FARBANJE MEDIJAPANA DVOKOMPONENTNIM POLIURETANSKIM BOJAMA
U ovom tutorijalu demo se potruditi da najlakše objasnimo proces farbanja.Naime mnogi imaju želju i
mnogi imaju sa čim ali im nedostaje podrška sa relativno specifičnim uputstvima oko samog procesa.
Pa da krenemo redom.
Ovo je projekat za izradu:
Isekli ste MDF na potrebne dimenzije,
SAVET: svaku poziciju(front)uspraviti na kant i pogledati okom po dužini da li je kriva (uvek je
kriva naravno) pa shodno tome izbočenje okrenuti tako da budude lice fronta bude izbočeno prema vama
kad se namontira na korpus(element).
Zašto?
PU farba ima tendenciju da kao premaz
stvara ljusku,pa se u slučajevima dubljih i
širih šara (gde je naneseno više farbe u
odnosu na ostale delove javlja sila
skupljanja prilikom sušenja.
Sledede što dete uraditi ce biti da izbušite
rupe za klap šarke,na taj način nede
dolaziti do zabune šta je lice i sta je
naličje.
Nakon izbušenih rupa za šarke i odredjivanja lica i naličja možete krenuti u izradu šare.Ako je šara
linearnog karaktera to možete sami odraditi,a ako su neki komplikovaniji oblici i zahtevaju izradu vedeg
broja šablona onda je u svakom slučaju najjednostavnije odneti nekome na CNC(kvalitenija
obrada,manje prasine)
U našem slučaju najbrže i najednostavnije je CNC (kod našeg clana sa foruma
)
Namerno su izabrana vrata kuhinje sa
komplikovanom i dubokom šarom za
tutorijal
SAVET:izbegavati šare dublje od 7-8mm zbog toga sto se mdf pocinje na vedim dubinama
"listati"i tu nema pomodi.
Nakon šare potrebno je obraditi forming ivica(rund)
ovo se može naravno
oberfrezom(glodalicom).
uraditi
sa
Nakon malog uvoda dolazimo do početka procesa vezanog za farbanje
Krenuti sa šmirglanjem.Koristiti dve vrste granulacije: p120 za skidanje grubih neravnina (od testere i
glodala) to su sve nepravilnosti koje se sada ispravljaju.Tu granulaciju koristiti naravno samo u
slučajevima dorade.Posle toga koristiti p240 za šmirglanje sirovog mdf-a.
Za ravne površine koristiti vibracionu šlajfericu(isključivo),a šare i kantove ručno "brzi prsti"
Prilikom šmirglanja svaku oštru ivicu blago oboriti sa p240.Zasto?
Prilikom farbanja i u slučajevima oštrih ivica svaka farba "beži" a to de vam se pokazati prilikom
šmirglanja osnovne (nehotice prelaskom šmirgle preko oštre ivice skinudete osnovnu i ogolidete do mdfa,a to nije dobro).
Kredemo sa farbanjem
Dobra stvar kod PU lakova je to što možete farbati u svim uslovima (ne preporučujem napolju) pa čak i
do -16' (provereno)
Nedemo prikazati proizvodjača zbog reklame (razume se) jer izbor prepuštamo vama.
Proizvodjač preporučuje da prvi nanos bude izolant (izolator).On treba da ostvari vezanje osnovne za
podlogu,a ujedno da izoluje pojavu fleka i neravnomernog upijanja.
Ja lično ga ne koristim, jer sam probao sa njim i bez njega (nije bilo razlike u kvalitetu) ,ali ko želi neka
ispoštuje.
Prilikom kupovine farbe uvek prodavcu naglasite koliku kvadraturu želite da ofarbate i dobidete sigurno
dovoljnu količinu farbe:



osnovna (temeljna) sa odgovarajudim katalizatotrom;
završna sa katalizatorm (ako je za sjaj onda i odredjeni razredjivač za istu);
i naravno razredjivač
SAVET:obavezno tražite od prodavca tehničke liste za farbe koje koristite, jer se tu nalaze svi
podaci koji de vam biti potrebni.
