Prva CFO konferencija u
Republici
ci Srbiji
31. maj & 1. jun 2012.
Aran
Hotel IZVOR, Aranđelovac
Republika Srbija
Podstrek najboljim finansijskim direktorima
Prva CFO konferencija u Republici Srbiji će okupiti finansijske rukovodioce kompanija iz Republike
Srbije i formirati platformu za diskusiju o najvažnijim problemima i izazovima današnjice sa kojima se
suočavaju finansijski direktori i koj
koje moraju prevazići. Finansijski direktori iz susednih zemalja su
dobrodošli da prisustvuju
uju ovom zna
značajnom događaju
aju i da se upoznaju sa svojim kolegama iz Srbije.
Kriza Evra je u ogromnoj meri uticala na ekonomije i dovela do globalne finansijske nesigurnosti, zbog
toga je neophodno da finansijski direktori ostvare svoje ciljeve i uspešno rukovode svojim
im poslovima. Kriza
je donela nove persepektive u strategijama finansijskih direktora
direktora, njima dala nove uloge i stvorila potrebu
za reformama u procesu rukovođenj
enja finansijama.
Nastavak>
Prva CFO konferencija
Republika Srbija
31. maj & 1. juni, 2012.
Hotel IZVOR, Aranđelovac
PRELIMINARNI PROGRAM KONFERENCIJE -18.APRIL
četvrtak, 31. maj, 2012.
Hotel Izvor– Kristalna dvorana
9.30/ Dolazak delegata - Registracija
11.00/ Otvaranje konferencije
Aleksandar Vlahovic, predsednik, Asocijacija ekonomista Srbije, Ekonomski institute Beograd, Srbija
11.30
Prvi Okrugli sto – Prezentacije & diskusije
Uloga finansijskih direktora u upravljanju u uslovima teške ekonomske i finansijske
situacije – rukovođenje
Finansijski direktori imaju ključnu ulogu u strateskom planiranju kompanije. Oni dizajniraju poslovne procese i
stvaraju prilike za budući razjvoj , zbog čega se suočavaju sa brojnim zahtevimima, izazovima i pokazu
rukovodilacke sposobnosti kako bi ostvarili profitabilni rast. Kako finansijski direktori mogu pretočiti odličnu
strategiju u odličan učinak? Kako finansijski direktori mogu postati uticajni rukovodioci?
Biljana Bogovac, direktor – Sektor revizije, PricewaterhouseCoopers, Srbija
Robert Coles, regionalni director za Evropu, RSM Europe, Velika Britanija
Psychological support to CFOs action and leadership
Dušan Stojnov, profesor psihologije, Univerzitet u Beogradu, Srbija
12.30
Drugi okrugli sto – prezentacije i diskusije
Uloga finansija – upravljanje ili kontrola?
Finansije ne predstavljaju samo računovodstvo ili kontrolu. One predstavljaju jednu od
ključnih uloga u upravljanju.
U praksi finansije se obično shvataju kao kontrola pre nego kao ključna funkcija upravljanja. Uloga sektora
finansija je da posluje u skladu sa ustavnim zahtevima, da primenjuje najbolje standarde u izveštavanju, da vodi
računa o troškovima, ali, takođe, da prati i kontroliše rizik i da bude pouzdan i efikasan poslovni partner koji
pomaže kompaniji da uspe u kompleksnom okruženju
Miodrag Salai, predsednik Izvrsnog odbora, Privredna banka Beograd, Srbija
Vladica Rakic, finansijski direktor, Roche, Srbija
Ivana Milic, finansijski menadzer, Microsoft Software, Srbija
13.30/ Ručak u foajeu Kristalne dvorane
14.30
treći okrugli sto (I deo) – Prezentacije &diskusije
Novčani tokovi – veština predviđanja i ispunjavanja zahteva
Planiranje likvidnosti je od suštinske važnosti
Planiranje likvidnosti je teško ali od suštinske važnosti. Potrebne su vrhunske veštine kao i sofisticirani standardi i
sredstva da bi se obezbedilo precizno predviđanje. Samo u tom slučaju finansijski direktori uspešno ispunjavaju
finansijske zahteve svojih kompanija.
Andreas Graf, član upravnog odbora & finansijski direktor, VIP Mobile, Srbija
Predrag Kudra, director finansija I kontrole, Carlsberg Srbija, Srbija
15.30
treci okrugli sto (II deo) – Prezentacije & diskusije
Novčani tokovi – smanjenje troškova je prioritet
Smanjenje troškova je prioritet za svakog finansijskog direktrora.
