Mi pratimo propise za Vas
10 godina
sa vama!
Propis soft
Profi obračun kamata
Advokat lider
Propis Soft online
Omogućen pristup kompletnom sistemu putem pristupne šifre sa
bilo kog računara na kome postoji internet konekcija. Ovakav način
ne zahteva nikakvu instalaciju niti Vašu obavezu ažuriranja jer pristupate uvek ažurnim podacima.
Propis Soft
♦
Kompletna baza pozitivnih propisa;
♦
Veliki broj nevažećih propisa kao i onih čije se odredbe i danas primenjuju, počev od perioda Kneževine Srbije,
preko Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije, pa do danas(Primer: Srpski građanski zakonik iz 1844.godine);
♦
Veza zakona sa pripadajućim podzakonskim aktima;
♦
Prečišćen tekst + pregled istorijskih verzija propisa – vremensko razgraničenje važenja propisa;
♦
Direktna veza članova propisa sa tekstovima sudske prakse i pravnim tumačenjima;
♦
Veza ka modelima ugovora i obrazaca koji se odnose na primenu datog propisa;
♦
Pretraživanje unutar samog teksta propisa, štampanje i kopiranje celog ili određenog dela teksta propisa;
♦
Upozorenje na izmene i novine u zakonodavstvu za propise koji su vama od posebne važnosti.Obeležite jedan ili
više zakona ili kompletnu, Vama bitnu oblast. Sve izmene i novine zakona, sa pripadajućim podzakonskim aktima,
novom sudskom praksom, pravnim mišljenjima, komentarima i izmenama u obrascima i modelima biće Vam
alarmirane u posebnoj rubrici.
♦
obezbeđena stručna pomoć, odnosno besplatne konsultacije ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu u vezi primene
propisa.
Propis Soft desktop
Instalacija programa se dobija na 2 CD-a. Kompletan sistem se instalira na Vašem
računaru. Sve izmene u zakonodavstvu, nova pravna tumačenja kao i nove i izmenjene
modele ugovora i obrazaca preuzimaju se iz programa putem tastera Internet dopuna, a za one koji ne poseduju internet obezbeđeno je i mesečno dostavljanje CD-a sa
svim izmenama koje su se desile u prethodnom mesecu. U okviru ove verzije paketa
imate i kompletan sistem za Elektronsko upravljanje predmetima.
Mi pratimo propise za Vas!
Napredna pretraga - Multifunkcionalna pretraga omogućava
kombinovanje više kriterijuma kao što su: oblast propisa, vrsta
propisa (zakon, uredba, pravilnik..), status (važeći/nevažeći), ključna
reč, broj glasila, izvor, teritorija primene, vrsta glasila, godina
objavljivanja ili primene zakona sa opcijom odabira perioda „od –
do“ željenog datuma...
Modeli ugovora i obrazaca – baza gotovih modela ugovora,
obrazaca i podnesaka. Modeli za sve sudske postupke, upravni
postupak, osnivanje i organizacija privrednih društava, ugovori u
privredi, radni odnosi, školstvo, javne nabavke, javno beležništvo...
Napomene naše redakcije - predstavlja svojevrstan vodič u vezi novih propisa, odnosno novih obaveza i
procedura. Nalazi se na početnoj strani aplikacije i ima za cilj da olakša praćenje novoobjavljenih i izmenjenih propisa, tj. da podseti na početak primene važnijih propisa i njihovih izmena. Takođe upućuje i na komentare propisa i
daje vezu sa temama na sajtu www.pravniportal.rs koji je namenjen stručnoj razmeni mišljenja.
Savetnik za primenu propisa – obezbeđena stručna pomoć,
odnosno besplatne konsultacije ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu
u vezi primene propisa.
Povezana pravna akta – direktna veza zakona sa
podzakonskim aktima koji su u direktnoj vezi sa datim zakonom,
istorijskim verzijama propisa i modelima ugovora i obrazaca. Veza
članova propisa sa tekstovima pravnih mišljenja, tekstovima sudske
prakse koji se donose na taj član.
