IP Clio, Gospodar Jovanova 44, Beograd, tel. 011 3035 696, 2626 858, fax: 011 2635 813, [email protected], www.clio.rs
izdavaČko preduzeĆe clio
Gospodar Jovanova 44
11 000 Beograd, Srbija
redakcija: +381(0)11 3035 696
prodaja i distribucija: +381(0)11 2626 858
marketing: +381(0)11 2622 013
fax: +381(0)11 2635 813
e-mail: [email protected]
www.clio.rs
Dizajn kataloga: Svetlana Volic
Štampa: Rotografika
Izdavačko preduzeće Clio osnovano je u vremenu najvećih
društvenih preokreta i političkih lomova krajem dvadesetog
veka sa osnovnom idejom da u okviru svojih edicija stvori lektiru za modernog intelektualca, ustanovi čvrste oslonce slobodnomislećem čoveku koji se konstruktivno opire razornom uticaju
ekonomske krize i raspadu sistema vrednosti.
Izdavački koncept odlikuje se profilisanim edicijama počev
od svetske proze, istorije, antropologije, psihologije, studija komunikacija i medija, menadžmenta i marketinga, ekologije, esejistike, preko teorije, istorije i kritike umetničke prakse, do bibliotekarstva, muzeologije i obrazovne politike. Objavljujući knjige
koje su plod savremenih znanja i iskustava različitih kulturnih i
jezičkih sredina, Clio nastoji da aktivnim učešćem u reformama
srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja unapredi ove procese, kao i stručno usavršavanje predavača i rukovodilaca obrazovnih ustanova.
Doslednom primenom profesionalnih standarda i poštovanjem procedure u redakcijskom radu, zaposleni i saradnici zalažu se da pruže uzorne primere dobre uređivačke prakse. Kao
baštinici priznatog stručnog iskustva, predstavnici kuće, na poziv nadležnih institucija, davali su izvestan doprinos u javnim
debatama o preduslovima stvaranja kvalitetnijih uslova za rad
svih institucija koje su zastupljene na životnom putu knjige.
Jasno se ističu ciljevi aktivnosti kuće sadržani u neprekidnoj dinamici kulturne akcije koja pokreće ili artikuliše određene
socijalne promene. Objavljivanje knjiga je u izvesnom smislu
samo sredstvo da se ciljevi postignu i ostavi izvesno svedočanstvo o učinjenom ili postignutom. Zato se delatnost kuće Clio
češće prepoznaje kao istraživački poligon, laboratorija inovacija
koja više izaziva nedoumice nego što sebe preporučuje kao tradicionalnu izdavačku aktivnost.
Izučavanje kulture mladih, analiza novih socijalnih trendova, rasprave o spornim društvenim pitanjima, dešifrovanje
medijske komunikacije i manipulacije u oblikovanju javnog mišljenja jesu glavni izvori inovacija. Od kritičkog pogleda na objedinjujuću kulturu sveta do zalaženja u intimu blog generacije
kreće se raspon buduće profesionalne radoznalosti Clia.
Prihvatajući imperative informatičkog, odnosno društva
znanja, i razumevajući pomeranje paradigmi u razvoju kreativnih industrija, Clio svoju aktivnost inovira i usklađuje sa istorijskim, socijalnim i tehnološkim promenama uloge izdavača i
knjige. Trudeći se da ne izgube dodir sa duhom vremena, okupljeni pod okriljem muze Clio ostaju i dalje zainteresovani za
svoj, od samog početka defnisani, glavni zadatak – podsticaj
mladim talentima i najveću moguću podršku individualnoj i
društvenoj odgovornosti u neprekidnom procesu obrazovanja.
Zoran Hamović
Godina osnivanja preduzeća: 1990
Prva objavljena knjiga: 1993
Osnivač: Zoran Hamović, direktor i glavni urednik
Zamenik direktora: Nataša Đelošević
Sekretar redakcije: Mirjana Topalović
Urednici: dr Smilja Marjanović-Dušanić, dr Zoran Paunović,
dr Aleksandar Dimitrijević, dr Irina Subotić, Hristina Medić,
dr Nevena Daković, dr Divna Vuksanović, Ksenija Todorović,
dr Radivoj Dinulović, Nebojša Bradić, Gordana Ljubanović,
mr Milenko Đurić, dr Dejan Ajdačić
Koordinator lekture i korekture: Slavica Koledin
Art direktor: mr Svetlana Volic
Likovni urednici: mr Svetlana Volic i mr Dragana Atanasović
Tehnički urednik: Dejan Tasić
Prodaja: Jelena Petrović
Komunikacije i projekti: Katarina Stanišić
Distributivni centar: Senad Krnčević
Pravni zastupnik: Vesna Mrdović, advokat
Forum čitalaca: Sonja Ocić
Kim Tuj Li
Mihal Ajvaz
preveo sa francuskog Đorđe Trajković
preveo sa češkog Vladan Matić
RU
Književno
stvaralaštvo
nedovoljno
poznatih literarnih
prostora prvi je
cilj i najveći izazov
na koji odgovara
biblioteka Gral.
Zajednička potraga
pisca i čitaoca
za savršenstvom
priče pretvara se u
uzbudljivu avanturu
otkrivanja najvećih
dometa svetske
proze. Nenadmašno
umeće autora zato
prate najuglednija
imena prevodilaca
na našoj književnoj
sceni.
DRUGI GRAD
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 19,5 x 12,5
ISBN 978–86–7102–389–4
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 19,5 x 12,5
ISBN 978–86–7102–390–0
Na vijetnamskom ru znači uspavanka, a na francuskom potočić, ali označava i tok – tok suza, krvi, novca. U literaturi Kim Tuj Lu, ru je blistavi kristal koji
opisuje tok života ponekad uzburkan, a ponekad savršeno miran. U vinjetama izuzetne jasnoće, punim
oštroumnih zapažanja i pritajene vrcavosti, ispričano
je nezaboravno putovanje od luksuznog stana u Sajgonu, preko zagušenog i blatnjavog kampa za izbeglice
u Maleziji do novog života u Kvebeku. Početno oduševljenje mlade devojke, zamenjuju životne teškoće u
zrelosti, kada kao majka dva sina mora da nauči da se
bori sa autizmom mlađeg deteta. Neprimetno prelazeći iz prošlosti u sadašnjost preko istorije do uspomena
i opet nazad, RU je roman koji slavi život sa svim njegovim čudima: trenutke lepote i senzualnosti, patnje i
surovosti, zadovoljstva i udobnosti.
Junak romana nalazi u antikvarnici knjigu pisanu nepoznatim pismom i odnosi je kući. Tako počinje dugo
traganje za nepoznatim gradom iz kojeg knjiga potiče
i koji živi u čudnoj simbiozi sa Pragom, a nalazi se na
njegovim obodima i na granici poznatih prostora. Pripovedač luta Pragom noću, kad se drugi grad budi,
sreće se s njegovim stanovnicima, bori se s njegovim
zverima, beži pred njegovim naoružanim braniocima,
učestvuje u njegovim svetkovinama, i raspravlja sa njegovim sveštenicima. Pri tom stalno pokušava da shvati
smisao ovog drugog grada, koji se pred njim sve jasnije
ocrtava i da prodre u njegovo središte, koje mu stalno
uzmiče…
Rui Zink
BOŽJI DAR
prevela sa portugalskog Tanja Tarbuk
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 19,5 x 12,5
ISBN 978–86–7102–391–7
Božji dar je, prema rečima samog autora, roman o
putovanju čoveka koji ne veruje ni u šta, a onda, nakon smrti, uskrsnuća, oboljenja i zaljubljivanja, počne
verovati u sve… Junak romana, detektiv i čitalac Plejboja, Espinosa, jednoga dana dobije letak koji najavljuje Sudnji dan, te zabave radi izvadi olovku i počne
stavljati znak „V” ispred greha koje je, Bogu hvala, već
počinio: preljuba, zavist, pohlepa, seks, srdžba... Oštri
satiričar, majstor ironije i vešti zanatlija portugalskog
jezika, Rui Zink svojim pripovedanjem lako uranja
u haos i apsurd svakodnevice. U njegovim se delima
ogleda besmislenost, institucija i njihovo licemerje,
teskoba u sitnim trenucima, ljubav i seks, zaslepljenost
medijima, bezbrižno neznanje mnogih ljudi…
Mihal Ajvaz
Drugi grad
864,00
Benito Peres Galdos
DONJA PERFEKTA
972,00
Rui Zink
Božji dar
1080,00
Artur Miler
OBIČNA ŽENA
648,00
Kim Tuj Li
Ru
756,00
Fler Jegi
PROLETERKA
648,00
Tara Džun Vinč
PROGUTAJ VAZDUH
756,00
Ralf Rotman
MLEKO I UGALJ
648,00
Žoakin Marija Mašado De Asis
POSTHUMNI MEMOARI
BRASA KUBASA
1.296,00
SAVREMENA BRAZILSKA
PRIČA
972,00
Simona Vinči
KAO U DOBA KADA NISU
POSTOJALE MAJKE
1.080,00
Milena Agus
KAMEN U BUBREGU
810,00
Rupert Tomson
SMRT UBICE
1.080,00
Galzan Činag
DEVET SNOVA
DŽINGIS-KANA
1.080,00
Ernesto Franko
BESKRAJNI VIJAK
648,00
Mišel Tramble
CRNA SVESKA
648,00
Abdurahman A. Vaberi
TRANZIT
648,00
Daglas Glaver
ONA
648,00
Danijel Kelman
JA I KAMINSKI
648,00
Visente Blasko Ibanjes
MEĐU NARANDŽAMA
648,00
Tajib Salih
SEZONA SEOBE NA SEVER
648,00
Franc-Olivje Žizber
AMERIKANAC
648,00
Šulamit Lapid
NAKIT
810,00
Hjugo Hamilton
PEGAVI LJUDI
810,00
Olivije Rolen
PORT SUDAN
540,00
ŽENSKO VEČE U
HOTELU FINBAR
810,00
Ilma Rakuza
OSTRVO
540,00
Andžej Stasjuk
BELI GAVRAN
810,00
Pio Baroha
POTRAGA
810,00
Mariama Ba
JEDNO TAKO
DUGAČKO PISMO
432,00
Salvatore Sata
SUDNJI DAN
810,00
Geatan Brilot
DVOJNIK
540,00
Fabricio Rondolino
SLAPOVI ZABORAVA
432,00
Alan Paton
KONDAK tebi preminuloj
432,00
HOTEL FINBAR
432,00
Gustavo Adolfo Beker
U OSAMI MANASTIRA
432,00
Boris Hristov
KRTICA/DOLINA CIPELA
486,00
Šarl Nodije
JOVAN ZBOGAR
486,00
Ričard Luri
AUTOBIOGRAFIJA
JOSIFA STALJINA
810,00
Ha Đin
ČEKANJE
540,00
Džozefina Ti
KĆI VREMENA
540,00
Aki Šimazaki
KAMELIJA
540,00
Maja Novak
MAČJA KUGA
648,00
Jurij Andruhovič
PERVERZIJA
648,00
Jing Čen
NEZAHVALNOST
540,00
Čendžerai Hove
KOSTI
648,00
Naim Katan
FARIDA
810,00
Baha Tahir
SVETLA TAČKA
648,00
Ljubica Milićević
KAMENITI PUT
648,00
Vrstu beleženja koju
KLEPSIDRA zahvata
možemo nazvati
književnošću na
prelazu, literaturom
bez preciznijih
žanrovskih
odrednica. Dok
sudbina umetnika
predstavlja
osnovnu tematsku
preokupaciju,
istraživanje teksta i
konteksta određuje
biblioteku Klepsidra
kao hrabru i
podjednako otvorenu
za svet virtuelne
stvarnosti kao i
otkrivanje tajni na
mapi neugasivih
stvaralačkih vrlina.
