Katalog 2013/2014
slobodna
misao
i akcija
IP Clio, Gospodar Jovanova 63, Beograd, tel. 011 3035 696, 3288 471, fax: 011 2624 334, [email protected], www.clio.rs
IZDAVAČKO PREDUZEĆE CLIO
Gospodar Jovanova 63
11 000 Beograd, Srbija
redakcija: +381(0)11 3035 696
prodaja i distribucija: +381(0)11 2624 334
marketing: +381(0)11 2624 344
forum čitalaca: +381(0)11 3288 471
fax: +381(0)11 2624 334
e-mail: [email protected]
www.clio.rs
Dizajn kataloga: Svetlana Volic
Štampa: Rotografi ka
Izdavačko preduzeće Clio osnovano je u vremenu najvećih
društvenih preokreta i političkih lomova krajem dvadesetog veka
sa osnovnom idejom da u okviru svojih edicija stvori lektiru za
modernog intelektualca, ustanovi čvrste oslonce slobodnomislećem čoveku koji se konstruktivno opire razornom uticaju ekonomske krize i raspadu sistema vrednosti.
Izdavački koncept odlikuje se profilisanim edicijama počev od
svetske proze, istorije, antropologije, psihologije, studija komunikacija i medija, menadžmenta i marketinga, ekologije, esejistike,
preko teorije, istorije i kritike umetničke prakse, do bibliotekarstva, muzeologije i obrazovne politike. Objavljujući knjige koje su
plod savremenih znanja i iskustava različitih kulturnih i jezičkih
sredina, Clio nastoji da aktivnim učešćem u reformama srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja unapredi ove procese,
kao i stručno usavršavanje predavača i rukovodilaca obrazovnih
ustanova.
Doslednom primenom profesionalnih standarda i poštovanjem procedure u redakcijskom radu, zaposleni i saradnici zalažu se da pruže uzorne primere dobre uređivačke prakse. Kao
baštinici priznatog stručnog iskustva, predstavnici kuće, na poziv
nadležnih institucija, davali su izvestan doprinos u javnim debatama o preduslovima stvaranja kvalitetnijih uslova za rad svih
institucija koje su zastupljene na životnom putu knjige.
Jasno se ističu ciljevi aktivnosti kuće sadržani u neprekidnoj
dinamici kulturne akcije koja pokreće ili artikuliše određene so-
cijalne promene. Objavljivanje knjiga je u izvesnom smislu samo
sredstvo da se ciljevi postignu i ostavi izvesno svedočanstvo o
učinjenom ili postignutom. Zato se delatnost kuće Clio češće prepoznaje kao istraživački poligon, laboratorija inovacija koja više
izaziva nedoumice nego što sebe preporučuje kao tradicionalnu
izdavačku aktivnost.
Izučavanje kulture mladih, analiza novih socijalnih trendova,
rasprave o spornim društvenim pitanjima, dešifrovanje medijske
komunikacije i manipulacije u oblikovanju javnog mišljenja jesu
glavni izvori inovacija. Od kritičkog pogleda na objedinjujuću
kulturu sveta do zalaženja u intimu blog generacije kreće se raspon buduće profesionalne radoznalosti Clia.
Prihvatajući imperative informatičkog, odnosno društva znanja, i razumevajući pomeranje paradigmi u razvoju kreativnih
industrija, Clio svoju aktivnost inovira i usklađuje sa istorijskim,
socijalnim i tehnološkim promenama uloge izdavača i knjige.
Trudeći se da ne izgube dodir sa duhom vremena, okupljeni pod
okriljem muze Clio ostaju i dalje zainteresovani za svoj, od samog
početka defnisani, glavni zadatak – podsticaj mladim talentima i
najveću moguću podršku individualnoj i društvenoj odgovornosti
u neprekidnom procesu obrazovanja.
Zoran Hamović
Godina osnivanja preduzeća: 1990
Prva objavljena knjiga: 1993
Osnivač: Zoran Hamović, direktor i glavni urednik
Zamenik direktora: Nataša Đelošević
Sekretar redakcije: Sonja Ocić
Urednici: dr Smilja Marjanović-Dušanić, dr Zoran Paunović,
dr Aleksandar Dimitrijević, dr Irina Subotić, Hristina Medić,
dr Nevena Daković, dr Divna Vuksanović, dr Tatjana Cvjetićanin,
Ksenija Todorović, dr Radivoj Dinulović, Nebojša Bradić,
Gordana Ljubanović, mr Milenko Đurić, dr Dejan Ajdačić
Koordinator lekture i korekture: Slavica Koledin
Art direktor: mr Svetlana Volic
Likovni urednici: mr Svetlana Volic i mr Dragana Atanasović
Tehnički urednik: Dejan Tasić
Finansije i prodaja: Jelena Petrović
Prodaja: Milena Marinković
Pravni zastupnik: Vesna Mrdović, advokat
Forum čitalaca: Andrijana Sofranić
Književno
stvaralaštvo
nedovoljno
poznatih literarnih
prostora prvi je
cilj i najveći izazov
na koji odgovara
biblioteka GRAL.
Zajednička potraga
pisca i čitaoca
za savršenstvom
priče pretvara se u
uzbudljivu avanturu
otkrivanja najvećih
dometa svetske
proze. Nenadmašno
umeće autora zato
prate najuglednija
imena prevodilaca
na našoj književnoj
sceni.
Sulejman Fajad
Vjeslav Mislivski
GLASOVI
TRAKTAT O ČIŠĆENJU PASULJA
preveli sa arapskog Nevenka Korica i Srpko Leštarić
preveo s poljskog Jovan Jova nović
2013
2013
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 19,5 x 12,5
ISBN 978–86–7102–442–6
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 19,5 x 12,5
ISBN 978–86–7102–449–5
Nonša lantna Francuskinja Simona, dolazi u posetu familiji svoga muža Hamida, egipatskog iseljenika. Njena
pojava u tipičnom arapskom selu, u kojem je poštovanje
tradicije i patrijarhalnih normi važnije od života, izaziva sveopštu pometnju – od napetog iščekiva nja gošće,
preko radozna log divljenja njenoj slobodi , lepoti
i opuštenosti, sve do iskrenog zgra žava nja.
Dok čitamo ovaj duhoviti i živopisni roman o kulturnim
razli kama evropske i arapske civilizacije, ne slutimo da
nas njegov autor, ugledni egipatski pisac i intelektua lac
Su lejman Fajad, vodi ka epi logu koji je istovremeno
zapa njujući i jeziv.
Roman Traktat o čišćenju pasulja svojevrsna je ispovest glavnog junaka koji, obraćajući se misterioznom
strancu sumira svoj život. Čitalac prati priču o sudbini čoveka koji se sticajem neobičnih okolnosti vraća u
zavičaj, nakon što je značajan deo života kao muzičar
proveo lutajući po belom svetu. Ova divna i veoma mudra knjiga, neka vrsta meditacije o ulozi sudbine i sreće
u ljudskom životu, čitaoce mami da joj se neprestano
vraćaju i koriste kao izvor saveta, podsticaja i ohrabrenja.
Znalac ljudskih iskušenja, slabosti i snage, Vjeslav Mislivski ume da dirne čitaoca, da ga potrese ili očara i situacijama koje su već nebrojeno puta opisivane u književnim
delima.
dr Dejan Ajdačić
Mihael Martens
U POTRAZI ZA JUNAKOM
prevela s nemačkog Maja Anastasijević
Sulejman Fajad
GLASOVI
756,00
Rui Zink
BOŽJI DAR
1.080,00
Vjeslav Mislivski
TRAKTAT O ČIŠĆENJU
PASULJA
1.296,00
Kim Tui Li
RU
756,00
Mihael Martens
U POTRAZI ZA JUNAKOM
1.188,00
2013
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 19,5 x 12,5
ISBN 978–86–7102–426–6
U ju lu 1941. u Smederevskoj Pa lanci šezdeset ljudi stoji
pred nišanom i čeka da bude streljano. Nemci su već podigli svoje puške, ali jedan vojnik iznenada baca oružje i
ka že: „ Nec
’ u da pucam . Ovi ljudi su nevini!”
Po završet ku rata Jozef Šulc, vojnik koji je imao hrabrosti da se odupre naređenju, postaje narodni heroj u
Jugoslaviji. U njegovu čast dižu se spomenici, snimaju
se fi lmovi... ali zbog čega ni ko iz van Jugoslavije ne zna
ništa o ovom jedinstvenom događaju? Upuštajući se u
potragu za dokazima, Mihael Mar tens gradi zanimljivu
i složenu istorijsko-detektivsku priču, koja ga vodi po
celoj Evropi i kroz istoriju u rasponu od sedam decenija,
od sredine prošlog veka do naših da na.
