INTERNE
KOMPANIJSKE
NOVINE
06
MESEC: APRIL
GODINA: 2012
Patelina nagrađena u akciji
Najbolje iz Srbije!
Nova kotlovska
postrojenja
Junakinje broja:
Babičarke
Renovirani
maloprodajni objekti
strana 5
strana 7
strana 9
www.neoplanta.co.rs
Naša Neoplanta
UVODNA REČ
Uvodna reč
Prema svim ekonomskim
pokazateljima, pred nama je još
jedna izazovna godina. Ipak,
uspesima koje postižemo
godinama unazad, pokazali smo da
su nepovoljne ekonomske okolnosti
za nas samo dodatni motiv da
dosledno sprovodimo jasnu
strategiju poslovanja sa osnovnim
ciljem rasta i razvoja Neoplante.
ovaj brend je postao jedan od
osnovnih generatora rasta naše
kompanije. U januaru su krenule
prve isporuke Pateline u Rusiju, a u
februaru smo probne količine
plasirali u Kinu i Afriku, sa ciljem
testiranja tržišta. Reakcije koje smo
za sada dobili iz pomenutih zemalja
veoma su ohrabrujuće, što je za nas
izuzetno značajno, s obzirom na to
da u postojećim okolnostima, svoju
Uz visoku stopu inflacije, šansu za dalji razvoj vidimo pre
koja je direktno uticala na smanjenje svega u izvozu.
kupovne moći potrošača, i
negativno se reflektovala na uslove
Aktivnosti koje smo započeli
privređivanja, ovaj kvartal obeležile kao deo projekta adaptacije i
s u i n e z a p a m ć e n o n i s k e modernizacije proizvodnog
temperature. Iako su pretile da pogona, nastavljamo i u ovoj godini
nanesu značajne štete, pre svega jednakim intenzitetom. Trenutno
proizvodnji, zahvaljujući velikom privodimo kraju prvu fazu, koja
angažovanju svih zaposlenih, njihov podrazumeva adaptaciju klanice i
uticaj na naše poslovanje bio je sa njom povezanih tehnoloških
zanemarljiv.
celina. Predstoji nam još pet faza,
koje treba da omoguće
Posebno ponosni treba da usklađivanje sa standardima EU i
budemo na nagradu koju je dobila budućim potrebama u smislu
Patelina u kategoriji za najuspešnije proizvodnih kapaciteta, kao i
uveden brend, u okviru akcije efikasniju proizvodnju. Uporedo sa
„Najbolje iz Srbije”. Ovo je druga ovim aktivnostima, radimo na
godina zaredom da Neoplanta realizaciji projekata energetske
osvaja priznanje u pomenutoj akciji, efikasnosti, a značajan pomak u
što pokazuje da u kontinuitetu tom smislu je puštanje u rad novih
dobro radimo ali i da potrošači i kotlovskih postrojenja, koja će nam
s t r u č n a j a v n o s t , u m e j u d a doneti velike uštede energije.
prepoznaju i cene kvalitet. Za samo
godinu i po dana, koliko je prošlo od
Naglašavam da će i u
lansiranja Pateline na tržište Srbije, narednom periodu, kao što je to i do
sada bilo, prioritet našeg
poslovanja biti zaposleni.
Nastavićemo kontinuiranu saradnju
sa sindikatom, kao i ulaganja u
interne i eksterne obuke, a jedan od
osnovnih ciljeva biće pokretanje
internog trening tima Neoplante. Uz
to, planirano je i uvođenje sistema
procene rada zaposlenih, kreiranja
naslednika, otkrivanja talenata i
praćenja karijere.
I u sledećem kvartalu
očekuju nas novi izazovi, kao i
realizacija započetih projekata.
Hvala vam što razumete značaj
timskog rada i potrebu da svi damo
sve od sebe kako bismo uspešno
priveli kraju započete poslovne
poduhvate, i u doglednoj
budućnosti zauzeli poziciju tržišnog
lidera, što nam je zajednički cilj.
S poštovanjem.