Vojislav Bubiša Simić
SENTIMENTALNO PUTOVANJE
tvrdi povez, latinica
F 19,5 x 13,5
S 310
ISBN 978-86-7102-386-3
Čak i oni koji nisu mnogo naklonjeni istorijatu džeza na našim prostorima, naći će dovoljno povoda da uživaju u prisećanjima ovog
izvrsnog dirigenta, kompozitora i aranžera.
Autentični Beograd, koji se i sada, u ovim
godinama nemaštine i tranzicijskih lomova,
bori za svoj dah, ima u Bubišinim svedočenjima dragocenog sagovornika i tumača.
Kroz ovu knjigu sećanja, prepliću se i svedočenja njegovih predaka o stvaranju građanskog društva, ali i njihove dramatične
sudbine u vihoru istorijskih zbivanja, koja
su, može se reći zauvek, zbrisala jedan sistem
ljudskih vrednosti.
Kris Rodžek
Mari Darjesek
preveo sa engleskog Ivan Filipović
prevela sa francuskog Ivana Aranđelović
FRENK SINATRA
POLICIJSKI IZVEŠTAJ
tvrdi povez, latinica
F 19,5 x 13,5
ISBN 978-86-7102-393-1
tvrdi povez, latinica
F 19,5 x 13,5
ISBN 978-86-7102-394-8
Ova ubedljiva knjiga upoznaje nas sa različitim Sinatrinim licima; sa njegovim ambicijama, vrlinama i demonima, ujedno postavljajući pitanje kako je Sinatrin imidž – koji
čas objedinjuje neizdrživu oholost i klimavi
populizam, čas najuzvišeniju plemenitost i
najniže osvetničke nagone – opčinjavao zapadnu publiku toliki niz godina. Kris Rodžek
veoma studiozno razmatra Sinatrin kulturološki značaj, te nam ovo delo omogućava
da shvatimo fenomen popularnosti, slave i
kulture na univerzalan način. Knjiga je namenjena studentima sociologije, komunikologije, kulturoloških i medijskih studija, ali u
prvom redu svima onima koji su bar jednom
preslušali neki Sinatrin album ili pogledali
neki Sinatrin film.
Ne želeći da se upušta u medijske polemike i
skandale, francuska književnica Mari Darjesek na optužbe za plagijat odgovara odmereno i sa distance: u svojoj najnovijoj knjizi Policijski izveštaj ona istražuje problem plagijata u književnosti kroz istoriju i otkriva da su
mnogi veliki pisci iskusili optužbe za plagijat.
U deset eseja ona piše o njihovom iskustvu: o
Frojdovom stidu, o Selanovoj nevolji, ironiji
Mandeljštajmove, ćutanju Majakovskog. Jedan esej Mari Darjesek posvetila je Danilu
Kišu i polemici koja se razvila oko njegovog
dela Grobnica za Borisa Davidoviča.
Žak Kasar
SLUČAJ KAMIJ KLODEL
pre­ve­le s fran­cu­skog Ve­ra Ili­jin i Ve­sna Injac-Mal­ba­ša
Mari Darjesek
Policijski izveštaj
1.296,00
Andres Amoros
NOĆI MADRIDA
810,00
Žak Kasar
SLUČAJ KAMIJ KLODEL
1.620,00
Asorin
MOJA ŠPANIJA
756,00
Kris Rodžek
Frenk Sinatra
1.296,00
tvrdi povez, latinica
F 19,5 x 13,5
ISBN 978-86-7102-349-8
U tre­nut­ku ka­da se či­ni­lo da je kon­tro­verz­na va­jar­ka Ka­mij
Klo­del osu­đe­na na potpuni za­bo­rav, jav­nost se su­o­či­la sa
šo­kant­nim ot­kri­ći­ma o nje­nom ži­vo­tu do ko­jih je do­šao isto­
ri­čar Žak Ka­sar. Slo­že­ni od­no­si u po­ro­di­ci, lju­bav­na ve­za s
Ro­de­nom, skan­da­lo­zno i hi­ro­vi­to po­na­ša­nje, nje­na umet­nič­
ka ori­gi­nal­nost uči­ni­li su da je vre­me u ko­me je ži­ve­la skri­
je od oči­ju jav­no­sti, ali ne i od isto­rij­skog tre­nut­ka. Zna­čaj
njenog umet­nič­kog stva­ra­la­štva do­šao je do iz­ra­ža­ja tek u
na­še do­ba. Pu­nih dvanaest go­di­na Ka­sar je obi­la­zio bi­bli­o­te­
ke i mu­ze­je, pre­tra­ži­vao ar­hi­vu ko­ju mu je na ras­po­la­ga­nje
sta­vi­la po­ro­di­ca Klo­del i sve bri­žlji­vo be­le­žio. Slučaj Ka­mij
Klo­del sadr­ži pot­pu­ni pre­gled ar­hiv­ske gra­đe, a mno­gi do­
ku­men­ti, pi­sma, fo­to­gra­fi­je objavlje­ni su pr­vi put. Za­hva­
lju­ju­ći tom obim­nom ma­te­ri­ja­lu sa­ku­plje­nom marljivošću
jed­nog isto­ri­ča­ra, či­ta­lac je u pri­li­ci da se upo­zna ne sa­mo
sa fascinantnom ži­vot­nom pri­čom već i sa stva­ra­la­štvom Ka­
mij Klo­del.
Vojislav Bubiša Simić
Sentimentalno
putovanje
1.080,00
Stenli Vels
ŠEKSPIR I DRUŽINA
1.404,00
Dejvid Baučer
DILAN I KOEN
Pesnici rokenrola
1.404,00
Jovan Pavle II
SEĆANJE I IDENTITET 1.188,00
Aleksandra Lemason
VIRDŽINIJA VULF
1.296,00
Miroslav Mojžita
BEOGRAD – beleške 1995–2001
810,00
KASANDRA
priredila Mari Gudo
648,00
Adele Macola
AQUAE PASSERIS
648,00
Lidija Ginzberg
ZAPISI
216,00
Svetislav Jovanov
ČAS LOBOTOMIJE
270,00
Lorens Vešler
KABINET ČUDA
GOSPODINA VILSONA
270,00
Jorgos Seferis
DANI
270,00
Tanja Velmans
ČUDESNA POVEST IKONE
1.188,00
Izabel Miler
SERORAZLIČITA LJUBAV
270,00
Žerar-Žorž Lemer
KAFKA
1.296,00
Rože Kajoa
KAMENJE
270,00
Marko Popović, Miroslav Timotijević
i Milan Ristović
Privatni život kod Srba
Biblioteka POLIS
predstavlja istorijska
dela zasnovana
na savremenim
metodološkim
postavkama u
istraživanju i
pristupu problemu.
