FAKULTET ZA POMORSTVO
POMORSKE NAUKE
Petak, 27.06.2014.
Redni
broj
Broj
prijave
1.
62
2.
14
3.
15
4.
42
5.
31
6.
24
7.
6
8.
2
9.
22
10.
63
11.
20
12.
30
13.
27
14.
8
15.
55
16.
12
17.
43
18.
1
19.
19
20.
3
21.
10
22.
11
23.
21
24.
32
25.
25
Prezime i ime
Jakić Aleksandar
Đurašković Andrija
Karadžić Nenad
Cicmil Vladimir
Mićković Ivan
Perović Marija
Zekić Bojan
Umičević Aleksandra
Šućur Sava
Jakić Dejan
Kankaraš Drago
Marvučić Marko
Brnović Stevan
Čečur Balša
Čvorović Ivana
Dobrić Boris
Kilibarda Milisav
Vukajlović Filip
Karadžić Igor
Jokanović Stefan
Radonjić Ninoslav
Kovačević Bogdan
Perunović Vasilije
Šabanović Obrad
Ćeranić Vladimir
RANG LISTA KANDIDATA
prijavljenih na konkus za upis na prvu godinu studija
upisni rok JUN, 2014. godine
Sr.ocj. Sr.ocj. Predmet
I
II 3/1 3/2
Sr.ocj.
III
Predmet
4/1 4/2
Sr.ocj. Externa
Takmičenje SŠ broj
IV Matura Luča N1 N2 bodova
TEST
Dopunski ispit
D1 D2 Bodovi
Ukupno
bodova Status
39.01
39.01 Finans. budžet
5
38.92
38.92 Finans. budžet
4.08
5
37.26
37.26 Finans. budžet
3
4.83
5
37.15
37.15 Finans. budžet
5
4
5.00
4
36.98
36.98 Finans. budžet
4.75
4
4
4.75
4
35.57
35.57 Finans. budžet
4
4.07
4
4
4.25
4
34.60
34.60 Finans. budžet
2
5
4.54
2
5
4.72
4
34.34
34.34 Finans. budžet
4.14
2
2
4.54
3
2
4.67
5
33.92
33.92 Finans. budžet
4.50
4.29
4
4
4.15
3
4
3.58
4
33.02
33.02 Finans. budžet
3.71
3.64
2
3
3.85
3
3
4.17
5
32.87
32.87 Finans. budžet
4.73
4.71
3
2
3.69
5
2
4.50
4
32.63
32.63 Finans. budžet
3.75
4.50
3
3
4.58
3
3
4.58
4
32.41
32.41 Finans. budžet
3.79
3.64
2
3
3.71
3
3
3.67
5
32.31
32.31 Finans. budžet
4.50
4.30
5
5.00
4
4.62
4
31.92
31.92 Finans. budžet
5.00
4.64
5
5
4.94
4
5
4.71
31.79
31.79 Finans. budžet
3.78
3.57
4
4
3.92
3
4
3.92
4
31.69
31.69 Finans. budžet
4.23
3.85
2
4
3.81
2
4
4.18
4
31.07
31.07 Finans. budžet
4.08
4.31
4
4
4.46
3
4
4.08
3
30.43
30.43 Finans. budžet
3.67
3.50
2
5
3.23
2
5
3.91
4
30.31
30.31 Finans. budžet
4.64
3.71
4
3
3.79
2
3
2.83
4
29.97
29.97 Samofinansiranje
4.93
3.57
2
3
3.72
2
3
3.75
4
29.97
29.97 Samofinansiranje
3.07
3.23
2
3
3.53
3
3
4.00
4
28.33
28.33 Samofinansiranje
3.92
3.61
4
3.85
3
3.85
4
27.73
27.73 Samofinansiranje
3.57
3.21
2
3.69
2
3.00
4
27.47
27.47 Samofinansiranje
4.50
4.57
5
4
4.77
4
4
4.67
4
4.71
4.57
3
4
4.64
5
4
5.00
4.35
4.29
4
5
4.54
2
5
3.58
4.16
5
3
4.58
5
4.53
4.69
5
4
4.76
4.53
4.54
4
4
4.57
4.21
5
4.54
4.54
4.07
3
3
3
3
FAKULTET ZA POMORSTVO
POMORSKE NAUKE
Petak, 27.06.2014.
Redni
broj
Broj
prijave
26.
44
27.
17
28.
51
29.
9
30.
45
31.
23
32.
54
33.
4
34.
57
35.
28
36.
64
37.
16
38.
26
39.
18
40.
7
41.
29
42.
5
43.
56
44.
53
45.
47
46.
61
47.
48
48.
59
49.
41
50.
60
Prezime i ime
Đokić Boris
Mirković Vladan
Vlahović Nikola
Perić Viktor
Škrbović Miljan
Tošić Janko
Tomović Nadina
Planinić Radovan
Čavor Ivan
Vilotijević Ivan
Kapisazović Ermin
Jovanović Stefan
Karličić Dušan
Grubišić Nina
Flanjak Boris
Cicović Radomir
Grabić Matija
Nikolić Ivan
Jauković Mirko
Baltić Vuk
Bojović Nikola
Mirković Filip
Krulanović Miloš
Bobičić Neško
Kostić Milan
RANG LISTA KANDIDATA
prijavljenih na konkus za upis na prvu godinu studija
upisni rok JUN, 2014. godine
Sr.ocj. Sr.ocj. Predmet
I
II 3/1 3/2
Sr.ocj.