Boris Mačak, generalni direktor
NAŠA NEOPLANTA / APRIL 2012 / 3
VESTI SA FARME
Naša Neoplanta
PROJEKTI
Naša Neoplanta
Radnici farme pobedili hladnoću
Počela adaptacija klanice
Borba sa hladnoćom obeležila je protekli
kvartal na farmi svinja. Temperature su bile izuzetno
niske, naročito u februaru, pa su zaposleni na farmi
morali da ulažu dodatne napore kako proizvodnja ne bi
pretrpela značajnije štete. Radnici održavanja, ali i
ostale naše kolege na farmi, budno su motrili na sistem
za grejanje i sistem za napajanje vodom, da ne bi došlo
Radovi na adaptaciji proizvodnog pogona počeli su 20. februara, a u toku
je prva od ukupno šest planiranih faza. Ista podrazumeva adaptaciju klanice i
celina koje su sa njom tehnološki povezane - depoa, prostorije za konfiskat,
crevare i maščare. Takođe, obuhvatiće radove na delu hladnjače, hodniku koji
povezuje stari i novi pogon i delu pogona trajne robe koji se adaptira u komoru za
hlađenje barenih kobasica i dimljenog mesa.
Planirani rok za završetak radova na klanici i pomenutim celinama je
3.april, dok bi radovi na ostatku pogona, koji pripadaju ovoj fazi, trebalo da budu
završeni 13. maja. Za sada sve aktivnosti teku prema planu.
do smrzavanja. Posebno su morali da vode računa o
vozilima, koja su se vrlo teško pokretala u ranim
jutarnjim satima, a neophodna su za transport hrane za
svinje. Ipak, zahvaljujući izuzetnom zalaganju svih
zaposlenih na farmi, i pored nezapamćeno niskih
temperatura, proizvodnja je nesmetano funkcionisala.
Neoplanta započela projekat uslužnog tova u Vrbasu
Predstavnici Neoplante, vrbaskog Udruženja
odgajivača svinja SUS i opštine Vrbas, potpisali su
protokol o saradnji u oblasti proizvodnje tovljenika i
prasadi za potrebe naše kompanije.
Ovim protoklom, Neoplanta se obavezala da
proizvođačima obezbedi kvalitetnu prasad, hranu i
otkup po tržišnoj ceni na dan isporuke, kao i isplatu za
obavljenu uslugu. Zavisno od težine i dužine tova,
zarada tovljača može iznositi od šest do devet odsto u
odnosu na ukupnu cenu.
Prilikom potpisivanja protokola, direktor
poljoprivredne proizvodnje naše kompanije, Saša
Gavrilović, istakao je da je cilj Neoplante da obezbedi
dovoljan broj tovljenika za potrebe proizvodnje.
„S obzirom na to da rizik od uginuća pripada
farmeru, Neoplanta će u ustupljenoj količini prasadi za
tov, a najmanji broj je 50 komada, tovljaču dati u
vlasništvo šest odsto od isporučenog broja prasadi”,
dodao je Gavrilović i naglasio da je osnovni cilj
Neoplante da putem projekta uslužnog tova pospeši
uzgoj svinja u Srbiji.
Novi kotlovi pušteni u rad
Radovi na adaptaciji kotlarnice su završeni, a novi kotlovi pušteni su u rad
početkom marta. Očekujemo da će nam nova, najsavremenija kotlovska
postrojenja, doneti značajne uštede energije, koje će biti potvrđene merenjima u
narednom periodu.
Planirani termin za puštanje kotlova u rad bio je 23. februar, ali su izuzetno
niske temperature tokom ovog meseca, na kratko stopirale izvođenje radova. U
međuvremenu su uspešno obučeni budući rukovaoci u kotlarnici.
Kako bismo projekat i formalno priveli kraju, preostaje nam još
ishodovanje svih saglasnosti i upotrebne dozvole. Ove aktivnosti, prema planu,
treba da budu završene u aprilu, ali to u velikoj meri zavisi od agilnosti Gradske
uprave za urbanizam i stambene poslove grada Novog Sada.
Vesti
Proizvodnja beleži trend rasta
Odeljenje konzerve ostvarilo je
tokom ovog januara proizvodnju za
45% veću nego u istom mesecu
prethodne godine, jednim delom
zahvaljujući izvozu u Rusiju.
Kobasičarija je radila punom parom, a
u poslednjoj sedmici januara
zabeležena je 40% veća proizvodnja
viršli u odnosu na prosečnu. Trend
rasta povećanja proizvodnje nastavljan
je i u februaru, kada smo za 16%
premašili rezultate postignute u istom
mesecu 2011. godine.