Budući da pred
naše čitaoce donosi
neideologizovano,
kreativno
promišljanje
istorije i vrhunsko
štivo savremene
istoriografije ova
biblioteka postaje
najbolji putokaz
daljim saznanjima i
sasvim novom čitanju
istorije.
Masimo Kampanini
ISTORIJA SREDNJEG ISTOKA
prevela sa italijanskog Nela Britvić
tvrdi povez sa omotnicom, ćirilica
F 16 x 24
ISBN 978-86-7102-398-6
tvrdi povez sa omotnicom, ćirilica
F 16 x 24
ISBN 978-86-7102-373-3
U okviru ciklusa Privatni život na tlu srpskih zemalja
objavljena su četiri toma, u kojima su sabrani radovi
mnogobrojnih domaćih stručnjaka iz oblasti istoriografije, etnologije, arheologije i istorije umetnosti.
Neka od pitanja na koja odgovaraju knjige iz ovog ciklusa kreću se u veoma širokom rasponu. Od studija o
verniku i podaniku, porodici i odnosu prema detetu,
običajima vezanim za praznike i gostoprimstvo, različitih tema iz oblasti proučavanja mentaliteta, do toga
kako su konstituisane i postavljene neke etičke i kulturne vrednosti bliske savremenom čoveku.
U najnovijoj knjizi iz serije o privatnom životu kod
Srba svoje tekstove priložila su tri autora koji obrađuju
različite istorijske periode: Marko Popović piše o srednjem veku, Miroslav Timotijević o novom, a Milan Ristović o savremenom dobu.
Kampaninijeva knjiga proučava istoriju prostora poznatog kao Srednji istok. Ovaj naziv nastao je u sklopu
evrocentrične perspektive s kraja 19. veka, označavajući, tada, kao i danas, prostrane teritorije od Maroka do Irana. Strateški važne zbog bogatstva naftom,
razdirane složenim činiocima krize od Napoleonove
ekspedicije u Egiptu i susreta s modernošću, preko
reformi Osmanskog carstva i raspuštanja halifata,
procesa dekolonizacije, rata 1967, Iranske revolucije,
preuzimanja vlasti od strane Talibana u Avganistanu,
palestinske intifade, sve do pada Sadama Huseina i
aktuelnog sukoba u kome su suprotstavljene Sjedinjene Američke Države i Irak. Element koji objedinjuje
ovu oblast, islam, čiji se razvoj prati u knjizi, sagledan
je u neprekidnoj i višeslojnoj dijalektici sa zapadnim
svetom.
Volfgang Šmale
Stiven Grinblat
preveo sa nemačkog Vladimir Babić
prevele s engleskog Nevena Mrđenović i Jelena Stakić
ISTORIJA MUŠKOSTI U EVROPI
tvrdi povez sa omotnicom, ćirilica
F 16 x 24
ISBN 978-86-7102-396-2
Predstave o rodnim razlikama, o suštinskoj podeli na muški i ženski princip, menjale su se sa godinama, od civilizacije do civilizacije. Volfgang Šmale obraća pažnju na te promene, njihovu istorijsku
uslovljenost, posebno na pitanje kako su kulturni standardi muškosti bili definisani u vremenu kada su nacionalna pitanja bila u
središtu društvenih interesovanja.
Pojava knjige Istorija muškosti u Evropi (1450–2000) značajan je
događaj u kulturnoj istoriji i istoriji mentaliteta. Ona prati rađanje
modela „novog muškarca” tokom evropske renesanse, kada je u
središte interesovanja postavljen koncept „novog Adama”, zadržava
se na epohi Francuske revolucije, kada je oblikovan kasnije široko popularan pojam „regenerisanog muškarca”, beleži prelomne
trenutke, vezane za studentske pobune s kraja šezdesetih godina,
kada se u Severnoj Americi i Evropi postavljaju temelji naredne
definicije „novog muškarca” u istoriji. Ove odrednice označile su
početak opsežnih, novih socijalno-kulturoloških konstrukcija pojma muškosti.
SAMOOBLIKOVANJE U RENESANSI
tvrdi povez sa omotnicom, ćirilica
F 16 x 24
ISBN 978-86-7102-395-5
Samooblikovanje u renesansi je studija posvećena predstavama identiteta književnosti 16. veka. Grinblatovom knjigom, koja je ubrzo postala
pravi klasik, započeo je pokret novog istorizma u teoriji književnosti
i srodnim disciplinama. Baveći se vodećim predstavnicima engleske
renesanse, kao što su Mor, Vajat, Spenser, Marlou i Šekspir, Grinblat
istražuje strukturu identiteta i otkriva mnogostruke veze između renesansne kulture i oblikovanja identiteta u osvit modernog doba.
Predmet Grinblatovog istraživanja jeste analiza istorijske i kulturne
uslovljenosti konstruisanja identiteta u delima navedenih pisaca: od
shvatanja prema kojem je identitet „voljno podređivanje legitimnim
autoritetima kao što su Bog i država” (Spenser), do toga da identitet
nastaje tek „u trenucima kada je poredak – politički, teološki, polni
– narušen” (Marlou).
Samooblikovanje u renesansi predstavlja nezaobilaznu knjigu za sve
one koji se bave pitanjem identiteta, izučavanjem evropske renesanse,
engleske književnosti i novog istorizma.
Marko Popović,
Miroslav Timotijević,
Milan Ristović
Privatni život KOD
Srba
2.592,00
Volfgang Šmale
Istorija muškosti u
Evropi (1450–2000)
1.944,00
Masimo Kampanini
Istorija srednjeg
istoka (1798–2006)
1.296,00
Stiven Grinblat
Samooblikovanje
u renesansi
1.836,00
Džon Toš
U TRAGANJU ZA
ISTORIJOM
2.160,00
Staša Babić
GRCI I DRUGI 1.620,00
Žak Diga
KULTURNI ŽIVOT U
EVROPI NA PRELAZU
IZ 19. u 20. VEK
1.836,00
Metju Džonson
ARHEOLOŠKA TEORIJA
1.836,00
LIKOVI STARE GRČKE
priredio Žan-Pjer Vernan
1.404,00
LIKOVI STAROG EGIPTA
priredio Serđo Donadoni
1.404,00
OKSFORDSKA ISTORIJA
GRČKE I HELENISTIČKOG
SVETA
1.404,00
An-Mari Butin
STARA GRČKA
1.944,00
Stevan K. Pavlović
HITLEROV NOVI
ANTIPOREDAK
1.944,00
Žan Noel Robert
STARI RIM
1.944,00
Stevan K. Pavlović
SRBIJA
Istorija iza imena
1.296,00
Stiven Mičel
ISTORIJA POZNOG
RIMSKOG CARSTVA
2.484
Džon Drejn
UVOĐENJE U
STARI ZAVET
1.404,00
ISTORIJA PRIVATNOG
ŽIVOTA (2)
priredili Filip Arijes i Žorž Dibi
1.404,00
SVETLOST I SENKE
Kultura Srba u Trstu
priredila Marija Mitrović
2.052,00
ISTORIJA PRIVATNOG
ŽIVOTA (3)
priredili Filip Arijes i Žorž Dibi
1.404,00
Mihailo Vojvodić
STOJAN NOVAKOVIĆ
VLADIMIR KARIĆ
1.188,00
Veronik Sal
ISTORIČARI 2.160,00
ISTORIJA PRIVATNOG
ŽIVOTA (4)
priredili Filip Arijes i Žorž Dibi
1.404,00
ISTORIJA BUGARSKE
priredio Srđan Pirivatrić 2.160,00
Pol Magdalino
SREDNJOVEKOVNI
CARIGRAD
810,00
Erik Čapo
TEORIJE MITOLOGIJE 2.160,00
LIKOVI ROMANTIZMA
priredio Fransoa Fire
1.512,00
Alberto Tenenti
ITALIJA
U PETNAESTOM VEKU
810,00
Piter Braun
USPON HRIŠĆANSTVA
NA ZAPADU
2.592,00
ISTORIJA – Leksikon
pojmova
priredio Rihard van Dilmen
2.484,00
Ernest Brajzah
ISTORIOGRAFIJA
2.484,00
Žan-Klod Šene, Bernar Flizen
VIZANTIJA
Istorija i civilizacija
2.484,00
ISTORIJA PRIJATELJSTVA
Jernej Mlekuž
preveli s engleskog Mirko Jakovljević i Tijana Spasić
prevela sa slovenačkog Alenka Zdešar-Ćirilović
priredila Barbara Kejn
Kulturološke studije,
rasprave i eseji u
središtu su prostora
Agore. Razmatrajući
različite civilizacijske
fenomene ljudskog
postojanja
ova biblioteka
predstavlja bogat
izvor znanja i spada
u red podsticajnih
antropoloških
vodiča. Kako
su knjige plod
promišljanja u
okvirima različitih
naučnih disciplina
u tematski veoma
širokom krugu ova
edicija postaje u
uredničkom smislu
veoma veliki izazov.