Kolet
MAČKA
702,00
Tara Džun Vinč
PROGUTAJ VAZDUH
756,00
Žoakin Marija Mašado De Asis
POSTHUMNI MEMOARI
BRASA KUBASA
1.296,00
Dermot Bolger
KĆI ŽENINA
972,00
Simona Vinči
KAO U DOBA KADA NISU
POSTOJALE MAJKE
1.080,00
Adriana Lizboa
KAO GAVRAN CRNO
864,00
Milena Agus
KAMEN U BUBREGU
810,00
Antonio Skurati
DEČAK KOJI JE SANJAO
KRAJ SVETA
972,00
Rupert Tomson
SMRT UBICE
1.080,00
Robert Vajše
SVE SAM FIN SVET
972,00
Galzan Činag
DEVET SNOVA
DŽINGIS-KANA
1.080,00
Mihal Ajvaz
DRUGI GRAD
864,00
Benito Peres Galdos
DONJA PERFEKTA
972,00
Fler Jegi
PROLETERKA
648,00
Šulamit Lapid
NAKIT
810,00
Ralf Rotman
MLEKO I UGALJ
648,00
Hjugo Hamilton
PEGAVI LJUDI
810,00
SAVREMENA BRAZILSKA
PRIČA
972,00
Olivije Rolen
PORT SUDAN
540,00
Ernesto Franko
BESKRAJNI VIJAK
648,00
ŽENSKO VEČE U
HOTELU FINBAR
810,00
Mišel Tramble
CRNA SVESKA
648,00
Ilma Rakuza
OSTRVO
540,00
Abdurahman A. Vaberi
TRANZIT
648,00
Andžej Stasjuk
BELI GAVRAN
810,00
Daglas Glaver
ONA
648,00
Pio Baroha
POTRAGA
810,00
Danijel Kelman
JA I KAMINSKI
648,00
Salvatore Sata
SUDNJI DAN
810,00
Visente Blasko Ibanjes
MEĐU NARANDŽAMA
648,00
Fabricio Rondolino
SLAPOVI ZABORAVA
432,00
Franc-Olivje Žizber
AMERIKANAC
648,00
Alan Paton
KONDAK tebi preminuloj
432,00
HOTEL FINBAR
432,00
Mariama Ba
JEDNO TAKO
DUGAČKO PISMO
432,00
Čendžerai Hove
KOSTI
648,00
Naim Katan
FARIDA
810,00
Gustavo Adolfo Beker
U OSAMI MANASTIRA
432,00
Baha Tahir
SVETLA TAČKA
648,00
Boris Hristov
KRTICA/DOLINA CIPELA
486,00
Ljubica Milićević
KAMENITI PUT
648,00
Šarl Nodije
JOVAN ZBOGAR
486,00
Ha Đin
ČEKANJE
540,00
Aki Šimazaki
KAMELIJA
540,00
Maja Novak
MAČJA KUGA
648,00
Jing Čen
NEZAHVALNOST
540,00
Vrstu beleženja koju
KLEPSIDRA zahvata
možemo nazvati
književnošću na
prelazu, literaturom
bez preciznijih
žanrovskih
odrednica. Dok
sudbina umetnika
predstavlja
osnovnu tematsku
preokupaciju,
istraživanje teksta i
konteksta određuje
biblioteku Klepsidra
kao hrabru i
podjednako otvorenu
za svet virtuelne
stvarnosti kao i
otkrivanje tajni na
mapi neugasivih
stvaralačkih vrlina.
Robert Makarter
Goran Marković i Milan Oklopdžić
FRENK LOJD RAJT
IZMIŠLJENI ŽIVOT
preveo sa engleskog Marko Denić
Oklopdžić–Marković (prepiska 2003–2007)
2013
2012
tvrdi povez, latinica
F 19,5 x 13,5
ISBN 978-86-7102-450-1
tvrdi povez, latinica
F 19,5 x 13,5
ISBN 978-86-7102-444-0
Pionir moderne američke arhitek ture Frenk Lojd
Rajt (1867–1959) već više od veka predstavlja uzor
i inspiraciju generacija ma graditelja širom sveta. O
tom strastvenom arhitekti, intelektualcu i humanisti
na klonjenom demokratskim idea lima napisa no je
mnoštvo knjiga. Delo Rober ta Ma kar tera izdvaja se
iz mora literature o slavnom arhitekti time što uzima
u obzir ideje i verovanja koji su oblikova li Rajtov rad i
širi intelektualni kontekst u kojem je stvarao, predočavajući nam i važne deta lje iz njegovog burnog privatnog života. Iz knjige saznajemo šta je Rajtovu arhitekturu čini lo ta ko revolucionarnom i
zbog čega zdanja ovog angažovanog umetnika i konstruktora i danas deluju inovativ no, sveže, moderno,
monumentalno.
Za hva ljujući neod lučnosti Gorana Markovića da na
svom raču na ru pritisne dug me DELETE, što nije
učinio iz njemu potpuno nejasnih razloga, pred naše
oči stiže iskrena, intimna elektronska prepiska
između dvojice sagovorni ka koji nisu razmišlja li o
tome da ona ikada može biti izložena očima javnosti.
U pismima književ nika Milana Oklopdžića i reditelja Gorana Markovića se pominju dvojici sabesednika bliski ljudi, razni poznanici, jav ne ličnosti i druge
osobe koje su sačinjava le njihov svet. Autori pisa ma
nisu kontrolisa li svoje reči, govori li su upravo ono
što su u tim trenucima oseća li, pa se prepiska može
smatrati apsolutno iskrenom i prostodušnom.
Stevan K. Pavlović
BOŽID’ART
prevela sa francuskog Lji lja na Mirković
2012
tvrdi povez, latinica
F 19,5 x 13,5
ISBN 978-86-7102-420-4
Ovo je priča o jednom od zaboravljenih Karađorđevića koji je za života uživao iz vesnu slavu u Parizu.
Reč je o Božidaru Karađorđeviću, ta kozva nom „Bijou d’Art” (bu kvalno „umet nički na kit”, igra reči
prema imenu Božidar) koji je živeo od 1862. do 1908.
Bio je svestra ni umetnik, prijatelj poznatih pisaca, sli kara, muzičara, za natlija i pustolova čitave
jed ne epohe, tzv. „lepe epohe” posled njih godina
XIX i pr vih godina XX veka. Božidar je bio najpoznatiji od nevladajućih Karađorđevića koji su živeli
u Parizu. Njegovo ime se na lazi u enci klopedija ma i
kata lozima uz imena poznatih ličnosti tog vremena,
od glumice Sare Bernar do intimističkih sli kara, od
Marije Baškirceve do Bruk nera.
Robert Makarter
FRENK LOJD RAJT
1.188,00
Kris Rodžek
FRENK SINATRA
1.296,00
Goran Marković i
Milan Oklopdžić
IZMIŠLJENI ŽIVOT
Oklopdžić–Marković
(prepiska 2003–2007)
972,00
Vojislav Bubiša Simić
SENTIMENTALNO
PUTOVANJE
1.080,00
Vesna Milek
KAVACA
1.296,00
Kim Tui Li, Paskal Janovjak
A SADA TI
972,00
Stevan K. Pavlović
BOŽID’ART
1.296,00
Žan-Pjer Berne
BORHES: ŽIVOT POČINJE...
756,00
Ijan Makdonald
REVOLUCIJA U GLAVI
– Pesme Bitlsa i šezdesete
1.836,00
Mari Darjesek
POLICIJSKI IZVEŠTAJ
1.296,00
Žak Kasar
SLUČAJ KAMIJ KLODEL
1.620,00
Stenli Vels
ŠEKSPIR I DRUŽINA
1.404,00
Jovan Pavle II
SEĆANJE I IDENTITET
1.188,00
Aleksandra Lemason
VIRDŽINIJA VULF
1.296,00
Žerar-Žorž Lemer
KAFKA
1.296,00
Andres Amoros
NOĆI MADRIDA
810,00
Asorin
MOJA ŠPANIJA
756,00
Miroslav Mojžita
BEOGRAD – beleške
1995–2001
810,00
KASANDRA
priredila Mari Gudo
648,00
Anika Mombauer
UZROCI PRVOG SVETSKOG RATA
prevela sa engleskog Ksenija Todorović
Adele Macola
AQUAE PASSERIS
648,00
Lidija Ginzberg
ZAPISI
216,00
Izabel Miler
SERORAZLIČITA LJUBAV
270,00
Biblioteka POLIS
predstavlja istorijska
dela zasnovana
na savremenim
metodološkim
postavkama u
istraživanju i
pristupu problemu.
Budući da pred
naše čitaoce donosi
neideologizovano,
kreativno
promišljanje
istorije i vrhunsko
štivo savremene
istoriografije ova
biblioteka postaje
najbolji putokaz
daljim saznanjima i
sasvim novom čitanju
istorije.
2013
tvrdi povez, ćirilica
F 24 x 16
ISBN 978–86–7102–452–5
Povest o Pr vom svetskom ratu, jednom od prelomnih događaja 20. veka, prate stalna neslaga nja istoričara o njegovim
uzrocima. Stotine knjiga i čla na ka objavljeno je o ovoj temi
tokom proteklih decenija, na hiljade dokumenata ot kriveno
je u arhivima i stavljeno istoričarima na raspolaganje – a ipak
ključna pitanja i da lje ostaju aktuelna. Anika Mombauer prati ove polemike, koje su se pojačava le u kritičnim periodima
20. veka, a njena pa žnja nije toli ko usmerena na događaje
koji su do rata doveli koli ko na okolnosti koje su podstica le
i još podstiču ovu „dugotrajnu raspravu”. Svoju studiju ona
započinje ana lizom kontroverzi nasta lih na počet ku rata, a
nastavlja je istra živa njem rasprava koje su usledi le na kon
Versajske mirov ne konferencije, kao i onih koje su bile aktuelne u međuratnom periodu. Mombauerova posebnu pažnju
posvećuje istraživanju nemačkog istoričara Frica Fišera i debati koja je usledila kao reakcija na njegove teze o Nemačkoj
kao glav nom kriv cu za globalni su kob.