Dobijen tender “Vojska”
Drugu godinu zaredom dobili
smo tender za snabdevanje Vojske
Srbije, kojoj ćemo isporučivati sveže
meso i prerađevine tokom 2012.
godine. Ovo je jedan od najvećih
tendera koji se raspisuje na godišnjem
nivou, a pored njega, dobili smo i
tendere za snabdevanje Kliničkog
centra Srbije i Studentskog centra
Beograd.
Odlični rezultati sektora nabavke u
2011. godini
Izlivanje temelja dimnjaka i opreme za novu kotlarnicu
Potpisivanje protokola o saradnji u oblasti uslužnog tova (fotografija preuzeta sa Agroservisa)
Vozači na visini zadatka
Zima nam je donela obilne snežne padavine, koje su uzrokovale ozbiljne probleme u odvijanju
saobraćaja. Veliki broj putnih pravaca bio je teško prohodan ili blokiran. Mi sa ponosom možemo istaći
da su naši vozači i ovog puta bili na visini zadatka i da su uspeli da se probiju čak i do onih kupaca koji se
nalaze u teško prohodnim područjima kao što su Kopaonik, Goč, Prokuplje, Kuršumlija, Novi Pazar,
Priboj, Nova Varoš itd. Takođe, bili smo među retkima koji su uspeli da u vreme blokade puta ka Crnoj
Gori dostave robu u Podgoricu, tako da su naši potrošači u svakom trenutku mogli naći Neoplantine
proizvode u prodajnim objektima.
4 / NAŠA NEOPLANTA / APRIL 2012
Drago Dmitrović, rukovalac u kotlarnici, pored ormana sa parametrima napojne vode
Sektor nabavke postigao je
odlične rezultate u prethodnoj godini, a
tome su doprineli pre svega odabir
najpovoljnijih dobavljača i visoka
zarada ostvarena na rabatima.
Kao osnovne kriterijume za
ocenu najpovoljnijeg dobavljača, naše
kolege iz nabavke definisale su nivo
kvaliteta proizvoda, pouzdanost
isporuka, stepen implementacije
Sistema menadžmenta kvalitetom i
HACCP sistem, cenu i uslove plaćanja.
Da bi ovakav način ocenjivanja dao
kvalitetne i prave rezultate, u proces
selekcije dobavljača, osim sektora
nabavke koji ocenjuje komercijalne
uslove, uključeni su i sektori kontrole
kvaliteta i proizvodnja, koji su
odgovorni za ocenu kvaliteta robe.
Imajući u vidu rezultate
postignute u prethodnoj godini,
menadžer sektora nabavke, Ivan
Partonjić, i za ovu godinu je postavio
visoke ciljeve. Oni se pre svega odnose
na visinu rabata na ukupnu nabavku. S
tim u vezi, raspisani su tenderi za svaku
stratešku nabavku, a u narednom
periodu zaposleni u nabavci odabraće
najboljeg među potencijalnim
dobavljačima.
NAŠA NEOPLANTA / APRIL 2012 / 5
MARKETING
Naša Neoplanta
Neoplanta na „Foodrex” sajmu
Naša kompanija učestvovala je na prvom
„Foodrex” sajmu hrane i pića, održanom u periodu od 9.
do 12. februara u Beogradu. Cilj sajma bio je da
domaćim kompanijama otvori vrata za ulazak na nova
tržišta, a okupio je veliki broj trgovinskih lanaca,
distributera i uvoznika iz više od 15 zemalja sveta.
Posetiocima Hale 1 Beogradskog sajma,
Neoplanta se predstavila proizvodima ključnih
brendova - Patelina, Prego, Pipi i Gudi, kao i trajnim
delikates proizvodima.
Posebno značajna za nas bila je poseta
delegacije iz Nigerije, čije su članove primili generalni
direktor Neoplante, Boris Mačak i generalni direktor
Nelta, Miloš Jelić. Prilikom posete našeg promotivnog
prostora, članovi delegacije Nigerije imali su priliku da
se upoznaju sa misijom, vizijom i ciljevima kompanije
Neoplanta, ali i da vide i degustiraju naše ukusne
proizvode.