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 21 x 14
ISBN 978–86–7102–401–3
Značaj koji se pridaje prijateljstvu u savremenom društvu
ne može se preceniti, a ovaj odnos u javnosti neprestano
se analizira u štampi, na filmu, televizijskim emisijama...
Istraživanja sociologa, psihologa, antropologa, istoričara
i filozofa uglavnom nastoje da utvrde različite načine na
koje se prijateljstvo definiše, tumači i praktikuje u svakodnevnom životu različitih kultura. Cilj ove knjige jeste da se
nadoveže na ova istraživanja, ali i da ih proširi time što će
se pozabaviti pitanjem prijateljstva u zapadnom društvu
tokom proteklih 2.500 godina. Ovako dug period pruža
mogućnost da se prikaže koliko je dugotrajan i sam značaj
koji se pridavao prijateljstvu kao odnosu koji istovremeno
predstavlja osnov društvenog i privatnog života.
Ova knjiga rezultat je istraživačkog projekta koji je okupio
filozofe i istoričare sa posebnim interesovanjima na polju
klasične grčke filozofije, istorije srednjeg veka, renesanse,
moderne Evrope i Sjedinjenih Država.
BUREK.SI?! – Koncepti/recepti
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 21 x 14
ISBN 978–86–7102–400–6
Kratko se osvrnuvši na idilično vreme oslobođeno simbolike kada se za burek nisu lepila značenja i trovale ga ideologije, Mlekuž se bavi vremenom sadašnjim. A danas je
sve drugačije. U slovenačkoj svakodnevici burek je postao
zgusnuta metafora za Balkan, bez koje se teško može zamisliti žargon mladih, uobrazilja slovenačkog šovinizma i
retorički arsenal reklamnih agenata zdrave hrane.
Burek je u ovoj analizi uvek nešto više. On se preko procesa
preobražaja pojavljuje, rađa kao više-od-bureka, kao složeni društveni i kulturni objekat koji postoji, živi, razvija se.
On je „živa, materijalna, mirišljava ili smrdljiva stvarnost”.
Kako sam autor kaže, knjigu je pisao za širu publiku. Cilj
mu je da ga čitaju kako prosvećeni („dr ljudi”) tako i neprosvećeni (ljudi bez visokih titula), kako burek-uživaoci
tako burek-neuživaoci, kako njegovi fanovi, tako inkvizitori, kako burek-neznalice, tako i burek-znalci. Jernej Mlekuž upozorava da posle konzumiranja ovog teksta burek
više neće biti isti!
Dejvid S. Tomas, Ker Inkson
KULTURNA INTELIGENCIJA
prevela s engleskog Nela Britvić
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 21 x 14
ISBN 978–86–7102–399–3
Za život u savremenom, globalnom svetu i multikulturnom okruženju neophodna nam je kulturna inteligencija. Sam pojam koji
podrazumeva sposobnost uspešne interakcije u različitin kulturama lako je razumeti, ali je potrebno vreme i napor da se dostigne
visok nivo kulturne inteligencije. Polazeći od ovih pretpostavki,
Dejvid Tomas i Ker Inkson napisali su knjigu koja predstavlja vodič u sticanju ove dragocene veštine.
U prvom delu knjige objašnjeno je šta su to kulturne razlike i na
koji način one oblikuju ponašanje ljudi, a sve u cilju razvijanja
naše osetljivosti za ponašanje oblikovano kulturom. U drugom
delu, osnovna načela kulturne inteligencije autori primenjuju na
nekoliko tipičnih problema u interpersonalnim odnosima unutar multikulturalnog konteksta kao što su teškoće u komunikaciji, pregovaranju, donošenju odluka… Njihova poruka jeste da je
razumevanje kulture težak, ali ne i neizvodljiv zadatak. Možemo
uspešno da delujemo u različitim kulturnim okvirima ukoliko naučimo osnovna načela, i pokažemo spremnost da delujemo kao
osoba prilagodljiva različitim kulturama.
Fernando Katroga
Istorija, vreme i
pamćenje
1.836,00
Entoni Gidens
EVROPA U GLOBALNOM
DOBU
1.512,00
Jernej Mlekuž
Burek.SI?!
– Koncepti/recepti
1.296,00
Vjačeslav Avijucki
KONTINENTALNE
GEOPOLITIKE
1.836,00
Dejvid S. Tomas, Ker Inkson
Kulturna
inteligencija
1.404,00
Martin Segalan
SOCIOLOGIJA PORODICE
1.836,00
Istorija prijateljstva
priredila Barbara Kejn
1.944,00
Žak Le Gof
DA LI JE EVROPA
STVORENA
U SREDNJEM VEKU?
1.620,00
Jelena Đorđević
POSTKULTURA
1.836,00
Ulrike Hana Majnhof
TRANSKULTURNA EVROPA
1.512,00
Alfonso M. di Nola
ĐAVO
1.512,00
Hans-Joahim Nojbauer
FAMA – Istorija glasina
1620,00
Adam Svift
POLITIČKA FILOZOFIJA
1.404,00
Piter Berk
OSNOVI KULTURNE
ISTORIJE 1.296,00
Ričard Đulijanoti
SPORT
Kritička sociologija
1.620,00
IDENTITET(I)
Pojedinac, grupa, društvo
priredili Katrin Halpern,
Žan-Klod Ruano Barbalan
1.728,00
Terzila Gato Kanu
VEŠTICE
Ispovesti i tajne
1.404,00
Alan Dž. Rou
KREATIVNA
INTELIGENCIJA
1.404,00
KREATIVNE INDUSTRIJE
priredio Džon Hartli
1.836,00
Lučano Kanfora
DEMOKRATIJA
Istorija jedne ideologije
1.620,00
Viktorija D. Aleksander
SOCIOLOGIJA UMETNOSTI
1.620,00
Stiven Gandl, Klino T. Kasteli
GLAMUR
1.404,00
Grejam Skembler
SPORT I DRUŠTVO
1.512,00
Pjotr Kuncevič
LEGENDA EVROPE
1.188,00
Erhard Busek
OTVORENA KAPIJA
KA ISTOKU
1.296,00
Tjeri de Monbrijal
DELANJE I SISTEM SVETA
1.296,00
Frenk Dž. Lečner, Džon Boli
KULTURA SVETA
1.296,00
Rob Vederil
KOLAPS KULTURE
1.188,00
Gizela Bok
ŽENA U ISTORIJI EVROPE
1.296,00
Vesna Đukić Dojčinović
KULTURNI TURIZAM
1.188,00
Toni Liversejdž
KELTI U EVROPI
810,00
Žan Servije
ISTORIJA UTOPIJE
1.296,00
Žak Koenen-Iter
SOCIOLOGIJA ELITA
1.080,00
Ugo Fabijeti, Roberto Maligeti,
Vinćenco Matera
UVOD U ANTROPOLOGIJU
810,00
Luj Dimon
OGLEDI O
INDIVIDUALIZMU
1.080,00
Leonardo Benevolo
GRAD U ISTORIJI EVROPE
1.296,00
Kenet Tompson
MORALNA PANIKA
648,00
Dejvid Čejni
ŽIVOTNI STILOVI
810,00
Beatris Komelja
ŠPANSKA INKVIZICIJA
810,00
Valter Graskamp
UMETNOST I NOVAC
810,00
Ros Harison
DEMOKRATIJA
1.188,00
Migel de Unamuno
AGONIJA HRIŠĆANSTVA
648,00
Žoel Zask
UMETNOST I
DEMOKRATIJA
1.080,00
Žorž Dibi
UMETNOST I DRUŠTVO
U SREDNJEM VEKU
756,00
Mišel Lakroa
NEW AGE
Ideologija novog doba
540,00
Grejem Tornikroft, Mikele Tansela
BOLJA BRIGA O MENTALNOM
ZDRAVLJU
Dejvid Džajls
PSIHOLOGIJA MEDIJA
prevele sa engleskog Jelena Vidić i Sonja Banjac
preveo sa engleskog Aleksandar Jevtić
Biblioteka IMAGO
objavljuje dela visokog
akademskog nivoa,
nastala uz upotrebu
savremene naučne
metodologije, a
uređivački odbor
odabira naslove koji se
okvirno mogu grupisati
u sledeće celine:
savremena psihologija
u savremenoj kulturi;
istoriogeneza
psihičkih fenomena;
psihoanaliza,
psihoterapija;
granične oblasti
psihologije i umetnosti,
humanističkih i
prirodnih nauka;
psihologija kao putokaz
za kvalitetniji život.
broširani povez, latinica
F 22,5 X 16,5
ISBN 978–86–7102–409–9
Knjiga Bolja briga o mentalnom zdravlju vrlo uspešno
se zalaže za promenu vrednosnog sistema: posmatranje osoba koje imaju problema s mentalnim zdravljem
kao poštovanja dostojnih članova zajednice i jedinki
koje imaju šta da kažu i ponude svojim bližnjima. U
situaciji naše organizacione i stručne nepripremljenosti za reformu sistema zaštite mentalnog zdravlja,
ovakva knjiga može da bude idealan početak za sve
profesionalce, korisnike i članove njihovih porodica,
a mogla bi da posluži i kao polazna osnova za razvoj
različitih segmenata građanskog društva ili podsećanje na solidarnost i požrtvovanost, nekada smatranim
vrlinama.
broširani povez, latinica
F 22,5 X 16,5
ISBN 978–86–7102–410–5
Teško je pobrojati promene koje u nama izazivaju savremeni masovni mediji, a kamoli objasniti mehanizme putem kojih do tih promena dolazi. Propaganda,
reklame, ubeđivanje, dečji doživljaj televizije, internet
i/ili druženje, samo su neke od tema kojima je posvećena knjiga Psihologija medija. Autor Dejvid Džajls
ponudio nam je tekst organizovan poput udžbenika,
pun aktuelnih odgovora, pošto je prevod rađen po
izdanju iz 2010. godine, a istovremeno relevantan za
svakoga od nas neprekidno izloženih bezbojnim medijskim porukama.