Mari-Žanin Čalić
TAJNA ISTORIJA 20. VEKA
Tonja Kjusopulu
ISTORIJA JUGOSLAVIJE U 20. VEKU
priredio Ivonik Denoel
CAR ILI UPRAVITELJ
preveli s nemačkog Ranka Gašić
i Vladimir Babić
prevela s francuskog Ivana Aranđelović
prevela s grčkog Maja Ni kolić
2013
22013
u pripremi
tvrdi povez sa
omotnicom, ćirilica
F 24 x 16
ISBN 978-86-7102-433-4
ttvrdi povez sa
o
omotnicom, ćirilica
F 24 x 16
IISBN 978-86-7102-451-8
tvrdi povez sa
omotnicom, ćirilica
F 24 x 16
ISBN 978-86-7102-431-0
Nijedna evropska zemlja nije bila toliko živopisna, raznolika i komplikovana kao što je to bila Jugoslavija. Zbog svoje turbulentne istorije,
ona važi za ovaploćenje balkanske konfuzije i
međusobne sukobljenosti, za simbol zaostalog,
varvarskog, odbojnog, drugačijeg na našem tobož tako civilizovanom kontinentu.
Mari Ža nin Ča lić
Tajna istorija 20. veka jedinstvena je antologija svedočanstava veli kih obaveštajaca koji
su doprineli obli kova nju da našnjice. Vodeći
nas kroz istoriju počev od ruševina Drugog
svetskog rata, preko hlad noratovske podele
sveta na Zapadni i Istočni blok, sve do aktuelnih terorističkih pretnji, preka ljeni špijuni
ot krivaju nam najznačajnije epizode u svojoj ka rijeri. Pored Markusa Volfa iz Istočne
Nemačke, koji je uspeo da ubaci svog čoveka
u slu žbu zapad nonemačkog kancela ra Vi lija Branta, ili Kima Filbija, dvostru kog agenta britanske i sovjetske obaveštajne službe, iz
knjige saznajemo i o ma nje poznatim
obaveštajcima čija svedočanstva, potekla iz
memoara ili inter vjua, ilustruju va žnost obaveštajnog rada za tokove istorije.
Vizantija u XV veku ola ko se shvata kao anahroni zaostatak antičkog ekumenskog carsta,
čija su jedi na do stig nuc
’a dopri nos
helenske književ nosti raz vija nju ideja humanizma i renesanse i očuva nje pravoslavlja od
uticaja katolicizma. U studiji Car ili upravitelj grčka istoričarka Tonja Kjusopu lu odbacuje ova kvo sta novište i nastoji da poka že da
je ma la utvrđena enklava u srcu Otomanske
imperije, koja je preosta la od nekadašnjeg veli kog i moćnog vizantijskog carstva, po uzoru na ita lijanski model pri hvati la socijalnu
strukturu i političku ideologiju seku larne države-grada, u nadi da će ta ko osigurati svoj
opsta nak. U skladu s tim carstvo poslednjih
Pa leologa predstavljeno je u potpuno drugačijem svetlu od onoga na koje smo navi kli kada
je o ovoj temi reč.
Tematizujući jugoslovensku istoriju iz perspek tive veli kih društvenih, ekonomskih i
intelektualnih p romena koje su obeležile prelazak u moderno industrijsko društvo,
autorka traga za odgovorima na mnoštvo neizbežnih pitanja o nastanku, razvoju i propasti
velike države koja je decenijama objedinjava la
brojne narode Bal kanskog poluostr va.
Adam Zamojski
ISTORIJA POLJSKE
SRBIJA 1914 – Društvo, ideje,
ljudi, događaji
prevela sa engleskog Mirja na Ni kolajević
priredio Miloš Ković
Anika Mombauer
UZROCI PRVOG SVETSKOG
RATA
1.620,00
TAJNA ISTORIJA 20. VEKA
priredio Ivonik Denoel
1.404,00
Mari-Žanin Čalić
ISTORIJA JUGOSLAVIJE
U 20. VEKU
2.160,00
u pripremi
u pripremi
tvrdi povez sa omotnicom,
ćirilica
F 24 x 16
tvrdi povez sa omotnicom, ćirilica
F 24 x 16
Katrin Orel
SREDNJA EVROPA
– Od ideje do istorije
1.944,00
U raspravama o uzrocima i povodima Prvog svetskog
rata, stare teze o krivici Srbije za ovo svetsko krvoproliće, nekada negovane samo u zemljama koje su rat
izgubile, sve su prisutnije u svetskoj akademskoj javnosti. Po njima, u ruku Gavrila Principa
oružje je stavio ne samo Dragutin Dimitrijević Apis,
nego i sam Nikola Pašić. Sve ih je, opet, vodila agresivna, osvajačka velikosrpska ideologija. Nameće se,
zato, potreba da srpski istoričari još jednom, iz današnje perspektive, razmisle o nizu pitanja koja postavlja istorija Srbije i Evrope u sudbonosnoj 1914.
godini. Ko su zaista bili Princip, Apis, Pašić, Radomir Putnik i ostale ključne ličnosti istorije Srbije toga doba? U šta su verovale tadašnje srpske političke
elite, ali i „obični ljudi”? Na ova i mnoga druga pitanja svoje odgovore, u vidu kratkih eseja, nude srpski
istoričari različitih generacija, iz najprestižnijih akademskih ustanova.
Ivan Janković
NA BELOM HLEBU – Smrtna
kazna u Srbiji 1804–2002.
1.620,00
Godine 1797. Rusija, Pruska i Austrija podeli le su
Poljsku među sobom, iznova pišući njenu istoriju tako da se dobije utisak da Poljska nikada nije bila potpuno suverena zemlja, nego sa mo zaosta la mr tvaja
koju je potrebno civilizovati. Zemlja koju su zbrisa li
sa geografske kar te bi la je, zapravo, jed na od najvećih zema lja u Evropi, najbogatijih različitostima,
koja je obu hvata la široki raspon kulturnih i verskih
tradicija unutar jednog od najsmelijih ikada oproba nih ustav nih eksperimenata. Njeno uništenje pokrenu lo je niz borbi koje su kulminira le u
dva svetska rata i u Hladnom ratu. Danas, posle meteža tokom pret hodna dva veka, Poljska je vraćena
na svoje pravo mesto, kao jedna od najhomogenijih
i najenergičnijih država Evrope. Pot pu na revizija
klasične istorije Ada ma Za mojskog objavljena je u
savršeno odabra nom trenut ku.
Pol Tompson
GLAS PROŠLOSTI
– Usmena istorija
1.404,00
Piter Braun
TELO I DRUŠTVO
1.836,00
Marko Popović,
Miroslav Timotijević,
Milan Ristović
ISTORIJA PRIVATNOG
ŽIVOT U SRBA
2.592,00
Volfgang Šmale
ISTORIJA MUŠKOSTI U
EVROPI (1450–2000)
1.944,00
Džon Toš
U TRAGANJU ZA
ISTORIJOM
2.160,00
Ernest Brajzah
ISTORIOGRAFIJA
2.484,00
Staša Babić
GRCI I DRUGI
1.620,00
Masimo Kampanini
ISTORIJA SREDNJEG
ISTOKA (1798–2006)
1.296,00
Stiven Grinblat
SAMOOBLIKOVANJE
U RENESANSI
1.836,00
ISTORIJA
– Leksikon pojmova
priredio Rihard van Dilmen
2.484,00
Veronik Sal
ISTORIČARI
2.160,00
Erik Čapo
TEORIJE MITOLOGIJE
2.160,00
Žak Diga
KULTURNI ŽIVOT U
EVROPI NA PRELAZU
IZ 19. u 20. VEK
1.836,00
Stevan K. Pavlović
HITLEROV NOVI
ANTIPOREDAK
1.944,00
Metju Džonson
ARHEOLOŠKA TEORIJA
1.836,00
ISTORIJA PRIVATNOG
ŽIVOTA (2)
priredili Filip Arijes i Žorž Dibi
1.404,00
ISTORIJA PRIVATNOG
ŽIVOTA (4)
priredili Filip Arijes i Žorž Dibi
1.404,00
LIKOVI ROMANTIZMA
priredio Fransoa Fire
1.512,00
LIKOVI STARE GRČKE
priredio Žan-Pjer Vernan
1.404,00
LIKOVI STAROG EGIPTA
priredio Serđo Donadoni
1.404,00
An-Mari Butin
STARA GRČKA
1.944,00
ISTORIJA BUGARSKE
priredio Srđan Pirivatrić
2.160,00
Žan Noel Robert
STARI RIM
1.944,00
Alen Dž. L. Tejlor
HABZBURŠKA MONARHIJA
1.080,00
SVETLOST I SENKE
Kultura Srba u Trstu
priredila Marija Mitrović
2.052,00
Alberto Tenenti
ITALIJA
U PETNAESTOM VEKU
810,00
OKSFORDSKA ISTORIJA
GRČKE I HELENISTIČKOG
SVETA
1.404,00
Stiven Mičel
ISTORIJA POZNOG
RIMSKOG CARSTVA
2.484
Žan-Klod Šene, Bernar Flizen
VIZANTIJA
Istorija i civilizacija
2.484,00
Piter Braun
USPON HRIŠĆANSTVA
NA ZAPADU
2.592,00
Kulturološke studije,
rasprave i eseji u
središtu su prostora
Agore. Razmatrajući
različite civilizacijske
fenomene ljudskog
postojanja
ova biblioteka
predstavlja bogat
izvor znanja i spada
u red podsticajnih
antropoloških
vodiča. Kako
su knjige plod
promišljanja u
okvirima različitih
naučnih disciplina
u tematski veoma
širokom krugu ova
edicija postaje u
uredničkom smislu
veoma veliki izazov.