Gosti iz Afrike razgovarali su sa Mačkom i
Jelićem o mogućnostima saradnje u narednom
periodu, a svoj boravak u Srbiji iskoristili su i za obilazak
fabrike Neoplante, koja je na potencijalne poslovne
partnere ostavila veoma pozitivan utisak.
Predstavnici delegacije Nigerije u poseti štandu Neoplante
Patelina nagrađena u akciji „Najbolje iz Srbije”
Patelina paštete naše kompanije osvojile su
nagradu u kategoriji za najbolje uveden brend u okviru
tradicionalne akcije „Najbolje iz Srbije“, koja ima za cilj
jačanje imidža domaćih robnih marki. Neoplanta je
drugu godinu za redom osvojila ovo prestižno
priznanje, koje je u ime kompanije primio Slobodan
Vasilić, direktor marketinga i prodaje, na svečanosti
upriličenoj 29. februara u Privrednoj komori Srbije.
Vasilić se zahvalio potrošačima što su glasali za
Patelinu i time ukazali poverenje ovom brendu i
kompaniji. „Ponosni smo na to što se porodici uspešnih
brendova Neoplante, pridružila i Patelina. Uprkos
teškim uslovima poslovanja, uspeli smo da izgradimo
snažan, prepoznatljiv i omiljen brend“, izjavio je Vasilić
prilikom prijema nagradne statue, dodavši da je to još
jedan podstrek za sve u kompaniji da ponovo budemo
najbolji među najboljima.
Akciju su osmi put za redom organizovali
Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i
vodoprivrede, Privredna komora Srbije i dnevni list
Privredni pregled. Pobednici po izboru stručnog žirija i
potrošača, dobijaju pravo da znak „Najbolje iz Srbije“
koriste na proizvodima, i u svojim promotivnim i
marketinškim aktivnostima kao oznaku kvaliteta i
poverenja.
JUNAKINJE BROJA
Naša Neoplanta
JUNAKINJE BROJA
Babičarke
Prasići, kao ni mi ljudi, ne
biraju kada će biti doneseni na svet.
Stoga je neophodno da 365 dana u
godini, i tokom popodneva ali i
tokom noći, na farmi budu radnici
koji će pratiti stanje u prasilištu i
brinuti o krmačama i tek rođenoj
prasadi. Ovaj odgovorni zadatak
obavljaju četiri vredne radnice babičarke: Suzana Šulc, Radmila
Kerkez, Jelena Poznan i Milena
Babić.
Babičarke rade po utvrđenom rasporedu, u popodnevnoj (1422h) i noćnoj (22-06h) smeni. Za njih
nema odmora. Radni dan im počinje
tako što od prethodne smene
dobijaju neophodne informacije o
krmačama koje treba da se oprase.
Tokom radnog vremena, vrše
kontrolu porođaja (koji se stručno
naziva „prašenje”), prihvataju
prasad po rođenju, brišu ih, seku im
zube i repove i vrše dezinfekciju
pupka. Potom ih stavljaju pod
lampu do završetka prašenja kada
ih raspoređuju ispod krmača kako bi
se nahranili, motreći da ih krmače
ne prignječe. Uz to, zadužene su za
kontrolu temperature u svim
objektima prasilišta. O kompletnom
procesu vode evidenciju, a dužne
su i da o aktivnostima i eventualnim
problemima tokom druge i treće
smene obaveštavaju nadređenog,
usmeno ili putem sveske babičara.
Iako ovaj posao ne deluje
jednostavno, naše koleginice u
njemu istinski uživaju jer ih spaja
zajednička ljubav prema
životinjama. Kažu da za njih nema
ništa lepše od prizora zdravih
prasića koji zajedno sisaju. Kao
neprijatne situacije na poslu
izdvajaju periodične komplikacije
prilikom prašenja i posmatranje
krmače koja se muči, a teško im
jedna drugoj izađu u susret, a rado
se i privatno druže, koliko im to
obaveze dozvoljavaju.
Ipak, priznaju da im i pored
toga, na poslu ponekad nedostaju
muške kolege. To se uglavnom
dešava prilikom kritičnih situacija,
Najlepši prizor za babičarke
pada i dolazak na posao tokom
zimskog perioda s obzirom na to da
rade popodne i noću.