Šeri Terkl
Elen Hendler Spic
prevela sa engleskog Biljana Stanković
prevela sa engleskog Aleksandra Nikšić
SAMI ZAJEDNO
UMETNOST I PSIHA
Grejem Tornikroft,
Mikele Tansela
Bolja briga o
mentalnom zdravlju
1.404,00
Dejvid Džajls
Psihologija medija
1.404,00
Šeri Terkl
Sami zajedno
1.620,00
broširani povez, latinica
F 22,5 X 16,5
ISBN 978–86–7102–411–2
U poslednjih dvadesetak godina, sve veći deo
socijalne komunikacije odvija se uz samo minimalno učešće ljudskog tela. Milioni ljudi se druže, poveravaju, uče, igraju se i zaljubljuju najčešće
koristeći samo svoje oči i vrhove prstiju u procesu
primanja i slanja informacija u tehnološki svet
koji im je nedokučiv i socijalnu realnost koja im
izgleda bezgranično. Sve je više robota sposobnih
za ono što smo koliko juče smatrali nezamislivim
– uključujući i pružanje seksualnih usluga. Očekivano, ovakva situacija je iz korena promenila
odnose među generacijama, rodovima, poslodavcima i zaposlenima. Ona dovodi u pitanje moralna shvatanja i udžbenike psihopatologije, zahteva
nova rešenja za vaspitanje, obrazovanje i brak.
Svim ovim temama, bavi se knjiga Sami zajedno.
broširani povez, latinica
F 22,5 X 16,5
ISBN 978–86–7102–365–8
Autorka je uspela da otvori osnovna pitanja primenjene psihoanalize, a posebno pitanje njenog
značaja kao estetičkog metoda. Knjiga pomaže
čitaocu da misli o metodološkim osnovama psihoanalize kao mogućem sredstvu za tumačenje
umetnosti, a tek onda da počne da ih koristi za
tumačenje konkretnih dela, biografija ili procesa.
Autorka hrabro otvara pitanje odnosa interpretacije umetničkog dela i njegove recepcije, odnosno
pitanje načina na koji publika komunicira s umetnikom, zalažući se za to da su interpretacije individualne, da mogu da zavise čak i od trenutnog
emocionalnog stanja posmatrača, što predstavlja
polazišne tačke za najsavremeniju teoriju umetnosti.
Elen Hendler Spic
UMETNOST I PSIHA
1.296,00
Dušan Kecmanović
OČIMA PSIHIJATRA
1.080,00
Albert Rotenberg
KREATIVNOST I LUDILO
1.404,00
Oliver Saks
MUZIKOFILIJA
1.728,00
Bret Kar
SEKS I PSIHA
1.620,00
Dominik Šato
AVAJ, JADNI DARVIN
priredili Hilari Rouz
i Stiven Rouz
1.404,00
FILM I FILOZOFIJA
pre­ve­la s fran­cu­skog Bo­ja­na An­đel­ko­vić
Tomas Sas
MENTALNA BOLEST
KAO MIT
1.296,00
Dejvid Moris
BOLEST I KULTURA U
POSTMODERNOM DOBU
1.296,00
Stiven Mičel
MOŽE LI LJUBAV DA
TRAJE?
1.296,00
Projekat ARS
sačinjen je od šest
biblioteka: Theoria,
Musica, Figura,
Aplicata, Cinema
i Scena. Koncipiran
je kao sistematsko
traženje odgovora na
mnoge nedoumice u
prosuđivanju rezultata
umetničke prakse.
Jedan od temeljnih
zadataka svih ovih
edicija jeste da daju
teorijski, kritički
i istorijski uvid u
stvaralačku praksu
likovnih, muzičkih,
pozorišnih, filmskih
kao i primenjenih
umetnika.
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 14,5 x 21
ISBN 978–86–7102–383–2
Film i fi­lo­zo­fi­ja da­je isto­vre­me­no isto­rij­ski i kri­tič­ki
pre­gled uti­ca­ja fi­lo­zo­fi­je na film i sve­do­či o jed­noj no­
voj fa­zi u te­o­ri­ji fil­ma. Uti­caj fi­lo­zo­fi­je na film oči­ta­va
se u tri aspek­ta: pred­sta­vlja­nje li­ka fi­lo­zo­fa u film­skoj
umet­no­sti, po­ku­ša­ja film­skih adap­ta­ci­ja fi­lo­zof­skih
tek­sto­va i u spo­sob­no­sti fil­ma da fi­lo­zo­fi­ra. Do­mi­nik
Ša­to sin­te­ti­zu­je do­pri­nos Berg­so­na, Be­nja­mi­na, Aj­zen­
štaj­na, Ep­ste­na, Ba­ze­na, Mer­lo-Pon­ti­ja, Mi­tri­ja, Ka­ve­
la, De­le­za i Še­fe­ra, iz­me­đu osta­lih, za­dr­ža­va­ju­ći se pri
tom kod onih pred­lo­ga fi­lo­zo­fi­je fil­ma ko­ji taj me­dij
shva­ta­ju kao isto­rij­ski fe­no­men po­ve­zan s mo­der­no­
šću, kao po­lje spe­ci­fič­nog iz­ra­za ili pak kao pred­met
is­ku­stva gde su fi­lo­zo­fi­ja i film jed­na­ko na pro­bi. Florans Dipon
ARISTOTEL ILI VAMPIR ZAPADNOG
POZORIŠTA
Alan Frejzer
O UMEĆU SVIRANJA KLAVIRA
prevela s engleskog Branislava Babić
prevela sa francuskog Mirjana Miočinović
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 17 x 24
ISBN 978–86–7102–375–7
Najnovija knjiga Florans Dipon, Aristotel ili vampir zapadnog
pozorišta, ima provokativnu snagu njenih ranijih dela. Njena je
namera da dekostruiše Aristotelovu Poetiku i njene kategorije
(sveto trojstvo: katarza, mimeza i mit, preimenovan u fabulu)
i pokaže do koje je mere jedan teorijski spis, plod jednog pojedinačnog sistema misli, postao vanvremena realnost koja do
dana današnjeg oblikuje pozorišne scene sveta i onemogućuje
promene.
Ova izuzetno značajna knjiga, koja razbija teorijske klišee, pisana, pored ostalog, i s namerom da se pomogne izlasku iz savremenog aristotelizma „kako se gledalac više ne bi dosađivao
u pozorištu”. U isti mah visoko eruditna i jednostavna, knjiga
Florans Dipon naći će širok krug čitalaca među teatrolozima,
pozorišnim praktičarima, studentima opšte književnosti i studentima klasičnih jezika i književnosti, ali i među običnim čitaocima koji bi u njoj mogli pronaći razloge zanimanju za pozorište pa i nadu da se u njemu neće dosađivati.
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 17 x 24
ISBN 978–86–7102–403–7
U ovoj knjizi predstavljen je novi pristup umetnosti sviranja klavira, čiji je cilj razvoj fizičkih i muzičkih sposobnosti pijaniste.
Namenjena je svima, od posvećenog amatera do vrhunskog profesionalca. Naslovom knjige on želi da oda priznanje Henrihu Nojgausu, proslavljenom ruskom pijanisti i pedagogu. Iako je objavljeno pre više od pedeset godina, Nojgausovo monumentalno delo
O umetnosti sviranja na klaviru za mnoge od nas još predstavlja
Sveto pismo pijanizma. Namera Alana Frejzera je da knjiga pomogne pijanistima da Nojgausove preporuke uspešnije primene. On
na dinamiku sviranja klavira primenjuje načela kretanja koja važe
u Feldenkrajsovom metodu i istočnjačkim borilačkim veštinama.
Pošto svaki pijanista predstavlja jedinstven skup usvojenih veština
i nerazrešenih problema, sam proces menjanja njegovih navika pomoću zapisanog teksta nije nimalo lak. Međutim, ovde je ukupno
ustrojstvo fizičkog kretanja za klavirom izloženo tako razumljivo
da svako može da nađe put do jednostavnog i delotvornog rešenja i
za one najozloglašenije Gordijeve čvorove u klavirskoj tehnici.