Nakon kupovine farbe ne zaboravite da dete je verovatno dobiti u pvc ambalaži (za metalnu nije
problem),pa obratite posebnu pažnju na katalizator, jer on u dodiru sa svetlosti reaguje i počinje da
stvrdnjava.Ako vam ostane predugo na svetlosti (u zavisnosti od temperature) dobidete jogurt ili puding,
te je onda neupotrebljiv.
Za farbanje vam nije potrebna komora, ali je potreban zatvoren prostor sa što boljom ventilacijom.
SAVET:prilikom prskanja, trudite se da se okrenete tako da farba iz pištolja ide prema ventilatoru
Sada dolazi na red mešanje osnovne(kataliziranje).
Potrebna vam je:





posuda
vaga,po mogudnosti digitalna (za kokain i te stvari
mesalica (ne za beton)
digitron(nikako Casio,greota je)
pištolj sa diznom u rasponu od 1.4-1.8
posuda,mešalica,dig.vaga i digitron
SAVET:za osnovnu kupite jeftin pištolj
Da pocnemo sa mešanjem:
Kad stavite lonce na vagu ,obavezno tarirajte (naravno)
)
pozeljan i stalak (da ne morate u stegu)
Nakon toga dobro promešajte osnovnu ,jer se ona lako secuje.Nasuti količinu po želji ali ne previše u
lonče , jer morate još katalizator i razredjivač.
Kod velike vedine PU lakova,katalizira se sa 40-50% katalizatora,osim ako proizvodjač drugačije
preporučuje (a to vredi ako je osnovna sa vecim procentom suve materije, pa se onda katalizira sa 20%
katalizatora).
Da napomenem PU lakovi se uvek mešaju težinski, za razliku od auto-programa koji je zapreminski.
SAVET:uvek dodati odredjenu količinu završne PU boje u osnovnu radi lakšeg šmirglanja
(isključivo vizuelnog karaktera,nede vam biti neophodna sena,što je slučaj sa belom)
Evo matematike za kataliziranje:
Nasuti 400 grama farbe,dodati 10% neke završne (u zavisnosti šta imate i približno onoj koja de biti
završna) ,nakon toga dodati katalizator 40% i promešati.Nije potrebno dodavati u osnovnu
razredjivač,osim ako nije dugo stajala.
400g + 10% (40g) + 40% katalizatora
400-440-616=zamešan mix za farbanje
SAVET:pošto digitalne vage imaju timer za isključivanje nakon odredjenog broja sekundi,
napraviti taru od bilo čega odgovarajude gramaže kao sto je lonče,tako vam se nede isljučiti vaga (ustvari
hode ali dete je tarirati sa tegom i nastavljate dalje)
Mixevi ne moraju biti strogo precizni u mešanju u grame, jer postoji tolerancija (kao meni što je
katalizatora izašlo malo više jer sam sipao iz kante od 12,5 kg ).
Prilikom farbanja pritisak reducirati na 1-1.2bara (iz prostog razloga što želite da što više osnovne
naneste, a ne da odlazi u maglu).Na protoku materijala otvoriti na full.
Poželjno je imati stalak za farbanje sa
rotacijom (uvek stojite na mestu,a
rukom zakredete front i sva magla ide u
ventilatore)
Farbati naravno prvo naličje slededim redosledom:
Uraditi prskanje kantova u krug,zatim
prskati površinu i ponovo se vratiti na
kantove (jer je mdf ved povukao u
sebe prvu količinu boje)
SAVET: ne štedeti na nanošenju, jer treba da bude što više"mesa" za šmirglanje
Ako negde i procuri i slije se "no sikiriki" teta šmirgla sve poravna.Nakon sušenja zadnje strane (naličja)
prskati lice istim redosledom:
prvo kantove u krug, zatim površinu
Interval sušenja osnovne izmedju slojeva je 3-6 h,što znaci da je nakon 6 sati potrebno izvršiti šmirglanje
da bi slededi sloj bolje "uhvatio".