Istorija propisa - odabirom određenog broja službenog glasila
program prikazuje istorijsku verziju propisa zaključno sa odabranim
brojem glasila.
Sadržaj propisa - ova opcija pruža direktno pozicioniranje na
deo propisa koji vam je neophodan.
Pretraživanje unutar teksta propisa - Upisivanjem željenog pojma isti će biti označen svuda gde se
spominje. Ovo pretraživanje možemo koristiti i da dođemo do određenog člana koji odmah želimo da pročitamo.
Sudska praksa - velika baza sudskih odluka i službenih mišljenja, sistematizovanih po oblastima i
podoblastima, sortiranih po donosiocu i datumu odluke, direktno povezana na član zakona.
PROPISI ALARM
Napredni dodatak koji Vam omogućava da posebno pratite željenu oblast ili
određene propise i isporučuje se uz standardnu pravnu bazu PROPIS SOFT;
»
Dovoljno je da obeležite npr. Zakon o radu. To podrazumeva da će Vam svaka
izmena ovog zakona ili nekog podzakonskog akta koji je u skladu sa Zakonom o
radu, kao i svaka nova sudska praksa, pravno mišljenje, komentar, novi ili
izmenjeni model obrasca, biti alarmom sugerisana u posebnoj rubrici pravne
baze PROPIS SOFT;
»
Mogućnost obeležavanja jednog ili više zakona ili kompletnu Vama bitnu oblast;
»
Rubrika sadrži mogućnost da izvršite obeležavanja zakona ili oblasti propisa koje
želite da pratite. Nakon toga sve izmene i novoobjavljene propise, sudsku praksu,
službena mišljenja, modele i obrasce, kao i komentare članova zakona u vezi sa
vašim obeležavanjem, dobijaćete putem posebnog obaveštenja na naslovnoj
strani PROPIS SOFT-a i putem maila;
“
NAJBOLJI NAČIN DA BUDETE PRAVOVREMENO OBAVEŠTENI
O SVIM PRAVNIM IZMENAMA U VAŠOJ OBLASTI RADA.
»
U okviru rubrike PROPISI ALARM, dostupna je naša redakcija i savetnik za
praćenje propisa, koji mogu na osnovu Vašeg zahteva da unapred definišu vašu
oblast ili grupu praćenja.
»
U okviru jednog preduzeća, moguće je kupiti više licenci po povoljnijim uslovima,
gde svako može posebno sebi izabrati oblast alarmiranja izmena i novina.
REVOLUCIJA U PRAĆENJU PROPISA
Upozorenje na izmene i novine u zakonodavstvu za propise koji su vama od posebne važnosti
SAVETNIK ZA JAVNE NABAVKE
Specijalno izdanje pravne baze PROPIS SOFT, koje pored kompletnog zakonodavstva, veoma detaljno prati oblast javnih
nabavki, sa mogućnošću odgovora na vaša pitanja.
Specijal pored kompletne pravne baze sadrži:
»
Propise: sve zakone i podzakonske akte koji direktno ili indirektno regulišu postupke javnih nabavki
»
Pravna mišljenja: sva dosadašnja tumačenja i dogovori nadležnog ministarstva i uprave za javne nabavke, komisije
za zaštitu prava i drugih državnih organa
»
Modeli ugovora obrazaca: kompletni šabloni koji su potrebni kod javnih nabavki i za ponuđače i za naručioce,
podeljeni po vrstama postupaka.
»
Komentari – komentari specifičnih i nedovoljno jasnih i problematičnih članova zakona i radnji, kao i odgovori na
postavljena pitanja korisnika.
Pošto je reč o materiji za koju se, radi uštede novca u budžetu, ponovo najavljuju brojne izmene, obradom javnih nabavki
na ovaj način stvoriće se uslovi za lakšu primenu ovih propisa, bolje razumevanje postupka, sigurnosti u njegovom
sprovođenju i mogućnosti da se postavljaju pitanja u vezi sa svim dilemama koje se u primeni ovih propisa budu javljale.
»
Budite sigurni da radite u skladu sa propisima!
