CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNI RAZVOJ
CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT
Office 1: Trg Lazara Nešida 3/II-34, 24000 Subotica
Office 2: Resavska 28, 11000 Beograd
SERBIA
Tel: +381 (0)24 555-909, 060/602-333-0
www.centarzaedukaciju.com
[email protected]
PIB: 107101143 MBR: 28047959
PRIPREMA IZ MAĐARSKOG JEZIKA
za intervju i svečanu zakletvu za osobe koje žive u van Srbije
SAMOSTALNA PRIPREMA
Paket za samostalnu pripremu za inostranstvo je posebno koncipiran program obuke namenjen
kandidatima koji ne mogu da prisustvuju klasičnoj obuci pa čak ni SKYPE susretima, ali imaju
potrebe da se pripreme za intervju zbog slabog ili nikakvog znanja mađarskog jezika.
Obuka se sastoji iz dva dela:
1. Naručite materijale sa pitanjima i odgovorima za Intervju, kao i sav pratedi materijal za
obuku (knjige, audio CD, lozinke za online vežbe) i dobijate ga isti dan mailom
2. Popunite elektronski formular sa svojim konkretnim podacima na srpskom jeziku koje
dete odgovoriti prilikom intervjua (datumi rođenja, bračno stanje, školska sprema,
predak na koga se pozivate i slično)
3. Pošaljite nam popunjen formular nazad mailom
... time je prvi deo završen!
4. U roku 15 dana dana dobidete multimedijalno-interaktivnu prezentaciju sa zvučnim
zapisom na mađarskom i srpskom jeziku sa pitanjima koja de Vam biti postavljena i
snimak Vaših ličnih odgovora
5. Vežbajte pitanja i svoje odgovore i zatražite SKYPE testiranje kada smatrate da ste
spremni
6. Po završetku obuke pošaljite nam Vašu dokumentaciju za pripremu zahteva (izvodi) i
zakazujemo termin za predaju dokumenata. Lokacija po dogovoru!
CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT
CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNI RAZVOJ
CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT
Office 1: Trg Lazara Nešida 3/II-34, 24000 Subotica
Office 2: Resavska 28, 11000 Beograd
SERBIA
Tel: +381 (0)24 555-909, 060/602-333-0
www.centarzaedukaciju.com
[email protected]
PIB: 107101143 MBR: 28047959
Samostalna priprema nema poseban period trajanja, završava se nakon uspešnog SKYPE
testiranja (1 -3 meseca, prosečno). Nakon toga rezervišemo termin za predaju dokumenata na
koji idemo zajedno sa Vama.
Ovakav vid obuke se plada iz dva dela:
- 260€ prilikom preuzimanja formulara i pratedih materijala (Western Union)
- 280€ prilikom preuzimanja DVD-a sa kompletiranim interaktivnim lekcijama sa snimljenim
materijalima (Western Union)
Cenom je obuhvadeno:
- Specijalni pripremni testovi
- Pitanja i odgovori za intervju
- Lozinke za sve online lekcije - http://online.centarzaedukaciju.com/
- SKYPE provera znanja i dodatne konsultacije
Detaljne informacije:
http://www.centarzaedukaciju.com/madjarski.php
CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNI RAZVOJ
SUBOTICA: Trg Lazara Nešida 3 -Tel: 060/602-333-0
BEOGRAD: Resavska 28 - Tel: 060/602-333-0
WIEN: Columbus platz, 10. Bezirk - Tel: 068/890-91-775
CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT
Download

PRIPREMA IZ MAĐARSKOG JEZIKA