SAVET:pre svakog slededeg prskanja, kantove i šare ovlaš prešmirglati sa p240 zato jer de svaki
slededi sloj bolje popuniti i poravnati površinu.
Da ponovimo:
Naličje je dovoljno prskati 1 ruku (ne štedeti ,nego nalivati),lice 2-3 ruke u zavisnosti od runda i šare,a
šare i kantove ,redovno ,u medjuintervalima prešmirglati blago i jos 1-2 ruke "naliti" u šaru.
Ovako izgleda uradjena osnovna boja:
Na izgled deluje pomalo
masna, što je odlično. Da bi
znali da je kvalitetan
premaz, probajte zagrebati
noktom na ravnoj površini.
Ako možete skinuti (nakon
sto je boja suva) onda
menjajte prizvodjača
i
pogotovo ako boja ima
posan izgled
U slededoj fazi prelazimo na šmirglanje osnovne.
Sve ravne površine radite vibracionom šlajfericom kredudi od naličja ,pa zatim ručno provudi šmirglu
p320 preko ivica,a na kraju, okrenuti i raditi lice šlajfericom.
SAVET:prilikom šmirglanja šlajfericom uvek zahvatati središnji deo vrata da bi bilo ravnomerno
skinuto i poravnato.
Kada je površina uradjena šlajfericom,
šaru ili neke motive šmirglati ručno.
Naravno,dobro bi bilo da nešto postavite
ispod šmirgle tako da prati oblik šare
(klocnu mdf-a,za uvale je dobar
marker...)
Za šmirglanje kantova treba koristiti p240 u
prvom prolazu (block sanding) jer se skidaju
prelivi,zadebljanja i suze od farbe,a kad se
poravna onda ručno sa p320.
SAVET:uvek sve ivice nakon ošmirglane površine blago predi šmirglom da budu glatke bez čupica
i bradavica.
na senci se vidi razlika izmedju ošmirglanog i onog koji nije ošmirglan
Kad se završi kompletno šmirglanje, potrebno je sve površine predi sa granulacijom p400 (da bi se boja
lakše i lepše razlivala i zatezala)
Tada vrata treba dobro kompresorom izduvati ,pa obrisati suvom krpom (magicnom ) jer ona
odstranjuje staticku prašinu ,pa onda još jednom izduvati da se uklone i najstinija zrna prašine.
Zamešati mix završne sledecom formulom:
boja + katalizator 50% + razredjivac 20% (bez razmisljanja jer su pu-lakovi uvek gusti).Po potrebi se
može dodati i do 30% razredjivača,što zavisi od veličine površine i tona boje (u tom slučaju dete morati
predi iz više puta)
Primer:
500gr boje + 250gr katalizatora + 150gr razredjivača = 900grama gotovog mixa.
Prskati diznom u rasponu od 1.3-1.6 sa pritiskom od 1,8-2 bara na udaljenosti od 15-18 cm od supstrata.
Sve je ovo relativno, jer de zavisiti od toga da li imate hvlp ili rp pištolj i naravno kakav kompresor imate.
SAVET:kad prskate sa završnom naličje, uvek uradite prvo kantove pa onda površinu,a tako isto i
lice prvo kantove pa površinu.(znaci da kantove prskamo 2 puta!!!)Brzo dete uvideti zašto.
Kad se uradi završna u matu, adekvatno treba da pokrije i na najoštrijim mestima jednako ,ako
ne,morate još jedno prskanje.
Ako se zahteva visoki sjaj ,kao u ovom slučaju, treba sačekati minimum 1 dan da farba"odradi", jer demo
lakirati akrilom (auto clear) jer on daje najbolji sjaj i podložan je poliranju (sto za PU lakove u sjaju nije
slučaj, jer su mnogo tvrdji od akrila pa je otežano poliranje)
To na kraju treba ovako da izgleda:
To bi bilo to,što se tiče tutorijala farbanja
Autor: Siniša Stankovid (Singer)
Download

tutorijala za farbanje medijapana dvokomponentnim poliuretanskim