»
Zajedno sa eminentim stručnjacima iz ove oblasti, pratite sve najavljene izmene i pravilno ih primenite u svom radu.
www.pravniportal.rs je pokrenut kao projekat društvene odgovornosti našeg preduzeća. Tokom dugogodišnjeg rada sa
pravnicima iz različitih oblasti prava primetili smo nedostatak kvalitetne komunikacije među kolegama. To nas je navelo na
ideju da pokrenemo jedan ovakav projekat.
Od početka je zamišljen kao:
Jedinstveno mesto za okupljanje pravnika!
Strukovna komunikacija, rasprave o aktuelnoj pravnoj problematici, svakodnevne životne teme kroz aspekt pravne nauke.
Mogućnost da pročitate stručne pravne radove, ali iznesete i vaše mišljenje, pokrenete temu ili date sugestiju. Jednostavno
smo se trudili da na jednom mestu objedinimo sve ljude koji se svakodnevno sreću sa pravnom tematikom pa bili oni
pravnici, ekonomisti, privrednici ili neko drugi.
Ceo projekat je zasnovan na inostranim iskustvima, i promoviše novi, napredniji, pristup poslovnim aktivnostima. Internet
portal vremenom je postao jedinstveno mesto na kome se okupljaju ljudi iz pravne struke. Rad na unapređenju strukovne
komunikacije, raspravljanje o aktuelnoj pravnoj problematici i obrađivanje svakodnevnih životnih tema kroz aspekt pravne
nauke donelo je pravnom portalu veliki broj pratilaca što na samom portalu što na Facebook fan stranici koja broji skoro
30.000 fanova.
Naglasak na interakciji kao osnovnom principu portala, dao je veoma impozantne rezultate. Tako da nije tajna da su
mnoge pravne teme koje su kasnije obrađivane i u zvaničnim institucijama i medijima započete baš od uredništva i
posetioca pravnog portala.
Pored internet portala, facebook fan strane i twitera izašla su i dva broja besplatnog časopisa Pravni portal, koji su izašli u
tiražu od po 15.000 primeraka i imali su za cilj promociju kompletne ideje.
www.pravniportal.rs
Profi Obračun Kamata ver.4 je program koji je namenjen svima
onima koji imaju potrebu da brzo, jednostavno i pouzdano izvrše
obračune u slučajevima docnje kod naplate potraživanja.
Nastao je i razvija se u saradnji sa sudskim veštacima i stručnjacima
iz oblasti finansija. Koristi se u postupcima veštačenja, sudskih
izvršenja i u svim drugim situacijama koje zahtevaju precizno
utvrđivanje glavnog duga i pripadajuće kamate.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
ZAKONSKA ZATEZNA KAMATA
PROSTA METODA (OPCIONO I KONFORMNA)
DOMICILNA KAMATA
REVALORIZACIJA NA OSNOVU RASTA CENA
NEBLAGOVREMENA PLAĆANJA JAVNIH PRIHODA
ESKONTNA/REFERENTNA STOPA NARODNE BANKE
OBRAČUN BANKARSKIH ANUITETA
UNAPREĐENO ARHIVIRANJE I KASNIJE IZMENE OBRAČUNA SA PODACIMA DUŽNIKA I POVERIOCA
ŠTAMPANJE OBRAČUNA,SA SVIM SUDSKI RELEVANTNIM PODACIMA
AŽURIRANJE BAZE STOPA: AUTOMATIZOVANO PUTEM INTERNETA ILI SAMOSTALNO RUČNO
Profi obračun
kamata
www.profisistem.com
Program se koristi za obračune potraživanja u slučajevima docnje kod plaćanja iznosa glavnog duga,sa mogućnošću
obračunavanja:
- zakonske zatezne kamate (stope od 1988. godine);
- ugovorene kamatne stope, sa zadavanjem:
♦ mesečne,
♦ “moje” stope,
♦ godišnje kamatne stope,
♦ dnevne,
♦ stope zavisne od zakonske zatezne kamatne stope,
- revalorizacije rasta cena na malo(od 1988.);
- eskontne stope Narodne banke(od 1996.);
- stope za neblagovremena plaćanja javnih prihoda(od 2003.);
- bankarskih anuiteta;
- stope Evropske centralne banke(od 1999.);
- domicilne kamate (DEM od 1990.).