Suzana Šulc, Radmila
Kerkez i Jelena Poznan u Neoplanti
rade oko šest godina, dok je Milena
Babić u našoj kompaniji malo duže,
već punih osam godina. Odlično se
međusobno slažu, a gaje dobre
odnose i sa kolegama iz prve smene
i poslovođom. Uvek su spremne da
poput havarija u objektu (nestanak
struje ili vode), ili kada počne
prašenje, a krmača treba da se
premesti u drugi objekat. Srećom,
portiri ili radnici koji održavaju
grejanje na farmi, uvek su tu da
priskoče našim junakinjama u
pomoć i uspešno reše ovakve
situacije.
Slađana Raičević, brend menadžer, sa nagradnom statuom
Redizajnirani Pipi i Gudi
Na tržište smo, krajem februara, lansirali
redizajnirana pakovanja polutrajnih kobasica Pipi i
Gudi, pri čemu je Pipi pilećoj kobasici unapređen i ukus.
Proces zamene stare ambalaže novom još uvek traje.
Prema planu bi trebalo da se završi tokom maja
meseca, kada očekujemo da kompletna redizajnirana
linija proizvoda Pipi i Gudi, bude dostupna
potrošačima u prodajnim objektima svih formata.
Milena Babić seče zube prasetu
6 / NAŠA NEOPLANTA / APRIL 2012
Suzana Šulc raspoređuje prasad ispod krmače
Rada Kerkez prihvata tek rođeno prase
NAŠA NEOPLANTA / APRIL 2012 / 7
NEŠTO VIŠE O…
Naša Neoplanta
Nešto više o… Ivana Canić
Ivana Canić - menadžer ljudskih resursa
Ivana Canić rođena je 1981.
godine, odnosno, kako voli da kaže,
„u godini u kojoj je umro Bob Marli,
osnovan bend Metalika i rođena prva
beba iz epruvete”. Diplomirala je na
Filozofskom fakultetu Univerziteta u
Beogradu, na odeljenju za
andragogiju, nauku koja se bavi
obrazovanjem zaposlenih. Prva u
generaciji stekla je zvanje
„diplomirani andragog”, za koje
veruje da mnogima zvuči kao
„ diplomirani vanzemaljac”. Nije
tipičan predstavnik svoje generacije
jer nema fejsbuk profil, niti virtuelne
prijatelje – „vodi realan život sa
realnim ljudima koji još uvek za
razgovor koriste jezik, a ne
tastaturu”.
U našu kompaniju Ivana je
stigla u junu 2011. godine, kada je
nakon četvorogodišnjeg rada u
Neltu, unapređena na mesto
menadžera ljudskih resursa
Neoplante. Trenutno vodi sektor koji
čine četiri zaposlena, a to su Ljiljana
Dragojlović, Dragica Krkljić,
Stanislava Radin i Jelena Drezgić.
Za kratko vreme rada u
Neoplanti, završila je rad na
sistematizaciji radnih mesta,
kreiranje platnih razreda, definisanje
kodeksa ponašanja i pokretanje
internog portala kao sistema
komunikacije i razmene
dokumenata. Uz to, uspešno je uvela
interni konkurs u praksu ljudskih
resursa čime je obezbeđena šansa
za naše zaposlene da se premeste
sa jednog na drugo radno mesto.
Pokrenula je novi krug „ Malih
korisnih predloga”, kao I projekat
„Otvorena vrata”, a njenim dolaskom
u sektor ljudskih resursa, ostvarena
je i kontinuirana saradnja sa
sindikatom kroz zajedničke sastanke
na kojima se diskutuje o problemima
zaposlenih. S tim u vezi, na njeno
insistiranje nedavno je otvorena
prostorija za pušenje namenjena
kolegama iz proizvodnje.
Brigu o radnicima Ivana
smatra prioritetom svog sektora,
VESTI
Naša Neoplanta
Sertifikacija ISO 9001:2008
zbog čega se uvek trudi da pruži
pomoć i podršku kolegama koje
imaju zdravstvene ili neke druge
ozbiljne probleme. Vredno radi na
tome da Neoplanta izgradi imidž
poželjnog poslodavca, a u skladu s
tim, razvija i neguje odnose sa
obrazovnim institucijama, i
potencira mogućnost usavršavanja
zaposlenih. Deo velikih planova
njenog sektora za 2012. godinu
podrazumeva upravo održavanje
internih i eksternih obuka, kao i
formiranje internog trening tima
Neoplante.