Maja Vukadinović
Ivan Krastev
ZVEZDE SUPERMARKET KULTURE
S VEROM U NEPOVERENJE
Medijska slava u potrošačkom društvu
prevela sa engleskog Jelena Kosovac
2013
2013
tvrdi povez sa omotnicom,
latinica
F 21 x 14
ISBN 978–86–7102–447–1
tvrdi povez sa omotnicom,
latinica
F 21 x 14
ISBN 978–86–7102–453–2
Pr va knjiga na našem podneblju koja ana lizira fenomen medijskih zvezda i njihov odnos sa publi kom.
Jednostav nim jezi kom, pristupačnim širokom čitalačkom krugu, prikazan je fenomen slave i osvetljena
društvena uloga medijskih zvezda. Uticaj tabloidizacije medija na stvara nje vred nosti, kao i odnos publike prema slavi i slavnima, ključni su problemi knjige. Autorka ukazuje na poraznu činjenicu da
medijske zvezde predstavljaju najistak nutije nosioce
vrednosnih obrazaca u periodu tranzicije, a njeno interesovanje usmereno je prevashodno na istraživanje
ka ko i zbog čega zvezde utiču na sva kodnev ni život
publike. Od posebne je važnosti osvrt na taj fenomen
u specifičnim društvenim i kulturnim okolnostima
tranzicionog perioda u Srbiji.
Pisa na kao „muzički komad u sti lu džeza”, knjiga
bugarskog istraživača svetskog ugleda Ivana Krasteva ana lizira savremenu demokratiju, posmatrajući je
ne kao ideal ili skup institucija nego kao kolektiv nu
svest. Krastev nastoji da nam objasni zbog čega su
građa ni izgubi li p ove re nje u demokratiju,
prateći njen raz voj kroz uticaj globalnih društvenih, političkih, ekonomskih, tehnoloških i kulturnih
promena u nekoli ko proteklih decenija.
Gla sači ne veruju da je njihov glas uistinu bitan za
upravljanje njihovom zemljom, čak i kada su saglasni s tim da su izbori slobodni i pošteni. Ljudi nalaze
sve manje i manje razloga da gla saju. Ili, drugačije
rečeno, oni nalaze sve više i više razloga da gla saju
praznim gla sačkim listićima.
Ivan Krastev
Maja Vukadinović
ZVEZDE SUPERMARKET
KULTURE
1.118,00
Ivan Krastev
S VEROM U NEPOVERENJE
864,00
Jelena Todorović
O OGLEDALIMA, RUŽAMA
I NIŠTAVILU
972,00
DRŽAVLJANI I
DRŽAVLJANSTVO POSLE
JUGOSLAVIJE
priredili Džo Šo i Igor Štiks
1.728,00
Fernando Katroga
ISTORIJA, VREME I
PAMĆENJE
1.836,00
Jernej Mlekuž
BUREK.SI?!
– Koncepti/recepti
1.296,00
Dejvid S. Tomas, Ker Inkson
KULTURNA
INTELIGENCIJA
1.404,00
ISTORIJA PRIJATELJSTVA
priredila Barbara Kejn
1.944,00
Žak Le Gof
DA LI JE EVROPA
STVORENA
U SREDNJEM VEKU?
1.620,00
Hans-Joahim Nojbauer
FAMA – Istorija glasina
1.620,00
Piter Berk
OSNOVI KULTURNE
ISTORIJE
1.296,00
IDENTITET(I)
Pojedinac, grupa, društvo
priredili Katrin Halpern,
Žan-Klod Ruano Barbalan
1.728,00
Entoni Gidens
EVROPA U GLOBALNOM
DOBU
1.512,00
Vjačeslav Avijucki
KONTINENTALNE
GEOPOLITIKE
1.836,00
Martin Segalan
SOCIOLOGIJA PORODICE
1.836,00
Jelena Đorđević
POSTKULTURA
1.836,00
Ulrike Hana Majnhof
TRANSKULTURNA EVROPA
1.512,00
Viktorija D. Aleksander
SOCIOLOGIJA UMETNOSTI
1.620,00
Erhard Busek
OTVORENA KAPIJA
KA ISTOKU
1.296,00
Stiven Gandl, Klino T. Kasteli
GLAMUR
1.404,00
Alfonso M. di Nola
ĐAVO
1.512,00
Adam Svift
POLITIČKA FILOZOFIJA
1.404,00
Ričard Đulijanoti
SPORT
Kritička sociologija
1.620,00
Grejam Skembler
SPORT I DRUŠTVO
1.512,00
Terzila Gato Kanu
VEŠTICE
Ispovesti i tajne
1.404,00
KREATIVNE INDUSTRIJE
priredio Džon Hartli
1.836,00
Lučano Kanfora
DEMOKRATIJA
Istorija jedne ideologije
1.620,00
Pjotr Kuncevič
LEGENDA EVROPE
1.188,00
Tjeri de Monbrijal
DELANJE I SISTEM SVETA
1.296,00
Frenk Dž. Lečner, Džon Boli
KULTURA SVETA
1.296,00
Rob Vederil
KOLAPS KULTURE
1.188,00
Vesna Đukić Dojčinović
KULTURNI TURIZAM
1.188,00
Žak Koenen-Iter
SOCIOLOGIJA ELITA
1.080,00
Žan Servije
ISTORIJA UTOPIJE
1.296,00
Ros Harison
DEMOKRATIJA
1.188,00
Žoel Zask
UMETNOST I
DEMOKRATIJA
1.080,00
Stjuart Tabs
KOMUNIKACIJA – Principi i kontekst
prevele sa engleskog Tijana Vesić Pavlović i Jelena Vidić
Ugo Fabijeti, Roberto Maligeti,
Vinćenco Matera
UVOD U ANTROPOLOGIJU
810,00
Luj Dimon
OGLEDI O
INDIVIDUALIZMU
1.080,00
Leonardo Benevolo
GRAD U ISTORIJI EVROPE
1.296,00
Kenet Tompson
MORALNA PANIKA
648,00
Beatris Komelja
ŠPANSKA INKVIZICIJA
810,00
Valter Graskamp
UMETNOST I NOVAC
810,00
Žorž Dibi
UMETNOST I DRUŠTVO
U SREDNJEM VEKU
756,00
Biblioteka IMAGO
objavljuje dela visokog
akademskog nivoa,
nastala uz upotrebu
savremene naučne
metodologije, a
uređivački odbor
odabira naslove koji se
okvirno mogu grupisati
u sledeće celine:
savremena psihologija
u savremenoj kulturi;
istoriogeneza
psihičkih fenomena;
psihoanaliza,
psihoterapija;
granične oblasti
psihologije i umetnosti,
humanističkih i
prirodnih nauka;
psihologija kao putokaz
za kvalitetniji život.
22013
b
broširani povez, latinica
F 22,5 X 16,5
IS
ISBN 978–86–7102–443–3
Ni kada u istoriji ljudskog roda komuni kacija nije bi la
ta ko složena, uzbudljiva i dinamična, njena ana liza teža,
a potreba za izučava njem izra ženija. Ova knjiga obuhvata sve najvažnije probleme izučavanja komunikacije
u nizu srodnih naučnih disciplina – od tradicionalnih
(proces komunikacije, verbalna/neverbalna komunikacija), preko uglav nom za nema renih (komuni kacijska
eti ka) i, u kontek stu komuni kacije, gra ničnih oblasti
(opa ža nje osoba, konflikti) do onih aktuelnih (savremeni mediji, društvene mreže). Pot krepljena je obi ljem
zanimljivih studija i primerima prepoznatljivih situacija
iz sva kodnev nog života (privatnog i jav nog), koji olakšavaju razu meva nje teorijskog sadržaja. Komunikacija je nezaobilazna knjiga i veoma potrebna građa
za studente, kao i svima koji sa studentima, ali i stručnjacima i istra živačima iz niza srodnih disciplina.
Anita Vulfok, Malkom Hjuz, Vivijen Volkap
Džon Kasiopo
PSIHOLOGIJA OBRAZOVANJA I
USAMLJENOST
prevela sa engleskog Marina Vica nović
preveo sa engleskog Stefan Trajković
Stjuart Tabs
KOMUNIKACIJA
– Principi i kontekst
2.160,00
Sajmon Baron-Koen
PSIHOLOGIJA ZLA
1.296,00
Dušan Kecmanović
PSIHIJATRIJA PROTIV SEBE
1.296,00
u pripremi
u pripremi
broširani povez, latinica
F 22,5 X 16,5
broširani povez, latinica
F 22,5 X 16,5
Više od udžbenika i više od prikaza oblasti, Psihologija obrazovanja nudi dobro strukturiran i tematski
iscrpan pregled ove primenjene discipline. Dosledno
su iz vedene i naglašene obrazov ne impli kacije i primene teorijskih postavki i istraživanja u oblasti dečjeg razvoja, kognitiv nih nau ka, učenja i podučava nja, motivacije i ocenjiva nja. Osim klasičnog
pristupa obrazovanju koje u središte stavlja učenika i
njegove lične karakteristike, ovde je značajna pažnja
poklonjena psihološkim izučavanjima prirode pojedinih školskih predmeta; socijalnim, meta kognitivnim i emocionalnim veštinama samoregulacije; kao i
karakteristikama obrazovnog okruženja, uključujući
uticaje novih tehnologija. U središtu ove Psihologije
obra zova nja je fenomen učenja, pa ovaj udžbenik
ima praktičan značaj za sve koji teže da razumeju
proces učenja i da upravlja nju njim.