Endrju Bendžamin
FILOZOFIJA ARHITEKTURE
preveo s engleskog Živojin Bata Kara-Pešić
Aplicata
Radivoje Dinulović
ARHITEKTURA
POZORIŠTA
XX VEKA
1.836,00
Dušana Nikolić, Nikola Šuica
MILENA U POZORIŠTU
324,00
Cinema
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 17 x 24
ISBN 978–86–7102–404–4
Filozofija arhitekture je jedna od retkih knjiga koja uspostavlja obrise filozofskog procenjivanja arhitekture i
iznosi posebnost njene prakse i teorije. Ovaj blistavi niz
ogleda razotkriva subjekt arhitekture, zalazeći u opsežan
raspon, od pamćenja do distopija naučne fantastike. Zalažući se za nerazlučivost forme i funkcije, autor istražuje
odrednice okružja koliko i mogućnost njegovog preinačivanja. Njegova analiza prirode složene ponovljivosti
uzima u obzir i mogućnost prosuđivanja, takvog koje bi
proisteklo iz ponovnog promišljanja arhitekturalne politike.
Dominik Šato
FILM I FILOZOFIJA
1.404,00
Žak Ransijer
FILMSKA FABULA
1.296,00
Martin Žoli
SLIKA I NJENO TUMAČENJE
1.404,00
Žaklin Nakaš
GLUMAC NA FILMU
1.296,00
NOVI KADROVI
priredili Dejan Ognjanović
i Ivan Velisavljević
2.160,00
VEK ITALIJANSKOG FILMA
priredio Mario Ričardi
1.404,00
Žak Omon, Mišel Mari
ANALIZA FILM(OV)A
1.620,00
Mišel Šion
AUDIOVIZIJA
1.296,00
Dejvid A. Kuk
ISTORIJA FILMA (I)
1.728,00
Mira Lim i Antonjin Lim
NAJVAŽNIJA UMETNOST
Istočnoevropski film
u dvadesetom veku
1.404,00
Žak Omon, Alan Bergala,
Mišel Mari, Mark Verne
ESTETIKA FILMA
1.080,00
Žak Omon
TEORIJE SINEASTA
972,00
Džordž Melnik
VEK KANADSKOG FILMA
1.404,00
Migel Huan Pajan
SAVREMENI ŠPANSKI FILM
972,00
Tereza Žiro
FILM I TEHNOLOGIJA
810,00
Jasmina Lekić
KAN – OTMENI BUVLJAK
432,00
Figura
Zoran Markuš
STRAST I SUMNJA
810,00
Đulio Karlo Argan,
Akile Bonito Oliva
MODERNA UMETNOST
1770–1970–2000 (I)
1.404,00
Đulio Karlo Argan,
Akile Bonito Oliva
MODERNA UMETNOST
1770–1970–2000 (II)
1.404,00
Đulio Karlo Argan,
Akile Bonito Oliva
MODERNA UMETNOST
1770–1970–2000 (III)
1.404,00
Aleksandar Đurić
P(OGLED)I
1.620,00
Musica
Alan Frejzer
O umeću sviranja
klavira
1.404,00
Stjuart Bortvik, Ron Moj
POPULARNI MUZIČKI
ŽANROVI
1.404,00
Roksanda Pejović
MUZIČKI INSTRUMENTI
SREDNJOVEKOVNE SRBIJE
1.296,00
Filip Vendriks
MUZIKA U RENESANSI
810,00
Jevgenij Hercman
VIZANTIJSKA NAUKA O
MUZICI
1.080,00
Dragoljub Katunac
KLAVIRSKA MUZIKA
MILOJA MILOJEVIĆA
1.188,00
Manuel de Falja
ZAPISI O MUZICI
IMUZIČARIMA
810,00
Scena
Gvido Paduano
ANTIČKO POZORIŠTE
1.836,00
Florans Dipon
Aristotel ili vampir
zapadnog pozorišta
1.512,00
Juka O. Mietinen
KLASIČNO POZORIŠTE
JUGOISTOČNE AZIJE
1.080,00
Dina Kej, Džejms Lebreht
ZVUK I MUZIKA U
POZORIŠTU
972,00
Marina Marković
GLAS GLUMCA
810,00
Theoria
Marija Masnikosa
MUZIČKI MINIMALIZAM
540,00
Endrju Bendžamin
Filozofija
arhitekture
1.512,00
Vera Ikonomova
ŽIVOJIN ZDRAVKOVIĆ
i zlatna epoha beogradske
filharmonije
972,00
KOLEKTIVIZAM POSLE
MODERNIZMA
priredili Blejk Stimson
i Gregori Šolet
1.728,00
Ludvig Vitgenštajn
Predavanja i razgovori
priredio Siril Baret
1.080,00
Oliver Grau
VIRTUELNA UMETNOST
2.268,00
Žan Kon
ESTETIKA KOMUNIKACIJE
702,00
Entoni Blant
UMETNIČKA TEORIJA U
ITALIJI 1450–1600
972,00
Đanđorđo Paskvaloto
ESTETIKA PRAZNINE
1.188,00
Lorejn Mortimer
TEROR I RADOST – Filmovi Dušana Makavejeva
preveli sa engleskog Irena Šentevska i Ivan Šentevski
FDU
Lorejn Mortimer
Teror i radost – Filmovi
Dušana Makavejeva
1.296,00
broširani povez, latinica
F 15 x 24
ISBN 978-86-82101-43-7
Za razliku od konvencionalno filmsko istorijskog pristupa
i lucidnih poetskih i biografskih ispovesti Makavejeva (300
čuda), Lorejn Mortimer temi pristupa sa obuhvatne interdisciplinarne teorijske platforme Studija kulture, postavljajući filmove-tekstove u kontekst politički turbulentnog
XX veka u nekadašnjoj Jugoslaviji i svetu, te uspostavljajući spregu sa politički radikalno subverzivnim i satiričnim
duhom, radom i životom samog autora. Dragocena odlika
knjige je konsekventno i bešavno preplitanje autorkinih
teorijskih analiza i pažljivo odabranih živopisnih iskaza
samog Makavejeva.
Nevena Daković, prof. Univerziteta umetnosti, Beograd
Irina Subotić, Ivana Simeonović Ćelić
OLGA JANČIĆ
6.480,00
Ješa Denegri, Radmila Matić-Panić
MIODRAG B. PROTIĆ
6.480,00
Gordana Popović Vasić, Irina Subotić
MIODRAG TABAČKI
8.640,00
Muzički talas 30–31/2002
432,00
Muzički talas 29/2001
432,00
Muzički talas 28/2001
432,00
Muzički talas 27/2000
432,00
CD Glas glumca
324,00
Muzički talas 26/2000
432,00
CD Lazarice
324,00
Kodovi slovenske kulture
(delovi tela)
540,00
CD Muzička analiza I
324,00
Kodovi slovenske kulture
(zemljoradnja)
540,00
Kodovi slovenske kulture
(boje)
540,00
Muzički talas 38/2009
432,00
Notna izdanja
Vera Bogdanović
MUZIKA XX VEKA
1.188,00
Muzički talas 36–37/2008
432,00
Kodovi slovenske kulture
(deca)
540,00
Kodovi slovenske kulture
(ptice)
540,00
Muzički talas 34–35/2006–2007
432,00
Kodovi slovenske kulture
(smrt)
Muzički talas 32–33/2003
540,00
432,00
Sinteza teorijskog i
praktičnog znanja o
savremenim medijima
osnova je na kojoj
je građena edicija
MULTIMEDIA. Ovo je
jedinstvena biblioteka,
posvećena temama
o društvenoj ulozi,
o načinu delovanja i
organizaciji masovnih
medija. Radi se o
različitim aspektima
sagledavanja medija:
političkom, pravnom,
ekonomskom,
obrazovnom,
kulturnom, etičkom,
estetičkom, tržišnom i
žurnalističkom.
Džejms Poter
Stjuart Prajs
Kristijan Salmon
preveo s engleskog Đorđe Trajković
preveo s engleskog Vladimir Kolović
prevela sa francuskog Iva Brdar
MEDIJSKA PISMENOST
IZUČAVANJE MEDIJA
STRATEGIJA ŠEHEREZADE
broširani povez, latinica
F 23,5 x 16
ISBN 978-86-7102-385-6
broširani povez, latinica
F 23,5 x 16
ISBN 978-86-7102-384-9
broširani povez, latinica
F 23,5 x 16
ISBN 978-86-7102-408-2
Svoju studiju o medijskoj pismenosti Džejms
Poter počinje konstatacijom da većina ljudi
danas dopušta medijima da programiraju
njihove navike i način gledanja na svet. Nizak nivo medijske pismenosti omogućava
pristupanje poruci, ali ne i zaštitu od jedva
primetnog, pa ipak neprestanog oblikovanja
percepcije života. Uspinjanje ka višim nivoima medijske pismenosti daje ljudima mogućnost ne samo da postepeno ponište medijske
definicije i obrišu one „redove podataka” koje
su mediji programirali u našim umovima,
već i da ih zamene sopstvenim idejama. Autor nudi uputstvo za razlikovanje stvarnog
sveta i sveta medija i omogućava čitaocima
da postanu odgovorna publika. Medijska pismenost dragoceno je štivo za studente, ali i
najširu publiku.