Obračun
Obračunavanje kamata se vrši na jednostavan način.
Unese se iznos dugovanja . Ako je u toku perioda
bilo promena u zaduženju (novih uplata ili novih
zaduženja) unećemo ih zajedno sa datumima njihovog
nastanka. Sledeći korak je upisivanje datuma do kog
želimo da obračunamo kamatu – ako to ne uradimo
kamata će se računati do današnjeg dana.
Kada odaberemo vrstu kamatne stope automatski
ćemo dobiti odštampanu listu sa svim sudski relevantnim podacima.
Obračuni se mogu vršiti i prostom i konformnom
metodom.
Štampanje i snimanje kamatnog
obračuna
Nakon upisivanja svih podataka vezanih za dugovanje i
odabira vrste kamate program će izbaciti kompletnu listu
sa pregledom u kome je jasno naznačeno kad je nastao
dug, od kog datuma se zaračunava kamata, kad su se desile
izmene (nove uplate i nova zaduženja), kako se kretalo
zaduženje, mesečna stopa, koeficijent i stanje duga. Prilikom davanja naredbe za štampu program će vas pitati za
podatke o dužniku i poveriocu kako bi iste upisao u zaglavlje kamatne liste. Kamatna lista sadrži osnov po kome se
obračunava kamata i podatke o datumu i mestu obračuna,
mesto za potpis i pečat a moguće je formirati Vaše zaglavlje.
U programu je pružena opcija arhiviranja kamatnih lista.
Na taj način se može vršiti korekcija bilo kog obračuna,
pretraživanje po dužniku ili poveriocu kao i štampanje
statističke liste sa zbirnim potraživanjima i izvršenim uplatama.
Jedinstven u oblasti finansijskog veštačenja
Ažuriranje
Dodatne opcije:
Ažuriranje kamatnih stopa se vrši iz programa automatskim preuzimanjem sa interneta a za one koji nemaju
internet vezu na računaru gde je program instaliran
ostavljena je mogućnost ručnog upisivanja na osnovu
podataka dostavljenih sa naše strane.
♦ Formiranje sopstvenog zaglavlja kamatnog lista
♦ Propisi i obaveštenja koja daju informacije o
obračunavanju kamata i kamatnim stopama
♦ Mogućnost formiranja sopsteve baze kamtnih stopa
♦ Unapređeno arhiviranje i kasnije izmene obračuna
sa podacima dužnika i poverioca
♦ Prebacivanje obračuna u druge formate
(Excel,PDF..)
♦ Ažuriranje programa i usklađivanje sa zakonskom
regulativom
♦ Kompletno uputstvo za korišćenje u okviru
programa.
EVIDENCIJA KLIJENATA I PREDMETA
» U elektronskoj datoteci se nalazi registar svih klijenata sa svim generalijama (ime, adresa, odabir da li je klijent
fizičko ili pravno lice, PIB, telefon, napomene…)
» Svaki klijent može imati jedan ili više predmeta.
» Kreiranje predmeta podrazumeva mogućnost unosa od minimum osnovnih podataka, tipa jedinstveni naziv
predmeta, do kompletnih podataka (vrsta predmeta, osnov ili bliže određenje, suprotna strana i njen status,
poslovni broj predmeta, sud i sudija, interni podaci i oznake, napomene, kao i dokumenti i podnesci u vezi sa
predmetom).
» Datoteka predmeta je osnovni modul i predstavlja direktan izvor informacija, bez dugotrajne pretrage. Svaki
predmet je dostupan već sa početne strane, organizovan po azbučnom redu ili hronološki, kao i pretragom po
nazivu.
» Svaki podnesak, ročište ili neku drugu aktivnost već u samom predmetu možete putem modula Honorar menadžer
da povežete sa advokatskom tarifom i honorarom, kao i sa rokovnikom i alarmom obaveza.