Ljudi su društvena bića. Kada ih pitate koja zadovoljstva najviše doprinose osećanju sreće, velika većina
glasa za ljubav, intimnost i društvenu povezanost, pre nego za bogatstvo ili slavu. Sto vrlo zabrinjava to što se, u svakom trenutku, približno jedna
petina svih stanovnika planete oseća dovoljno izolovano da to postane veliki izvor nesreće u njihovim
životima. Autor ove studije više od trideset godina
je, sa timom stručnjaka različitog profila, radio na
razotkrivanju načina na koji su čovekov mozak i telo isprepleteni s društvenim reakcijama. Verujući da,
uz malo ohrabrivanja, svako može pobeći iz zatvora poremećene socijalne kognicije, Džon Kasiopo je
napisao knjigu koja pomaže usamljenima da povrate
konrolu nad svojim životima.
Grejem Tornikroft,
Mikele Tansela
BOLJA BRIGA O
MENTALNOM ZDRAVLJU
1.404,00
Dejvid Džajls
PSIHOLOGIJA MEDIJA
1.404,00
Šeri Terkl
SAMI ZAJEDNO
1.620,00
Elen Hendler Spic
UMETNOST I PSIHA
1.296,00
Albert Rotenberg
KREATIVNOST I LUDILO
1.404,00
Oliver Saks
MUZIKOFILIJA
1.728,00
Bret Kar
SEKS I PSIHA
1.620,00
Žan Pjer Eskenazi
TELEVIZIJSKE SERIJE – Budućnost filma?
prevela s francuskog Iva Brdar
AVAJ, JADNI DARVIN
priredili Hilari Rouz
i Stiven Rouz
1.404,00
Tomas Sas
MENTALNA BOLEST
KAO MIT
1.296,00
Dejvid Moris
BOLEST I KULTURA U
POSTMODERNOM DOBU
1.296,00
Stiven Mičel
MOŽE LI LJUBAV DA
TRAJE?
1.296,00
Projekat ARS
sačinjen je od šest
biblioteka: Theoria,
Musica, Figura,
Aplicata, Cinema
i Scena. Koncipiran
je kao sistematsko
traženje odgovora na
mnoge nedoumice u
prosuđivanju rezultata
umetničke prakse.
Jedan od temeljnih
zadataka svih ovih
edicija jeste da daju
teorijski, kritički
i istorijski uvid u
stvaralačku praksu
likovnih, muzičkih,
pozorišnih, filmskih
kao i primenjenih
umetnika.
2013
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 24 x 17
ISBN 978–86–7102–434–1
Koli ko medijski, toli ko i društveni fenomen, televizijske serije su u poslednjih desetak godina napravi le
pravi bum na našim ekra nima. Iako drugorazrednog
značaja, one sve češće postaju najprivlačniji deo televizijskog progra ma. Televizijske serije, koje oduševljeno
prati publi ka svih klasa i uzrasta, posta le su va žan deo
našeg kulturnog identiteta. Knjiga Televizijske serije –
budućnost filma? teži da objasni ovaj kulturni fenomen
ukazujući na njegovo ekonomsko i društveno poreklo.
Autor nam ot kriva promene koje su televizijske serije
izazva le u sistemu produkcije, kao i u sa mom načinu
pisa nja scenarija. Navodeći brojne primere, od „Zvezdanih staza” do serije „Seks i grad”, Eskenazi ana lizira
i tumači nove narativ ne forme i novu estetiku kroz koje
se pri kazuju složeni svetovi i ot krivaju li kovi direktno
poveza ni s našim vremenom.
PRINCIPI VIZUELNE ANTROPOLOGIJE
Deni Laure
Aplicata
priredio Pol Hokings
ISTORIJA UMETNOSTI 20. VEKA
Ključ za razumevanje
Radivoje Dinulović
ARHITEKTURA
POZORIŠTA XX VEKA
1.836,00
preveo s engleskog Aleksandar Luj Todorović
prevela s francuskog Nataša Ikodinović
Dušana Nikolić, Nikola Šuica
MILENA U POZORIŠTU
324,00
Cinema
u pripremi
u pripremi
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 24 x 17
tvrdi povez sa omotnicom, latinica
F 24 x 17
Tek stovi sabra ni u knjizi Principi vizuelne antropologije, koju je priredio među na rod no priznati antropolog Pol Hokings, ukazuju na va žnost
vizuelnog materija la, fi lmskih i video snima ka i
fotogra fija, u antropološkim i etnografskim istraživa njima. Autor ukazuje na posebnu ulogu vizuelnog materija la u nastavi, u arhiviranju kulturnog
materija la, u predstavljanju istraživačkih projekata,
u istražzivanjima na terenu, i tvdi da mnogi predavači nisu svesni značaja snima nja u etnografskim
istra živa njima.
Cilj ove knjige jeste da unese red u haotičnu sli ku
modernih umetničkih pokreta i kontradiktornih
težnji umet ni ka koji su stva ra li tokom XX veka.
Poput priče o jednoj neobičnoj, istovremeno sočnoj, za nosnoj, raznovrsnoj i fascinant noj istoriji,
knjiga Denija Laurea predstavlja opsežan presek
najvažnijih tača ka u istoriji umetnosti u proteklom
veku, uz portrete najvažnijih umetnika. Pisana jednostav nim jezi kom, ona s jed ne stra ne olak šava
razu meva nje ključnih dela umetnosti 20.
veka, a s druge poma že čitaocu da uvidi i razume raznovrsnost savremenih umetničkih pravaca.
Umetnički pokreti predstavljeni su hronološki, s
osvr tom na istorijski i kulturni kontekst u kojem
su nasta li i u kojem su se raz vija li.
Prema tome, možemo biti sigur ni da će,
ako budu dobro čuvani, filmovi i video trake koje smo
mi i naše kolege snimali širom sveta, postati izuzetno vredan deo kulturne baštine narednih generacija.
Pol Hokings
Žan-Pjer Eskenazi
TELEVIZIJSKE SERIJE
1.296,00
Dominik Šato
FILM I FILOZOFIJA
1.404,00
Žak Ransijer
FILMSKA FABULA
1.296,00
Martin Žoli
SLIKA I NJENO TUMAČENJE
1.404,00
Žaklin Nakaš
GLUMAC NA FILMU
1.296,00
NOVI KADROVI
priredili Dejan Ognjanović
i Ivan Velisavljević
2.160,00
VEK ITALIJANSKOG FILMA
priredio Mario Ričardi
1.404,00
Žak Omon, Mišel Mari
ANALIZA FILM(OV)A
1.620,00
Mišel Šion
AUDIOVIZIJA
1.296,00
Mira Lim i Antonjin Lim
NAJVAŽNIJA UMETNOST
Istočnoevropski film
u dvadesetom veku
1.404,00
Žak Omon, Alan Bergala,
Mišel Mari, Mark Verne
ESTETIKA FILMA
1.080,00
Žak Omon
TEORIJE SINEASTA
972,00
Džordž Melnik
VEK KANADSKOG FILMA
1.404,00
Migel Huan Pajan
SAVREMENI ŠPANSKI FILM
972,00
Figura
Zoran Markuš
STRAST I SUMNJA
810,00
Aleksandar Đurić
P(OGLED)I
1.620,00
Đulio Karlo Argan,
Akile Bonito Oliva
MODERNA UMETNOST
1770–1970–2000 (I)
1.404,00
Đulio Karlo Argan,
Akile Bonito Oliva
MODERNA UMETNOST
1770–1970–2000 (II)
1.404,00
Berislav Popović
MUSIC FORM OR MEANING
IN MUSIC
1.080,00
Scena
KOLEKTIVIZAM POSLE
MODERNIZMA
priredili Blejk Stimson
i Gregori Šolet
1.728,00
Gvido Paduano
ANTIČKO POZORIŠTE
1.836,00
LUDVIG VITGENŠTAJN
Predavanja i razgovori
priredio Siril Baret
1.080,00
Florans Dipon
ARISTOTEL ILI VAMPIR
ZAPADNOG POZORIŠTA
1.512,00
Žan Kon
ESTETIKA KOMUNIKACIJE
702,00
Musica
Juka O. Mietinen
KLASIČNO POZORIŠTE
JUGOISTOČNE AZIJE
1.080,00
Đanđorđo Paskvaloto
ESTETIKA PRAZNINE
1.188,00
Alan Frejzer
O UMEĆU SVIRANJA
KLAVIRA
1.404,00
Dina Kej, Džejms Lebreht
ZVUK I MUZIKA U
POZORIŠTU
972,00
Đulio Karlo Argan,
Akile Bonito Oliva
MODERNA UMETNOST
1770–1970–2000 (III)
1.404,00
Stjuart Bortvik, Ron Moj
POPULARNI MUZIČKI
ŽANROVI
1.404,00
Filip Vendriks
MUZIKA U RENESANSI
810,00
Dragoljub Katunac
KLAVIRSKA MUZIKA
MILOJA MILOJEVIĆA
1.188,00
Marina Marković
GLAS GLUMCA
810,00
Theoria
Endrju Bendžamin
FILOZOFIJA
ARHITEKTURE
1.512,00
Oliver Grau
VIRTUELNA UMETNOST
2.268,00
FDU
Milena Dragićević Šešić
UMETNOST I
ALTERNATIVA
1.296,00
Milena Dragićević Šešić
INDIJSKO POZORIŠTE:
TRADICIJA I AKTIVIZAM
1.080,00
Milena Dragićević Šešić
Milena Dragićević Šešić
UMETNOST I ALTERNATIVA
II izdanje
INDIJSKO POZORIŠTE:
TRADICIJA I AKTIVIZAM
2012
22013
broširani povez, latinica
F 15 x 24
ISBN 978–86–82101–46–8
b
broširani
povez, latinica
F 16 x 22
IISBN 978–86–7102–441–9
Knjiga Umetnost i alternativa Mi lene Dragićević
Šešić obuhvata herojski period našeg kulturnog preporoda koji je trajao sve do počet ka rata i raspada zemlje. Knjiga koja je objavljena 1992. godine obuhvata
i događaje od 9. mar ta 1991. i sa njima se završava.
