10
K1
KUYU
MEYVE BAHÇESİ
780
HAVUZ
K-3
KUYU
KUYU
KUYU
KUYU
MEYVE BAHÇESİ
K-2
MEYVE BAHÇESİ
BAĞ
K-1
KUYU
K-1
KUYU
FISTIK BAHÇE
BAĞ
15
780
KUYU
KUYU
K-1
TARLA
K1
785
K1
MEYVE BAHÇESİ
KUYU
10
HAVUZ
MEYVE BAHÇESİ
10
780
785
K2
79
5
KUYU
KUYU
ZEYTİNLİK
79
0
5
78
MEYVE BAHÇESİ
0
80
TARLA
KUYU
785
ZEYTİNLİK
FISTIK BAHÇESİ
78
0
12
K1
10
KUYU
K2
KUYU
780
5
78
K-1
FISTIK BAHÇESİ
79
15
10
780
MEYVE BAHÇESİ
KUYU
KUYU
79
5
FISTIK BAHÇESİ
0
7 00
790
790
FISTIK BAHÇESİ
H.E.M
FISTIK BAHÇESİ
FISTIK
PİLON
785
10
K2
10
78
5
K1
795
K1
12
KUYU
785
80
0
790
ROGAR
12
K2
15
İMAR
PLANI
DEĞİŞ
A SI
ONAM
İKLİĞİ
NIRI
785
785
80
KUYU
790
5
79
0
A+LPG
795
KUYU
KUYU
795
800
WC
10
K1
KUYU
10
K1
10
790
ROGAR
810
50
K1
12
790
790
4
M
Ü.M
Ü.M
K1
5
12
K3
78
815
79
5
805
12
800
ROGAR
800
12
10
790
795
KUYU
PİLON
HAVUZ
K2
810
795
KUYU
K2
K3
K2
HAVUZ
K1
K3
10
K1
795
79
0
805
10
TAP
T.R
815
KUYU
1. E
4
T.R
12
K1
P
TA
2. E
10
800
795
790
795
820
1
KAMELYA
K1
KUYU
805
795
T.R
800
ROGAR
0
12
81
10
KUYU
10
LEJAND:
810
KUYU
ante
Kuyu
795
p
K1
Gazi
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
10
815
K2
AKARYAKIT VE LPG SATIŞ VE SERVİS İSTASYONU
800
A+LPG
KUYU
K2
KUYU
79
5
Pilon
0
80
PLAN NOTLARI
10
Fıstıklık
Meyvalık
Kuyu
ante
p
A
LPG
Meyvalık
Gazi
805
Kö yü
10
Zeytinlik
Cevizlik
Meyvalık
Meyvalık
Karışık Meyva
1
Fıstıklık
Meyvalık
Zeytinlik
Meyvalık
Zeytinlik
Ceviz Bahçesi
Kuyu
Bağ
Zeytinlik
1
Karışık Meyva
Meyvalık
2
Kuyu
Kuyu
Fıstıklık
Bağ
Meyvalık
Karışık Meyva
Kuyu
2
820
840
Körkün
B.H.A.
10
795
Zeytinlik
T.LEVHASI
800.984
800
850
850
AN.262
20638
805
0
84
5.69
5
T.LEVHASI
T.LEVHASI
Geneyik Köyü
5
79
84
K1
s
Kili
849.64
79
5
795
82
5
20679
0680
1-) 1\5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÇEŞİTLİ
ARAZİ KULLANIM VE YERLEŞME ALANLARINA AİT
SINIRLAR ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN, BU
ALAN ÜZERİNDEN PLAN ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜ ALINAMAZ VE
YER TESPİTİ YAPILAMAZ.
2-) KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK
TESİSLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
3-) AKARYAKIT VE LPG İSTASYONU ALANINDA;
A-) TS-11939 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI
(LPG)-İKMAL İSTASYONU KARAYOLU
TAŞITLARI İÇİN-EMNİYET GEREKLERİ STANDARDINA
UYULACAKTIR.
B-) TS-12820 SAYILI AKARYAKIT İSTASYONLARI-EMNİYET
GEREKLERİ STANDARDINA UYULACAKTIR.
4-) YAPILAŞMA ÖNCESİNDE ZEMİN ETÜTLERİNİN
YAPTIRILMASI VE SONUÇLARININ TÜM MÜHENDİSLİK
ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINMASI ZORUNLUDUR.
5-) PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALARDA DEPREM,
OTOPARK, YANGIN VE SIĞINAK YÖNETMELİĞİ
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
6-) BU PLAN, PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR.
7-) PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194
SAYILI İMAR KANUNU İLE BU KANUNA GÖRE ÇIKARILAN
YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
1
Zeytinlik
Fıstıklık
Zeytinlik
20576
20576
794.53
835
5
80
Zeytinlik
830
Zeytinlik
Download

Oğuzeli İlçesi Körkün Mahallesi A+LPG satış ve servis istasyonu