Knjiga Izučavanje medija predstavlja opse­
žan vodič kroz sve neophodne elemente ma­
sovnih komunikacija. Autor nudi široku le­pe­
zu analiza slučajeva, istorijata i važnijih teorijskih referenci. Oglašavanje, televizija, film,
novinska fotografija, muzička industrija i
drugi medijski oblici služe kao materijal za ispitivanje relevantnosti teorijskih pristupa: od
analize sadržaja i semiologije, do novijih ideja
o diskursu i obraćanju. Već prvo izdanje knjige Izučavanje medija, bogato ilustracijama,
konkretnim primerima, praktičnim vežbama, postalo je standardni priručnik u višem
i visokom obrazovanju, jer studentima pruža
podsticaje za istraživanje i razvoj analitičkih
veština. Novo izdanje dopunjeno je poglavljima o radiju, deregulaciji, raspravi o nasilju u
medijima i medijskom praćenju izbora.
U poslednjih dvadesetak godina do neslućenih je razmera narastao fenomen koji pričanje priča uvodi u velike kompanije i politički život. Ovoj temi posvećena je knjiga
Storytelling: ili pričam ti priču (Clio, 2010), a
Strategija Šeherezade njen je svojevrsni nastavak. Dok se u knjizi o storitelingu Kristijan Salmon pretežno bavio pripovedačkom
mašinerijom u funkciji krupnog kapitala, u
svojoj najnovijoj knjizi Strategija Šeherezade on piše o borbi za vlast, njenom očuvanju
ali i o razlozima za gubitak iste. Ovu temu
on je načeo u prethodnoj knjizi analizirajući izborne kampanje Džordža Buša i Nikole
Sarkozija, a sada je razvija u 26 kratkih poglavlja, po uzoru na Makijavelijevog Vladaoca, u kojima obrađuje najaktuelnije primere
političkog marketinga.
Čarli Gir
Ričard Ruk
preveo sa engleskog Aleksandar Luj Todorović
preveo sa engleskog Đorđe Trajković
DIGITALNA KULTURA
broširani povez, latinica
F 23,5 x 16
ISBN 978–86–7102–382–5
Po­sto­ja­nje di­gi­tal­ne kul­tu­re naj­če­šće se po­sma­tra u sve­tlu naj­no­vi­jih
teh­no­lo­ških una­pre­đe­nja, ta­ko da se po sve­mu sti­če uti­sak da je ona
pot­pu­no raz­li­či­ta od sve­ga što joj pret­ho­di. Autor ove za­ni­mlji­ve stu­
di­je do­ka­zu­je upra­vo su­prot­no – di­gi­tal­na kul­tu­ra ni­je no­va po­ja­va,
ni­ti je njen raz­voj uslo­vljen is­klju­či­vo teh­no­lo­škim na­pret­kom. On
na­vo­di da je di­gi­tal­na kul­tu­ra u svom da­na­šnjem ob­li­ku isto­rij­ski
uslo­vlje­na po­ja­va, či­ji se pr­vi ele­men­ti ja­vlja­ju kao od­go­vor na po­tre­
be mo­der­nog ka­pi­ta­li­zma, da bi se za­tim ob­je­di­ni­li, za­hva­lju­ju­ći po­
tre­ba­ma ra­to­va vo­đe­nih sre­di­nom dva­de­se­tog ve­ka. Teh­no­lo­gi­ja je
ipak sa­mo je­dan od broj­nih iz­vo­ra ko­ji su da­li svoj do­pri­nos raz­vo­ju
ove po­ja­ve. U osta­le iz­vo­re spa­da­ju avan­gard­ne umet­nič­ke prak­se,
kon­tra­kul­tur­ni uto­pi­zam, kri­tič­ka te­o­ri­ja i fi­lo­zo­fi­ja, a di­gi­tal­na kul­
tu­ra pro­iz­vod je slo­že­nih me­đu­dej­sta­va i di­ja­lek­tič­kih od­no­sa svih
tih sa­sto­ja­ka. Knji­ga je na­pi­sa­na u ube­đe­nju da se di­gi­tal­na kul­tu­ra
ne mo­že raz­u­me­ti uko­li­ko se ne raz­lu­če svi he­te­ro­ge­ni ele­men­ti od
ko­jih se ona sa­sto­ji te sto­ga ob­ja­šnja­va uslo­ve u ko­ji­ma su se oni raz­
vi­ja­li i na­čin na ko­ji su de­lo­va­li jed­ni na dru­ge.
EVROPSKI MEDIJI U DIGITALNOM DOBU
broširani povez, latinica
F 23,5 x 16
ISBN 978–86–7102–407–5
Knjiga Evropski mediji u digitalnom dobu uvodi nas u najznačajnije rasprave, dešavanja i probleme koji oblikuju današnje medije. Autor daje
detaljnu analizu masovnih i digitalnih medija, interneta i nove medijske politike uzimajući u obzir zakonodavne, komercijalne, političke i
tehnološke aspekte problema. Primenjujući opširan i složen, ali ujedno
i veoma precizan pristup Ričard Ruk je napisao knjigu koja doprinosi
boljem sagledavanju evropskih medija u globalnim okvirima. Čitalac
je podstaknut da razmišlja o statistici i da je povezuje sa ekonomikom,
da analizira propise i usklađuje teorije medija s teorijama o evropskim
integracijama. Knjiga takođe sadrži primere iz prakse, ilustracije, rezimea, kritička razmišljanja i smernice za korišćenje dodatne literature.
Kristijan Salmon
Strategija Šeherezade
756,00
Ričard Ruk
Evropski mediji u
digitalnom dobu
1.944,00
Džejms Poter
Medijska pismenost
1.944,00
Stujart Prajs
Izučavanje medija
2.160,00
Čarli Gir
DIGITALNA KULTURA
1.296,00
Ričard Krejg
ONLAJN NOVINARSTVO
1.620,00
Kristijan Samon
STORYTELLING
1.296,00
Stanko Crnobrnja
ESTETIKA TELEVIZIJE
I NOVIH MEDIJA
1.188,00
Dafna Lemiš
DECA I TELEVIZIJA
1.620,00
Miroljub Radojković
Branimir Stojković
INFORMACIONO
KOMUNIKACIONI SISTEMI
1.296,00
Aleksandar Luj Todorović
UMETNOST I
TEHNOLOGIJE
KOMUNIKACIJA
1.620,00
KNJIGA ZA MEDIJE
MEDIJI ZA KNJIGU
priredila Divna Vuksanović
648,00
ISTRAŽIVAČKO
NOVINARSTVO
priredio Hjugo de Berg
1.836,00
Asa Brigs, Piter Berk
DRUŠTVENA ISTORIJA
MEDIJA
1.620,00
Rade Veljanovski
JAVNI RTV SERVIS
U SLUŽBI GRAĐANA
1.080,00
Edvard S. Herman
Robert V. Mekčasni
GLOBALNI MEDIJI
1.404,00
Rodžer Fidler
MEDIAMORPHOSIS
1.296,00
Đovani Gocini
ISTORIJA NOVINARSTVA
1.404,00
Filip Breton
IZMANIPULISANA REČ
810,00
Režis Debre
UVOD U MEDIOLOGIJU
810,00
Fransis Bal
MOĆ MEDIJA
648,00
Rolend Lorimer
MASOVNE KOMUNIKACIJE
810,00
Daniel Korni
ETIKA INFORMISANJA
702,00
Dejvid Mek Kvin
TELEVIZIJA
1.080,00
Martin Šingler, Sindi Viringa
RADIO
1.080,00
Milena Dragićević Šešić, Branimir Stojković
KULTURA – Menadžment, animacija,
marketing VI izdanje
Biblioteka
Marketing i
mendžment izlazi
u susret potrebama
snažnijeg zamaha
razvoja individualne
poslovne inicijative i
privatnog vlasništva.
Iako stvarana s
obrazovnim ciljem
ova edicija nije
određena kao školska,
udžbenička
literatura već kao
serija praktičnih
knjiga koje
teorijski pokrivaju
različite discipline,
instrumente i tehnike
marketinga dajući i
određenu vrstu saveta
za primenu stečenih
znanja.
Broširani povez, latinica
F 23,5 x 17
ISBN 978–86–7102–405–1
Univerzitetski profesori, Milena Dragićević Šešić i
Branimir Stojković napisali su knjigu koja je doživela šesto izdanje i prevedena je na sedam jezika. U
njoj su na vrlo jednostavan način objašnjene ili po
prvi put predstavljene neke od osnova koje oblikuju zanimanje zvano menadžer kulture, kao što su
kulturna politika, animacija, prikupljanje sredstava... Pokazano je kako kultura može biti u sprezi sa
ekonomijom i kako taj spoj može da utiče na razvoj
kulture. Knjiga je utemeljena na širokom konceptu
kulture koja se ne svodi na izolovane aktivnosti tradicionalnih institucija već obuhvata mnoge fleksibilne i neopipljive forme i neraskidivo je povezana
sa društvom.
Ivan Stanković
OSNOVI KAKODALOGIJE
Broširani povez, latinica
F 23,5 x 17
ISBN 978–86–7102–412–9
Poučna, duhovita, gorko iskrena i na momente potresna knjiga Ivana Stankovića koristi kao okvir priču o fenomenu uspona
i pada prve multinacionalne advertajzing kompanije Saatchi and
Saatchi na prostorima bivše SFRJ. Društveni fenomen koji je ova
kultna agencija svakako postala, kao centar potpuno nove paradigme mišljenja, samo je paralela za jednu dublju životnu poruku o
istrajnosti, veri u sopstvene snage i sposobnosti da se uči na ličnim
greškama. Autor nas vodi, preko niza neverovatnih a istinitih događaja, do spoznaje koja je naročito novim mladim generacijama,
sada, najpotrebnija.