III
Predmet
4/1 4/2
Sr.ocj. Externa
Takmičenje SŠ broj
IV Matura Luča N1 N2 bodova
TEST
Dopunski ispit
D1 D2 Bodovi
Ukupno
bodova Status
3.82
3
27.15
27.15 Samofinansiranje
4.10
4
27.10
27.10 Samofinansiranje
2
3.50
4
26.87
26.87 Samofinansiranje
2
3
3.50
3
26.77
26.77 Samofinansiranje
3.61
2
2
3.00
4
26.60
26.60 Samofinansiranje
3.81
3
2
4.00
3
26.31
26.31 Samofinansiranje
3.77
2
4.23
4
26.26
26.26 Samofinansiranje
3
2.69
2
3
3.25
4
25.53
25.53 Samofinansiranje
2
2.92
2
2
3.17
4
24.42
24.42 Samofinansiranje
2
2.69
3
3.54
4
24.38
24.38 Samofinansiranje
4.07
2
3.53
2
3.46
3
23.70
23.70 Samofinansiranje
3.21
3.00
3
2
3.30
2
2
3.50
3
23.51
23.51 Samofinansiranje
3.00
2.83
2
2
3.08
3
2
3.66
3
23.07
23.07 Samofinansiranje
2.62
2.23
2
2
2.33
2
2
2.53
3.50
2.75
2
3
2.83
2
3
2.50
3
22.58
22.58 Samofinansiranje
2.93
2.85
2
2.77
2
2.84
4
22.39
22.39 Samofinansiranje
2.91
2.67
2
3
2.42
2
3
2.92
3
21.92
21.92 Samofinansiranje
2.45
2.58
2
3
2.92
2
3
2.58
3
21.53
21.53 Samofinansiranje
2.53
2.33
2
3
2.33
2
3
2.27
3
20.46
20.46 Samofinansiranje
2.69
2.46
2
2
2.81
2
2
2.27
3
20.23
20.23 Samofinansiranje
2.53
2.46
2
2
2.54
2
2
2.58
3
20.11
20.11 Nije primljen
2.53
2.30
2
2
2.72
2
2
2.27
3
19.82
19.82 Nije primljen
2.30
2.66
2
2
2.45
2
2
2.25
2.64
2.50
2
2
2.00
2
2
2.50
3
19.64
19.64 Nije primljen
2.33
2.25
2
2
2.41
2
2
2.53
3
19.52
19.52 Nije primljen
3.53
3.61
4
3.63
3.33
3
3.57
3.07
2
4.35
3.50
3.42
3
3.69
3
3.54
4
2
3.23
3
3
3
3.92
3.57
2
2
3.23
3.77
4
2
3.50
3.76
2
2.73
2.86
2
2.75
2.58
2
3.57
3.08
4.64
3
13.71
13.66
4
3
9.0
6.0
22.71 Samofinansiranje
19.66 Nije primljen
FAKULTET ZA POMORSTVO
POMORSKE NAUKE
Petak, 27.06.2014.
Redni
broj
51.
52.
53.
54.
Broj
prijave
Prezime i ime
Lazarević Petar
52 Kokošar Zdravko
13 Milentijević Stefan
46 Miličković Miodrag
49
RANG LISTA KANDIDATA
prijavljenih na konkus za upis na prvu godinu studija
upisni rok JUN, 2014. godine
Sr.ocj. Sr.ocj. Predmet
I
II 3/1 3/2
2.78
2.93
2
2.41
2.76
3
3.57
3.50
3
2.21
2.14
2
3
Sr.ocj.
III
Predmet
4/1 4/2
3
Sr.ocj. Externa
Takmičenje SŠ broj
IV Matura Luča N1 N2 bodova
TEST
Dopunski ispit
D1 D2 Bodovi
Ukupno
bodova Status
2.50
2
19.06
19.06 Nije primljen
2.54
3
19.04
19.04 Nije primljen
17.11
17.11 Nije primljen
15.58
15.58 Nije primljen
2.85
2
2.83
2
2
2.63
2
2
2.91
2
2.07
2
2
2.16
2
Kandidati zaključno sa rednim brojem 20 stekli su pravo upisa sa finansiranjem iz Budžeta.
Kandidati od rednog broja 21 zaključno sa rednim brojem 45 stekli su pravo upisa sa samofinansiranjem.
Kandidati od rednog broja 46 zaključno sa rednim brojem 54 nijesu stekli pravo na upis.
KOMISIJA ZA UPIS:
1. _________________________ , predsjednik
2. _________________________ , član
3. _________________________ , član
4. _________________________ , član
5. _________________________ , član
Download

RANG LISTA KANDIDATA Jakić Aleksandar Đurašković Andrija