T.C.
_
SAGLIK BAKANLIGI_
TURKIYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
_
__
sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
/
_
17/03/2019
LfwO
Hastanemiz Ortopedi servisinin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzeme 4734 Sayılı K.l.K.'
in 2Z/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak,
17/01/2011 tarih saat 15:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa göndermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
ß/
/
İdari ve
T.İ.T.U.B.B.
.
Malzemenin Adı
`
r
em
SUT
KODU
TAN
ızmetler
üd. Yrd.
Birim
Fiyat
Toplam
Tutar
Omuz atroskopi
n
Omuz atroskopi Slap
tamir seti
Omuz atroskopi
.
.
Bankart tamır setı
1
adet
1 a d et
NOT
1Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
wwwırğbzgnkangnhgomtr/ihgleghh internet adresinden temin edilebilir.
2-
Teklif Edilen Ürünün SUT ve UBB Kodlarını ilgili Sütunlara Yazılması
Zorunludur.
Tekliflerinizi en geç 17/03/2015 tarihi saat 15.00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
,
,
;Â
l
ı
3 x;
1
*iz*
7
L/
'V
` <
y
ş
\
L
\
:xx k`
“s”
\›\
“"\"7`
`
V›
t
v
..
`
`
I”
!kv
'\
KÖK
`
:
I'
,A
,
›
ı
\`:\_-L\
r
r
" "
x
\
~
,K1
(A
"\
v
k
\`›ı
`:.\L.2°İ›`*
\_`
-:\"“
>
\
L%-=%~İ`›Ä~L;
`
Download

17/03/2019 17/01/2011 tarih saat 17/03/2015 tarihi saat 15.00