Autorka je knjigu dopunila poglavljem Odjeci, u kojem objavljuje najveći broj pri kaza i rasprava koje je
knjiga iza zva la u smut nom rat nom proleću 1992.
godine, za ključivši ovo poglavlje fotogra fijom sa političkog performansa Žuta traka koji je najavio novi
pocčetak građanskog otpora kroz performativ ne akcije. Drugo, dopunjeno, izdanje ove knjige potrebno
je i da bi se nove genera cije čita laca upozna le sa umet ničkim alternativ nim procesima od
šezdesetih do osamdesetih godina prošlog veka.
U ovom originalnom pri kazu savremenih pozorišnih praksi u Indiji ana liziran je ka ko kulturni ta ko
i društveni kontekst u kojem se one razvijaju. Knjiga
predstavlja „i putopis, besramno ličan” i „naučno
delo, zasnova no na interdisciplinarnom pristupu i brojnim teorijskim i empirijskim metoda ma”.
Sa mo od čitaoca, po rečima autorke, zavisi ka ko će
biti pročitana – da li kao knjiga o Indiji, o indijskom
pozorištu, o ženskom liderstvu, o preduzetništvu i
inovativ nom menadžmentu u kulturi... ili na neki
sasvim drugi način. Putopisno-istraživački dnev nik
koji čini središnji deo ove knjige nastao je pri li kom
obi laska petnaestak pozorišta i pozorišnih grupa u
Indiji 2010. godine.
Muzički talas 29/2001
432,00
Najreprezentativnija
edicija pokrenuta s
ciljem da se celovito
i kritički predstave
najveći stvaraoci
naše umetnosti.
Knjige se objavljuju
dvojezično,
na srpskom i
engleskom jeziku.
Muzički talas 39/2010
9/2010
432,00
VASILIJE POPOVIĆ CICO
priredila Gordana Popović Vasić
4.536,00
Gordana Popović Vasić, Irina Subotić
MIODRAG TABAČKI
8.640,00
Ješa Denegri, Radmila Matić-Panić
MIODRAG B. PROTIĆ
6.480,00
Irina Subotić, Ivana Simeonović Ćelić
OLGA JANČIĆ
6.480,00
Muzički talas 38/2009
432,00
Muzički talas 36–37/2008
432,00
Muzički talas 34–35/2006–2007
432,00
Muzički talas 32–33/2003
432,00
Muzički talas 30–31/2002
432,00
Muzički talas 28/2001
432,00
Muzički talas 27/2000
432,00
Muzički talas 26/2000
432,00
Muzički talas 1–3/1999
432,00
Muzički talas 2–4/1998
432,00
Muzički talas 3–6/1997
432,00
Muzički talas 5–6/1996
432,00
Muzički talas 4/1996
432,00
Kodovi slovenskih kultura 5
(zemljoradnja)
540,00
Kodovi slovenskih kultura 6
(boje)
540,00
Kodovi slovenskih kultura 7
(deca)
540,00
Kodovi slovenskih kultura 8
(ptice)
540,00
Kodovi slovenskih kultura 9
(smrt)
540,00
Džozef Tjurou
MEDIJI DANAS – Uvod u masovne komunikacije I i II
preveo sa engleskog Aleksandar Luj Todorović
CD Muzička analiza I
324,00
NOTNA IZDANJA
Vera Bogdanović
MUZIKA XX VEKA
1.188,00
Sinteza teorijskog i
praktičnog znanja o
savremenim medijima
osnova je na kojoj
je građena edicija
MULTIMEDIA. Ovo je
jedinstvena biblioteka,
posvećena temama
o društvenoj ulozi,
o načinu delovanja i
organizaciji masovnih
medija. Radi se o
različitim aspektima
sagledavanja medija:
političkom, pravnom,
ekonomskom,
obrazovnom,
kulturnom, etičkom,
estetičkom, tržišnom i
žurnalističkom.
22012, 2013
b
broširani povez, latinica
F 23,5 x 16
IISBN 978-86-7102-417-4
IISBN 978-86-7102-456-3
Mediji danas: Uvod u ma sovne komunikacije je svojevrstan medijski udžbenik koji ot kriva koje su to snage koje upravljaju stvaranjem,
distribucijom i izlaga njem medijskih sistema; postavlja internet i
digitalne medije kao organske delove tih medijskih sistema i aktivno poziva studente da vide i čuju svoje omiljene medijske proizvode
na zaista nov način. Autorova želja je da čitaoci ove knjige posta nu
kritični, medijski p ismeni potrošači masov nih medija
ili okretni i osetljivi poslenici ukoli ko od luče da rade u medijskim
industrija ma. Knjiga nudi moderan, rea lan pristup savremenim
medijskim sistemima i pita njima koja ih okružuju, uz jedinstven
uvid u pravce razvoja medija i isticanje u pr vi plan značaja digitalne
konvergencije i medijske pismenosti kao ci lja.
Manuel Kastels
Štefan Rus Mol i Ana Zagorac Keršer
MOĆ KOMUNIKACIJE
NOVINARSTVO (II dopunjeno izdanje)
preveli sa engleskog
Tija na R. Spasić i Mirko Vasi ljević
prevela s nemačkog: Ana Zagorac Keršer
Džozef Tjurou
MEDIJI DANAS (I)
1.944,00
Džozef Tjurou
MEDIJI DANAS (II)
1.944,00
Štefan Rus Mol i
Ana Zagorac Keršer
NOVINARSTVO
1.296,00
u pripremi
2013
broširani povez, latinica
F 23,5 x 16
ISBN 978-86-7102-448-8
broširani povez, latinica
F 23,5 x 16
ISBN 978-86-7102-457-0
Svedoci smo revolucije u oblasti tehnologije komunikacija koja direktno utiče na osećanja, razmišljanja i
ponaša nja ljudi. Novi mediji su posta li prostor kroz
koji se ispoljavaju stra tegije moći. U ovoj
sveobuhvatnoj knjizi, Kastels ana lizira transformaciju industrije globalnih medija kroz prizmu revolucije
u komuni kacionim tehnologija ma.
Kastels odgovara na pita nja da li su se relacije moći
modi fi kova le u kontek stu novih komu ni kacionih
okolnosti i ispituje kroz široku pa letu društvenih i
psihioloških teorija da li su i na koji način mogućnosti Interneta, socijalnih mreža i bloginga promenili odnose u okviru političkih procesa i društvenih
pokreta. Ovo je knjiga za sva koga ko želi da razume
karakter i dina mi ku modernog sveta.
Štefan Rus Mol, profesor nau ke o ku mu ni kaciji
na Univerzitetu u Luga nu, objašnjava novinarski
p oziv, odnosno njegovo savremeno značenje u
kontek stu globalnog raz voja društva. Tragajući za
smislom i svrhom dra matičnih promena na profesionalnom planu, knjiga i sama „živi život našeg doba” i pokazuje ka ko se multimedijima, internetom
i intra netom menja sva kodnevica iz veštača. Autor
ana lizira veze novinarske sa nekim drugim srodnim
profesija ma, poput odnosa s jav nošću, kao i njihov
međusobni uticaj. Značajnu pa žnju posvećuje organizacionom aspek tu novinarskog posla i govori o
redakcijskom marketingu i menadžmentu, nudeći
obi lje primera iz prakse visokorazvijenih zema lja.