I pored svih aktivnosti koje
svakodnevno obavlja na poslu,
Ivana uvek ima dovoljno energije i
elana da se posveti svojoj
dvogodišnjoj ćerki Teodori, a
ostatak slobodnog vremena, rado
odvaja za pisanje. Nedavno je
objavila i svoj prvi roman pod
nazivom „Radost bogova” u izdanju
Književne omladine Srbije, koji se
bavi slovenskom mitologijom i
oživljavanjem starih slovenskih
bogova. Promocija knjige održana je
u novembru prošle godine u
zadužbini „Gojković” u Beogradu, a
predstavljena je i na beogradskom i
novosadskom sajmu knjiga.
Nadamo se da ce naša
koleginica Ivana napisati jos mnogo
odličnih romana i uspešno završiti
sve planirane projekte u Neoplanti.
Implementirani sistem kvaliteta ISO 9001:2008,
biće sertifikovan u periodu od 10. do 15. aprila, od
strane kompanije „TÜV SÜD”. Pomenuto
sertifikaciono telo obići će sve sektore Neoplante
uključujući poljoprivrednu proizvodnju, ali i
maloprodajne diskonte, nakon čega će doneti ocenu
nivoa razvijenog sistema kvaliteta.
„TÜV SÜD” je sertifikaciona kuća osnovana
1866. godine u Nemačkoj kao stručno tehničko
regulatorno telo, sa namerom da smanji tehničko -
tehnološke rizike u svim granama industrijske
proizvodnje. Radi na području sertifikacije sistema
upravljanja kvalitetom, životnom sredinom, zaštitom
zdravlja na radu, sigurnošću na radu, automobilskom
industrijom, informacionim
tehnologijama I zdravstvom.
U domenu sertifikacije, „TÜV
SÜD” je lider u Srbiji, sa oko 700 važećih
sertifikata.
Sindikat iz Belgije posetio Neoplantu
Sindikat Neoplante, na čelu sa Bogdanom Todorovićem, bio je domaćin
sindikatu iz Belgije, koji je 2. februara ove godine posetio našu kompaniju. Njihovi članovi,
uz prisustvo predsednice granskog sindikata Branke Popović, i predsednika Gradskog
sindikata Novog Sada, Draga Đokića, razmatrali su različita pitanja koja su se pretežno
odnosila na uslove rada zaposlenih u Neoplanti.
Opšti zaključak bio je da je naša kompanija značajno napredovala u odnosu na
prošlu posetu članova belgijskog sindikata, koja je održana pre nekoliko godina. Takođe,
primećeno je da je komunikacija između poslodavca i sindikata na vrlo visokom nivou.
Nakon sastanka, članovi sindikata iz Belgije obišli su našu fabriku u društvu Bogdana
Todorovića, Gabrijele Radujkov, menadžera finalne proizvodnje i Ivane Canić, menadžera
ljudskih resursa Neoplante.
Bogdan Todorović - Predsednik sindikata Neoplante
Renovirana prodavnica u Kikindi
Neoplantina prodavnica koja se nalazi u Kikindi, u Ulici Vojvode Mišića, prva je koju smo renovirali u ovoj
godini. Renovirani maloprodajni objekat otvoren je 4. februara, a njegov atraktivni spoljašnji izgled, kao i prijatan,
moderan ambijent izazvali su veoma pozitivne reakcije naših kupaca. Planiramo da i u narednom periodu
nastavimo projekat unificiranja prodavnica Neoplante, koji u kontinuitetu, sa velikim uspehom, sprovodimo od
januara prethodne godine.
Izvod iz recenzije romana:
Dok budete čitali knjigu „Radost
Bogova”, setite se sledeće činjenice:
kad god se jednom narodu oduzme
njegov duhovni oslonac, poremeti
njegov duhovni sistem vrednosti i uništi
njegova vera, malo toga stoji na putu
njegovom potpunom pokoravanju.
Verom u božanstva, ili u sebe, odlučite
sami. Verovanjem u
božanstva,
sačuvaćemo ih od zaborava.
Verovanjem u sebe, i jedni u druge,
opstaćemo kao narod.