ROKOVNIK TERMIN KALENDAR
» Unos novih i pregled evidentiranih rokova, termina,
podsetnika, ročišta i obaveza;
» Štampanje liste za jedan ili više dana, sa opcijom liste
samo za ročišta sa uključenim podacima predmeta;
» Svaku evidentiranu obavezu možete povezati sa
predmetom, a ročišta sa advokatskom tarifom;
» Kalendar sadrži alarm za podsetnik obaveza.
PRETRAGE I DOSTUPNOST PODATAKA
» Program je izuzetno jednostavan za korišćenje sa
brzim pristupom podacima. Sve aktivnosti u radu sa
programom su u skladu sa načinom rada advokata i
specifičnostima koje prate advokatsku profesiju.
» Svi podaci su dostupni putem jednostavne pretrage
koja se nalazi na početnoj strani. Moguća je pretraga
klijenata, predmeta, dokumenata, kalendara, modela
itd. Predmeti koji čine srž softvera, mogu se naći po
nazivu, poslovnom broju, vrsti predmeta, internim
oznakama, statusu itd.
Advokat Lider
www.advokatlider.rs
HONORAR MENADŽER
» Kucani dokumenti i podnesci, ročišta ili druge aktivnosti u vezi sa predmetom, sadrže opciju dodavanja pripadajuće
advokatske tarife i honorara, što kao celina čini jedinstveni honorar menadžer. To znači da možete pogledati
otvorene stavke, da izdajete račune i imate evidenciju istih, da na završnom ročištu odmah imate gotov troškovnik.
» I ako ne postoji potreba za svakodnevnim korišćenjem, veoma je korisno kao opcija koja vam omogućava da kad
god poželite pogledate koliko vam ko duguje i koliko možete da očekujete po pravosnažnosti predmeta.
» Honorar menadžer podržava štampanje svih lista vašeg honorara po predmetu ili klijentu.
BAZA MODELA, OBRAZACA, UGOVORA I
PODNESAKA
» Obimna datoteka modela, pokriva sve oblasti prava i različite aktivnosti
rada advokata;
» Možete je dodatno dopuniti vašim primerima i podnescima koje koristite
i na taj način dobijate svoju jedinstvenu bazu modela, obrazaca, ugovora i
podnesaka.
» U početnim postavkama možete postaviti vaš logo, zaglavlje i
podnožje dokumenata, kao i izbor rada u Microsoft word-u
ili nekom drugom programu za rad sa tekstom.
» Svaki model možete direktno da popunjavate i
snimite u predmet, sa opcijom dodavanja advokatske
tarife i honorara.
STATISTIKA
» U svakom trenutku moguće je napraviti
statistiku poslovanja po vrsti predmeta,
internoj podeli, kalendarski, sudiji,
sudu, vrsti dokumenata, arhiviranim
predmetima i mnogo drugih opcija.
ADRESARI I NADLEŽNOSTI
» Adresari svih sudova i njihove nadležnosti, adresari
advokata, veštaka i tumača.
Savremena advokatska kancelarija
SINHRONIZATOR I PRENOS PODATAKA
» Za ADVOKAT lider je specijalno razvijen napredni sistem za sinhronizaciju, prenos i bezbednost podataka.
» Kompletnu bazu vaših podataka, njen deo, klijenta ili samo predmet, možete da ponesete sa sobom na prenosivi
uređaj (tipa lap-top). Sadržaj tih podataka (predmete), možete da menjate, dopunjujete i kreirate nove i kao takve
nakon povratka u kancelariju da ih sinhronizujete sa glavnom bazom uz dvosmernu kontrolu vršenih izmena.
» ADVOKAT lider sadrži sigurnosni sistem bezebednosnog arhiviranja podataka, tako da kopiju svih podataka možete
čuvati i van kancelarije.
www.profisistem.com
Uspešan rad na tržištu zahteva i dobro poznavanje
zakonskog okvira u kome se radi. Sa tom idejom smo
mi u Profi Sistemu pre deset godina počeli sa izradom
i primenom softverskih rešenja za kvalitetno praćenje
propisa i promena u zakonodavstvu koji omogućavaju
našim kiljentima sigurnost u poslovanju.