Manuel Kastels
MOĆ KOMUNIKACIJE
1.944,00
Kristijan Salmon
STRATEGIJA ŠEHEREZADE
756,00
Ričard Ruk
EVROPSKI MEDIJI U
DIGITALNOM DOBU
1.944,00
Džejms Poter
MEDIJSKA PISMENOST
1.944,00
Stujart Prajs
IZUČAVANJE MEDIJA
2.160,00
Čarli Gir
DIGITALNA KULTURA
1.296,00
Ričard Krejg
ONLAJN NOVINARSTVO
1.620,00
Rodžer Fidler
MEDIAMORPHOSIS
1.296,00
Kristijan Samon
STORYTELLING
1.296,00
Asa Brigs, Piter Berk
DRUŠTVENA ISTORIJA
MEDIJA
1.620,00
Stanko Crnobrnja
ESTETIKA TELEVIZIJE
I NOVIH MEDIJA
1.188,00
Dafna Lemiš
DECA I TELEVIZIJA
1.620,00
Miroljub Radojković
Branimir Stojković
INFORMACIONO
KOMUNIKACIONI SISTEMI
1.296,00
Aleksandar Luj Todorović
UMETNOST I
TEHNOLOGIJE
KOMUNIKACIJA
1.620,00
KNJIGA ZA MEDIJE
MEDIJI ZA KNJIGU
priredila Divna Vuksanović
648,00
ISTRAŽIVAČKO
NOVINARSTVO
priredio Hjugo de Berg
1.836,00
Rade Veljanovski
JAVNI RTV SERVIS
U SLUŽBI GRAĐANA
1.080,00
Đovani Gocini
ISTORIJA NOVINARSTVA
1.404,00
Filip Breton
IZMANIPULISANA REČ
810,00
Režis Debre
UVOD U MEDIOLOGIJU
810,00
Fransis Bal
MOĆ MEDIJA
648,00
Rolend Lorimer
MASOVNE KOMUNIKACIJE
810,00
Daniel Korni
ETIKA INFORMISANJA
702,00
Martin Šingler, Sindi Viringa
RADIO
1.080,00
Biblioteka
MARKETING I
MENDŽMENT izlazi
u susret potrebama
snažnijeg zamaha
razvoja individualne
poslovne inicijative i
privatnog vlasništva.
Iako stvarana s
obrazovnim ciljem
ova edicija nije
određena kao školska,
udžbenička
literatura već kao
serija praktičnih
knjiga koje
teorijski pokrivaju
različite discipline,
instrumente i tehnike
marketinga dajući i
određenu vrstu saveta
za primenu stečenih
znanja.
Najdžel Morgan, Anet Pričard, Rodžer Prajd
DESTINACIJA KAO BREND
Greg Ričards i Robert Palmer
Upravljanje reputacijom mesta
prevela sa engleskog Mirja na Iva nji
Kreativni menadžment i revita lizacija grada
prevela sa engleskog Jelica Bu kvić
UZBUDLJIVI GRADOVI
Greg Ričards i Robert Palmer
UZBUDLJIVI GRADOVI
1.836,00
Rut Tausi
EKONOMIKA KULTURE
2.484,00
Dejvid Trozbi
EKONOMIKA KULTURNE
POLITIKE
1.836,00
u pripremi
22013
B
Broširani
povez, latinica
F 23,5 x 17
B
Broširani
povez, latinica
F 23,5 x 17
IISBN 978-86-7102-455-6
Da li određena mesta imaju privlačnost i ugled koje
za ista zaslu žuju? Ne uvek. Veoma je teško ubediti
ljude da promene svoje utiske, o tome koja su mesta
poželjna za život, za rad, za studiranje, ili za odmor,
pa čak i kuda bi bi lo najbolje otići na jednodnev ni
izlet ili upoznava nje kulturne baštine.
Globalna tržišna uta k mica navela je mnoge
turističke destinacije, od ma lih odmara lišta i ba nja
do čitavih zema lja, da usvoje tehni ke brendira nja
slične onima koje su koristi li Koka-kola, Najki ili
Soni ka ko bi izgradile prepoznatljiv imidž i privu kle
što veći broj poseti laca. Usredsređujući se na čitav
niz studija slučaja širom Evrope, Ameri ke, Afri ke,
Srednjeg Istoka i Azijskog Pacifi ka, autori ove knjige ukazuju nam na to da brendira nje usmereno na
jasno definisa ne ciljne grupe, određene na osnovu
istra živa nja a i motivisa nja potrošača, vodi ka sigurnom uspehu.
Sva ki grad ima svoj ritam, sva ki je po nečemu prepoznatljiv i jedinstven, sva ki je na određeni način udoban za svoje žitelje i zbog nečega primamljiv za goste.
Prepoznava nje prei mućstava i građenje strategije
na osnovu njih stvaraju imidž grada koji doprinosi
sveopštem kulturnom, ekonomskom i društvenom
napret ku. Kulturne manifestacije su jedan od efi kasnih načina da grad izgradi svoj identitet i
da se raz vija. Autori ove knjige, stručnjaci u oblasti
marketinga u kulturi Greg Ričards i Robert Palmer,
ana li ziraju moguće nači ne na koje ma ni festacije
kulture, poput festiva la, izložbi i sajmova, poma žu
gradovima da postanu prijatnija i poželjna mesta za
život. Svoja zapa ža nja ilustruju iskustvima gradova koji su tokom protekle tri decenije nosi li titu lu
„Evropska prestonica kulture”.
Dejv Stjuart, Mark Simons
IGRALIŠTE (G)RADILIŠTE
1.404,00
Les Nemeti
PROMENA VLASNIČKE
STRUKTURE
1.296,00
Milena Dragićević Šešić
Branimir Stojković
KULTURA – Menadžment,
animacija, marketing
1.620,00
Vilijam Dž. Berns
MENADŽMENT I
UMETNOST
1.728,00
Fransoa Kolber
MARKETING U KULTURI I
UMETNOSTI
1.512,00
Žak Segela
IZBORNA VRTOGLAVICA
1.296,00
Kris Bolton
MENADŽMENT
I KREATIVNOST
1.620,00
Aleksandar Borisovič
Vasiljenko
PR VELIKIH RUSKIH
KORPORACIJA
1.080,00
Filip Kotler, Ned Roberto,
Nensi Li
SOCIJALNI MARKETING
2.484,00
Gaj Masterman
STRATEŠKI MENADŽMENT
SPORTSKIH DOGAĐAJA
1.620,00
David Boshart
JEFTINO!?
1.296,00
Andžela Haton
PLANIRANJE U
MARKETINGU
972,00
Suzan Tajler Istman
PROMOCIJA I MARKETING
ELEKTRONSKIH MEDIJA
972,00
APOKALIPSA I
MARKETING
priredili Stiven Braun, Džim Bel
i Dejvid Karson
1.080,00
Kit Flečer
UPRAVLJANJE
MARKETINGOM I
INFORMACIONA
TEHNOLOGIJA
1.080,00
Tomislav Šola
MARKETING U MUZEJIMA
ili o vrlini i kako je obznaniti
648,00
Marina Marković
POSLOVNA KOMUNIKACIJA
1.620,00
Alison Baverstok
MARKETING U
IZDAVAŠTVU
648,00
Dejvid Džober, Džef Lankaster
PRODAJA I UPRAVLJANJE
PRODAJOM
2.052,00
Kit Sparling
ORGANIZACIJA I FUNKCIJE
MARKETINGA
432,00
Barbara Krole, Kristijana Fine
USPEŠAN FANDREJZING
972,00
Robin Farli
DIREKTNI MARKETING
540,00
Ova edicija posvećena
je ekološkim
pitanjima, shvaćenim
u najširem smislu
reči i ima za cilj
objavljivanje knjiga
u kojima se na
stručan način vrši
prepoznavanje,
utvrđivanje porekla
i uzroka zagađivanja
od fizičkog pa
do mentalnog i
duhovnog.
Daron Asemoglu i Džejms Robinson
ZAŠTO NARODI PROPADAJU
Poreklo moći, prosperiteta i siromaštva
preveli sa engleskog Đorđe Trajković i Stefan Trajković
Dominik Mojsi
GEOPOLITIKA EMOCIJA
prevela sa engleskog Milica Čečur
BUDUĆNOST ZNANJA I
KULTURE
priredili Vinej Lal i Ašis Nandi
1.620,00
Dominik Mojsi
GEOPOLITIKA EMOCIJA
1.296,00
u pripremi
22012
tv
tvrdi povez sa omotnicom,
la
latinica
F 22,5 x 16,5
IS
ISBN 978-86-7102-458-7
tv
tvrdi povez sa
o
omotnicom, latinica
F 22,5 x 16,5
IISBN 978-86-7102-437-2
Autori tragaju za odgovorom na jed no od najva žnijih
pita nja da našnjice, a to je zašto neke države, poput Norveške, napreduju, dok druge, poput Ma lija, propadaju.
Asemoglu i Robinson polaze od pretpostavke da je nacionalni ekonomski uspeh direktno povezan s političkim
sistemom države. Koristeći obilje primera iz prakse, autori obrazla žu stav da je politi ka da leko iznad geogra fije,
prirodnih resursa i kulture, kao i da je sloboda ono
što donosi prosperitet. U osnovi ekonomskog uspeha (ili
njegovog izostanka) leže institucije koje su stvori li ljudi.
Demokratske države sa sna žnim, nezavisnim sudskim
sistemom napreduju, dok tota litaristički sistemi, koji se
vr te u zača ra nom krugu plutokratije, propadaju, smatraju autori.
Ovo je pr va knjiga koja istra žuje da lekosežni
uticaj emocija na globa lizaciju. Mojsi tvrdi da
strah od „drugih” upravlja Ameri kom i Evropom. Zapa ža da ih taj strah razdvaja, umesto
da ih spaja, zbog rasprava ka ko ga prevazići.