Knjigu Osnovi kakodalogije karakterišu autentičan književni
prostor i anegdote u kojima su se našle neke od poznatih ličnosti
našeg vremena zajedno sa autorom. Svojom neposrednošću, ali i
stručnošću, Ivan Stanković daje snagu čitaocu da se pokrene ka
željenom cilju, da ne poleti zbog uspeha, da ne padne zbog neuspeha. Ova knjiga se tako, kao zaista autentično svedočanstvo o zakonima, kvalitetu i stilu advertajzinga iz ugla jednog od začetnika
ovog posla na Balkanu, pretvara u mudri poučnik životnih istina.
Milena Dragićević Šešić
Branimir Stojković
KULTURA – Menadžment,
animacija, marketing
1.620,00
Ivan Stanković
Osnovi kakodalogije
1.296,00
Vilijam Dž. Berns
MENADŽMENT I UMETNOST
1.728,00
Fransoa Kolber
MARKETING U KULTURI I
UMETNOSTI
1.512,00
Kris Bolton
MENADŽMENT
I KREATIVNOST
1.620,00
Žak Segela
IZBORNA VRTOGLAVICA
1.296,00
Aleksandar Borisovič Vasiljenko
PR VELIKIH RUSKIH
KORPORACIJA
1.080,00
Filip Kotler, Ned Roberto, Nensi Li
SOCIJALNI MARKETING
2.484,00
Gaj Masterman
STRATEŠKI MENADŽMENT
SPORTSKIH DOGAĐAJA
1.620,00
David Boshart
JEFTINO!?
1.296,00
Marina Marković
POSLOVNA KOMUNIKACIJA
1.620,00
Dejvid Džober, Džef Lankaster
PRODAJA I UPRAVLJANJE
PRODAJOM
2.052,00
Entoni Džej, Roz Džej
USPEŠNA PREZENTACIJA
972,00
Barbara Krole, Kristijana Fine
USPEŠAN FANDREJZING
972,00
Suzan Tajler Istman
PROMOCIJA I MARKETING
ELEKTRONSKIH MEDIJA
972,00
Andžela Haton
PLANIRANJE U MARKETINGU
972,00
Malkom Mekdonald, Ijan Danbar
SEGMENTIRANJE TRŽIŠTA
648,00
APOKALIPSA I MARKETING
priredili Stiven Braun, Džim Bel
i Dejvid Karson
1.080,00
Kit Flečer
UPRAVLJANJE
MARKETINGOM I
INFORMACIONA
TEHNOLOGIJA
1.080,00
Tomislav Šola
MARKETING U MUZEJIMA
ili o vrlini i kako je obznaniti
648,00
Alison Baverstok
MARKETING U IZDAVAŠTVU
648,00
Kit Sparling
ORGANIZACIJA I FUNKCIJE
MARKETINGA
432,00
Kit Digl
MARKETING UMETNOSTI
648,00
Robin Farli
DIREKTNI MARKETING
540,00
Ova edicija posvećena je ekološkim
pitanjima, shvaćenim u najširem
smislu reči i ima za cilj objavljivanje
knjiga u kojima se na stručan način
vrši prepoznavanje, utvrđivanje
porekla i uzroka zagađivanja
od fizičkog pa do mentalnog i
duhovnog.
Biblioteka Museum
obrazovana je s ciljem da
ponudi neophodnu literaturu
za stručnjake iz oblasti
muzeologije i zaštite, zaposlene
u muzejima, galerijama
i arhivima. Biblioteka je
programski usmerena na
objavljivanje prevoda kao i dela
domaćih autora.
Entoni Gidens
KLIMATSKE PROMENE
I POLITIKA
1.836,00
Džejms Kanton
EKSTREMNA BUDUĆNOST
1.836,00
Akile Bonito Oliva
MUZEJI KOJI PRIVLAČE
PAŽNJU
1.620,00
Žan-Fransoa Rišar
TAČNO U PODNE
1.728,00
MUZEJI I ETIKA
priredio Gari Edson
1.620,00
OSNOVE EKOLOGIJE
priredili Alan Bibi, En Maria Brenan
2.160,00
MUZEJ I PUBLIKA
priredila Klod Žilber
972,00
Franses Mur Lape, Džozef Kolins,
Piter Roset
DVANAEST MITOVA O
GLADI U SVETU
1.080,00
Bernar Deloš
VIRTUELNI MUZEJ
972,00
Džon Robins
ISHRANA ZA NOVI MILENIJUM
1.188,00
U ediciji B PLUS objavljujemo
odabrana savremena dela iz
bibliotekarstva i informacionih nauka.
Reč je o knjigama koje su namenjene
stručnjacima za ove oblasti,
bibliotekarima, informatičarima,
studentima, izdavačima, knjižarima i
svim poslenicima knjige i elektronskih
medija.
Vulf D. fon Lucijus
Ekonomika izdavačke
delatnosti
1.944,00
Frederik Barbije
ISTORIJA KNJIGE
1.944,00
Ilejn Svenonijus
INTELEKTUALNA OSNOVA
ORGANIZOVANJA INFORMACIJA
1.296,00
Piter Brofi
BIBLIOTEKA U DVADESET
PRVOM VEKU
1.404,00
Lajonel Kason
BIBLIOTEKE STAROG SVETA
972,00
Piter Klejton, Džordž Gorman
UPRAVLJANJE INFORMACIONIM
SISTEMOM U BIBLIOTEKAMA
1.404,00
Biblioteka DIDAKTA bavi se
problemima nastave i obrazovanom
politikom. Konceptualno je
određena kao sveobuhvatna
biblioteka obrazovne teorije i
prakse neophodna za sve aktere u
obrazovnom sistemu i projektovana
kao pouzdana podloga stručnih
seminara.
Džeremi Blek, Donald Makrejld
IZUČAVANJE ISTORIJE
1.512,00
Džon Ganc, Džek B. Ročester
PIRATI DIGITALNOG DOBA
1.296,00
Džoel Mokir
ATININI DAROVI
1.296,00
Derek Bok
UNIVERZITET NA TRŽIŠTU
972,00
Darijuš Hentkovski
IZ ŠKOLE
Da li učenika pustiti s lanca
972,00
FORUM ČITALACA
KAKO DA POSTANETE ČLAN FORUMA
Forum čitalaca je institucija koja okuplja čitaoce i uvodi
ih u raspravu o knjigama na virtuelnoj agori u skladu sa
željom i pokazanim interesovanjem za pojedine biblioteke,
odnosno oblasti. Kritičko čitanje je najmanje što od
čitaoca očekujemo. Iako će Forum čitalaca biti, pre svega,
elektronsko „čedo”, dragocena nam je svaka primedba koju
nam telefonom ili starim dobrim načinom – pismom, čitalac
uputi. To je početak dijaloga i saradnje.
• Nakon kupovine jedne knjige po punoj ceni popunjava se
pristupnica i dobija članska karta Foruma čitalaca.
• Sa članskom kartom Foruma čitalaca objavljene knjige se
mogu kupiti po 30% nižoj ceni od knjižarske, uz otplatu u
dogovorenom broju rata.
• Knjigu za koju se odluče pre njenog izlaska iz štampe,
članovi Foruma čitalaca mogu kupiti u pretplati po 50%
nižoj ceni od knjižarske.
• Za posebne doprinose u javnom predstavljanju vrednosti
pojedinih izdanja ili rada kuće članovi Foruma čitalaca
dobijaju priznanja i nagrade.
Glavna aktivnost Foruma čitalaca, koja odražava i smisao okupljanja, odvija se već u periodu pripreme knjiga za
objavljivanje. Članovi Foruma čitalaca blagovremeno će biti
obaveštavani o svemu bitnom što se odnosi na planirane naslove, kao i o svim ostalim aktivnostima kuće. Podrazumeva se da je u toj fazi dijalog obrazovanog čitaoca i izdavača
najpotrebniji. Posebno su vredna interesovanja i informacije koje pružaju bibliotekari, profesori, studenti, umetnici,
novinari i stručnjaci iz drugih oblasti stvaralaštva.
Uz Forum čitalaca, kao komplementarna institucija, ustanovljen je Forum dobrotvora. To je skup ustanova koje na
različite načine žele da podrže aktivnosti naše kuće. Potrebu
da onim što znaju, imaju ili mogu pomognu ostvarivanje
naših projekata, cenićemo kao potrebu da se uključe u stvaranje nečeg što je oduvek bilo skuplje od novca.
prijatelj kuće
Bulevar vojvode Mišića 17 (zgrada Bigz-a)
11000 Beograd
Republika Srbija
Telefon: +381 (11) 30 67 960
Fax: +381 (11) 30 67 960
www.grafix.rs
IP Clio, Gospodar Jovanova 44, Beograd, tel. 011 3035 696, 2626 858, fax: 011 2635 813, [email protected], www.clio.rs
Download

IP Clio, Gospodar Jovanova 44, Beograd, tel. 011 3035 696, 2626