Naši softverski proizvodi nalaze se u hiljadama kompjutera
i olakšavaju poslovanje i aktivnosti mnogih kompanija,
institucija i advokatskih kancelarija u Srbiji.
Desetogodišnje poslovanje obeleženo je stalnim
unapređivanjem i širenjem usluga koje pružamo klijentima
kao i saradnjom sa svim relevantnim institucijama u Srbiji i
priznatim ekspertima iz oblasti prava i ekonomije, kako bi
softverska rešenja koja izrađujemo bila ažurna i u svakom
trenutku korisna i primenjiva.
“
Efikasna rešenja , inovativnost,
bezbednost klijenata i profesionalan pristup poslu temelji
su na kojima mi u Profi Sistemu
nastavljamo da gradimo svoju
poziciju i u narednim decenijama
Prvi proizvod kreativnog tima, od 2002. godine, bio je softver
za primenu propisa Propis Soft. Prednost ovog sistema je,
u odnosu na softvere tada prisutne na tržištu Srbije, što je
napravljen na osnovu jedinstvene maksime „Kroz vaše oči“ i
naših iskustava i uspešnih rešenja primenjivanih i u velikim
sistemima, kao što je Sartid A.D.
Propis Soft je izuzetno lak za korišćenje a učinili smo ga
najbržim i najbezbednijim na tržištu.
Izuzetno brze pretrage, jednostavan rad sa tekstovima i
kvalitetna baza propisa nailaze na odobravanje od strane
korisnika. Za samu bazu propisa je zadužen tim pravnika
okupljen oko Profi Sistema.
U želji da što više izađemo u susret potrebama klijenata,
konstantno radimo na usavršavanju rešenja i Propis Soft
u 2011. godini doživljava svoju petu, unapređenu verziju.
Kako bi udovoljili zahtevima klijenata za bržim i lakšim
praćenjem propisa razvili smo on-line verziju Propis
Soft-a kojoj se može pristupiti sa bilo kog računara. Ova
verzija oslonjena je samo na resurse interneta i za nju nije
potreban nikakav dodatni uređaj niti postoje ograničenja u
broju pristupa ili preuzetih podataka.
Isti sistem doživeo je i svoju verziju za mobilne telefone koja
korisnicima omogućava pristupanje mobilnoj advokatskoj
kancelariji preko uređaja na Windows i Simbian
platformama.
Kreirana je i revolucionarna inovacija Propis Alarm, sistem
individualizovanog praćenja propisa iz oblasti od interesa za
svakog pojedinačnog klijenta. Sve izmene i novine zakona,
sa pripadajućim podzakonskim aktima, novom sudskom
praksom, pravnim mišljenjima, sa komentarima i izmenama
u obrascima i modelima se alarmiraju u posebnoj rubrici
pravne baze.
Osim softvera za primenu propisa, 2003. godine u Profi
Sistemu smo razvili i promovisali Profi rokovnik na
računaru, namenjen pre svega advokatima ali i svim
pravnicima koji imaju potrebu da vode kvalitetnu evidenciju
svojih predmeta I klijenata. Dve godine kasnije program
je unapređen i napravljen je da automatizuje kompletan
rad advokatske kancelarije što je prvi korak u stvaranju
elektronske advokatske kancelarije što je jedini projekat
takve vrste u Srbiji. Ovim programom smo započeli projekat
Elektronska advokatska kancelarija koji funkcioniše od
2006. godine.
Pored rada na softverima za praćenje propisa kreirali smo i
primenili i kompletan softverski sistem za Centre za socijalni
rad. Do juna naredne godine (2004.) ovaj sistem prihvataju
Centri iz 34 grada u Srbiji. Dve godine kasnije urađen je i
Bilo je zabavno provesti čitavu deceniju sa Vama
prvi sistem kadrovske evidencije zdravstvenih centara .
Te, 2004. godine, Profi Sistem izlazi na tržište sa prvom
verzijom programa za obračun kamata koji sadrži
kompletnu bazu kamatnih stopa od 1988. godine. U periodu
od godinu dana taj program se unapređuje u saradnji sa
korisnicima, kako bi više odgovarao njihovim potrebama.