Ivana sa prijateljicom i koleginicom iz Nelta, Zoranom Radić, na promocija knjige
8 / NAŠA NEOPLANTA / APRIL 2012
Vesna Čubrilo i Tatjana Markov u renoviranoj prodavnici
Prodavnica u Kikindi tokom zimskih dana
NAŠA NEOPLANTA / APRIL 2012 / 9
VESTI
Naša Neoplanta
HR SEKTOR
Naša Neoplanta
IT sektor
HR sektor
Nabavka nove i otkup stare računarske opreme
Održan prvi interni trening
Sektor informacionih tehnologija (IT) je krajem
2011. godine započeo saradnju sa novim dobavljačem
tehnološke opreme, firmom „King ICT”. Već prva
nabavka je bila količinski rekordna, a kupljeno je 12 HP
laptop računara, 20 HP desktop računara i 25 HP
monitora.
Deo računarske opreme, koji će biti zamenjen, i
dalje je potpuno funkcionalan, ali više ne zadovoljava
Prvi interni Neoplantin trening održan je krajem
prošle godine, sa temom „Asertivna komunikacija“.
Trening je kreirala i realizovala naša koleginica Ljiljana
Dragojlović, asistent ljudskih resursa.
zahteve posla. Stoga će Neoplanta i IT sektor, u želji da
izađu u susret svojim radnicima, omogućiti svim
zainteresovanima da po simboličnim cenama otkupe
računarsku opremu koja im je potrebna (laptop,
desktop računari i monitori). U narednom periodu,
nakon klasifikacije opreme, svi zaposleni će biti
obavešteni o početku akcije.
Exchange 2010 i Lync
Naše kolege iz sektora informacionih
tehnologija uveliko vrše pripreme za prelazak na novi
mejl, Exchange Server 2010. U narednom periodu,
svim korisnicima računara u Neoplanti, postojeći
Thunderbird mejl klijent biće zamenjen novim Outlook
2010, što je preduslov za implementaciju Microsoft
Lync klijenta.
Lync ima višestruke prednosti. Objedinjuje
glasovnu komunikaciju, status i brze poruke, kao i
audio, video i veb konferencije u rešenje koje može da
unapredi ili čak zameni postojeće sisteme.
Na ovaj način, potrošačima je omogućeno da
brzo i lako dobiju željene informacije u vezi sa našim
proizvodima i da daju svoje sugestije, dok će
eventualne reklamacije biti rešene u najkraćem
vremenskom periodu.
Pokretanjem besplatnog korisničkog info
servisa, još jednom smo potvrdili da uvažavamo
mišljenje svojih potrošača, i pokazali spremnost da
njihovo zadovoljstvo podignemo na najviši nivo.
Prvi interni trening u Neoplanti
Počela akcija „Mali korisni predlozi“
Akcija koja je započeta 2010. godine pod
nazivom „Mali korisni predlozi“, nastavljena je, nakon
kraće pauze, 1. marta ove godine. Očekujemo od
Pokrenut Neoplanta korisnički info servis
U cilju jačanja efikasne komunikacije sa
potrošačima, krajem februara 2012. godine aktivirali
smo besplatan korisnički info servis. Broj našeg
servisa je 0800 110 110, a linija je otvorena svakog
dana od 08:00 do 21:00 čas.
Obuci je prisustvovalo osam naših kolega i
koleginica, a to su Dragica Krkljić i Ivana Canić (ljudski
resursi), Gabrijela Radujkov (proizvodnja), Ivana
Marković i Vesna Teodorović (upravljanje kvalitetom),
Vuk Baucal i Stefan Stanojević (maloprodaja) i Stevan
Radulović (IT). Trening je odlično prihvaćen od strane
učesnika, tako da od koleginica iz ljudskih resursa
očekujemo još sličnih projekata.
zaposlenih inovativne i originalne predloge, koji će
doprineti poboljšanju procesa rada, unapređenju
procesa ili uštedama i optimizaciji u radu.
Neoplanta u trci za „Najboljeg poslodavca”
Neoplanta je, drugu godinu zaredom,
učestvovala u Infostudovom projektu „Najbolji
poslodavac”. Projekat je okupio više od 70 uspešnih
kompanija u Srbiji, u cilju ispitivanja zadovoljstva
zaposlenih. Istraživanje obuhvata procenu sedam
kriterijuma, a to su korporativna komunikacija, radni
uslovi, organizacija rada, razvojne mogućnosti,
međuljudski odnosi, lojalnost zaposlenih i zadovoljstvo
radnim mestom. Za svaki od pomenutih kriterijuma,
biće proglašen pobednik, a rezultati će biti objavljeni u
maju.
