T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
KAMU
HASTANELERI
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
:
_
23618724 /ögt 'i'
24/03/2015
Teklif
belirtilen
malzeme
Biriminde
Kullanılmak
Üzere
Servisi
aşağıda
Ortopedi
Hastanemiz
4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi
KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
veya [email protected] e-posta adresine göndermen/ veya kapalı zarf
içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
Idari Ve Mali Hizmetler
Hizmetin Adı
Birim Fiyat
üd. Yrd.
Toplam Tutar
Atroskopik Rotatör Kılıf
Atroskopik SLAP Tamir
Atroskopik Bankart Tamir
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, www.;rabzonkangni.gov.;r/ihaleqghg internet
adresinden temin edilebilir.
2-
Tekliflerinizi en geç 24/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
3-
Teklif edilen ürünün SUT ve UBB Kodlarının yazılması zorunludur.
Ağîîf:__\
27-7/«7
ßrnßyý”
K
i
”
Lz
\V\\
,2
u
~
x
kk
AN&
O,,
(
v›
`\
\
.İ
:v7
q
.5
\
=`v'\`\d\5`\
'öç
~
G
W,
ç›
(ya p
.
`Ã`OQOŞOS""
00 (oo
Ap; i& f_
;au NO
\\\o~ g)
ç* o* çßö
O
_xéoxxû
@o
N
`
\
û
_y
,üjj,
;V
~`\.'
C
(9
'K
ş
m*
İıxîpğş
f:
&Cfg
@N
Ã*
_
vrw
ş,"
\"(::\~
g?'
°
â.
'p
`
(.,`A:\`
x.'
.İ
'
îüığk_r
`
5:60
v
"
V
Ökbwîx
uk?
,İ
J
O
.,
0A \ `\-\
\
oVc-»x
.L
A
`
C"'\\~0^
F
`
T
,İ
ü
.
Ax.
J
X: 'Lf
1~.\"'\\
\
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi