog razvoja“, „Modeli monitoringa konkurentnosti nacionalne privrede“. Objavio je brojne druge naučne radove u domaćim i stranim izdanjima. Pored toga je,
kao konsultant, radio na brojnim projektima među kojima
se izdvajaju: „Strategija razvoja turizma Republike Srbije“,
„Konkurentnost privrede Srbije“, „Strategija i razvojna politika trgovine Srbije“. Radio je i kao državni sekretar u ministarstvima nadležnim za poslove turizma Vlade Republike Srbije, od 2007. do 2013. godine.
G
oran Petkovic is a Full Professor at
the Faculty of Economics, University of Belgrade. He graduated from the
Faculty of Economics, University of Belgrade in 1986. He received his master’s
degree in 1989 and his PhD in 1994 from
the same University. He published as author or co-author the following books
and papers: “Retail positioning”, “Marketing Channels”, “Marketing in Commerce”, “Sale and Sales Management”, “Exploring Language Web Orientation in Emerging Markets: The Eastern
European Case”, “Microfinance in Serbia” in the publication: “Confronting Microfinance: Undermining Sustainable
Development”, “Models of Monitoring the Competitiveness
of National Economy”. He also published numerous scientific papers in domestic and international publications.
As a consultant he worked on numerous projects of which
the following stand out: “Tourism Development Strategy
in Serbia”, “Cost of Doing Business in Serbia”, “The Competitiveness of Serbian Economy”, “Strategy and Development Policy of Serbian Commerce”. He served as State
Secretary, in the Serbian government ministries in charge
of tourism in the period 2007-2013.
Goran Petković
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
S
tipe Lovreta je redovni professor na
Ekonomskom fakultetu u Beogradu.
Ključne kvalifikacije i oblasti naučnoistraživačkog rada obuhvataju ekonomiku trgovine, menadžment kanala marketinga, trgovinski menadžment, trgovinski
marketing, menadžment prodaje i trgovinsku politiku.
Bio je prodekan i dekan Ekonomskog
fakulteta u Beogradu. Redovni je član
Naučnog društva ekonomista i takodje je bio član predsedništva (od 1997). Član je i Predsedništva Srpske asocijacije za marketing. Bio je glavni i odgovorni urednik nekoliko
naučnih časopisa. Član je Nacionalnog saveta za privredni
oporavak Vlade Republike Srbije.
Publikovao je 15 knjiga i monografija, 250 članaka u
naučnim časopisima i 75 referata na nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Bio je rukovodilac za više od
100 različitih projekata, od konsalting menadžmenta do
makroekonomskih projekata, kao što su „Strategija razvoja trgovine Republike Srbije“ i „Strategija turizma Republike Srbije“.
Glavne knjige i monografije: „Moderna maloprodaja“,
„Trgovina u savremenim tržišnim uslovima – komparativna
analiza“, „Trgovinski marketing“, Ekonomika trgovine“, „Trgovinski menadžment“ „Trgovina – teorija i praksa“, „Prodaja i menadžment prodaje“, „Kanali marketinga“ i „Menadžment odnosa sa kupcima“.
tipe Lovreta is a Full Professor at the
Faculty of Economics in Belgrade. His
qualifications and main fields of interest
relate to economics of commerce, marketing channel management, commercial management, trade marketing, sales
management and trade policies.
He was Vice Dean and Dean of the
Faculty of Economics in Belgrade. He is
full member of the Scientific Association
of Economists and also he was a member of the Board
(since 1997). He is a member of the Presidency of the
Serbian Association of Marketing. He was Editor in Chief of
several scientific journals. He is a member of the National
Council for the Economic Recovery of the Government of
the Republic of Serbia.
He has published 15 textbooks and monographs, 250
papers in scientific journals, and 75 papers for national
and international conferences. He was the project manager of more than 100 different projects, from management consulting to macroeconomic projects such as the
Strategy of Trade Development of the Republic of Serbia
and Tourism Strategy of the Republic of Serbia.
The most important textbooks and monographs include “Modern Retailing”, “Commerce in Modern Market
Condition: Comparative Analysis”, “Trade Marketing”,
“Economics of Commerce”, “Commercial Management”,
“Commerce: Theory and Practice”, “Sales and Sales Management”, “Marketing Channels” and “Customer Relationship Management”.
Stipe Lovreta
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
S
Č
lanica Uprave Grupe Mercator, direktor društva Mercator-S, magistar
ekonomskih nauka, diplomirani ekonomista, vodi Mercatorove operacije na tržištima Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne
Gore gde Grupa posluje sa 3 bannera
(Mercator, Roda, DP marketi) u više od
300 maloprodajnih jedinica, uspešno sarađuje sa 2300 domaćih i inostranih dobavljača i zapošljava preko 8000 saradnika.
Karijeru u kompaniji Mercator počela je 2006. godine
nakon akvizicije društva M-Rodić a potom uspešno vodila
obe kompanije, bila na dvojnoj poziciji predsednika Upravnog odbora M-Rodić i direktora Mercatora-S.
Tokom njenog vođstva započinje ekspanizija maloprodajne i veleprodajne mreže Mercatora u Srbiji, prodajna
površina je povećana sedam puta dok je tržišni udeo narastao sa manje od jednog procenta na skoro devet procenata.
Razvoj Mercatora u Srbiji je prepoznat i, osim uspehom na tržištu, nagrađen i nizom priznanja. U 2013. godini
Mercator-S je svrstan među tri najbolja poslodavaca u Srbiji od strane Srpske asocijacije menadžera. Tokom godina, Mercator je tri puta dobio nagradu za Najbolji inostrani
korporativni brend u akciji „Najbolje iz Srbije“ u ogranizaciji publikacije Privredni pregled.
U periodu od 1995-2006. godine bila na više pozicija
u okviru kompanije Rodić, na funkciji generalnog direktora Rodić MB Market, aktivno učestvovala u projektima restrukturiranja kompanije Rodić, bila je direktor maloprodaje i rukovodila odeljenjem računovodstva. Tokom rada u
kompaniji Rodić vodila značajne projekte u delu optimizacije poslovanja i organizacije.
Poseduje izuzetno iskustvo u procesima akvizicija i
spajanja koje je stekla kao član ili vođa pregovaračkih timova tokom preuzimanja više trgovinskih kompanija u regiji, u periodu od 2006. do danas.
Majka dvoje dece. Govori engleski, slovenački i ruski
jezik.
M
ember of the Management Board
of Mercator Group, CEO of Mercator-S, holds MSc in Economics and BSc
in Economics; She is in charge of Mercator operations in Serbia, Bosnia and
Herzegovina and Montenegro. In these
countries Mercator Group operates with
three banners (Mercator, Roda, DP marketi) and has more than 300 retail units.
The Group successfully cooperates with
the 2,300 domestic and foreign suppliers and employs more than 8,000 people.
Her career at Mercator began in 2006 after the acquisition of M-Rodic Company. She successfully led both
companies, held dual position as President of the Board of
M-Rodic and CEO of Mercator-S.
During her leadership the expansion of Mercator retail and wholesale network in Serbia started, sales area
increased seven times, while the market share grew from
less than one percent to nearly nine percent.
Development of Mercator in Serbia is widely recognized with number of awards, in addition to its market success. In 2013 Mercator-S was ranked as one of top three
employers in Serbia by Serbian Association of Managers.
Mercator won the Best Foreign Corporate Brand award
in the „Best of Serbia” survey three times, organized by
„Privredni pregled“ publication.
In the period from 1995-2006 she held several positions within the Rodic Company, she was General Manager
of Rodic MB Market, actively participated in projects of restructuring of Rodic Company, she was Retail Director and
Head of Accounting Department. During her career with
Rodic Company she was in charge of several significant
projects focused on the optimisation of business operations and organization.
She gained extensive experience in mergers and acquisitions processes as a member or the head of negotiating teams during takeovers of several trading companies in
the region, from 2006 until present day.
Mother of two. Speaks English, Slovenian and Russian.
Stanka
Pejanović
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
G
oran Kovačević je rođen 1962. godine u Osijeku gde je i diplomirao na
Pravnom fakultetu.
Od 1995.-te godine je osnivač i direktor trgovinskog preduzeća “Gomex” iz
Zrenjanina.
Podpredsednik je Unije poslodavaca
Srbije kao i član Socijano ekonomskog
saveta Srbije.
Dobitnik mnogih nagrada u oblasti
privrede i aktivan na promovisanju društveno odgovornog poslovanja u kulturi.
Oženjen, otac troje dece.
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
G
oran Kovacevic was born in 1962. in
Osijek, where he graduated from the
Faculty of Law.
From 1995 to this year, is the
founder and director of the trading
company “Gomex” from Zrenjanin.
Vice-President of the Union of Employers
of Serbia and a member of the Socially
and Economic Council of the Republic of
Serbia.
He won many awards in the field
of economy and active in promoting CSR in culture.
Married, father of three children.
Goran
Kovačević
T
omislav Momirović je rođen u Beogradu, 17. 10. 1983. godine.
Sa samo 24 godine završava Pravni
fakultet u Beogradu (2007. godine).
Obavlja funkciju Generalnog direktora firme Mona hotel management, koja
upravlja sa tri hotela (hotel Zlatibor MONA
na Zlatiboru, hotel Javor u Kušićima i hotel Argo u Beogradu) i jednim rezidencijalnim objektom (apartmani za izdavanje)
Vila Bella u Budvi.
Od 2013. godine nalazi se na poziciji Predsednika HORES (Udruženje hotelijera i restoratera), a od 2009. do
2013. obavljao je funkciju Predsednik UO HORES.
Svojim i aktivnim angažovanjem svoga tima doprineo
je da stopa PDV-a na smeštaj poraste na samo 10%, a ne
na 20% kako je prvobitno bila doneta odluka.
T
omislav Momirovic was born in Belgrade, on 17th of October 1983.
With only 24 years he graduates at
the Faculty of Law in Belgrade (2007).
Now he is CEO of the company
Mona Hotel Management, which manages with three hotels (Hotel Zlatibor Mona
at Zlatibor, hotel Javor in Kusici and Argo
hotel in Belgrade) and single residential
building (apartments for rent) Villa Bella
in Budva.
From the 2013. he is President of HORES (Hotel and
Restaurant Association) and from 2009. up to 2013. he
was President of steering committee of HORES.
With his and active involvement of his team, he contributed that the rate of VAT on accommodation grow to
only 10%, not 20% as originally was decided.
Tomislav
Momirović
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
Z
oran Arsenović je rodjen 19.02.1982.
godine u Bijeljini, primarno obrazovan
za oblasti Trgovine i Turizma na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Zaposlen u najvećoj turističkoj kompaniji na Balkanu “Kon Tiki Travel“ u kojoj
se u poslednje 4 godine nalazi na mestu
komercijalnog direktora. Od maja 2012.
godine je predsednik Upravnog odbora
Nacionalne Turističke asocijacije “YUTA”
i član je većeg broja komisija i radnih tela
za unapredjenje i razvoj Turizma kao delatnosti. Početkom
2013. godine postaje član borda direktora u “ECTTA“- The
European Travel Agents and Tour Operators Associations
sa sedistem u Brisleu. Jedan od osnivaca i aktivni clan
Ekonomsko poslovnog foruma “Evropskog pokreta u Srbiji“ U prošlosti bio angažovan kao saradnik na projektima i Master planovima Ministarstva Trgovine, Turizma i
Usluga. Član je Srpskog udruzenja za Marketing “SeMA”
Tokom studija boravio 8 meseci u S.A.D. na programu
razmene studenata, bio predsednik Studentske Unije i 2
godine student prodekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
oran Arsenovic was born on the february 19th, 1982. in Bijeljina, primary
educated in the field of Trade and Tourism in the Faculty of Economics in Belgrade. Works in the largest tourism company in the Balkans “Kon Tiki Travel” in
which, for the last 4 years, has a place of
commercial director. Since may of 2012,
he has been the president of the Board of
the National Association of Travel Agencies “YUTA” and is a member of several
committees and working bodies for the promotion and development of tourism as an industry. At the beginning of
2013, he became a member of the Board of Directors of
“ECTAA” - The European Travel Agents and Tour Operators
Associations, based in Brussels. He is one of the founders and an active member of the Economic and Business
Forum “European Movement in Serbia”. In the past, he
worked as an associate in the projects and master plans of
the Ministry of Trade, Tourism and Services. He is a member of Serbian Association for Marketing “SeMA”. During
his studies, he spent eight months in the U.S. as a part of
an exchange program, was the president of the Students’
Union and a student vice-dean for two years at the Faculty of Economics, University of Belgrade.
Zoran
Arsenović
KOPAONIK BIZNIS FORUM 2014
Z
Kopaonik biznis forum 2014
KOPAONIK BUSINESS FORUM 2014
Promenimo Srbiju u Evropi koja se menja
Changing Serbia in a Changing Europe
BIOGRAFIJE GOVORNIKA
SPEAKERS´ BIOGRAPHIES
Izdavač
Savez ekonomista Srbije
Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 147
www.ses.org.rs
Programski odbor
Aleksandar Vlahović
Dragan Đuričin
Toplica Spasojević
Dragijana Radonjić Petrović
Ana Trbović
Dušan Vujović
Grafički dizajn
Branko Cvetić
Štampa
Kuća štampe plus
Bačka 15d, 11080 Zemun
www.stampanje.com
Tiraž
600 primeraka
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
ISBN 978-86-84651-17-6
Download

Биографије учесника