U okviru Neoplante, u istraživanju je
učestvovalo preko dve stotine naših zaposlenih,
kojima se zahvaljujemo na saradnji.
NOVA POJAČANJA
Nebojša Jovanović i Aleksandra Kostić - Predstavnici prodaje
10 / NAŠA NEOPLANTA / APRIL 2012
Dejan Rakita - Kuvar
Jelena Drezgić - Asistent ljudskih resursa
Dragan Bosnić - Finansijski analitičar
Nemanja Hadžić - Asistent transporta
NAŠA NEOPLANTA / APRIL 2012 / 11
ŠARENA STRANA
Čestitamo Ivani i Saši!
Naša koleginica Ivana Perić, tehnolog u trajnoj robi i Saša Gavrilović, direktor
poljoprivredne proizvodnje Neoplante, stupili su u brak 11. februara ove godine. Tim
povodom, počastili su nas tortama originalnog izgleda, u obliku praseta. Zahvaljujemo se
Saši i Ivani što su podelili svoju radost sa nama, i želimo im skladan, srećan i dugovečan
brak, ispunjen ljubavlju i razumevanjem.
Novogodišnja predstava za decu
Predstava „Carstvo drugarstvo” i tradicionalna podela novogodišnjih
paketića za decu naših zaposlenih, održani su 29. decembra 2011. godine u
Radničkom domu „Mihajlo Pupin“ Novog Sada. Tokom više od sat vremena, deca
su uživala u interaktivnoj predstavi u izvođenju Studija za izvođačku delatnost
„Boom Animacija” iz Futoga. Naša kompanija pobrinula se da ovaj događaj
mališanima ostane u trajnoj uspomeni, obezbedivši prisustvo fotografa koji je
slikao svako dete sa Deda Mrazom, i poklonio mu fotografiju.
Pesma o Neoplanti
Naš potrošač Veso Mihailov iz Makedonije, svoje oduševljenje proizvodima Neoplante iskazao je putem
pesme, na čemu mu se iskreno zahvaljujemo. Pesmu objavljujemo u celosti, kao i slobodan prevod na srpski
jezik, a Vesi, njegovoj supruzi Dobrinki i deci Mileni i Ivanu, šaljemo puno srdačnih pozdrava, i obećavamo još
mnogo neodoljivih ukusa.
NEOPLANTA
Neoplanta
NEOPLANTA se odavno sa nama druži
Sa željom da nam mnogo sreće pruži,
NEOPLANTU dobro znamo svi
I uz nju nam lakše prolaze dani.
Poštovani menadžeri, svaka vam čast,
Kvalitet od vas je standardna stvar,
NEOPLANTU u frižideru uvek imamo
Nikada nas nije razočarala nimalo.
U svakom marketu u koji uđemo
Tražimo NEOPLANTU pre nego što izađemo,
Vaši proizvodi kod nas caruju
I mnogo sreće i radosti nam daruju.
Za doručak, užinu, večeru, u svaki čas
Uz NEOPLANTU uživamo jer misli na nas
Svako je voli i ka njoj širi ruke,
Sa NEOPLANTOM živimo bez muke.
Šta da se jede, razmišljamo na glas
A NEOPLANTA nam odmah ponudi spas,
Čajnu kada jedemo, Patelinu kada mažemo
Stvarno su fantastične, uvek kažemo.
NEOPLANTO, neka vam sreća uvek sja
Iskreno i sa poštovanjem, želim vam ja,
U Makedoniji ste uvek dobrodošli vi
I vašim se proizvodima radujemo mi.
Veso Mihailov
Redakcija: Ljiljana Dragojlović, Ivana Canić, Slobodan Vasilić, Milan Karaklić, Vesna Teodorović, Nenad Juhas, Ivan Partonjić, Vera Kovačević, Silvester
Milanović, Gabrijela Radujkov, Vuk Baucal, Bojan Bulatović i Marija Vrčinac
Tekstovi: Jelena Košutić, New Media Team; Dizajn: Magnet studio Fotograf: Miroslav Bjeloš
Download

Naša Neoplanta 06, April 2012