S druge stra ne, muslimanska zajednica u dijaspori živi u kulturi ponižava nja zbog istorijskih pritužbi, kao i građanskih i religijskih
kon fl i kata. Da li ove emocije predstavljaju
osnov ne kulturne tendencije ka rak teristične
za određene regije i narode? Ka ko će ova različita oseća nja uticati na svet? Ka ko će Zapad
nadmašiti strah i izbeći prelaz u mi litarizam?
Ka ko će muslimani prevazići poniženje? Hoće
li Kina i Indija zadržati status zema lja nade?
Geopoliti ka emocija predstavlja nov, provokativan pogled na globa lizaciju.
Entoni Gidens
KLIMATSKE PROMENE
I POLITIKA
1.836,00
Džejms Kanton
EKSTREMNA BUDUĆNOST
1.836,00
Žan-Fransoa Rišar
TAČNO U PODNE
1.728,00
OSNOVE EKOLOGIJE
priredili Alan Bibi, En Maria
Brenan
2.160,00
Franses Mur Lape, Džozef
Kolins, Piter Roset
DVANAEST MITOVA O
GLADI U SVETU
1.080,00
Džon Robins
ISHRANA ZA NOVI
MILENIJUM
1.188,00
Biblioteka MUSEUM
obrazovana je s
ciljem da ponudi
neophodnu literaturu
za stručnjake iz
oblasti muzeologije
i zaštite, zaposlene u
muzejima, galerijama i
arhivima. Biblioteka je
programski usmerena
na objavljivanje
prevoda kao i dela
domaćih autora.
NOVA MUZEJSKA TEORIJA I PRAKSA
MUZEOLOŠKE STUDIJE
priredila Dženet Marstin
priredila Šeron Mekdonald
preveli sa engleskog Đorđe Trajković i Jelena Kosovac
prevela sa engleskog Nela Britvić
2013
u pripremi
tvrdi povez, latinica
F 21 x 14,5
ISBN 978-86-7102-438-9
tvrdi povez, latinica
F 21 x 14,5
Muzeji u savremenom digitalnom svetu, haotičnom i
prezasićenom najrazličitijim informacijama, predstavljaju bezvremene oaze u kojima ljudi prona laze mir i
autentičnost. Broj muzeja širom sveta iz godine u godinu ubrzano raste, a broj njihovih poseti laca ni kada
nije bio veći. Muzeji su posta li masov ni mediji koji ne
samo da predstavljaju kulturni identitet nego
ga postavlja njem okvira i stvaraju. Knjigu Nova muzejska teorija i praksa čine opširan uvod i dva naest
eseja kojima je zajedničko to što se za lažu da muzej od
mesta koje izaziva divljenje i stra hopoštovanje postane mesto u kojem publika kritički preispituje ponuđeni sadržaj i učestvuje u njegovom obli kova nju .
Knjiga Muzeološke studije okuplja više od trideset
stručnja ka u raznim naučnim oblastima, koji iz različitih uglova sagledavaju probleme i izazove savremene
muzeologije. Među pita njima kojima se, u kontekstu
nove muzeologije, bave autori ove knjige jesu: uloga
muzeja u građenju i obnavljanju nacionalnog i kulturnog identiteta, ali i u prekrajanju istorije ili marginalizovanju određenih društvenih grupa; odnos muzeja
prema potrošačkom društvu i industriji zabave; modeli finansijskog poslovanja muzeja; obrazov na uloga
muzeja i uključiva nje publi ke u obli kova nje
muzejskih postavki; post moderne restruk turisa nja
muzeja i mnoga druga.
NOVA MUZEJSKA
TEORIJA I PRAKSA
priredila Dženet Marstin
1.728,00
Akile Bonito Oliva
MUZEJI KOJI PRIVLAČE
PAŽNJU
1.620,00
MUZEJI I ETIKA
priredio Gari Edson
1.620,00
U ediciji B PLUS objavljujemo
odabrana savremena dela iz
bibliotekarstva i informacionih nauka.
Reč je o knjigama koje su namenjene
stručnjacima za ove oblasti,
bibliotekarima, informatičarima,
studentima, izdavačima, knjižarima i
svim poslenicima knjige i elektronskih
medija.
MUZEJ I PUBLIKA
priredila Klod Žilber
972,00
Vulf D. fon Lucijus
EKONOMIKA IZDAVAČKE
DELATNOSTI
1.944,00
Bernar Deloš
VIRTUELNI MUZEJ
972,00
Frederik Barbije
ISTORIJA KNJIGE
1.944,00
Ilejn Svenonijus
INTELEKTUALNA OSNOVA
ORGANIZOVANJA INFORMACIJA
1.296,00
Piter Brofi
BIBLIOTEKA U DVADESET
PRVOM VEKU
1.404,00
Lajonel Kason
BIBLIOTEKE STAROG SVETA
972,00
Piter Klejton, Džordž Gorman
UPRAVLJANJE INFORMACIONIM
SISTEMOM U BIBLIOTEKAMA
1.404,00
Mojca Kovač Šebart, Janez Krek
OSNOVE VASPITANJA U ŠKOLI
prevela sa slovenačkog Alenka Zdešar Ćiri lović
Mojca Kovač Šebart, Janez Krek
OSNOVE VASPITANJA U ŠKOLI
1.188,00
Džeremi Blek, Donald Makrejld
IZUČAVANJE ISTORIJE
1.512,00
Džon Ganc, Džek B. Ročester
PIRATI DIGITALNOG DOBA
1.296,00
Biblioteka
DIDAKTA bavi se
problemima nastave
i obrazovanom
politikom.
Konceptualno
je određena kao
sveobuhvatna
biblioteka
obrazovne teorije i
prakse neophodna
za sve aktere u
obrazovnom sistemu
i projektovana kao
pouzdana podloga
stručnih seminara.
2012
tvrdi povez, latinica
F 21 x 14,5
ISBN 978-86-7102-446-4
O
Osnov
nii smiisao vaspit
it ne osnove škole nije, kao što
se često smatra, da škola pla nom unapred odredi način, mesto i vreme za uspešno sprovođenje vaspitnih
aktiv nosti. To nije ni „operativ ni plan akcije”, a još
ma nje propis ili sa mo spisak želja, na mera i recepata koji mogu da se sprovode slepo, bez pret hodnog
promišlja nja. Osnove vaspitanja u školi može biti
oslonac za sve učesnike u vaspitno-obrazov nom
procesu, u ličnim i formalnim od nosima u jav nim
škola ma. Suština vaspitne osnove ogleda se u potrebi
da jav ne škole preispitaju vaspit ne postupke i pronađu principe, pravi la i norme koje će biti oslonac
za konkretnu aktiv nost nastav ni ka, učeni ka, uprave
škole i roditelja.
Džoel Mokir
ATININI DAROVI
1.296,00
Derek Bok
UNIVERZITET NA TRŽIŠTU
972,00
Darijuš Hentkovski
IZ ŠKOLE
Da li učenika pustiti s lanca
972,00
FORUM ITALACA
KAKO DA POSTANETE LAN FORUMA
Forum čitalaca je institucija koja okuplja čitaoce i uvodi
ih u raspravu o knjigama na virtuelnoj agori u skladu sa
željom i pokazanim interesovanjem za pojedine biblioteke,
odnosno oblasti. Kritičko čitanje je najmanje što od
čitaoca očekujemo. Iako će Forum čitalaca biti, pre svega,
elektronsko „čedo”, dragocena nam je svaka primedba koju
nam telefonom ili starim dobrim načinom – pismom, čitalac
uputi. To je početak dijaloga i saradnje.
• Nakon kupovine jedne knjige po punoj ceni popunjava se
pristupnica i dobija članska karta Foruma čitalaca.
• Sa članskom kartom Foruma čitalaca objavljene knjige se
mogu kupiti po 30% nižoj ceni od knjižarske, uz otplatu u
dogovorenom broju rata.
• Knjigu za koju se odluče pre njenog izlaska iz štampe,
članovi Foruma čitalaca mogu kupiti u pretplati po 50%
nižoj ceni od knjižarske.
• Za posebne doprinose u javnom predstavljanju vrednosti
pojedinih izdanja ili rada kuće članovi Foruma čitalaca
dobijaju priznanja i nagrade.
Glavna aktivnost Foruma čitalaca, koja odražava i smisao okupljanja, odvija se već u periodu pripreme knjiga za
objavljivanje. Članovi Foruma čitalaca blagovremeno će biti
obaveštavani o svemu bitnom što se odnosi na planirane naslove, kao i o svim ostalim aktivnostima kuće. Podrazumeva se da je u toj fazi dijalog obrazovanog čitaoca i izdavača
najpotrebniji. Posebno su vredna interesovanja i informacije koje pružaju bibliotekari, profesori, studenti, umetnici,
novinari i stručnjaci iz drugih oblasti stvaralaštva.
Uz Forum čitalaca, kao komplementarna institucija, ustanovljen je Forum dobrotvora. To je skup ustanova koje na
različite načine žele da podrže aktivnosti naše kuće. Potrebu
da onim što znaju, imaju ili mogu pomognu ostvarivanje
naših projekata, cenićemo kao potrebu da se uključe u stvaranje nečeg što je oduvek bilo skuplje od novca.
slobodna
misao
i akcija
IP Clio, Gospodar Jovanova 63, Beograd, tel. 011 3035 696, 3288 471, fax: 011 2624 334, [email protected], www.clio.rs
Download

slobodna misao iakcija