Igor Marosa, direktor, A.T. Kearney, Slovenija
16.00
četvrti okrugli sto – Prezentacije & diskusije
Saradnja sa bankama: win-win situacija
Odnosi sa bankama su dominatni deo delanosti većine u finansijskom sektoru. Najnovija bankarska sredstva mogu da
pomognu pri smanjenju troškova, povećavaju efikasnosti i kvaliteta.
Per Kjellerhaug, regionalni menadzer, Medjunarodna finansijska korporacija (IFC), Srbija
Philippos Karamanolis, predsednik Izvrsnog odbora, Eurobank EFG, Srbija
Rade Vojnovic, član izvršnog odbora, HYPO ALPE-ADRIA-BANK, Srbija
Slavko Caric, generalni direktor, Erste Bank, Srbija
17.30/ kraj prvog dana konferencije
20.00/
Piće za dobrodošlicu
20.30/
Večera
Počasni gost i govornik:
Panagiotis Kotronaros, Grčka – je vođa prve uspešne grčke ekspedicije na Mont Everestu u maju 2004. I od tada
učestvovao je u mnogim globalnim ekspedicijama. Danas, Panagiotis Kotronaros, predvodi ovu istorijsku
ekspediciju I predstavlja elemente koji su njega i njegov tim do najvećeg uspeha!
petak, 1. juni, 2012.
Hotel Izvor– Kristalna dvorana
09.00/ Kafa u foajeu Kristalne dvorane
09.30/ Otvaranje drugog dana konferencije
Bojan Markovic, viceguverner, Narodna banka Srbije, Srbija
10.00
sesti okrugli sto – Prezentacije & diskusije
Restruktuiranje duga preduzeća
Današnje zahtevno finansijsko okruženje otežava aktivniosti finansijskih direktora: restruktuiranje duga
preduzeća. Koje korake treba preduzeti za odstvarenje ovog cilja?
Planovi i proces pregovaranja.
Marinos Vathis, predsednik Izvrsnog odbora, Vojvodjanska banka a.d. Novi Sad, Srbija
John Nicholson, partner, Finansijski konsalting, Deloitte d.o.o., Srbija
Boris Milosevic, šef za Konsalting usluge, KPMG Belgrade, Srbija
11.15
sedmi okrugli sto – Prezentacije & diskusije
Porez na dobit preduzeća
Problemi u korporativnom oporezivanju, novine uvođenjem izmena i dopuna zakona o oporezivanju i ostale teme
koje se odnose na nedostatak zakonskih smernica, metodologiju utvrđivanja poreza na dohodak kao i klasifikaciju i
plaćanje poreza na dobit.
Ivan Rakic, predsednik, Poreski odbor, Savet stranih investitora (FIC), Srbija
Stephen Fish, član Odbora guvernera, Američka privredna komora, Srbija
Biljana Bujic, viši poreski menadžer, KPMG Belgrade, Srbija
12.30/ Pauza- kafa u foajeu Kristalne dvorane
13.00
osmi okrugli sto – Prezentacije & diskusije
Primeri rukovodstva
Primeri o uspešnim poduhvatima i saveti o tome kako se finansijski direktori mogu pripremiti u neizvesnim
ekonomskim okolnostima.
Bjarte Bogsnes, potpredsednik, Performance Management Development, Statoil, Norveška
13.45
deveti okrugli sto – Prezentacije & diskusije
Predviđanje ekonomista za naredne tri godine
Ekonomisti procenjuju ekonomsku klimu, predvidjaju porast budućih investicija i diskutuju o novim potencijalima
za ekonomski razvoj. Šta se može očekivati u ekonomskom smislu od događaja u Evropi i svetskoj ekonomiji?
Professor Miroljub Labus, Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu & bivsi potpredsednik srpske vlade,
Srbija
Bogdan Lissovolik, stalni predstavnik, MMF, Srbija
Professor Goran Pitic, Ekonomski fakultet, Finansije i administracija & predsednik Odbora direktora
Societe Generale Bank Srbija, Srbija
Dr. Milan Parivodic, predsednik Foreign Investors Services & bivsi ministar ekonomskih odnosa sa
instranstvom, Srbija
15.00/ Kraj konferencije – oproštajni ručak pored bazena
Gore navedene teme se mogu promeniti, u zavisnosti od ekonomskih
dešavanja tokom 2012. do datuma održavanja konferencije
potvrdjeni
Download

Prva CFO konferencija u Republici Srbiji a CFO