PODESAVANJE HIKVISION DDNS
Podesavanje DDNS za udaljeni pristup HIKVision DVR snimacima,
moze se podijeliti u tri koraka:
- podesavanja u samom uredjaju (dvr,nvr,hybrid)
- podesavanje na Hikovim serverima www.hik-online.com ili
www.hikvisioneurope.net (preporucujemo www.hik-online.com)
- podesavanje u ruterima (forwardovanje portova)
1.PODESAVANJE DVR-a
-podesavanje pocinjemo u NETWORK CONFIGURATION
- dodjela IP adrese (iz opsega ip-adresa lokalne mreze na koju je
povezan DVR (npr. 192.168.1.110)
- sabnet maska (obicno 255.255.255.0)
-za difolt gejtvej stavljamo IP adresu rutera (najcesce je to
192.168.1.0 ili 192.168.1.1 )
-istu tu IP adr. stavljamo i u polje za Prefered DNS server
-nakon ovih podesavanja cekiramo polje DDNS, zatim u polju DDNS
Provider odaberemo IP server esyddns za www.hik-online.com
U polje Server address unesemo www.hik-online.com
-u poljima gdje su HTTP i Client portovi ostaviti postojece 80, 8000 i 554
ili stavljamo nove vrednosti portova koji su dati u tabeli u prilogu.
2.PODESAVANJE NA HIKVISION-ovom SERVERU
(koristi se u situacijama kada niste u mogucnosti da od provajdera dobijete
staticku IP adresu. U koliko niste registrovani, odnosno nemate svoj nalog
na nekom od Hikovih servera , uradite to na sledeci nacin:
www.profesionalbn.com
sa Internet Explorerom pristupiti jednom od servera preporuka www.hikonline.net ili www.hikvisioneurope.net, zatim idemo na Register new user
da izvrsimo registraciju svog naloga.
Posto smo zavrsili ove pripreme, u okviru ovog naloga koji smo kreirali
mozemo da registrujemo uredjaje koji ce biti postavljeni negde na terenu,
radi pristupa preko interneta.
Pristupimo svom nalogu na serveru, zatim idemo na opciju Device
Management, otvara se prozor u kom imamo opcije za dodavanje (Add),
modifikovanje(Modify) i brisanje(Delete).
kreiranje nastavljamo klikom na opciju Add, otvara se prozor u kojem
kreiramo ime lokacije:
-Device Alias:
(npr. cctvmarket)
-Device serial No.: (serijski broj uredjaja, vrednost od 9 cifara sa
donje strani DVR uredjaja ili sa kutije )
-Http Port: obicno 80 (ili vrednost koju vi odaberete,odnosno koju ste
definisali u snimacu)
Kada ste odradili ova podesavanja, ukoliko je nalog pravilno konfigurisan,
a portovi u ruteru pravilno forvardovani , u okviru svog nalaoga na serveru
klikom na opciju Device Status u polju gde je oznaceno Device Link URL
pojavice se plavim slovima ispisano ime konekcije, npr:
http://www.hik-online.com/cctvmarket
Pod predpostavkom da smo sve uspesno zavrsili sledeci korak je formiranje
konekcije na korisnikovom telefonu(android,Iphone, blackberry,windows)
ili racunaru.
Da bi kreirali konekciju neophodno je da sa Hikovog sajta skinemo
najnovije instalacije aplikacija ,iVMS-4500 za telefone i iVMS-4200 za
racunar.
Podesavanje aplikacije na telefonu sa android platformom:
-instaliramo aplikaciju, te je zatim pokrenemo (pojavi se prozor Live
View)
-u gornjem ljevom uglu telefona kliknemo na ikonu (tri linije), otvorice se
prozor sa 4 ikonice
-kliknemo na trecu po redu, otvori se polje za dodavanje
uredjaja (Devices)
-zatim u gornjem desnom uglu kliknemo na ikoniu (krstic)
da bi zapoceli kreiranje konekcije
-u polje Alias: unesemo ime lokacije, npr. cctvmarket
-u register Mode: HiDDNS
-Server Address: www.hik-online.com
-Device Domain: cctvmarket
-User Name: admin
-Password: 12345 ( ili stavite vasu sifru, ako ste ju menjali na DVRu)
-nakon ovih podesavanja kliknemo na ikonu disketica u
gornjem desnom uglu da bi snimili konekciju
Da bi dobili sliku sa lokacije ciju smo konekciju kreirali, idemo na prozor
Live view u gornjem levom uglu kliknemo na ikonicu( dve kamere), biramo
lokaciju i kamere sa kojh zelimo sliku .
Podesavanje aplikacije na racunaru sa Windows operativnim sistemom:
-instaliramo aplikaciju,te je pokrenemo
-idemo na opciju Tool, zatim kliknemo na Device Menagement, otvori
se prozor u kom imamo opcije Add, Modify, Delete, Remote Connection,
Show online devices.
www.profesionalbn.com
-da bi dodali novi uredjaj odnosno kreirali konekciju idemo na opciju
Add, otvori se prozor u kom dodjeljujemo parametre lokacije za koju
kreiramo konekciju sljedecim redosljedom:
-cekiramo opciju Private Domain Mode
- u polje Nickname: cctvmarket
-Protocol Type: HKDDNS
-ServerAddress: www.hik-online.com
-Device Domain Name: cctvmarket
-User Name: admin
-Password: 12345
-zatim kliknemo na opciju Add da bi konekcija bila dodana u
polje MainView
U polju Main View pojavljuje se konekcija cctvmarket, gdje klikom na neku
od kamera dobijemo sliku na monitoru.
3.PODESAVANJE RUTERA (FORVARDOVANJE PORTOVA)
-podrazumeva otvaranje odgovarajucih portova u ruteru po
lokalnoj ip adresi koja je dodeljena DVR-u
Primer:
port
IP adresa (portovi i IP u DVR-u)
80
192.168.1.110
8000
192.168.1.110
8200
192.168.1.110
554
192.168.1.110
www.profesionalbn.com
Da bi pregled sa udaljene lokacije tekao sto bolje, preporucujemo i da unesete
sljedece postavke za snimanje na DVR-u :
Main stream = lokalno snimanje
D1 / 30fps / 1792Kbps
SUB stream = pristup mobitelom i I-phonom:
CIF / 7fps / 96Kbps
Channel Zero = pristup preko interneta: (ovu opciju treba prethodno omoguciti)
CIF / 30fps / 1792Kbps
www.profesionalbn.com
Download

Podešavanje HIKVision DDNS / Srp