“
Prvi proizvod kreativnog tima,
od 2002. godine, bio je softver za
primenu propisa
Propis Soft
Sistem smo dodatno unapredili u saradnji sa Narodnom
Bankom Srbije i Udruženjem sudskih veštaka da bi 2007.
godine promovisali treću verziju u kojoj se pored najnovijih
softverskih rešenja koja čine program izuzetno brzim i
jednostavnim za rad, prvi put uvode nove vrste obračuna.
Evidencija obračuna i dužnika postaje sastavni deo
programa. Dobre reakcije korisnika navode naš kreativni
tim da razvije poseban sistem Profi Obračun Potraživanja,
što predstavlja sistem za kompletno praćenje dužnika koji
koriste veliki sistemi.
U Profi Sistemu smo 2005. godine napravili Program za
registraciju privrednih subjekata što je bio odgovor na
novi Zakon o privrednim društvima u cilju da pomogne
pravnim subjektima oko obavezne preregistracije.
Paralelno sa izradom softverskih rešenja Profi Sistem
klijentima pruža i konsultantske usluge za primenu
ISO 9001:2000 standarda a od 2006. godine započinje
projekat davanja konsalting usluga za uvođenje kompletne
porodice ISO standarda i HACCP sistema bezbednosti
hrane. Otvara se nova oblast delovanja i zapošljavamo prve
postdiplomce Tempus programa organizovanog u saradnji
sa Univerzitetom u Beogradu i Vladom Republike Srbije.
Pravni portal, projekat društvene odgovornosti, pokrećemo
2010. godine. Taj portal namenjen je, pre svega, međusobnoj
komunikaciji ljudi iz oblasti prava. U Profi Sistemu osnivamo
redakciju koja prati aktuelne teme, obrađuje ih i podstiče
pravnike i advokate na međusobnu komunikaciju i uključuje
posetioce portala i druge stručnjake iz pravne oblasti.
Pripremili smo i dva stručna specijalna izdanja koja
obrađuju oblast javnih nabavki i stečaja i sadrže kompletno
zakonodavstvo kao i primere iz prakse za te oblasti.
Izlazeći u susret klijentima iz advokatske branše kreiran je
programski paket Advokat lider koji objedinjuje kompletno
funkcionisanje savremene advokatske kancelarije i ima za
cilj da u potpunosti automatizuje rad sa mnogo podataka,
predmeta, klijenata, dokumenata i da na provereno siguran
način podigne efikasnost advokatske kancelarije.
Privode se kraju i projekti prilagođavanja programskih
paketa uskoprofilisanim delatnostima i potrebama u skladu
sa opštim svetskim trendom prilagođavanja programa
navikama i potrebama krajnjeg korisnika.
“
Pravni portal, projekat društvene
odgovornosti, namenjen je, pre
svega, međusobnoj komunikaciji
ljudi iz oblasti prava
Kraj prve decenije svog postojanja dočekujemo kao lider u
inovacijama u oblasti izrade i primene softvera za praćenje
zakonskih propisa. Takvu poziciju održavamo stalnim
unapređivanjem i povećavanjem obima svojih aktivnosti.
Profi Sistem zadržao je domaćinski odnos prema poslu
i korisnik nam ostaje uvek na prvom mestu. Mlad i
stručan tim uvek je lako dostupan i na usluzi korisnicima
kako bi svi problemi i nedoumice bili rešeni.
Efikasna rešenja , inovativnost, bezbednost klijenata i
profesionalan pristup poslu temelji su na kojima mi u Profi
Sistemu nastavljamo da gradimo svoju poziciju i u narednim
decenijama.
Kontakt
Profi Sistem Com d.o.o.
Mostarska 104
11300 Smederevo
Korisnički servis
026/644-430
Telefon
026/644-433
642-501
647-790
Faks
026/642-500
[email protected]fisistem.rs
www.profisistem.com
www.advokatlider.rs
www.pravniportal.rs
Download

10 godina sa vama!